Arbetarpartiet kommer aldrig att medverka till att shariaanhängare får del av makten i Umeå. Därför denna hårda debatt mellan mig och en islamistförsvarare som misslyckas med försöker göra MP rumsrent.

Den politiska fegheten i Sverige är ingen myt – den finns, kan förklaras och förstås.
Men den måste bekämpas. Det är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

__________________________________

 

1A. Islamistförsvararen ”Nancys” inledande angrepp på mig J. Hägglund
-När Lennart Holmlund bloggar om sina meningsmotståndare, så går han aldrig in i sakfrågor, utan avfärdar folk som ”kommunister”. När du nu bloggar om Miljöpartiets andranamn på listan, så benämner du henne utan någon som helst motivering som ”islamist”. Jag tycker att det är skamligt lågt nivå på debatten – slag i tomma luften och ett tuppfäktande.

12 september inleds tvekampen

 

1B. Mitt svar till islamistförsvararen ”Nancys” inledande angrepp
-
Det finns ett uttryck som lyder: Den varmaste platsen i helvetet är reserverad för de, som i en tid av djup allvarlig kris, väljer att stå neutrala. Till dessa hör inte Arbetarpartiet. Vi hade tänkt åka till himlen. Vi tänker inte stillatigande se på när islamister, från Muslimska brödraskapet och salafisterna, sliter sönder det svenska samhället genom att bygga upp parallella samhällen i stadsdelar där befolkningen kan domineras av en islamistisk minoritet.
Det finns vanliga muslimer som vill bevara sitt språk, kultur, fira ramadan och be till Meka. Vi har inga problem med dessa.

Men nu handlar det om att två sätt att styra samhället ställs mot varandra. Islamisterna är sådana som anser att samhället ska styras av sharia. Detta betyder föreställningen om en gudomlig rättsordning baserad på 350 verser ut Koranen samt på Profeten Muhammeds sunna (berättelser om Profetens gärningar och uttalanden). Då dessa härstammar från 600-talet så måste dessa, naturligtvis, tolkas av ett självutnämnt prästerskap. Denna styrelseform är densamma som vi i Sverige ha kämpat för att vi bort under århundraden – fast här var prästerskapet köpt av kungamakten så vi hade två odemokratiska institutioner att bekämpa under århundraden. En kung av guds nåde (en titel som kungen fått av prästerskapet) samt prästerskapet.
Det Arbetarpartiet försvarar är något som är oförenligt med tanken på en gudomlig rättsordning. Nämligen att människor styr människor. Med alla sina fel och brister står vi alla gånger upp för följande: allmän och lika rösträtt – för män och kvinnor – till den lagstiftande församlingen (som alltså är vald av männsískor). denna lagstiftade församling kallas i Sverige för riksdag, i Storbritannien för parlament och i Tyskland för Förbundsdag.

Här finns inga gråzoner. Antingen allmän och lika rösträtt – för män och kvinnor – till den lagstiftande riksdagen. Eller sharia.
Denna analys har jag fört fram i skriftlig form mellan 50 – 100 gånger. Och i muntlig form vid uppåt tusen gånger. När du skriver att jag saknar motivering så talar du inte sanning ”Nancy”.

Vår utvädering av debatten på Ersboda Folkets Hus
Sanningens ögonblick handlar alltså om att välja: antingen demokratiska rättigheter ELLER shariastyre.

Över till debatten lördagen den 1 september hölls en debatt på Ersbodas Folkets Hus. Inbjudare var Islamiska Föreningen i Västerbotten. Debatten skulle handla om vikten att rösta som svensk muslim. Det blev en bra debatt även om detta inte skedde på det sätt som arrangörerna hade tänkt sig. Debatten kom att avslöja vilka som är beredda att försvara den nu hundraåriga allmänna och lika rösträtten – för män och kvinnor – till en riksdagen där Sveriges lagar stiftas och regeringsbildaren utses. Och vilka som inte är det.

