Ingrid i Bellvik

Vilken gång i ordningen? Läs sanningen.

Av , , Bli först att kommentera 30

Vilken gång i ordningen har felaktiga fakta vänts mot Dorotea?
Vilken gång i ordningen skyller Peter Olofsson på andra?
Vilken gång i ordningen slänger landstingspolitiker ur sig kommentarer om det de inte vet något om?!!

Jag vill ÅTER delge Er det som Knut Isaksson, dåvarande kommunchef i Dorotea, har redovisat.

Dimridåer om akutvårdsplatserna i Dorotea
I Landstingsledningens motivering till beslutet att dra in akutvårdsplatserna i Dorotea upprepas till leda ett både felaktigt och skamligt argument. Peter Olofsson, Karin Lundström m.fl. hävdar att det är kommunens eget fel. Orsaken skall vara den flytt som gjordes av en vårdavdelning från Kvarnbäcken (i samma hus som sjukstugan, min kommentar) till Bergvattengården (en km från sjukstugan, min kommentar). Det har gjort landstingsvården så dyr i Dorotea att det nu inte finns något alternativ till nedläggning.
Tyvärr har de ständiga upprepningarna av lögnen även av en del Doroteabor gjorts till sanning. Peter Olofsson var inte med, men det var jag. Så här var det: Socialnämnden meddelade kommunledningen att tillsynsmyndigheterna, länsstyrelse och socialstyrelse påpekat att organisationen av två kommunala vårdavdelningar, en på BVG och en på Kvarnbäcken inte var värdigt. De gamla, sjuka skulle inte föras fram och tillbaka beroende på hälsostatus. Grovt uttryckt gick det till så att på Kvarnbäcken var de sjukaste, BVG när man piggnat till, Kvarnbäcken igen för att dö.
Socialstyrelsens krav var att det är personal, inte de gamla, som skall cirkulera.
Omedelbart uppstod naturligtvis frågan. Hur kommer landstinget att reagera. Kommunen tog mycket seriöst på problemet. Inget fick göras så att landstinget drog sig ifrån Dorotea.
Jag vet att Greger Lindqvist, som då satt i landstingsstyrelsen, tog upp frågan med dåvarande landstingsrådet Levi Bergström. Tjänstemän från kommun och landsting utarbetade ett samverkansavtal, där kostnader för vissa tjänster delades. Kommunen hade videokonferens med Levi Bergström och Olle Edblom (då oppositionsråd). Vi var överens. Med den konstruktionen försäkrade landstinget att det inte fanns något hot mot akutvården i Dorotea.
För att vara riktigt säkra bjöd kommunen in Levi Bergström och Olle Edblom till Dorotea. Vi möttes till ett öppenhjärtligt möte på sjukstugan. Än en gång försäkrade landstingsledningen att det inte fanns något hot mot akutvården i Dorotea. Överenskommelsen bekräftades med ett handslag.
Nu sopar nya kvastar på landstinget. I sin desperation att räta upp mandatperioders ekonomiska försummelser, tar man nu till skamgreppet att skylla på kommunen.
Det kan säkert vara så att akutvården i Dorotea är något dyrare än genomsnittskostnaden. Men är det så att varje samhällsservice i glesbygd, som är dyrare ska dras in så är vi snart utan allt.
Doroteabor! Gå inte på landstingsledningens försåtliga sätt att försöka övervältra skulden för sitt inhumana beslut på en liten glesbygdskommun!

Bli först att kommentera

Allvarsord

Av , , Bli först att kommentera 349

Sen timme. Jag har kramat om treorna och bett dem vara rädda om varandra. Mitt påsklov har börjat.

Igår hände det i klassen sådant som händer i klasser. Några av tioåringarna rök ihop på rasten och följden blev elakheter, hårda ord, halvsanningar och en massa skylla ifrån sig. Följden av det blev en predikan av fröken Ingrid. I mer än 40 år har jag hållit liknande predikningar. Förhoppningsvis har de blivit bättre och bättre. Jag har lärt mig vad jag skall trycka på, vad jag skall le åt och vad jag skall bli riktigt arg för. Jag vet hur jag skall få dem att lyssna.

