Ingrid i Bellvik

Vågar S svara?

Av , , 1 kommentar 25

Det är viktigt att klargöra att de frågor jag ställt till Peter Olofsson inte är till honom personligen. Självklart är de ställda till den delen av landstingsledningen som sitter med makten. Jag skulle vilja ha svar från socialdemokraterna som makthavare. Jag skulle vilja ha svar från miljöpartiet som det parti som går i s fotspår.

För att tydliggöra vad jag vill ha svar på har jag gjort en sammanställning av frågorna som ställdes i förra bloggen. Jag skickar dem till alla s-ledamöter under torsdagen.
Du som är ledamot i Vll – var så god att svara.

- Prioriterar varje landsting suveränt hur mycket pengar man satsar på primärvården?

- Vad ser Du för fördelar, ekonomiskt och ur patienternas synpunkt, med att satsa 3200 kr per person och år istället för riksgenomsnittets 3900 eller mera?

- Är Vilhelmina – Åsele – Dorotea en enhet med en budget och samma enhetschef?

- Hur påverkar avståndet till lasarett budgeten för hälsocentralerna/ sjukstugorna? Hur motiveras summorna och procentsatserna?

- Anser Du att sjukvården i inlandskommunerna endast är till för de som bor där?

- Anser Du att glesbygdssjukvård får kosta mer än sjukvård i tätbebyggda områden?

Några följdfrågor:

- Gör hälsocentralernas / sjukstugornas läkare hembesök hos de som inte kan ta sig till vården? Vem står för kostnaderna för dessa hembesök?

- Dorotea sjukstugan har beordrats minska budgeten även nästa år, då med ca 1 miljon kronor. Beror det också på att kommunen skall ta över hemsjukvården? Hur har man i så fall räknat fram den summan?

- Vilken lag stöder Du Dig på i Ditt påstående att man inte kan GE enskilda sjukstugor men man kan TA från enskilda sjukstugor?

Jag väntar på svar från socialdemokraterna i Västerbottens läns landsting. De svaren lägger jag ut här på min blogg.

1 kommentar

Peter Olofsson svarar…

Av , , 6 kommentarer 23

Mar 12 at 7:12 PM
Hej Ingrid

Det blogginlägg du hänvisar till handlar om att försöka beskriva hur hälsocentralerna/sjukstugorna runt omkring i länet påverkas av den fria etableringsrätten och vårdvalssystemet. Det är en lagstiftning som vi har att förhålla oss till.

Vårt vårdval i Västerbotten bygger på att en stor del av ersättningen till primärvården utgörs av en grundersättning per innevånare, som blir större till barn och till vår äldre befolkning. Det bygger också på att ersättningen per invånare blir högre per innevånare ju längre ifrån något av våra sjukhus man bor. Andra system i landet, och då främst i borgerligt styrda landsting, har en högre besöksersättning och en lägre fast ersättning, eller ingen fast ersättning alls. Vårt system är byggt för att klara en fullt utbyggd primärvård även i glesbygd. Men lagen ger oss inte möjlighet att prioritera en enskild sjukstuga/hälsocentral. Så vad det gäller ekonomin för primärvården i Dorotea har man samma förutsättningar som övriga sjukstugor i länet.

När det gäller frågan om mindre ersättning till Dorotea så beror det också på skatteväxlingen i samband med att kommunerna tog över ansvaret för hemsjukvården.

Det är enligt min uppfattning ett ytterligare skäl till hur viktigt det är att landstinget och kommunerna samordnar sina verksamheter och samverkar kring personal. Landstinget ska ta sitt ansvar i det och leva upp till sina åtaganden.

Primärvården är vår prioritet. Till skillnad från flera andra områden har den fått mer pengar, och vi avser att fortsätta med det så gott vi kan. Men vi kan däremot inte rikta pengar till en särskild hälsocentral/sjukstuga.

Jag hoppas det var svar på dina frågor.

Hälsningar
Peter Olofsson

Här kommer mitt svar till Peter Olofsson med följdfrågor och upplysningar till Er läsare.

Bellvik 17 mars 2014.

Tack för svaret på mitt mail till Dig.

Tyvärr måste jag säga att det var just det politikersvar, som jag väntade mig.
Du skriver att Vll har att förhålla sig till lagar och förordningar, vilket i viss mån är rätt. Däremot finns ingen lag som säger hur mycket pengar som skall avsättas till Primärvården! Det prioriterar varje landsting suveränt, eller hur?!

Du skriver i Din blogg att primärvården i vårt landsting är prioritet. Det menar jag är ren lögn, om det nu är så att Du inte förstår.
Jag ser fram emot att Du förklarar följande:

Riksgenomsnittet på satsning på primärvård är 3 900 kr per person och år.
• Västerbottens läns landsting ger till primärvården endast 3 200 kr per person och år.

Denna ”snålhet” mot primärvården innebär ju att människor måste söka hjälp på de mer kostnadskrävande lasaretten istället med minskad trygghet på nära håll och långa transportavstånd att hantera. Vad ser Du för fördelar, ekonomiskt och ur patienternas synvinkel med detta?

En upplysning till Er läsare är att Vll hör till de landsting (tillsammans med Norrbotten och Jämtland) får mest bidrag i form av skatteutjämning. Vi får 4 214 kronor per person och år. Det innebär att det finns ca 1000 kr per pers och år att fördela ytterligare. (Förutom dessa pengar finns självklart skatterna i länet.)
I vårt län finns ca 262 000 invånare. Det innebär 262 000 x 1000 = 262 miljoner kronor.

