Nu rullar det på

Av , , 1 kommentar 8

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

1 kommentar

Javisst blev det förändring!

Av , , Bli först att kommentera 9

https://www.youtube.com/watch?v=99WJeuoJG2Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR32PwMnei_rT43Z9NME1JrWVhDDtlEP9PgqG2ux5huRyWjHYrPomFDcw6s

Bli först att kommentera

Det är svårare här, men det går!

Av , , Bli först att kommentera 17

Att tillskapa sin försörjning här långt från de stora marknaderna, är betydligt svårare än där befolkningstätheten och infrastrukturerna är mer tätpackade.

Att kopiera redan fungerande ideér är ett säkert sätt att både misslyckas själv och samtidigt punktera marknaden för sina lokala konkurrenter.

Men tänker man efter ett varv till, så att man med sin affärsidé utvecklar produkten eller metoden, då går man förbi stora delar av konkurrerande verksamheter.

Jag är först i min kommun och vad jag vet i hela Lappland, som valt att mekanisera hustimmertillverkningen och ser goda förutsättningar att pressa priserna rejält.

Klarar jag mig att huka under all avundsjuka, så ska det här gå riktigt bra.Foto0823[1]

Bli först att kommentera

Så dras likgiltighetstäcket över skövlingen av vår bygd igen!

Av , , 1 kommentar 42
Och vår allmänbildade journalist på VK nöjer sig med bärköparnas svammel om att numera är nya bärplockare välutbildade om hur de ska plocka och att det säkert är ”någon annans plockare” som bygger snödrivor av hjortronplant vid vägarna, precis som i fjol!
Man undrar om det är någon mening att servera VK några uppgifter över huvud taget?
Snarare än att låta bärföretagare stå som sanningsvittnen, borde Johansson ha vänt sig till Länsstyrelsen som myndighet, anser jag.
Hur länge ska rofferiet och förödandet av våra ömtåliga bärmarker få fortsätta i sövande slummer från svamlande bortförklaringar från de bärföretagare som är ansvariga för hetsen ute på myrarna?
De tar hit på tok för många och en hel vecka för tidigt.
Samtidigt kostar det 200 – 250 skr/dygn för de Thailändska plockare som inte heller kan göra som Polackerna och åka hem igen!
Vad ger det för alternativ åt de hitresta plockarna?
Skulden och ansvaret ligger 100% på bärföretagarna som arrangerat våldförandet på svenska allemansrätten, att de ömtåliga hjortronplantorna rivs upp med rötterna i konkurrensen om vilka som ska sitta med svarte Petter!
1 kommentar

Ska inte lagen gälla lika för alla?

Av , , 3 kommentarer 31

Den 1 januari 2016 började ny lagstiftning gälla vid kastrering av smågrisar: kirurgisk kastrering av gris ska ske under bedövning (25 § djurskyddsförordningen)

Om du kastrerar dina smågrisar genom att skära bort testiklarna, innebär det att du numera alltid ska ge dem bedövning innan ingreppet.”

Renägande samer tillåts obehindrat att kastrera rentjurar utan bedövning.

Läs om hur rigorösa bestämmelserna för Får och getägandet är och där är det absolut förbjudet att märka djuren på samma sätt som samerna märker renkalvar, att karva bort jack i öronen med en kniv utan edövning eller efterföljande vård.
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/markning-och-registrering-av-djur/lammassaate-maaliskuu2016_sv.pdf

”Det är olagligt att kupera hundar i Sverige. Det gäller både öron och svans”
https://www.skk.se/sv/utstallning/regler/kuperade-hundar/

Likafullt fortsätter renägarna att med Länsstyrelsens goda minne bedriva djurplågeri på en nivå som ingen annan djurhållare skulle tillåtas.
Nya djurskyddslagen träder ikraft 1 april 2019.
Få se om vi genom den börjar likställa djurplågerier oavsett vilka som utför det?
Eller ska den omvända diskrimineringen få fortsätta, under förevändning av en förljugen exotism, där stämplingen som ”ursprungsbefolkning” från tar renägare skyldigheter som åläggs alla andra?

http://tidningen.djurskyddet.se/2019/04/ny-djurskyddslag-trader-i-kraft-idag/

3 kommentarer

Är det rena skrivbordsmänniskor …

Av , , Bli först att kommentera 22

…som befordrats till avverkningsplanerare hos skogsbolagen numera?

