Vi tar inte skit

Konsekvenserna av beslutet att flytta monteringen från Volvo Umeverken (om det förverkligas) kan knappast överskattas. Den direkta konsekvensen blir att 500 industrijobb försvinner från orten. Detta motsvarar samtliga jobb på Umeås näst största industriföretag Ålö Maskiner. Men om man räknar med kringeffekter hos underleverantörer, privat och offentlig service kan jobbförlusterna bli ännu större. Varje jobb på Volvo motsvarar nämligen 2-4 jobb i resten av samhället. Jobben på monteringen är speciellt viktiga eftersom lokala underleverantörer producerar en del av de delar som monteras in i hytterna. Om montering flyttar är det troligt att leverantörerna tvingas slå igen eller minska sin produktion. Detta kommer i sin tur att drabba skatteunderlaget för vård, skola och omsorg.

En förlust av monteringen får också negativa konsekvenser på sikt. En flytt skulle innebära att den totala industriella traditionen och dess ”know-how” försvagas i Umeå. Detta i ett läge när Umeå och Västerbotten istället behöver en starkare industriell sektor inför framtiden. Nya industrigrenar kan nämligen inte växa fram ur intet. Kunnig arbetskraft på arbetar- och tjänstemannasidan, ett nätverk av underleverantörer, konkurrenter och samarbetspartners är alla mycket viktiga om nya industrijobb ska kunna skapas. Detta är tydligt exempelvis när det gäller framväxten av gröna industrijobb inom bränslesektorn som hittills skett i Piteå och Örnsköldsvik – städer med stor erfarenhet inom pappersindustrin.

Den allmänna trenden inom fordonsindustrin är att tillverkning och montering ska ske så nära de stora marknaderna som möjligt. Detta utgör ett allmänt hot mot fabriker i norra Sverige. Ett hot som förstärks på grund av halveringen av transportstödet som den borgerliga regeringen genomfört. Och av den kortsiktighet som präglar den kapitalistiska ekonomin.

En flytt av monteringen utgör kanske inte ett omedelbart hot mot hela fabriken. Men i Umeåregionen behövs en förstärkning av den industriella basen – inte en försvagning. Och en flytt av monteringen innebär en försvagning.

Som jag skrev i mitt förra inlägg: Än så länge är Volvo beroende av att fabriken i Umeå producerar och monterar sina hytter. Därför finns ännu tid att skicka en kraftfull signal till Volvoledningen. Aktioner från jobbarna på Volvo kommer att stöttas av hela Umeå. Alla krafter måste samlas för att försvara jobben på Volvo. Återigen är det dags för umeborna att samlas och visa att vi inte tar skit från någon.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>