Vart leder vår regionala språkutveckling?

Av , , 1 kommentar 10

Jag kan svälja att svenska starka verb omvandlas till svag böjning och att ungdomar börjar säga och skriva springde istället för sprang och rinnde istället för rann.

Men när inga lärare längre lokalt klarar av att skilja pronominas subjekt- och objektformer åt, då blir det hela ett svammelsurium ytan klar syftning även när unga ska lära sig korrekt svenska

”Kom hem till jag” hör man av och till.

”Han åkte ifrån jag” likaså

”De var snabbare än oss”

Men när Vilhelminagrabben ska ge sin kärleksförklaring till sommarbekantskapen ifrån Vetlanda och han formulerar:

”MIG GILLAR DU” istället för Jag gillar dig, då minskar drastiskt möjligheterna för att du ska få dina efterlängtade barnbarn!

1 kommentar

Vem bär skulden

Av , , Bli först att kommentera 17

Frågan är alltid aktuell.
Vem bär skulden till det som sker och skett?

Om det inte är ”samhällets”, ”skolans” eller ”kommunens”, vem är det då?
Kan det möjligen vara så att vi var och en är PERSONLIGT ANSVARIGA för vad vi oss företager?

Nej men fy så jag tänker!
Kanske är det kommunchefens fel?
Eller polisens?? Jaaa polisen bär nog skulden !
Skönt, då slapp vi det personliga egna ansvaret för våra handlingar!

Bli först att kommentera

Nu rullar det på

Av , , 1 kommentar 8

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

1 kommentar

Javisst blev det förändring!

Av , , Bli först att kommentera 9

https://www.youtube.com/watch?v=99WJeuoJG2Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR32PwMnei_rT43Z9NME1JrWVhDDtlEP9PgqG2ux5huRyWjHYrPomFDcw6s

Bli först att kommentera

Det är svårare här, men det går!

Av , , Bli först att kommentera 17

Att tillskapa sin försörjning här långt från de stora marknaderna, är betydligt svårare än där befolkningstätheten och infrastrukturerna är mer tätpackade.

Att kopiera redan fungerande ideér är ett säkert sätt att både misslyckas själv och samtidigt punktera marknaden för sina lokala konkurrenter.

Men tänker man efter ett varv till, så att man med sin affärsidé utvecklar produkten eller metoden, då går man förbi stora delar av konkurrerande verksamheter.

Jag är först i min kommun och vad jag vet i hela Lappland, som valt att mekanisera hustimmertillverkningen och ser goda förutsättningar att pressa priserna rejält.

Klarar jag mig att huka under all avundsjuka, så ska det här gå riktigt bra.Foto0823[1]

Bli först att kommentera

Så dras likgiltighetstäcket över skövlingen av vår bygd igen!

Av , , 1 kommentar 42
Och vår allmänbildade journalist på VK nöjer sig med bärköparnas svammel om att numera är nya bärplockare välutbildade om hur de ska plocka och att det säkert är ”någon annans plockare” som bygger snödrivor av hjortronplant vid vägarna, precis som i fjol!
Man undrar om det är någon mening att servera VK några uppgifter över huvud taget?
Snarare än att låta bärföretagare stå som sanningsvittnen, borde Johansson ha vänt sig till Länsstyrelsen som myndighet, anser jag.
Hur länge ska rofferiet och förödandet av våra ömtåliga bärmarker få fortsätta i sövande slummer från svamlande bortförklaringar från de bärföretagare som är ansvariga för hetsen ute på myrarna?
De tar hit på tok för många och en hel vecka för tidigt.
Samtidigt kostar det 200 – 250 skr/dygn för de Thailändska plockare som inte heller kan göra som Polackerna och åka hem igen!
Vad ger det för alternativ åt de hitresta plockarna?
Skulden och ansvaret ligger 100% på bärföretagarna som arrangerat våldförandet på svenska allemansrätten, att de ömtåliga hjortronplantorna rivs upp med rötterna i konkurrensen om vilka som ska sitta med svarte Petter!
1 kommentar

Ska inte lagen gälla lika för alla?