Jag hade ett underbart gäng småkillar och småtjejer framför mig. De lyssnade och skruvade litet på sig. De försökte titta ut genom fönstret och kanske tänka på annat. Allvarsord, ledsna ögon, nickar och öppna sinnen. Sådana stunder är fina. En kontakt och ömsesidig respekt lägger grunden till en fin stämning och ett givande och tagande. Det som är viktigt för dem är det inte för mig som vuxen. Vi har olika referenser och olika syn på livet. De är tio år och jag är snart sjuttio. Min uppgift är att lotsa dem, guida dem och få dem att tänka, visa respekt för sig själva och alla i sin omgivning.

- Jag tycker väldigt mycket om er, men inte alltid om det ni gör!

Jag måste visa dem respekt. Jag måste vara ärlig och inte låtsas någonting. Jag måste visa att jag är arg och besviken, men också att jag uppskattar dem och att jag förväntar mig detsamma av dem. Då kan vi få till en dialog som kan leda båda parter framåt.
Jag hoppas att jag klarar det för de betyder mycket för mig. Kanske minns några av dem denna kunskap när de skall hjälpa mig och ta hand om mig som gammal…

Tänk om det hade gått att samla vuxna, som inte kan låta bli att vara elaka och ”predika” för dem. Tänk om de kunde vara lika kloka, ärliga och uppriktiga som mina tioåringar. Då skulle världen se helt annorlunda ut…

Bli först att kommentera

Projekt balans – underbetyg! npe.skl.se

Av , , Bli först att kommentera 158

En läkare, boende i Vilhelmina och arbetande i Strömsund, tipsade i sin blogg om en patientundersökning som gjorts på slumpvis utvalda människor i Sveriges alla landsting.
265 000 patienter fick enkäten. Svarsfrekvensen var 53%. (Alltså att ta på allvar Peter och Robert?…)
Jag har botaniserat i den en stund och funderar ännu mer än tidigare över vårt landstings kringelikrokvägar, åtgärder, konstiga beslut och handlingsförlamning, mm, mm.

Undersökningen startade år 2009 och har gjorts tom 2013. Innehållet är:
• bemötande
• delaktighet
• information
• tillgänglighet
• förtroende
• upplevd nytta
• rekommenderas
• Helhetsintryck

Man kan klicka sig fram till jämförelser mellan våra sjukstugor/hälsocentraler i länet. Man kan jämföra med andra län och med riksgenomsnittet. Högsta betyg är 100. Det är mycket intressant.

Diverse resultat och slutsatser:
År 2009 låg Dorotea tillsammans med Tärnaby bäst till av alla primärvårdsenheter i inlandskommunerna. Helhetsintrycket var 73.
Dorotea låg över riksgenomsnittet i alla delarna av enkäten.
De tre sjukstugor som låg lägst hade som helhetsintryck 55, 60 och 62.

Så 2012 kom Projekt Balans som skulle minska kostnaderna och samtidigt ge oss en fullvärdig sjukvård i hela länet…

2013 ser siffrorna helt annorlunda ut:
Helhetsintrycken på sjukstugorna/hälsocentralerna har sjunkit. I Dorotea har det sjunkit till 69. I jämförelse med övrig primärvård i inlandet är det bra. Åsele 69, Norsjö och Sorsele 68, Storuman 67, Bjurholm och Malå 62 och Vilhelmina 57. (Men Medicinkonsulten i Lycksele, privat aktör, har 79!!)
Nu är alla under riksgenomsnittet i allt (utom tillgänglighet=att läkare, sjuksköterskor är bra på att ta kontakt efter uppringning i Dorotea) som är 71.

Total katastrof ! Totalt misslyckande!

Projekt Balans har INTE gjort någonting bättre för patienterna i primärvården. Förutom det har det inte blivit bättre balans i budgeten som utlovades.

Jag har nu förstått de ord som Peter Olofsson sade en av de första gånger vi konfronterade honom om Dorotea sjukstugas vara eller inte vara:
- Dorotea har haft det för bra. Det är därför de ligger så högt. Om alla skall kräva att nå dit, måste det till mycket mera pengar. Ni har helt enkelt varit för bra. Ni skall vara som de andra…
Vänta Peter, eftersom Du inte kommer att ha makten efter valet i höst kommer Du inte att få se Dorotea sjukstuga bli sämre. Du kommer inte att få uppleva att Vll minskar vår budget med 25%. Sjukstugan skall återuppstå och personal komma tillbaka. Vi skall lura Dig på exrautgifterna för stafettläkare…

Men det är två uttalanden, som Du sade år 2012, som jag fortfarande inte begriper:
1. Vilhelmina skall bli ett fantastiskt bra glesbygdssjukhus som skall serva hela södra delen av inlandet… Vart tog det vägen?
2. Lycksele sitter inte alls säkert. Där kan vi bli tvungna att dra ner…

Se gärna undersökningen på npe.skl.se

Bli först att kommentera

Tydligt svar från socialdemokraterna!

