UD 16.19 Seye Larsen: makthavarna i Nya MP behöver bara slå fast att sharia INTE ska styra samhället – här gäller lagar som stiftats av riksdagen

Försvara yttrande- och tryckfriheten

_________________________________

 

Ingress: Värderingar – inte person
Representanter för Arbetarpartiet har, både under valrörelsen i samband med en debatt på Ersboda Folkets Hus och via olika blogginlägg efter valet, försökt erhålla klara besked när det gäller åsikterna hos en av Umeås nya makthavare i en helt avgörande fråga. Denna avgörande fråga, som vi alltså har försökt få besvarad ända sedan den 1 september i fjol, är inte vilken fråga som helst. Frågan handlar om vilka lagar som ska styra det svenska samhället.

Ska religion och politik blandas ihop så att sharia ska styra det svenska samhället – eller delar av samhället. Eller ska Sverige, hela landet, även fortsättningsvis styras av de lagar som beslutats av den folkvalda riksdagen?

Här handlar det om ett antingen eller.

Men istället för ett svar på våra frågor har vi fått följande:
a) En sju månaders lång tystnad från denna nya makthavare i Umeå när det gäller frågan om vilka lagar som ska styra det svenska samhället – de som stiftats av den folkvalda riksdagen eller sharia,
b) Upprepade polisanmälningar riktade mot mig – och därmed mot hela Arbetarpartiet, vars åsikter jag för fram – istället för en debatt om MP-makthavarens uttalanden och agerande.

För oss i Arbetarpartiet handlar detta om olika lagsystem samt om de värderingar som dessa lagsystem är bärare av. Det handlar inte om person. För oss handlar det inte om ifall makthavaren är född utomlands eller i Sverige, är ung eller gammal, kvinna eller man. Det handlar om politiska makthavares syn på frågor som berör avgörande demokratiska fri- och rättigheter som yttrande- och tryckfrihet. Den person som söker makt eller en annan offentlig plattform måste, undantagslöst, finna sig i att bli granskad när det gäller sina värderingar. De som nu argumenterar för att vissa makthavare ska undantas från granskning bidrar till att urholka de demokratiska traditionerna.

 

Del 1
MP centralt rensade ut lokala muslimer
Den makthavare det handlar om heter Mariam Salem och återfinns i Nya Miljöpartiet i Umeå. Vi använder begreppet ”Nya MP i Umeå”. Skälet är att MP:s centrala ledning i Stockholm rensade ut de som tidigare utgjorde ledningen för MP i Umeå, personer som till stor del utgjordes av muslimer, muslimer som inte blandade ihop religion och politik. Det är de som blev utrensade som vi kallar för Gamla MP i Umeå.

Det var även den centrala partiledning inom MP som fastställde de lokala valsedlarna för MP i Umeå – de valsedlar på vilken dagens uppsättning miljöpartister valdes in i Umeå kommunfullmäktige. Denna toppstyrning är unik i umepolitikens historia och drabbade, bland annat, muslimer som höll isär religion och politik.

Men låt oss återgå till frågan om vilka lagar som ska råda. Är det de lagar som stiftas av den riksdag som utses i allmänna och fria val – av både kvinnor och män – sedan över 100 år tillbaka? Eller är det sharia i form av ett självutnämnt prästerskap som – på den bas som utgörs av olika verser i Koranen samt berättelser om profeten Muhammeds gärningar och uttalanden (sunna) – ska fatta beslut om hur samhället ska styras?

 

Den som inte tar AVSTÅND ifrån detta präststyrda shariasystem kan inte ansluta sig till systemet med lagar stiftade av en folkvald riksdag. Det handlar nämligen om två oförenliga system.

 

Del 2
Hur kommer det sig att frågan måste ställas till MP-makthavaren?
Det finns åtminstone tre skäl.

