Johans nyheter

Vintervägsunderhåll i besparingstider!

Av , , Bli först att kommentera 3

Vännäs kommun har stark tillväxt, många människor väljer att flytta till vår kommun vilket är väldigt roligt och bra. Det innebär också att behoven av samhällets tjänster ökar likväl som att nya bostäder och verksamhetslokaler behövs.

Under en lång rad av år har debatten förts om att minska samhällets offentliga utgifter vilket också skett. Det har fått till följd att statens bidrag till kommunerna har minskat. Detta tillsammans med ökade behov och majoritetens vilja att upprätthålla en hög nivå på våra tjänster innebär tuffa ekonomiska utmaningar. Vår politiska ambition är högre än intäkterna vilket innebär att vi måste minska våra utgifter. Vi är nu inne i en denna process och jobbar hårt med att minska våra utgifter. Vad som ska dras ner och hur mycket är ett politiskt beslut och våra förtroendevalda jobbar med att hantera läget och göra prioriteringarna. Många åsikter framförs från medborgarna kring besparingar och det är inte konstigt för de flesta vill ha mer service från kommunen, inte mindre.

Den senaste tiden har kommunen samlat företrädare för enskilda vägar för att informera om det politiska beslutet att inte längre täcka underskotten i vintervägunderhållet. Många negativa åsikter har framförts kring detta beslut även om andra kan framföra förståelse för situationen. Jag har också blivit uppvaktad och lyssnat till den oro som många känner inför framför allt osäkerheten om att säkerställa plogning och sandning  på sin enskilda väg. På grund av osäkerheten medborgarna känner och önskemål om att träffa politiska ledningen kommer kommunen att bjuda in till ny träff för att om möjligt hitta en lösning. En lösning som innebär samma besparing men samtidigt att kommunen även fortsättningsvis bistår föreningarna administrativt, vilket skulle öka tryggheten för föreningarna. Min förhoppning är att mötet ska ske innan påsk.

Bli först att kommentera

Oppositionen i Vännäs går sin egen väg!?

Av , , Bli först att kommentera 6

Det måste väl vara slutsatsen efter hår skarp kritik i de bloggar som publicerats i dagarna och den kritik som framfördes i senaste kommunfullmäktige.

De oftast gemensamma besluten tagna i arbetsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige får nu majoriteten stå till svars för. De må så vara, det kan vi ta. Men att använda saker som sägs i förtroende, rent felaktiga påståenden, är sämre. De senaste bloggarna från oppositionen pratar om ekonomi i fritt fall, att majoriteten inte ser till äldres bästa m.m. Vi har en tuff situation , det är sant, men inte att vi inte agerar.

Mycket har gjorts och mycket kvarstår att göra för att få en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Jag blir ganska förvånad över att oppositionen kan säga nästa vad som helst från talarstolen i kommunfullmäktige, att uppmana personer som tänkt sig bygga småhus i Vännäs att istället vända sig till Umeå är så starkt att man baxnar. Kommunfullmäktiges ledamöter har dessvärre blivit så vana över uttalandena att man snart inte ens reagerar.

Att sen de hårda angreppen mot majoriteten generellt visar på dålig hållning och utan respekt mot ledamöter från majoriteten kan inte få fortsätta.

Oppositionen lär väl snart fatta beslut om att lägga egna förslag på budget framöver utan att medverka i gemensamma budgetberedningen och det skulle vara bra för att åskådliggöra för medborgarna den skattesänkningspolitik som hela tiden framförs. Det lär väl komma ett sånt beslut inom närtid från oppositionen, utifrån vad som sagts.

Slutligen måste vi konstatera att klimatet i Vännäs försämras och att valpropagandan inför nästa val startat.

Bli först att kommentera

Äntligen! Egen budget, inte högerns!

Av , , 2 kommentarer 6

 

Första steget mot att kunna driva socialdemokratisk politik är klar. Vi har en egen budget att arbeta utifrån. Fram tills nu har vi haft en borgerlig budget att utgå ifrån.

Nu kommer nästa utmaning, att utifrån det parlamentariska läget få igenom de förslag som inte ingick i decemberöverenskommelsen. Här måste vi förhandla med oppositionen i riksdagen för att komma vidare.

Nu är väl inte det alltför svårt ändå! Titta på exemplet Vännäs. Här råder samsyn om budget och de stora penseldragen är vi överens om både i majoritetens partier och oppositionen.

2 kommentarer

Bra ”debatt” många kända ansikten!

Av , , 2 kommentarer 5

Igår kväll möttes vi alla partier i Vännäs på Studiefrämjandets initiativ. Tack för det Studiefrämjandet!

Alla sätt är bra där medborgarna får möjlighet att ställa frågor, få saker förklarade osv.

