Ingrid i Bellvik

Maktens företrädare i Dorotea. Välkomna!

Av , , 2 kommentarer 16

Ikväll smäller det i Dorotea!
Landstingsledningen och oppositionen har sin avslutande stora debatt om vården i vårt län på MB i ”lilla” Dorotea. Vårt samhälle, i vår kommun med endast 2800 invånare, har blivit betydelsefullt även för maktens toppar i maktens boning Umeå… Vem kunde ha trott det för tre år sedan.

Strax före jul 2011 var det på ytan lugnt här. Men strax under kokade det. VK hade en intervju med en av läkarna vid sjukstugan under rubriken Dödsstöten på ett vinnande koncept. Personal hade insett följderna av det sparprogram från VLL´s ledning de fått information om. Människorna i Dorotea förstod inte, trodde inte, kunde väl inte tänka sig att den välskötta sjukstugan, som i många årtionden hade varit kommunmedborgarnas trygghet, skulle förvandlas till en läkarmottagning på sparlåga. Vi trodde det inte förrän det var klubbat och vi ställdes inför fullbordat faktum.

Men då! reagerade de stridbara doroteaborna! De reagerar fortfarande.

Du väljare har nu fyra dagar på Dig att besluta om Du tänker lägga Din röst på en rättvis sjukvård för alla i vårt fantastiska län. Du väljare måste nu besluta om S, Mp och V skall få fortsätta att montera ner sjukvården i inlandet, om de skall få fortsätta att lägga pengar på Region Västerbotten istället för på primärvården, om de skall få fortsätta att se ner på den lilla människan.

Oavsett vilka partier som kommer att ta ledningen i Västerbottens läns landsting, skall veta att DOROTEAUPPRORET kommer att fortsätta att observera vad de gör med sina löften och våra skattepengar. Om S, Mp och V fortsätter den linje de slagit in på genom Projekt Balans i en eventuell ledning, skall de veta att protesterna ökar och sprider sig. Doroteaupproret kommer att växa sig ännu starkare!
Om det blir maktskifte och Allansen tar över de finaste kontoren i Landstingshusen, så skall de veta att de har ögonen på sig. Löften, som uttalades tydligt i samband med Folkomröstningen, måste verkställas så snabbt det är möjligt!

Vi förväntar oss det och ser fram emot det!

Jag ser fram emot debatten på MB i Dorotea ikväll klockan 18. Då vill vi ha det tydligt var Ni alla står. Jag hoppas att många som tvekar i sitt val av valsedel, då kommer att bli säkra. Jag hoppas att de kommer att bestämma sig för de partier som vill
GÖRA OM OCH GÖRA RÄTT! för en rättvis vård i Västerbottens län.

2 kommentarer

En farlig trojka för inlandet.

Av , , Bli först att kommentera 21

Robert Winroth vill riva sjukstugan i Dorotea och har tydligen lovat Per Axel Persson att Vll skall rusta en ny sjukstuga med akutplatser på äldreboendet BVG. Robert Winroth och kompisen Peter Olofsson har nedmonterat sjukvården i Västerbottens inland och tagit bort ambulansen i Åsele. I dagarna framkommer ett förslag om att sätta in en buss, så att Vll kan köra både liggande sjuka, sittande plågade och stående mellan sjukhusen.

Kanske har S upptäckt att samarbetet med Mp blev massor med fler kilometer i transporterna än när det fanns akutvårdsplatser på sjukstugorna och öppettiderna där var annorlunda. Kanske S har upptäckt att detta går åt skogen när samarbetspartnern Mp´s Fridolin nu kommer med ”löftet” om kraftigt höjd landsbygdsskatt, dvs kraftigt höjd kilometerskatt och bensinskatt.

Fridolin, Stockholm – Winroth, Umeå – PAP, Dorotea…

Fridolin: Men vi skall ju öka kollektivtrafiken. Förf: Mellan byarna och Dorotea, mellan Hoting och Dorotea, mellan Dorotea och sjukvården i Lycksele och Umeå? Tror jag inte på. Storstadspolitik!

