11.30 Islamiska Föreningen sände sms med uppmaning att rösta på Salem. Har MP ”betalat” för stödet genom politiska löften till en förening vars imam nu sitter gripen?

en politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten
____________________________

 

SLÅ VAKT OM RÄTTSSTATEN

* Nu har Säpo åter riktat uppmärksamheten mot Umeå. Detta genom sitt intresse för Bilaal-förskolornas ekonomi. Det finns fyra Bilaal-förskolor i Sverige. En i Gävle, en i Söderhamn och två i Umeå.

* Det är en ytterst viktig fråga – bokstavligen en fråga på liv-och-död – att gå till botten med de förgreningar som JIHADISTISKA NÄTVERK har i Sverige. Vi vill inte ha fler brutala tragedier som det på Drottninggatan.

* Det ska inte daltas med de som bidrar till att värva jihadist-krigare och som inspirerar till terror-mord. Sådana måste förpassas ut ur Sverige. Det ska inte heller daltas med de medlöpare inom politiska partier, media, studieförbund, välgörenhetsorganisationer, Svenska Kyrkan och andra opinionsbildare som gör det möjligt för jihadister och deras sympatisörer att skaffa sig maktpositioner i samhället.

*SAMTIDIGT är väldigt viktigt att påpeka hur få muslimer det är som tillhör samma riktning inom islam som de fem gripna. Den riktning inom sunni-islam som de fem gripna bekänner sig till är en riktning inom salafismen som kallas för ”wahhabism”. Jihadistkrigare som strider för IS och Al-Qaida stöder också ”wahhabismen”.
Men alla salafister är inte för våld. De som stöder våld utgör en väldigt liten del av alla muslimer i Sverige. Däremot är deras inflytande över andra sunni-muslimer (85-90 procent av alla muslimer) mycket större än deras antal.

* Det är därför viktigt att stötta det fåtal muslimer som vågar träda fram och öppet erbjuda ett alternativ till de extrema islamisterna. Här har partierna, media, studieförbunden, välgörenhetsorganisationer, Svenska Kyrkan och andra opinionsbildare svikit. De modiga muslimer som vågar hävda att islam ska skilja på politik och religion måste få stöd. Och de är alltid välkomna till Arbetarpartiet – som medlemmar eller samarbetspartners.

Det blir många namn för den som inte är insatt. I slutet på detta blogginlägg återkommer jag därför till olika riktningarna inom islam.

 

BAKGRUND

I dagsläget har fem personer gripits av Säpo. De gripna har i olika media beskrivits som extrema. Det handlar om fyra imamer och Raad Al-Duhan – sonen till imam Abo Raad – den av de fyra gripna imamer som uppges ha spelet den mest centrala rollen när det gäller skapandet av de militanta jihadistiska miljöerna i Sverige.

Raad Al-Duhan, sonen till Abo Raad, var något av en ”golden boy” under sin tid i Umeå. Han backades först upp av Umeå kommun och därefter följde andra organisationer efter. Trots att Raad Al-Duhan har dömts i två instanser för att ha dödshotat en tidigare chefredaktör på Gefle Dagblad vägrade två umepolitiker att stryka honom som vän på facebook. Detta trots att de haft 3 år och 3 månader på sig att distansera sig från denne islamist.

De ”vänfasta” är Socialdemokraten Mahmoud Chninou och ”Nya” Miljöpartiets Mariam Salem. Deras gemensamma lojalitet med Raad Al-Duhan, eller med hans religiösa åsikter, framstår som långt större än deras lojalitet med sina respektive partier. För mig framstår Chninou – Salem som ett religiöst radarpar i långt högre utsträckning än som representanter för två samverkande partier i Umeå kommunfullmäktige (S+MP).

I skrivande stund – drygt tre år efter att Raad Al-Duhan dödshotade den förre chefredaktören – upptäcker jag att Mariam Salem till sist tagit har tagit bort Raad Al-Duhan som vän på facebook. Detta har skett under den senaste veckan. Skälet är det tryck som jag – och även andra på sina sätt – har satt på ”Nya” Miljöpartiet i Umeå med mina blogginlägg.

