Ingrid i Bellvik

Rösta JA Lennart Holmlund för hela länets skull!

Av , , 1 kommentar 16

Jag skulle vilja kommentera den blogg där Lennart Holmlund hade åsikter om folkomröstning, folkinitiativ och om politikernas roll i detta.

För det första: Det var majoriteten i landstinget, socialdemokrater och miljöpartister, som tog beslutet att folkomröstningen skall hållas den 8 september i år. För Doroteaupproret hade det gått lika bra i samband med valet 2014. Då hade kostnaden reducerats betydligt och de 10 miljonerna hade kunnat läggas på sjukvården (t.ex akutplatser på sjukstugorna eller en riktig ambulans). SKL (Sveriges kommuner och landsting) föreslog faktiskt den lösningen.

Detta borde ju LH ha fullt klart för sig och inte försöka lägga skulden på någon annan.

För det andra: I stort sett alla politiska beslut handlar om prioriteringar – alltså också om pengar. Lagen om Folkinitiativ (som hela riksdagen utom SD var enig om har inga som helst begränsningar om att frågan inte får handla om budget och ekonomi.

Lagen om Folkinitiativ ger medborgarna en unik möjlighet att utöva direkt demokrati. Riksdagen tycker tydligen att det är ett viktigt komplement till den indirekta demokratin som utövas genom valen.

Tyvärr verkar lokala politiker inte ha förstått innebörden i detta beslut: demokrati handlar om BÅDE indirekt och direkt demokrati. Dags att tänka till och ta till sig denna nya kunskap.

För det tredje: Att befolka hela vårt län måste få kosta. Att se till att ALLA som permanent eller tillfälligt finns i Inlandet får en god sjukvård och en acceptabel akutsjukvård måste ligga i ALLAS intresse. Jag besöker vårt fina NUS eller Lycksele lasarett med underbar personal och mycket kunskap när jag blir sjuk. Tack! Och jag vill att Du, Lennart H kan och skall få den vård och transport Du behöver om Du besöker någon av fjällkommunerna och blir i behov av detta.

Låt oss verkligen se vårt fantastiska län som en helhet, och vara solidariska i arbetet med framtidens sjukvård. Låt oss hoppas att socialdemokrater och miljöpartister lyssnar på nästan 25 000 västerbottningar som tycker att hela länet skall ha en bra sjukvård.

Rösta den 8 september och rösta JA!

1 kommentar

Av , , Bli först att kommentera 17

Det kan gälla Dig en dag.

 

Västerbottens läns landsting måste GÖRA OM – GÖRA RÄTT!

För snart ett och ett halvt år sedan startades ”Projekt Balans”. Det innebar att ekonomin skulle komma i balans och stora underskott försvinna. För många människor var den prioritering politikerna bestämt sig för en katastrof.

Med de långa avstånd som finns i vårt län sätts patientsäkerheten på spel och människors trygghet genom närhet till en god sjukvård försvinner.

Det accepterar inte DOROTEAUPPRORET!

Vi kräver att landstinget ser över sina prioriteringar för HELA LÄNET och återställer och förbättrar akutsjukvården och tillgången på akutsjukvårdsplatser vid sjukstugorna. Vi kräver att jourkedjorna för läkarna utökas och att LT förbättrar möjligheterna för fasta läkare och vi därmed slipper stafettläkare i det omfång som nu är. Vi behöver trygghet och kontinuitet till en mindre kostnad!

Vi kräver att ambulanstätheten i länet ökar. Det är ekonomi.

 

Den 8 september hålls en folkomröstning i vårt län.

DET ÄR EN HISTORISK FOLKOMRÖSTNING! För första gången i vårt lands historia har man lyckats få mer än 10 % av ett läns röstberättigade befolkning att skriva sina namn för en landstingsfråga.

Den 8 september hoppas vi att Du går till valurnorna och lägger Din röst för

EN BÄTTRE OCH MER LÄTTILLGÄNGLIG SJUKVÅRD I HELA LÄNET.

Det innebär att landstinget ändrar dåliga beslut och ger oss framtidstron tillbaka. Det går att omprioritera och lägga våra skattepengar på den sjukvård som ingår i ansvaret.

Det innebär att omprioritera och minska satsningar på områden som inte har med sjukvården att göra.

Det innebär att lyssna på människornas behov.

 

RÖSTA JA! den 8 september.

Bli först att kommentera

Det gäller hela länet!

Av , , Bli först att kommentera 13

SVERIGES FÖRSTA FOLKOMRÖSTNING!