A. Efter debatten på Ersboda Folkets Hus skrev Salem ett långt inlägg på Facebook. I sitt referat av debatten ondgjorde hon sig över Arbetarpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. En av de saker hon nämnde var att vår representant på debatten bl a sagt att Sveriges lagar står över muslimska lagar, att KD:s representant sagt att skollagen ska följas även i religiösa friskolor och att Moderaternas representant betonat jämställdheten mellan könen. Salem sammanfattade debatten med följande ord: ”En klassisk uppvisning av fördomar, stereotyper och strukturell rasism där vi alltid måste bli uppläxade i vad svenskhet innebär av människor som ser sig själva som mer svenskar än oss muslimer…”.

Vi i Arbetarpartiet förväntar oss inte att alla ska gilla våra politiska prioriteringar. Däremot blev vi förvånade över att någon kunde bli så upprörd över för oss självklara ståndpunkter som att svensk lag gäller i Sverige samt vikten av jämställdhet mellan könen.

B. Salem gavs chansen att hålla i Morgonandakten i P1 under en vecka i oktober. Vi talar alltså om riksradion. Den 1 oktober fällde Salem bl a följande uttalande i Morgonandakten: ”Vi människor aldrig är så jämlika som när vi står i bön inför Gud och vi kan aldrig uppleva en mer konkret handling av jämlikhet än när vi befinner oss i Mecka under vallfärden”.

Vi anser att detta uttalande var en ren kupp. Att tala om jämlikhet då man besöker Mecka, som ligger i Saudiarabien, är absurt. Den tolkning av islam som utgör statsreligion i Saudiarabien är wahhabismen. Detta är samma tolkning av islam som utgjorde grunden för den Islamiska Staten / Daesh. Det är därför som rättsskipningen inom IS-kalifatet i många stycken var identisk med rättsskipningen i Saudiarabien. Där riskerar exempelvis de som överger islam för kristendomen eller judendomen att avrättas.

Mot denna bakgrund anser vi det vara orimligt att tala om jämlikhet i Mecka. Staden är endast tillåten att besöka för de som kan bevisa att de är muslimer för de saudiska myndigheterna. En kvinna som är 45 år eller yngre, och som ska göra vallfärden till Mecka, måste ha en manlig följeslagare med sig (mahram). För en kvinna över 45 krävs att hon har ett intyg från sin man eller en manlig släkting samt att hon ingår i ett sällskap (som mannen eller släktingen har godkänt).

Efter kritik, bl a från oss, har Salem tagit avstånd från regimen i Saudiarabien. Däremot vidhåller hon att människor är jämlikar under vallfärden. Men mot detta talar även att #MeToo-kampanjen gav massor av kvinnor styrkan att berätta om hur de blivit utsatta för sexuella trakasserier i Mecka under själva vallfärden.

Salems fasthållande vid jämlikheten i samband med vallfärden till Mecka underströk de frågetecken kring hennes värderingar som vi burit på sedan debatten på Ersboda Folkets Hus.

C. Denna text och bild har förekommit på sociala medier. En muslimsk kvinna har lagt in en text ovanpå ett av Nya MP i Umeås valmaterial. Texten talar för sig själv.

Salem-simhall-bild-censurerad

Två veckor efter Morgonandakten (den 13 oktober) kände sig Salem pressad att kommentera text och bild i ett längre Facebookinlägg. Hon förnekar inte att hon sagt de saker som står i bilden. Men Salem försöker att förringa det sagda på två sätt. Först uppger hon att detta skedde för minst åtta år sedan. Sedan skriver Salem att händelsen utspelade sig inom ramen för en förening där ”islamisk klädsel” gällde och att om detta inte passar så står det var och en fritt att välja en annan förening eller badtid.

Under lång tid och på många platser i Sverige pågår det en intensiv debatt om badhusen ska införa separata badtider för män och kvinnor. Det vi vill peka på är följande: det som texten på bilden visar, tillsammans med Salems kommentar till texten, är att Salem verkligen anser att en kvinna som är iklädd baddräkt är naken. Och att detta är haram (förbjudet enligt islam) även om det endast är andra kvinnor närvarande. Salem anser alltså att det, förutom separata badtider, dessutom ska finnas en klädkod för de kvinnor som badar tillsammans.

