Skulle egenkontroll från trafikanter fungera lika bra som för regleringsföretag?

Av , , Bli först att kommentera 16

Nu ondgör man sig i SVT Uppdrag Granskning med rätta över vanvettet att FN själva ska agera utredare, åklagare och domare för brott de själva anklagas för !?!

Men sanningen är att det följer precis samma mönster som kolonialmakten Svenska staten ålagt kolonisatörerna i Norrland, nämligen Elbolagens gemensamma regleringsbolag via vattendomarna byggda på den uråldriga gamla vattenlagen. Där är det upp till regleringsbolagen att själva meddela tillsynsmyndigheten länsstyrelsen om de begår några brott mot gällande vattendomar beträffande regleringar, vattenstånd, minimitappningar och liknande.

Hittills har inte ett enda sådant brott rapporterats från regleringsbolgaen själva och när folk längs älvdalarna skickar in bilder på torrlagda lekbottnar och båtar som hänger i luften i sina förtöjningar, går bara tillsynsmyndigheten ut till regleringsbolagen med en stillsam förfrågan om de begått några brott? Svaret från dessa helgon är alltid desamma – Neeejdå !

Om en trafikpolis skulle fråga en stoppad bilist om denne vid något enda tillfälle brutit mot någon trafikregel, skulle svaret nog bli detsamma, men där betror inte staten oss medborgare samma genomsyrade hederlighet som regleringsbolagen? Märkligt eller hur?

Statens offentliga utredningar 2012:46 (pdf, 7199 kB)

Nolltappning

Bli först att kommentera

KD i Vilhelminas förslag till kommunstyrelsens remissvar på glesbygdsutredningen SOU 2017:1

Av , , Bli först att kommentera 9

Vi ställer oss positiva till den övergripande målsättningen, liksom de specifika förslagen till konkreta åtgärder i form av ekonomiskt stöd till glesbygdsbutiker och infrastruktursatsningar i form av bredbandsutbyggnad.

Vi ser även utflyttningen av statliga myndigheter som mycket angeläget och uppmanar regeringen att snarast konkretisera och fördela dessa till områden som hamnat mest i kläm, efter nedläggningar och bortdragen offentlig service.

 

Vad som därefter förljer är allmänt hållna föresatser, vars konkreta innebörd behöver kläs i åtgärdsprogram och pengar.

Glesbygdens areella näringar som exempelvis skogsbruket kräver speciella åtgärder med upprustning av järnvägens tvärbanor mellan Norrlands inland och kusten, där industrierna finns. Även inlandsbanans upprustning står för oss högt på önskelistan, då där förutom tunga transporter även återfinnes en viktig pulsåder för besöksnäringen.

 

Utbyggnaden av Västerbottens inland vad gäller besöksnäringen, ställer även krav på att vi måste kunna ta emot charterflyg och med det följande behovet av att det finns en adekvat flygplats inom 15 mil från våra två expansiva fjälldalar Kittelfjäll och Klimpfjäll/Saxnäs.

 

Sist men inte minst vill vi peka på det skriande behovet av riskkapital, sedan bankerna dragit sig undan från Norrlands inland och hellre finansierar byggen i stadsmiljö, än satsningar i glesbygden, hur lönsamma sådana projekt än må vara. Det är helt kalla handen för alla typer av lån numera. Ett alternativ eller komplement skulle vara att man stärker småföretagens möjlighet till konsolidering genom att dubblera grundavdraget. Återföring via lokal beskattning av uttag från våra naturresurser såsom strömfallsfastighetsskatt och beskattning av skog och malm, skulle utgöra ett viktigt steg för att stärka kommunernas självfinansiering av offentliga servicen.

Särskilt stöd för övertagande och generationsväxling i glesbygdsföretag skulle kunna uppnås genom en utökad statlig lånegaranti till den som övertag ansvaret för ett redan fungerande och lönsamt glesbygdsföretag.

För småföretagandet i glesbygden måste vi även lyfta behovet av att behålla kontanthanteringen, fram till den punkt hela området täcks av alternativt betalningssystem.