DOROTEAUPPRORET har – för första gången i Sveriges historia – lyckats samla in namn från mer än 10 % av ett helt läns röstberättigade befolkning för att få till en folkomröstning om sjukvården. (24 801 st)

Landstinget tog beslut om nerdragningar och prioriteringar inom vården, vilka orsakat sämre patientsäkerhet, mycket oro och farliga situationer. Patienter har fått uppleva ökat lidande, personal en ökad arbetsbelastning och samhället har tappat tron på framtiden.

DOROTEAUPPRORET accepterar inte det!

Sjukstugan i Dorotea har av doroteaborna ockuperats i mer än 500 dagar. Vi kommer inte att ge oss förrän de styrande i landstinget inser att alla människor är värda en god vård. Med de stora avstånd som finns i vårt län är det inte möjligt att minska tillgängligheten.

Det bor människor i inlandskommunerna. Det kommer kustbor till sina fjäll. En ökande ström av turister från vårt och andra länder söker sig till vår underbara natur. Alla måste kunna känna sig säkra. Patientsäkerheten måste vara god.

Varje minut är dyrbar! står det som en punkt i Strokekampanjen. Det är rätt.

Men för oss känns uppmaningen att söka oss snabbt till sjukvården som ett hån. Kvällar, nätter och helger har vi mellan 5 och 17 mil till närmaste sjukvårdspersonal. Sedan ytterligare 15 mil till Lycksele lasarett.

DOROTEAUPPRORET vill att alla – boende och besökare – i vårt län skall kunna , vilja och våga bo kvar. Vi vill ha ett levande och växande län.

 

Den 8 september hoppas vi att Du går till valurnorna för att hjälpa människorna i vårt län att komma till rätta med landstingets dåliga beslut.

Vi kräver att de skall omprioritera och återställa den akutsjukvård vi tidigare hade. Vi kräver att de återställer de akutplatser som fanns på sjukstugorna, så att invånarna kan känna trygghet och få tillgång till jourläkare.

 

DET GÄLLER HELA LÄNET!

 

Rösta JA! Den 8 september.

Rösta för en säkrare sjukvård. Rösta för en trygg sjukvård!

Bli först att kommentera

Mer än 500 dagars ockupation!

Av , , Bli först att kommentera 13

Jag lovade skriva ner det jag sa på uppmärksammandet av 500 dagars ockupation. Här kommer det. Var så goda Ni som inte kunde vara med oss.

Jag satte mig ner och skulle samla tankarna inför uppmärksammandet av 500 dagar av ockupation av sjukstugan i Dorotea. Sex ord blev viktigare än andra.
FÖRUNDRAN.
att det har förflutit 1 år 4 månader och 2 veckor – 500 dagar.
att så många runt hela Sverige visat oss sin beundran och uppskattning.
att vi blivit först i Sverige med att få till en folkomröstning i ett län.
ILSKA.
över att det finns förtroendevalda som inte behandlar sina väljare med respekt.
över att det finns människor som betvivlar vår goda vilja och vill göra vår kamp till ett politiskt slagträ.
över att prestige skall påverka styrande att inte göra om och göra rätt.
BEUNDRAN
för alla som har varit och är aktiva.
för allt arbete som är nedlagt här och på ockupationsplatsen, vid datorer och i hemmen.
för alla företag och privatpersoner som bidragit och visat sin förståelse.
GLÄDJE
över att jag fått delta och uppleva och upptäcka kvaliteer hos människor som jag inte visste fanns.
över att så många vill och vågar kliva fram och stå upp för vår kamp.
KAMPLUST.
Det är inte läge att ge upp!
Motstånd hos vissa oförstående, okänsliga och obetänksamma politiker och privatpersoner får bara kamplusten att öka!
Förstående och empatiska får också kamplusten att öka!
FRAMTIDSTRO.
Vår kommun och vårt län är värt att kämpa för och tro på! Det har en fantastisk natur och fantastiska människor som erbjuder en unik livskvalitet.
Vi vill se HELA länet växa och utvecklas.
Vi vill att alla samhällen i vårt län skall få ha kvar de förutsättningar som är grunden för en framtidstro. Till exempel en grundläggande lättillgänglig sjukvård.
Vi har den framtidstron. Vi är villiga att fortsätta kämpa för den.
Vi ger inte upp! Vi gör det tillsammans.
Tillsammans är vi starka!

För en bättre och mer tillgänglig sjukvård i Dorotea, Åsele och HELA LÄNET!

 

 

Bli först att kommentera