Ingrid i Bellvik

Svek och besvikelse.

Av , , Bli först att kommentera 19

Förstå oss i Doroteaupproret att vi är fruktansvärt besvikna över sveken – ja de är många – som vi bevittnat och upplevt från socialdemokratin och miljöpartiet i både kommuner och landsting.
Förstå att vi inte kan lita på någonting de säger och viftar med flagg för.
Ni skall få fyra exempel:

*
Den 22 mars 2012 lyckades vi genom vårt oppositionsråd få veta vad 8-kommungruppen kommit överens om. Den består av Dorotea, Vilhelmina, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Lycksele och Åsele.

Allt sedan det blev känt vad landstingets förslag till förändring av verk-samhet kommer att innebära för oss kommuner har många synpunkter framförts från allmänheten, organisationer m fl. Det som ALLA ger uttryck för är att den trygghet som man hittills upplevt, när det gäller till-gång till snabba insatser, kommer att försvinna i ett enda klubbslag. Även om innevånarna i den del av länet som vi representerar är färre till antal, betalar vi samma landstingsskatt som alla länsbor och har därmed lika stor rätt till en snabb och säker vårdinsats när behovet uppstår.

Vi anser att det ska finnas en ambulans/akutplatser placerad i varje kom-mun. Den dag-ambulans som enligt förslaget skulle placeras i Lycksele anser vi istället ska placeras i Malå eller i Åsele. Avståndet mellan exempelvis Borgafjäll–Lycksele är 24 mil enkel väg vilket innebär en restid på 3-4 timmar. Tänk er vad som hinner hända med en patient under denna tid.

Färre ambulanser och längre tid innan patienten får läkarvård kommer att ställa större krav på transporter med ambulanshelikoptern. Ambulanshelikoptern är i sin tur väldigt väderberoende och kommer troligen inte att vara ett alternativ i all lägen till de indragna ambulanserna.

Vid etablering av företag ställs alltid frågor om tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser och vilka möjligheter som finns till snabb behandling. Vår uppfattning är att det är många gånger avgörande om det blir en etablering eller inte. För turist- och besöksnäringen är det mycket viktigt att ambulanser finns på respektive ort om benbrott och andra sjukdomstill-stånd skulle inträffa.

Varje kommun är beredd att förhandla med landstinget om ytterligare samverkan mellan kommun och landstinget i syfte att sänka kostnaderna. Några av kommunerna har redan gjort beräkningar på olika förslag till verksamhetsförändringar. Det kommer inte att vara klart till den 2 november när de första besluten fattas som ligger till grund för landstingstyrelsens sammanträde den 8 november.

Vi behöver mer tid för att kunna göra ett bra arbete, allt i syfte att våra medborgare, så långt det är möjligt och oavsett ålder, ska kunna uppleva samma trygghet oavsett var i länet man bor.

Sammanfattningsvis innebär vårt förslag att

- det ska finnas en ambulans i varje kommun

- Det ska finnas akutvårdsplatser i varje kommun

- varje kommun är beredd att förhandla om ytterligare samverkan med landstinget i syfte att sänka kostnaderna.

VAD BLEV DET AV DET?

*
Vi har bjudit i ALLA S-politiker i landstinget att besöka oss i Dorotea för att samtala och ha möjlighet att sätta sig in i hur vi resonerar. INGEN har kommit eller ens tackat nej…

*
Inför att Projekt Balans skulle upp på bordet i landstinget i december 2011, skrevs en risk- och konsekvensanalys av kunniga och högt uppsatta tjänstemän. Den visade på mycket negativt. Denna undanhölls oppositionens ledamöter och fanns alltså inte med i handlingarna. Fick S se den?

*
När 24 801 namnunderskrifter samlats in och Sveriges första folkomröstning i ett landsting var ett faktum, beslutade S och Mp att minst 50% skulle rösta för att man skulle bry sig. Det blev ca 32%.
Men om alla röster som fattades för att komma upp till de stipulerade 50% hade varit nej-röster, hade ändå JA- rösterna övervägt med ca 5000 röster.
Som i en diktaturstat rycker socialdemokrater och miljöpartister åt det. Skandalöst och absolut ingen demokrati! Ge inte folket någon makt!!

***
Förstå varför vi inte kan lita på dem. Förstå varför vi hellre litar på ett vallöfte från Alliansen.

Bli först att kommentera

Ansvar för människoliv.

Av , , 6 kommentarer 18

Det är bara 19 dagar kvar. Har Du bestämt Dig?

