Kommunens ekonomi har blivit allt mer uppsplittrad mellan nämndstyrda verksamheter som har ansvaret för skola och omsorger samt de kommunala bolagen. I ett krisläge blir det extra viktigt att alla drar åt samma håll. Fullmäktige måste ta kontroll över hela verksamheten.

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den går både att förklara och förstå.
Men den måste bekämpas. Det är detta som jag och vissa andra gör. Bland annat
__________________________________

 

Detta blir åtgärd nummer 5 i Arbetarpartiets ensamma kamp mot de skrämmande årliga underskotten.
Denna gång tar vi oss an den allt tydligare uppdelning som skett av den kommunala ekonomin, mellan de nämndstyrda verksamheterna som skola och omsorger, och de för kommunens utveckling allt viktigare bolagen.


Fullmäktige måste återta kontrollen över bolagen

Den demokratiska kontrollen över skattemedlens användning, och därmed utvecklingen av Umeå kommun, håller på att gå förlorad. En avgörande orsak är att kommunens verksamheter har splittrats upp i två, från varandra, allt mer oberoende sfärer. Det är inte rimligt att det ska vändas på varje krona inom skola och omsorg samtidigt som bolag som INAB kan bolla med miljardbelopp. Detta nästan utan begränsningar när det gäller ekonomiska resurser och i stort sett utan insyn när det gäller hur pengarna används.
Den ena sfären består alltså av det som i dagligt tal kallas för ”kommunen”. Dess verksamhet består huvudsakligen av förskola, skola, äldre- och andra omsorger. Dessa styrs av politiska nämnder via förvaltningar. Den andra sfären består av byggande och förvaltande av bostäder, vatten och avlopp samt av energiförsörjning. Denna verksamhet är organiserad i form av bolag som ägs av kommunen och vars styrelser är politiskt tillsatta. Detta gäller även för hamnen, kollektivtrafiken och P-verksamhet. De kommunala bolagen bedriver ofta kapitalkrävande investeringar i infrastruktur.

Trenden är att den öppna debatten, för folkvalda och medborgare, begränsas till att handla om det som sker inom förskola, skola och omsorger.

Samtidigt minskar debatten i betydelse närdet gäller förskola, skola och omsorger i betydelse! Skälet är att då kostnaderna ökar snabbare än intäkterna binds nästan varje krona upp i form av, för alla partier, självklara utbyggnader av skolor och äldreboenden samt därav följande anställningar av personal. Resultatet blir att även budgetalternativen från de politiska motpolerna, Arbetarpartiet och Moderaterna, bara skiljer någon procent! Å ena sidan.

 

Å andra sidan ökar samtidigt betydelsen av det som händer i bolagen när det gäller utvecklingen för Umeå kommunen. Låt oss studera en uppställning över tillgångar som antyder bolagens ökande betydelse:

 

Tillgångar inom Umeå kommun

Bolagen                11 971 milj kr

Förvaltningarna      6 472 milj kr

Källa: Umeå kommuns årsredovisning 2017, Materiella anläggningstillgångar

 

De kommunala bolagens tillgångar är dubbelt så stora som kommunens.
Detta antyder deras betydelse för Umeås omvandling. Denna tyngdförskjutning mellan kommunen och dess bolag har inte alla partier fattat. Vissa partier har inte heller fattat att styrelsen står över vd:n även i kommunala bolag. Dessa partier klarar inte av att lägga fram egna förslag till ”ägardirektiv” som visar VD:n hur partiet vill att bolaget ska drivas. De partier som inte har förstått bolagens ökade vikt har satt svaga representanter i bolagens styrelser – som dessutom inte får nödvändig uppbackning av sitt parti. Turerna kring utförsäljningen av 1601 hyresrätter inom Bostaden är ett exempel på hur tyngdpunkten har förskjutits mellan fullmäktige och bolagen när det gäller debatt och beslut som berör kommunens utveckling.
Hade vissa ledamöter i AB Bostadens styrelse vågat använda sig av sin rätt att gå ut och starta en debatt om vad som var på gång skulle utförsäljningen av hyresrätterna inte ha kommit som en chock för så många.

