Ska inte lagen gälla lika för alla?

Av , , 3 kommentarer 22

Den 1 januari 2016 började ny lagstiftning gälla vid kastrering av smågrisar: kirurgisk kastrering av gris ska ske under bedövning (25 § djurskyddsförordningen)

Om du kastrerar dina smågrisar genom att skära bort testiklarna, innebär det att du numera alltid ska ge dem bedövning innan ingreppet.”

Renägande samer tillåts obehindrat att kastrera rentjurar utan bedövning.

Läs om hur rigorösa bestämmelserna för Får och getägandet är och där är det absolut förbjudet att märka djuren på samma sätt som samerna märker renkalvar, att karva bort jack i öronen med en kniv utan edövning eller efterföljande vård.
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/markning-och-registrering-av-djur/lammassaate-maaliskuu2016_sv.pdf

”Det är olagligt att kupera hundar i Sverige. Det gäller både öron och svans”
https://www.skk.se/sv/utstallning/regler/kuperade-hundar/

Likafullt fortsätter renägarna att med Länsstyrelsens goda minne bedriva djurplågeri på en nivå som ingen annan djurhållare skulle tillåtas.
Nya djurskyddslagen träder ikraft 1 april 2019.
Få se om vi genom den börjar likställa djurplågerier oavsett vilka som utför det?
Eller ska den omvända diskrimineringen få fortsätta, under förevändning av en förljugen exotism, där stämplingen som ”ursprungsbefolkning” från tar renägare skyldigheter som åläggs alla andra?

http://tidningen.djurskyddet.se/2019/04/ny-djurskyddslag-trader-i-kraft-idag/

3 kommentarer

Är det rena skrivbordsmänniskor …

Av , , Bli först att kommentera 19

…som befordrats till avverkningsplanerare hos skogsbolagen numera?

Vineravverkningar ska vara klara i februari-mars och allt virke utkört innan vårförfallet sätter in på våra grusvägar.
Men när man startar en vinteravverkning i april….!!!!
Idag har det gått 3 fullastade timmerbilar med sågtimmer på den allmänna vägen Dikanäs – Storseleby.

Idag när vägen är som absolut svagast!

Är VÅRFÖRFALLET ett okänt begrepp numera?

Bli först att kommentera

Dit det bär, dit bär det hän!

Av , , Bli först att kommentera 35

Stefan Löfvén kan i år inte klaga på att skattetrycket på de som tjänar mmest minskar, då det ju faktiskt är en del av den överenskommelse han gjort för att få behålla makten med hjälp av liberala C och L.

Istället angriper han oppositionen med beskyllningar om att KD och M skulle vara högerextrema och kunna leda till en upprepning av 1900-talets judeförföljelser.

Nu var ju för det första dessa pogromer ett resultat av extrem socialism och drevs från både det tyska nationalsocialistiska partiet , såväl som från de revolutionära Leninist-Stalinisterna i öst.

 

Samtidigt som Löfvén i tllgjord skräck varnar för de farliga revolutionärerna inom KD och M, så skanderar hans partikollegor antisemitiska slagdängor på Malmös gator. ”Krossa sionismen” och ”Leve Palestina” ekar där mellan nerklottrade husfasader i de islamisttäta förorterna.

De i särklass största hotet under hakkorsflaggor kommer just från de intoleranta nya väljargrupper, som räddat kvar Löfvén och hans anhang vid maktens grytor och tillsamman med genomkorkade kärnväljare kan Löfvén kosta på sig att vara precis hur motsägelsefull och inkonsekvent som helst. Men de rättroendes skara blir alltmer uttunnad från infödda svenskar och hans maktbas blir därmed alltmer präglad av det judehat hans väljarbas impregnerar det forna demokratiska partiet med!

