Att förnedra judarna är otänkbart – speciellt på årsdagen av Kristallnatten Tyvärr har Nils S-L motsatt syn – ville ha MP-talare med chockerande åsikter

Av , , 18 kommentarer 118

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet – för en alternativ media för en Alternativ vänster

 ____________________________________

INGRESS

Nya Miljöpartiets gruppledare Nils Seye Larsen angriper mig. Han gillar inte att jag styr och ställer på manifestationen på Kristallnatten.
Sanningen är att jag förankrar det jag gör hos det nätverk som står bakom manifestationen. Jag lägger förslag som kan ”avslås”. Och så skedde vad gäller innehållet i Anförandena lördagen den 9 november i år. Men jag hänger inte med huvudet för det. Tvärtom. Sådana är spelets regler.

Det som jag kommer att avslöja här är åsikterna hos den talare som gruppledaren för Miljöpartiet i Umeå (Nils Seye Larsen) föreslog som MP:s talare på årets manifestation till minne av Kristallnatten. Den person som Nils Seye Larsen föreslog som talare har chockerande åsikter. För mig skulle det vara att håna den judiska befolkningen i Umeå att låta en person med sådana åsikter tala på manifestationen till minne av Kristallnatten.

Detta blogginlägg ska handla om dessa chockerande åsikter. Jag ska strax återkomma till dessa åsikter.

Men låt oss återgå till vad jag och övriga – med politisk back up och praktiskt stöd från andra – har lyckats åstadkomma sedan 2015.

 

Del I
Före år 2015 var manifestationen på Kristallnatten en smal ”vänstergrej”.
Det var Vänsterpartiets ungdomsförbund (Ung Vänster), tillsammans med V, som höll i manifestationen. Någon gång bjöd de in oss, eller SSU, under decennier. Det var andra, så kallade vänstergrupper, som tidigare utgjorde grunden till manifestationen på Kristallnatten.

Trots att anti-semitismen, judehatet, ökade i Europa, Sverige och Umeå, fick manifestationen alltmer karaktären av en allmän anti-rasistisk sammankomst – med talkörer och banderoller – som garanterade att det hela skulle fortsätta att vara just en smal ”vänstergrej”. Det blev allt tydligare att det krävdes en rejäl förändring. Jag bad mitt parti om att få ta tag i frågan och beviljades denna frihet. Och snabbt fick jag politisk back up och även moraliskt stöd även från andra partier.

Jag har alltså styrt och ställt – med hjälp av politisk back up från andra – och detta är resultatet:
Följande partier är nu en del av Nätverket bakom manifestationen på Kristallnatten:
Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Arbetarpartiet samt Miljöpartiet. Till detta ska läggas att från och med 2016 har judiska Föreningen varit en del av nätverket. Idag är tyvärr denna förening nedlagd. Men den tidigare ordföranden Carinne Sjöberg spelar fortfarande en framträdande roll på manifestationen – senast i år då hon gavs samma talartid som representanterna som partierna.

Detta om breddningen.

Nu över till den förändring av innehållet som gjorde denna breddning möjlig.
Idag är stämning på manifestationen till minne av Kristallnatten helt annorlunda. Judiska Föreningen framhöll att manifestationen inte var en vanlig anti-rasistisk samling. Därför bad de oss / mig att ta bort talkörerna och banderollerna. Detta för att manifestationen skulle präglas av stillhet och värdighet.

Natten mellan den 9 – 10 november var nämligen en sorgens dag för alla judar i hela världen.

Innehållet i talen gavs också vissa ramar. Dels skulle talen understryka att umeborna inte glömde, utan hyllade, offren för nazisternas övergrepp den 9 nov 1938 och att angreppen på judarna över hela Nazi-tyskland innebar ett steg mot Förintelsen. Dels skulle talen utgöra en tydlig markering mot dagens växande anti-semitism.

