Se MP-medlem försvara den förening som var utvisningsdömde imamens bas, ljuga om vår föreläsning, angripa vårt partistöd-och mitt svar. 4 minuter

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten  -  hör av dig

____________________

 

I. Nya MP:s två mest framträdande representanter klarar inte av att debattera, diskutera eller samtala om de frågor som – självklart – ställer sig själva på dagordningen här i Umeå. Detta då landets myndigheter har agerat resolut:

a) Myndigheterna har gripit sex personer från det nätverk som har samma wahhabitiska-salafistiska tolkning av islam som bland annat terrororganisationerna Islamiska Staten, al-Qaida och Boko Haram,

b) Migrationsverket att beslutat utvisa minst fem av dessa sex - de ansågs utgöra en fara för rikets säkerhet,

c) Två av de som gripits och vars utvisning nu fastställts har varit aktiva i Umeå och på olika sätt stötts via umebornas skattepengar. En av dessa är imam i ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” och har varit drivande i Bilaalförskolorna, dels i egenskap av kassör, dels som den som hållit i den religiösa undervisning som inte få förekomma enligt skollagen. Imamen är alltså både knuten till de frågetecken som finns kring två miljoner kronor som utgör en del av de skattepengar som förskolorna har fått av samhällets skattepengar och som skolorna och deras ekonomiska förening inte kan redovisa och till den Koranskola som inte får läggas in i undervisningen.

d) En annan av de gripna vars utvisning nu fastställts är den, för mina läsare bekante, Raad Al-Duhan. Han var en gång socialdemokraternas ”golden boy”, som gavs möjlighet att bygga upp ett kontaktnät mot ungdomar här i Umeå. Detta använde han bland annat till att tala väl om al-Qaidas dåvarande ledare Usama bin Laden samt visa filmer med jihadistkrigare. Dessa aktiviteter riktade han enbart till invandrarungdomar som han inte trodde skulle reagera negativt. Men han hade fel. Efter det han flyttade från Umeå hann denne Raad Al-Duhan dödshota dåvarande chefredaktören på Gefle Dagblad för tidningens kritiska granskning av den verksamhet som pågick i Gävlemosken – centrum för det wahhabitiska-salafistiska nätverket i Sverige. Raad Al-Duhan har dömts för detta dödshot både av Tingsrätt och Hovrätt.

e) Migrationsöverdomstolen har, hittills, fastställt utvisningarna för fyra av de fem – som alla hade överklagat sitt utvisningsbeslut,

f) Både imamen i ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” och Raad Al-Duhan (som gavs möjlighet att bygga upp ett kontaktnät mot ungdomar i Umeå under åren 2006-2014) finns bland de fyra som nu har blivit dömda till utvisning i två instanser. De frågor som ställde sig själva på dagordningen var, som jag tidigare skrivit om, dels frågan om att försäkra sig (så långt som det är möjligt) att Umeå kommuns skattepengar inte går till kriminella eller extremister. Dels att det inte förekommer religiös undervisning på Bilaalförskolorna då detta bryter mot skollagen. Religiös påverkan i samband med undervisning strider mot skollagen. Den första frågan togs upp av Peder Westerberg, Liberalerna. Den andra av oss i Arbetarpartiet.

 

II. Jag och en annan representant för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige ansåg inte att det svar som gavs när det gällde bidragen till föreningarna var tillfredsställande.
Skälet till detta är den passivitet som vi anser att Socialdemokraterna har visat mot just den umebaserade ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”. Trots att Islamiska Föreningen exempelvis har bjudit in predikanter som Hussein Halawa och Abu Muadh – som bland annat anser att homosexuella kan dödas under vissa omständigheter respektive hyllat jihadistkrigare som dör martyrdöden – har Umeå kommun inte agerat mot denna förening/församling. Motivet har uppgetts vara att Umeå kommun saknar lagliga ”verktyg”. Men enligt de uppgifter vi har fått har ett kommunalt bolag som AB Bostaden, vilka tillhandahåller ”Islamiska Föreningens” lokal, större möjligheter att agera då en förening gång på gång bjuder in denna typ av predikanter.