 

För Kristdemokraterna i Vilhelmina
Göran Jonzon / nuv. Gruppledare
070-5859848

Bli först att kommentera

Kommunens stora överskott ingen anledning att slappna av

Av , , Bli först att kommentera 13

+38,1 miljoner kronor blev resultatet för 2016 i Vilhelmina kommunala förvaltning.

Hälften beror på ett överskott på flyktingmottagningen, där kommunens beslut att driva mottagningen i egen regi och med egen personal har skapat en god flexibilitet och synergieffekter gentemot övriga omsorgs- och utbildningsuppdrag. De kommuner som lagt ut mottagningen på entrepenad sitter många fast i fleråriga kontrakt, medan migrationsverket inte betalar för mer än just den faktiska numerären flyktingar. Men en del av detta överskott bygger på eftersläpad ersättning från fjärde kvartalet 2015.

Den andra halvan vill jag kalla ”valfläsk” så här året före nästa val. De s.k. ”välfärdsmiljarderna” som gav dussintalet miljoner till vår kommun, samt riktade specialstöd, är av tillfällig karaktär och räknar vi bort den och ser på vår driftskostnad dessa bidrag förutan, så går vi fortfarande inte riktigt runt mot nollresultat ännu. Det troliga är att vi har hyfsad chans att få även 2017 års rörelseresultat att gå ihop, men för år 2018 ser det betydligt mörkare ut. Dett om inte nya odefinierade tillskott från staten beslutas riktas ut till små underfinansierade glesbygdskommuner som vår?

Vi behöver få till stånd en ny fördelningspolitik , där glesbygder i almänhet och Norrlands inlandskommuner i synnerhet får återbäring från den storskaliga exploateringen av våra lokala naturresurser, annars ser jag inte hur vi ska klara välfärden i våra tungt belastade kommuner?

Bli först att kommentera

Nu får det räcka!

Av , , 4 kommentarer 8

Jag är inte kräsmagad och brukar inte väja för några problem, hur vidriga och snuskiga dessa än må vara.

För första gången känner jag dock att jag måste blunda och vända mig bort.

Det gäller det pågående inslaget från Uppdrag Granskning som visar vanvettet i Centralafrikanska Republiken och hur FN-soldater utnyttjat småbarn för egen sexuell njutning, mot löften om mat och sjukvård. Svensken Anders Kompass funerade som visselblåsare och drog på sig höga FN.chefers ogillande och fördommanden.

UG visar ikväll hur övergreppen fortsatt även efter att FN ska ha åtgärdat problemet med hemkallande och avskedanden.

Jag har varit emot dödsstraff, men har på senare tid börjat omvärdera detta ställningstagande. I ett sekulariserat samhälle måste tydligen den tidigare rädslan för vad som kommer efter döden att ersättas med ett lika starkt och påtagligt reellt hot i detta livet.

Vi måste återinföra dödsstraff för vissa av de mest inhumana brotten och dödsstraffet ska offentliggöras publikt, allt för att avskräcka alla de med svaga etiska normer och sådana som saknar moraliska spärrar för sitt handlande.

I Thailand filmas avrättningarna och görs publika. Det verkar ha önskade effekter på brottsutvecklingen.

4 kommentarer

En entrepenör tar tag i problemet hellre än att prata.

Av , , 1 kommentar 20

Polisen i Stockholm har nu fått fram en kriminalkommissarie Gunnar Appelgren, som tycks ha greppat läget i de av kriminella gatugäng regerade förorterna. Hans beslut att utrusta tjänstgörande poliser med kroppskameror, är ett av flera beslut han tagit för att återupprätta lagföringen av de laglösa. Kanske en handlingskraftig ordningsman som skulle kunna ersätta den komplett oduglige rikspolischefen ?

Han tycks ha lagt upp en plan enligt militärt mönster, för hur hans ska få fason på situationen i Stockholm och han kallar det operation ”Mareld”. Vi får se om han kommer att leva upp till det som initialt inger mig förtroendet att vi här har att göra med en entrepenör som föredrar handling före svammel!