Av , , Bli först att kommentera 30

Jag fick ETT mail från alla socialdemokrater i landstinget som jag skickat till. Genom Peter Olofsson. Ingen tycker tydligen annorlunda…
Här vill jag visa Er detta och har förbehållit mig rätten att kommentera.(Kommentarerna är i kursiverad stil. Undertecknad förf.)
Var så goda.

”Vi ska på ett så tydligt sätt som möjligt försöka svara på dina frågor och hoppas att du respekterar dem.”

Tack Peter Olofsson och alla Ni andra socialdemokrater i Västerbottens läns landsting. Jag uppskattar att Ni försöker vara mycket tydliga så att jag skall förstå. Skulle vilja veta vad Du/Ni menar med att jag skall respektera dem. Vilka dem? Er ledamöter eller frågorna eller? För Du/Ni kan väl inte mena att jag inte skall ifrågasätta det som skrivits, vara tyst och sluta fråga om jag ändå inte förstår eller accepterar Era svar?

- Prioriterar varje landsting suveränt hur mycket pengar man satsar på primärvården?

”Det är korrekt att varje landstingsfullmäktige själva prioriterar hur stor budgetram som fördelas till olika verksamheter, inklusive primärvården.
Landstingsfullmäktige har i sina långsiktiga planer beskrivit en ambition och en utveckling mot att bedriva vård på mest effektiva omhändertagandenivå. Det innebär att förskjuta exempelvis slutenvård mellan kliniker och poliklinisk vård till primär- och glesbygdsvård, ersätta läkarbesök med sjukvårdande behandling, utveckla glesbygdsmedicinsk vård, utveckla nya vårdformer och vårdroller samt öka egenvården. Det innebär på sikt en förskjutning av resurser från sjukhusvården till primärvården och ett mer kostnadseffektivt omhändertagande.
Politiken kommer även fortsatt att prioritera satsningar på primärvården. Vi har under 2011-2014 satsat 43 miljoner på primärvården utöver generella uppräkningen. Samtidigt har besparingar genomförts på all annan verksamhet.
Det är inga besparingar gjorda på primärvården. Alla hälsocentraler och sjukstugor har att förhålla sig till de medel de fått tilldelat utifrån antalet medborgare som listat sig på enheten, enligt vårdvalet.”

Är det kostnadseffektivt att ta bort vårdplatser på en sjukstuga viket innebär förskjutning till lasaretten? Kommer politiken att satsa på primärvården i inlandet också? Räkna bort Storuman i detta sammanhanget. Ingen av de kringliggande kommunernas invånare har någon som helst nytta i vården i GMC oavsett utländskt intresse…

-
Vad ser Du för fördelar, ekonomiskt och ur patienternas synpunkt, med att satsa 3200 kr per person och år istället för riksgenomsnittets 3900 eller mera?

”När det gäller resurserna till primärvården så är vi väl medveten om den kritik som finns kring ersättningen.
Det är däremot inte lätt att göra jämförelser mellan landsting då det ser väldigt olika ut vilka kostnader som ligger inom primärvården. Vi kan dock glädjande konstatera att primärvården i Västerbotten har en god kvalité.”

Ur patientsynpunkt har den inte blivit bättre. Se patientenkäten som SKL har framställt (år 2009 till 2013) på npe.skl.se. (Se morgondagens blogg där jag visar på en del enkätresultat) Tack och lov har vi ännu så länge fantastiskt skicklig personal – så länge de orkar.


- Är Vilhelmina – Åsele – Dorotea en enhet med en budget och samma enhetschef?

”Vilhelmina, Åsele och Dorotea är tre olika sjukstugor med ersättning utifrån antal medborgare enligt vårdvalet. Däremot har de ett utökat samarbete för att bland annat gemensamt nyttja olika kompetenser.”

