Läs om den livsfarliga fegheten. I Försvarshögskolans nya rapport finns ett utdrag om imamen Abu Muadh – den salafist som Umeås politiker backade för – trots att han bidragit till att svenska ungdomar värvats till IS

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.
Men den måste bekämpas. Det är detta som jag och vissa andra gör. Bland annat.

_____________________________________

Innehåll

A. Förord,

B. Kort presentation av Försvarshögskolans rapport,

C. Utdrag ur nämnda rapport om Abu Muadh – den imam som Umeås politiker backade inför

D. Förklaringar, källor och kommentarer.

______________________________________

A. Förord.

Jag är mycket missnöjd med mig själv.

I den blogg som jag lade ut i lördags misslyckades jag med att få frågorna att framstå som de ska framstå: som något som handlar om liv eller död.

Därför återupptar jag min kritik mot alla de i Umeå kommunfullmäktige som höll tyst i mars i år. Detta i samband med att frågan om vad som kunde göras för att hindra imamen Abu Muadh från att framträda i Umeå kommuns (eller i AB Bostadens) lokaler.

Jag vill slå hårdare mot alla som då var knäpp tysta, inte bara i kommunfullmäktige utan även på sina bloggar, av rädsla för att bli kallade rasister eller islamofober – vilket kanske skulle kunna leda till att de förlorade någon röst i valet den 9 september.

I denna fråga var det fel av mig att endast peka ut Hans Lindberg som den som inte höll måttet inom S. Det finns en yngre falang socialdemokrater som strävar efter att vara mer ”till vänster” än Vänsterpartiet i dessa frågor. Det beror på att dessa sossar har tappat klassperspektivet – de försöker få allt att passa in på den fördummande höger-vänsterskalan. Jag brukar kalla dessa sossar för ”Schwänstern”. Naturligtvis är det Vänsterpartiet som sätter press på Schwänstern inom S – vilket fördummar dessa sossar.

Det är inte Moderaterna som sätter press på Socialdemokraterna när det gäller eftergiftspolitiken mot salafister och imamer som Abu Muadh. Varför moderaterna inte sade, eller bloggade, något när jag och Arbetarpartiet ville att kommunfullmäktige skulle agera mot Abu Muadh och den förening som bjudit in honom, berodde troligtvis på det politiskt osunda kompis-skapet mellan Hans & Anders (där Hans och S tar all skit – och Anders och M kan agera i kulisserna).
En bra arbetsfördelning – för Moderaterna.

Jag vill höja insatserna för Abu Muadhs tysta stödtrupper inom sfären ”V med vänner” samt ”Schwänstern”.

Jag vill höra argumenten för er tystnad – en tystnad som har inneburit, och som fortfarande innebär – ett samtycke till att aktörer som Abu Muadh ostört har kunnat bidra till att sprida religiösa-ideologiska värderingar som underlättat värvningen av ungdomar till bland annat Islamiska Staten. En tystnad som även har bidragit till att antalet våldsbejakande extremister har ökat tiofalt.

Kära läsare, här nedan kan du läsa ett utdrag från den rapport som Försvarshögskolan har gjort på begäran av ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” (MSB). Detta utdrag handlar just om Abu Muadh – som jag och Arbetarpartiet, stödda av en modig kvinnlig liberal – ville få kommunen att agera emot. Om så bara genom ett kritiskt blogginlägg. Men inte – endast tystnad. Tystnad och passivitet.

_____________________

 

B. Kort presentation av Försvarshögskolans rapport,

Detta utdrag från Försvarshögskolan rapport handlar alltså om Abu Muadh.
Utdraget tar endast upp Abu Muadhs agerande på sociala media. Han återkommer dock på flera ställen i rapporten. Abu Muadh framstår som en av den svenska salafismens viktigaste aktörer. Han framstår som en särskilt central gestalt i avsnittet som handlar om salafismen i Väst-Sverige där Halmstadsmoskén ingår (och där Abu Muadh är imam). Det är också från detta område som de flesta har värvats för att åka och ansluta sig till IS och andra andra al-Qaidainspirerade grupper. Här nedan följer ett utdrag ur rapporten.