Vi i Arbetarpartiet anser att detta tveklöst pekar ut ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” som varande en förening ledd av extrema krafter. Detta understryks naturligtvis av att imamen i denna förening nu har dömts till utvisning i två instanser!

Dessa åsikter blev för mycket för de två ledande representanterna för Nya MP i Umeå: Nils Seye Larsen och Mariam Salem.

 

III. I måndags kunde ni själva se och höra Nils Seye Larsens angrepp på mig då han kopplade ihop mig med orden ”…extremistiskt, islamofobiskt och sjukt konspiratoriskt…”. Idag vill jag låta alla följare av denna blogg se och höra Mariam Salems angrepp på Arbetarpartiet i allmänhet och på mig i synnerhet. Hennes filmade inlägg är på cirka två minuter. Så även mitt svar.

Jag förutspår att mitt namn, som hämnd, kommer att smutskastas på ett allt grövre sätt – men jag kommer inte att retirera från yttrande- och tryckfriheten – demokratins fundament

Så har bland annat representanter för Nya Miljöpartiet i Umeå tidigare försökt tysta mig. Skälet är att de starkt ogillar det jag skriver på denna blogg. De har använt sig av polisanmälningar som aldrig ens lett till förundersökningar. Nu har de gått in i en fast då de, i desperation, försöker utmåla mig som ”sjuk” genom att använda lögner.

Nils Seye Larsen kopplar bland annat samman mig med orden ”islamo-fobi” (fobi är en sjukdom) samt ”sjukt konspiratoriskt”.

Det dessa personer, och deras allierade, håller på med kallas för LAWFARE (krigföring med hjälp av lagen). Detta genom polisanmälningar – som de vet kommer att misslyckas men som, med medias hjälp – kopplar samman mitt namn med påstådda brott. Syftet är naturligtvis att minska min trovärdighet.

Och detta kan fungera. Skälet är att media (läs Västerbottens-Kuriren) skriver om polisanmälningarna mot mig med stora bokstäver. Men tidningen använder mycket små, eller inga bokstäver alls, om det faktum att polisanmälningarna lagts ned. Snabbt. VK skriver inte heller om själva metoden LAWFARE som är mycket vanlig exempelvis i USA och innebär ett missbruk av rättssystemets knappa resurser – något som borde slå tillbaka på de som, i okynne, använder polisanmälningar som en politisk metod. LAWFARE är ofta effektivt och innebär att kritiker av exempelvis Muslimska brödraskapet eller wahhabiterna-salafiterna skräms till tystnad.

Skillnaden är att jag inte står ensam. Jag är en del av Arbetarpartiet. Jag samarbetar med andra, mer erfarna, på riksplanet. Och de senare har förberett mig på att det var oundvikligt att jag skulle utsättas LAWFARE. Antingen från islamister, deras medlöpare eller medlöparnas medlöpare. Det jag nu tror återstår för exempelvis representanterna i Nya MP i Umeå är att gå ut till media och påstå att de känner sig rent fysiskt hotade av mig.

Det ni som följer denna strid bevittnar är något helt nytt: det ni ser är hur gränslösa metoder som islamisterna – eller deras medlöpare, eller medlöparnas medlöpare – är beredda att använda. De är vana vid att ”etniska svenskar” viker ned sig, vid att landets partier viker ned sig och med att myndigheter samt kulturinrättningar som bibliotek viker ned sig. Nu ställs de inför några som inte viker ned sig. Jag / vi står fast vid grundlagarna om yttrande och tryckfrihet – även om våra motståndare kommer att mobilisera tusen ”gråterskor” – av båda könen. Kära läsare, förbered er på hårda tag från mina motståndare – och på allt värre anklagelser mot min person.

