Ingrid i Bellvik

Undanhålla information är att ljuga!

Av , , 6 kommentarer 28

Ett mail kom till en anställd i Dorotea kommun från en chef. Det innehöll ett budskap, som fick mottagaren att fullkomligt tappa hakan. Den anställde förstod att mailet hamnat där av misstag. Ett stort misstag! Mailet var en information om ett ”avtal med VLL om vårdplatser på BVG”.

En vecka senare informerades personalen på BVG om innehållet i ”avtalet”.

Ytterligare några dagar senare var det kommunfullmäktige i Dorotea kommun.
I salen satt våra förtroendevalda och publik. Enligt lag finns det möjlighet för människor att innan sammanträdet börjar, ställa frågor till vilken ledamot som helst. Ordförande har skyldighet att avgöra om frågan kan ställas och om kunskaper finns, skall ett svar ges.
Många år har gått utan att en enda människa frågat någonting på ”Allmänhetens frågestund”. Nu har plötsligt intresset för kommunpolitiken blivit stort och flera frågor ställdes.

Intresset för att svara har inte blivit stort.
Intresset för att skapa kontakt med medborgarna är inte stort.
Intresset för att möta medborgarna och väljarna med respekt och ödmjukhet har inte blivit stort.

INGEN KUNDE SVARA! INGEN VISSTE: DET VAR FÖR SVÅRA FRÅGOR!

Man kan spekulera i vad det beror på att inga svar gavs. Kanske var det så att inte kunskaper fanns hos de som har makten i kommunen. Kanske har de inte brytt sig om att ta reda på vad de beslutar om. Kanske är det för svårt och de överlåter besluten åt några som de tror begriper.

DOCK KAN MAN KRÄVA RESPEKT av ALLA fullmäktigeledamöter för de människor som vill veta och vill sätta sig in i deras sätt att tänka och resonera! Det är fruktansvärt oförskämt, omdömeslöst och elakt att hånfullt och spydigt avfärda frågeställarna på det sätt som gjordes.

Dagen efter det sammanträde som jag beskrivit, där inte ett svar gavs, skrevs det på Dorotea kommuns hemsida:

Utökning av vårdplatser och återinförande av läkarjourkedjan i Dorotea kommun.
(2013-11-27) Kommun och landsting har bildat en styrgrupp där vi påbörjat arbetet med att komma överens om ett avtal vad gäller utökning av vårdplatser och inrättande av läkarjourkedjan.

Tanken är att vi fr o m 1 februari kommer att utöka med två vårdplatser på Bergvattengården för Landstingets räkning. Vi kommer också att ha läkarjourkedja på Bergvattengården. I Dorotea kommer vi att ha tillgång till läkare 1 hel helg under en 4-veckorsperiod, från kl. 17.00 på fredag till kl. 08.00 på måndag morgon. Vi kommer även att ha läkare 1 kväll i veckan och under övriga helger 4,0 timmar på lördagar och 4,0 timmar på söndagar.

Här skall Ni få exempel på frågor som ställdes. Jag kommer att följa upp med övriga frågor. Denna ställdes under allmänhetens frågestund – dagen innan ovanstående skrevs på Dorotea kommuns hemsida.

-Utifrån det pressmeddelande som utgått från VLL, undertecknat av primärvårdschef Håkan Larsson, har jag några frågor. I detta pressmeddelande står bl.a
”Februari 2014 öppnar ytterligare två vårdplatser på BVG i landstingets regi.”
Fråga:
Är det gjort någon konsekvensanalys för detta? Finns något underlag utarbetat för hur många Dorotea kommun kan sälja? Finns det verkligen överskott av platser på äldreboendet till detta ändamål?

Håkan Larsson skriver också i pressmeddelandet:
”Vi har nu startat en översyn av lokalbehov, som beräknas vara klar i mars. Flytten kommer att kräva om- och tillbyggnader”.
Fråga:
När kommer den styrande majoriteten i kommunen att göra sina kommunmedborgare delaktiga i detta planeringsarbete? Frågor som bör besvaras:
Vem skall finansiera byggnationerna?
Några pengar finns vad jag förstår inte äskade i kommunens budget för 2014.
Om VLL skall betala är ändå projekterings- och byggnadstid lång, då möjligheten till vård kvällar, nätter och helger är synnerligen begränsad. Hur skall det lösas?
Hos vilken huvudman hamnar personalansvaret?
Kommer det att bli en ökning av personal, eller skall samma personalstyrka klara fler och delvis mer tidskrävande och avancerade uppgifter?
Hur resonerar Dorotea kommuns styrande majoritet kring anordnandet av akutvårdsmöjligheter i väntan på den s.k. BVG-lösningen? Med tanke på resultatet i folkomröstningen kan man väl anse att befolkningen i vår kommun givit ett kraftigt mandat till sina politiker att lösa detta.

Fortsättning följer.

6 kommentarer