De som aktivt försvarade demokratin var Arbetarpartiet och Moderaterna – understödda av KD. Centerns representant gav ingen vägledning. Vi dömer naturligtvis inte C-PARTIET efter denna enskilda representants otydliga insats.

De partier som absolut inte försvarade demokratin – genom att inte uttryckligt ta avstånd från shariastyre och inte heller kräva kvinnans lika rätt – var Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och MP (islamisten Mehmed Kaplans väg in i regeringen – något han åkte ned till president Erdogan i Turkiet och rapporterade som den lydiga islamist han var/är).

Det fanns även de som aktivt angrep demokratin. Detta skedde genom ett väl inövad sätt att försöka blanda bort korten och utpeka sig själv som offer. Allt för att undvika huvudfrågan: vilka lagar ska gälla i Sverige. De som stiftats i riksdagen, av människor, som valts genom den allmänna och lika rösträtten. Eller den som bygger på 350 verser ur Koranen genom berättelser om Profeten Muhammeds uttalanden och gärningar (sunna).

Vi ska citera tvåan på Miljöpartiets lista till Umeå kommunfullmäktige. Hon har kommenterat debatten på sin facebook bl a på följande sätt:

”I stället fick vi … en klassisk uppvisning av fördomar, stereotyper och strukturell rasism där vi alltid måste bli uppläxade i vad svenskhet innebär av människor som ser sig själva som mer svenskar än oss muslimer”…. ”Inledningsvis berättar Arbetarpartiets representant att i Sverige står Sveriges lag över muslimska lagar. För att exemplifiera berättar han att inom islam får man gifta sig med fyra fruar men enligt svensk lag så får man enbart ha en fru och därför är det detta som gäller här …”

Från Arbetarpartiets, och från andra demokraters, sida kan vi endast konstatera det hån som denna miljöpartist uppvisar mot Sveriges grundlag samt politiskt fräcka försök att blanda bort korten. Detta var ”sanningens ögonblick” där det inte finns utrymme för undanflykter, självömkan eller skitsnack. Debatten utvecklades naturligtvis till själva kärnfrågan. Vad är det som gäller i Sverige: demokratiskt stiftade lagar genom allmän rösträtt för människor ? Eller sharia, där ett självutnämnt prästerskap styr samhället enligt deras tolkning av föreställningen om en gudomlig rätt?

Arbetarpartiet anser att dessa frågor är av avgörande vikt. I Umeå har vi som försökt diskutera hedersförtryck anklagats för att ”gynna rasisterna”. Men detta handlar om djupare frågor. Du som vill stödja en lokal regering som inte innehåller shariaförespråkare du röstar nej till varje konstellation som innehåller MP. Vill du aktivt försvara demokratiska fri- och rättigheter söker du samarbete med Arbetarpartiet – genom den kampanj vi kommer att starta mot islamisternas ökade inflytande.

 

2A. Islamistförsvararen Nancys andra angrepp på mig J. Hägglund
Det är skillnad på att vara islamist, alltså att vilja se ett samhälle styras av religiösa lagar, och att inte köpa din beskrivning av en problematik. Alla som inte ser problemet på samma sätt som du gör, behöver inte med nödvändighet vara idioter eller islamister. Av ditt långa självförhärligande svar, finner jag fortfarande inget som talar för att MP:s andra kandidat på listan vill ha sharialagar i Sverige. Snarare blir det bara ännu obegripligare. Du skriver: ”En av dessa är nummer två på Miljöpartiets lista”. En av vad? Förklara istället klart och redigt – på vilket sätt har denna kandidat gjort det tydligt att hon vill att samhället ska styras av sharialagar? Det räcker faktiskt med en Holmlund i Umeå, som i brist på argument och saklighet klistrar olika etiketter på meningsmotståndare för att lyfta sig själv.

