Ingrid i Bellvik

Hemskt i länet om tio år – eller?

Av , , 2 kommentarer 17

Västerbottens län om tio år – hur ser det ut?

Det finns två hälsocentraler i fjällkommunerna: Storuman och Vilhelmina. I Sorsele, Tärnaby, Dorotea och Åsele finns distriktsköterskemottagningar med möjlighet till kontakt per dator/telefon med läkare på annan ort. Dessa mottagningar är endast öppna kontorstid. Övrig tid är det 1177 som gäller.

Skogskommunerna har hälsocentraler, alltså öppna på kontorstid. Lycksele lasarett har mist sitt BB, vårdplatserna har minskat med ytterligare 20 % och landstinget funderar starkt på att dra in akuten och skicka patienterna till Skellefteå eller Umeå. De är ju ändå inte så många…

Längs kusten finns mycket människor men närheten till lasaretten gör att sjukstugorna och hälsocentralerna minskat.

Alla ambulanser har bytts ut mot ”akutbilar” utan blåljus, utan befogenhet att påkalla väg, utan tillåtelse att köra fortare än hastighetsbegränsningen, utan möjlighet att vårda under färd.

 

Turismen har minskat, samhällen och byar står med många tomma hus. Slalombackar håller på att växa igen och hotell har gått i konkurs och ligger öde. Företag har dragit sig tillbaka från länet och etablerat sig i mellersta Sverige istället. Nyetableringar är ytterst sällsynta. Befolkningen i Umeå sjunker stadigt.

 

Eller…

Det finns en sjukstuga i varje kommun. Den innehåller akutvårdsplatser där de människor, stora och små, som får plötsliga besvär kan söka hjälp och kan få stanna ett par dagar om det inte är nödvändigt med behandling på lasarett. Patienter på väg från lasarett till hemmet kan även få tillsyn av akutpersonal och läkare i närheten av sina anhöriga.

Varje sjukstuga har läkarjour. Läkare söker sig till dessa intressanta arbetsplatser och stafettläkare är mycket sällsynta. Det är också lätt att rekrytera de specialistsjuksköterskor som behövs.

Varje sjukstuga är ett ”glesbygdssjukhus” med möjlighet till vård, mm på distans, dvs sjukhusbesöken har minskat radikalt.

Ambulanser finns det gott om. Ambulanspersonalen har skapat områden som inte är kommuner, utan uppgjorda efter avstånd och närhet till sjukstugorna.

 

Företagandet blomstrar. Turismen har ökat med ca 50% och samhällen och byar växer och med det även näringslivet. Det finns en framtidstro i Västerbottens län, som lockar både folk och företag.

Lycksele har vuxit mycket och därmed har lasarettet utvecklats. Där finns nu norra Sveriges centrum för höftledsoperationer.

Umeå och Skellefteå växer. NUS har en kompetens bland personalen som aldrig förr. Trivsel och glädje sprider sig. Eftersom och Skellefteå lasarett kan eftersom primärvården fungerar så bra avlastas och utveckla specialistkompetens.

Alla vill bo i Västerbottens län!

 

Glöm inte att rösta den 8 september. Rösta JA!

2 kommentarer

Hur mycket samverkar Umeå kommun med landstinget om akutsjukvården?

Av , , Bli först att kommentera 15

Lennart Holmlund förnekar sig inte. På dem! Ge dem en snyting så att de helst kryper ihop och gömmer sig. Det är verkligen underligt hur ett kommunalråd i en ganska stor stad kan uttala sig om viktiga sakar utan att ens försöka sätta sig in i verkligheten.

Umeå kommun bidrar inte med ett öre till akutsjukvården! Jag frågade kommunfullmäktigeledamöter i Umeå hur mycket staden betalade Vll för att akutsjukvården skall fungera. – Inte ett öre, fick jag till svar. Det är landstingets ansvar både organisatoriskt och ekonomiskt. Men Dorotea kommun skall samverka och stå för en del av det som är landstingets ansvar. Det är bara skamligt! För ca ett år sedan satt jag och samtalade med vårt kommunalråd som suckade djupt när han hörde att Vll ville ha samverkan: – Samverkan, det betyder ökade kostnader för oss, sa han…

Lennart Holmlund,

DET ÄR INTE SAMMA VÅRD som skall finnas på äldreboendet!