Jag har verkligen varit med om att, med politisk back upp och praktiskt stöd av andra, omvandla manifestationen. Den har gått från att ha varit en ”smal vänstergrej” – som alltmer fick karaktären av en vanlig anti-rasistisk manifestation. Idag är det en bred manifestation präglad av stillsamhet och högtidlighet – där fokus sätts på minnet av offren och på det växande behovet av att markera mot anti-semitismen. Förändringen kan beskrivas så här: från en ”smal vänstergrej” med oklart innehåll till att bli ”Hela Umeå mot nazism och anti-semitism – stillsamt, värdigt men med stor kraft”.

Jag är stolt över min insats i denna förändring.

Och jag vill påminna Nils Seye-Larsen om följande:
Utan denna förändring som jag, och några andra, påbörjade år 2015 skulle aldrig Miljöpartiet ha blivit inbjudna till dessa manifestationer på Kristallnatten. Tidigare blev Miljöpartiet inte inbjudna till den smala ”vänstergrejen”. Det var nämligen inte annorlunda för MP än vad det var för S, M, KD, L, C, Judiska Föreningen eller Arbetarpartiet.

 

Del II
De chockerande åsikterna hos den talare som Nils Seye Larsen föreslog skulle tala för MP i Umeå i år

På grund av dessa åsikter sände jag bland annat följande mail till Nätverkets partier. Detta mail innehåller filer vars innehåll är hämtade från vad den, av Nils Seye-Larsen, föreslagna talaren uppger sig gilla – enligt hennes facebook. Jag har sagt det tidigare, och jag säger det igen, åsikterna är chockerande och jag skulle ALDRIG gå med på att förnedra judarna, eller några andra umebor för den delen heller, genom att låta en talare med de åsikter som här framkommer tala på en manifestation till minne av Kristallnatten.

Därför vill nu Nils Seye-Larsen bli av med mig. De som gillar att någon sätter ned foten vill ha mig kvar.
Nedan kan ni ta del av mitt mail.

”Som initiativtagare till manifestationen på Kristallnatten har jag bjudit in partier från kommunfullmäktige. Och mitt önskemål har varit att de inbjudna partierna i år ställer upp med sina gruppledare – om dessa har möjlighet. Nils Seye Larsen tillhör de gruppledare som inte anser sig kunna ställa upp på Kristallnatten. Istället föreslår han att Mariam Salem ska tala på  manifestationen på Kristallnatten. Detta kommer jag, och andra, aldrig att acceptera. Nedan ska jag förklara några av skälen varför:

I. På Facebook anger Salem att hon gillar storayatollan Mohammad Hussein Fadlallah

Jag kommer inte att tillåta en person som gillar Fadlallahs Facebooksida att tala på manifestationen på Kristallnatten.

Fadlallahs förhållande till Israel och judarna kan beskrivas genom bland annat följande exempel:

* Om Israels rätt att existera: 2009 uttalade Fadlallah en fatwa som förbjöd en normalisering av relationerna med Israel. Han sa bland annat detta. “The entire land of Palestine within its historical borders is one Arab-Islamic country and no one has right to spare on inch of it. This decree is addressed to all Muslims.”

Kommentar:

Innebörden av detta är att Fadlallah uppmanar alla muslimer att vägra acceptera staten Israels rätt att existera.

Källa: https://web.archive.org/web/20110727105225/http://english.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=4558

 

* Om självmordsbombningar mot israeliska civila: ”I was not the one who launched the idea of so-called suicide bombings…but I have certainly argued in favour of them. I do, though, make a distinction between them and attacks that target people in a state of peace – which was why I opposed what happened on September 11.”

Kommentar:

Fadlallah försvarar självmordsbombningar riktade mot civila israeler.

Källa: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/lebanon/1400406/We-could-provide-a-million-suicide-bombers-in-24-hours.html

 

* Skiljde inte mellan judar och Israel: “He never missed an opportunity to criticize Israel, denouncing Arab governments for what he said was a lack of organized opposition to and military confrontation of the Jewish state. When he was admitted to the hospital on Friday, Reuters reported, a nurse asked Ayatollah Fadlallah what he needed. Without hesitation, he replied, ‘For the Zionist entity to cease to exist.’”

Kommentar:

Vid två tillfällen i texten ovan kopplar Fadlallah ihop judar med staten Israel. Dels när han talar om ”the Jewish state”, dels när han säger ”For the Zionist entity to cease to exit” – vilket översatt till svenska blir ”för att det sionistiska väsendet ska upphöra att existera”.