 

2B. Mitt svar på islamistförsvararen ”Nancys” andra angrepp
Först sade du att jag inte hade något att komma med. Men då jag visar att jag hade detta – i form av grundlagen – så bytte du inriktning. Istället för att vara som Lennart Holmlund så har jag blivit självförhärligande. Huruvida att jag är självförhärligande då jag redogör för grundlagen eller inte överlåter jag åt andra att bedöma. Men vi kan alla konstatera en sak: JAG har grundlagen på min sida. Du har grundlagen emot dig. Detta handlar inte om något skitsnack om att jag tycker si och du tycker så. Antingen ställer du upp på grundlagen. Eller så förkastar du den. Du kommer helt enkelt inte undan med dina vanliga islamistiska (eller islamist-medlöpar)tricks.
Ställer du upp på grundlagen, den svenska, eller INTE?
”Nancy”

 

3A. Islamistförsvararen ”Nancys” tredje angrepp på mig J. Hägglund
Är du inte med mig så är du mot mig, är visst mottot. Men varför MP:s andranamn är islamist enligt Hägglunds katekes blir det nog aldrig något svar på – bara ännu en radda lösa påståenden rakt ut i luften.

 

3B. Mitt svar på islamistförsvararen ”Nancys” tredje angrepp på mig J. Hägglund
Jag talar inte längre till dig ”Nancy”. Skälet är att detta är tredje gången du försöker blanda bort korten. Jag talar till de som läser denna debatt där jag anser att allt är mycket enkelt. För att popularisera: Vi har en grundlag när det gäller hur Sverige ska styras. Detta sker genom allmänna och lika val – för män och kvinnor – till en lagstiftande församling som i detta land kallas för riksdag. Riksdagen stiftar lagarna och utser regeringsbildaren. OM Nancy också accepterade Sveriges grundlag så vore hela denna konversation helt onödig. MEN istället för att säga att vi är överens om att Sverige ska styras efter Sveriges grundlag – och detta är ju inte svårt – så fortsätter debatten. Skälet är att ”Nancy”, som givetvis är en miljöpartist, vägrar att erkänna den svenska grundlagen. ”Nancy” kan inte, när det gäller frågan om Sverige ska styras efter grundlagen eller inte, uttala följande tre ord: ”VI ÄR ÖVERENS”. Skälet till detta är att VI INTE ÄR ÖVERENS. ”Nancy” är antingen själv en islamist eller en islamist-medlöpare! Samtidigt vågar inte miljöpartisten och islamisten/islamistmedlöparen ”Nancy” erkänna att (vem som än döljer sig bakom denna pseudonym) förkastar den svenska grundlagen. Och Socialdemokraternas kombination av okunskap i dessa frågor och makthunger gör att ”Nancy” inte kan vara ärlig nog att säga att ”Nancy” vill ha shariastyre.