Men Mahmoud Chninou, S – ordförande för Ersboda S-förening och UPAB – vägrar fortfarande att distansera från Raad Al-Duhan.

Det religiösa – politiska drama som utspelas i dagens Umeå saknar motsvarighet i stadens historia.

 

 

Del ett:
Mötet mellan Miljöpartiet och ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”

Nedan ser vi en bild på Max Troendlé – ledamot i Miljöpartiets Partistyrelse i Sverige (MP-riks). Bilden är tagen då Max Troendlé deltog vid ett möte på Ersboda Folkets Hus – före valet året 2018.

TroendleMax

På mötet deltog även ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”. Det är i denna förening eller församling som den imam predikade och verkade som greps av Säpo den 2 maj.

Andra politiska partier än MP var inte inbjudna.
Den som främst representerade Miljöpartiet på mötet med Islamiska Föreningen i Västerbotten var Max Troendlé – som återvaldes till Miljöpartiets Partistyrelse efter hans styre av MP i Umeå och i Västerbotten.

 

Del två:
Toppstyrningen inom Miljöpartiet

Varför representerade Max Troendle Miljöpartiet vid träffen med Islamiska Föreningen i Västerbotten?
Svaret är att han, vid denna tidpunkt, var ledamot i Miljöpartiets Partistyrelse (MP-riks) och samtidigt var den som styrde Miljöpartiet både i Umeå och i Västerbotten!

Skälet till detta var att Miljöpartiets ”gamla” ledning i Umeå och i Västerbotten hade blivit avsatta av MP:s Partistyrelse (MP-riks). Detta trots att den gamla ledningen för MP i Umeå och i Västerbotten hade valts underifrån av medlemmarna.

Innebörden är denna:
De som idag representerar Miljöpartiet i Umeå och i Västerbotten är tillsatta ovanifrån av Miljöpartiets Partistyrelse (MP-riks). De är alltså inte valda, underifrån, av medlemmarna. Till de som har blivit tillsatta, ovanifrån, av MP-riks hör Nils Seye Larsen och Mariam Salem. Dessa både har Miljöpartiets Partistyrelse (MP-riks) att tacka för sina respektive politiska positioner i Umeå och f.d. landstinget – numera Region Västerbotten.

Den ”gamla” ledningen för Umeå och Västerbotten blev alltså avsatta, av MP-riks. Ovanifrån. Detta trots att de hade stödet från medlemmarna, underifrån, både lokalt och regionalt.

Miljöpartiets Partistyrelse (MP-riks) ansåg dock inte att medlems-demokrati passade i Umeå och i Västerbotten.
Åtminstone inte inför valet 2018. Detta är sanningen om Miljöpartiet – trots allt partiets snack om gräsrötter, maskrosor, inkluderande, så vidare.

 

Del tre:
Den fråga som växer är denna:
”Islamiska Föreningen i Västerbotten sände sms till sina medlemmar med uppmaning att rösta på Mariam Salem. Detta är unikt för denna förening. Har Miljöpartiet ”betalat” för stödet inför valet 2018 genom att avge politiska löften till den Islamiska Föreningen i Västerbotten – en av de föreningar vars imam nu sitter gripen?”

Själv tror jag – men jag vet inte – att kontakterna mellan Miljöpartiet och Islamiska Föreningen i Västerbotten ledde fram till politiska löften från Miljöpartiets sida. 

Det finns ett antal skäl till detta.

 

Del fyra:
Miljöpartiet i Umeå och i Västerbotten befann sig i en akut kris inför valet 2018.

Det var många muslimer som tidigare hade röstat på ”Gamla MP i Umeå”. Många inom ledningen för Gamla MP i Umeå hade varit muslimer. Dessa hade valts, underifrån, av partiets medlemmar. Och många av medlemmarna i Gamla MP i Umeå hade, även de, i stor utsträckning utgjorts av muslimer.

Här är det dags att påpeka något viktigt: muslimerna i Gamla MP i Umeå kunde skilja på religion och politik.