Salem skriver i sin kommentar på Facebook att meningsutbytet i badhuset inte har något samband med hennes värderingar. Den andra kvinnan, också hon muslim, hade uppenbarligen en annan uppfattning.

 

Del 3
Salem är fortfarande svaret skyldig när det gäller lagarna
Låt oss gå tillbaka till huvudfrågan. Är det de lagar som stiftas av den riksdag som utses i allmänna och fria val – av både kvinnor och män – sedan över 100 år tillbaka? Eller är det sharia i form av ett självutnämnt prästerskap – på den bas som utgörs av ett antal verser ur Koranen samt berättelser om profeten Muhammeds gärningar och uttalanden (sunna) – som fattar beslut om hur samhället ska styras?

Salem har nämligen aldrig, på ett sätt som kommit till vår kännedom, tagit AVSTÅND ifrån det präststyrda shariasystemet. Hon kan därmed inte ansluta sig till ett system med lagar stiftade av en folkvald riksdag. För här handlar det om två oförenliga system. Skälet till att vi vill ha tydliga besked från Salem är följande: hon är en makthavare i både Umeå kommun och i landstinget (Region AC) samtidigt som hennes uttalanden skapat stora frågetecken rörande hennes värderingar.

Dessutom finns det ingen politisk makthavare i Umeå som på samma tydliga sätt har blandat samman religion och politik.

Salem svarar däremot gärna på sina egna frågor. Ett typiskt exempel är frågan om terrorism. Den 13 oktober ifjol skrev hon följande: ”Att ständigt måsta ta avstånd från terror, något det aldrig skulle finnas en tanke på att be andra i samhället göra, är både kränkande och ett utanförskap. Kränkande därför att jag avhumaniseras då jag förväntas sympatisera med terrorister snarare än utsatta offer vilket ju är en självklarhet beträffande andra människor”.

Men vem har anklagat Mariam Salem för att vara eller sympatisera med terrorister?

Definitivt inte någon som deltog i debatten på Ersboda Folkets Hus. Definitivt inte jag i något av mina blogginlägg. Definitivt inte någon annan inom Arbetarpartiet. Definitivt ingen representant för något annat parti i Umeå kommunfullmäktige. Finns det något exempel på att Salem blivit offentligt anklagad för att sympatisera med terrorism – exempelvis i någon insändare eller i någon blogg?

 

Del 4
Debatten kunde ha varit slut för fem månader sedan
Redan den 30 oktober ifjol, i samband med den första debatten kring MP-makthavaren, skrev jag följande: ”…Salem kan bilägga den konflikt som råder genom att säga att i Sverige gäller inte sharia baserad på 350 verser ur Koranen, profeten Muhammeds Sunna och prästerskapets tolkningar av det som skapades på 600-talet…”.

Detta skrev jag alltså redan för fem månader sedan i förhoppning om att Salem skulle svara ungefär så här: ”Självklart gäller inte sharia i Sverige, utan de lagar som stiftas av den folkvalda riksdagen”.

Problemet här är att MP-makthavaren aldrig (till vår kännedom) har uttalat att sharia inte gäller i Sverige, att här gäller de lagar som stiftats av den folkvalda riksdagen. Detta trots att det nu faktiskt har gått över sju (7) månader sedan debatten på Ersboda Folkets Hus!

Istället har hela det Nya MP i Umeå, understödda av Vänsterpartiet i Umeå och även av vissa socialdemokrater, gång på gång försökt tysta den kritik som Salems uteblivna svar har gett upphov till från Arbetarpartiets sida.

