Ja till färjetrafik – nej till skrytbåtar. VD:n Hammarstedt har till finska YLE sagt att det vore en fördel om båten byggdes i Finland. Vi frågar oss om detta innebär att ett kommualt bolag i Umeå försöker ”smörja” finska staten för att få med den i projektet?

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.
Men den måste bekämpas. Det är detta som jag och vissa andra gör. Bland annat.

_____________________________________________________________

 

I vår kamp för att undvika det skräckscenario som vi tidigare talat om – med ett samlat underskott för kommunen på 7,5 – 10,0 miljarder kr i underskott 2028 - fortsätter vi med att varna för att skrytprojekt riskerar att drabba vardagsverksamheter. Detta utgör det fjärde avsnittet. Idag handlar det om den exklusiva färjan Umeå-Vasa.


Ja till färjetrafik – nej till skrytbåtar

Symbolen för alla skrytprojekt, Kulturväven, doldes bakom en direkt lögn från makthavarnas sida – lögnen om att Stadsbiblioteket behövde nya lokaler – trots att den byggnad där stadsbiblioteket var inhyst vid Vasaplan var konstruerad så att bibliotekets yta kunde ha ökats med 50 procent (från 7000m2 till 10500 m2).

Idag döljs planen på att bygga en onödigt dyr skrytfärja mellan Umeå-Vasa bakom påståendet att alla andra tänkbara alternativ än just den, redan från första början, valda utformningen av motorer drivna med flytande naturgas (LNG) innebär en nedläggning av all färjetrafik mellan Umeå-Vasa.

 

Det politiska etablissemangets ursprungliga budget för den nya färjelösningen presenterades på nedanstående sätt:

Ny exklusiv färja                                 1100 milj

Ombyggnation av                          700-900 milj
hamnarna i Umeå och Vasa

Totalt                                  c:a 1800-2000 milj

 

Ursprunglig finansieringsplan

Svenska staten                       350 milj

Finska staten                          350 milj

EU                                         400 milj

Övrigt (företag, kommuner,
regioner plus upplåning )      838 milj

Summa                          c:a 2000 milj

Källa: Umeå kommun, Totalt Umeå(8/12 2016)

 

Men det politiska etablissemanget visade sig ha byggt sin budget på glädjekalkyler. De stora bidragen till finansieringen föll bort:

- svenska staten sa nej:         -350 milj

- finska staten sa ”kanske”     -350 milj

- EU sa nej:                           -400 milj

Totalt ”tapp”:                        -1100 milj

 

Om vi jämför det ekonomiska tappet med den ursprungliga budgeten (i dess billigaste variant) så föll hela 61 procent av finansieringen bort!

 

Då det stod klart för järngänget kring det kommunala bolaget INAB, plus ett mindre antal heltidspolitiker, att deras förhoppningar om att få bidrag på 1 100 miljoner (1,1 mrd) inte skulle komma att infrias hade det enda ansvarsfulla från deras sida varit att förklara för allmänheten vad som hänt. De kunde ha sagt något i stil med:

”Vi har gjort vad vi har kunnat för att få bidrag till den framtida lösning på färjetrafiken mellan Umeå-Vasa som vi ansåg vara bäst. Men den byggde på stora bidrag på 1100 miljoner från svenska och finska staten samt från EU. Men sedan infrastrukturminister Anna Johansson i samband med sitt besök i Umeå den 28 november 2016 förklarat att ’Staten inte finansierar fartyg i gränsöverskridande trafik’ har vår ursprungliga finansieringsplan gått om intet. Till detta ska läggas att de lokala företagens intresse har varit ljumt för just denna lösning – de är nöjda med en bättre begagnad färja. Därför måste vi hitta en annan lösning. Exempelvis i form av en bättre begagnad färja”.

 

Arbetarpartiets billigare alternativ

En plan B borde hela tiden ha funnits med i bilden i form av en bättre begagnad färja.
Men ”järngänget” förklarade frankt att någon sådan inte finns. Inte i hela världen! Detta ursprungligen beroende på isklassificeringen. Den färja som går över Bottenviken måste ha vissa ”isbrytaregenskaper”. Men sådana kan även uppnås genom att uppgradera en befintlig färja. Eckerö Line gjorde detta med en färja som de satte in på linjen Helsingfors-Tallinn. Denna färja fick isklass ”1A” vilket är vad som krävs i Bottenviken. Vi har svårt att tro att detta inte skulle kunna göras även på en färja på linjen Umeå-Vasa.

 

Miljöargument utan trovärdighet

”Järngänget” för nu plötsligt fram miljön som ett argument för sin färja – en fråga i vilken de saknar all trovärdighet. Den nya exklusiva färjan ska alltså drivas med miljövänligt s.k. LNG-bränsle som utgörs av flytande naturgas. Men LNG-bränsle kräver dyra motorer och ny infrastruktur för lagring, transporter, m.m. Stena Line har istället valt att konvertera sina fartyg till metanoldrift. Miljövinsterna med metanol är desamma som med LNG – men till en lägre kostnad och med möjlighet att använda befintlig infrastruktur. Även detta vore möjligt på en färja mellan Umeå-Vasa.

