”Socialdemokraterna är de största förlorarna i kommunvalet”

Av , , Bli först att kommentera 25

Socialdemokraterna backar 6,5 procentenheter i kommunvalet. Centerpartiet och Vänsterpartiet ökar mest. Det här är förstås en signal till socialdemokraterna att den fiffel- & bågpolitik man lagt sig till med, den arrogans och uppblåsta tjurskallighet med vilken man viftat bort all kritik inte har gått hem. Den biten gör mig glad.

Samtidigt bedömer jag, utifrån vad jag vet om de som leder s i Umeå, att sannolikheten att denna signal tas på allvar är lika med noll. Förnekelsen kommer fortsätta. Om de klagar på resultaten kommer de skylla på ”medja” och ”kåmunister” eller annat nojigt svammel. På kort sikt är det negativt för oss eftersom vi sannolikt kommer behöva leva med detta blindstyre några år till. På lång sikt är det negativt för s som pysande krymper ihop till obetydlighet samtidigt som de upprepar mantrat ”allt är som det ska-det går bra för oss-det går bra för Umeå”.

Bli först att kommentera

Socialdemokraterna försökte avsätta kritiker av Bostaden-affären

Av , , 2 kommentarer 25

I en artikel i ETC framkommer nu information om ett efterspel till Bostaden-affären:

”Vänsterpartiets styrelseledamot i AB Bostaden, Bore Sköld, var öppet kritisk till förfarandet och den bristande informationen, både i media och i de efterföljande debatterna i kommunfullmäktige.

Under våren 2018 fick Vänsterpartiets ledning reda på att Socialdemokraterna planerade att avsätta Bore Sköld i fullmäktige, eftersom han ansågs vara illojal i sin kritik mot utförsäljningarna och därmed ska ha brutit mot aktiebolagslagen.

- Man pratade om att Bore Sköld inte hade skött sitt uppdrag. Styrelsen gav i uppdrag till moderbolaget att utreda förutsättningarna för att avsätta en ledamot. Alltså en politisk rättegång i en fullmäktigeförsamling, säger Ulrika Edman”.

Detta är ett utmärkt exempel på den ”Umeanda” som socialdemokraterna och moderaterna etablerat i Umeå kommun som går ut på att kompisarna Lindberg & Ågren gör upp vid sidan om, kör över och vilseleder oss medborgare. När fulspelet avslöjas erkänner man inte och backar utan hänger ut, smutskastar och försöker knuffa ut de som säger ifrån.

2 kommentarer

Valet är här och denna blogg lägger ner

Av , , 3 kommentarer 27

Jag bestämde mig att starta denna blogg för lite mer än ett år sedan. Det var i juni 2017 och jag hade tillsammans med många andra bevittnat den skandalösa beslutsprocessen kring Bostaden-affären. Vi som var på plats under kommunfullmäktigesammanträdet hade precis bildat Folkinitiativet. Vi hade, inom loppet av två dagar, samlat in över 2000 (!) namnunderskrifter där Umebor krävde en lokal folkomröstning i frågan. De som kunde var där under större delen av dagen för att kunna följa debatten och visa politikerna att vi var många som var kritiska mot kuppmakarna.

Jag hade inte särskilt höga tankar om den politiska ledningen innan kommunfullmäktige. Men jag måste ändå medge att jag blev förbluffad över hur arroganta många av politikerna uppträdde gentemot oss som var där. Många vägrade överhuvudtaget svara på frågor och diskutera. Andra var hånfulla och skadeglada. Men det som gjorde mig mest illa berörd var hur ledande moderata och socialdemokratiska politiker satt i samma soffa UTANFÖR fullmäktigesalen och pratade om ölen på Lottas krog samtidigt som debatten om utförsäljningarna pågick därinne. Detta helt oförblommerat, som att de var så arroganta att de inte ens såg sig nödgade att spela engagerade och insatta i en fråga som berörde så många.

När jag efter att beslutet om utförsäljningen var fattat gick nedför trappan på väg hem stötte jag ihop med två socialdemokratiska fullmäktigeledamöter. Jag påpekade att de är svikare och frågade om de inte skämdes över att ha brutit ett vallöfte och gått bakom ryggen på Umeborna. Den ene av dem tittade ner i golvet. Kanske skämdes han. Den andre av dem drog på sitt bredaste hånflin och uttalade de häpnadsväckande orden: ”Det är ju såhär som demokrati fungerar!”. Där och då lovade jag honom och mig själv att det här är något som de ska få höra under kommande valrörelse. Den här bloggen har varit mitt sätt att nå ut till fler Umebor och att visa vilseledarskapet i socialdemokraterna och deras bästisar i moderaterna att vi inte har glömt vad de har gjort.

