Ersboda Folkets Hus värdegrund betydde att arrangemanget med Rashid Musa ställdes in, Värdegrunden hos bidragsgivande myndighet innebar att ”Sveriges Unga Muslimer” (som Rashid Musa leder) förlorade sina bidrag. Allt detta sopar en S-politiker bort som ”islamofobi” trots att han ställt upp på S värdegrund. Vilken värdegrund betyder mest – eller ens något?

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå. Men den måste bekämpas. Det är  bland annat detta som jag och vissa andra gör.

____________________________________________

 

Två personer anser att jag har förtalat dem genom att jag – givetvis felaktigt – har utpekat dem som islamister. Jag har blivit kontaktad av deras ”friends from high places”. Är jag förvånad. Nej. Faktum är att jag undrade när de skulle tvingas ut i ljuset och slå tillbaka. Det är ju flera personer som jag har nämnt vid namn och antytt kunde tillhöra den grupp som strävar efter att driva på för sharialagar i Sverige för att kunna få makt att förtrycka vanliga muslimer.
En av dessa har enligt ryktet tagit strid med mig på sin facebook. Honom ska jag ta itu med senare.

Men just nu vill jag koncentrera mig de två socialdemokraterna. Och det finns två skäl till detta:
1. Dels dessa två personers orimliga agerande,
2. Dels att detta orimliga agerande borde tvinga Socialdemokraterna – och alla andra – att ställa sig frågorna:
a) vad betyder det att ställa upp på en värdegrund – någonting eller ingenting?
b) vilken värdegrund betyder mest)

 

Historien bakom mina tidigare bloggar rörande det inställa mötet på Ersboda Folkets Hus.

 

1. Ersboda Folkets Hus sade Nej till ett arrangemang där ordföranden för Sveriges Unga Muslimer sedan 2014 skulle tala. Ordföranden för SUM heter Rashid Musa. Varför sade Ersboda Folkets Hus nej till att ordföranden för Sveriges Unga Muslimer skulle få tala. Skälet var att Ersboda Folkets Hus tillhör Folkets Hus riksorganisation, och riksorganisationen har en policy som går ut på följande: Folkets Hus riksorganisation ställer inte lokaler till förfogande till ”rasistiska, främlingsfientliga, ickedemokratiska och exkluderande rörelser”.

 

Och det var för att Ersboda Folkets Hus bedömde detta arrangemang med Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer, som ett arrangemang som inte rymdes innanför denna värdegrund.
Det är värt att begrunda den värdegrund som låg bakom att arrangemanget med Rashid Musa inte fick genomföras.

2. De två personer som nu känner sig förtalade och felaktigt utpekade som islamister av det jag skrivit gick till angrepp mot det beslut som Ersboda Folkets Hus hade fattat. Det var deras kritik mot det beslut som Ersboda Folkets Hus fattat som var min ingång i denna debatt. Jag tyckte, och jag tycker förfarande, att det var ytterst anmärkningsvärt att dessa två medlemmar i Socialdemokraterna kritiserade detta beslut av Ersboda Folkets Hus. Jag ansåg att kopplingarna, historiskt, mellan Folkets Hus-rörelsen och Socialdemokratin borde göra en sådan konflikt mycket osannolik.

 

3. Vad låg då bakom beslutet från Ersboda Folkets Hus?
I Sverige har vi ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor”. Denna myndighet avslog i april i år en ansökan från Sveriges Unga Muslimer om statsbidrag. Myndighet ansåg inte att Sveriges Unga Muslimer uppfyllde kravet på att ”i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Men inte nog med detta: ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor” beslutade också att Sveriges Unga Muslimer måste återbetala hela 1 366 741 kronor i bidrag som betalades ut till denna organisationen under 2016.
Egentligen berörde återkravet även statsbidrag till Sveriges Unga Muslimer för åren 2011, 2012, 2013 och 2015. Men då dessa ärenden ansågs vara avslutade beslöt ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor” att efterskänka återkraven för dessa år.
Till saken hör att även Sverigedemokraternas tidigare ungdomsförbund SDU blev av med sina statsbidrag.