Vineravverkningar ska vara klara i februari-mars och allt virke utkört innan vårförfallet sätter in på våra grusvägar.
Men när man startar en vinteravverkning i april….!!!!
Idag har det gått 3 fullastade timmerbilar med sågtimmer på den allmänna vägen Dikanäs – Storseleby.

Idag när vägen är som absolut svagast!

Är VÅRFÖRFALLET ett okänt begrepp numera?

Bli först att kommentera

Dit det bär, dit bär det hän!

Av , , Bli först att kommentera 39

Stefan Löfvén kan i år inte klaga på att skattetrycket på de som tjänar mmest minskar, då det ju faktiskt är en del av den överenskommelse han gjort för att få behålla makten med hjälp av liberala C och L.

Istället angriper han oppositionen med beskyllningar om att KD och M skulle vara högerextrema och kunna leda till en upprepning av 1900-talets judeförföljelser.

Nu var ju för det första dessa pogromer ett resultat av extrem socialism och drevs från både det tyska nationalsocialistiska partiet , såväl som från de revolutionära Leninist-Stalinisterna i öst.

 

Samtidigt som Löfvén i tllgjord skräck varnar för de farliga revolutionärerna inom KD och M, så skanderar hans partikollegor antisemitiska slagdängor på Malmös gator. ”Krossa sionismen” och ”Leve Palestina” ekar där mellan nerklottrade husfasader i de islamisttäta förorterna.

De i särklass största hotet under hakkorsflaggor kommer just från de intoleranta nya väljargrupper, som räddat kvar Löfvén och hans anhang vid maktens grytor och tillsamman med genomkorkade kärnväljare kan Löfvén kosta på sig att vara precis hur motsägelsefull och inkonsekvent som helst. Men de rättroendes skara blir alltmer uttunnad från infödda svenskar och hans maktbas blir därmed alltmer präglad av det judehat hans väljarbas impregnerar det forna demokratiska partiet med!

Steg för steg leds vi mot inbördeskrig och jag är rätt säker på vilken sida jag ämnar ställa mig!
Bildresultat för nazistisk löfven

Bli först att kommentera

Att hålla käft är en bra början när man saknar insikt

Av , , 1 kommentar 40

Det är lätt att sitta på höga hästar och vara klimatsmart när du bor i en stad. Men det är ingen hjälteinsats du håller på med. Det är minimikrav.
Tro fan du ska åka tåg! Du bor ju mitt i smeten. Ska du från Stockholm till Göteborg är det inte ens ett byte bort. Men testa att ta tåget till Berlin nästa gång du ska på viktigt möte och upplev i realtid hur det är för en Kirunabo att ta sig till huvudstaden utan att flyga.
Och anledningen till att du kan bo i stan och välja på tretton sorters smör i butiken är att någon annan bor i glesbygd och håller kossor och kärnar detta smör. Någon som själv får färdas tre mil till närmsta samhälle för att eventuellt få tag i en ekologisk banan och självklart köra bil för att bussturerna är indragna. Någon vars byaskola är nedläggningshotad och vars närmsta vårdcentral befolkas av stafettläkare. Någon vars vackra utsikt förstörs av en vindkraftsspark och som betalar lika mycket i skatt som resten av Sveriges befolkning men inte får tillgång till samma service. Utan i stället moraliserande från ”klimathjältar” till stadsbor som minsann åker buss till jobbet och köper KRAV-märkt mat.