Därför måste ”Nancy” hela tiden blanda bort korten. Låt oss rekapitulera denna debatt:
1. I sitt första inlägg skrev ”Nancy att jag, som Lennart Holmlund, aldrig går in i sakfrågor, utan avfärdar folk – inte som som ”kommunister” – men väl som islamister. ”Utan någon som helst motivering”.
Då jag på ett mycket noggrant sätt, på grund av ”Nancys” påstående förklarade vad jag menade med islamist bytte ”Nancy” taktik.
2. Mitt svar var inte en vederläggning av påståendet av att jag aldrig går in i sakfrågor utan nu var mitt detaljerade svar ”självförhärligande”. Dessutom upplystes vi om att alla som inte ser saken som jag behöver inte med nödvändighet vara ”idioter eller islamister”. Jag kollar och kollar och jag kan inte se att jag har skrivit så. Däremot har jag tagit upp om grundlagen. Och att det jag för fram har sitt fäste i denna. Då byter ”Nancy åter taktik.
3. Nu har grundlagen blivit ”Hägglunds lilla katekes”. Och det är uppenbart att Nancy vill avbryta debatten. Detta genom orden ”varför MP:s andranamn är islamist [...] blir det nog aldrig något svar på – bara ännu en radda lösa påståenden rakt ut i luften.
Du är FÖR genomskinlig. Allt som MP:s kandidat behöver göra är att skriva följande:
”I valet mellan den svenska grundlagen och sharia väljer jag den svenska grundlagen. Landet ska styras via allmänna och lika val – för män och kvinnor – till en lagstiftande församling som heter riksdag. Denna bestämmer lagarna och utser regeringsbildaren. Sharia, tron på en gudomlig rättsskipning, som baserad på 350 verser ut Koranen och på berättelser om Profeten Muhammeds handlingar och uttalanden från 600-talet, tolkad av ett självutnämnt prästerskap, är inget som passar för Sverige år 2018. Detta betyder att jag kommer att delta i kampen mot månggiften, mot barnäktenskap, för kvinnans jämställdhet med mannen och för de homosexuellas rättigheter.
Är det för mycket begärt att en person som vill ingå i en koalition med Socialdemokraterna, och vara med och styra Umeå kommun åren 2018-2022, ska ansluta sig till den svenska grundlagen och de rättigheter som kvinnor och homosexuella har kämpat sig till?

 

Tre fråga om ”regeringsbildningen” i Umeå till dess invånare
Jag frågar dig umebo – ska personer som Miljöpartiets andranamn få vara med och bilda regering här i Umeå. Vad denna person står för, och INTE står för, har tydligt framkommit i detta meningsutbyte.
Ska personer som islamistförsvararen ”Nancy” få vara med och bilda regering här i Umeå?
Vad denna pseudonym står för, och INTE står för, har också framkommit tydligt i detta meningsutbyte.
Det är exakt detta som det handlar om JUST  NU. Efter valet diskuteras nämligen olika ”regeringsalternativ”. Arbetarpartiet kommer aldrig att medverka till att släppa fram en ”regering” som innehåller islamister. Vänsterpartiets fullmäktigegrupp innehåller också islamister.
Vi kommer heller aldrig att medverka till att rösta för skattesänkningar.
B. Arbetarpartiet anser inte att den nuvarande politiska ekvationen går ihop.
Vi ser endast två alternativ: antingen rensar Miljöpartiet bort islamisterna. Den centrala partiledningen har ju tidigare gripit in och ”styrt upp” det lokala kaos som präglat Miljöpartiet. Det är därför en definitiv väg framåt.
C. Men denna väg är bräcklig.
Det krävs att en ny aktör kliver fram på den lokala politiska scenen och lägger grunden till en något mer stabilt.
Det borde ju inte vara så svårt för Socialdemokraterna att fatta. Fråga Stefan Löfven om ni behöver mer allmänna råd.

_________________________________

Arbetarpartiet utgör en kunnig och orädd opposition. Vi bekämpar skrytprojekt och vill bygga på personal- och medborgarmakt.
Våra motståndare inom S, M, C och V införde en tre-procents-spärr för att hindra att vi återvaldes till Umeå kommunfullmäktige. Men fler umebor än någonsin förr röstade på oss. Nu ber vi dig hjälpa oss att kämpa för vårt oppositionsprogram under perioden fram till valet 2022.

 

14 kommentarer

 1. Eva

  Sist jag prøvde meg på nån slags klok retorik blev det plumt.säger som Ole Brumm”det var så klokt i mitt huvud med det skedde nåt på vägen ut????Nu ska jag vara tydlig!Helt enig i dina kommentarer till denna Nancy som värkar försvara islamistiska tankegångar. Vad då med nazismen? Det behövs verkligen nån som kan tänka två tankar samtidigt!Gratulerar till valet föresten,ni behövs!