Även om nu huvuddelen av besökarna igår var på partiernas fullmäktigelistor fanns det en del övriga besökare där. Det hade varit ändå roligare med fler frågor från dessa än från partirepresentanter. Att Lars Ågren ledamot av kommunstyrelsens budgetberedningen passade på att ställa frågor kan ses som okej utifrån att han mest höll till områden där han inte har insyn eller kunskap. Att sen vice ordförande i barn och utbildningsnämnden Sixten Jonsson gav sig in i att ställa frågor om sitt egna anvarsområde kändes lite konstigt milt sagt. Få förstod hans fråga men efter insats från moderatorn kunde vi i panelen svara att vi alla tänkte följa lagen. Vem vet han behövde kanske vägledning när det handlade om lagarna inom sitt område?

Avslutningsvis. Debatt? Eftersom man hade svårt att bemöta påhopp och direkta felaktigheter blev det ingen debatt. Men hjälpte det medborgare att få klarhet i skillnader mellan partiernas politik var det ändå en bra kväll!

p.s. Tack även hotellet, snyggt arrangemang! d.s.

2 kommentarer

Hur svårt kan det vara!?

Av , , Bli först att kommentera 9

Det som diskuteras så flitigt i valrörelsen är skola, vård och omsorg. Visst, varför? Jo den gemensamma strategin från alliansen under de senaste åtta åren har ju varit skatteneddragningar. Vilket förstås får till följd att välfärden måste skäras ner. Moderaternas ”kärna” av välfärd är inte och kommer aldrig att vara detsamma som vad medborgarna förknippar med välfärd.

Den diskussion vi nu har om välfärden beror alltså på allianspolitiken nerdragningar de senaste åtta åren, tänk att det ska behöva påpekas, om och om igen!

Bli först att kommentera

Hållbarhet i tankar och verklighet!

Av , , 1 kommentar 13

Läser inlägg från Hans-Inge Smetana.

Vilken förvriden verklighet som beskrivs, tyvärr. Vännäs socialdemokrater gör skillnad. Hur skulle verkligheten sett ut om något av borgarpartierna haft den lokala makten? Det är vårt arbete lokalt som mildrat regeringens politik här i Vännäs. Visst har vi internt i partiet ibland fått kritik över att vi just mildrar borgarnas politik istället för att låta den få fullt genomslag. Då skulle medborgarna tydligare inse skillnaden. Mitt svar blir att vi socialdemokrater är valda lokalt för den politik vi bedriver och då innebär det att göra det bästa för våra medborgare.

Våra företag är viktiga för Vännäs. Därför har vi också intensifierat arbetet med näringslivsrådet och planerar för fler företagsbesök.

Landsbygdens utveckling arbetar vi bl.a.med genom samarbete kring biogasproduktion, lokalt upphandlade livsmedel och att stötta föreningslivet.

Skattefrågan är uppe på agendan då vi inte kan acceptera alltför stora neddragningar. En analys från Sveriges kommuner och landsting kring vår ekonomiska situation är bra och efterfrågad inte minst från oppositionen.

Att jag personligen är stolt över det arbete som våra medarbetare utför är inget skryt, mer ett konstaterande. Jag vet att de gör ett bra jobb trots krympande resurser. Välfärdssektorn är inte det enda området där nya företag kan bildas, det finns inom en rad andra områden som vi gärna ser etableras i Vännäs.

Vår nuvarande regering har omfördelat ca 140 miljarder kronor. Inte tillfört mer medel för kvalitetsförbättringar till kommunerna. Det som tillförts täcker i bästa fall de kostnadsökningar för anställdas löner.

Att sen vårt parti centralt lovat medel till att täcka kommunernas kostnadsökningar för unga anställda har H-I lyckats förtränga. Vidare kommer kommunerna få ytterligare stöd till skola och vuxenutbildning. Idag kom också beskedet att vi lägger 10 miljarder för ökat underhåll på järnvägen under statligt ansvar.

Avslutningsvis Hans-Inge. Visst är det oppositionens ansvar att hela tiden ifrågasätta majoriteten och dess beslut. Men måla inte upp en bild av Vännäs som avskräcker. Kom istället med förslag som ni tror skulle vara bättre. Ingen tjänar på det du nu säger. Framför allt inte bilden av Vännäs, vår fina kommun.

 

1 kommentar

Svar till borgarna än en gång!

Av , , Bli först att kommentera 9

Svaret på Ulf Erikssons tidigare inlägg. Idag publicerat i Folkbladet.

Socialdemokraterna visar vägen för Vännäs Utveckling!

