Johans nyheter

Budget utan diskussion!

Av , , Bli först att kommentera 4

Budgeten tagen utan invändningar! Jo visst blev det debatt som alltid men inte kring vad budgeten innehöll utan mer om när vi skulle besluta om densamma. Vi i majoriteten har sedan länge pekat på de ekonomiska osäkerheter som finns och som kan komma att förändra förutsättningarna för vilka pengar vi har att tillgå de kommande åren. Samtidigt har nämnderna och verksamheterna ett behov att så tidigt som möjligt få besked om vilken ekonomisk ram de har att tillgå för att klara behoven. Vi i majoriteten menar att vi tog den nu utifrån nämndernas behov av att veta och sen kommer ju ett val där nya kommunfullmäktige i oktober ska fastslå budget och där finns ju möjlighet att justera ramarna utifrån att kommunens inkomster kan förändras.

Som väljare kan man säkert fundera över varför det inte blir större debatt kring budget och varför oppositionen inte framhåller alternativ på ett tydligare sätt. Jag tror att mycket handlar om ett bra politiskt klimat här i Vännäs där vi i majoriteten lyssnar på oppositionen och kommer det bra förslag därifrån så genomför vi dessa. Det gäller ju inte bara budgetarbete utan även att vi bifaller goda förslag från motioner, synpunkter m.m. Så vad skiljer oss då majoritet- opposition? En stark skiljelinje handlar om hur vi ska driva välfärden, vi står för offentlig – oppositionen för privat. Det kan man tänka enbart är en fråga på nationell nivå, men inte. Vi diskuterar ofta privat eller offentlig finansiering kring särskilt boende, hemtjänst och LSS. Vi i majoriteten har analyserat alternativen och det framgår tydligt från bl.a. SKL (Sveriges kommuner och Landsting) att det inte är en bra lösning för Vännäs framför allt eftersom vår kommun storlek gör det svårt att förhandla men en privat marknadsaktör. Vi blir helt enkelt fast med en aktör som kan sätta priserna. Vi kan inte lätt  ordna ett alternativ i en sådan situation. Så vi lyssnar och analyserar fast vi i grunden är övertygade om det riktiga i att välfärden ska drivas i offentlig regi. Välfärden ska inte skapa vinster som går till aktieutdelning. Vår regerings förslag röstades nyligen ner av alliansen och Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag, så då vet ni vad som sker om det blir byte av regering efter valet och vad som kan hända i Vännäs.

 

Bli först att kommentera

Vår politik gör skillnad!

Av , , Bli först att kommentera 6

Vår politik gör skillnad! Vår politik utvecklar vårt Vännäs såväl i samhället som på landsbygden.

Vi ska finnas där våra medborgare finns, vi ska förstå och ta till oss kring det som inte fungerar, vi ska förändra så att alla som behöver kan ta del av omsorg och trygghet.

Jag tänkte berätta lite för er vad vi åstadkommer, vad vi genomfört och lite om vad som är på gång.

Vi har nyss tagit del av en medborgarundersökning som i allt väsentligt visar att vi medborgare är nöjda med livet i Vännäs. På några få punkter behöver vi jobba vidare, men som helhet ett bra betyg. Inte högsta möjliga men bra, över medel i jämförelse med andra kommuner.

Flera av våra verksamheter har det skrivits om i media, flera av våra verksamheter ifrågasätts av oppositionen. Ja vi vill också gärna fördela mer pengar till vård, skola och omsorg. Men det finns inga outnyttjade pengar så vi måste i så fall omfördela. Vi hjälps nu åt för att se, om och i så fall hur, vi behöver omfördela. Vi har sagt nej till stora nedskärningar nu under tiden utredningen pågår, kom ihåg det. Om verksamheterna under 2018 får ett underskott hanterar vi det i bokslutet under mars-april 2019. Det vet de flesta om. Hjälp till med att föra ut det budskapet.

Oppositionen kastar fram förslag utan att se till konsekvenserna, men så kan de ju göra för de har inte ansvaret för kommunen, det har vi!

Det är lätt att hamna i negativa attityder när det är kämpigt. Alla verksamheter i vår kommun har det tufft. Alla skulle behöva fler medarbetare, mer pengar till allt vad som skulle vilja kunna göra.