Winroth: Riv sjukstugan i Dorotea. Den kostar för mycket. Bygg nytt vid ålderdomshemmet. (P. Olofsson: Men vi betalar ingenting för det Robban!)
W: Men det behöver vi inte säga nu. Vi skriver ett avtal med Dorotea kommun bara, så får de fixa det själva!
Förf: Dorotea har inga pengar att bygga för och lokalerna på sjukan är nyrenoverade och anpassade.

PAP: Ingen begriper någonting. Ingen kan något om landstinget. Ingen har någon översikt över ekonomin. Vi är dumma… Vaaa? Nej, Ockupanterna är dumma. Bara jag kommer till Riksdagen skall jag fixa det här.
(”Samarbete, respekt och lika värde” är Mp´s ledord. OK. Jämför med vad PAP skriver i bloggen 2 sept. Så långtifrån man kan komma!)

Ungefär så här parodiskt tycks politiken idag en vecka före valet.
Men det ligger väldigt mycket allvar i mitt skämt. Det är oerhört viktigt att väljarna verkligen tänker efter och analyserar det som hänt sedan förra valet. Vi vill att hela länet skall ha en säker, nära och rättvis vård. Vi vill att Akutplatserna i Dorotea skall återställas med tillgång till läkarjour som tidigare och vi vill att Åsele skall få tillbaka sin ambulans!

I två år och åtta månader har ockupationen pågått. Nu är det verkligen väljarnas tur att ta ansvar för vad som skall hända med sjukvården i vårt län!

Ta ansvar. Rösta. Ge oss sjukvården tillbaka! Kryssa politiker som vill GÖRA OM OCH GÖRA RÄTT!

Bli först att kommentera

Mp i Vll är beredda att satsa pengar i Dorotea.

Av , , 3 kommentarer 20

I sin blogg här i VK den 2 september skriver Mp-riksdagskandidaten Per Axels Persson från Mårdsjö i Dorotea kommun en väldigt massa märkliga saker. En del är bara konstigt, en del fakta utan underbyggnad, en del fria fantasier och en del ren osanning.

Som en av dem som deltagit i Doroteaupproret och ockupationen nästan från första början, tycker jag att det är bedrövligt PAP inte haft någon som helst samröre med de som kämpat i två år och åtta månaderna på ockupationen. Ändå ”vet” han hur allt är. På hans uttalanden märks det att han inte satt sig in i landstingets verksamhet. Jag litar inte på politiker som uttalar sig utan kunskaper. Jag litar inte på politiker som tror att de kan utan att ta reda på fakta. Jag tycker att det är skamligt mot väljarna!

Låt mig beröra några delar i hans blogg Sjukvården i Dorotea, hur ska det gå?
Det är inte i Dorotea som Vll´s pengar har slösats bort! Det man genom att ta beslut om Projekt Balans berövade doroteaborna var en mycket liten del av den budget som togs. S och Mp genomdrev detta trots konsekvensbeskrivningar (vilka man undanhöll oppositionen!)som visade mycket negativa följder. Det drabbar ju bara en liten del av länets befolkning…
Det man trodde sig spara i Dorotea var ca 3 miljoner av budgeten på 8 500 miljoner. Det har inte blivit en besparing. Det blev ökade transporter mellan sjukstugor och lasarett. Men detta berör inte miljöpartisten PAP! Det blev mycket extra lidande för den sjuka människan. Vad säger miljöpartisten PAP om det?
Doroteaupproret tycker också att skattepengarna skall användas på ett klokt sätt. Det har inte S och Mp gjort de senaste två åren och åtta månaderna!

Så litet PAP vet om Doroteaupproret och ockupationen! Han har inte besökt dem en enda gång!
Nu kommer jag till det som säger så mycket om denne riksdagskandidat. I sin blogg kastar han ur sig otroliga elakheter mot människor som lagt ner så mycket intresse och tid, på att empatiskt och med den lilla människan i focus försöka övertala politikerna i landstinget att alla har rätt likvärdig vård.
Jag bara häpnar när jag läser hans ord:
Ganska snart spårade försöken att skapa en bättre situation ut. Vårdupproret politiserades och övergick snart till att bestå av en fanatisk, skrikande, hatande hop som saknade överblick och endast hade ett enögt mål.
Fy så vidrigt skrivet Per Axel Persson! Elakt och okunnigt! En ren förolämpning mot de underbara människor, som kämpat för Dig och Dina partikamrater också!!
Detta säger ingenting om ockupanterna – men det säger väldigt mycket om Dig!