AKUTBILEN ÄR INTE LIKA BRA FÖR MÄNNISKORNA SOM AMBULANSEN!

 

Medicinsk personal har jämfört det man kan utföra i vårdhänseende på dels de fyra akutvårdsplatserna på sjukstugan dels äldreboendets två vårdplatser. De har visat oss att det INTE är likvärdig vård och dessutom bara hälften så många.

Vi motarbetar ingenting men vi vill inte att människorna i var kommun skall ha en sämre vård än andra. Vi vill att vår sjukstuga skall vara en del i läkarjourkedjan. Vi har långt till närmaste akutsjukvård när vi blir sjuka!

Akutbien får inte lämna kommunen. Den skall mötas upp med ambulans och patienten flyttas över om färden måste gå till Lycksele eller Umeå (10 mil eller 15 mil). Den får inte köra snabbare än hastighetsbegränsningen och har inget blåljus för att bana väg för annan trafik om det är bråttom!

 

Detta är fakta Lennart Holmlund. Ta reda på vad Du pratar om. Tro inte på allt Peter Olofsson säger. Han är färgad av sin prestige i detta. Och Du, fundera i helgen på det lilla ordet solidaritet…

 

GÅ OCH RÖSTA SÖNDAGEN 8 SEPTEMBER:

RÖSTA JA.

Bli först att kommentera

Människor lider i onödan!

Av , , 2 kommentarer 14

Debatten i Lycksele igår, mellan de två sidorna JA och NEJ, innehöll mycket siffror och tekniska valdetaljer. DOROTEAUPPRORET stod för den mjuka, mänskliga sidan av kampen. Visst, det är politiska beslut, men om dessa slutar att vara grundade på mänsklig, humanistisk grund är vårt samhälla illa ute.

Peter Olofsson och Robert Winroth talar ständigt om ”en utmaning ligger framför oss”. De menar att dra ner sjukvården för människor i vårt län för att minska utgifterna. Jag menar också att vi står inför en utmaning, men av ett helt annat slag. Jag menar att utmaningen är att lyssna på människorna, att nå fram till beslutsfattarna med följderna av deras beslut. Jag menar att det är människorna som är viktiga!

Vi kämpar för att få de styrande i Vll att inse att pengar måste omprioriteras för människornas skull. Vi kämpar för tant Selma i en by utanför Sorsele, för farbror Anselm ute vid Robertforskusten och för Pelle som behöver plats på en sluten psykiatrisk avdelning. Vi kämpar för dementa Alice, för personal i Vll som måste orka för vår skull – och vi kämpar för alla små glesbygdsungar.

 

Här är berättelsen om EN person, ETT öde i VÅR kommun.

En person i Dorotea hade varit sjuk en längre tid och besökt vår sjukstuga ett flertal gånger. Tillståndet försämrades och barnen såg till att hon fick komma till läkare i D. Denne sände henne med ambulans till Lycksele lasarett. Där blev vistelsen med behandling ett par veckor.
Så bedömdes det att personen var färdigbehandlad och hon skickades hem och släpptes av utanför sin bostad. Vid denna tidpunkten hade hon blivit sämre och klarade sig inte in själv när bilen farit. En granne uppmärksammade och ringde ett av barnen som kom genast. 1177 svarade att man skulle avvakta. Tillståndet blev inte bättre. 1177 svarade igen avvakta. Till slut kallades ambulans in och den kom från Vilhelmina eftersom doroteaambulansen var långt borta. Ambulansen körde personen till sjukstugan där läkare upptäckte att allmäntillståndet var mycket dåligt. Efter väntan på den inkörande doroteaambulansen (vilhelminaambulansen hade återvänt) blev det transport tillbaka till Lycksele.

När behandling genomförts skickades personen till specialist i Umeå för ytterligare medicinsk vård.
Dags att återvända till Dorotea. Men det blev till överbelastade Åsele sjukstuga. Där var personalen mycket frustrerad över att det inte fanns akutplatser i Dorotea. Personens anhöriga  åkte varje dag ca 8 mil enkel resa för att hälsa på och stötta efter det hemska besked hon fått i Umeå. (De hade tillgång till bil. Buss går inte att åka på en dag)
Vid detta tillfälle förhörde sig de anhöriga om det skulle gå att få in personen på ”akutplatserna” på äldreboendet om hon inte skulle kunna bo ensam vid utskrivningen från Åsele. Nej, blev svaret. Det finns inga akutplatser här. Vi tar bara emot äldre som har fått plats hos oss genom beslut i kommunen.
Personen skickades nu hem till sin bostad, men fick återvända en gång till Vilhelmina (jour där). En gång till Åsele (jour där) och fyra gånger till sjukstugan i Dorotea när hon hade turen att bli sämre på kontorstid.