De kommuner i Sverige som bidrar mest till landets välfärd är också de fattigaste. Det är i Norrland dessa kommuner finns. Det är här man skövlar skog, bryter malm och dämmer våra vatten. Och trots att Norrland har ett energiöverskott satsas stora pengar på att bygga vindkraftverk. Vår natur är en lekstuga för statliga bolag – där de likt själviska, självsvåldiga femåringar går in och möblerar om lite som de vill.
Sverige har precis som det Brittiska Imperiet byggt sin rikedom på att hålla kolonier. Men vår koloni heter inte Indien eller Rhodesia – den kallas för Norrland. Det är de norrländska naturresurserna som är anledningen till Sveriges hela rikedom. Och precis som i kolonierna tas rikedomen därifrån och pumpas in i de regioner där de styrande sitter.
När Expressenkrönikören Lotta Gröning menar att Norrland borde göra som Skottland och kräva självständighet, väcker det upprörda känslor men också roat förakt från kolonialmaktens företrädare. Vad vill de där vildarna från norr? Vad är 40 arbetstillfällen på Vattenfall i Jokkmokk att bråka om? Deras svar visar på okunskap. Det handlar inte om fyrtio arbetstillfällen utan om århundraden av plundring. Och ett Norrland som befolkas av människor som är trötta på att ses som en belastning, när de i själva verket är en tillgång.
Men ilskan riktas inte bara mot företagspampar och politiker i storstaden. Det handlar också om okunskapen hos gemene stadsbo. Som vill köpa svenskt, ekomärkt och grön el. Men som inte värdesätter de regioner och människor som möjliggör allt detta. Och inte själva vill vara med och producera det. Och definitivt inte vill drabbas av baksidorna som följer. Ve den som monterar vindkraftsverk vid deras sommarhus i skärgården eller förvandla deras strövområde till en gruvbrytning.

Med rötterna i Jokkmokk har jag på nära håll känt det jäsande missnöjet. Tålamodet har prövats länge nog och människor har tröttnat. Sverige kommer på sikt att få betala dyrt för denna segregation mellan landsbygd och stad. Mellan norr och söder.
”Man kan inte förvänta sig att man ska kunna bo precis vart som helst i Sverige”, menar skribenter och makthavare. Och tänk att precis så tycker jag också! Man kan inte förvänta sig att man ska kunna bo överallt. Det finns områden i landet som är direkt olämpliga att befolka. Allra orimligast är att tro att man kan bo i Stockholmsregionen. En stad som varken kan försörja sig själv på energi eller mat. Som är helt beroende av att landsbygden och framför allt Norrland betjänar den. Stan har ju inte ens bostäder till sina invånare! Förklara för mig varför vi satsar på en region där man varken kan bo eller äta sig mätt? Varför vi flyttar resurser och arbetstillfällen dit?
Stockholm skulle inte klara sig mer än någon dag utan pålitliga leveranser från kolonin. Människor vill befrielse från kolonialmakten. Missnöjet mullrar som åska i norr. Winter is coming.

Clara Lidström
underbaraclara@expressen.se

1 kommentar

Ett enda ord….

Av , , 1 kommentar 16

I dagens fullmäktige ägnades en rätt omständig debatt och omröstning ifall ordet kunder ska finnas med i kommunens styrdokument för personalpolicy.
Från åskådarplats ser jag inte som det antyddes från K G Abramsson att det handlar om influenser från ett kapitalistiskt synsätt eller ej, utan det styrs av om personalpolicy enbart ska omfatta relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare, eller även innefatta hur kommunens anställda ska vårda sina relationer och sitt agerande mot medborgare och annorstädes mantalsskrivna köpare av kommunala tjänster?

Personligen ser jag inget fel i att kommunens personalpolicy förutom relationerna arbetsgivare-arbetstagare, även reglerar vad arbetsgivaren avkräver den anställde evad gäller uppträdande mot kommunens kunder, vilket även voteringsutfallet blev med röstsiffrorna 15 mot 12.

1 kommentar