 2. Basic rules

  Sossarnas välvilja till islamister är att de sen länge sett dessa klaner i nogo zoner som sin röstboskap. Att få ända upp till 70 % i dessa klanområden, tyder just på röstpåverkan via imamer i utbyte mot att låta dessa zoner hållas. Kollektivet är nyckeln har (S) insett för länge sen.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Ja, den överenskommelse som sossarna och Muslimska brödraskapet gjorde via Broderskapsrörelsen (S) och Sveriges Muslimska Råd (Muslimska brödraskapet) ligger ute på nätet. Där är det specificerat exakt hur många poster S ska avstå i utbyte mot stödet då talar om (även om jag inte det tror att det ÄR SKRIVET att imamerna ska använda sig av fredagsbönen som verktyg. Men det exakt så som det gick till. DET VET JAG.

 3. Anders Giunti

  Har MPs representant gjort uttalanden som gör att ett tydligt avståndstagande krävs? Var det någon som ifrågasatte grundlagens status i det här sammanhanget?

  Om ingen gjorde det så blir det ju ett rätt stort hopp att gå till att man är islamist. Då blir det ju muslim -> inte släppt pressmeddelande enligt mallen du skrev ovan -> islamist.

  Jag skulle inte nödvändigtvis beskriva den här debatten som hård. Däremot tycker jag det verkar rörigt eftersom jag inte får nån tydlig bild av vad som egentligen sagts. Oavsett vilket epitet man vill sätta på en person så får man väl i alla fall presentera grunderna. Mer än att man jämför grundlagen med koranen. Rätt ordning är väl att jag bedöms utifrån mina handlingar, gör jag fel får jag erkänna det och göra om och göra rätt. Det kan väl inte vara tanken att jag innan jag gjort någon typ av fel som skulle sätta mig i islamist-facket måste gör avbön för att inte per automatik höra dit?

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Jag tänker inte ödsla mer tid på tid på folk som inte VILL förstå utan vars enda syfte är att agera i gråzoner som man själv skapar och gör allt för att vidga.
   Vår representant Patrik Brännberg började med att tala om att i Sverige styrs landet via allmänna och lika val – för män och kvinnor – till en lagstiftande församling kallad riksdag. Denna beslutar om lagarna och utser regeringsbildare. Och det är denna och inte sharia som gäller. Detta kommenterade Mariam Salem på sin på sin facebook bland annat på följande sätt: ”Istället fick vi … en klassisk uppvisning av fördomar, stereotyper och strukturell rasism där vi alltid måste bli uppläxade i vad svenskhet innebär av …”
   Detta är ett sällsynt opåkallat angrepp på den svenska grundlagen för att vara en sammanställning av ”fördomar, stereotyper och strukturell rasism”. För det var delar av den som Patrik Brännberg redogjorde för i populariserad form. Vänsterpartisten, Ahmed Hersi, ordinarie ledamot för V i landstinget efter det nyligen hålln valet, ifrågasatte varför varför Arbetarpartiet hade blivit inbjudna till debatten överhuvudtaget. Det känns bra att veta att denne principfaste Ahmed Hersi – efter att ha letat runt bland partierna med början hos, sedan testat liberalerna och sossarna en eller två gånger slutligen landat hos V – ett parti där han kan ifrågasätta yttrandefriheten för de med andra åsikter än honom. Jag skriver så eftersom han fällde detta uttalande under själva debatten!
   Dessa utfall kommer endast från de som gör allt för att undvika den fråga som DET MESTA handlar när det gäller att definiera vem som är islamist eller inte nämligen vad som gäller i slutänden: svensk grundlag i form av allmänna och lika val – för män och kvinnor – till en lagstiftande församling som kallas riksdag eller föreställningen om en gudomlig lagstiftning tolkad av präster (sharia).
   a) Ingen eller inga som inte har något att dölja behöver kalla den svenska grundlagen en klassisk uppvisning av fördomar, stereotyper och strukturell rasism,
   b) behöver ifrågasätta en meningsmotståndare närvaro på det sätt som ”demokraten” Ahmed Hersi gjorde.
   Jag tog denna debatt ordentligt igår. Vill du veta var jag och Arbetarpartiet står kan du läsa min debatt mot pseudonymen ”Nancy”.