- ett gatans parlament som lever för stunden och helt saknar den överblick och förståelse för problemets komplexitet som krävs för att fatta kloka beslut. Nedlåtande kommentar om en grupp människor som har både överblick och oerhört mycket kunskap om landstingsverksamheten. Besök ockupationen, så kanske Du upptäcker att litet ödmjukhet hade varit på sin plats i Din situation…

Vilka politiker i landstinget har sagt att de är beredda att betala för en utbyggnad av äldreboendet i Dorotea?
En bättre vård, hjälp med nödvändiga investeringar i åldringsvården, tillgång till fina lokaler för framtida företagsinvesteringar, osv.
Tror Du på detta själv?

Per Axel Persson flyttade hem från Umeå till sin Doroteaby och har som mål att återbefolka landsbygden. Nu hjälper han Miljöpartiet i Landstinget att nedrusta sjukvården och ta bort den trygghet och framtidstro som behövs för att vår del av länet skall leva och utvecklas. Dessutom har han inte förstått att sjukvård i glesbygd måste få kosta.

3 kommentarer

Svek och besvikelse.

Av , , Bli först att kommentera 19

Förstå oss i Doroteaupproret att vi är fruktansvärt besvikna över sveken – ja de är många – som vi bevittnat och upplevt från socialdemokratin och miljöpartiet i både kommuner och landsting.
Förstå att vi inte kan lita på någonting de säger och viftar med flagg för.
Ni skall få fyra exempel:

*
Den 22 mars 2012 lyckades vi genom vårt oppositionsråd få veta vad 8-kommungruppen kommit överens om. Den består av Dorotea, Vilhelmina, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Lycksele och Åsele.

Allt sedan det blev känt vad landstingets förslag till förändring av verk-samhet kommer att innebära för oss kommuner har många synpunkter framförts från allmänheten, organisationer m fl. Det som ALLA ger uttryck för är att den trygghet som man hittills upplevt, när det gäller till-gång till snabba insatser, kommer att försvinna i ett enda klubbslag. Även om innevånarna i den del av länet som vi representerar är färre till antal, betalar vi samma landstingsskatt som alla länsbor och har därmed lika stor rätt till en snabb och säker vårdinsats när behovet uppstår.

Vi anser att det ska finnas en ambulans/akutplatser placerad i varje kom-mun. Den dag-ambulans som enligt förslaget skulle placeras i Lycksele anser vi istället ska placeras i Malå eller i Åsele. Avståndet mellan exempelvis Borgafjäll–Lycksele är 24 mil enkel väg vilket innebär en restid på 3-4 timmar. Tänk er vad som hinner hända med en patient under denna tid.

Färre ambulanser och längre tid innan patienten får läkarvård kommer att ställa större krav på transporter med ambulanshelikoptern. Ambulanshelikoptern är i sin tur väldigt väderberoende och kommer troligen inte att vara ett alternativ i all lägen till de indragna ambulanserna.

Vid etablering av företag ställs alltid frågor om tillgång till hälso- och sjukvårdsinsatser och vilka möjligheter som finns till snabb behandling. Vår uppfattning är att det är många gånger avgörande om det blir en etablering eller inte. För turist- och besöksnäringen är det mycket viktigt att ambulanser finns på respektive ort om benbrott och andra sjukdomstill-stånd skulle inträffa.

Varje kommun är beredd att förhandla med landstinget om ytterligare samverkan mellan kommun och landstinget i syfte att sänka kostnaderna. Några av kommunerna har redan gjort beräkningar på olika förslag till verksamhetsförändringar. Det kommer inte att vara klart till den 2 november när de första besluten fattas som ligger till grund för landstingstyrelsens sammanträde den 8 november.