Det var en svår tid för personen och de anhöriga. Det hade varit mycket enklare om det funnits akutvårdsplatser för uppföljning och bevakning i Dorotea.
Som tur var blev det inget spektakulärt dödsfall i väntan på ambulansen eller på grund av stängd sjukstugan! Det blev ingen rubrik i Aftonbladet, men det blev oerhört mycket lidande för en människa med lika stort värde som alla andra. Det blev mycket oro, rädsla och ångest hos anhöriga och vänner till den sjuka. Det blev många onödiga transporter med ambulans och taxi mellan olika orter i glesbygden.

Detta kostar både pengar i onödan och förtvivlan i onödan hos en redan sjuk människa. Jag önskar ingen detta.

 

Glöm inte att rösta den 8 september. För allas skull i HELA länet – rösta JA!

 

 

 

 

2 kommentarer

Oförskämt eller okunnigt Peter Olofsson?

Av , , 12 kommentarer 21

I VK uttalar sig Peter Olofsson om hur konstigt det är att läkarförbundets ordförande, Nino Bracin, talar om att han anser att vården i länet inte är likvärdig och att patientsäkerheten i Åsele och Dorotea har försämrats. Olofsson påstår att han uttalat sig utan att ha rätt underlag.

Då vill jag påpeka att Peter Olofsson tog beslut trots att han hade underlag som visade att det var oerhört negativa konsekvenser att vänta om man tog bort akutplatser och ambulans!!

Denna risk- och konsekvensanalys undanhölls oppositionen. Den klassades som arbetsmaterial som inte görs offentligt. DET kan jag kalla konstigt, omoraliskt, etiklöst.

Bracins framställning av problemet känner vi igen. Det är precis så det är, men Peter Olofsson vill inte inse det. Det kostar prestige. Det är Peter Olofsson som är dåligt insatt i verkligheten. Han framhärdar och försöker göra till sanning att det finns motsvarande platser och vård på vårt äldreboende, vilket är en ren lögn. Han säger att det skall gå ronder med primärvårdsläkare, som vanligt. Det är också lögn – eller okunskap. Det är planerat med rond två gånger i veckan.

När någon med kunskaper inom medicin, med kontakt med personal och kunskaper om organisationen uttalar sig och tycker att s och mp har tagit fel beslut, då tycker Peter Olofsson att det är konstigt och skyller på Doroteaupproret…

 

12 kommentarer

Dåligt Västerbottensnytt! Det gäller HELA LÄNET!

Av , , Bli först att kommentera 10

Det gäller HELA LÄNET! Dåligt Västerbottensnytt!

Författat av P-G Wikström. Mail till ansvarig för sändningarna i Västerbottensnytt.

 

Folkinitiativets namninsamling begärde ”en ny förordning i landstinget som inkluderar ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans.”

Det är fullmäktiges ansvar att ta fram en formulering som behandlar den fråga som folkinitiativet ställt. Att den formulering som fullmäktige valt kan misstolkas är olycklig, men ändrar inte det faktum att det är den fråga som folkinitiativet väckt som skall besvaras. Detta ansåg tydligen fullmäktige att den nuvarande formuleringen på valsedlarna gjorde när den fastslogs.
Att en del framstående politiker nu medvetet verkar misstolka den formulering man antagit är minst sagt anmärkningsvärt.

Ur SKLs faktablad om det förstärkta folkinitiativet:

”När ett folkinitiativ leder till en folkomröstning så är det fullmäktige som ska besluta om den fråga som ska ställas till de röstberättigade
och om hur svarsalternativen ska formuleras. Folkomröstningen ska ses som ett led i beredningen av ett ärende. Det är därför
viktigt att röstsedlarna utformas så att den fråga som väckts genom folkinitiativet också besvaras vid omröstningen. Det är
lämpligt att samråda med företrädare för initiativtagarna och söka komma överens om frågeformuleringar som är enkla att förstå och
besvara för de röstande och om svarsalternativ vars innebörd är enkla att tolka inför den fortsatta beslutsprocessen.”

