Ingrid i Bellvik

Vad händer imorgon?

Av , , 4 kommentarer 12

Imorgon kväll samlas doroteabor och andra på MB klockan 18. Vi uppmärksammar att ockupationen av sjukstugan här i Dorotea har pågått i TVÅ ÅR! Vi har bjudit in ansvariga politiker till att samtala, motivera sina beslut och lyssna på oss.
Vi vet några som kommer. Vi vet några som är på annan ort för sitt partis räkning. Vi vet några som inte har möjlighet men skickar ersättare. Vi vet att några bara har svarat nej och att några inte ens brytt sig om att svara…

För två år sedan och fortfarande
Mål och syfte med vårt kämpande här i Dorotea.

Landstingets beslut har gjort att Dorotea sjukstuga har förlorat sina fyra akutvårdsplatser. Därmed har vi också förlorat dygnetruntpersonal och vår plats i läkarjouren, som vi delat med Vilhelmina och Åsele. Detta innebär minskad möjlighet att få fasta läkare och specialistläkare med inriktning på glesbygdssjukvård. Det betyder också att vår sjukstuga är stängd från kl. 17.00 till kl. 07.30 dagen därpå. Sjukstugan är inte heller bemannad på helger. Det innebär att alla i kommunen, även de som har 12 mil till Dorotea, har 5 mil extra till sjukvård under denna tid.
Landstingets beslut har också gjort att vi nu delar ambulans med Åsele kommun. Det innebär att ambulansen är svårare att få tag på när den behövs. Katastrofgruppen bestående av ambulanser och sjukvårdspersonal som ska rycka ut vid stora olyckor över kommungränserna blir kraftigt reducerad utanför kontorstid och under helgerna. Läkare måste hämtas från närmaste jourställe. Det kan handla om omfattande trafikolyckor på den kraftigt trafikerade europaväg 45.

Ockupationsgruppen protesterar mot att Landstinget avrustar Norrlands Inland och gör människorna otrygga och minskar möjligheterna att bo och verka här. Vi kräver att vi får tillbaka akutplatserna vid Dorotea sjukstuga och att Åsele får tillbaka sin ambulans.

Nuläget. Vi har INTE fått motsvarande tillbaka. De två vårdplatserna som tillkommit på äldreboendet har, enligt expertis och personal, inte samma vårdnivå. Det har inte anställts mera personal. De är inte till för ALLA – endast för gamla. Det är inga akutplatser. Det är vårdplatser. ”Erbjudan” om del i läkarjourkedja är ogenomförbar i denna organisationen. Vi vägrar att ha det så här! Vi är värda lika mycket som andra i detta länet. Besökare är värda lika mycket var i länet de än befinner sig. Unga och gamla är värda lika mycket. De styrande i kommunen, s och v, har inte förmåga och vilja att stå emot. De är inte med oss i kampen.
Nu skall sjukstugans budget minskas med 700 000 i år och en miljon nästa år. Personalen skall få bestämma vad som skall bort, vem som skall sluta. Vad fruktansvärt gjort mot dem!!!

Landstinget har inte råd med oss. De vill bara ha våra pengar och våra röster…

4 kommentarer

Personal på sjukstugan ryter till!

Av , , 2 kommentarer 18

Ni bara måste få läsa vad personal på Dorotea sjukstuga måste ta emot av tjänstemän från vårt landsting!
Är planerna att skrämma iväg all kompetens och allt mänskligt tänkande?
Är planerna att knäcka människorna i inlandet?
Är planerna att få bort oss alla härifrån?

Vi gråter av förtvivlan och raseri. Vi kommer att göra allt, ja precis allt som står i vår makt för att få bort de ”politiker” som kallsinnigt bara fortsätter att sparka undan benen för en levande landsbygd och för vår framtidstro. Jag vill skrika dem rakt i ansiktet:
NI KOMMER INTE ATT LYCKAS!!!
Ni har givit er på alldeles, alldeles fel ställe. Ni räknade inte med doroteaborna.

Här är det personal från sjukstugan skriver:

Attackerna på sjukvården i Dorotea fortsätter!

Mer nerdragningar är att vänta. Denna gång ligger sparkraven på 700 000 kronor, d v s
motsvarande 1½ sjukskötersketjänst, en på mottagningen och ungefär en halv på distriktssköterskemottagningen. Kvar blir då ungefär 3 skötersketjänster på hela
vårdcentralen. I det stora hela spelar det ingen roll vad vi sparar på eller vilken yrkesgrupp det
berör – huvudsaken att 700 000 kronor sparas. Utöver detta föreslår man reducering av sjukgymnaster. Som om det inte vore nog – nästa år ska 1 miljon till dras in på vår enhet. Så
om vi kunde vara så snälla att redan nu spara cirka 2 miljoner kronor kanske vi slipper nästa
år, detta på en total budget på 8.

