Version två. Idag har alla andra partier chans att sätta upp valaffischer – utom Arbetarpartiet. Denna brist på demokrati beror på SOCIALDEMOKRATERNA

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.
__________________________________

 

Till Umeås medborgare.
Idag har alla andra partier i Umeå kommunfullmäktige en chans att sätta upp valaffischer – utom Arbetarpartiet.
Denna brist på demokrati och rättvisa beror på SOCIALDEMOKRATERNA.

Version två.

Socialdemokraterna har som vanligt tagit på sig att samordna valrörelsen åt alla partier – istället för polisen eller någon myndighet. Detta innebär att sända ut information. Den instans, av många, inom S som står för detta heter ”expen@umesosse.se”. De har skickat väldiga mängder av informationen om valet till alla partier UTOM till Arbetarpartiet. I många fall var det mycket, mycket värre. Det handlade om viktig information inför valet som krävde att partierna skulle AGERA mot myndigheterna för att kunna bedriva en VALRÖRELSE PÅ LIKA VILLKOR.

Låt mig berätta om den information som de övriga nio partier i Umeå kommunfullmäktige har fått – UTOM Arbetarpartiet – och som i flera fall inneburit att partierna varit tvungna att agera mot myndigheterna för att kunna bedriva en valrörelse PÅ LIKA VILLKOR.

1. TORGMÖTESTIDER GÅNGER TVÅ – som varje parti självt skulle ansöka om hos Polisen. Det hade varit bra att veta!

Kommentar: Det allvarliga med detta är att det handlar om 23 torgmöten under en period på 26 dagar – och partierna måste själva ansöka om dessa torgmötestider hos polisen. Men, som om inte detta var nog, så ÄNDRADES alla dessa torgmötestider. Och det var fortfarande upp till partierna att själva ordna upp detta med polisen. Detta hade alltså varit bra att veta vilka torgömtestider vi fått, att vi skulle fixa saken med polisen och att vi sedan skulle fixa de nya sakerna med polisen. Arbetarpartiet fick inte den första informationen om togmötestiderna. Så varför skicka oss den andra. Det var helt logiskt tänkt av ”expen@umesosse.se”. Men övriga partier i fullmäktige fick alltså båda uppsättningar av tiderna. plus kunskap om att de skulle fixa saken med polisen.

2. Reviderad uppställning av torgmötestiderna – som partierna också själv skulle ansöka om hos Polisen.

Kommentar: Se ovan.

3. Ett exempel på hur man kan skriva en ansökan till Polisen för att få sätta upp VALPLAKAT.
Kommentar:
(Varning ironi). Varför sända denna information till Arbetarpartiet – vi undanhölls ju all annan information om VALPLAKATEN.

4. Information om att valaffischeringen inte börjar måndagen den 13 augusti, som det var sagt tidigare, utan att valaffischeringen startar redan idag fredag den 10 augusti och – vilket är ett nytt obegripligt påhitt -  påstås skall vara avslutad ? den 12 augusti!

Kommentar:
Arbetarpartiet ger fullkomligt fan i några informella uppgörelser mellan några partier om några nya datum som inte kommit oss tillhanda (”expen@umesosse.se”) och som går ut på att valaffischeringen ska vara avslutad den 12 augusti – dvs en dag INNAN
det tidigare tillståndet då partierna fick påbörja uppsättningen av valaffischer!

Herregud, så dumt.

Vi sätter upp våra VALPLAKAT PRECIS NÄR VI VILL och såvitt oss anbelangar så fortsätter vi att sätta upp valplakat fram till och med den 8 september i takt med att valplakaten blir saboterade av en olika politiska drägg – som tyvärr är brukligt – och drabbar alla partier. Precis som tidigare år kommer vi att sätta upp övriga partiers nedsparkade valplakat då vi sätter upp våra egna. Vi ska ÄVEN sätts upp Socialdemokraternas – även om det just nu tar emot alldeles förskräckligt.

5. Information om träffen med media för att visa upp valstugor och valplakat måndagen den 13 augusti.
Kommentar
Ja, med tanke på allt annat mygel som har med valplakaten att göra – varför informera oss om detta. Bättre sända oss ut i skogen för att sätta upp de valplakat som vi (enligt idiotinformationen) inte får sätta upp den 13 augusti – för uppsättningen av valplakat skulle ju vara avslutat den 12 augusti.

6. Information rörande vatten samt nycklar till elen.
Kommentar
VAD SKA VI MED EL TILL – vi fick ju inte veta något om torgmötestiderna, och behöver följaktligen heller ingen el till vår högtalaranläggning. Återigen  helt logiskt tänkt av ”expen@umesosse.se”. LOGISKT OCH KONSEKVENT.