Länk

1 kommentar

Det finns hopp!

Av , , 2 kommentarer 10

Jag läser att nu är det lika många flickor som söker till transportprogrammet som det finns sökande pojkar och att därmed inte flickor skräms av tanken att bli förare till tunga fordon, är en sak som verkligen uppmuntrar mig.

Den andra är att det nu på allvar resoneras om att starta en teknikerutbildning igen i Vilhelmina, där vi återigen kan börja utbilda gymnasieingenjörer, vilka bör ha väldigt lätt att finna anställning eller bli egna företagare.

Kan vi även få landsbygdsutredningens förslagpaket i derss slutbetänkande SOU 2017:1 genomförda, då börjar det äntligen likna något jag tror på.

Då kan jag börja känna hopp och framtidstro.

En något märkligare upplevelse var det bemötande jag fick från Länsstyrelsen beträffande min ansökan om företagsstöd för att starta en lokal tillverkning, vilken inrymmer den absolut största lönsamhetspotential jag sett under hela min 40-åriga kariiär som tekniker.

Den gamla tesen om att lika barn leka  bäst och att tekniker och ekonomer är som Jing och Jang, tycks återigen besannas.

Jag har inte fått avslag, men märker tydligt hur oerhört svårt vi har att nå fram till varandra, jag som tekniker och beslutsfattaren som ekonom. Väldigt synd om det hela stupar på det!

2 kommentarer

Samma innehåll med ny etikett

Av , , Bli först att kommentera 13

Jaha, ja!
Nu ska vi se hur länge det dröjer innan de värsta belackarna av alliansens förslag om ”instegsjobb med lägre ingångslöner”, inser att det inte finns något annat fungerande alternativ?
Till och med Ylva Johansson har nu på inrådan från LO, övergivit tanken om massutbildningar till grundskole och gymnasienivå för det stora antalet analfabeter eller lågutbildade som står helt utanför arbetsmarknaden !
Hon som för bara för ett haltannatår sedan totalt och i aggressiv ton förkastade Alliansens förslag, uttalar sig nu lika tvärsäkert för just instegsjobb med lägre löner och pekar nu med hela handen på att arbetsmarknadens parter har ansvaret att verkställa detta, vilket de ju redan är överens med Alliansen om och hon sparkar därmed in öppna dörrar som rent medialt spektakel.

Och hur ska nu socialdemokratiernas stöttepelare här i Vilhelmina klara av att lika intensivt försvara partiledningens kappvändning, som de nedgjorde förslaget när det kom från KD och M?
Pajaskonster till försvar för en missledande ideologi som totalt tappat markkänningen!
Att man bytt benämningen från instegsjobb med lärlingslön till ”utbildningsjobb”, med samma innehåll räcker inte för att maskera den totala kovändning som kommer alldeles för sent för att man ska respektera den styrande minoritetens verklighetsförankring.

Läs mer

Bli först att kommentera

Intressant perspektiv från Magda Gad !

Av , , Bli först att kommentera 10

Finns det någon bland mina läsare som vet att bekräfta eller dementera något av det som skrivs här?

Magda Gad

KORT SÄKERHETSPOLITISK ANALYS ÖVER VÄRLDEN OCH USA:S FALL:

På grund av Obamas agerande i Mellanöstern samt USA:s allians med Saudiarabien och övriga Gulfstater har terrorismen det senaste decenniet ökat och västs makt i världen minskat.

Jag ska nämna några punkter:

1. Eftersom att Obama agerade svagt i Syrien lämnades spelrum för Assad, Iran, libanesiska Hezbollah samt Ryssland att öka sin maktaxel.

2. Saudiarabien har förlorat mycket pengar sedan den så kallade arabiska våren. Dels på grund av sociala program som de använde som mutor för att hindra ett folkligt uppror inom sitt kungadöme, dels på grund av att oljepriset rasade 2014 då ny teknik möjliggjorde utvinning av olja ur skiffer. Familjen Saud såg sina oljemiljarder rinna iväg och ville därför dra en gasledning genom Syrien, från Qatar till Turkiet. Men det ville inte Assad och Ryssland.