 4. gr

  Mariam Salems inlägg i Facebook är märklig. ”I stället fick vi … en klassisk uppvisning av fördomar, stereotyper och strukturell rasism där vi alltid måste bli uppläxade i vad svenskhet innebär av människor som ser sig själva som mer svenskar än oss muslimer”.

  Det låter (i mina öron) som om hon ställer ”svenskhet” mot ”muslimer” (också, som om ”muslimer” vore alla likadana och skulle stå upp för exakt samma värderingar och på samma exakta sättet).
  Också, att vilja försvara ett demokratisk parlamentariskt system baserat på fria val, och lagar baserade på grundläggande mänskliga rättigheter, skulle vara nåt ”svenskt”. Jag skulle kalla det helt enkelt demokratiskt. Det handlar inte om etnicitet, religionstillhörighet, ras, ursprung.

  Jag är väldigt tacksam över att ni i AP vill öppet försvara demokratin i Umeå. Och det är riktigt synd att övriga politiska krafter på vänster sida har blivit beredda att kompromissa med extremister som muslimska brödraskapet.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Det inlägget värmde. Och dessutom var det på pricken rätt. Alla muslimer är INTE likadana. Däremot är det islamister som står för likriktningen bland muslimer. Tack.

 5. Mariam Salem

  Jan Hägglund,
  En gång i tiden bodde vi grannar på Berghem.  Jag var nybliven tvåbarnsmamma och fick endast en ledig stund på kvällarna.  Du var engagerad i ditt arbete och kom hem kvällstid.  Det gjorde att vi stötte på varandra i tvättstugan en del kvällar som då  var en gemensam tid vi hade möjlighet att tvätta.   Jag minns att vi stod och pratade kortare stunder och jag bjöd dig att komma förbi och ta en kopp kaffe någon gång.  Det var på den tiden då ert parti ägnade sig åt namninsamlingar för olika välfärdsprojekt ni ville driva.  På den tiden skrev jag under alla Patriks namninsamlingar.  Det var även på den tiden ni såg mig och andra som medmänniskor.  Min dörr står fortfarande öppen och ni är alltid välkomna över på en kaffe för jag tror fortfarande att vi som människor har mer gemensamt än våra skillnader i sakpolitik.  

  Jag vill också klargöra för dig, på ett tydligt sätt som jag hoppas inte går att misstolka, att anledningen till att jag och andra var upprörda över uppläxningen av vad som gäller i Sverige var för att vi alla betraktar det som en självklarhet att i Sverige gäller svenska lagar och för att ingen har ifrågasatt eller vill ändra det.  Det är så självklart att det  känns onödigt och överflödigt att fokusera på just detta.  

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Det är bra att din dörr står öppen. Det gör min med. Men din attityd (”det var på den tiden då ni såg mig och andra som medmänniskor”) säger rakt ut att vi, idag, inte ser dig – och andra – som medmänniskor. Och då du ser på oss på detta sätt så tror jag inte att vi har mycket säga varandra. Jag brukar inte tala med folk som börjar med att, som du nu, påstår att jag inte ser dig som en medmänniska. Jag vet inte vad du har fått detta ifrån. Men vill du förolämpa mig, och Arbetarpartiets övriga medmänniskor, så har du lyckats.
   Jag blir förbannad på folk som – sedan nostalgin, det gråtmilda och lögnaktiga rensats bort – påstår två saker:
   a) vi har slutat driva försvaret av välfärden,
   b) vi ser inte dig, och andra, som medmänniskor.