Källa: https://www.nytimes.com/2010/07/05/world/middleeast/05fadlallah.html

 

Fadlallah anser inte att staten Israel har rätt att existera. Han försvarar självmordsbombningar mot israeliska civila samt skiljer inte mellan judar och israeler. Till saken hör att Fadlallah dog 2010. En person som gillar/följer honom på Facebook idag gör detta på grund av en djup sympati.

Jag tänker inte gå in på den diskussion som förs när det gäller Fadlallahs relationer till den av EU och därmed även av Sverige terrorstämplade gruppen Hizbollah. Jag vill här bara nämna att en sådan diskussion förekommer. Fadlallah anses, av många, vara en av de andliga inspiratörerna till Hizbollah.

Jag kommer inte att tillåta en person som gillar Fadlallahs Facebooksida att tala på manifestationen på Kristallnatten.

Men det finns fler skäl till varför Salem inte kommer att tala på den manifestation jag ansvarar för på Kristallnatten i Umeå den 9 november.

 

II. Ett annat skäl till varför Mariam Salem inte kommer att tala den 9 november

Mariam Salem gillar/följer även en Facebooksida som heter ”Al-Mukhayimat al-filastinia”. På denna sida förekommer inte sällan videor på människor som bränner eller trampar på den israeliska flaggan. Detta är naturligtvis minst sagt olämpligt. Men det blir ännu värre med tanke på att många som gillar dessa scener inte gör skillnad mellan israeler och judar.

 

Om du besöker facebooksidan ”Al-Mukhayimat al-filastinia”, som Mariam Salem gillar/följer, via länkarna nedan kan du se den israeliska flaggan brännas och strax nedanför se flaggan användas som dörrmatta – på en toalett.

Källa: https://www.facebook.com/watch/?v=936733696692155

https://www.facebook.com/almokhayamat/posts/2463014127245637

 

Slutord

Mot ovan beskrivna bakgrund tror jag att alla förstår att det vore en obeskrivlig förolämpning av alla judar att låta Mariam Salem tala på manifestationen på Kristallnatten i Umeå den 9 november. Jag kommer naturligtvis aldrig att tillåta detta. Det faktum att Nils Seye Larsen för fram Salem som talare uppfattar jag som en provokation riktad mot själva syftet med manifestationen på Kristallnatten. Jag vill dock inte låta detta gå ut över Miljöpartiet i dess helhet. Min inbjudan till Miljöpartiet står kvar. Men några ytterligare provokationer kommer jag inte att tillåta. Detta skulle vara ett svek, från min sida, mot judarna i Umeå, Sverige och i resten av världen.

Jag ber nu Miljöpartiet i Umeå föreslå en talare till manifestationen på Kristallnatten. Men detta är ingen lek. Manifestationen syftar till att högtidlighålla minnet av de judiska offren för nazismen under 30- och 40-talen samt motverka dagens växande antisemitism. Miljöpartiet har till kl 12.00 i morgon på sig att inkomma med en acceptabel talare. Jag upprepar: detta är ingen lek.

Jan Hägglund

Organisatör ”

_____     _____     _____     _____     _____
Ni som läser får själva avgöra om det var rätt av mig att sätta ned foten eller inte.
18 kommentarer

Tack alla som deltog i manifestationen till minne av Kristallnatten – för att bekämpa dagens anti-semitism och hedra alla de judar nazismen mördade

Av , , Bli först att kommentera 52

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet – för en alternativ media för en Alternativ vänster

 ____________________________________

Jag vill tacka alla som slöt upp på gårdagens manifestationen, trots kyla och blåst. Jag vill även tacka de partier som ingår i nätverket som stod bakom manifestationen till minne av Kristallnatten: Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Arbetarpartiet.

Jan Hägglund, konferencier

 

20191109_143903(1)

 

Vår tradition av en manifestation, till minne av Kristallnatten, måste upprätthållas.