Holmlund-gate
Denna blogg fick rejält med draghjälp av det före detta kommunalrådet Lennart Holmlund som på sitt karaktäristiska sätt hängde ut mig och smutskastade mig i en serie inlägg. Han började med att kalla mig lögnare och gick sedan vidare att uttala sig om hur han tror att jag sköter mitt jobb som lärare, att han inte skulle tillåta sitt barnbarn att ha mig som lärare och avrundade med vad som tycktes vara ett hot om att kommunen kunde avbryta sitt samarbete med min arbetsgivare om man hade sådana som mig som anställda. Under dessa märkliga sommardagar gick jag från att ha knappt 100 visningar av min blogg per dag till över 600 visningar per dag. Jag antar att jag har Holmlunds vulkanutbrott att tacka för den ökade spridningen!

Det systematiska smutskastandet
Om man ska vara lite allvarlig (vilket man ju ska) så är det ändå viktigt att stanna upp här. Samtidigt som Holmlund hängde ut mig bedrev han en kampanj mot en anonym bloggare som också bloggar om kommunpolitik. I detta fall menade Holmlund att bloggaren var feg som valde att blogga anonymt och påstod att bloggen stred mot VK:s regler och borde stängas. Men behandlingen av mig, som inte är anonym, visar ju vad som händer med personer som säger ifrån öppet. Hade denna bloggare trätt fram hade Holmlund naturligtvis hängt ut även denna person och försökt smutskasta och på andra sätt föra fokus från det bloggaren diskuterat. Det faktum att INGEN i socialdemokraterna markerade mot Holmlund i denna situation visar förstås att det är såhär man vill ha det. Meningsmotståndare ska krossas och då behövs någon som Holmlund som inte begränsas av folkvett och etikett.
Jag är övertygad om att man låter Holmlund hållas för att han fyller en funktion: När han vräker ur sig saker om meningsmotståndare flyttar han fokus från sakfrågan och kritiken mot kommunledningen till ett ”bråk”.

Vi andra, som vill ha en öppen diskussion och debatt bör förstås oroa oss över det här klimatet. Vad tror ni att den omilda behandling som jag, den anonyma bloggaren och andra har utsatts för sänder ut för signaler? Tror ni att det uppmuntrar exempelvis anställda i Umeå kommun eller personer i andra politiska partier att lyfta fram missförhållanden eller kritik? Knappast. Det skapar ett ängsligt och otryggt klimat som pressar takhöjden i den lokala debatten ytterligare snäpp nedåt.

Hur går vi vidare?
Rösta inte på socialdemokraterna eller moderaterna i kommunvalet på söndag. Låt det bli en signal till ledningarna för ”Umeandans” partier att vi är trötta på fulspelet, på att s och m gör upp om politiken vid sidan om, på att man saboterar insyn i beslutsprocesser genom hemliga möten eller undanhållande av offentliga dokument och på att man istället för att delta i den offentliga debatten tiger eller smutskastar. Men det är bara steg 1. Nästa steg är att fler av oss blir engagerade i viktiga frågor som rör lokalsamhället. Det finns en mängd föreningar, nätverk och organisationer som arbetar i den riktningen och de behöver fler aktiva. Det är föreningslivet som skapar den gemenskap och det engagemang som håller ihop samhället. Det är genom föreningar och nätverk som vi skapar band, formulerar gemensamma intressen och bevakar hur folkvalda brukar eller missbrukar det förtroende de förvaltar. Partierna då? Som jag skrivit tidigare är jag glad och tacksam över att det finns personer som är beredda att ta på sig förtroendeuppdrag för att hålla den lokala demokratin levande. Men det finns en poäng att inte gå in i ett parti ensam. Det gäller särskilt de jag känner som har gått med i socialdemokraterna för att ”påverka inifrån”. Den som går in själv där och inte rättar sig i ledet kommer att bli nermald. För att stå emot det trycket behöver man stöd av andra självständigt tänkande människor.

Med de orden: tack till er som läst mina inlägg, till er som tog mig i försvar under Holmlund-gate och till er som kommit med kloka inspel i diskussioner kring de inlägg som publicerats!

3 kommentarer

Vänskapskorruption i affär mellan kommunen och Thoréngruppen?