____________________

 

C. Utdrag ur Försvarshögskolans rapport – ett avsnitt om Abu Muadh – den salafistiske imam som Umeås politiker backade inför.

 

”5.2.2 Abu Muadh

Abu Muadh och Halmstadsmoskén har producerat många videoinspelningar av predikningar om Aqidah (trosuppfattning), Fiqh (förståelse av Shari’ahs regler), Profetens Seerah, Tafsir (förklaring av Koranen) och predikningar. Totalt omfattar videokollektionen cirka 130 videos. På Youtube har Halmstads Moské cirka 1840 prenumeranter och de totalt cirka 617 videos har över 100,000 visningar. Dessa videors är välproducerade och följer oftast en ortodox, religiös inriktning med hänvisningar till koranen och haditer. Över 80 procent av videos är religiösa budskap i olika former; 16 procent handlar om levnadsregler/råd som exempelvis barnuppfostran, relationer mellan könen men också hälsa, rökning, god karaktär och renhet.

Det finns dock några videos som påvisar kontroversiella ståndpunkter utifrån demokratikriterier. I en av de mest kontroversiella föreläsningarna på temat ”Jihadens status” så glorifierar Abu Muadh martyrskap och uppmanar till att strida för Allah. Han åberopar ”Sök döden – du får livet.” I en annan video lyfts Ibn Taymiyya fram som vädjade att ”den som syndat mycket, han ska göra jihad.” I SVT Uppdrag Granskning hävdades att Abu Muadh ska ha kallat unga till att delta i jihad i Syrien vilket han tillbakavisar.

Abu Muadh och Halmstad moské har lagt upp 40 videos på 5-9 minuter som kallas ”Dagens råd”. Det finns videos, som enligt Mohammad Fazlhashemi, ”utgår från ett bokstavstroget och patriarkalt perspektiv. Kvinnan ska begränsas till hemmets sfär och mannen ska vara förmyndare för kvinnan.”

I videon ”Dagens Råd – Mannens rättigheter” klargör Abu Muadh att det är mannen som bestämmer och kvinnan ska lyda mannen. ”En man han är emir i huset. En man är den som bestämmer i huset och kvinnan är inrikesministern kan man säga i det här lilla riket som man kan kalla hemmet. Om inte inrikesministern (kvinnan) lyder den här presidenten (mannen) så kommer det inte att funka. Så det funkar inte att det finns två kaptener på en båt. En man är kapten i den här båten. Och frun är den som stödjer och hjälper honom med det.” Abu Muadh har också utvecklat vad som utgör regelverk kring kvinnans ekonomi.

Abu Muadh har under sina föreläsningar sessioner med frågor och svar om vardagligt beteende och tydliga salafistiska regelverk för muslimer. Exempelvis är det inte tillåtet med adoption, för män och kvinnor att sitta tillsammans, skjutsa någon till kyrkan, att ha smeknamn som är inte islamiska, eller att efterlikna ”kuffar” (otrogna) och fixa håret på olika sätt. Det är inte heller tillåtet för kvinnor att förlänga sitt hår eller minska eller klippa ögonbryn. Det anses vara ”haram (förbjudet) att härma västerlänningars klädsel och frisyr.” Det mesta som finns i dagens TV är haram (förbjudet). Likaså påstår Abu Muadh att det är haram att se på kvinnliga nyhetsläsare på TV eftersom de enbart är objektifierade och utvalda på grund av deras utseende. Därför strider TV-tittande på västerländska nyhetskanaler emot rådet att inte titta på kvinnor i onödan dvs. sänka blicken. Det är heller inte tillåtet att fira jul, Lucia eller påsk med grannen. Det är heller inte tillåtet att lyssna på musik eftersom det betraktas som synd. Man ska inte skaka hand med en kvinna som inte är din mahram (följeslagare).

Abu Muadh råder också kvinnor att skydda sin heder eftersom det är viktigt att de inte sätter sig i misstänksamma situationer. ”En syster som praktiserar Islam, som är en person som skyddar sig sin heder och religion ska aldrig sätta sig i en plats där hon blir misstänks som kan riva hennes heder, eller riva hennes status bland hennes systrar. Skydda eran heder. Sätt er aldrig i en misstänksam situation som muslim.”