Det är alltså klart att folkomröstningen handlar om ”en ny förordning i landstinget som inkluderar ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla”.
Om någon hävdar något annat, så bör denne också kunna svara på hur detta stämmer överens med kommunallagens bestämmelser rörande det förstärkta folkinitiativet.
Det borde f.ö vara en intressant fråga för en seriös journalist att följa upp.

Jag förväntar mig att Sveriges Radio inte agerar som kanal för missledande information, utan snarast kommer med en rättelse och i framtiden istället bemödar sig om att ta fram riktiga fakta.

 

Bli först att kommentera

Manipulation av folkomröstningen! Fyyyy vad dåligt!

Av , , Bli först att kommentera 22

Valsedlar och röstning.

Hjälp folket!!
Du som har dator hjälp din medmänniska utan dator/kunskaper och titta och informera vilka närmaste vallokaler som gäller för just dig/ni i din kommun. För dom finns redovisade här
http://vll.se/default.aspx?id=65175&refid=65275 för varje kommun. För vallokaler finns på närmare håll än det som är angett på röstkortet. Så ni som har datorer. Hjälp! Informera er omgivning. Tack på förhand!

Röstningslokaler

VLL Västerbottens läns landsting fortsätter sin manipulation av folkomröstningen.. Valsedlar samt valkuvert skickas inte ut till medborgarna så för att eventuellt kunna rösta hos sin lantbrevbärare eller ombudsrösta måste först medborgaren hämta valsedlar samt valkuvert på sitt kommunhus.. Så Agda 95 i byn långt bort i skogen får ju helt klart problem. Även vallokaler kan vara satta så folket kan få 10 tal mil (enkel väg) till vallokalen som denne hänvisas till. Allt för att försöka så gott man kan hålla valdeltagandet lågt. Ytterligare ett bevis på att demokrati och ärlighet är bara några ord utan betydelse för nuvarande landstingsmajoritet.

 

Jag har inte ord för att säga hur dåligt detta är! HUR kan vi låta människor som beter sig på detta sätt, har så dåligt omdöme och så låg moral handha över 9 miljarder (9 000 000 000 kr) och tro att de vill det bästa?

Hjälp Agda och andra i glesbygden att kämpa mot landstinget! Hämta valsedlar och dela ut i Din by och andra! Det skall jag göra.

 

 

Bli först att kommentera

Det historiska valet närmar sig. 8 september röstar jag JA!

Av , , 1 kommentar 15

Det närmar sig. Det är två veckor kvar till Sveriges första länsövergripande folkomröstning. Det märks att detta inte är en vanlig företeelse. Många människor har ännu inte riktigt uppfattat och förstått.

- Är det val nu? Det är väl inte förrän nästa år?

- Vem skall jag rösta på då?

- Är ni från kyrkan?

Många kommentarer andas förvirring och ovana. Detta har aldrig hänt förut och informationen har inte varit bra. Landstinget, som detta rör, har lagt ut på sin hemsida. OK, men det är många av vår röstberättigade befolkning som inte använder datorn. Många söker inte aktivt reda på fakta, men vill ändå tycka.

Den information som landstingets företrädare har bidragit med har formen av agitation, politiska diskussioner och debatter. Det som vi i Doroteaupproret ville skulle präglas av fakta och sakliga möten tog formen av prestigefylld kamp.

Det började med att vi kämpade för vår egen kommun. Det fortsatte med grannkommunen och vi upptäckte så att det var många delar av vårt län som drabbats av det dåliga beslut som klubbandet av Projekt Balans innebar. Vi har tagit med Sorsele, Malå, Robertsfors, lasaretten som fått minskade sängar och primärvården, som skall ta fler besök med en ekonomi som inte motsvarar ökningen.

Människor från alla hörn har vittnat om att sjukvården inte fungerar som den borde. Personalen sliter ont, arbetar nästan ihjäl sig vilket innebär en hotad patientsäkerhet.

 

Tragiskt nog har prestigen gjort att de styrande politikerna i Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte kunnat ändra sig och undvika denna nerdragning av vår grundläggande trygghet. Tragiskt nog går Socialdemokraterna ut med en uppmaning till sina medlemmar att rösta nej, vilket innebär en sämre sjukvård för en stor del av vårt län. Tragiskt nog trampar Miljöpartiet i samma spår – fast det inte hörs någonting ifrån dem.