 

Tack vare en hederlig borgare – som anade oråd då vi var frånvarande, och som gillar justa tag – vet jag nu (efter att ha gått igenom de utskickslistor som ”expen@umesosse.se” har använt sig av till ANDRA än till oss) följande:
efter den 23/5 har Arbetarpartiet endast fått ett utskick av totalt åtta.


Detta är de datum då information och kallelser som har med valet att göra har sänts ut av – javisst – ”expen@umesosse.se”.

Datum Karaktär Till AP? Bilaga
23/5-18 Kallelse Ja Sista medvetet utsända informationen
29/5-18 Information Nej Torgmötestider
5/6-18 Information Nej Torgmötestider, exempel på tillståndsansökan affischering
26/6-18 Information Ja Tillstånd för valstugorna
28/6-18 Information Nej
9/7-18 Kallelse Nej
7/8-18 Påminnelse om kallelse Nej
7/8-18 Information Nej
9/8-18 Information Nej Förslag till pressinbjudan, presentation valaffischer och -stugor


Så här såg det utskick ut som kallade till mötet i tisdags den 7 augusti – och som Arbetarpartiet INTE fick.

 

Från: Socialdemokraterna i Umeå <expen@umesosse.se>
Skickat: den 9 juli 2018 09:28

Till: Emma Lindqvist; Mattias Sehlstedt; Maja Westling; Socialdemokraterna i Umeå; feministisktinitiativ; Hanna Larsson; Arvid Lundberg; petter.nilsson; Veronica Kerr; Anders Norqvist; Marcus Bornemisza.
Ämne: Ang tidsperiod för affischering och kallelse till sammanträde ang valstugeärenden 7 augusti kl 13-15”

 

Kommentar

Arbetarpartiet saknas, naturligtvis, även i detta utskick (från vilket jag tagit bort mailadresserna för att inte utelämna enskilda individer). Precis som vi systematiskt har saknats i nästan alla utskick sedan den 23 maj – alltså under 2½ månad.

Därför trodde vi att valaffischerna skulle sättas upp på måndag. Som det tidigare var sagt.

Men på ett av de möten som vi inte blev kallade till meddelades alla andra partier att det var fritt fram att sätta upp valaffischer från och med idag. Tillbaka till ett hurtigt mail som S sände till alla utom till oss.

 

”Hej!
Detta besked har vi fått från centralt håll ang affischeringsstart.

Alla bör ju ha fått samma information. 
Överenskommelse om affischeringsstart valrörelsen 2018

Vi har en nu nått en överenskommelse mellan alla riksdagspartier om affischerings-starten. Överenskommelsen är att uppsättning av valaffischer tidigast sker fredag den 10 augusti klockan 17 (om inte annat överenskommits lokalt/regionalt). I överenskommelsen står det vidare att det bör ske mellan den 10 augusti klockan 17.00 och den 12 augusti. Bakgrunden till den skrivningen är att regelverk och tillstånd ligger på kommunalnivå och det kan skilja sig åt hur detta hanteras i kommunerna och mellan partierna i en kommun.

Vill samtidigt kalla till en träff angående nycklar, vatten,  el och annat inför valstugeperioden på torget

Vi ses tisdag 7 augusti kl 13-15 i lokal Tranbäret kl 13-15.

Trevlig sommar!

ÅL
/gm EÖ”

 

Kommentar från Jan Hägglund

Detta är rena hånet. Alla har inte fått samma information.

EFTER DEN 23 MAJ, har vi fått ETT enda utskick som har med valledningen att göra. Men ”expen@umesosse.se” har uppenbarligen gjort ÅTTA utskick – till övriga partier. Se ovan. Datumen har jag fått genom att titta igenom den ärliga borgarens mottagna utskickslistor.

Det är en sak om ett parti uteblir, ELLER INTE FÅR INFORMATION, en gång.

Det händer alla partier. (För Feministiskt initiativ och SD har det varit speciellt eftersom dessa två partier endast har kunnat fylla en av sina tre platser i kommunfullmäktige under cirka två år).

Men alla hederliga deltagare i Umeås kommunpolitik VET att om Arbetarpartiet försvinner från den valledningen som bestämmer reglerna för valet, och det under en period på hela 2½ månad, så beror detta inte på att vi har dött ut – alla har nämligen kunnat se att vi lever mycket mer påtagligt än övriga partier – då vi hållit igång vid köpcentra och har delat ut 20 000 valmaterial över hela staden under den ångande varma juli månad. Och mer ska det bli.

Så om vi bara försvinner beror det på att vi – av någon anledning – inte har fått kallelser och annan information.