Detta är kontentan av vad vi fått veta inför budget 2014 – denna gång får vi lov att vara
delaktiga. När det gällde nedläggningen av akutvårdsplatserna kördes alla över men nu ska vi
ta tag i saken själva och därigenom bestämma vem som ska få gå. Allt ska dessutom vara
klappat och klart under februari månad för omedelbart genomförande. Här kämpas varje dag
för att ta hand om vår befolkning på ett patientsäkert sätt, vid ytterligare nerdragningar
påverkas både väntetider, öppettider och omhändertagande påtagligt.

Befolkningen får inget veta, trots att vi uppmanat ansvariga att gå ut med information. Vi
sitter i krismöten där vi ska ta fram risk- och konsekvensanalyser – vad händer när fler
tjänster på denna lilla mottagning försvinner – frågan är vad vi INTE ska göra, vad för slags
arbetsuppgifter som ska slopas då vi tydligen gör för mycket.

Samtidigt hör vi devisen Patienten i centrum och att patientsäkerhetsarbetet ska prioriteras,
patienterna ska tas väl om hand men ingen ska göra det – ? Framför allt inte när den
läkarrekrytering som pågått visat på så orimliga arbetsvillkor att ingen distriktsläkare vill
arbeta här. Stafettläkarna fortsätter komma och gå.

En uppmaning till landstingets primärvårdschef Håkan Larsson och landstingsdirektör
Anders Sylvan – som hälsade på härom veckan och som fick ta del av våra farhågor – gå ut till
befolkningen och tala om vilka förändringar som sker, vårt fokus ligger på att hjälpa de patienter som kommer hit och ej på att förklara varför vi INTE kan hjälpa dem p g a alla
sparkrav.

Personal på Dorotea Hälsocentral.

2 kommentarer

Hur skall detta sluta? Vem ljuger?

Av , , 7 kommentarer 18

Fortsättning följer här på det sammandrag som skrevs av mötet med doroteapolitikernas besök hos ockupationen på Dorotea sjukstuga.
För Er som inte är doroteabor och uppdaterade på våra ”kändisar” vill jag placera de namngivna personerna på rätt plats:
GL – kommunalråd (S)
M-EW – vice kommunalråd (Dorotea kommunlista)
AR – Ordf i (S) i Dorotea, KF
MLA – Ordf i soc.nämnden, (S) KF
Nicke Grahn, ledamot i landstinget för Fp, KF

Avtalet och ekonomin

Greger Lindqvist (GL) förklarar att det är VLL som har ansvaret för att den beställning de gjort av Dorotea kommun om att vårdplatserna på BVG skall hålla samma vårdnivå verkligen gör det. De har satt kraven och skall se till att dessa uppnås. Han pekar på att Peter Olofsson menar att om det skapas två platser till och en läkarjourkedja, så skulle folkomröstningen vara uppfylld. GL säger ”vi kan säga upp avtalet idag”.

Oppositionen genom Mats-Erik Westerlund: påpekar att detta är den första gången de fått träffa VLL och fått information om det som redan var ganska detaljplanerat av kommunens socialchef och verksamhetschefen på BVG. Inga konsekvensanalyser är gjorda, ingen har vetskap om befolkningsstatistiken och ingen kan svara på vad avtalet kommer att kosta Dorotea kommun.
Avtalet för hemsjukvården har betytt att socialnämnden behöver minst 2,6 miljoner mera i sin budget.
Ockupanterna (Vi): frågar GL vad han sett av den konsekvensanalys, som VLL´s egen personal gjorde 2011 innan de tog bort akutvårdsplatserna. Den pekade på allt negativt som vi nu i efterhand vet faktiskt hänt.
GL: svarar att han inte sett någon sådan. (Den finns hos ockupationen.) Vi lovade lämna en kopia till honom.