Det var därför som bland annat jag kunde samarbeta bra med Gamla MP i Umeå. Vi och dom skrev och undertecknade gemensamma debattartiklar för en bättre miljö vid ett antal tillfällen. Jag upprepar: vi i Arbetarpartiet samarbetade bra med Gamla MP i Umeå. Vi hade ett gott samarbete i exempelvis miljöfrågor – både med de som var muslimer och med de som inte var muslimer – i Gamla MP i Umeå.

Åter till nutid: Genom att MP-riks hade rensat ut den tidigare ledningen (Gamla MP i Umeå), som i stor utsträckning hade bestått av muslimer, fanns det en överhängande risk för att det ”Nya MP i Umeå” skulle förlora muslimernas röster i valet och få färre än 3 procent av rösterna i valet till Umeå kommun. Och därmed hamna utanför kommunfullmäktige.

Det ”Nya MP i Umeå” befann sig i ett krisläge inför valet 2018. Hur skulle de agera?

 

1. Förebilden: Socialdemokratins uppgörelsen med ”brödraskapet” 1999.

År 1999 gjorde Socialdemokratin i Sverige en uppgörelse med den organisation som ÄR Muslimska brödraskapet i Sverige nämligen Islamiska Förbundet. Socialdemokraterna använde sig då av sin då kristna gren ”Broderskapsrörelsen” som buffert vid uppgörelsen. Muslimska brödraskapet. å sin sida, använde sig av Sveriges Muslimska Råd (SMR) som buffert. Innebörden i uppgörelsen var denna: Socialdemokraterna lovade Muslimska brödraskapet ett specificerat antal platser på sina valsedlar till riksdagen, till landstingen och till kommunerna. Det var vad Socialdemokraterna förde med sig till förhandlingsbordet.

Det som Muslimska brödraskapet hade med sig, vid förhandlingsbordet, var sitt inflytande bland muslimerna och sin möjlighet att använda detta inflytande för att påverka muslimerna att rösta på S. Problemet med denna uppgörelse var många. Ett problem var att Socialdemokraterna ställde ”lediga platser” på sina valsedlar till förfogande – men utan att ha en aning om vilka individer som ”brödraskapet” skulle komma att utse till dessa ”lediga platser”.

Men chansen att få fler röster gjorde att S (Göran Persson) gick med på denna överenskommelse.

 

2. En del av lösningen för Miljöpartiet i Umeå: att erbjuda Mariam Salem en politisk karriär!

Och sedan använda medlemmarna / kontaktnätet runt Islamiska Föreningen i Västerbotten för att backa upp Salems politiska karriär.

Vi har tidigare redogjort för Mariam Salems snabba politiska karriär:
a) Hon gick med i Miljöpartiet så sent som i november 2017,
b) Hon sattes omedelbart upp på Miljöpartiets valsedlar:
* på andra plats på valsedeln till Umeå kommun,
* på sjunde plats på valsedeln till Västerbottens läns landsting,

Detta är raskt marscherat.
Idag har Mariam Salem följande politiska uppdrag.

Hennes positioner i Umeå kommun:
* Andre vice ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
* Ledamot i Äldrenämnden,
* Ledamot i Kommunfullmäktige,
* Ersättare i Personalnämnden.

Hennes positioner i Region Västerbotten (f.d landstinget):
* Andre vice ordförande i Beredning folkhälsa & demokrati Umeå-regionen,
* Ersättare i Regionfullmäktige (motsvarar kommunfullmäktige).

 

Del fem:
Hur beroende är Mariam Salem av Islamiska Föreningen i Västerbotten?

Mariam Salem visar en långt större solidaritet med Raad Al-Duhan – eller sannolikt med den religiösa tro som denne representerar – än med Miljöpartiet.

Du kan läsa om vilka uttryck som hennes religiösa åsikter har fått på mina tidigare blogginlägg. Exempelvis från den 9 respektive 12 april i år. Till detta kommer hennes, minst sagt demonstrativa, vägran att plocka bort Raad Al-Duhan som vän på facebook.