Abu Muadh har också 13 lektioner om barnuppfostran. I en av dessa föreläsningar påtalar Abu Muadh ”att föräldrar måste se till att deras barn har ett bra immunförsvar. Skälet är att det finns många virus i samhället. Ett sådant virus är, enligt Muadh, homosexualitet.”

Det är också tydligt att Abu Muadh bjuder in andra predikanter till Halmstadsmoskén som uttalar sig kontroversiellt. I en Khutba (fredagspredikan) i Halmstadsmoskén hävdade SMS-Bilal: ”Dagligen blir barn omhändertagna av socialförvaltningen jag snackar om muslimer nu jag bortser från dem som inte är muslimer. Varför händer detta pga okunskap, envishet. Man vet inte vad man ska göra. Man vänder sig till kuffar vägar istället för att vända sig till Allah.” I en annan Khutba i Halmstadsmoskén predikade Norrköpingsimamen Adnan Nisic att shiamuslimer inte är våra bröder.

Även iERA:s Omar ibn Ayaz från Storbritannien har givit en lektion om effektiv da’wa-teknik där han hänvisar till missiondawah.com för vägledning.631 I videon hörs Amanj Aziz ge rådet att bröder och systrar kan beställa da’wa-vägledning och material från websajten onereason.se

Det är också tydligt med nära kopplingar till Solidaritetscenter. I en video ”Dagens Råd – Sadaqa (välgörenhet) vädjar Abu Muadh att skänka 300 kronor till Solidaritetscenter. Även i sin khutba gör Abu Muadh reklam för Solidaritetscenter och vädjade att varje vuxen betalar 1,000 kronor och ungdomar 500 kronor. Abu Muadh nämnde al-Taqwa föreningen i Fisksätra som samlade in 190,000 kronor på en dag till Syrien.

En ny Facebook-sida startades i augusti 2016 som kallades Halmstad dawah. Abu Muadh är tydlig med att det är haram (förbjudet) att genomföra terrorism mot civila måltavlor. Det förmedlas också tydligt att en kvinna har fullständig rätt att gifta sig med vem hon vill inom islam så länge de är muslimer.

Frågeställningen om ståndpunkt mot terrorism ska ses med bakgrund på den mediastorm som följde när Halmstad moskés hemsida publicerade den 10 januari 2015 att terrordådet mot Charlie Hebdo var ”en enda stor lögn!” Istället hävdade Abu Muadh att det var en konspiratorisk attack mot muslimer eftersom ”påhittade terror attacker alltid har lett till att islamofobin och muslimhatet ökat.”

Abu Muadh anser ”det är viktigt att inte gruppera sig som grupp utan följa manhaj salaf i deras citat, i det dom säger, de gör, hur de lever. Det är vägen som profeten var på – låt inte din aqidah som är al-Walaa wal-Baraa ska handla om en grupp människor. Låt din aqidah ska vara om Koran och Sunna i förståelse av Salaf al-Salaf.

____________________

 

D. Förklaringar, källor och kommentarer.

 

Förklaringar

* al-Taqwa föreningen hyllar al-Qaida: Under år 2013 publicerade föreningen, vid ett flertal tillfällen, texter som glorifierade väpnad jihad på sin öppna facebook-sida. Föreningen har även öppet hyllat den fängslade al-Qaida ideologen Suleman al-Alwan.

* al-Taqwa föreningen i Fisksätra har samlat pengar ”till Syrien”. Men mer än så: ”Flera medlemmar åkte till Syrien och anslöt till IS och andra al-Qaidainspirerade grupper”.

* Internt har även Usama bin Laden hyllats i al-Taqwa föreningen: detta ”som en man vars namn ristats in i islams historia med guld”.