Arbetarpartiet kommer att föreslå att investeringarna för kommunen och dess bolag i framtiden ska diskuteras samtidigt, då budgeten ska antas, för att olika behov ska kunna jämföras med varandra. Det är orimligt att skolan ”svälter” medan INAB hanterar miljardbelopp. I praktiken har INAB under lång tid kunnat göra vad de har velat, både utan märkbara ekonomiska begränsningar eller utan krav på insyn. Det är framförallt detta bolags självs-vådliga aktiviteter som kan medföra oförutsedda ökningar när det gäller exempelvis skuldsättning och borgensåtaganden.

Apropå det: Bertil Hammarstedt ska avgå som VD för INAB. Han ska helt och hållet koncentrera sig på båtäventyret Umeå-Vasa (eller Titanic som umeborna säger tillvardags). Det betyder att VD:stolen på INAB är ledig. Det är även Aidanpää. Då vi vinner valet den 9 september ska vi börja med att erbjuda henne denna VD tjänst. Vill hon inte jobba på INAB kanske hon vill bli Stadsdirektör. Vi kan ju alltid fråga henne.

I framtiden kommer vi att lägga fram ägardirektiv och se till att dessa styrdokument diskuteras. Förändringar är nödvändiga för att anställda och medborgare ska återfå kontrollen över utvecklingen. Umeå kommunfullmäktige har en skyldighet mot väljarna återta kontrollen över hela kommunens ekonomi och i den ingår även bolagen,

Ska den snabbt växande skulden, som vi har talat om i samband med att vi har presenterat våra åtgärder, sluta att växa måste hela kommunens ekonomi dra åt samma håll och ledas av av samma politiska organisationer. Vi kan inte acceptera några gräddfiler eller skilda agendor.

 

 _________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition som bekämpar skrytprojekt och vill skapa personal- och medborgarmakt i Umeå. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra oss från att återväljas till kommunfullmäktige. Hjälp oss därför att få 10 %  av rösterna – så att vi kan fortsätta att utmana de etablerade.

5 kommentarer

 1. Åsa Sundh

  Mycket bra och värdefull info!
  Dina motståndare kan då inte anklaga dig för att du är feg, oengagerad och okunnig. Desto större blir kontrasten till de knapptryckare som är fega och oengagerade.

 2. Sven

  Du har rätt i sak ang fördelningen, men glömmer en detalj.
  Tyvärr har de allra flesta som röstar inte engagemanget och framförallt inte kompetensen att sätta sig in och förstå de ekonomiska beslut de fattar idag. Att de ska sätta sig in i och förstå även bolagen är en utopi. I praktiken blir det ännu mer prat, prat, prat och i slutändan så röstar ändå alla som deras partihuvud sagt.
  Antagligen är även det anledningen till att allt för många inte ens försöker sätta sig in i frågorna.

  Ser man till de olika bolagen så har tex Vakin, Umeå Energi och Bostaden ganska konstanta verksamheter där huvuddelen av omsättningen är rätt fast. INAB däremot driver bara enskilda projekt där varje projekt får en enorm påverkan på kommunens ekonmi. Tex Titanic där det är HELT ombegripligt hur man kan smyga igenom en sådan börda på skattebetalarna. Tips – gör en beräkning på vad kapitalkostnaden är och fördela dessa som kostnad per biljett. Ser man hur stor dne är UTAN driftkostnaderna för underhåll, personal, drivmedel osv osv osv inser man det vansinniga.
  Jag tycker personligen även det hade varit relevant att diskutera många andra INAB-projekt tex deras avyttring av Umestan. Tunga investeringar, en försäljning som tveksamt täcker investeringarna och sedan bara ”skänka bort” en enorm anläggning och massor av mark i ett centralt läge.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>