Det är också värt att begrunda de faktorer som naturligtvis hade en avgörande betydelse för det beslut som Ersboda Folkets Hus tog:
attMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor” både avslog Sveriges Unga Muslimers ansökan för pengar för 2017 samt återkrävde pengar för tidigare år (1,3 -1,4 miljoner kr),

att samma myndighet inte ansåg att Sveriges Unga Muslimer uppfyllde kravet på att ”i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”,

att Sveriges Unga Muslimer i mångt och mycket i detta fall jämställdes med SD:s tidigare ungdomsförbund.

 

4. Sveriges Unga Muslimer (SUM) överklagade det beslut som ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor” hade fattat. Detta ledde till att myndigheten producerade ett 57 sidor långt dokument med bevis som styrker tesen att Sveriges Unga Muslimer inte respekterar ”demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”.

Det 57 sidor långa dokumentet beskriver hur Sveriges Unga Muslimers medlemsorganisationer anlitat föreläsare som gjort:
-antisemitiska uttalanden,
-förhärligat martyrskapet,
-försvarat självmordsbombningar,
-förordat dödsstraff för avfällingar från islam,
-uttalat sig nedlåtande om homosexuella,
uttalat sig nedlåtande om kvinnor.
Detta för att ta några exempel.

Vidare kunde myndigheten belägga att medlemmar i SUM:s lokalförening i Eskilstuna hyllat Islamiska Staten. Södertörns unga muslimer samarbetade under en period med Al-Taqwa Ungdomsförening – en förening där ett flertal medlemmar rest till Syrien och anslutit sig till Islamiska Staten. Slutligen konstaterar ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor” att Sveriges Unga Muslimer, med stor sannolikhet, har internationella kopplingar till Muslimska Brödraskapet. Dessa kopplingar som medlemsföreningar i Sveriges Unga Muslimer haft, direkta eller indirekta, till islamistiska och jihadistiska rörelser ligger mycket långt ifrån vad majoriteten av muslimerna i Sverige skriver under på.

Som ordförande för Sveriges Unga Muslimer sedan 2014 är naturligtvis Rashid Musa ansvarig för denna utveckling och blir inte svårt att förstå varför Ersboda Folkets Hus avbokar arrangemanget.

 

5. Men trots denna bakgrund försvarar de två socialdemokraterna arrangemanget med Rashid Musa. De går båda därmed på direkt kollisionskurs, inte bara med beslutet taget av Ersboda Folkets hus, utan även med beslutet som ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor” tagit, liksom den värdegrund som ligger bakom denna myndighets beslut. Speciellt anmärkningsvärt är att den ene av dessa båda socialdemokrater påstår att ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor” beslut rörande de indragna bidragen för Sveriges Unga Muslimer utgör ett exempel på islamofobi!

Det var i detta läge som jag gav mig in i debatten.

Jag ansåg då, och anser idag, att det är orimligt att a) värdegrunden från Folkets Hus riksorganisation, b) värdegrunden från ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor”, c) det 57-sidiga dokumentet vars innehåll jag speglat här ovan, BARA  KAN  SVEPAS  ÅT  SIDA  MED  ETT  ENDA  ORD – islamofobi.

Och sedan ska allt vara bra.

Det kanske kan vara så för de som ser – men som vägrar förstå vad de ser.

Gud hjälpe mig – men jag tillhör inte dessa!

____________________________________________________________________________

Stöd en kunnig och orädd opposition, som bekämpar skrytprojekt, att återerövra personal- och medborgarmakt i Umeå – hjälp Arbetarpartiet nå 10 % i kommunvalet för att med råge klara 3-procentspärren etablissemanget satt för att bli av med oss.

10 kommentarer

 1. Mia K

  Hej Jan! Jag anser att ”Värdegrund” blivit ett utomordentligt flummigt uttryck. Inte heller SD är välkomna till Folkets hus och man hänvisar till att SD tillhör rasistiska, främlingsfientliga, ickedemokratiska och exkluderande rörelser, något som enligt min uppfattning är helt felaktigt. SD strävar efter att hålla kandidater med ovanstående värderingar borta från sin organisation genom uteslutningar, något andra partier uppenbarligen inte gör!..

