Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Fet tisdag

Av , , Bli först att kommentera 0

Alla mina tisdagar är ganska feta. De andra dagarna också.
Det är inte så att jag plågas direkt. Jag känner mig väl lite befryndad med Karlsson på taket. ‘En lagom genomtjock man i sina bästa år.’

Just hemkommen från Friskvårdcenter tänker jag att tränandet numer handlar om att ha en bra muskelkorsett, underhålla hälsan och hindra vidare utveckling. Den s.k. utvecklingen kan i.o.f.s. handla om att jag sover någon timme för lite och äter något lite för mycket innan det ska nannas kudde. Med lite mer sömn och något mindre goda ting kunde bmi:et lätt bli aningen bättre.

Men hellre väger jag ett kilo till eller två än jag hamnar i nederkant på mitt ‘godkända’ bmi. Nä, jag och Karlsson har våra principer.

Nu är nog risken över för att man ska falla för en semla denna dag. Det har blivit ett par stycken tidigare.

Bli först att kommentera

Viktoria

Av , , Bli först att kommentera 0

Jasså, du trodde att jag stavade fel?

Nä, jag tänkte främst på Viktoriakyrkan som byggdes i då väglöst land vid Överstjuktan i Sorsele socken. Det står om den i VK idag. Man har problem med att få fram pengar till målningen av den. Det är hög tid med ny färg.

Jag tror jag har skrivit här på bloggen om ‘farbror Emil’, med Sköldengen som efternamn. Han var släkt med min pappa och bodde tidigare i huset där vi bor. Han var också arbetsledare när Viktoriakyrkan byggdes.
Den uppfördes bl.a. med ekonomiskt stöd av dr Axel Munthe som ville att kyrkan skulle uppkallas efter drottning Victoria. Så blev det, men med lite mer rustik och norrländsk stavning.

Jag hoppas att den ganska stora kyrkan kan bli bevarad som just kyrka.

För ‘Viktoriakyrkans drottning’ blev livet inte så lätt. Hoppas att det går bättre för dagsaktuella Victoria och Daniel. Att det trots hån, förlöjliganden och svårigheter får bli ett så normalt och gott liv som möjligt i det privata samtidigt som hon tjänar oss som kunglig.

Bli först att kommentera

Bistert

Av , , Bli först att kommentera 0

När dagens KF i Vännäs var slut föredrogs det ekonomiska läget helt kort av Johan Söderling. Vad vi vet nu så kommer 2009 års skatte- och statsbidragsintäkter att bli ca 8 miljoner lägre än beräknat. Det blir ännu värre, sammanlagt ca 14 miljoner 2010 och 16 miljoner 2011. Vad man vet nu. Detta på en befolkning på knappt 8 500.

Som tidigare sagts finns det många kommuner i glesbygd och inland som skulle vilja byta med oss när som helst, men det är klart att vi har ett svettigt budgetarbete framför oss. Det kommer att märkas i alla våra verksamheter.

Sådant här ska inte oppositionen säga, enligt de visa och kloka. I den rollen ska man enligt vanligtvis gällande mönster bara kräva och bjuda över. De som har makten får säga det jobbiga. Men då skulle jag inte kunna se mig i spegeln.
Dessutom skulle det bli svårt att tillsammans med övriga borgerliga ta över det politiska ansvaret i Vännäs om man inte sagt medborgarna sanningen.

Även om man unnar fotbollen i Vännäs en konstgräsplan känns det i det bistra nuläget bra att moderaterna i Vännäs ville skjuta på den investeringen.

Bli först att kommentera

Folkhälsopolitiskt program

Av , , Bli först att kommentera 0

Kommunen antog det ambitiösa folkhälsopolitiska programmet.
Det kommer att krävas mycket om det ska förverkligas fullt ut.

I förmiddags samlade vi som under året ska arbeta med kommunstyrelsens arbetsformer. Jag sitter i styrgruppen, som inte behöver arbeta lika intensivt som arbetsgruppen.

Ett angeläget mål i arbetet är att rensa bort och förenkla i vår enorma skog av planer, policys och program. Saker som ofta överlappar varandra. Det blir inte lätt.

Bli först att kommentera

‘Vad är 25 minuter?’

Av , , Bli först att kommentera 0

JN
Bilden är liten och ansiktena små, men ni ser att fullmäktigeledamöterna ser hyfsat vakna ut.

Alldeles innan bilden knäpptes tog kommunalrådet Johan Söderling (längst till vänster på podiet) ordet i frågan om pendlingen.
Han härstammar från Stockholm och sa sig inte känna många där som har så korta pendlingstider som den genomsnittlige Vännäs-Umeåpendlaren.
‘Vad är 25 minuter mot Stockholmarnas timme?’

Söderling menar att det kan vara bra att tänka på när man diskuterar eventuellt sparade minuter.

Nu är den avsatta sammanträdestiden slut. Vi, eller ledamöterna, har hunnit lite drygt halva dagordningen.

Bli först att kommentera

Bild på beslutsfattarna och medborgaren i Vännäs

Av , , 6 kommentarer 0

JN
Vännäs borgerlige terrier Sixten Jonsson i talarstolen. Mitt i bilden ser vi ‘bakskallen’ på Vännäs närvarande medborgare, allas vår K-G Sjöström.