Vi behöver mer tid för att kunna göra ett bra arbete, allt i syfte att våra medborgare, så långt det är möjligt och oavsett ålder, ska kunna uppleva samma trygghet oavsett var i länet man bor.

Sammanfattningsvis innebär vårt förslag att

- det ska finnas en ambulans i varje kommun

- Det ska finnas akutvårdsplatser i varje kommun

- varje kommun är beredd att förhandla om ytterligare samverkan med landstinget i syfte att sänka kostnaderna.

VAD BLEV DET AV DET?

*
Vi har bjudit i ALLA S-politiker i landstinget att besöka oss i Dorotea för att samtala och ha möjlighet att sätta sig in i hur vi resonerar. INGEN har kommit eller ens tackat nej…

*
Inför att Projekt Balans skulle upp på bordet i landstinget i december 2011, skrevs en risk- och konsekvensanalys av kunniga och högt uppsatta tjänstemän. Den visade på mycket negativt. Denna undanhölls oppositionens ledamöter och fanns alltså inte med i handlingarna. Fick S se den?

*
När 24 801 namnunderskrifter samlats in och Sveriges första folkomröstning i ett landsting var ett faktum, beslutade S och Mp att minst 50% skulle rösta för att man skulle bry sig. Det blev ca 32%.
Men om alla röster som fattades för att komma upp till de stipulerade 50% hade varit nej-röster, hade ändå JA- rösterna övervägt med ca 5000 röster.
Som i en diktaturstat rycker socialdemokrater och miljöpartister åt det. Skandalöst och absolut ingen demokrati! Ge inte folket någon makt!!

***
Förstå varför vi inte kan lita på dem. Förstå varför vi hellre litar på ett vallöfte från Alliansen.

Bli först att kommentera

Ansvar för människoliv.

Av , , 6 kommentarer 18

Det är bara 19 dagar kvar. Har Du bestämt Dig?

I Dorotea har vi på alla sätt, med alla medel arbetat för att få landstingspolitikerna att inse vikten av att satsa mer av budgeten på 8,5 miljarder (8 500 miljoner!!) på själva vården. Vi har som Ni vet ockuperat Dorotea sjukstuga i 938 dagar. Varje dag finns minst två ockupanter i foajén. Varje natt sover minst två där på madrasser. Det har varit doroteabornas sätt att visa att vi inte finner oss i att bli behandlade som mindre värda i sjukvårdssammanhang. Personalen hejar på oss och delar sitt kaffe med oss. Besökare från grannkommuner och från hela Sverige kommer och resonerar sjukvårdspolitik och stödjer oss genom bidrag och stor förståelse. Det har värmt genom åren.

Nu är det Ditt ansvar. Ditt ansvar att få styrande politiker som verkligen vill satsa på sjukvården!

Alliansen vill satsa på primärvården. S, V och Mp har sett till att vårt landsting ligger på sista plats i Sverige när det gäller att satsa pengar på primärvården. Det är ju fullkomligt vansinnigt med tanke på de avstånd vi har mellan fjäll och kust. Akut sjuka måste betydligt oftare nu än förr fraktas med taxi, akutbil, ambulans och helikopter till våra lasarett. Patientosäkert. Framkallar mer mänskligt lidande. Personal stressas och ger upp. Stafettläkare anlitas oftare i inlandet eftersom läkarrekryteringen blir omöjlig. Miljömässigt fiasko!
Sjukvårdsmässigt fiasko!

Nu är det Ditt ansvar. Du har ansvar för människoliv i vårt län. Genom att rösta så att vi får politiker som vågar GÖRA OM OCH GÖRA RÄTT är Du del i vårt ansvar för människoliv i vårt län.

Gå till valurnan och hjälp oss få tillbaka en sjukvård i länet som är likvärdig och som visar den lilla människan respekt.

6 kommentarer

Akutvårdsplatserna tillbaka!!!

Av , , 4 kommentarer 23

Akutvårdsplatserna tillbaka! Det är nu bara 21 dagar kvar tills vi vet om Västerbottens läns landsting har bytt styrande partier. Det är bara 21 dagar kvar tills vi vet om akutvårdsplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele kommer att återställas.