I Dorotea har vi på alla sätt, med alla medel arbetat för att få landstingspolitikerna att inse vikten av att satsa mer av budgeten på 8,5 miljarder (8 500 miljoner!!) på själva vården. Vi har som Ni vet ockuperat Dorotea sjukstuga i 938 dagar. Varje dag finns minst två ockupanter i foajén. Varje natt sover minst två där på madrasser. Det har varit doroteabornas sätt att visa att vi inte finner oss i att bli behandlade som mindre värda i sjukvårdssammanhang. Personalen hejar på oss och delar sitt kaffe med oss. Besökare från grannkommuner och från hela Sverige kommer och resonerar sjukvårdspolitik och stödjer oss genom bidrag och stor förståelse. Det har värmt genom åren.

Nu är det Ditt ansvar. Ditt ansvar att få styrande politiker som verkligen vill satsa på sjukvården!

Alliansen vill satsa på primärvården. S, V och Mp har sett till att vårt landsting ligger på sista plats i Sverige när det gäller att satsa pengar på primärvården. Det är ju fullkomligt vansinnigt med tanke på de avstånd vi har mellan fjäll och kust. Akut sjuka måste betydligt oftare nu än förr fraktas med taxi, akutbil, ambulans och helikopter till våra lasarett. Patientosäkert. Framkallar mer mänskligt lidande. Personal stressas och ger upp. Stafettläkare anlitas oftare i inlandet eftersom läkarrekryteringen blir omöjlig. Miljömässigt fiasko!
Sjukvårdsmässigt fiasko!

Nu är det Ditt ansvar. Du har ansvar för människoliv i vårt län. Genom att rösta så att vi får politiker som vågar GÖRA OM OCH GÖRA RÄTT är Du del i vårt ansvar för människoliv i vårt län.

Gå till valurnan och hjälp oss få tillbaka en sjukvård i länet som är likvärdig och som visar den lilla människan respekt.

6 kommentarer

Akutvårdsplatserna tillbaka!!!

Av , , 4 kommentarer 23

Akutvårdsplatserna tillbaka! Det är nu bara 21 dagar kvar tills vi vet om Västerbottens läns landsting har bytt styrande partier. Det är bara 21 dagar kvar tills vi vet om akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele kommer att återställas.

Om socialdemokraterna och miljöpartiet fortfarande har majoriteten i landstinget, kommer Dorotea fortfarande att vara utan akutsjukvård under kvällar, nätter och helger. Åsele kommer fortfarande att ha akutbilen vilket innebär en ökad belastning på ambulanserna i Dorotea, Vilhelmina och Lycksele. Det innebär en osäkrare tillvaro för akut sjuka i dessa kommuner. Det innebär en otrygghet för oss alla.
Om socialdemokraterna och miljöpartiet styr landstinget efter valet om 21 dagar kommer otryggheten i glesbygden att öka och framtidstron att minska.
Vi vet att det är så eftersom dessa partier under snart två och ett halvt år hävdat att de har gjort rätt. De har hela tiden vägrat att erkänna att detta blev inte bra. De har vägrat att GÖRA OM OCH GÖRA RÄTT. Prestige kallas detta.
Inte ens i backspegeln kan de styrande se sina brister och vara ödmjuka.

Vänsterpartiet var på inlandets och glesbygdens sida så länge förra gruppledaren Maria Grip fanns med. Nu talar de om ”en översyn” och de har återgått till att vara svans åt socialdemokraterna.

Alliansen, Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, hade redan innan Projekt Balans trummades igenom av S och Mp ett förslag till budget som inte skulle råna Dorotea på akutvårdsplatser och Åsele på ambulansen. Deras budgetförslag innebar att sjukstugornas verksamhet inte skulle reduceras eller tas bort och att ambulanser skulle finnas kvar i alla kommuner.
Detta är anledningen till att vi tror på deras löften – nu snart tre år efteråt – att de tänker GÖRA OM OCH GÖRA RÄTT!
när de får makten i Västerbottens läns landsting.

Röster på Alliansen är röster på en bättre framtid i Västerbottens glest bebodda kommuner. Det är röster för den lilla människan som vägrar låta sig flyttas av rädsla och osäkerhet. Röster på något parti i Alliansen kan sparka undan benen på en nonchalant politik vilken genom sina företrädare, visat en empatilös sida och hånat oss för vår kamp för likvärdig sjukvård åt alla i hela vårt fantastiska län.

Det är bara 21 dagar kvar. Jag hoppas att Du kommer att lägga Din röst för den lilla människan!

4 kommentarer