Det är nog bara han och jag som inte har arvode för att sitta här just nu.

Visst borde det vara fler åhörare?

6 kommentarer

Rapport om resvaneundersökningen Vännäs-Umeå

Av , , 1 kommentar 0

JN
Fortsatt rapportering från Vännäs kommunfullmäktige.

Det har gjorts en intressant resvaneundersökning som omfattar pendlarorten Vännäs.

19% av dem som svarade sa att de åkte kollektivt. I verkligheten visar är det 10%. 48% åker bil ensam, 16% samåker.

De flesta åker till NUS och Universitetet, men många åker förstås också till Teg – läs Volvo.

De flesta som åker buss anser att det är praktiskt, skönt och ekonomiskt. Man anser inte att det är snabbt.
Det anser däremot bilåkarna att deras ressätt är. Däremot inte ekonomiskt.

Max restid som kollektivåkarna vill lägga på sitt resande är knappt en timme. Nu ligger deras totala restid på ca 50 minuter.

Översyn/kartläggning av den kollektivtrafik som passerar Vännäs/Vännäsby. Rapporten ska överlämnas till projektet ‘Hållbart resande i Umeåregionen’.
Ett förslag till förbättring är att det ska sättas in direktbussar vid morgonens och kvällens toppbelastningar.

Ett problem är att det i rusningstid tar lika lång tid från Vännäs till Sandåkern som det sedan tar ‘inom stan’, ewfrån Sandåkern upp till Universitetet. Ett stopp på vägen mer eller mindre spelar kanske inte så stor roll i det perspektivet.

10% kollektivåkare är i alla fall för uselt….

1 kommentar

Beröm från komrev på Vännäs kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 0

Vännäs får beröm för att vi agerat i frågan om kommunens pensionsskuld till tidigare anställda, det har tyvärr inte alla kommuner gjort. Samtidigt är den så pass stor att den inte kan betalas om vi så sålde ut alla fasta kommunala tillgångar.

Det är bra att Vännäs nu lägger av pengar till denna skuld varje år, men det är en betydande skuld att betala under ett antal år.

Idag byggs inga nya ofinansierade pensionsskulder upp, men kommunerna lät länge bli att lägga av pengar till detta. Fram till början av 90-talet faktiskt.
Man trodde att ekonomin bara skulle fortsätta att växa och pengar skulle ramla in eftersom. Privata företagare som gjort så skulle ha kölhalats….

Bli först att kommentera

Sammanfattning av nyckeltalen i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 0

Sammanfattning av nyckeltalsanalysen i Vännäs kommun:

(Presenteras av Allan Andersson från Komrev)

Befolkningen blir äldre och de unga blir färre – Elevunderlaget minskar
Skatteunderlaget minskar om inte nya invånare kommer i de pensionerades ställe
Kommunens positiva ekonomiska resultat de senaste åren beror mer på skatteutjämning än effektiv basverksamhet
Kommunens kapital består till stor del av lånade pengar, lån som ska betalas tillbaka de närmaste 15 åren
Minskningen av barn och ungdomar kommer att kräva anpassningar av organisationen – djupanalyser rekommenderas
Gymnasieskolan står inför stora utmaningar
En djupanalys rekommenderas av hela äldreomsorgen, omfattande både direkta och indirekta kostnader
IFO, Individ- och Familjeomsorgens öppenvårdsverksamhet för vuxna missbrukare har höga kostnader

God ekonomisk hushållning kräver:

Ekonomi i balans
Finansiella mål uppställda av kommunfullmäktige
Verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk hushållning

Revisionen säger att detta i stort sett har saknats i Vännäs

Det finns utmaningar….

Bli först att kommentera

Delapport från kommunfullmäktige i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 0

Allan Andersson på Komrev (tidigare ekonomichef i Vindeln) redovisade en revision av nyckeltalen i Vännäs. Jämörelsetalen har i uppgift att svara på frågor om sådant som:

Styrkor och svagheter i verksamheten?
Pengabrist eller verksamhetsöverskott?
Fördelning mellan kvalité och kostnader?
…m.m….

Man jämför länssnitt, rikssnitt och snitt från jämbördig kommungrupp. Man tar också hänsyn till strukturkostnad – kan handla om åldersstruktur, geografisk struktur, invånarnas sociala bakgrund o.s.v.
RKA har räknat ut att en kommuns kostnader till 80% beror på politiska beslut, resten av ovanstående strukturkostnader.

Några struktursiffor: Vännäs har liksom övriga Västerbottenskommuner en låg andel utlandsfödda. Det ekonomiska resultatet har försämrats sedan 2004, soliditeten har gått ner 4%. Skattekraften är lägre än jämförelsegruppen och riket, men lite högre än snittet i länet.

Vi ligger högre än standarkostnaderna på de flesta område. Vi gör alltså av med mer pengar för vår verksamhet än snittkommunerna. Detta innebär i vår struktursituation ca 31 000 per person. Vännäs kostnader jämfört med standarden ökar tyvärr.

Arbetslösheten har legat lägre än rikssnittet och lägre än länet.

Återkommer….

Bli först att kommentera