Av , , Bli först att kommentera 19

Vi vet sedan tidigare att Hans Lindberg och hans vänner i kommunledningen har ett, milt uttryckt, märkligt sätt att göra affärer med skattemedel. Idag beslutade en majoritet i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) att godkänna upphandlingen med Thoréngruppen angående bygget av inomhusfotbollshallar i Umeå. Men Lindberg och hans dåvarande politiska sekreterare Lena Sandlin gick redan innan jul förra året ut med att uppgörelsen redan var klar. De stannade inte där. Thorén utmålades som en frälsare som bjussat kommunen på en kanondeal.

Lokalmedia bidrog också till att framställa affären som fantastiskt problemfri. P4 Västerbotten beskrev det exempelvis som att Umeå skulle ”få” en inomhusshall ”gratis” av Raja Thorén. Detta är vilseledande. Det är vanligt att privata företag/investerare går in med investeringskostnader initialt men de gör det i princip riskfritt. Genom att sluta förmånliga och för marknaden ovanligt trygga avtal med det offentliga blir det på sikt en rejäl vinstaffär för det privata på bekostnad av det offentliga. Det betyder att skattemedel omvandlas till privata vinster. Vänner av ordning påpekade mycket riktigt att detta på sikt kommer att bli en väldigt god affär för Thoréngruppen. Vidare kritiserades socialdemokraterna för att göra upp med Thorén vid sidan om istället för att lyfta och diskutera frågan med andra partier och diskutera olika typer av alternativ, t.ex. vilka som ska bygga hallen och var i Umeå den behövs som mest. Sist men inte minst påpekades att detta ju är en offentlig upphandling som måste processas genom ett anbudsförfarande. Men detta tyckte Lindberg och hans vänner att man ju kan ta senare. Det luktade redan då favorisering av en enskild privat aktör. Denna misstanke förstärktes några veckor senare av att Lena Sandlin, som jobbade mycket nära Lindberg, skulle sluta sitt jobb som politisk sekreterare för att börja ett jobb som VD-assistent på – just det – Thoréngruppen.

Och visst har Thoréngruppen hämtat hem ett saftigt avtal. Umeå kommun förbinder sig nämligen att betala hyra för lokalerna i 25 år efter tillträde. Vinnare av upphandlingen ges möjlighet att bygga kontorslokal på ytan mellan hallarna. Kommunen ansöker om och bekostar ändring i detaljplan, hyr all tid i hallarna och tar alla drift- och underhållskostnader. Eftersom en kommun inte går i konkurs, såsom ett privat företag riskerar göra, så är det den bästa hyresgästen man kan få. För oss skattebetalare är den typen av långa förbindelser riskfyllda projekt eftersom kommunens ekonomi fluktuerar. Efter Kalla Faktas granskning av utbildningsföretaget Astar, för vilket Thoréngruppen är moderbolag, vet vi dessutom att de uppgifter som företaget lämnar när de lägger anbud i offentliga upphandlingar inte alltid stämmer överens med verkligheten.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet och hänvisar till att affären verkar riggad på förhand och att vänskapskorruption kan föreligga. Jag tycker att det är bra att den misstanken lyfts och utreds, även om vänskapskorruption är mycket svårt att bevisa. Ofta rör det sig om gråzoner mellan jäv och korruption. Men man kan ju vända på det hela också. Just för att det är svårt att bevisa om vänskapskorruption föreligger eller inte så är det ju så viktigt att politiker beter sig professionellt och ser till att sköta upphandlingar och andra affärer på ett sätt som undanröjer istället för att skapa misstankar och misstro hos allmänheten. Allmänhetens förtroende betyder allt för offentliga verksamheter. Att som Lindberg och hans vänner gå ut och meddela att en uppgörelse är i hamn INNAN ett upphandlingsförfarande genomförts och att dessutom inte ens medge att det är ett problem att ens närmaste medarbetare går över till det privata företag som uppgörelsen gäller är omdömeslöst. Varför? Därför att det signalerar att den politiska ledningen för kommunen inte förstår, alternativt inte bryr sig om, att sådana saker kan skada förtroendet och tilliten till det offentliga. (Utöver detta är det för mig en gåta att inte fler socialdemokrater protesterar mot de svängdörrar som bevisligen finns mellan socialdemokratin och välfärdskapitalister.)

Det faktum att en majoritet i KSAU låter den här typen av omdömeslöshet passera okommenterat är ännu ett uttryck för den obehagliga ja-sägar-mentalitet som varit ett återkommande tema i denna blogg. Fler måste ta bladet från munnen, markera och staka ut vägen mot en ny kultur som sätter allmänhetens tilltro till det offentliga före banden till enskilda privata företagare.