Steg för steg leds vi mot inbördeskrig och jag är rätt säker på vilken sida jag ämnar ställa mig!
Bildresultat för nazistisk löfven

Bli först att kommentera

Att hålla käft är en bra början när man saknar insikt

Av , , 1 kommentar 39

Det är lätt att sitta på höga hästar och vara klimatsmart när du bor i en stad. Men det är ingen hjälteinsats du håller på med. Det är minimikrav.
Tro fan du ska åka tåg! Du bor ju mitt i smeten. Ska du från Stockholm till Göteborg är det inte ens ett byte bort. Men testa att ta tåget till Berlin nästa gång du ska på viktigt möte och upplev i realtid hur det är för en Kirunabo att ta sig till huvudstaden utan att flyga.
Och anledningen till att du kan bo i stan och välja på tretton sorters smör i butiken är att någon annan bor i glesbygd och håller kossor och kärnar detta smör. Någon som själv får färdas tre mil till närmsta samhälle för att eventuellt få tag i en ekologisk banan och självklart köra bil för att bussturerna är indragna. Någon vars byaskola är nedläggningshotad och vars närmsta vårdcentral befolkas av stafettläkare. Någon vars vackra utsikt förstörs av en vindkraftsspark och som betalar lika mycket i skatt som resten av Sveriges befolkning men inte får tillgång till samma service. Utan i stället moraliserande från ”klimathjältar” till stadsbor som minsann åker buss till jobbet och köper KRAV-märkt mat.

De kommuner i Sverige som bidrar mest till landets välfärd är också de fattigaste. Det är i Norrland dessa kommuner finns. Det är här man skövlar skog, bryter malm och dämmer våra vatten. Och trots att Norrland har ett energiöverskott satsas stora pengar på att bygga vindkraftverk. Vår natur är en lekstuga för statliga bolag – där de likt själviska, självsvåldiga femåringar går in och möblerar om lite som de vill.
Sverige har precis som det Brittiska Imperiet byggt sin rikedom på att hålla kolonier. Men vår koloni heter inte Indien eller Rhodesia – den kallas för Norrland. Det är de norrländska naturresurserna som är anledningen till Sveriges hela rikedom. Och precis som i kolonierna tas rikedomen därifrån och pumpas in i de regioner där de styrande sitter.
När Expressenkrönikören Lotta Gröning menar att Norrland borde göra som Skottland och kräva självständighet, väcker det upprörda känslor men också roat förakt från kolonialmaktens företrädare. Vad vill de där vildarna från norr? Vad är 40 arbetstillfällen på Vattenfall i Jokkmokk att bråka om? Deras svar visar på okunskap. Det handlar inte om fyrtio arbetstillfällen utan om århundraden av plundring. Och ett Norrland som befolkas av människor som är trötta på att ses som en belastning, när de i själva verket är en tillgång.
Men ilskan riktas inte bara mot företagspampar och politiker i storstaden. Det handlar också om okunskapen hos gemene stadsbo. Som vill köpa svenskt, ekomärkt och grön el. Men som inte värdesätter de regioner och människor som möjliggör allt detta. Och inte själva vill vara med och producera det. Och definitivt inte vill drabbas av baksidorna som följer. Ve den som monterar vindkraftsverk vid deras sommarhus i skärgården eller förvandla deras strövområde till en gruvbrytning.

Med rötterna i Jokkmokk har jag på nära håll känt det jäsande missnöjet. Tålamodet har prövats länge nog och människor har tröttnat. Sverige kommer på sikt att få betala dyrt för denna segregation mellan landsbygd och stad. Mellan norr och söder.
”Man kan inte förvänta sig att man ska kunna bo precis vart som helst i Sverige”, menar skribenter och makthavare. Och tänk att precis så tycker jag också! Man kan inte förvänta sig att man ska kunna bo överallt. Det finns områden i landet som är direkt olämpliga att befolka. Allra orimligast är att tro att man kan bo i Stockholmsregionen. En stad som varken kan försörja sig själv på energi eller mat. Som är helt beroende av att landsbygden och framför allt Norrland betjänar den. Stan har ju inte ens bostäder till sina invånare! Förklara för mig varför vi satsar på en region där man varken kan bo eller äta sig mätt? Varför vi flyttar resurser och arbetstillfällen dit?
Stockholm skulle inte klara sig mer än någon dag utan pålitliga leveranser från kolonin. Människor vill befrielse från kolonialmakten. Missnöjet mullrar som åska i norr. Winter is coming.

Clara Lidström
underbaraclara@expressen.se

1 kommentar

Ett enda ord….

