isenhand

Mycket pang för lite peng?

Av , , Bli först att kommentera 0
Roland_Ekenberg

GenMj Roland Ekenberg (esquilo)

Jag läste den intressanta artikeln ”Hemvärnet – mycket pang för lite peng” av GenMj Ekenberg, som jag kände tog upp en viktig punkt. Från min analys av det svenska försvaret hävdar jag att Hemvärnet erbjuder en extremt kostnadseffektiv lösning. Men är i dagsläget under utnyttjad och diskriminerad emot. Denna diskriminering hämmar nyttjandet av Hemvärnet och försvagar det svenska försvaret. Trots att jag håller med om mycket i artikeln, anser jag att den påpekade det onyttjade av Hemvärnets resurser. Min analys utgår från Army Reserve i Storbritannien.

Skyttesoldater_från_Hemvärnet_Revinge_2015-1

Hemvärnet (jorchr)

Artikeln nämnde till exempel Hemvärnets ökade kapacitet. Denna utveckling, förvisso en utveckling i rätt riktning, men i åtanke av det uppdrag som Hemvärnet har, behöver Hemvärnet inte utveckla mer? Den brittiska Army Reserve, till exempel, har artilleri- och pansarförband. Från vad jag förstår har Sverige stridsvagnar och artilleri i reserv (160 Leopard 2s, varav 42 har moderniserats och det nya Archer-systemet). Eftersom Hemvärnet har ett uppdrag att försvare och skydde Sverige, tycker jag att det är konstigt att det inte finns någon nuvarande utveckling av Leopard 2 (även om de snabbt blir inaktuella), utrustade pansarförband och Archer utrustade artilleriförband inom HV?

En annan punkt som nämnts var träningsdagar. Det här är en annan aspekt av Hemvärnet som slog mig som udda, det är så få dagar. Army Reserve i Storbritannien har övningar i 30 dagar totalt. Detta inkluderar en två veckors lång övning. Utöver de få dagarna till Hemvärnets förfogande genomförs träningen vid två tillfällen vilket begränsar effektiviteten. Det tar tid att komma igång med träningen och mer tid att städa upp, och HV gör det två gånger. Plus, att ha en längre övning skulle medföra till bättre utnyttjande tid. Jag är säker på att det måste finnas en förklaring.

Generalen nämnde att HV inte kan öka antalet dagar, vilket känns som att de gräver sin egna grav. Jag antar att dessa dagar är för KFÖ / SÖF-systemet? Men om man inte kan öka antalet dagar, borde ansträngningar till att utnyttja dessa mer effektivt? Dessutom finns det ett antal KU-möjligheter som kan anslutas till KFÖ / SÖF-systemet? Till exempel kan KFÖ / SÖF ha grundläggande träning, och KU fokuserar sig på mer avancerad träning? Det finns också möjlighet att utveckla träningen med hjälp av datorbaserade simuleringar. Till exempel använder US Marine Corps Close Combat: Marines. Ett liknande spel som heter Steel Panther MBT är gratis. Jag är medveten om att ARMA (en kommersiell version av Virtual Battlespace 3 som används i den svenska militären) används inofficiellt inom Hemvärnet. Om den fick möjlighet att utnyttjas i träningen, ökar möjligheterna för HV till en låg kostnad. Annan programvara, till exempel Hamsphere och även Skype, kan användas för radio och personalövningar. Även Airsoft skulle kunna användas (det finns civila grupper som förmodligen gör mer stridsträning än Hemvärnet genom att använda Airsoft). Användning av sådana verktyg kan maximera träningen för Hemvärnet för en låg kostnad.

Hemvärnet går framåt i rätt riktning och erbjuder en kostnadseffektiv lösning till försvaret av Sverige, men det finns mycket att göra för att få ”mycket pang för lite peng”.

Bli först att kommentera

Allt är bra om inte Sverige går in i ett riktigt krig!

Av , , Bli först att kommentera 0
Soldater_Revinge_2013

Svenska militären är en mycket professionell och kompetent militär

 

Från min erfarenhet i den svenska militären skulle jag säga att den svenska militären är en mycket professionell och kompetent militär. Jag är verkligen imponerad av de officerare som jag har haft äran att träffa och ha som instruktörer. Jag säger inte att den svenska militären är perfekt, men den är bra på vad den gör och den når en internationell standard (till exempel AJB). Det största problemet som jag ser är att den är professionell och kompetent, under fredstider.

Allt är bra om inte Sverige går in i ett riktigt krig! Om det händer, blir det en stor kulturell chock för den svenska militären!

Från min analys av den svenska militären skulle jag dra slutsatsen att problemet har sina rötter i regerings- och försvarsutskottet, vilket tycks fatta beslut med en liten förståelse av försvaret. Till exempel; den ”strategiska time-out” och nedläggningen av regementen efter slutet av det kalla kriget. Efter första världskriget har Sverige tagit kortfattade beslut utan en tanke av eventuella framtida behov. Som det senaste beslutet att köpa in Patriot, vilket verkar grundat i politikkampanj än att försvara landet.

Till den svenska militärkrediterna gör de bäst av en dålig situation. Men många av problemen vi ser är av följd av problem på toppen. Jag tror att före Sverige kan börja ta itu med problemen med militären, till exempel; brist på ekonomi och utrustningsproblem, måste Sverige börja på toppen och börja från början. Vi behöver svara på följande frågor:

Vad är visionen för den svenska militären?

Vad är strategin / krigsteorin?

Vilka är målen?

Mål följer från de två första. Dessa borde upprättas av kunnig och erfarna individer, inte av politiker som försöker vinna väljare.

Just nu vi ha en förvirrande stat. Den svenska militären har begrepp som ”tröskelverkan” som inte är fullständigt förstådd eller definierad. Den har en ”nivåorganisation” i armén utan brigader eller divisioner, vilket det är känt att en sådan organisation hindrar en militärs operativa förmågor. De har en återgång till värnplikt som om de försöker delta i första världskriget. Det finns allvarliga fördomar mot hemvakten, som försvagar det nationella försvaret.

Vi hör att den svenska militären ”behov mer pengar”. Men behövs verkligen det? För att vet det, det måste ske ett gediget arbete att ta fram gemensamma mål, strateger och ideal för den svenska militären. Vilka mål försöker man uppnå? Det beror på vilken strategi den har och vilken vision den har för försvarsmakten.

Vi hör att den svenska militären måste ”lägga upp sin utrustning”. Men varför? Med vad? Återigen beror det på vad målen, strategin och visionen är. En ren fredstid militär behöver inte stridsvagnar, men en som syftar till att delta i ett stort krig gör, till exempel.

Med olika visioner, strategier och mål kommer vi att ha olika idéer om vad som behöver göras och hur mycket pengar den svenska militären behöver.

Bli först att kommentera