Jag ber om ursäkt för att jag inte kan upprätthålla traditionen att publicera ett berättelse från skoltiden varje måndag. Men kampen mot imamer som förhärligar att strida och dö för att bli martyrer och som hetsar mot homosexuella måste fullföljas

Det är mycket tråkigt att inte kunna hålla löftet att varje måndag fortsätta att berätta om min tid i grundskolan i Umeå och hur dessa upplevelser har kommit att forma mitt och många andras liv. Speciellt tråkigt är det att bryta detta löfte då jag, så sent som i lördags, skrev att jag skulle komma med en ny blogg-berättelse i dag måndag.

Men den strid som jag har påbörjat mot de som förhärligar jihad – i bemärkelsen att strida och dö för att bli martyrer – och föra fram en oacceptabel kvinnosyn samt hetsa mot homosexuella gör att jag tyvärr inte kan hålla mitt löfte. Det inser jag nu, klockan 16.35, idag måndag.

Jag hoppas att alla som brukar läsa mina blogg-berättelse från skoltiden godtar denna ursäkt.

I nästa bloggberättelse kommer jag att berätta om ett knivslagsmål på nyårsafton 1970 / 71 utanför ”Versan” (Universum – då norra Europas största krog) då jag var 17 år. Som jag tidigare nämnt var det inte jag som höll i kniven.

 

Men just nu skulle det bli väldigt fel att gå från att bekämpa värderingarna hos den till Umeå inbjudna imamen, som ingår i en religiös-politisk miljö som bidragit till att unga svenska att rest till Mellanöstern för att strida för Islamiska Staten, och sedan hoppa tillbaka 50 år i tiden och till sina egna upplevelser. Och sedan omedelbart återgå till kampen för en sekulär (religiöst neutral) stat och ett demokratiskt samhälle – mot den mäktiga MINORITET av muslimer som förespråkar parallella rättssystem.

Jag, och nästa alla med mig, slår vakt om principen att samma lagar ska gälla för alla.
Men det finns en allt mer självsäker skara islamister som inte accepterar det sätt på vilka lagarna stiftas i Sverige. I alla fall inte när de gäller de människor som har kommit hit från länder där islam utgör den dominerande religionen. Dessa islamistiska anhängare av sharia (lagar och domstolar) ska dock inte blandas samman med den MAJORITET av ”svensson-muslimer” som är nöjda med det svenska styrelse-skicket.

Det måste stå klart för alla vad stridens kärna består i.
I Sverige stiftas lagarna av en lagstiftande församling som utsetts av medborgarna i fria val. I Sverige kallas denna lagstiftande församling för riksdag (i Tyskland för Förbundsdagen, i Storbritannien för parlamentet, o s v). I Sverige har detta styrelse-skick  blivit möjligt sedan kyrka och stat skilts åt. Annorlunda uttryckt: sedan det kristna prästerskapet och kungahuset fråntagits rätten att lagstifta och regera. Detta var innebörden i den långa kampen för politisk demokrati som har förts i Sverige. Detta har inneburit att den religiösa tron har blivit en privatsak – medan den politiska demokratin uttrycks i form av fria val av en riksdag.

Kärnan för islamisterna är att de inte har skilt kyrka från stat.
Annorlunda uttryckt: islamisterna strävar mycket medvetet efter att ett självutnämnt islamistiskt prästerskap – utan fria val till en lagstiftande församling – även ska stifta och tolka de lagar som styr samhället. Religionen är alltså inte en privatsak.
Religionen, i form av sharialagar, tolkade av islamistiska präster skulle komma att utgöra grundvalen på vilket hela samhället vilar. Inte endast när det gäller människan förhållande, eller brist på förhållande, till gud. Återigen: Den lagstiftning som idag beslutas av riksdagen vill islamisterna avskaffa och istället åter placera hos ett prästerskap. Fast denna gång inte hos ett kristet prästerskap utan hos ett islamistiskt som till sin hjälp skulle ha stöd av sharialagar – med månggifte och barnäktenskap som en del av ”familjepolitiken”. Kom ihåg centerpartisterna i Tingsrätten i Solna!

Detta skulle kasta Sverige hundratals år tillbaka i tiden.

Sharia kan inte kombineras med demokratiska val till en lagstiftande församling. Antingen demokratiska val – eller sharialagar och shariadomstolar. Demokrati och sharia kan INTE kombineras  – det gäller att välja sida.
Detta, att en konflikt är oundviklig, och att alla som inte aktivt tar avstånd från sharialagar och shariadomstolar sviker-överger-och förkastar demokratin är det många svenskar som vägrar att förstå. Bristen på förståelse beror inte på ett lågt IQ – det beror på politisk och moralisk ryggradslöshet.