Men jag har träffat massor med sossar som inser allvaret, som vill ha tryggheten tillbaka och som tycker att deras representanter i Vll inte gör ett bra jobb. De kommer att rösta JA. Det gör jag också.

 

RÖSTA DEN 8 SEPTEMBER.

RÖSTA JA!

1 kommentar

Stugägare i länet protesterar också mot nerdragningen av sjukvården!

Av , , 8 kommentarer 12

Det jäser också bland länets stugägare. Många av dem är från kusttrakterna och njuter av vår fantastiska fjällvärld och av jakt och fiske i skogslandets glesbygd. Vi har fått många brev och mail om deras oro över att akutvården kommer längre och längre ifrån dem på grund av socialdemokraternas och miljöpartisternas beslut i landstinget. De befinner sig på sina smultronställen ofta när vintervädret är som värst och helikoptertransporter mycket osäkra.

En medelålders kvinna skrev:

- Jag älskar att stå på trappan till min stuga och se snön ryka runt fjälltopparna – men jag är rädd. Jag älskar att höra skidornas väsande när jag stakar nerför dalgången – men jag är rädd. Jag älskar att ta en tur med mitt tioåriga barnbarn  och se hans glädje i skidspåret – men jag är rädd. Jag älskar att dra ner mössan över öronen, dra upp dragkedjan i anoraken och gå rakt in i snöstormen – men jag är rädd.

Jag är rädd att mitt hjärta skall krångla just då och att helikoptern inte kan lyfta på grund av vädret, att ambulansen är 27 mil bort och att det är stängt på sjukstugan 10 mil ifrån mig. Jag är rädd att inte få hjälp i tid. Jag är så rädd att jag inte vågar åka till stugan om SMHI visar dåligt flygväder.

Jag är så tacksam att ni i Doroteaupproret kämpar för att det inte skall behöva vara så här!

 

En stugägare har skrivit till alla vägföreningar på sin ort för att påminna dem om att reagera, att rösta och rösta JA och skrev därefter ett brev till Peter Olofsson. Här har jag plockat litet ur detta.

- Du Peter Olofsson skriver att man skall ha ”helhetsperspektiv på och att vi prövar nya koncept”. Men är det ett helhetsperspektiv eller ett nytt koncept? Vad är helhetsperspektivet? Är det att man låter glesbygden ta smällarna när det gäller sjukvården? Det är väl inget nytt! Att minska kostnaderna kan väl inte vara något problem då man har råd att vara på Almedalen med så många människor som 100 stycken? Det är väl bättre att skapa ett nytt Almedalen i Västerbotten istället. Då kan man stärka regionens turistliv som är litet haltande. Det finns många områden, som kan granskas för att spara pengar.

Och han fortsätter.

- Du skriver Peter Olofsson att vi inte skall glömma bort att Landstinget måste spara och få en ekonomi i balans. Vi måste minska den totala kostnaden med 150 miljoner, Totala budgeten är ca 9 miljarder (9 000 000 000). Det måste ju vara din uppgift som landstingsråd att se till att verksamheten är i balans. Du har säkert hög lön för att göra detta. Vi har i det här landet bestämt att vi skall ha en glesbygd och det måste få kosta en slant att ha sjukvård även där. Dra inte in hur andra landsting sköter sig utan sköt ditt så att även glesbygden får sitt.

 

För allas skull. För hela länets skull.

RÖSTA DEN 8 SEPTEMBER.  RÖSTA JA!

8 kommentarer

Älskade lilla Glesbygdsunge

Av , , 1 kommentar 16

Leena Berg bor, arbetar och lever i Dorotea med sin familj. Hon är ung och uppvuxen här där hon gärna vill bo kvar. Tidigt engagerade hon sig i Doroteaupproret och har både sagt och skrivit mycket klokt och bra.

En dag hade hon skrivit detta.

Älskade lilla glesbygdsunge, som längst bort i länet bor.

Du virvlar runt bland skog och fjäll, med näsan full med snor.

Sneda, lösa tänder och ett gapskratt som ekar.

Ungar strömmar till i äkta glesbygdslekar.

Genom ängen med barfotafötter,

upp i backen över tuvor och rötter.

Med lortiga händer sedan ut på en brygga.