 

IV. Några korta ord om vad Mariam Salem kommer att säga innan ni trycker på Play-knappen:

* Lägg noga märke till hur Salem börjar sitt inlägg i fullmäktige. Det som får henne att gå upp i talarstolen är att vi pekar ut den förening som måste pekas ut nämligen ”Islamiska Föreningen i Västerbotten”.
* Lägg även märke till hur Salem avslutar sitt inlägg: hon ifrågasätter Arbetarpartiets rätt till det partistöd som väljarna gett oss,
* Salems logik är denna: bestraffa dem som utnyttjar grundlagarna till att tala och skriva om vad myndigheterna redan har verkställt, nämligen gripit och beslutat utvisa ett antal personer, varav en är den imam som haft just ”Islamiska Föreningen i Västerbotten” som bas,
* Det offentliga möte som Salem hänvisar till, för att i alla hast kunna hitta något att slå med mot oss med, var en föreläsning som vi anordnade för fyra månader sedan – på 1 maj. Inte ”i somras”,
* Föreläsningen hade rubriken ”Hijab – religionsfrihet – sekularism – jämställdhet”,
* Den inbjudne föreläsaren var en forskare och författare som bland annat varit anlitad av Länsstyrelsen i Östergötland. Den har fått ett särskilt ansvar av Sveriges regering för att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck,
* Både före och efter föreläsningen betonade jag att Arbetarpartiet, som arrangörer, inte ville ha en diskussion för eller emot ett slöjförbud. Tanken med föreläsningen och mötet var att diskutera bland annat slöjans inverkan på de barn som bär slöjan i en ålder då de i praktiken inte själva har möjlighet att välja,
* Mariam Salem var varken närvarande på föreläsningen eller den efterföljande diskussionen. Hade hon haft någon som helst koll hade hon inte påstått att föreläsningen hölls i somras. Och hon skulle heller aldrig ha ljugit på ett så klumpigt sätt som hon gjorde då hon påstod att ”…det uttryckligen sas att de [slöjbärande kvinnor] skulle marginaliseras i samhället…”. Detta är ett fullständigt makabert påstående – speciellt mot bakgrund av att hela föreläsningen finns inspelad…,
* Avslutningsvis vill jag understryka att jag, som konferencier, såg till att de kvinnor och män som frivilligt sökt sig till föreläsningen för att försvara slöjan, fick en oproportionerligt stor talartid under diskussionen i förhållande till deras antal i publiken. Skälet till detta var att vi, som arrangörer, såg deras närvaro och deltagande i diskussionen som något mycket positivt.

 

V. Nu kommer ni först att få se och höra Mariam Salem ljuga på mötet med Umeå kommunfullmäktige i måndags – om den föreläsning som Arbetarpartiet organiserade på 1 maj. Bara det att hon talar om att föreläsningen som ”i somras” visar hur lite hon vet och hur mycket hon hittar på.

Sedan kommer ni att få höra mitt svar på dessa lögner – även det på fullmäktige i måndags. Först ut är alltså Mariam Salem. Sedan kommer mitt svar. Tillsammans handlar det om cirka fyra minuter. Dessa minuter är värda att se och höra.

 

Mariam Salem

Mitt svar

 

PS. Nedan kan ni se den serie blogginlägg i dessa frågor som jag har skrivit under sommaren. DS.

_________________________

De tidigare blogginläggen i serien om islamisternas roll i kommunen och regionen.
”Politisk dödsdans för S i Umeå – eller dags för partnerbyte” har publicerats
97/, 13/7, 16/7, 19/7, 23/7, 27/7, 30/7, 3/8, 6/8, 11/8, 13/8,16/8 A, 21/8B och 23/8C.