Detta blir extra tydligt för alla som tagit del av den skrämmande rapport från ”EU:s byrå för grundläggande rättigheter (FRA)” som publicerades 2018. Det är denna rapport som artikeln nedan (”Sveriges judar upplever ökad utsatthet”) refererar till. Här kommer ett utdrag av denna artikel skriven av Anna Fröjd i december 2018:

 

”Nio av tio av svenska judar upplever att antisemitismen i landet ökat de senaste fem åren. Drygt en tredjedel har övervägt att emigrera på grund av den upplevda otryggheten. Det är en dyster bild som presenteras när EU, drygt 70 år efter Förintelsen, kartlägger antisemitismen i Europa.

I veckan släpptes en omfattande kartläggning över den upplevda antisemitismen inom EU. Bakom rapporten ”Experiences and perceptions of antisemitism” står EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA. Enkäten har besvarats av mer än 16 000 personer som identifierar sig som judar från tolv europeiska länder. Sverige är ett av länderna, tillsammans med Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Ungern och Österrike. Tillsammans utgör dessa länders judiska befolkning 96 procent av den uppskattade totala judiska befolkningen i EU. Enligt byrån är detta den största undersökningen, där personer som identifierar sig som judar själva är svarande, som genomförts hittills. Resultatet ger en dyster bild av den upplevda antisemitismen bland Europas judar.  

Våld, vandalism och hot 

Nio av tio upplever att problemen ökat i hemlandet de senaste fem åren. Och Sverige är ett av de länder där den judiska befolkningen upplever att antisemitismen ökat mest. De svarande vittnar om allt från fysiskt våld till verbalt hot och hat, vandalism, fördomar och diskriminering på arbets- och bostadsmarknad eller i möte med annan samhällsservice. Vanligast är den öppna antisemitismen på internet och i sociala medier. Där har 89 procent av de svarande mött fördomar och hat.

Många judar begränsas av sin rädsla för att utsättas för trakasserier.

”Jag besöker inte längre synagogan, det är inte värt det om vi skulle utsättas för något. Det bästa som hänt var när jag gifte mig för nu är mitt efternamn ’Svensson’”, säger en svensk judinna i enkäten.

En övervägande majoritet av de svarande är rädda för sin egen och sina närståendes säkerhet och undviker att bära kläder och symboler som visar deras judiska identitet.

”Jag bär aldrig några judiska symboler i offentligheten och jag tittar mig alltid över axeln när jag deltar i judiska evenemang. […] Jag vill bara bli lämnad ifred och kunna utöva min religion”, säger ytterligare en av de svenska svarandena.

Mer än en tredjedel av alla tillfrågade, i Sverige så många som 35 procent, har någon gång under de senaste fem åren övervägt att emigrera från hemlandet på grund av otryggheten de upplever i egenskap av judar.”

Länk till hela artikeln

 

Återigen: tack alla ni som ställde upp.
Vi ses igen.
Nästa år.

Bli först att kommentera

Kom till Rådhustorget 14.00 imorgon lördag. Manifestation till minne av nazismens offer på Kristallnatten 1938 – bekämpa dagens antisemitism

Av , , Bli först att kommentera 53

Du är välkommen – Rådhustorget kl 14.00 i morgon lördag 9 november.

I ARRANGEMANGET DELTAR TALARE FRÅN:
Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Arbetarpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

 

Kristallnatten-2019-färg

Natten mellan den 9-10 november 1938 trappade nazisterna i Tyskland upp våldet mot judarna.

Idag växer antisemitismen återigen – i Sverige och i Umeå. Svenska nazister och antisemiter från andra länder för en kamp för att skrämma den judiska delen av befolkningen till tystnad.

Under 2017 angreps synagogan i Göteborg med brandbomber. Unga judar flyttar från Malmö på grund av antisemitiska trakasserier. Idag, 2019! Även i Umeå fick Judiska Föreningens medlemmar utstå en rad trakasserier. Idag är föreningen nedlagd. Vi måste ta strid för att pressa tillbaka nazister och andra antisemiter. De får inte tillåtas att segra.

Kristallnatten fick sitt namn i Tyskland den 9 november 1938. Med stöd av den nazistiska staten krossade pöbeln, i och utan uniform, fönstren till 7 500 judiskägda butiker och brände ned 1 500 synagogor och bönehus. Antalet döda uppgick till 400. Samtidigt samlades 30 000 judiska män ihop för att sändas till koncentrationslägren.