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Hej Mia. I morgon ska jag berätta hur jag ser på två olika medlemmar av Sverigedemokraterna. Den ena heter Björn Söder och tillhörde en gång den inte cirkeln inom SD. Han besökte Umeå i början av 2016. Den andre har suttit över 3,5 år i Umeå kommunfullmäktige och det mest kontroversiella han gjort är att ha röstat med Moderaterna. OM jag hade varit chef för Ersboda Folkets Hus skulle jag ha varit mycket olycklig om den ena sagt det han sagt, men inte när det gäller den andra. Dina synpunkter förtjänar en seriöst kommentar. Jag kom just hem efter att ha varit på födelsekalas hos min frus grabb och klockan är 23.21. Du får min kommentar i morgon.
   Ha en God Kväll

     • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

      Hej Mia. För mig har Sverigedemokraterna varit ett svårt kapitel. Jag minns då vi organiserade en motdemonstration mot dessa under 1990-talet. På den tiden var partiet ett renodlat nazistparti som skrek Sieg Heil och gjorde hitler-hälsningar. Partiet bidrog själva till att skapa våldsamheter. Vid just detta tillfälle skyddades de av uppåt 400 kravallpoliser. Uppe på en kulle stod ett gäng anarkister/AFA beväpnade med armeringsjärn och gatusten. Om armeringsjärnen, som är ”sne-spetsade”, hade kastats med den kraft och tyngd som placeringen uppe på kullen hade inneburit skulle ett formidabelt blodbad ha blivit resultatet. Jag och en av mina dåvarande partikamrater begav oss upp på kullen och försökte övertala anarkisterna/AFA att avstå från mord. Det var mörkt och de var alla maskerade. Vi visste inte om vi själva skulle bli spöade. De var cirka 20-30 personer (svårt att se i mörkret) och vi var två. Men vi kunde inte med gott samvete underlåta att försöka stoppa ett blodbad. Plötsligt satte sig anarkisterna/AFA i rörelse. Vi trodde på det värsta. De hade skottkärror fulla med gatusten. Sedan slängde de ut ett antal bildäck på den gata där demonstrationen skulle passera som de sedan tände på. Detta BLIR ett blodbad, tänkte jag. I detta läge kom tio ridande poliser framför demonstrationståget med Sverigedemokrater. Jag har aldrig sett en sådan feghet i hela mitt liv. Anarkisterna tippade sina kärror och tappade sina armeringsjärn. Av skräck. För de ridande poliserna. Sedan sprang de. Detta kallades ”desertering inför fienden” då jag gjorde ”lumpen”. En romsk kille drog kniv (han stod intill mig) då Sverigedemokraterna marscherade förbi, vrålandes Sieg Heil, och blek i ansiktet sade den romske kille till mig: ”Det är sådana som mig dom är ute efter” och nickade mot Sverigedemokraterna. I detta läge började min dåvarande partikamrat dra i mig – vi måste bort härifrån. Och vi gick. Men vi hade gjort vad vi kunnat för att undvika att järnspett kastades som skulle ha genomborrat människokroppar. Samtidigt är det svårt att glömma vrålen av Sieg Heil från Sverigedemokraterna. Varför skriver jag detta. Därför att jag vill att du ska förstå mig och det kan du bara göra om du både vet vilken bakgrund som Sverigedemokraterna har – OCH HUR DEN TOG SIG UT. Deras nazism tvingade dit uppåt 400 kravallpoliser varav tio till häst. Partiet tvingade fram en polarisering som höll på att leda till ett blodbad. Det handlade om vrål som Sieg Heil och vid andra tillfällen till våld. Det VAR Sverigedemokraterna för mig. Tvättäkta nazister.
      Idag är SD INTE ett nazistiskt parti. De uteslöt hela sitt ungdomsförbund hösten 2015 för att SDU ständigt nyproducerade nazister. Vad är SD idag. Hur skulle jag agera om jag var chef för Ersboda Folkets Hus?