Som då skulle bli billigare!

 

Men ”järngänget” har hela tiden varit helt låsta vid sin exklusiva färjelösning.
Så istället för att erkänna sitt bakslag, och göra ett omtag, presenterade de snabbt en ny, och glad, budget som utgår ifrån att övriga politiker, media och allmänhet glömt bort att färjelösningen ursprungligen byggde på bidrag för 1,1 miljarder kr. Den nya finansieringen innebär att:

- INAB säljer ut mark och byggnader till ett värde av 100 miljoner kr,

- INAB och färjebolaget tar upp nya stora lån, vilket ökar de kommunala bolagens skuldsättning med uppåt 450 miljoner kr,

- Ursprungligen presenterades anpassningen av hamnarna som en del av färjelösningen och uppgick till 700-900 miljoner kr. Idag presenteras dessa kostnader istället som något som ändå skulle ha gjorts – oberoende av färjan.

(Enligt VK 13/7 har den finska statens ”kanske” nu bytts ut mot ett bidrag på 25 miljoner euro).

 

De beskrivna turerna innebär tre förändringar av beskrivningen av verkligen:

Den första förändringen.
Tidigare beskrevs kostnaden för upprustningen av hamnarna i Umeå och Vasa som något som var en konsekvens av den nya exklusiva färjan inte minst kopplat till de motorer som . Men i ett svar på vår enkla fråga på fullmäktige i januari sa Hans Lindberg att de land-investeringar som planeras för färjan plötsligt endast låg på c:a 100 miljoner. Men samtidigt ökade plötsligt renoveringsbehoven i hamnen till 800 miljoner kr!

Den andra förändringen.
I en intervju i Totalt Umeå (dec 2016), sa Hans Lindberg: ”Vi söker stöd, men får vi inte det och det är bara Umeå och Vasa kvar, då måste vi lägga ner Kvarkentrafiken”.
Vi tolkar detta uttalande som att Lindberg försökte idka utpressning mot regeringarna i Sverige och Finland. Men den 18 januari i år hade Lindberg återigen gjort en 180-graderssväng. Nu var hans budskap detta: ”Oavsett beslut så tuffar vi vidare för att hitta lösningar”.

Den tredje förändringen.
Trots förlusten av 1 100 milj i bidrag, och att det bara var Umeå och Vasa kvar, skulle ändå den ursprungliga färjelösningen förverkligas. Nu finansierat med betydligt större låneandel än som ursprungligen var tänkt. Och det vore en fördel, sa Bertil Hammarstedt, om båten byggdes i Finland. Detta sagt till finska YLE (den 15/2-18).

Om det är denna åsiktsförklaring, att det vore en fördel om båten byggdes i Finland, som nu fått den finska staten med på projektet kan vi inte bevisa. Men vi har under en längre tid befarat att så varit fallet. Om så är fallet skulle detta kunna förklara den orubbliga hållningen när det gäller vilken vilken typ av färja, motorer och bränsle som ”båten” ska ha samt vara utrustad med. Det skulle också förklara det påfallande ointresset för alla andra, billigare, lösningar.

Skulle det vara så att Finland måste ”smörjas” vilket vi inte kan bevisa”men länge funderat över” så skulle detta måste anmälas och undersökas för att utröna om detta följer de lagar och regler som gäller vid upphandlingar!

_______________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition som bekämpar skrytprojekt och vill skapa personal- och medborgarmakt i Umeå. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra oss från att återväljas till kommunfullmäktige. Hjälp oss därför att få 10 %  av rösterna – så att vi kan fortsätta att utmana de etablerade.

 

6 kommentarer

 1. jonas

  Bertil Hammarstedt verkar ju ha fått fritt handlingsutrymme. Man minns utförsäljningen av den lokala busstrafiken, ivrigt på hejad av dåvarande kommunalrådet Lennart Holmlund. Hammarstedt är en olycka för kommunens ekonomi som gör att låneskulden bara växer och kommunens egendomar säljs ut.

 2. Caanita

  Jag vill ställa en fråga om ett helt annat ämne. Hur ställer sig arbetarpartiet till Region Västerbotten och den region som nu ska upparbetas? Utbildning av EN chef för nästan en halv miljon?
  När man läser om hans meriter, kunskap, erfarenhet och kompetens vid anställningstillfället verkar det som om han kunde allt.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Hej Caanita,
   Arbetarpartiet har alltid varit emot Region Västerbotten, vi anser att det räcker med ett led av politiker och tjänstemän för landstingets uppgifter. Region Västerbotten innebär dubbla led, helt i onödan. Nu varnar vi för att ”sjukan” från Region Västerbotten ska ”smitta” landstingets organisation när de ska slås ihop. När jag kommer tillbaka från min semester ska du få ett mer utförligt svar.

 3. Bergis

  Bara färjebiljetterna måste ju bli skyhöga om den nya båten sätts i trafik. Då är vi tillbaka på ruta ett. Det kommer att heta att ”mervärdet” av att få åka i en splitterny färja motiverar ett högre biljettpris. Men det blir vanligt folk som inte får råd att åka över längre.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>