Manifestationen på Kristallnatten i Umeå har två syften. Dels att högtidlighålla minnet av alla miljoner judar som föll offer för nazismen. Dels att pressa tillbaka den växande antisemitismen i Sverige idag.

Hjälp oss att försvara Umeå som en stad präglad av öppenhet mot människor med olika kultur, religion och sexuell läggning. Kampen mot antisemitismen måste vara allas kamp.

_________________________________________________

NÄTVERKET 9 NOVEMBER TILL MINNE AV KRISTALLNATTEN

Klicka här för Facebook-evenemanget

Bli först att kommentera

De utvisade går att utvisa. Det handlar om regeringens handlingskraft – eller brist på sådan. SD-Nilssons ”juridiska” kritik mot M missar målet.

Av , , 2 kommentarer 94

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet – för en alternativ media för en Alternativ vänster

 ____________________________________

 

Inledning

Är det hopplöst att utvisa de sex personerna i det wahhabitisk-salafistiska nätverket?

Frågan var aktuell redan innan en av de sex personerna ”försvann”. Vi syftar på imamen i Göteborg som även vad VD för den så kallade Vetenskapsskolan. Och frågan är naturligtvis ännu mer aktuell när de sex personerna nu har börjat gå under jorden.

 

Del ett

Alltså: Är det hopplöst att utvisa dessa individer som utgör en ständig fara för nya terrordåd som det på Drottninggatan? Jag tvingas upprepa att det dog fem personer i detta attentat, det skadades 15 personer samtidigt som oändligt många fler lever vidare i sorg och förtvivlan. Svaret är NEJ – det går att göra något. Vad det handlar om är att den svenska regeringen måste våga göra vad andra regeringar redan har gjort och gör. Jag har tidigare kritiserat regeringen för att den inte har skaffat sig en fungerande terroristlagstiftning – som alla jämförbara länder har lyckats med. Och när det gäller utvisningen av de sex personerna i det wahhabitisk-salafistiska nätverket måste den svenska regeringen åtminstone försöka göra vad både Danmarks, Storbritanniens och Italiens regeringar har lyckats med.

Och vad är då detta?
Dessa länder har utvisat imamer som, liksom personerna i det svenska nätverket, har klassats som hot mot rikets säkerhet. Danmark, Storbritannien och Italien har utvisat personer bland annat till Marocko och Jordanien efter att ha erhållit ”diplomatiska garantier” mot en sådan behandling som inte är acceptabel enligt lagstiftningen i dessa länder. Bara Italien har utvisat 19 personer med koppling till terrorverksamhet sedan år 2010. (Allt detta enligt en debattartikel av Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan, i GP 5 nov.)

Den svenska regeringen måste naturligtvis också försöka skaffa sig ”diplomatiska garantier” från bland annat den irakiska regeringen som säger att de tre personer som borde utvisas till Irak inte ska torteras eller dömas till döden. Detta borde inte vara omöjligt med tanke på att den svenska kvinna som dömts till 15 års fängelse av irakisk domstol – inte till tortyr eller dödsstraff (se min blogg publicerad den 31 oktober) – trots att hon levt ihop med en IS-jihadist. Och på plats i Irak-Syrien bidragit till att bygga upp ”IS-kalifatet”.

Men detta kräver naturligtvis att den svenska regeringen gör ett försök att erhålla sådana garantier. Om sådana garantier erhålls kan den svenska regeringen utvisa de sex personerna i det wahhabitiska-salafistiska nätverket. Och det som har varit möjligt för regeringarna i Danmark, Storbritannien och Italien borde inte vara omöjligt för den svenska regeringen.

Det handlar om viljeinriktningen och handlingskraften hos regeringen och dess två partier (S+MP).

 

Del två

Petter Nilsson (SD) angriper Moderaterna, och alla andra partier, och påstår att det bara är med hjälp av det parti han tillhör som Sverige skulle ha en lagstiftning som innebär trygghet för medborgarna i landet. Men Petter Nilsson (SD) har fel.