Svar på Centerpartiets insändare i Folkbladet 18/8:

Ulf Eriksson undrar varför jag inte själv svarar på de frågeställningar som vi socialdemokrater ville att oppositionen skulle besvara. Visst lämnade jag besked om hur vi socialdemokrater ser på utmaningarna inom både vård och omsorg, skolan, hållbarhet och ökad inflyttning. För att förtydliga så kan jag lämna våra svar åter igen. Men innan dess måste jag kommentera vad Ulf Eriksson sa i sitt första inlägg under debatten och som flera av åhörarna efteråt kommenterade. Ulf Eriksson raljerade och sågade fullständigt ekonomin och utvecklingen som helhet i Vännäs, så till den grad att man kan fundera över att han faktiskt vill bo kvar här. Ulf Eriksson har dessutom deltagit i alla svåra beslut som politiken har tagit och sällan reserverat sig, men det är ju lätt att skylla ifrån sig på majoriteten!

Vi socialdemokrater tycker att Vännäs har stora möjligheter att fortsätta sin positiva utveckling. Mycket är bra, mycket kan förbättras, det är vår inställning. Våra professionella medarbetare är kommunens största tillgång.

 Behoven hos våra medborgare är stora. Många barnfamiljer har sökt sig till Vännäs, vilket är glädjande, men vi behöver bygga ut förskolan, vilket anstränger budget. Vi har tagit krafttag mot ett eftersatt underhåll, vilket anstränger budget.

Vi har aldrig undanhållit att vi under ett par år framöver kommer att ha en tuff ekonomisk situation, men därefter ser det bättre ut. Om vi nu också får en socialdemokratisk regering så ökar förutsättningarna för en positiv utveckling av Vännäs rejält.

Välfärden ska finansieras genom våra skatter. Vi ser det svårt att skära än mer på kommunens service inom vård och omsorg. Förutsättningarna beslutas idag av en borgerlig regering.

Våra skolor ska ha utbildad personal och lärarnas förutsättningar ska förbättras, speciallärare behöver rekryteras.

Socialdemokraterna i Vännäs har tagit initiativet till att föra upp uthållighet och hållbarhet på agendan bl.a. genom: biogasprojektet, som vi vill förverkliga, genom att upphandling av lokalt producerade livsmedel ska öka, medborgardialoger ska genomföras innan viktiga beslut, genom energieffektivisering och genom att införa höga krav vid nyproduktion av offentliga lokaler. Vi har också tagit initiativet till att genomföra en utbildning för hela kommunstyrelsen i långsiktigt hållbart tänkande. Vi har lagt ”ribban” för framtiden. Det är långsiktig hållbarhet.

Slutligen ser vi genom dessa satsningar att fler vill bosätta sig i Vännäs. När vi nu satsar på fler hyresrätter ger vi också möjligheten för ännu fler att bosätta sig i vår fina kommun.

Johan Söderling (S)

Kommunalråd Vännäs

 

 

 

Bli först att kommentera

Tväråbäck nästa!?

Av , , 6 kommentarer 6

Nu är det snart färdigt med perrong i Tvärålund. Grattis alla landsbygdsboende!

Riktigt bra och glädjande för alla som kanske till och med snabbare än beräknat kan ta tåget. Det tror jag har stor betydelse för utvecklingen av Tvärålund.

Vad säger ni i Tväråbäck? Ska vi arbeta för att få ett stopp för tåget i Tväråbäck?

 

 

6 kommentarer

Roliga figurer i Brån!

Av , , 1 kommentar 9

Det är lätt att dra upp mungiporna vid färd genom Brån. Den långa allén är vacker och många trevliga personer bor där. Några gårdar innan bron hajar man till! Där sitter gubbar och snackar, eller jagar, eller fikar eller? Första gången blev man överraskad, nu mer nyfiken. Vad har hon hittat på nu. Upphovspersonens fullstora figurer kläs om efter nån vecka, en ny situation, nya skratt visas till allmän munterhet.

Tack för det!

1 kommentar

Stark framtidstro!

Av , , Bli först att kommentera 3

Min kropp pirrar av glädje och förväntan. Nu drar valrörelsen igång igen, denna gång med än mer kraft och stort deltagande.

På lördag inviger vi vår valstuga med tal och musik. Vi har besök av landstingsrådet Peter Olofsson och bjuder på kaffe och tårta.

Så kom nu och besök oss, ställ frågorna, undra varför vi inte satsar på det ena eller andra. Fundera över varför vår verklighet skiljer sig

från alliansens.Vår valstuga kommer att vara bemannad utom söndagar och måndagar. Där finns information och alltid kaffe. Vi kommer också

ha små tävlingar och ge möjlighet att vinna ett fint pris genom att gissa valutgången i Vännäs.

 

Bli först att kommentera