Av , , 1 kommentar 13

I dagens fullmäktige ägnades en rätt omständig debatt och omröstning ifall ordet kunder ska finnas med i kommunens styrdokument för personalpolicy.
Från åskådarplats ser jag inte som det antyddes från K G Abramsson att det handlar om influenser från ett kapitalistiskt synsätt eller ej, utan det styrs av om personalpolicy enbart ska omfatta relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare, eller även innefatta hur kommunens anställda ska vårda sina relationer och sitt agerande mot medborgare och annorstädes mantalsskrivna köpare av kommunala tjänster?

Personligen ser jag inget fel i att kommunens personalpolicy förutom relationerna arbetsgivare-arbetstagare, även reglerar vad arbetsgivaren avkräver den anställde evad gäller uppträdande mot kommunens kunder, vilket även voteringsutfallet blev med röstsiffrorna 15 mot 12.

1 kommentar

Rak fråga till Ivan Larsson (C) ?

Av , , 3 kommentarer 26

Har du tidigare varit dömd till fängelse för något brott?
Om svaret är JA, hur långt straff och vad var orsaken?

3 kommentarer

Märkligt resonemang

Av , , 1 kommentar 17

Att den begärda folkomröstningen om reservatsbildningarna inte skulle vara en kommunal angelägenhet hat jag ingen förståelse för?

Dels är kommunen själv en av de största markägarna och dels är det en fråga som berör de flesta kommunmedborgarna.

Jag är dock glad att KD i Vilhelmina reserverade sig i Fullmäktige till förmån för att folkomröstningen skulle genomförts i samband med kommande val till EU-parlamentet!

Hur övriga borgerliga partier ska försvara sina ståndpunkter i frågan, får de själva avgöra?

1 kommentar

Nytt rekord i byråkratiskt vanvett!

Av , , 5 kommentarer 31

Gräv en grop i marken och placera ett utedass rakt ovanför denna grop, så har du en fungerande latrin. Godkänd utan ansökning, byråkrati eller inspektionskrav av någon specialutbildad miljöinspektör med fantasilöneanspråk!

Men gud nåde di om du i denna grop placerar en tunna eller ännu värre en 3-kamrad brunnsring!
Det innebär direkt 5000 skr i böter för att du inte ansökt om bygglov för latrinbrunn!
Därefter följer några tusen kronor i ordinarie bygglovsavgift och sedan hundratusen i kostnader för komplett egen avloppsanläggning, med infiltrationsanläggning och alla rör.
Sedan har du en kostnad på nära 2000 skr per år i tömningsavgift för slamsugning.

Någonstans måste vi försöka få in det sunda förnuftet i hanteringen av vårt mänskliga avträde.
Nu har lagstiftningen givit fria händer åt miljöinspektörerna att godtyckligt peka med hela handen, utan minsta avvägning av kostnad kontra nytta!
Ett åttioårigt par med en enkammarbrunn ute på en åker, där vederbörande i alla år själva klarat av att rensa och gräva ned sin egen skit, kan nu åläggas nyanläggning med kostnader som överstiger värdet på hela fastigheten, trots att inget läckage någonsin når något intilliggande vattendrag!
Rena jävla vanvettet och rekord i byråkrati utan sans och förnuft!
Bildresultat för enskilt avloppRelaterad bild
Bildresultat för torrdass

5 kommentarer

Vi kräver att ni gör något åt detta, ni poltiker inom kommun och region!

Av , , Bli först att kommentera 15

Varför tiger våra förtroendevalda inom kommun och region när folket utsätts för orättvisor och övergrepp?
Vintern är här nu, så det är hög tid att ni börjar leverera och göra skäl för era arvoden!
https://www.lokaltidningen.nu/insandare/inte-ratt-att-lamna-fjallbor-utan-plogning-av-vagar/reprkz!nxsSDHgxOYxARoiCXqOO8Q/?fbclid=IwAR0NmhZg39F2MRvQXCeV0oBcpcZtQP6-UIqnrt7CMluHFsJ3R2WCaW9sL34

Bli först att kommentera

Hånflinande miljöpartister legitimerar stölder i statens namn

Av , , 1 kommentar 21

Hedervärda Helena Lindahl är ensam som vågar ta ton mot kolonialmaktsföreträdarna i märkeskostymer.

 

https://www.facebook.com/HelenaLindahlVasterbotten/videos/845554462302664/

1 kommentar