Men fastna inte i den negativa attityden, trots läget gör vi fantastiskt bra arbete varje dag i alla våra verksamheter, det visar undersökningar på. Vi levererar bra välfärd varje dag året om.

Jag tycker vi alla ska hjälpas åt med budskapet att Vännäs är bra. I Vännäs finns bra skola, vård och omsorg. Vi kämpar för att höja kvalité och resultat trots att pengarna inte räcker till allt vi vill göra. Sträck på era ryggar var stolta över vår kommun.

Var stolta över den välfärd vi levererar och svara de som undrar över vad so sker att vi jobbar vidare med det som än inte är riktigt bra.

Vad har vi då åstadkommit hitintills:

Vi bygger vidare och i år är det inflyttning på 16 lägenheter i Vännäsby på festplatsen.

Vi startar produktionen av 6 lägenheter på Vegagatan, ni vet huset som brann.

Vi startar förhoppningsvis produktionen av 18 lägenheter i kooperativ upplåtelseform på Älvdala.

Vi renoverar vårt bestånds äldsta hus på Kommendörsgatan.

Efter sommaren startar renoveringen av Rick Müllers låghus som tillsammans med höghuset blir vårt ”trygghetsboende” med allt vad det innebär. Efterlängtat är det!

Vårt nya särskilda boende ligger i planeringsskede och byggstart sker till nästa vår. Det är långa processer, jag vet. Men så är det ett viktigt hus, som ska hålla samma kvalité och inomhusmiljö, med alla de krav om energieffektivitet som Vegaskola hade. Ett stort bygge för Vännäs, stort behov och efterlängtat.

Vi förbättrar samarbetet med näringslivet i Vännäs och samverkar med att få Vännäs attraktivare och gärna att fler företag etablerar sig här. Vi försöker stärka den lokala handeln som gör vårt centrum levande. Vi träffar företrädare för landsbygdsföretagen regelbundet för att lyssna och hjälpas åt med att hitta förbättringsområden.

Biosfärsområde Vindelälven Juhtatdahkas kandidatur är avslutad och ansökan inskickad till Unesco. Nästa vår hoppas vi på att utses som det nordligaste biosfärsområdet i världen. Vad kan det innebära i form av arbetstillfällen och möjligheter för utveckling i området?

Vi har föreslagit ett nytt mål till kommunfullmäktige att anta nu i juni kring digitalisering. Hur kan vi öka de digitala tjänsterna mot medborgarna, förenkla och göra saker via nätet. Inte minst med att lättare få kontakt med kommunens medarbetare ex.

Vår strandpromenad från Marahällabron till Brånbron är ett fantastiskt uppskattat initiativ som utvecklas vidare genom att vi i Vännäsby nu kommer få flera föreningar som vill anlägga bryggor. Det har varit lite väl rörigt, nu är alla överens och alla som strövar efter strandpromenaden kan nyttja bryggorna i framtiden.

Småhusbebyggelsen verkar inte avmattas. I Vännäsby är i princip alla tomter tingade. Det ställer krav på att hitta nya områden att exploatera, vilket är på gång.

I Vännäs kommer det att ske byggnationer i området kring Vännäsborg. Både i form av radhus och i form av småhus.

Vårt bredband är bra och vi bygger vidare. 95% av medborgarna kommer att ha fiber om nått år eller två. Redan idag ligger vi runt 90%.

 Vi försöker påverka mobiltelefonoperatörerna att bygga ut med fler master, men det går trögt.

Post Nord har sämre distribution än tidigare vilket utsätter landsbygdsföretagarna i en tuff situation. Vi är med och försöker påverka.

Vår miljö ska förbättras inom många områden, vad gäller luftkvalité ställer vi allt högre krav på leverantörer av tjänstebilar. Vi har skaffat elladdstolpar och el cyklar på medborgarhuset samt ladd möjligheter vid pendlarparkeringarna i Vännäs och Vännäsby.

Vår region ska slås samman med landstinget, vi är med och hjälper till att det ska bli så bra som möjligt.

Ja mycket händer i Vännäs men tre saker vill jag att ni kommer ihåg.

Var stolta över vårt parti, vår kommun och den välfärd vi levererar.

Möt negativa attityder med att berätta att vi levererar bra välfärd och vill göra det ännu bättre.