Detta är helt enkelt outhärdligt.
Vi vill ha en förklaring av er Socialdemokraterna!

Ni har nämligen satt er i polisens ställe genom att erbjuda er att ta över polisens roll och leka statsapparat och ordna med valrörelsen år alla andra partier. Något som ni UPPENBARLIGEN inte mäktar med.

Jag lovar att publicera er förklaring på söndag – om ni förmår formulera någon förklaring.
En liten hjälp:
a) antingen har ni medvetet undanhållit oss information eftersom ni inte gillar vår kritik av utrensningarna av ekonomicheferna,
b) eller så klarar ni inte av att räkna till tio = antalet partier som sitter i Umeå kommunfullmäktige.

Jag har hållit i arrangemanget av manifestationen på Kristallnatten under tre år nu och jag har klarat av att hålla koll på alla inbjudna. Det handlar om exakt lika många.

Det ska bli mig ett nöje att publicera er förklaring av varför vi – efter att ha bjudits in med början den 27 september 2017 – plötsligt försvann bort ur det praktiska valsamarbetet i juni 2018.

Till sist: Vi kommer att sätta upp våra valaffischer när vi kan – oavsett vad som beslutats i vår ofrivilliga frånvaro. Vi tänker sätts upp våra valaffischer även om ni har fått för er att man inte får sätta upp valaffischer på måndag.

Jag är upprörd.

Dock ej på SD, MP, V, FI, M, L, C, eller KD

 

Sammanfattningsvis.
Tack vare ”expen@umesosse.se” har …

… Ni SOCIALDEMOKRATERNA HAR BERÖVAT OSS VÅRA DEMOKRATISKA RÄTTIGHETER ATT VARA MED OCH ”JAGA UPP” DE BÄSTA PLATSERNA FÖR ATT SÄTTA UPP VALPLAKAT.

Arbetarpartiet litar fortsättningsvis inte på Socialdemokraternas frivilliga åtagande att samorda även ”alla andra partiers” valarbete. Ni kan ju inte ens räkna till tio (vilket är antalet partier i Umeå kommunfullmäktige)!

Arbetarpartiet har själva organiserat otaliga manifestationer, för oss själva, och tillsammans med uppåt tio andra organisationer, och vi klarar även vi att ordna upp allt det som ”expen@umesosse.se” har undanhållit oss. UPPRIKTIGT SAGT BEHÖVER VI ENDAST torgmötestillstånden och informationen om valplakaten. Vissa val har vi helt enkelt strunta i ”stugbyn” framför Rådhustorget och ensamma hållit till på Renmarkstorget.

Så vi reder upp allt detta utan hjälp av ”expen@umesosse.se”. Vi vill faktiskt inte ha någon hjälp av ”expen@umesosse.se”.

DET ENDA VI INTE KAN REDA UPP ÄR UPPSÄTTNINGEN AV VALPLAKATEN. Just där har ni faktiskt lyckats skada vår valrörelse.

Till sist: Tack ”DU hederliga borgare” som gjorde oss uppmärksam att något inte stod rätt till.
PS. Jag undrar vem som bestämmer i detta, en gång för länge sedan, så stora parti:
- Är det kommunstyrelsens ordförande, eller någon av de andra två falangerna i S-fullmäktigegrupp,
- Är det arbetarkommunens ledning,
- Är det den ombudsmannaledda ”expen@umesosse.se”.

Det finns fem uppenbara maktcentra – plus Holmlund som smyger omkring i kulisserna som ett sjätte intrigerande maktcentra.

Socialdemokraterna borde ta efter borgarna och bilda en egen Allians!

Går det bra för oss i valet samarbetar vi gärna med ett par av dessa dessa sex olika falanger. Men bäst vore ju om åtminstone ett par tre av dem kunde bilda en egen ”Socialdemokratisk Allians för ett enat Parti” (SAP).

Som det nu är kan jag träffa en ledande representant för S på tisdag, för att åter bli på ”speaking terms med S”, bara för att två dagar senare bli informerad av ”en hederlig borgare som gillar justa tag”, att en annan S-falang har djävlats med oss under 2 ½ månad genom att undanhålla information efter den 23 maj.DS.
PPS. ”expen@umesosse.se”

Om Eddie Meduza hade levt skulle jag ha bett honom skriva en låt om denna institution. Men han har gjort en låt om ”Såssialdemokraterna” i allmänhet. Det går med fördel att lyssna på denna. Och då ni gör det så tänk då på ”expen@umesosse.se”. DS.

 

_________________________________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt. Våra motståndare inom S, M, C och V har infört en tre-procentsspärr för att hindra vårt återval till Umeå kommunfullmäktige. Men dagens politiska makthavare måste tvingas att lyssna. Hjälp oss därför att uppnå 10 % och därmed erhålla större tyngd.