Bli först att kommentera

Lindberg nöjd med kommunikationen kring Bostaden-affären

Av , , Bli först att kommentera 16

Socialdemokraterna fick utstå kraftfull kritik när partiets ledning, genom Hans Lindberg och Bostadens socialdemokratiska ordförande, under stort hemlighetsmakeri drev igenom en utförsäljning av allmännyttiga hyresrätter.

I en intervju i dagens VK får Lindberg ett par frågor om den svekdebatt som följde. Reportern frågar ”Lyckades ni inte kommunicera den bakgrunden och därmed motiveringen till beslutet?”.

På den frågan svarar han:
”Jo men det var en del som inte ville förstå. Till exempel Vänsterpartiet”.

Här ser vi hur litet socialdemokraterna, som enligt egen utsago ska bli bättre på att lyssna, faktiskt begripit och tagit till sig av den kritik som lyftes fram. Kritiken handlade i första hand om hemlighetsmakeriet, undermåliga underlag för beslut, bristen på öppenhet och debatt och det respektlösa bemötandet av den kritiska opinion som växte fram efter att uppgifter om planerna på denna utförsäljning läckte till lokalmedia. Det Folkinitiativ för en lokal folkomröstning som samlade kring 4000 namnunderskrifter krävde att beslutet skulle tas om på grund av att affären var ett demokratiskt haveri. Kritiken framfördes i e-postmeddelanden till politiker, insändare och debattartiklar. Detta struntade Lindberg i då. Det var tyst tyst tyst från honom folkstormen igenom, med undantag för kommentarer om att kritiken borde bli en polissak. Bevisligen har han inte besvärat sig om att i efterhand ta till sig av kritiken heller. Med mindre än en vecka kvar till lokalvalet viftar han bort kritiken som att det handlade om folk som ”inte vill förstå”. Kaxigt eller dumt, vad vet jag.

Bli först att kommentera

Kommunpolitiker med modet att göra rätt

Av , , Bli först att kommentera 24

Fokus i denna blogg har legat på de som missbrukar sin makt som förtroendevalda. Det är ett perspektiv som måste fram. Men jag skulle också vilja lyfta fram exempel på de öar av sundhet som trots allt finns i det försurade hav som socialdemokraterna och moderaterna kallar Umeandan.

För det första har vi de centerpartistiska politiker och vänsterpartistiska politiker som stöttade de föräldrar som kämpat för byskolorna i byar som Bullmark. Detta samtidigt som socialdemokraterna gjorde sitt bästa för att undanhålla information från en upprörd och engagerad allmänhet. För det andra har vi politiker i Vänsterpartiet och Arbetarpartiet som klart och tydligt ställde sig på oroade och upprörda hyresgästers sida när Bostadens ledning tillsammans med socialdemokraterna och moderaterna förde allmänheten bakom ljuset i Bostaden-affären. Medan socialdemokraterna, moderaterna, centern, KD och Liberalerna röstade ja till en utförsäljning av allmännyttiga hyresrätter, baserat på ett underlag som några månader senare ogiltigförklarades av Förvaltningsrätten, stod framförallt Vänsterpartiet på ett föredömligt sätt fast vid att denna skandalöst odemokratiska beslutsprocess var oacceptabel och måste tas om. För det tredje har vi den ännu pågående affären kring avskedade ekonomidirektören där politiker i Arbetarpartiet och Vänsterpartiet utmanat den ensidiga bild som Lindberg och Ågren försökt etablera.

Detta är exempel på kurage. Även om jag inte delar politisk övertygelse med alla ovan så imponeras jag av modet att säga ifrån när majoriteten saknar omdöme eller är tysta. Målet måste vara att att skapa en politisk kultur i Umeå kommun där politiker som följer sitt rättspatos blir regel, istället för undantag. Som läget är nu, måste en sådan förändring börja med en försvagning av socialdemokraterna och moderaterna i valet nästa vecka.

Bli först att kommentera

Läpparnas bekännelse i Bostaden-affären

Av , , Bli först att kommentera 24

Läste att Frankrikes miljöminister avgår med omedelbar verkan. Han hänvisar till att han inte fått resurser eller utrymme att bedriva en miljöpolitik värd namnet.

Det är synd att den här typen av beslut inte fattas oftare. Det visar att den politik, de principer och idéer en politiker står för betyder mer än den egna politikerkarriären.