Åsele: läkarjour 50% av tiden, vårdpersonal dygnet runt, ”akutbil” dygnet runt och tillgång till Doroteas ambulans och även ”bara” nio mil till Lyckseleambulansen. Nio mil till Lycksele.
Vilhelmina: Glesbygdssjukhus? läkarjour 50% av tiden, vårdpersonal dygnet runt, egen ambulans och 6 mil till ambulanser i Dorotea och Storuman. 13 mil till Lycksele och 6 mil till GMC i Storuman.
Dorotea: En ambulans som ofta rycker ut till Åsele. 17 mil till Lycksele. 6 mil till läkarjourer i Åsele och Vilhelmina.

- Hur påverkar avståndet till lasarett budgeten för hälsocentralerna/ sjukstugorna? Hur motiveras summorna och procentsatserna?

”Glesbygdssjukvård innebär specifika utmaningar där bland annat avstånden är en viktig faktor. Det är anledningen till varför Hälsoval Västerbotten innehåller en särskilt glesbygdsersättning, för att kompensera de h älsocentraler som ligger långt ifrån ett sjukhus samt har en stor geografisk yta att täcka.

Dessutom görs satsningar på att utveckla hälso- och sjukvården i glesbygd genom Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) som leder utvecklingen av distansteknik mot primärvård och driver projekt för att hitta nya sätt att möta behoven. GMC i Storuman tar emot många besök från övriga landet men även från andra länder som är intresserade av detta arbete.”

Vilka patienter mer än Storumanborna har medicinsk fördel av GMC? Hur ser ersättningarna ut i de olika kommunerna?

- Anser Du att sjukvården i inlandskommunerna endast är till för de som bor där?

”När det gäller sjukvården i inlandet så finns den till för alla. När någon insjuknar så spelar det ingen roll var denne är bosatt utan ska få hjälp av sjukvården där den befinner dig.”
Ändå har Vll inte garderat sig på vintersäsongen med mycket turister i våra fjällområden. –Vi hoppas att det går bra… En extra ambulans i Tärnaby. (Det tar 2 tim 10 minuter att köra den till Borgafjäll!)
När Vll räknar på resurser är det bara vi som bor här som är utgångspunkten. Vi kan inte få turisterna att lista sig på sjukstugorna… eller kan vi det?

- Anser Du att glesbygdssjukvård får kosta mer än sjukvård i tätbebyggda områden?

Inget svar.

Några följdfrågor:

- Gör hälsocentralernas / sjukstugornas läkare hembesök hos de som inte kan ta sig till vården? Vem står för kostnaderna för dessa hembesök?

- Dorotea sjukstuga har beordrats minska budgeten även nästa år, då med ca 1 miljon kronor. Beror det också på att kommunen skall ta över hemsjukvården? Hur har man i så fall räknat fram den summan?

- Vilken lag, vilka paragrafer stöder Du Dig på i påståendet att man inte kan GE enskilda sjukstugor men man kan TA från enskilda sjukstugor?

Bli först att kommentera

Kommentar på Åke Nilssons (S kommunalråd i Vilhelmina) blogg.

Av , , 2 kommentarer 34

Åke Nilsson, kommunalråd (s) i grannkommunen Vilhelmina, har idag på sin VK-blogg lagt ut uppmaningen att rösta på S för att vara säkra på att få behålla sjukvården i inlandet…

Så gräsligt lågt och så svekfullt! Politiker visar så här sin allra sämsta sida!

Jag har kommenterat och skickat till Åke N. Men eftersom man aldrig kan vara säker på att kommentarer släpps fram (det bestämmer bloggaren själv), så kan Ni läsa den här:

Sossarna har makten IDAG – NU – I FEM MÅNADER TILL i landstinget och i alla inlandskommunerna utom en… Har Ni glömt det????

Ni har makten att återställa det Ni under de senaste tre åren så effektivt har raserat! Gör det. Visa att Ni verkligen menar något med Era framtidsvisioner, Era löften och Era namnunderskrifter!

Hur i hela friden tror Ni att människor skall lita på Er och tro på Era löften, när Ni i landets första folkomröstning i ett landsting gick ut i en smaskig broschyr och propagerade för ett NEJ till jämlik sjukvård? Ni har förstört mycket väl fungerande sjukvård på flera håll i länet. Ni har gjort människor oroliga och otrygga genom Ert sätt att hantera ambulansfrågan. Era namnteckningar är inte vitten värda så länge Ni inte visar i handling att Ni ändrat Er.