För det första: Sverige har mycket länge haft en lagstiftning som möjliggör utvisning av personer för ”…vilken det föreligger skälig anledning att betrakta som en fara för det lands säkerhet i vilket han uppehåller sig…”. Närmare bestämt ända sedan den 24 januari 1955. Det var då den s.k. Geneve-konventionen (FN:s ”Konvention angående flyktingars rättsliga ställning”) trädde i kraft som svensk lag. Formuleringen ovan utgör ett undantag mot förbudet att utvisa eller avvisa flyktingar. Som alla själva kan se handlar undantaget just om personer som de Säpo grep i våras och som har dömts att utvisas från Sverige i tre olika instanser. Sverige har alltså haft en grundläggande lagstiftning i snart 65 år som borde kunna ligga till grund för att utvisa de sex personerna som haft ledande ställningar i det wahhabitiska-salafistiska nätverket.

Se utdrag ur Geneve-konventionen nedan.

Artikel 33 – Förbud mot utvisning och avvisning

1. Fördragsslutande stat må icke, på vilket sätt det vara må, utvisa eller avvisa flykting till gränsen mot område varest hans liv eller frihet skulle hotas på grund av hans ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning.

2. Denna bestämmelse må likväl icke åberopas av flykting, vilken det föreligger skälig anledning att betrakta som en fara för det lands säkerhet i vilket han uppehåller sig eller vilken, med hänsyn till att han genom lagakraftägande dom har dömts för synnerligen grovt brott, utgör en samhällsfara i sagda land.

 

För det andra: Petter Nilssons hänvisning till en formulering som är tre år gammal gör varken till eller från. Problemet ligger inte där.

Det som har hänt under de årtionden som har gått efter 1955 är att Sverige har antagit andra lagstiftningar som gör det svårt, vissa skulle säga omöjligt, att utvisa personer som riskerar att utsättas för tortyr eller dödsstraff. Sådana diskussioner har förts internationellt åtminstone sedan 1960-talet och finns idag inskrivna i gällande svensk lagstiftning (Utlänningslagen 12 kapitlet, 1 §). Det lagförslag som Petter Nilsson hänvisar till, skrivet av två SD:are, skulle varken göra till eller från. Återigen: problemet när det gäller att utvisa personer ligger i att den svenska lagstiftningen inte tillåter avvisning eller utvisning av personer som riskerar att utsättas för tortyr eller dödsstraff.

Petter Nilsson skulle då kunna invända att förslaget från SD är att sätta folk i förvar till dess att de kan utvisas. Men det går inte att sätta folk i förvar. i väntan på en utvisning, ifall det är oklart om det kan bli fråga om en utvisning. Om det är klart att det kan bli fråga om en utvisning, och att utvisningen bara är en tidsfråga, så kan folk sättas i förvar. Men återigen: om det är inte är säkert att personer kan utvisas kan man inte sätta dem i förvar. Detta skulle kunna innebära livstids fängelse. Och i SD:arna förslag ingick inte livstids fängelse.

För att avsluta kommentaren till Petter Nilsson:  Hans angrepp på Moderaterna skjuter helt bredvid målet. Sanningen är att frågan om framtiden för personer ”…vilken det föreligger skälig anledning att betrakta som en fara för det lands säkerhet i vilket han uppehåller sig…” (för att tala med 1955-års vokabulär) eller som utgör en vara för rikets säkerhet (för att tala med dagens språkbruk) kommer inte att lösas via formuleringar antagna i riksdagen.

 

Avslutning

Petter Nilsson (SD) siktar åt helt fel håll. Det handlar inte om listiga juridiska formuleringar. Dessa är redan gjorda. Det handlar om handlingskraft eller brist på handlingskraft.

___________________________________

Läs även mina två föregående blogginlägg i detta ämne som publicerades den 31 oktober och 3  november.

Läs om behovet av en Alternativ  vänster som backas upp av en alternativ media
Det första inlägget publicerades den 25 oktober.
Det andra den 27 oktober.

2 kommentarer

Misstroendevotum måste riktas mot regeringen för att den, som tredje instans, åter beslutar om utvisning – o sedan släpper ut samma personer.

