johan79

Jag heter Johan och har bott i Umeå i ca 20 år. Under hela denna tid har jag varit aktiv i olika rörelser i Umeå. Under de senaste åren har det varit frågor som storleken på barngrupperna och arbetsmiljön i förskolan, kommunledningens kuppartade utförsäljning av allmännyttiga hyresrätter och situationen för visselblåsare i offentliga verksamheter som varit fokus.

En slutsats jag dragit utifrån mina erfarenheter av lokalpolitiken i Umeå är att den här stan behöver ett nytt politiskt ledarskap. Banden mellan Hans Lindberg i socialdemokraterna och Anders Ågren i moderaterna är så täta att det uppstått en osund och arrogant kultur i Stadshuset. Detta visar sig inte minst i den allvarliga kritik som revisorer vid upprepade tillfällen fört fram mot hur verksamheterna sköts. Offentliga dokument har undanhållits medborgare som vill granska beslutsprocesser kring byskolornas framtid. Beslut om utförsäljning av allmännyttiga hyreslägenheter har fattats utan att allmänhet eller partimedlemmar informerats och utan att de politiker som ska fatta beslutet har fått tillgång till beslutsunderlag. Tjänstemän och politiker har efter möten med fastighetsägare rivit offentliga utrymmen och sen ljugit om det gentemot allmänheten. Arrogansen består i att de politiskt ansvariga för dessa övertramp antingen vägrar debattera eller ägnar sig åt smutskastning av sina kritiker. Då tycker jag att man har förverkat sitt förtroende att företräda Umeborna och borde ägna sig åt något annat än politik.

I denna blogg kommer jag skriva om dessa frågor ur ett demokrati- och medborgarperspektiv. Därigenom hoppas jag bidra med att dessa frågor får en plats i den lokala valrörelsen. Politiskt står jag till vänster om Vänsterpartiet. Det hymlar jag inte med. Men jag tror och hoppas att det inte bara är personer långt till vänster som inser att vi behöver en kommunledning som tar sitt ansvar för att säkra en demokratisk ordning i lokalpolitiken. Det är ju bara så kallat sunt förnuft.

Inlägg av johan79:

Bloggar av johan79