Vi behövs alla i vårt samhällsbygge och i valrörelsen!

 

 

Bli först att kommentera

Vintervägsunderhåll i besparingstider!

Av , , Bli först att kommentera 3

Vännäs kommun har stark tillväxt, många människor väljer att flytta till vår kommun vilket är väldigt roligt och bra. Det innebär också att behoven av samhällets tjänster ökar likväl som att nya bostäder och verksamhetslokaler behövs.

Under en lång rad av år har debatten förts om att minska samhällets offentliga utgifter vilket också skett. Det har fått till följd att statens bidrag till kommunerna har minskat. Detta tillsammans med ökade behov och majoritetens vilja att upprätthålla en hög nivå på våra tjänster innebär tuffa ekonomiska utmaningar. Vår politiska ambition är högre än intäkterna vilket innebär att vi måste minska våra utgifter. Vi är nu inne i en denna process och jobbar hårt med att minska våra utgifter. Vad som ska dras ner och hur mycket är ett politiskt beslut och våra förtroendevalda jobbar med att hantera läget och göra prioriteringarna. Många åsikter framförs från medborgarna kring besparingar och det är inte konstigt för de flesta vill ha mer service från kommunen, inte mindre.

Den senaste tiden har kommunen samlat företrädare för enskilda vägar för att informera om det politiska beslutet att inte längre täcka underskotten i vintervägunderhållet. Många negativa åsikter har framförts kring detta beslut även om andra kan framföra förståelse för situationen. Jag har också blivit uppvaktad och lyssnat till den oro som många känner inför framför allt osäkerheten om att säkerställa plogning och sandning  på sin enskilda väg. På grund av osäkerheten medborgarna känner och önskemål om att träffa politiska ledningen kommer kommunen att bjuda in till ny träff för att om möjligt hitta en lösning. En lösning som innebär samma besparing men samtidigt att kommunen även fortsättningsvis bistår föreningarna administrativt, vilket skulle öka tryggheten för föreningarna. Min förhoppning är att mötet ska ske innan påsk.

Bli först att kommentera

Oppositionen i Vännäs går sin egen väg!?

Av , , Bli först att kommentera 6

Det måste väl vara slutsatsen efter hår skarp kritik i de bloggar som publicerats i dagarna och den kritik som framfördes i senaste kommunfullmäktige.

De oftast gemensamma besluten tagna i arbetsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige får nu majoriteten stå till svars för. De må så vara, det kan vi ta. Men att använda saker som sägs i förtroende, rent felaktiga påståenden, är sämre. De senaste bloggarna från oppositionen pratar om ekonomi i fritt fall, att majoriteten inte ser till äldres bästa m.m. Vi har en tuff situation , det är sant, men inte att vi inte agerar.

Mycket har gjorts och mycket kvarstår att göra för att få en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Jag blir ganska förvånad över att oppositionen kan säga nästa vad som helst från talarstolen i kommunfullmäktige, att uppmana personer som tänkt sig bygga småhus i Vännäs att istället vända sig till Umeå är så starkt att man baxnar. Kommunfullmäktiges ledamöter har dessvärre blivit så vana över uttalandena att man snart inte ens reagerar.

Att sen de hårda angreppen mot majoriteten generellt visar på dålig hållning och utan respekt mot ledamöter från majoriteten kan inte få fortsätta.

Oppositionen lär väl snart fatta beslut om att lägga egna förslag på budget framöver utan att medverka i gemensamma budgetberedningen och det skulle vara bra för att åskådliggöra för medborgarna den skattesänkningspolitik som hela tiden framförs. Det lär väl komma ett sånt beslut inom närtid från oppositionen, utifrån vad som sagts.

Slutligen måste vi konstatera att klimatet i Vännäs försämras och att valpropagandan inför nästa val startat.

Bli först att kommentera

Äntligen! Egen budget, inte högerns!

Av , , 2 kommentarer 6

 

Första steget mot att kunna driva socialdemokratisk politik är klar. Vi har en egen budget att arbeta utifrån. Fram tills nu har vi haft en borgerlig budget att utgå ifrån.

Nu kommer nästa utmaning, att utifrån det parlamentariska läget få igenom de förslag som inte ingick i decemberöverenskommelsen. Här måste vi förhandla med oppositionen i riksdagen för att komma vidare.