Källor:

-Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (Mucf), Rapport 2018,
-Uppdrag Granskning, 2014.
- ”Mellan salafism och salafistisk jihadism”, Forskning/Studie 2018, Försvarshögskolan


Kommentarer Jh
* Mannens överordning och kvinnans underordning framgår brutalt tydligt,
* Vad som också framgår väldigt tydligt är den vikt som salafisterna lägger vid att hålla isär muslimer och icke-muslimer. Salafisterna vill exempelvis inte att muslimer ska titta på svensk TV eller ta till sig något som har med mode eller musik i Sverige att göra,
* Samma ”åtskillnadsideologi” gäller för samvaron med majoritetsbefolkningen: olika högtider som skulle kunna skapa gemenskap, genom att en svensk familj bjuder in en muslimsk familj, fördöms av salafisterna,
* Samma funktioner fyller det otillåtna i att män och kvinnor sitter tillsammans, i att skjutsa någon till kyrkan, i att ha smeknamn som är inte islamiska.

* De många, och långt gående, påbuden som syftar till att hålla isär muslimer från majoritetsbefolkningen (svenskar sedan generationer tillbaka) i Sverige blir begriplig när de ses mot bakgrunden av de salafistiska islamisternas strävan efter parallella samhällen: ett för majoritetsbefolkningen och ett annat för muslimer – styrda av salafistiska islamister.

* Synen på homosexualitet som ett virus har jag bloggat om tidigare – men det tål att upprepas,

* När det gäller de insamlade pengarna från al-Taqwa föreningen i Fisksätra är det knappast ett alltför djärvt antagande att åtminstone delar av pengarna har kommit Islamistiska Staten (IS) tillgodo. Ett antal av al-Taqwa föreningens medlemmar åkte ju själv ned för att kämpa för IS och andra al-Qaidainspirerade grupper.

* Det är i denna salafist-miljö som Abu Muadh hör hemma och som han verkar i.

Då jag och Arbetarpartiet påpekade det ytterst olämpliga i att Abu Muadh gavs tillgång till kommunens (eller AB Bostadens) lokaler vågade Umeås politiska makthavare inte agera mot Abu Muadh eller mot den förening som bjudit in honom.

Dessa politiker – vänster och höger, sossar och gröna – sviker den majoritet av muslimer som varken vill förtryckas av salafister eller av Muslimska brödraskapet.

Detta är ett exempel på den livsfarliga fegheten.

 

______________________________
Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition som bekämpar skrytprojekt och vill skapa personal- och medborgarmakt i Umeå. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra oss från att återväljas till kommunfullmäktige. Hjälp oss därför att få 10 %  av rösterna – så att vi kan fortsätta att utmana de etablerade.

8 kommentarer

 1. Mia K

  Tack för klargörande och aktuell beskrivning av ett hot mot den västerländska civilisationen och här i Sverige i synnerhet! Vi kan inte bara åse och bjuda in salafister till våra offentliga rum, om vi inte önskar samhällsomdaning av rang!

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Det finns två stora misstag som kan göras i denna situation. Dels att stoppa huvudet i sanden, dels att glömma att salafisterna (och Muslimska brödraskapet) är en minoritet som förtrycker andra muslimer (som kommer att ställa upp mot minoriteterna) om någon sätter ned foten. Men idag görs just dessa dubbla misstag. Umeås politiska makthavare bjuder inget motstånd mot varken salafister eller ”brödraskapet, samtidigt försvarar de inte heller de andra muslimerna mot salafisterna och Muslimska brödraskapet. De politiska makthavarna verkar arbeta för att skaffa sig det sämsta av båda världar.

 2. asasuh

  Mycket bra information som vanligt. Tack!
  Måste le när jag läser ”Hans och S tar all skit – och Anders och M kan agera i kulisserna”.
  Den som läser dagens blogginlägg av min ”polisåpa” kan instämma i detta. Allt går igen och historien upprepar sig. Personer som saknar heder och ryggrad förtjänar inte vårt förtroende, men blogginlägget visar också hur de har tillskansat sig makt som inte väljarna kan göra mkt åt.

 3. Janne

  Tack Jan för att du vågar belysa dessa avarter i det svenska samhället.
  Islamisterna har alltför länge fått härja fritt för att de etablerade partierna samt media har kallat alla som vågat kritisera immigrationen samt islamifieringen för rasister. Denna brist på saklig kritik och sansad diskussion har lett till att NMR och liknande sjuka rörelser har kunnat växa sig starkare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>