Av , , 2 kommentarer 101

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfrihet – för en alternativ media för en Alternativ vänster

 ____________________________________

Inledning
Regeringen i Sverige har skapat den perfekta stormen.
Består regeringen av politiska idioter? Frågan måste ställas. Det vore oansvarigt att hänga upp sig på artighetskonventioner när det står människoliv på spel. Alltså: består regeringen av politiska idioter?

I torsdags kontaktades jag av medlemmar i Arbetarpartiet, av en polis som jag känner, av en gruppledare i fullmäktige och av folk från andra politiska partier. Minst tio personer ringde. Alla ville uttrycka sin tillfredsställelse över att regeringen hade vågat fatta det riktiga beslutet att utvisa de 6 personer som ansetts utgöra en fara för landets säkerhet.

Alla dessa människor trodde, fullt begripligt, att när ett beslut tas i tredje instans, och då denna tredje instans dessutom är landets regering, så betyder en utvisning just en ….. utvisning. I bemärkelsen fysiskt verkställd utvisning. Så jag fick ta på mig den, ytterst otacksamma, uppgiften att i telefon och inför misstrogna personer förklara att beslutet om utvisning, taget i tredje instans och av regeringen, inte betydde utvisning utan ….. frisläppande.

Detta var förbannat otacksamt. Men jag måste ju säga sanningen.

Men jag kände mig som en verklig bov. Gång på gång blev jag uppringd av folk som med de bästa intentioner ville dela med sig av sitt nytända hopp till mig. Men då våra samtal var över var de som ringt:
* besvikna,
* förvirrade
* i ett tillstånd av växande ursinne.

Det kändes nästan som om det var mitt fel. Men jag vet att det inte var någon av de som ringt som ansåg det. Men jag fick vara den som tog ifrån minst tio personer deras nyfunna hopp. Folk ringer i glädje och nyfunnen optimism över att det fortfarande finns någon sorts rättvisa, och logik, i Sverige. Bara för att få sina illusioner krossade. Och jag var budbäraren. Det sista samtalet skedde då jag var i gymmet. En vän, en polis, ringde och var uppåt. Klockan var 23.45. Men jag slet förhoppningarna även ur polisens armar. Samtalet avslutades 00.15 fredag morgon. Optimism som åter ersatts av misstro, förvirring och begynnande ursinne.

Del I
Michael Krona, har länge studerat IS-sympatisörernas aktiviteter på internet. Varje dag håller han koll på uppåt 200 IS-kanaler på Telegram där IS-anhängare över hela världen talar med varandra. Det handlar om tiotusentals (Sydsvenskan 26 oktober 2019). Michael Krona har kunnat iaktta en växande optimism och självförtroende bland Daesh / IS-sympatisörer. Detta efter Turkiets invasion av kurdernas område i norra Syrien – Rojava-provinsen.

Det är mot denna, internationellt sett, stigande optimismen inom IS-kretsar som regeringen har fatta sitt beslut.
Sitt monumentalt inkompetenta beslut.

Då Sveriges regering, ovanpå detta beslutar att släppa ut de 6 individer som bidrar till att öka antalet våldsbejakande islamistiska extremister i samhället innebär detta en gigantisk triumf för dessa individer, deras nätverk och alla andra som bidrar till att skapa nya våldsbejakande islamistiska extremister.

Del II
Varje regering som inte består av politiska idioter skulle ha utnyttjat den tid som den haft sedan Säpo grep de 6 personerna i det wahhabitisk salafistiska nätverket (”wahhabia salafia” på gatan) i april till att undanröja de så kallade ”verkställighetshindren”.

But not in Sweden. Oh, no. Not in Sweden.

Det hade varit allt för enkelt och logiskt för regeringen utnyttja det dryga halvår som gått sedan i april till att FÖRST undanröja ”verkställighetshindren” och SEDAN fastställa de tidigare utvisningsbesluten, tagna av Migrationsverket och Migrationsöverdomstolen, och för tredje gången besluta om utvisning – och faktiskt utvisa de utvisade!