Nu är väl inte det alltför svårt ändå! Titta på exemplet Vännäs. Här råder samsyn om budget och de stora penseldragen är vi överens om både i majoritetens partier och oppositionen.

2 kommentarer

Bra ”debatt” många kända ansikten!

Av , , 2 kommentarer 5

Igår kväll möttes vi alla partier i Vännäs på Studiefrämjandets initiativ. Tack för det Studiefrämjandet!

Alla sätt är bra där medborgarna får möjlighet att ställa frågor, få saker förklarade osv.

Även om nu huvuddelen av besökarna igår var på partiernas fullmäktigelistor fanns det en del övriga besökare där. Det hade varit ändå roligare med fler frågor från dessa än från partirepresentanter. Att Lars Ågren ledamot av kommunstyrelsens budgetberedningen passade på att ställa frågor kan ses som okej utifrån att han mest höll till områden där han inte har insyn eller kunskap. Att sen vice ordförande i barn och utbildningsnämnden Sixten Jonsson gav sig in i att ställa frågor om sitt egna anvarsområde kändes lite konstigt milt sagt. Få förstod hans fråga men efter insats från moderatorn kunde vi i panelen svara att vi alla tänkte följa lagen. Vem vet han behövde kanske vägledning när det handlade om lagarna inom sitt område?

Avslutningsvis. Debatt? Eftersom man hade svårt att bemöta påhopp och direkta felaktigheter blev det ingen debatt. Men hjälpte det medborgare att få klarhet i skillnader mellan partiernas politik var det ändå en bra kväll!

p.s. Tack även hotellet, snyggt arrangemang! d.s.

2 kommentarer

Hur svårt kan det vara!?

Av , , Bli först att kommentera 9

Det som diskuteras så flitigt i valrörelsen är skola, vård och omsorg. Visst, varför? Jo den gemensamma strategin från alliansen under de senaste åtta åren har ju varit skatteneddragningar. Vilket förstås får till följd att välfärden måste skäras ner. Moderaternas ”kärna” av välfärd är inte och kommer aldrig att vara detsamma som vad medborgarna förknippar med välfärd.

Den diskussion vi nu har om välfärden beror alltså på allianspolitiken nerdragningar de senaste åtta åren, tänk att det ska behöva påpekas, om och om igen!

Bli först att kommentera

Hållbarhet i tankar och verklighet!

Av , , 1 kommentar 13

Läser inlägg från Hans-Inge Smetana.

Vilken förvriden verklighet som beskrivs, tyvärr. Vännäs socialdemokrater gör skillnad. Hur skulle verkligheten sett ut om något av borgarpartierna haft den lokala makten? Det är vårt arbete lokalt som mildrat regeringens politik här i Vännäs. Visst har vi internt i partiet ibland fått kritik över att vi just mildrar borgarnas politik istället för att låta den få fullt genomslag. Då skulle medborgarna tydligare inse skillnaden. Mitt svar blir att vi socialdemokrater är valda lokalt för den politik vi bedriver och då innebär det att göra det bästa för våra medborgare.

Våra företag är viktiga för Vännäs. Därför har vi också intensifierat arbetet med näringslivsrådet och planerar för fler företagsbesök.

Landsbygdens utveckling arbetar vi bl.a.med genom samarbete kring biogasproduktion, lokalt upphandlade livsmedel och att stötta föreningslivet.

Skattefrågan är uppe på agendan då vi inte kan acceptera alltför stora neddragningar. En analys från Sveriges kommuner och landsting kring vår ekonomiska situation är bra och efterfrågad inte minst från oppositionen.

Att jag personligen är stolt över det arbete som våra medarbetare utför är inget skryt, mer ett konstaterande. Jag vet att de gör ett bra jobb trots krympande resurser. Välfärdssektorn är inte det enda området där nya företag kan bildas, det finns inom en rad andra områden som vi gärna ser etableras i Vännäs.

Vår nuvarande regering har omfördelat ca 140 miljarder kronor. Inte tillfört mer medel för kvalitetsförbättringar till kommunerna. Det som tillförts täcker i bästa fall de kostnadsökningar för anställdas löner.