Jag repeterar nedan vem Raad Al-Duhan är – den som Mariam Salem vägrar att distansera sig från:
a) han är fälld i två instanser för att ha dödshotat Gefle Dagblads dåvarande chefredaktör – detta skedde för drygt tre år sedan så det handlar inte om tidsbrist när någon inte stryker honom som vän på facebook,
b) han är en av de fem personer som har gripits av Säpo,
c) Raad Al-Duhan är alltså son till Abo Raad – den imam som beskrivs som mest central för den militanta jihadistiska miljön i Sverige,
d) Raad Al-Duhan befann sig i en situation där han kunde påverka unga i Umeå – något som han enligt media också har försökt göra – genom att bl a tala väl om Usama bin Ladin och visa jihadist-krigare på film för ungdomar i Umeå.

Jag upprepar: Vad är det för lojalitet som gör att Mariam Salem Nya Miljöpartiet i Umeå och Mahmoud Chninou S inte tar bort Raad Al-Duhan som vän på facebook?

 

Del sex:
Hur nära står Mariam Salem ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” ?

Detta för oss tillbaka till mötet mellan Miljöpartiet och Islamiska Föreningen i Västerbotten, på Ersboda Folkets Hus, före valet 2018. Detta för oss också tillbaka till den fråga som jag ställde inledningsvis:
Har Miljöpartiet avgett politiska löften till Islamiska Föreningen i Västerbotten – och i så fall vilka?

En sak är säker: vad som än skedde på detta möte så knöts det mycket starka band mellan Islamiska Föreningen i Västerbotten och Miljöpartiet. Från att ha varit helt och hållet okänd i politiska sammanhang (eftersom Mariam Salem gick med i MP så sent som i november 2017) har hon gjort en snabb karriär.

Och Islamiska Föreningen i Västerbotten har spelat en väldigt viktig roll i Mariam Salems politiska karriär!

Denna förening, som bjudit in en rad talare till Umeå med extrema åsikter (Abu Muadh förhärligar martyrskapet och Hussein Halawa anser att homosexuella kan dödas) sände för första gången ut en uppmaning via sms till alla sina medlemmar (eller till församlingen) om att de skulle rösta med kryss på Mariam Salem. Detta bidrog till att Mariam Salem erhöll strax under 300 personkryss. Men mer än så – det bidrog till att många muslimer som annars inte skulle ha röstat på MP i Umeå efter utrensningarna av den gamla ledningen inom MP i Umeå – nu röstade på Miljöpartiet.

Detta hjälpte Miljöpartiet att behålla rösterna från många muslimer. Och detta bidrog, med största säkerhet, till att Miljöpartiet överlevde valet och åter kunde ta plats i Umeå kommunfullmäktige. För den nästan helt okända Mariam Salem erhöll alltså strax under 300 personkryss.

Det är mot denna bakgrund som jag ställer min fråga: vad lovade Miljöpartiet på mötet på Ersboda Folkets Hus?

En sak är säker: Islamiska Föreningen i Västerbotten sände ett sms till alla sina medlemmar om att dessa skulle kryssa Mariam Salem i Umeå kommunval 2018! Detta har aldrig hänt tidigare. Det finns en rad muslimska ledare i Umeå. Det har aldrig hänt tidigare att denna förening uppmanat sina medlemmar att kryssa en viss person.

En annan sak är säker: banden mellan Mariam Salem och Islamiska Föreningen i Västerbotten är mycket starka.
Jag avslutar denna blogg med att be mina läsa fundera över följande fråga: Lovade Miljöpartiet Islamiska Föreningen i Västerbotten något – och i så fall vad?

_     _     _     _     _
Islamister, salafister och wahhabister

Idag styrs Sverige politiskt av ett system med allmänna och fria val – för män och kvinnor – till en folkvald riksdagen. Det är riksdagen som beslutar om lagarna i Sverige.