8 kommentarer

 1. Frank Pettersson

  De verkar ha lätt för att ljuga de här personerna. Maryam Salem påstår att hon efter Arbetarpartiets möte blivit ”kontaktad av ganska många unga tjejer som blivit rädda”. Det tror jag inte ett ögonblick på. Inte ett ögonblick.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Frank
   Det har du rätt i. Alla kom till mötet frivilligt. Även de kvinnor och män som var där för att försvara slöjan. Dessa stannade kvar efter föreläsningen, deltog i diskussionen samt stannade även kvar och lyssnade på föreläsarens avrundning. Så gör ingen som anser stämningen vara hotfull. Till detta ska läggas att jag ”bestämde” att diskussionen” inte skulle handla om ”för eller emot ett för slöjbud”. Samt att de som försvarade slöjan fick extra mycket tid under den del av mötet som var avsedd för diskussion.

 2. Lars-Erik

  Jag tror inte några av de kvinnor som gick på föreläsningen och försvarade slöjan kontaktade henne. Hon läste med största sannolikhet bara affischen och hittade på vad som hon antog sades. Men inte ens någon från publiken tog upp frågan om att förbjuda slöjan eller marginalisera de kvinnor eller flickor som bär den. Föreläsaren sa uttryckligen att man inte skulle trakassera kvinnor i slöja.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Lars-Erik
   Av det du skriver förstår jag att du själv var där. Föreläsaren sade faktiskt just det du säker – nämligen att kvinnor i slöja inte ska trakasseras. Jag tror inte att någon som var på mötet hade den inställningen. Men de på mötet måste före ut denna uppfattning, aktivt, till andra. Vi har för övrigt hela föreläsarens inledning inspelad, samt hans avslutning. Däremot vet jag inte om vi har diskussionen inspelad. Jag talade med ett tiotal personer som försvarade slöjan under mötet efteråt. Alla var nöjda utom en. Men hon var uppenbart missnöjd med att mötet kommit tillstånd över huvud taget. Men nu är det så här: i ett land där det finns yttrande- och tryckfrihet enligt grundlagen, och personer och partier som försvarar denna grundlag, måste alla respektera att yttrande- och tryckfriheten utnyttjas. OM någon hade blivit arg, ”kränkt” (vad detta modeord nu än innebär) eller något annat är detta endast en förklädd attack på grundlagen. Eller för att tala klarspråk: ”Titta jag gråter över ert möte – ni borde avskaffa yttrande- och tryckfriheten genom att slopa era grundlagar och ersätta dem med sharia”.

 3. Alice

  Det här är material från boken Om Sverige.
  Jämlikhet betyder att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt, oavsett till exempel etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
  ​Ordet jämlikhet kommer från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna handlar om att alla människor har samma värde och rättigheter. Alla människor har rätt att säga vad de tycker, tro på vilken gud de vill och välja vilken partner de vill leva med.
  Förklaringen om mänskliga rättigheter ska gälla alla människor i världen. En modern demokrati fungerar inte bra om de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Staten måste kunna skydda sina invånare från diskriminering och förtryck. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna av tre grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Lagarna säger att staten och kommunerna ska arbeta för att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning för alla invånare.

  Miriam Salem har en egen bild av vad jämlikhet är genom att påstå i Morgonandakten i Sverige radio att” Vi människor aldrig är så jämlika som när vi står i bön inför Gud och vi kan aldrig uppleva en mer konkret handling av jämlikhet än när vi befinner oss i Mecka under vallfärden.”

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Alice
   Tack för att du har rett ut rötterna till begreppet ”jämlikhet”. Begreppet speglar chocken som så många människor fick då den fulla vidden av nazisternas barbari, före och under, andra världskriget stod klar. Du har helt rätt i att det idag finns många som lägger in helt nya innehåll i existerande begrepp. Mariam Salems uttalande i morgonandakten hösten 2018 är ett sådant exempel. Tack igen.