Förra sommaren hade det exempelvis varit lägligt för socialdemokratiska politiker att lämna sina uppdrag i protest mot hur Bostaden-affären hanterades. Det fanns faktiskt ett fåtal som var emot kuppen. Istället valde de att inte delta i fullmäktigesammanträdet och lämnade över ja-sägandet till en lydig suppleant som hoppade in. Denna protest var helt meningslös.

Det hade varit kraftfullare och mer respektingivande med en fullmäktigeledamot som konstaterade att partiledningen, med sitt hemlighetsmakeri, passerat en anständighetens gräns och att han eller hon inte kan sitta kvar och ge sitt aktiva eller passiva stöd till ett sådant odemokratiskt övertramp. De hade kunnat säga att, ja, jag är beredd att komma tillbaka till politiken om åtgärder vidtas för att dessa övertramp inte sker. Det hade varit civilkurage.

Så blev det inte och nu kampanjar dessa ”kritiska” sossar sida vid sida med spindlarna i det trassliga nät som kallas Bostaden-affären. Det sänder ut signaler om att man är beredd att se mellan fingrarna för vad som helst så länge man får behålla sin position. Det är ju inte politik utan karriärism.

Bli först att kommentera

Glädjande att socialdemokraterna tappar i Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 23

Enligt en färsk opinionsundersökning tappar socialdemokraterna mark i Umeå. Det demokratiska haveriet med Bostaden-affären, oskicket att möta kritik med smutskastning eller pinsam tystnad, är några av de saker som gör det, milt uttryckt, välförtjänt att de förlorar stöd.

Till detta ska läggas att socialdemokraterna i Umeå har ett enormt valmaskineri i ryggen för att genom olika PR-kampanjer dominera den bild av partiet som når ut till väljarna. Trots detta hänger missnöjet mot partiet kvar. Att väljare framförallt tycks gå till Vänsterpartiet är glädjande. Det är nämligen ett av de få partier som aktivt vänt sig emot socialdemokraternas och moderaternas Umeåanda. Denna förskönande omskrivning för det fiffel och båg som varit återkommande de senaste åren har oftast att göra med att ledningarna för dessa partier valt förhandlingar med fastighetsbolag och enskilda näringsidkare framför en öppen debatt där allmänheten ges insyn och kan ta aktiv del i frågan om hur Umeås omvandling ska se ut. Vinnarna är förstås de företag som köpt upp offentligt ägda fastigheter till ett finfint pris, byggt nya dyra fastigheter som de sedan hyr ut till höga kostnader till – just det – kommunen. Väven är förstås paradexempel här men det finns flera andra exempel. Förlorarna är de som bekostar dessa projekt och som får ta smällarna när de visar sig kostsamma och försätter kommunen i ekonomiska trångmål (skattebetalande medborgare och anställda och brukare i offentliga fastigheter).

Nu får vi hoppas att denna nedåtgående trend bara är en början på ett större tapp i kommunvalet för socialdemokraterna. Och att borgerliga väljare vänder moderaterna ryggen. Det är antagligen det som krävs för att den osunda kultur som klibbat sig fast i Umeå kan börja brytas upp och ersättas av en kultur som sätter öppenhet och insyn främst och präglas av en debatt med högt i tak.

Bli först att kommentera

Ytterliggare skäl att nobba s & m i kommunvalet

Av , , Bli först att kommentera 22

Till skälen att inte rösta på socialdemokraterna och moderaterna i höstens kommunval kan tilläggas: s & m har omvandlats till PR-byråer. Det över allt annat överordnade målet är att stärka det egna partiets varumärke. Istället för att föra en aktiv och seriös debatt om viktiga framtidsfrågor skickar de ut de politiska sekreterare som administrerar deras Facebookkonton för att systematiskt rensa ut kritiska frågor och avvikande uppfattningar. Varför? För att få det att framstå som om deras partier är älskade av alla . Allt enligt mottot: Det som inte syns eller hörs finns inte.

Antingen plockar de helt sonika bort kommentarer de inte gillar. Eller så utnyttjar de en funktion på Facebook där administratören för en sida kan ställa in så att en kommentar som postas bara kan ses av de som är vänner med den personen. Det är ett effektivt sätt att se till att kritik inte når personer utanför filterbubblorna. Ytterligare en åtgärd är att helt blockera användare från att kommentera.

Här är ett exempel på en kommentar som raderades av moderaternas administratör:

20180826_104258

Socialdemokraterna sätter ribban lika lågt när de friserar sina egna sidor.