Glesbygdsungar på språng, så trallande trygga.

Tänk vad märkligt det kan vara

att de som bestämmer 22 mil bort,

på något sätt fått för sig att Du är av en annan sort.

Hur kan de inte veta,

att Dina små rangliga ben springer fort och mycket

och ibland rakt på kantig sten?

Hur kan de inte tycka att hjälp skall finnas till?

För glesbygdsungar likt stadsungar, de sitter sällan still.

Älskad liten glesbygdsunge med näsan full med snor.

Får berättat för sig med värma av sin far och mor:

Hur människor i bygden bakom varje knotig gren,

stred för varje yrväders rätt att bli ynklig, varm och klen.

Kampen om att alla i länet ska ha en värdig chans,

några små sjukstugor och en riktig ambulans.

De strider för en keps som sticker upp ur ett snår,

de strider för en glesbygdsunges små lortiga tår.

När älskad liten glesbygdsunge en dag blir stor,

Han säger högt till världen:

”Jag bestämmer var jag bor!”

Och alldeles oavsett var, så hörs det i en stolt stämma,

det en liten älskad glesbygdsunge betraktar som sitt hemma.

Det en liten älskad glesbygdsunge betraktar som sitt hemma.

1 kommentar

Hemsidan för folkomröstningen. Frågan.

Av , , Bli först att kommentera 6

http://www.folkomrostning-vll.se

På denna sidan kan Du läsa mycket om det som har hänt och händer under denna tiden fram till folkomröstningen 8 september. Du kan skriva åsikter, berätta om erfarenheter och få reda på fakta.

Välkommen!

 

Det är första gången i Sveriges historia, som det hålls en folkomröstning som berör ett helt län. Och första gången det är om landstingsfrågor.

2011 gjorde Riksdagen ett tillägg till Grundlagen, som säger att människor i ett FOLKINITIATIV skall ha rätt att samla ett visst antal namn och därigenom framtvinga en folkomröstning. Det lyckades Doroteaupproret med. 24 801 namnunderskrifter lämnades in och debatten började.

Socialdemokraterna och miljöpartisterna i Landstinget röstade MOT att en folkomröstning skulle hållas. De övriga partierna sade ja. Eftersom det endast behövs en tredjedels majoritet blev beslutet – ja.

Så återstod arbetet med att fastställa tid för röstningen och frågeställningen. Partierna genomförde en slags förhandling och fastnade för att valdagen skulle vara den 8 september 2013. När det gäller frågans formulering var det riktigt kinkigt.

Doroteaupproret hade två observatörer med – UTAN BESLUTANDERÄTT:

På hemsidan ovan kan Du läsa följande om frågan:

Frågan som folkomröstningen den 8:e september ska svara ja eller nej på.

På namninsamlingslistorna som 24.801 Västerbottningar har skrivit på står det

  • Syfte och förslag

”Folkinitiativets syfte är att Västerbottens län ska leva genom säkerställande av trygghet och service, öka inlandets tillväxt och ge hela länet en positiv utvekling.

För att åstadkomma detta föreslås en folkomröstning kring en ny förordning i landstinget som inkluderar ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplaster som tidigare och att Åsele får en egen ambulans”.

Landstingsfullmäktige beslutade att frågans formulering skulle vara;

  • ”Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade Västerbottens läns landsting 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil. Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser och läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans?”

Så här säger lagen;

  • Det är en uppgift för fullmäktige att utforma svarsalternativ och röstsedlar på ett lämpligt sätt och då se till att den fråga som väckts genom folkinitiativet besvaras genom folkomröstning”

Tolkning av frågan

  • Frågan kan tolkas och har tolkats på minst två olika sätt nämligen;
  • ”vill du att åtgärdspaketet enbart ska handla om hur pengar ska tas från andra delar i länet för att Dorotea ska få tillbaka sin sjukstuga och vårdplatser och att Åsele ska få en egen ambulans?”
  • ”vill du att åtgärdspaketet omfattar hela länet som bland annat innebär att Dorotea får tillbaka sjukstugan och vårdplaster och att Åsele får en egen ambulans?”

Anm

Förordning betyder; bestämmelse, författning, lag, lex, stadga, dekret, kungörelse, cirkulär

***************

Doroteaupproret, Alliansen och Vänsterpartiet menar att detta gäller

HELA LÄNET!

Bli först att kommentera