Vid fortsatt samtal om vilka beslut som lett till avtalets utformning påpekar M-E W att oppositionen hävdar att beslutet om hur detta skall se ut måste tas i kommunfullmäktige.
Astrid Rönnqvist (AR) påpekar att eftersom det endast är en förlängning av det förra, kan det skrivas under av socialchefen utan beredning och beslut.
M-E W: säger att GL inte har mandat att ge socialchefen i uppdrag att utreda och skriva under och att oppositionen kommer att fortsätta kräva att det tas upp i KF.
Vi: tar upp kommunens dåliga ekonomi och undrar var man lånar till en 800 kvm stor ny sjukstuga.
GL: säger ”Vi måste se om VLL går in.” AR påpekar att det är VLL´s önskemål att komma till BVG.
Vi: berättar att Sylvan och Larsson bekräftade att det fanns planer på att bygga vid BVG men att det är kommunen som bygger – INTE VLL.
GL: säger att bygget på BVG inte är färdigplanerat. Vid förhandlingar med socialchefen har VLL velat skriva ett kontrakt på sju år. Socialchefen har föreslagit ett på 25 år med 25 års uppsägning.

Vi: Ni pratar om framtiden. Vi har väntat i två år på något med substans. Ingen plan B fanns när sjukstugans akutvårdsavdelning stängdes. VLL har största ansvaret men även kommunens företrädare måste bevaka.
Palliativ vård är landstingets skyldighet att ordna. Nu håller man på att tråckla ihop det med hjälp av kommunens hemsjukvård och hemtjänst.
Ni i kommunledningen skulle ha sett till att ifrågasätta planeringen innan ni skrev på avtalet!
Det står ingenting om AKUTVÅRD!
Det är ni i majoriteten, som måste ta ert ansvar och kräva!

Verksamheten och människorna

Vi: talar om att ockupanterna ställde frågan till Sylvan och Larsson, när de var på besök veckan innan: Varför går det inte att öppna här på sjukstugan?

Svaret var häpnadsväckande!! Kommunen säger nej till att öppna.

Vi: Hur kan kommunen vara beredd att, i dessa svåra ekonomiska tider, betala för BVG-lösningen?
Svar från GL: Inget är klart. Det kan bli VLL som köper mark av kommunen och bygger…
Marie-Louise Ahlqvist (MLA): Det är nog så att vårt nej handlar om att vi inte vill flytta någon verksamhet till sjukstugan. Vi har ingen kö och behov av fler platser.
Vi: Det är många i kö enligt biståndshandläggaren.
MLA: Det är hårda kriterier i äldrevården i hela Sverige…
Läkaren: Socialstyrelsens kriterier är inte lag, de är lägstanivå. Frikostighet får förekomma. Idag ids inte åldringar söka plats eftersom de vet att det är meningslöst. Satsa i Dorotea istället!

Vi: upplyser om att personalkostnader för VLL på sjukan under det gångna året varit 8 miljoner. Detta år skall detta minskas med 2 miljoner.
GL: säger att det är problem med läkarrekrytering som orsakat de höga kostnaderna.
(i dagsläget bor det minst 4 läkare i Dorotea Kommun)

I samtalet som följer påpekas från olika håll att det kommer att bli ännu svårare att rekrytera läkare och sköterskor i den organisation som planeras:
*VLL och kommunen har inte tagit hänsyn till den av VLL gjorda riskanalysen.
*Kommunen har inte gjort någon konsekvensanalys, ingen ekonomisk kalkyl.
*Allt sjukare patienter finns nu på BVG. (Läkarkommentar)
*Det är för få personal för att det skall gå att sitta hos en svårt sjuk människa som behöver det.
*På kommunens hemsida står det om läkarjourkedjan. Det som står där är inte genomförbart. (Läkarkommentar)

Inslag i träffen från medborgare och politiker

Nicke Grahn: Hos Alliansen i VLL står vi fortfarande för att akutvårdsplatserna på sjukstugan skall öppnas.
Läkaren: Har man diskuterat akutvårdsplatser, korttidsplatser och hemvist för hemsjukvårdssjuksköterskorna på nuvarande sjukstugan? Svar från M-L A: Vi har flyttat in i egna lokaler för att spara pengar.
Vi: Det är torftigt och människofientligt att bara prata om lokaler! Måste inte kommunen även ta ansvar för att det fungerar?!
Det upplägg som redovisades var att en avdelning på BVG skulle utrymmas och att kommunen skulle ha 4 korttids/avlastningsplatser där tillsammans med landstingets 4 platser, detta med personal som endast skulle arbeta på denna avdelning – var finns då besparingen? Detta sett mot förlusten av äldreboendeplatser och en planerad nybyggnation.
GL: I Kommunstyrelsen finns ingen som är villig att säga upp avtalet (Läs s och v)
AR: Det finns två läger inom S.
Vi: Barn med krupp har blivit nekade akut vård av sjuksköterska på BVG:

M-E W: Vi borde göra Dorotea attraktivt för äldre och gå i bräschen för en humanare äldrevårdspolitik, vilket är i linje med vad Socialdepartementet diskuterat den senaste tiden.