Om socialdemokraterna och miljöpartiet fortfarande har majoriteten i landstinget, kommer Dorotea fortfarande att vara utan akutsjukvård under kvällar, nätter och helger. Åsele kommer fortfarande att ha akutbilen vilket innebär en ökad belastning på ambulanserna i Dorotea, Vilhelmina och Lycksele. Det innebär en osäkrare tillvaro för akut sjuka i dessa kommuner. Det innebär en otrygghet för oss alla.
Om socialdemokraterna och miljöpartiet styr landstinget efter valet om 21 dagar kommer otryggheten i glesbygden att öka och framtidstron att minska.
Vi vet att det är så eftersom dessa partier under snart två och ett halvt år hävdat att de har gjort rätt. De har hela tiden vägrat att erkänna att detta blev inte bra. De har vägrat att GÖRA OM OCH GÖRA RÄTT. Prestige kallas detta.
Inte ens i backspegeln kan de styrande se sina brister och vara ödmjuka.

Vänsterpartiet var på inlandets och glesbygdens sida så länge förra gruppledaren Maria Grip fanns med. Nu talar de om ”en översyn” och de har återgått till att vara svans åt socialdemokraterna.

Alliansen, Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna, hade redan innan Projekt Balans trummades igenom av S och Mp ett förslag till budget som inte skulle råna Dorotea på akutvårdsplatser och Åsele på ambulansen. Deras budgetförslag innebar att sjukstugornas verksamhet inte skulle reduceras eller tas bort och att ambulanser skulle finnas kvar i alla kommuner.
Detta är anledningen till att vi tror på deras löften – nu snart tre år efteråt – att de tänker GÖRA OM OCH GÖRA RÄTT!
när de får makten i Västerbottens läns landsting.

Röster på Alliansen är röster på en bättre framtid i Västerbottens glest bebodda kommuner. Det är röster för den lilla människan som vägrar låta sig flyttas av rädsla och osäkerhet. Röster på något parti i Alliansen kan sparka undan benen på en nonchalant politik vilken genom sina företrädare, visat en empatilös sida och hånat oss för vår kamp för likvärdig sjukvård åt alla i hela vårt fantastiska län.

Det är bara 21 dagar kvar. Jag hoppas att Du kommer att lägga Din röst för den lilla människan!

4 kommentarer

Ockupationen i Dorotea

Av , , Bli först att kommentera 24

En alldeles perfekt avdelning för ungefär åtta sjuka människor. Ljus och nymålad.
Plats för solarium för ljusbehandling. Plats för fotvård. Nytt brandlarm som kostade ca 800 000 att installera för snart tre år sedan. Plats för att tillreda eller värma mat.
Nära till mottagningen med personal under kontorstid. Nära till akutintaget och bara ett par minuters väg med hissen till helikopterplattan på baksidan byggnaden.
Nära till sjukgymnastiken.

5 mil till Åsele sjukstuga. 5 mil till Vilhelmina sjukstuga. 15 mil till Lycksele lasarett.

Detta är fakta om den verksamhet i Dorotea, som Västerbottens läns landstings politiska ledning S och Mp, har hyvlat av till oigenkännlighet. Och det är anledningen till att doroteaborna fortfarande ockuperar det som en gång var en mycket väl fungerande sjukstuga och gav bygdens människor en trygghet och framtidstro.

Det närmar sig valet och i ockupationsgruppen arbetar vi mer och mer intensivt med att påverka ALLA PARTIER i vår sak. Det som jag skriver i denna min blogg kommer att vara icke partipolitiskt. Jag kommer att fortsätta att gräva, att ta reda på så mycket fakta jag kan (vilket kanske inte blir så mycket nu under semestertider…) och i alla lägen kommer jag att försöka få de landstingspolitiker som vill bli valda att GÖRA RÄTT!

Jag personligen har tagit ställning politiskt, vilket Ni alla kanske kommer att upptäcka i insändare mm, men inte här i min blogg. Ingen partipolitik här! Jag hoppas att Ni alla vill följa mina skriverier under de två och en halv månader som är kvar tills NI skall avgöra vilka som har makten i Västerbottens läns landsting de kommande fyra åren.
Det är ett stort ansvar Ni har. Ni har alla möjligheter att skaffa mycket information – och jag hjälper gärna till.