Det senaste i raden av avledningsförsök stod Nils Seye Larsen, Nya MP:s gruppledare i Umeå kommunfullmäktige, för i sin blogg (4/4). Där skriver han följande:
”…i fem månader har Jan Hägglund publicerat grova och fullständigt grundlösa angrepp på en av våra politiker. Påståenden om att denne antingen arbetar aktivt för eller sympatiserar med följande åsikter:
1. Barnäktenskap
2. Tvångsäktenskap
3. Månggifte
4. Ändra våra grundlagar
5. Motarbeta vår demokrati
6. Införa präststyre och sharialagar
7. Motverka integration genom att ”isolera” sin grupp för att skydda dem mot svenska värderingar”.

 

Kommentar:
Det stämmer inte att jag skulle ha slagit fast att Mariam Salem hyser dessa åsikter. Det Seye Larsen har gjort är att redogöra för vad jag och Arbetarpartiet, tillsammans med många andra, har skrivit om åsikterna hos islamister – de som använder religionen som politisk ideologi. Det Seye Larsen, medvetet, glömmer är att jag samtidigt – redan för fem månader sedan – strävade efter att avsluta debatten. Det enda som jag bad Salem om var att säga att sharia inte gäller i Sverige.

Seye Larsen använder uppräkningen ovan istället för att själv, offentligt, kommentera Salems uttalanden och kommentarer rörande debatten på Ersboda Folkets Hus, i Morgonandakten i P1 och att kvinnor som bär baddräkt är ”nakna” samt att detta är haram (förbjudet enligt islam). I grunden använder Seye Larsen samma debattmetod som Salem. Båda undviker ständigt att kommentera de konkreta frågorna om de oförenliga politiska systemen – detta genom att fly till andra frågor.

 

Del 5
Tvingade att hålla ihop för att få muslimernas röster
Seye Larsen, Salem och de övriga i Nya MP i Umeå är alla tillsatta ovanifrån av den centrala partiledningen i Stockholm. De tillsattes efter att ledningen för Gamla MP i Umeå – som till stor del utgjordes av muslimer som inte blandade ihop religion och politik – hade rensats ut. Nils Seye Larsen är själv tillsatt av den centrala partiledningen. Han befinner sig i en situation där han är mer eller mindre tvingad att försvara alla andra som också är tillsatta ”centralt”. Jag och övriga Arbetarpartiet anser att detta bidrar till det både aggressiva och desperata sätt på vilket Seye Larsen agerar och argumenterar.

De två mest utmärkande dragen för det aggressiva och desperata agerandet från Nya MP i Umeå är följande:
a) Den sju månader långa tystnaden från Mariam Salem när det gäller frågan om vilka lagar som gäller i Sverige – riksdagens eller sharia,
b) Metoden med upprepade polisanmälningar – istället för en debatt om de frågetecken vi anser Salem har skapat genom sina uttalanden och agerande.

 

Slutord
Avslutningsvis vill jag säga följande till Nils Seye Larsen
Jag vill upprepa att jag redan den 30 oktober ifjol försökte avsluta denna debatt genom att be Mariam Salem att göra något så enkelt som att säga ”… att i Sverige gäller inte sharia…” utan de lagar som stiftas av den folkvalda riksdagen.

Vi i Arbetarpartiet skulle gärna avsluta denna debatt för att koncentrera oss på den förestående budgeten i syfte att få fram mer pengar till bl a äldreomsorgen. Därför hoppas vi att du kan förmå Salem att, sju månader efter debatten på Ersboda Folkets Hus, göra klart att det är självklart för henne att sharia inte gäller i Sverige – utan att den enda lag som gäller är den som stiftats av den folkvalda riksdagen.

Då skulle debatten kunna avslutas.

Men om inget sådant uttalande kommer måste debatten att fortsätta. Vissa frågor är nämligen så viktiga att det krävs ett tydligt ställningstagande. Det duger inte med en snäll och överslätande attityd. Alltså: antingen systemet med en folkvald riksdag eller ett präststyrt shariasystem.

Det handlar inte om person. Det handlar om olika lagsystem och om de värderingar som dessa olika lagsystem är bärare av. Det som ställs mot varandra är uppfattningen att människan förmår att ta sitt öde i egna händer kontra uppfattningen att det finns en gudomlig lagstiftning som står över den människan har skapat.