Islamister kallas de som vill ersätta systemet med en folkvald riksdag med ”shariastyre”. Shariastyre innebär att ett självutnämnt prästerskap, som baserar sig på tolkningar av Koranen samt på berättelser om profeten Muhammeds handlingar och uttalanden (sunna), anser sig ha rätt att styra hela samhället. (I Sverige delar – enklaver – av samhället). Islamisterna bygger denna uppfattning på föreställningen om en gudomlig rättsskipning. I Sverige är lagstiftningen via riksdagen skild från tron och kyrkan. Därmed blir tron – eller icke-tron – på en gud en privatsak. Men islamisterna erkänner inte denna uppdelning mellan kyrka och tro å ena sidan, och en folkvald riksdag som stiftar de lagar som styr samhället å den andra. Islamisterna anser att det är prästerskapets tolkningen av heliga skrifter som ska gälla för hela samhällslivet. Därmed blir inte heller tron, eller icke-tron, någon privatsak. Islamisterna strävar efter ett shariastyre där prästerskapets tolkningar ska styra hela samhällslivet (eller, som i Sverige, enklaver av samhället). Islamisterna anser, med rätta, att ett shariastyre inte är förenligt med allmänna och fria val till en riksdag. Islamisterna förkastar de demokratiska fri- och rättigheterna som ett sätt av människan att sätta sig upp mot guds lagar.

Då vi talar om islamister menar vi huvudsakligen Muslimska brödraskapet och salafisterna. Båda dessa riktningar tillhör de 85-90 procent av världens alla muslimer som tillhör sunni-islam. Slutmålet för båda riktningarna består i att skapa ett Kalifat, som styrs av en kalif, och som både är samhällets andlige och världslige ledare. Allt i enlighet med uppfattningen att det är fel att skilja på världslig makt (som beslutas av riksdagen) och tron eller icke tron (som utgör en del av privatlivet). Varken brödraskapet och salafisterna accepterar att tron är en privatsak. De vill inte hålla isär politik och religion.

Muslimska brödraskapet har valt en fredlig väg. I Europa. De absolut flesta salafister är också fredliga. Men den helt dominerande delen av rekryteringarna till Islamiska Staten, Al-Qaida, e t c, har skett i de extrema salafistiska miljöerna. Det är i dessa miljöer som wahhabismen (en del av salafismen) har fått fäste. Wahhabismen utgör en mycket liten del av alla muslimer i Sverige. Men den utgör statsreligionen i Saudiarabien och Qatar! Och det är wahhabismen som utgör den religiösa grunden för för exempelvis Islamiska Staten och Al-Qaida. Wahhabismen ett fått har ett stort ideologiskt inflytande i en rad länder.

Det är imamer knutna till den wahhabistiska tolkningen av salafismen, och som stöder IS och Al-Qaida, som Säkerhetspolisen (Säpo) har gripit.

Och andelen muslimer som stöttar wahhabismen utgör en väldigt liten del av antalet muslimer i Sverige. De muslimer som kan skilja på politik och religion; som ser en folkvald riksdag som sättet att styra samhället och religionen som en privatsak är mina och Arbetarpartiets vänner och allierade. Dels i kampen mot kolonialism, dels i kampen mot IS/Daesh och Al-Qaida.

 

__________________________

Du som vill läsa de blogginlägg som jag hittills har skrivit om
den svenska politiska fegheten kan göra detta genom att
gå in på www.arbetartidningen.se – eller klicka här.

 

 

 

 

4 kommentarer

 1. Basic rules

  Dax plocka in mp ledningen , får vi dessutom en terroriststämpel på MB så ligger Stefan Pyrt till !

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Till Basic rules.
   Det räcker sannolikt om väljarna förstår allvaret och sätter MP i ”makt-karantän” genom att skyffla dem ut ur landets beslutande församlingar – även riksdagen!

 2. Jonsson

  Valfusk, skrev då – ett fåtal – media om partistyrelsens ingripande. Men det anmäldes, utreddes inte? Partistyrelsen överlät ansvaret fullt ut för ”problemlösningen” till unge Troendlé?En odemokratisk dikeskörning blev resultatet. Uppdraget verkar annars ha varit en kombination mellan att mäkla fred och att säkra politisk makt över Umeå, med hjälp av nya sympatisörer. Samtidigt som Sverige låg i startgroparna för att högtidlighålla ett sekel av demokrati så väljer Mp:s ledning att urholka den ännu mer. Jag inser att jag nog bor i Grönköping.
  Går det att anmäla valmanipulation nu, eller är det för sent?
  Personkryssandet verkar missbrukas (kryssraketer), och måste nog tyvärr tas bort.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>