Välkomna! Nu kör vi!

Bli först att kommentera

Garantitiden avskaffad och pengarna slut

Av , , 3 kommentarer 27

Jag har glömt tvätten ute på strecket. Det finns inget val. Måste dra på mig jackan och huttra mig ut och rädda den från regnet som väntar. Eller snön. Innifrån ser kvällen mörk ut.
När jag kommer ut på bron ser jag att vimpeln står nästan vinkelrät mot flaggstången. Det är sydostliga vindar. Men bara tre grader. Kallblåsten hade min svärmor sagt.

Kallblåsten ja. Kallblåsten drar över Doroteabygden.
I förra veckan sade landstinget upp en av våra sjukgymnaster. Hennes familj hade köpt ett hemman i en by. Nu måste de flytta. De har barn. Personal har sagt upp sig för att de inte orkar med den arbetsbelastning som blivit på grund av genomförandet av nerdragningen Projekt balans. Personal har flyttat till annan ort och Vll får betala för stafetter på grund av omöjliga arbetsförhållanden. I år, 2014, skall en miljon av fyra skalas bort från vår sjukstugas verksamhet… Vår sjukstuga tillhör primärvården i länet. S och Mp säger att de satsar på primärvården.
Det är tragiskt för vår kommun, för patienterna och för människorna. Det är tragiskt med tanke på den framtidstro vi så väl behöver.

En och annan stormby når ända ner till kusten och Umeå. En god vän till mig, som i ca ett år befunnit sig i sjukvården för att få operera det första av två dåliga knän, så att hon slipper krypa uppför trapporna, har nu slutligen hamnat i kontakt med NUS. En stackars sjuksköterska svarade på frågorna om operationstid att
- I verkligheten finns ingenting som heter garantitid längre. Det är inte bara personal som fattas utan det är pengar också. Så du kan inte räkna med att få komma utanför länet heller. Kanske får du en tid i oktober, november…
Det är alltså bara att fortsätta ha ont dagar och nätter, att gå korta sträckor med två kryckor, att se sommaren blomma från en stol och inte kunna leka med barnbarnen under det kommande året.

Det är inte sjukvårdspersonalens fel. Det är politikernas dåliga beslut som är orsaken.

Jag undrar vilka det är som sover på ”sjukstugan” i natt. Det har blivit många ”nattverken” under denna tiden. Det har gått mer än två år och tre månader sedan första natten… ca 825 nätter..

Doroteaborna är ett envist och kämpande folk. De tänker finnas där tills vinden vänder.

3 kommentarer

Vilken gång i ordningen? Läs sanningen.

Av , , Bli först att kommentera 30

Vilken gång i ordningen har felaktiga fakta vänts mot Dorotea?
Vilken gång i ordningen skyller Peter Olofsson på andra?
Vilken gång i ordningen slänger landstingspolitiker ur sig kommentarer om det de inte vet något om?!!

Jag vill ÅTER delge Er det som Knut Isaksson, dåvarande kommunchef i Dorotea, har redovisat.