Denna strid måste bland annat jag fullfölja.
I en första omgång fram till Umeå kommunfullmäktiges – nästa måndag den 26 mars 09.00 och framåt.

 

Avslutningsvis vill jag publicerar en, för alla mina läsare, mycket intressant länk. Ett råd: Sätt dig ned innan du läser länken. Den är inte rolig. Men på samma sätt som jag brukar berätta om hemskheterna från min begränsade värld under tiden i grundskolan, vill jag även föra vidare berättelser som handlar om en mycket större värld – i nutid.

Så var snäll och läs länken nedan.

https://ledarsidorna.se/2018/03/islamistiska-domslutet-i-solna-de-politiska-partierna-visste-stubinen-ar-tand/

2 kommentarer

 1. Erik

  Du har hetsat mot folkgruppen muslimer i en lång rad artiklar nu, det är dags att någon anmäler dig!
  Det gäller samma lagar för dig som för alla andra som blir dömda för hets mot folkgrupp!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Det finns tre saker som präglar det jag skriver som berör islam:
   1. Jag baserar mig på fakta,
   2. Jag gör alltid skillnad, i det jag skriver, mellan vanliga muslimer som accepterar svenska lagar å ena sidan, och islamister och jihadister å den andra. När jag skriver om vanliga muslimer understryker jag alltid att dessa förtjänar ”allt stöd”. Detta framgår redan i den FÖRSTA MENINGEN i den debattartikel som var jag har varit med och skrivit – och som publicerades på sidan 6 i VK igår. När jag skriver om den förening som inbjöd Abu Muadh uttrycker jag en förhoppning om att denna förening ska ändra sig och välja svensk lag istället för sharialag. Jag har alltså inte gett upp om dem.
   3. För mig handlar denna strid om ifall de lagar som ska styra samhället ska stiftas av människan, via en lagstiftande församling som utsetts via allmänna och demokratiska val (i Sverige kallad riksdag). Eller om lagarna ska bygga på en idé om en gudomlig lagstiftning som är baserad på sharialagar (vars grund utgörs av 350 verser i Koranen och på Muhammeds sunna [uttalanden och levnadssätt] – tolkade av ett inte alls demokratiskt valt prästerskap. För mig är det uppenbart att striden handlar om hur samhället ska styras: Antingen via demokratiska val till en lagstiftande församling som riksdagen. Eller genom att överlåta makten till ett icke demokratiskt prästerskap som gör anspråk på att styra samhället med lagar baserad på gudomlig rätt. Den som vill förkasta demokratiska val och välja tron på sharia kan vara en person som är född i Sverige. Den som sätter systemet med demokratiska val till en riksdag högre än präststyre kan vara född i Iran eller i Saudiarabien. Detta har inget med folkgrupp att göra. Det har med synen på demokratin att göra. Och, som jag alltid brukar skriva, majoriteten av muslimer i Sverige stöder systemet som sätter demokratiska val före sharialag.

   I Sverige gjorde vi oss av med den religiösa makt som var knuten till kungamakten via statskyrkan sedan mitten på 1600-talet. Det tog tre – fyra århundraden av kamp att ta ifrån det kristna prästerskapet och kungahuset deras odemokratiska makt. Jag och många med mig kommer inte stillatigande att titta på när vissa (islamistiska till skillnad från vanliga muslimer) representanter för ett annat prästerskap försöker rulla demokratins historia baklänges.

   Det enda du uttrycker är ilska och vanmakt. Skälet till din ilska och vanmakt är att du saknar argument.
   A. Du får gärna försöka argumentera och visa att jag har fel i något jag skriver i sak,
   B. Du får gärna själv anmäla mig för hets mot folkgrupp.
   Men jag gissar att du inte kommer att göra varken det ena eller det andra. För du klarar inte en saklig debatt. Och du tillhör själv de som saknar förmåga att se skillnad mellan vanliga muslimer som stöder svensk lag och islamister/jihadister som stöder sharialag. Alternativt: du tillhör själv islamisterna eller jihadisterna. För den som försvarar Abu Muadh försvarar en person som bidragit till att skapa en miljö som underlättar för IS att rekrytera ungdomar från Sverige.

   PS. Muslimer är ingen folkgrupp. Det är en beteckning på människor som följer religionen islam. Och dessa kan tillhöra många olika folkgrupper. DS.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>