Ja. Så kunde det ha gått till. Och IS-anhängarna skulle ha varit de som hängt med huvudena. Men så gick det alltså inte till.
Del III
Istället släpps 6 av de ledande – i det wahhabitiska salafistiska nätverket – som ansetts så farliga för landets säkerhet att de hållits i förvar sedan i april ut i samhället. Där hälsas de naturligtvis som hjältar av alla ”wahhabia salafia” och deras medlöpare i och utanför olika föreningar och församlingar runt om i Sverige. Eexempelvis i moskén i Gävle – fylld till bristningsgränsen. Och sannolikt även bland delar av besökarna av den Islamiska Föreningen i Västerbotten.

Regeringen har, i sanning, lyckats skapa den perfekta politiska stormen.

 

Del IV
Magnus Ranstorp sa följande, då han i april tillfrågades om vad han trodde att Säpo ville åstadkomma, då organisationen började gripa nyckelpersoner i det wahhabitiska salafistiska nätverket:
”Säpo vill begränsa tillväxten i de radikala miljöerna som finns i Sverige. Det andra är att Säpo vill testa lagstiftningen och
det tredje är att gripandena sätter press på fyrtornen som är avgörande i de här miljöerna. Det är ett sätt att ta väck de värsta aktörerna.”

Lägg märke till Ranstorps tredje motivering: ” … gripandena sätter press på fyrtornen som är avgörande i de här miljöerna. Det är ett sätt att ta väck de värsta aktörerna.”

Det regeringen nu har åstadkommit är den perfekta stormen. Regeringen har åstadkommit att tuppkammen på de wahhabitiska, och andra, IS-sympatisörerna har växt på ett våldsamt sätt sedan även de förstod att deras ”hjältar” skulle släppas fria. Dessa kretsar triumferar nu.

* Allt positivt sedan gripandena i april är bortsopat – i stället är IS-sympatisörerna självförtroende idag starkare än i april.

* Positionen för majoriteten av muslimerna, de demokratiska men tysta, har försvagats av regeringens ofattbara agerande,

* De som inte trott att regeringen skulle kunna hantera denna situation har fått rätt,

* De vars hopp tändes på grund av gripandena i april – både bland etniska svenskar och invandrare, både bland icke-troende och demokratiska muslimer, har fått detta hopp släckt.

 

Del V

Fråga: OM, och det är ett stort om, regeringen skulle påstå att den undanröjt verkställighetshindren, kommer den då att våga gripa och utvisa dessa wahhabitiska salafister? Då de greps gjorde deras anhängare spridda försök att organisera protester. Med ringa framgång. Men skulle regeringen ge order om att gripa samma 6 personer idag – efter att S+MP-regeringen på detta fantastiskt idiotiska sätt har bidragit till att öka självförtroendet hos de wahhabitiska salafisterna (som inte sällan sympatiserar med Daesh / IS) skulle sannolikt protesterna bli väldigt mycket mer framgångsrika.

Frågan är om regeringen ens vågar ge order om att gripa de 6 wahhabia salafia-ledarna IDAG?

Regeringen har skapat den perfekta politiska stormen. På grund av ofattbar ansvarslöshet och inkompetens.
* Är det möjligt att ställa ett misstroendevotum mot regeringen så borde det ställas.
* Hade detta varit i USA borde ett riksrätts-förfarande ha inletts!

 

Avslutning
Det behövs en Alternativ vänster. Som kan ställa upp en motkandidat till den kandidat till LO-ordförande som SD skulle kunna ställa upp med till nästa LO-kongress. En Alternativ vänster som samlar de socialdemokrater som annars kommer att bidra till att Jimmie Åkesson ingår i nästa regering. Kanske som finansminister.

Någon annan kommer sannolikt att ta statsministerposten. Men det blir inte Stefan Löfvén. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kommit till vägs ände.

___________________________________

Läs mitt föregående blogginlägg. Det ifrågasätter om det existerar något verkställighetshinder
för de som ska utvisas till Irak. Det publicerades den 31 oktober.

Läs om behovet av en Alternativ  vänster som backas upp av en alternativ media
Det första inlägget publicerades den 25 oktober.
Det andra den 27 oktober.

 

2 kommentarer