Dimridåer om akutvårdsplatserna i Dorotea
I Landstingsledningens motivering till beslutet att dra in akutvårdsplatserna i Dorotea upprepas till leda ett både felaktigt och skamligt argument. Peter Olofsson, Karin Lundström m.fl. hävdar att det är kommunens eget fel. Orsaken skall vara den flytt som gjordes av en vårdavdelning från Kvarnbäcken (i samma hus som sjukstugan, min kommentar) till Bergvattengården (en km från sjukstugan, min kommentar). Det har gjort landstingsvården så dyr i Dorotea att det nu inte finns något alternativ till nedläggning.
Tyvärr har de ständiga upprepningarna av lögnen även av en del Doroteabor gjorts till sanning. Peter Olofsson var inte med, men det var jag. Så här var det: Socialnämnden meddelade kommunledningen att tillsynsmyndigheterna, länsstyrelse och socialstyrelse påpekat att organisationen av två kommunala vårdavdelningar, en på BVG och en på Kvarnbäcken inte var värdigt. De gamla, sjuka skulle inte föras fram och tillbaka beroende på hälsostatus. Grovt uttryckt gick det till så att på Kvarnbäcken var de sjukaste, BVG när man piggnat till, Kvarnbäcken igen för att dö.
Socialstyrelsens krav var att det är personal, inte de gamla, som skall cirkulera.
Omedelbart uppstod naturligtvis frågan. Hur kommer landstinget att reagera. Kommunen tog mycket seriöst på problemet. Inget fick göras så att landstinget drog sig ifrån Dorotea.
Jag vet att Greger Lindqvist, som då satt i landstingsstyrelsen, tog upp frågan med dåvarande landstingsrådet Levi Bergström. Tjänstemän från kommun och landsting utarbetade ett samverkansavtal, där kostnader för vissa tjänster delades. Kommunen hade videokonferens med Levi Bergström och Olle Edblom (då oppositionsråd). Vi var överens. Med den konstruktionen försäkrade landstinget att det inte fanns något hot mot akutvården i Dorotea.
För att vara riktigt säkra bjöd kommunen in Levi Bergström och Olle Edblom till Dorotea. Vi möttes till ett öppenhjärtligt möte på sjukstugan. Än en gång försäkrade landstingsledningen att det inte fanns något hot mot akutvården i Dorotea. Överenskommelsen bekräftades med ett handslag.
Nu sopar nya kvastar på landstinget. I sin desperation att räta upp mandatperioders ekonomiska försummelser, tar man nu till skamgreppet att skylla på kommunen.
Det kan säkert vara så att akutvården i Dorotea är något dyrare än genomsnittskostnaden. Men är det så att varje samhällsservice i glesbygd, som är dyrare ska dras in så är vi snart utan allt.
Doroteabor! Gå inte på landstingsledningens försåtliga sätt att försöka övervältra skulden för sitt inhumana beslut på en liten glesbygdskommun!

Bli först att kommentera

Allvarsord

Av , , Bli först att kommentera 349

Sen timme. Jag har kramat om treorna och bett dem vara rädda om varandra. Mitt påsklov har börjat.

Igår hände det i klassen sådant som händer i klasser. Några av tioåringarna rök ihop på rasten och följden blev elakheter, hårda ord, halvsanningar och en massa skylla ifrån sig. Följden av det blev en predikan av fröken Ingrid. I mer än 40 år har jag hållit liknande predikningar. Förhoppningsvis har de blivit bättre och bättre. Jag har lärt mig vad jag skall trycka på, vad jag skall le åt och vad jag skall bli riktigt arg för. Jag vet hur jag skall få dem att lyssna.

Jag hade ett underbart gäng småkillar och småtjejer framför mig. De lyssnade och skruvade litet på sig. De försökte titta ut genom fönstret och kanske tänka på annat. Allvarsord, ledsna ögon, nickar och öppna sinnen. Sådana stunder är fina. En kontakt och ömsesidig respekt lägger grunden till en fin stämning och ett givande och tagande. Det som är viktigt för dem är det inte för mig som vuxen. Vi har olika referenser och olika syn på livet. De är tio år och jag är snart sjuttio. Min uppgift är att lotsa dem, guida dem och få dem att tänka, visa respekt för sig själva och alla i sin omgivning.

- Jag tycker väldigt mycket om er, men inte alltid om det ni gör!

Jag måste visa dem respekt. Jag måste vara ärlig och inte låtsas någonting. Jag måste visa att jag är arg och besviken, men också att jag uppskattar dem och att jag förväntar mig detsamma av dem. Då kan vi få till en dialog som kan leda båda parter framåt.
Jag hoppas att jag klarar det för de betyder mycket för mig. Kanske minns några av dem denna kunskap när de skall hjälpa mig och ta hand om mig som gammal…

Tänk om det hade gått att samla vuxna, som inte kan låta bli att vara elaka och ”predika” för dem. Tänk om de kunde vara lika kloka, ärliga och uppriktiga som mina tioåringar. Då skulle världen se helt annorlunda ut…

Bli först att kommentera