Av dessa skulle man kunna lägga ett ökat antal på primärvården. Det vore ett bra sätt att spara!

Nästa förklaring jag ber om är:

• Är Vilhelmina – Åsele – Dorotea numera en enhet?

Du skriver att det inte går att rikta pengar till någon speciell hälsocentral/sjukstuga. Kan Du förklara för mig och läsarna hur Vll delar ut pengar beroende på avstånden från hälsocentralen till lasaretten?

Så till det sista för denna gången.

• Anser Du att sjukvården i inlandskommunerna endast är till för de som bor där?

• Anser Du att glesbygdssjukvård får kosta?

Tack för kommande svar.

Ingrid Oscarsson

6 kommentarer

HELA LÄNET, vad menar Du Peter Olofsson?

Av , , 2 kommentarer 28

Detta mail går iväg idag till Peter Olofsson, landstingsråd för Socialdemokraterna i Västerbottens läns landsting, från den lilla människan Ingrid Oscarsson i skogarna utanför Dorotea. Långt borta ifrån maktens boningar…

Bellvik 11 mars 2014

Väldigt ofta läser man i pressen om att Du och Socialdemokraterna har en helhetssyn på sjukvården i länet. Allt skall bli så bra för alla. Det har inte blivit det. Det har blivit sämre för många av oss. Vi finner oss, som Du märkt Peter, inte i det. Nästan en tredjedel av alla röstberättigade visade genom en aktiv handling att de håller med i det. Jag vill veta vad Ert mål med helhetssynen är.

Jag skall ge Dig en möjlighet att förklara för mig som inte begriper. Du skrev

Vi socialdemokrater vill att äldre i hela länet, inte bara i städerna vid kusten, ska kunna få en god och anpassad vård vid sin hälsocentral/sjukstuga. Därför har vi ett brett åtagande överallt. Vi är förstås öppna för att diskutera om det behövs mer resurser så att ännu mer kan göras för de äldre. Men då ska det också gälla i hela länet.

Hela länet utom Dorotea?

När börjar man vara äldre i socialdemokraternas ögon?

Låter så ambitiöst, seriöst och förtroendeingivande att säga: Vi är öppna för att diskutera… Men blir följden som i Dorotea, att trots diskussion minskar man hälsocentralens budget med 25% efter att trollat bort den väl fungerande sjukstugan som fanns före Projekt Balans? Är det resultatet av helhetssynen? Är det resultatet av Ert tänkande och Era generösa resonemang om mera resurser?

Vi menar att det behövs mera resurser för att ännu mer skall kunna göras för ALLA MÄNNISKOR i vår bygd!
Vi är med på att det skall gälla HELA LÄNET precis som det stod på valsedlarna i folkomröstningen.

Varför prioriterar S och Mp inte primärvården ekonomiskt? Varför säger Ni bara att den är viktig?

Varför säger S att Ni vill satsa på hälso- och sjukvården i HELA LÄNET, när Ni inte gör det?

Tacksam för svar.

Ingrid Oscarsson

Bellvik Dorotea

2,5 mil från Dorotea, 7,5 mil från Åsele och Vilhelmina, 17 mil från Lycksele och 22 mil från Umeå.

2 kommentarer

Bara ledsen.

Av , , 4 kommentarer 22

Nu har jag börjat skriva sju gånger. Det blir ingenting. Nationella prov i trean… kunskapsskola… de som inte är skolmänniskor då?! Är de inte värda lika mycket? Måste de känna redan när de är nio!!!! år att de inte lyckas?
Nej det blir ingenting.

Respekt för varandra – vuxna emellan och barn emellan och mellan barn och vuxna. Jag blir bara ledsen när jag börjar skriva. Hör varje dag överallt ifrån att det finns barn, som inte fått lära sig det hemma… kan inte föräldrarna? Orkar inte de vuxna vara vuxna? Vuxna som är ovänner på facebook smittar sina barn, som blir ovänner i skolan. Gräsligt att vuxna inte är mer rädda om barnen.
Nej, det blir ingenting.

Politik och att tycka olika… elaka påhopp… lägga ord i munnen på varandra. Sanningar? Lögner? Påhitt? Gör man vad som helst för att få makt? Kan man vara otrevlig mot grannen eller bybon för sin övertygelses skull? Vi är ju snart inne i valrörelsen nu. Jag gillar det inte! Jag skäms över hur människor beter sig och vräker ur sig, är elaka och hånfulla. Det är inte intressant. Det är bara gräsligt.
Nej det blir ingenting.

Har försökt att skriva om och till Peter Olofsson och Robert Winroth igen för att få kontakt och veta hur de tänker och hur de ser på den lilla människan i Västerbottens inland, hur de ser på de gamla som inte längre skall få hjälp på dagarna, hur de ser på sjuka barn och gamla som måste ligga 20 mil från anhöriga för att man skall spara några futtiga miljoner av 9 miljarder. Har försökt få till kontakt med dessa politiker och det blir ingenting. De bryr sig inte. De svarar inte.
Nej det blir ingenting.

Idag blir det ingenting. Jag är bara ledsen.

Jag vill bara att solen skall gå ner och framtiden fortsätta imorgon. Då kanske det känns bättre…

IMG_20131226_144605

4 kommentarer