      Om Petter Nilsson, ledamot i Umeå kommunfullmäktige sedan valet 2014, skulle tala skulle jag inte säga nej. Han har aldrig visat sig vara en rasist på något sätt. Under sina drygt 3,5 år i fullmäktige är det mest kontroversiella som han gjort att stödja något kontroversiellt förslag från ett annat parti.
      Om Björn Söder skulle tala skulle jag få problem. Då han var här i Umeå lördag den 23/1-2016 skulle han tala om ideologier. Under detta tal kom han in på vad ”svenskhet” var. Söder förklarade att svenskheten är ”en nedärvd essens som det är svårt att sätta fingret på”. För mig är detta rasbiologi. Hans förklaring av detta begrepp var så diffust att det kan användas hur och när som helst. Av vem som helst, om vem som helst. Men min kritk mot Björn Söder stannar inte där. Då en person ska tala om sitt parti handlar det inte endast om VAD han säger. Det handlar också om vad han INTE säger. Björn Söder hoppade helt över SD:s nazistiska bakgrund, då han talade om SD:s rötter, vilket var bedrägligt. Han skulle ha sagt så här: vi var en gång ett nazistiskt parti, men detta har vi gjort upp med, och för fyra månader sedan uteslöt vi hela vårt ungdomsförbund eftersom de ständigt återskapade nazister inom våra egna led. Hade Söder gjort detta hade han varit trovärdig. Men detta hoppade han över, och i kombination med att han berättade om ”svenskhet som en nedärvd essens som det är svårt att sätta fingret på”, saknar han trovärdighet i mina ögon. Och han är inte ensam.
      Kort sagt: jag skulle avgöra vilken representant som skulle få tala från SD utifrån denne/denna persons tidigare meriter. Så å ena sidan skulle jag inte upprätthålla ett allmänt förbud mot alla från SD. Partiet är ju inget nazistparti. Å andra sidan skulle jag inte ge ett grönt kort till ALLA inom SD. Jag skulle bedöma talarna var för sig. Och skälet ligger i partiets bakgrund. Björn Söder Nej. Petter Nilsson Ja.

      Det var därför som jag ville skriva om HUR DET VERKLIGEN VAR. Jag vill också att du ska känna till min roll. Jag försökte förhindra ett blodbad. Och jag är säker på att de flesta av de som gick i det då, nazistiska tåget idag inte är nazister.

 2. Olof

  Det är väldigt intressant att de som kritiserar beslutet att Rashid Musa inte var välkommen på Ersboda Folkets Hus som just Islamofobi.

  Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap från i mars i år, så är denna metod att stämpla allt som går emot en som Islamofobi mycket vanligt förekommande i retoriken från de som rör sig inom det Muslimska Brödraskapets idéer. Både i Sverige och internationellt.

  Genom att kasta ord som slutar på fobi runt sig, duckar många i rädsla för att man kan uppfattas som fördomsfull. Även om man försvarar ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle – t ex genom att inte välkomna de som hyllar martyskapet och vill ha dödsstraff om man lämnar Islam.

  Läs själva om ni är intresserade: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/28456.pdf

 3. Basic Rules

  Vem är denne ”godhetsperson”, som mest som oftast kollektivt sett svänger sig med ord som ”nolltolerans och värdegrund”. Ett enkelt men plumpt sätt att avfärda meningsmotståndare på är just ”vi har inte samma värdegrund”.Lika korkat som att avfärda kritiker till islam som islamofober eller kritiker till ohejdad invandring som främlingsfientliga eller tom rasister.
  Finns det något mer innehållslöst och tröttsamt som just ”värdegrund” – det visar snarare brist på sakliga argument från kontrahentens sida och avsaknad av trovärdighet.

  Värdegrunder och principer om alla människors lika värde betyder inte ett skit om dessa utsagor bara är till för att skapa sig ett gott anseende, men som man i praktiken inte avser att följa.

  Lycka till med den fortsatta granskningen, ett politiskt drama…

 4. Mia K

  Hej Jan! Du har rätt! Idag sympatiserar inte representanter för SD med nazisterna, vilket historiskt sett flera av de andra partierna i Sveriges riksdag gjort! Vi får inte glömma tvångssteriliseringar, placering på mentalsjukhus av obekväma individer, höga dödssiffror i offentlig vård, transportering av tysk krigsmateriel genom Sverige etc.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>