Åke Nilsson. Det är stort att vara självkritisk och ödmjuk. Hoppas att Du och de andra kan erkänna att detta blev fel.

Inse att Ni har makten och att Ni kan rätta till det Ni förstört!

2 kommentarer

Vem har makten????

Av , , Bli först att kommentera 20

Socialdemokrater !

Lilly Bäcklund, kommunalråd (S) Lycksele, ordf. Socialdemokraterna i Västerbotten

Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordf. (S)

Karin Malmfjord, oppositionsråd (S) Storuman

Greger Lindquist, kommunalråd (S) Dorotea

Åke Nilsson, kommunalråd (S) Vilhelmina

Caisa Abrahamsson, kommunalråd (S) Sorsele

Peter Lindström, kommunalråd (S) Åsele

Mikael Lindfors, kommunalråd (S) Norsjö

Martin Noréhn, kommunalråd (S) Malå

VARFÖR SER NI INTE TILL ATT ALLA

SJUKSTUGOR FÅR VÅRDPLATSER REDAN NU?

OCH EN AMBULANS I VARJE KOMMUN…

VISST ÄR DET VÄL NI SOM HAR MAKTEN?!

Bli först att kommentera

Fattar Ni ingenting?!

Av , , 4 kommentarer 33

Nu hände det osannolika eller kanske var det sannolika? Det hände att istället för fyra AKUTPLATSER på SJUKSTUGAN som förvandlades till två VÅRDPLATSER på ÄLDREBOENDET blev det nu bara – INGENTING. Inte ens en tumme…

Det är svårt att låta bli att säga: Vad var det vi sa?

Den sk samverkan med Dorotea kommun har blivit rent fiasko. Sjuksköterskor med vård av äldre som sin specialitet vill och skall arbeta med det. Sjuksköterskor med akutsjukvård som specialitet vill och skall arbeta med det. Helt självklart! Kompetens och intresse är viktiga och som patient vill man ju tas omhand av vårdpersonal med rätt utbildning. Eller hur?!
Sjuksköterskor orkar inte med de krav som ställs. De sjukskrivs eller söker sig till andra platser eller arbetsområden. Läkare vill inte arbeta på en sjukstuga/hälsocentral som har sparbeting 25% av sin budget de kommande två åren. De vill inte vara med i ett team som inte finns. Ett team som varje vecka byter en eller ett par deltagare. De vill inte arbeta på ställen där de tvingas möta patienter som är ledsna, otrygga och förtvivlade, inte bara av sin sjukdom utan dessutom för att OTRYGGHETEN på grund av ännu längre avstånd till vården ökar.

Landstingspolitiker – socialdemokrater och miljöpartister – se vad Ni har ställt till med. Se vad konsekvenserna av Era beslut har blivit. Hör hur människor lider och hur de gråter. Alldeles i onödan. Det är Ert fel. Känns det inte någonstans i hjärttrakten?

Jag gråter; inte för min egen skull, men för den gamle mannen som blev forslad – som ett …. – fem mil bort till en sjukstuga. Han var ledsen och ensam där borta. Landstinget hade tagit bort de enda två platserna de hade i Dorotea och han kunde inte få vara på en kommunal plats i två nätter. Det var inte kommunens sak.
Jag gråter för Er skull; Ni landstingspolitiker som har låtit Er empati och människovänlighet, Ert sunda förnuft och Er känsla för hembygden, drunkna i en partisolidaritet och kvävas av floskler och tomma ord från politiker som inte ser den lilla människan utan bara sin egen position.
Jag gråter över de inlandsbor som inte vågar bo kvar för att Ni inte fattar någonting! De tar avsked av sin uppväxt, sin framtid och sin by. DE gråter med mig.

Vet Ni socialdemokrater och miljöpartister i landstinget och i kommunen, vi är många, många som kommer att med alla medel kämpa för att få tillbaka det vi hade. Vi vill få tillbaka tryggheten, livsglädjen och framtidstron. Vi vill att Ni skall komma så långt bort från möjlighet till makt det bara går. Vi vill få bort så många av Er som det går.

Kom inte och säg att Ni vill inlandets bästa! Hur i hela friden vill Ni att vi skall tro på det när Ni ser till att det blir så här och bara fortsätter och fortsätter och fortsätter…

4 kommentarer