Doroteaupproret säger

Alla måste samarbeta!
Dorotea är för litet för att vi skall ha råd med partipolitik. Vi måste våga lita på att våra förtroendevalda kämpar MED och FÖR oss Doroteabor INTE mot oss!

7 kommentarer

Vem skall vi tro på, lita på?

Av , , 3 kommentarer 16

Ockupationen av Dorotea sjukstuga fortsätter!

VLL säger att Dorotea kommun skall bygga 800 kvadratmeter ny sjukstuga
Har vi råd? Vi har ju redan en nyrenoverad och ändamålsenlig sjukstuga med närliggande helikopterplatta.
Kommunalrådet uttalar att han inte ser något problem med ekonomin.
Dorotea kommun skall dra ner nära 15 miljoner kronor i 2014 års budget, vilken inte tas förrän på KF i slutet av februari…

Kommunen fattar ett beslut utan något som helst beslutsunderlag. När vi frågar ansvariga politiker och tjänstemän får vi inga svar. Man vet inte hur många platser det finns på BVG, inte om det finns en kö för att få komma dit eller vad en plats på BVG kostar kommunen.
Det finns inga som helst ekonomiska kalkyler gjorda inför att beslutet skall tas. Det finns inga analyser gjorda av positiva eller negativa effekter av en samverkan med VLL för kommunen eller för kommunmedborgarna.

Ansvariga politiker tror att det är samma vårdnivå idag på BVG som det tidigare var på sjukstugan, trots att experter och personal påvisar att så inte är fallet.
Primärvårdschef Håkan Larsson säger att det inte är det.

Politiker och tjänstemän vägrar att svara på medborgarnas frågor för att inte påvisa dålig kunskap i dessa frågor. Socialchefen påpekar att hon inte har tid att svara på ockupanternas frågor.

Vi hoppas att Du läser detta och tänker efter…

På fredag, på dagen två år efter ockupationen startade, är ALLA välkomna att prata om nutiden och framtiden på MB i Dorotea.

3 kommentarer

Två år har gått! Vad händer nu?

Av , , 4 kommentarer 19

”Detta är det land, där du hör hemma. Detta är det land där du skall bo.
Välbekant och kär är varje stämma. Hela luften andas frid och ro.”

Så skrev skalden Helmer Grundström om doroteabygden i den sång som blivit vår nationalsång. Vi vill bo kvar här och kommer aldrig att sluta kämpa för det. Doroteaupproret ger sig inte. På ett eller annat sätt håller vi kampen levande mot de eller den som vill utarma vår del av världen och minska våra möjligheter att stanna.

På fredag är det TVÅ ÅR SEDAN ockupationen av Dorotea sjukstuga startade. Den pågår fortfarande! I 730 dagar och nätter har ockupanter funnits i foajèn – dag och natt. Ur ockupationen växte Doroteaupproret som efter en heroisk insats i somras samlade nära 25 000 namnunderskrifter och framtvingade Sveriges första! folkomröstning i ett län och landsting. Det kommer att stå i historieböckerna.
Vad hade hänt om ockupationen inte blivit av? Vad hade hänt om Doroteaupproret inte satt press på S och Mp i landstinget och kommunledningen (S)? Vad hade hänt med intresset för sjukvårdsfrågor i Västerbottens län?

Vår aktion har genljudit i hela vårt land. Alla delegater på Landsbygdsriksdagen i Ronneby hösten 2012 stod upp och applåderade doroteabornas kamp. I Karlskoga, på en stor ledningskonferens i vården, togs Dorotea upp som ett exempel på kampen för rätten till lika vård oavsett var man bor. Flyktingar från latinamerikanska länder demonstrerade med kampsånger för Doroteas räkning utanför Riksdagshuset i Stockholm. Doroteas och glesbygdens situation med nerdragningar inom vården och i andra sammanhang har varit föremål för debatt i riksdagen.

På fredag kommer tvåårsdagen av ockupationen att uppmärksammas i Dorotea.
Politiker är inbjudna. Allmänheten kommer att inbjudas.

Vi ger oss inte! Gör om – gör rätt!

4 kommentarer