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

Det kommer även fler inlägg om den svenska politiska fegheten.

16 kommentarer

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Anders.
   Du är beviset på den debattmetod som både Salem och Seye Larsen använder. Undvik de väsentliga frågorna – till varje pris.

   • Jan Sjöström

    Hej

    I anledning till publicerande av signaturen Anders kommentar.

    För en person som ser demokratins förutsättningar i allas rätt
    till åsikt, fritt framförd och med förhoppning om eftertanke i sak,
    kan inte inlagan ge stöd i annat än en människosyn som för
    tankarna till en önskan om en mycket mycket mörkare värld.
    /Jan

    Oavsett signaturen skrivits av eller i stöd från aktuellt parti så
    kan vi svårligen tillåta ett debattklimat som våldsutsätter och
    i det medvetet reducerar annan person, detta är ingenting som
    avkräver bemötande överhuvudtaget.

    Till detta kommer partiet MP att ställas till ansvar – oavsett vem
    eller vilken grupp avsändaren sympatiserar med..

    • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

     Till Jan.
     Yttrande- och tryckfriheten ifrågasätts allt mer i Sverige. Jag hoppas att väljarna kommer att ställa de partier till svars som försöker inskränka dessa rättigheter. När det gäller debatten om exempelvis hedersförtryck och islamism tillhör V och MP de krafter som försöker inskränka yttrande- och tryckfriheten. Detta genom att stämpla de med (i deras ögon) obekväma åsikter som ”bruna” eller ”islamofober”. Jag hoppas att de ställs till svars av väljarna.

  • Tore

   Anders – är du så totalt utan sakliga argument att bemöta Jan Hägglunds åsikter med att du endast förmår att gå till personangrepp! Ynkligt och fegt!!

  • Sven

   Så vältalig och sakligt Anders.
   Kan du ytterligare utveckla och beskriva bakgrund till din åsikt?

 1. Basic rules

  Pakistan har sharialagar, det borde väl passa damen .
  Kommer man till ett annat land, då anpassar man sig helt och fullt och håller käft hellre än skrika och ständigt ställa krav.
  Jag stödjer din kamp !

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Basic rules.
   Problemet med MP-makthavaren är tyvärr tystnaden. Just hon har inte heller behövt ställa några krav. Då MP:s centrala ledning i Stockholm behövde ersättare för de muslimer som rensades ut här i Umeå (muslimer som inte blandade ihop religion och politik) blev den MP-makthavare som jag skrivit om helt enkelt NÖDVÄNDIG för att Nya MP i Umeå skulle få behålla rösterna från de muslimer som tidigare röstat på Gamla MP i Umeå.

 2. Jonsson

  Som väljare krävs det idag att man håller koll på de flesta partier. Detta p g a alla allianser som kan uppstå efter valresultatet. Man kan få något radikalt annorlunda än vad som stod på valsedeln som lades i kuvertet.
  Miljöpartiets ledning verkar inte ta kritiken på allvar.
  Sökning på Google visar att just den här frågan – i Umeåpolitiken – tagits upp av alternativmedia.
  Frågan som ställts av Arbetarpartiet är relevant och den förtjänar ett svar. Kanske till och med från partiledningen. Godkänner Mp religiös lagstiftning, då ska de vara öppna med det
  inför folket. Mörkandet ger ju intryck av att vilja dölja hur det är – man luras. Därför att Mp vet med sig att det inte är ok – försöket att bluffa genom beslutsblindhet tyder på det.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Jonsson.
   Du har så rätt i att olika allianser kan innebära att man får något helt annat än vad man tänkt sig då rösten avlades. Det politiska systemet klarar inte av dagens tre olika block i riksdagen.

 3. Ugglan

  Kan bara konstatera att Seye Larsen har en ny blogg…

  …men så klart inte kommit med någon klarhet i denna fråga. Svensk lag vs sharia kanske är en ”komplicerad och komplex fråga” för mp.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>