   Tror du folk är dum? tror du inte att folk ser igenom detta lömska sätt att attackera?
   Tala klarspråk:
   1. Vad menar du med ”medmänniska”
   2. Vad menar du med ”vissa”

 6. Patrik Brännberg

  Mariam Salem
  Du känner mig och jag känner dig. Det hindrar dock varken mig eller mitt parti, Arbetarpartiet, att säga exakt vad vi tycker. Det gäller på bloggar. Och det gäller i debatter, som den inför Islamiska Föreningen i Västerbotten. Och när det gäller din insats i just den debatten kan jag konstatera tre saker:
  1) En man i publiken sa att han tyckte att det var fel att han skulle behöva skaka hand med både män och kvinnor. En annan person i publiken presenterade sig som Miljöpartist och höll med. Jag tog strid mot detta. Jag sa (precis som Stefan Löfvén gjort i riksdagen) att i Sverige skakar vi hand med varandra. Vi visar samma respekt till både män och kvinnor. Jag fick inte stöd av dig i detta. Istället fick jag kritik av dig för att jag ”ville tala om för muslimerna hur de skulle uppträda”. (Jag vill påminna dig om att Mp faktiskt uteslutit personer ur sin partistyrelse som vägrat skaka hand med kvinnor.)
  2) Under debatten kritiserade jag att islamisten Rashid Musa tagits till Umeå för en föreläsning. Musa var tidigare ordförande för en organisation (Sveriges Unga Muslimer) som av statliga myndigheter bedömts inte leva upp till ”demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”. I en rapport visade myndigheterna att Sveriges Unga Muslimers medlemsorganisationer anlitat föreläsare som gjort antisemitiska uttalanden, förhärligat martyrskapet, försvarat självmordsbombningar, förordat dödsstraff för avfällingar från islam, uttalat sig nedlåtande om homosexuella och uttalat sig nedlåtande om kvinnor. Vidare kunde myndigheten belägga att medlemmar i SUM:s lokalförening i Eskilstuna hyllat Islamiska Staten.
  Även i denna fråga var du tyst. Istället angrep du moderaterna för att de berättat att det i Sverige råder jämställdhet. Men jag frågar dig: vad tycker du om Rashid Musa? Tar du avstånd från Sveriges Unga Muslimer?
  3) På debatten (som alltså var en valdebatt!) avslutade Vänsterpartiets representant, Ahmed Hersi, med att säga att Arbetarpartiet inte skulle ha fått föra fram sina åsikter över huvud taget. Den omedelbara orsaken var att jag citerat vad den statliga rapporten skrev om Rashid Musa och Sveriges Unga Muslimer. Maken till odemokratiskt agerande får man leta efter.
  Men till din insats: du stödde Vänsterpartiets åsikt att Arbetarpartiet inte skulle ha bjudits in. ”Du tar orden ur min mun” var din kommentar till Vänsterpartiet.

  Så din dörr står öppen påstår du? Men om man har en annan uppfattning än dig om Rashid Musa och Sveriges Unga Muslimer så får man hålla käften. Och om man hävdar att kvinnor ska behandlas med samma respekt som män då är man islamofob. Din inbjudan om en kopp kaffe klingar falskt. Lika falskt som ditt partis tal om jämställdhet och demokrati.

 7. Mariam Salem

  Det känns lite lönt att diskutera när det enda ni båda tycks vilja göra är att plocka ut ord och meningar ur sitt sammanhang för att få dem att framstå som något de inte är och sedan misstolka och göra en höna av en fjäder.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Du och din frände ”Nancy” inledde en debatt mot mig. Du insinuerade att jag inte såg dig som en ”medmänniska” längre. Nu vill du dra dig ur diskussionen. Men det vill inte jag. Jag tänker föra en debatt mot islamister och deras medlöpare oavsett under vilka pseudonymer de gömmer sig. En del av dina fränders debattmetod består i att påstå att motståndaren är islamofob och att de själva är rasifierade. Även när så inte är fallet. Jag tänker avslöja era debattmetoder.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>