Av , , 3 kommentarer 31

Den 1 januari 2016 började ny lagstiftning gälla vid kastrering av smågrisar: kirurgisk kastrering av gris ska ske under bedövning (25 § djurskyddsförordningen)

Om du kastrerar dina smågrisar genom att skära bort testiklarna, innebär det att du numera alltid ska ge dem bedövning innan ingreppet.”

Renägande samer tillåts obehindrat att kastrera rentjurar utan bedövning.

Läs om hur rigorösa bestämmelserna för Får och getägandet är och där är det absolut förbjudet att märka djuren på samma sätt som samerna märker renkalvar, att karva bort jack i öronen med en kniv utan edövning eller efterföljande vård.
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/markning-och-registrering-av-djur/lammassaate-maaliskuu2016_sv.pdf

”Det är olagligt att kupera hundar i Sverige. Det gäller både öron och svans”
https://www.skk.se/sv/utstallning/regler/kuperade-hundar/

Likafullt fortsätter renägarna att med Länsstyrelsens goda minne bedriva djurplågeri på en nivå som ingen annan djurhållare skulle tillåtas.
Nya djurskyddslagen träder ikraft 1 april 2019.
Få se om vi genom den börjar likställa djurplågerier oavsett vilka som utför det?
Eller ska den omvända diskrimineringen få fortsätta, under förevändning av en förljugen exotism, där stämplingen som ”ursprungsbefolkning” från tar renägare skyldigheter som åläggs alla andra?

http://tidningen.djurskyddet.se/2019/04/ny-djurskyddslag-trader-i-kraft-idag/

3 kommentarer

Är det rena skrivbordsmänniskor …

Av , , Bli först att kommentera 22

…som befordrats till avverkningsplanerare hos skogsbolagen numera?

Vineravverkningar ska vara klara i februari-mars och allt virke utkört innan vårförfallet sätter in på våra grusvägar.
Men när man startar en vinteravverkning i april….!!!!
Idag har det gått 3 fullastade timmerbilar med sågtimmer på den allmänna vägen Dikanäs – Storseleby.

Idag när vägen är som absolut svagast!

Är VÅRFÖRFALLET ett okänt begrepp numera?

Bli först att kommentera

Dit det bär, dit bär det hän!

Av , , Bli först att kommentera 39

Stefan Löfvén kan i år inte klaga på att skattetrycket på de som tjänar mmest minskar, då det ju faktiskt är en del av den överenskommelse han gjort för att få behålla makten med hjälp av liberala C och L.

Istället angriper han oppositionen med beskyllningar om att KD och M skulle vara högerextrema och kunna leda till en upprepning av 1900-talets judeförföljelser.

Nu var ju för det första dessa pogromer ett resultat av extrem socialism och drevs från både det tyska nationalsocialistiska partiet , såväl som från de revolutionära Leninist-Stalinisterna i öst.

 

Samtidigt som Löfvén i tllgjord skräck varnar för de farliga revolutionärerna inom KD och M, så skanderar hans partikollegor antisemitiska slagdängor på Malmös gator. ”Krossa sionismen” och ”Leve Palestina” ekar där mellan nerklottrade husfasader i de islamisttäta förorterna.

De i särklass största hotet under hakkorsflaggor kommer just från de intoleranta nya väljargrupper, som räddat kvar Löfvén och hans anhang vid maktens grytor och tillsamman med genomkorkade kärnväljare kan Löfvén kosta på sig att vara precis hur motsägelsefull och inkonsekvent som helst. Men de rättroendes skara blir alltmer uttunnad från infödda svenskar och hans maktbas blir därmed alltmer präglad av det judehat hans väljarbas impregnerar det forna demokratiska partiet med!

Steg för steg leds vi mot inbördeskrig och jag är rätt säker på vilken sida jag ämnar ställa mig!
Bildresultat för nazistisk löfven

Bli först att kommentera