 4. Jonsson

  Identitetspolitiken omöjliggör i princip synpunkter från utomstående.
  Fast kristendomen går att kritisera, men det gäller faktiskt inte alla religioner.
  Efter att ha följt denna blogg sedan förra hösten, verkar det största problemet/hotet ändå vara S och Mp. Det talas idag om postdemokrati i Sverige. Om vi inte redan är där så är vi på väg i full fart. S och Mp varken kan eller vill göra något åt hedersförtryck. De behöver rösterna helt enkelt. Ordet jämlikhet förknippar jag med upplysningen och franska revolutionen i första hand. FN plockade upp ”slagorden” efter WW2, men Human rights är urvattnat idag. Islam har egna mänskliga rättigheter. Demokrati – folkstyre – är ointressant inom bokstavstrogen islam. Tveksamt om demokrati har något egentligt samband med human rights.
  Salem verkade inte vilja ta i själva sakfrågan. Hon flyttade fokus bara. Oklart vad Seye-Larsen anser är extremism! Så konstigt att Lindberg inte fått svar än om uthyrning av kommunens lokaler!
  Hög tid nu då – för de politiker, organisationer m.m. som viker ner sig – att gå ur dumsnällklubben. Mp:s utopi om en gränslös låt-gå värld kan inte fungera. Det blir anarki.

  • Jan Hägglund (inläggsförfattare)

   Svar till Jonsson
   Jag håller med. Socialdemokraternas uppgörelse 1999 med Muslimska brödraskapet gör att S roll (skuld) är extra stor i att islamisterna kunnat få fäste i en rad institutioner i Sverige som politiska partier, studieförbund, planer på ett parallellt skolsystem, ledamöter i tings- och hovrätter samt Socialdemokratin självt. Men det jag inte är klar över är HUR infiltrerat S är överlag. Att partiet är beroende av att islamisterna rekommenderar andra muslimer att ”rösta-S” i Umeå är uppenbart. likaså i Malmö. Men jag vet inte hur det ser ut över landet som helhet.
   Vad som däremot verkar klart är att Miljöpartiet, med den av dig beskrivna naiviteten, har fallit rov för islamisterna. Jag ser MP som helhet som ett medlöparparti till islamisterna – fast givetvis med en rad goda krafter som inte själva är varken islamister eller medvetna medlöpare. Men ”deras värld” skulle leda till ett sammanbrott om de fick styra. MP har inte fattat ett dugg av vad som hände i, och med, Sverige under åren 2012 – 2015. Men vi andra kommer att få betala priset för detta under generationer.
   Identitetspolitiken, framförd av Mariam Salem med flera, kommer att fungera som en sköld mot de människors och mot de uppfattningar som islamisterna och deras medlöpare inte gillar. Detta står bortom allt tvivel. Och de kommer att finna allierade inom Västerpartiet, resterna av FI samt i den islamistvänliga falangen av S.
   Alice beskrev vad FN menade med jämlikhet. Redan under Franska revolutionen, som inleddes 1789, blev mottot ”Frihet, jämlikhet, broderskap” (Liberté, égalité, fraternité). Och du har sannolikt rätt i att rötterna kan spåras tillbaka till den långa och varierande Upplysningen. Motto ”Frihet, jämlikhet, broderskap” (Liberté, égalité, fraternité) finns, efter en rad dramatiska skeenden i Frankrikes historia, sedan 1946 inskrivet i den franska konstitutionen. När det gäller framtiden så ser jag framför mig en väldig kraftmätning mellan de som vill försvara demokratin och dess grundvalar (yttrande- och tryckfriheten), samt idén ett jämlikt välfärdssamhälle, å ena sidan, och de som både vill störta både demokratin och idén om ett jämlikt välfärdssamhälle å den andra. När vi som vill slå vakt om demokrati och jämlikhet mönstrar våra styrkor måste vi vara noga med att inte få in femtekolonnare i våra led, å ena sidan, å andra sidan måste vi vara öppna för att det kan vinnas goda krafter på de mest överraskande ställen. Dessa goda krafter, till och med inom MP, kommer dock bara att visa sig om de har ett ALTERNATIV som visar sig öppet. Detta är den politiska strategi som jag / vi arbetar efter. Målet är att framgångsrikt försvara den jämlikheten i form av politisk demokratin och ett välfärdssamhälle (materiellt). Strategin består i att tala om att det är detta som står på spel – att det är ALLVAR nu. Tack för att du bidrar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>