Jag skulle vilja avfärda socialdemokraternas och moderaternas rädsla för kritik som barnslig. Men nu har vi att göra med partierna som har kommunalrådsposter i kommunen. Tillsammans med misstänkliggörandet av media och smutskastningen mot kritiker utgör rensandet av kritiska kommentarer i sociala medier ett sabotage mot det offentliga samtalet. Det är inte bara respektlöst mot allmänheten. Dessutom innebär det att partierna som de facto styr Umeå i en ohelig allians systematiskt undviker att debattera frågor som är obekväma och kan påverka deras image negativt. I den meningen har man svikit folkvaldas skyldighet att aktivt vara i dialog med omgivningen och gått upp i PR-världens fixering vid varumärkesbyggande. Det kan vi inte låta fortgå. Det just nu effektivaste sättet att protestera mot denna kultur är att rösta på ett demokratiskt alternativ till Umeåandan.

Bli först att kommentera

Vänstern, FI och Centern lyfts fram som bäst för Umeås förskolor

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag publicerade den grupp som varit drivande i Föräldranätverket en värdering av partiernas svar på de frågor som nätverket skickat till deras företrädare. Frågorna handlade om vad de olika partierna har gjort och vad de vill göra för att få bukt med de stora barngrupperna i förskolan.

Nedan citerar jag hela uttalandet. Men först skulle jag vilja säga något om en kritik som alltid kommer efter sådana här uttalanden. Det finns alltid de som tycker det är fel att ta ställning. I vissa fall handlar det om ren partilojalitet. Socialdemokrater blir förstås sårade när föräldrar sågar deras passivitet i förskolefrågan. Det handlar också om personer som inte gillar att bli ”skrivna på näsan” utan vill bilda sin egen uppfattning. Den inställningen är märklig tycker jag. Om ett nätverk driver ett sakpolitiskt krav om minskade barngrupper inom förskolan är det självklart att nätverket måste göra en värdering av de olika partiernas politik.

Om nätverket inte skulle göra en värdering blir ju arbetet under dessa år helt meningslöst. Om vi kräver att förskolefrågan prioriteras i kommunpolitiken och tar på oss att granska och bilda opinion så måste vi ju också göra en bedömning av HUR partierna gör detta. Annars lämnar vi över hela makten till partierna att framställa sin politik som bättre än vad den i själva verket är. Och alla partier kommer naturligtvis att hävda att deras parti har den bästa politiken för förskolan oavsett hur mycket eller lite de faktiskt gör. Sen kan förstås olika personer dra olika slutsatser av samma material. Men i så fall är det vettigare att argumentera för varför nätverket borde dra andra slutsatser istället för att säga att nätverket inte borde dra några slutsatser alls.

Med det sagt, här är uttalandet som lades ut på Föräldranätverkets Facebooksida idag:

”I snart två års tid har Föräldranätverket i Umeå engagerat sig för mindre barngrupper och större personaltäthet i Umeås förskolor. Många har deltagit i demonstrationer, skrivit insändare, varit aktiva i Facebook-gruppen och skrivit under namninsamlingar, och en mindre grupp har arbetat med att träffa politiker för att påverka.

Utifrån de svar vi har fått från politikerna (som presenterats här i gruppen under den senaste veckan), samt utifrån de träffar med politiker vi haft, vill vi lyfta fram tre partier som de som vi tycker arbetar mest för mindre grupper och mer personal i förskolan. De tre partierna är Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Centerpartiet.

Det finns två stora anledningar till att vi lyfter fram just dessa partier. Dels har de konkreta och bra svar på de frågor vi har ställt. De verkar ta förskolans utmaningar på allvar och verkligen vilja göra något åt situationen.

Den andra anledningen är att de varit beredda att lyssna och samtala med oss. De har varit välkomnande när vi pratat med dem, och verkligen velat lyssna på det vi säger. De har bjudit in och tagit initiativ till samtal. De har också visat att de inte tror att de själva sitter på alla svar och alltid vet bäst, utan ställt frågor och tagit in det vi sagt. När vi har träffat dem har de ställt frågan ”Hur tycker ni vi ska göra?”, istället för att bara lyfta fram sina egna lösningar.

Utan att ta ställning till partiernas politik i övrigt vill vi alltså lyfta fram Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Centerpartiet som de partier som tydligast arbetar för mindre grupper och mer personal i Umeås förskolor”.

Bli först att kommentera