 

20 kommentarer

 1. Helena Nilsson Springare

  Jag förstår att du är arg.. och jag ser fram emot en ”förklaring” (om det nu finns någon)

  För övrigt är det ju dumheter som dessa som får det ”vanliga” folket att ifrågasätta politik och hur den förs idag av politiker som inte gör det de ska. Såna där tilltag är ju rent av pinsamma.

  Tur att du har en välbesökt blogg och att du orkar med att belysa såna här dumheter! *tumme upp*

 2. Gerd

  Detta visar hur rädda sossarna är för dig och ditt parti. Den så kallade djungeltelegrafen är ganska effektiv och sånt här slår alltid tillbaka negativt på de som använder sig av olagliga metoder. Andra konstigheter. Personalen på Postnord kör ju också ett eget odemokratiskt race i valrörelsen. ” Tappar bort ” vissa partiers valmaterial. Det håller på att vara skrämmande. Liknar Vitryssland.

 3. Ugglan

  Förstår att du blir förbannad Jan, men jag tycker du skall ta det som smicker.

  Det blir allt tydligare att det finns en opposition i Umeå kommun, Arbetarpartiet. En opposition som skrämmer och avslöjar ruttenheten i Umeandan (som förkroppligas av Hans Ågren) och deras svansar som rättar sig i ledet. I att rätta sig i ledet ingår att ibland låsas vara opition, lite grann, i frågor där det inte spelar någon roll. Det ingår liksom i teatern för Umeborna – så Umeandan inte skall bli så prinsamt tydlig.

 4. asasuh

  Ohederligt, skamligt, odemokratiskt, ovärdigt och allt annat än förtroendeingivande. Det verkar inte finnas någon botten i beteendet. Såna politiker förtjänar inte att styra över mitt Umeå.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack Åsa. Polisåpans aktörer går i pension. Men nästa generation fortsätter berättelsen. Du skulle kunna göra en Säsong på mellan 10 – 20 avsnitt. Go on.

 5. Jörgen

  VILKET TASKSPELERI !!

  Förväntar du dig någon förklaring?

  Om ingen kommer så har du nog själv gett den. Antalet (10) borde inte vara någon omöjlighet så alternativ a. är nog det som gäller.
  S har förlorat ännu en röst till AP.

  (Har jag gått och lagt mig så har jag gått och lagt mig / EM)

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Ha, ha. Tack. För har jag gått och lagt mig så har jag gått och lagt mig, punkdjävlar, kalla inte mig för norrman. Och krypa naken genom stan.

 6. Jonas

  Väntar med spänning på vad svaret kommer att bli. Du o Åsa skulle kunna skriva en hel roman av alla konstigheter som händer o det skulle garanterat bli en bästsäljare.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar. Det har du rätt i. Jag hade tänkt hänga med ett tag till. Men sedan kan det nog bli ett och annat skrivet. Trevlig helg.

 7. MS

  Jag har kommenterat och ställt frågor till S, M, L-bloggarna. INGEN har brytt sig om att ge någon svarskommentar. Det visar tydligt på deras ointresse att skapa en seriös kontakt med oss, ”fotfolket”, utan lägger all sin kraft på att krossa sina politiska konkurrenter.
  Jan, du kan även räkna med min röst.

 8. Thomas Ryberg

  Så grundläggande i demokratin! Bra skrivet och tänkt, Jan! Sossediktaturen, all deras ängslan att förlora makten och privilegierna blir bara större och större inför varje val. Som det ser ut i Kulturhuvudstaden Umeå med sossar och moderater i ledningen, känns det som ett enda jävla hyckleri i armerad betong – en Potemkinkuliss. I allt dom säger samt icke minst INTE SÄGER eller TÖRS/KAN svara på lyser maktbegär, ängslan samt rädslan över att en dag tillräckligt många medborgare inser att vi låtit oss luras av fagert tal. Då är det försent! Dessvärre finns alldeles för många människor som röstar ”som dom alltid gjort” eftersom bekvämligheten styr och att man villigt låter sig luras av allt munväder som alla dessa papegojor och pratkvarnar presterar. Alldeles för många som skolats in i den politiska vokabulär-sfären. Alldeles för många pratar för mycket till så många om så lite. Jag ska lyssna på Eddie Meduza! Tack för att Arbetarpartiet och du finns för oss här i Umeå, Jan Hägglund! Den enda långsiktigt hållbara lösningen för Umeå – om jag nu raljerar en smula med ord som alltid ljuder ur vissa potentaters tungomål.

Lämna ett svar till Ugglan Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>