Att sen vårt parti centralt lovat medel till att täcka kommunernas kostnadsökningar för unga anställda har H-I lyckats förtränga. Vidare kommer kommunerna få ytterligare stöd till skola och vuxenutbildning. Idag kom också beskedet att vi lägger 10 miljarder för ökat underhåll på järnvägen under statligt ansvar.

Avslutningsvis Hans-Inge. Visst är det oppositionens ansvar att hela tiden ifrågasätta majoriteten och dess beslut. Men måla inte upp en bild av Vännäs som avskräcker. Kom istället med förslag som ni tror skulle vara bättre. Ingen tjänar på det du nu säger. Framför allt inte bilden av Vännäs, vår fina kommun.

 

1 kommentar

Svar till borgarna än en gång!

Av , , Bli först att kommentera 9

Svaret på Ulf Erikssons tidigare inlägg. Idag publicerat i Folkbladet.

Socialdemokraterna visar vägen för Vännäs Utveckling!

Svar på Centerpartiets insändare i Folkbladet 18/8:

Ulf Eriksson undrar varför jag inte själv svarar på de frågeställningar som vi socialdemokrater ville att oppositionen skulle besvara. Visst lämnade jag besked om hur vi socialdemokrater ser på utmaningarna inom både vård och omsorg, skolan, hållbarhet och ökad inflyttning. För att förtydliga så kan jag lämna våra svar åter igen. Men innan dess måste jag kommentera vad Ulf Eriksson sa i sitt första inlägg under debatten och som flera av åhörarna efteråt kommenterade. Ulf Eriksson raljerade och sågade fullständigt ekonomin och utvecklingen som helhet i Vännäs, så till den grad att man kan fundera över att han faktiskt vill bo kvar här. Ulf Eriksson har dessutom deltagit i alla svåra beslut som politiken har tagit och sällan reserverat sig, men det är ju lätt att skylla ifrån sig på majoriteten!

Vi socialdemokrater tycker att Vännäs har stora möjligheter att fortsätta sin positiva utveckling. Mycket är bra, mycket kan förbättras, det är vår inställning. Våra professionella medarbetare är kommunens största tillgång.

 Behoven hos våra medborgare är stora. Många barnfamiljer har sökt sig till Vännäs, vilket är glädjande, men vi behöver bygga ut förskolan, vilket anstränger budget. Vi har tagit krafttag mot ett eftersatt underhåll, vilket anstränger budget.

Vi har aldrig undanhållit att vi under ett par år framöver kommer att ha en tuff ekonomisk situation, men därefter ser det bättre ut. Om vi nu också får en socialdemokratisk regering så ökar förutsättningarna för en positiv utveckling av Vännäs rejält.

Välfärden ska finansieras genom våra skatter. Vi ser det svårt att skära än mer på kommunens service inom vård och omsorg. Förutsättningarna beslutas idag av en borgerlig regering.

Våra skolor ska ha utbildad personal och lärarnas förutsättningar ska förbättras, speciallärare behöver rekryteras.

Socialdemokraterna i Vännäs har tagit initiativet till att föra upp uthållighet och hållbarhet på agendan bl.a. genom: biogasprojektet, som vi vill förverkliga, genom att upphandling av lokalt producerade livsmedel ska öka, medborgardialoger ska genomföras innan viktiga beslut, genom energieffektivisering och genom att införa höga krav vid nyproduktion av offentliga lokaler. Vi har också tagit initiativet till att genomföra en utbildning för hela kommunstyrelsen i långsiktigt hållbart tänkande. Vi har lagt ”ribban” för framtiden. Det är långsiktig hållbarhet.

Slutligen ser vi genom dessa satsningar att fler vill bosätta sig i Vännäs. När vi nu satsar på fler hyresrätter ger vi också möjligheten för ännu fler att bosätta sig i vår fina kommun.

Johan Söderling (S)

Kommunalråd Vännäs

 

 

 

Bli först att kommentera

Tväråbäck nästa!?

Av , , 6 kommentarer 6

Nu är det snart färdigt med perrong i Tvärålund. Grattis alla landsbygdsboende!

Riktigt bra och glädjande för alla som kanske till och med snabbare än beräknat kan ta tåget. Det tror jag har stor betydelse för utvecklingen av Tvärålund.

Vad säger ni i Tväråbäck? Ska vi arbeta för att få ett stopp för tåget i Tväråbäck?

 

 

6 kommentarer