3. Ryssland vill själva sälja gas i Europa, och har lyckats med detta delvis på grund av Angela Merkel. Tyskland monterade ner sina egna kraftverk och behövde därav öka på importen, och svaret blev rysk gas.

4. Världen anklagar nu Trump för att försätta väst i en osäker situation genom eventuella diplomatiska relationer med Putin, men det var inte under Trump som Ryssland tog Krim samt gav stöd till de väpnade grupper som strider i östra Ukraina – det var under Obama som Putin tog Krim och som kriget i Ukraina bröt ut.

5. Det är inte heller Trump som skapar beroende av Ryssland – det är det Europa som gör. Genom att Europa nu, inklusive Sverige, låter den ryska gasen flöda in i EU ger Europa även Ryssland möjligheten att ”stänga av kranen”, vilket försätter EU i ett beroendeläge till just Ryssland.

6. I sin desperation att få kontroll över olje- och gasexporter har Saudiarabien och Qatar använt sig av proxysoldater i Syrien och övriga Mellanöstern – proxysoldater som går under namn som al-Nusra och IS. USA är allierade med Saudiarabien och har inte satt stopp för detta, utan tvärtom omdömeslöst varit med och beväpnat extremistiska grupper i Syrien, i förhoppning att de skulle störta Assad åt dem, vilket inte fungerade då Ryssland fyllde den roll som USA, NATO och FN lämnade öppen.

7. Detta har gjort att terrorismen har ökat. al-Qaida har sina rötter i Saudiarabien, en av världens värsta diktaturer, där familjen Saud har all makt och där folket lever i misär. al-Qaida ses av många fattiga i Saudi som ett slags ”Robin Hood” – hjältar som vill omfördela oljeförmögenheterna från kungahuset till folket. Bin Ladin som var al-Qaidas grundare och ledare var en saudisk miljardär, som började hata familen Sauds relationer med familjen Bush, och som därför vände sig emot USA, det land som han ansåg var en terrorstat och ockupationsmakt. IS har blivit oljekartellen som kombinerar terror med sin egen version av sociala program – en islamisk stat där de som stödjer dem får ta del av olje-, knark-, smuggel- och indrivningspengar.

8. USA:s svaga agerande i Syrien och Irak har också skapat en osäker situation för kurderna, eftersom att shiamajoriteten i Irak med visst stöd av Iran har fått ökat inflytande under kriget, och shiamajoriteten är emot att kurderna ska ha egna regioner.

9. Samma hot riktas mot kurderna från Turkiet, som just nu försöker ta områden i norra Syrien – områden som Manbij som syriska kurder i allians med sunniaraber har befriat från IS. Turkiet bombar kurder som strider mot IS och Turkiet har också ockuperat mark i Syrien, mark som de i framtiden kan använda för att förhandla med Assad om vad som ska göras med kurderna, det vill säga Turkiet kommer kräva att kurderna ska bort.

10. EU och NATO står handlingsförlamade inför Turkiets handlingar i Syrien eftersom att EU har låtit sig köpas av Turkiet, landet som sitter på NATO:s andra största armé. Dealen är att Turkiet får fria tyglar i utbyte mot att de inte släpper in flyktingar till fort EU från sina fängelseliknande flyktingläger, som ligger vid gränsområdet till Syrien.

11. Under Obama bombade USA även sönder Libyen och hjälpte Saudiarabien att bomba sönder Yemen. Libyen blev det största träningslägret för IS, och Yemen kommer med stor sannolikhet bli en bas för IS i framtiden när de behöver omgruppera från Irak och Syrien. al-Qaida finns redan i Yemen och IS kommer troligtvis göra gemensam sak med Qaida. På det sättet kan IS även få starka fästen i failed states som Somalia, där Qaida har stor makt över al-Shaabab.

12. I och med finanskrisen i USA försämrades även det inrikespolitiska klimatet i landet och flera större industristäder som till exempel Detroit har förvandlats till spökstäder. Istället för att ordna arbete åt ensamstående mammor och andra ekonomiskt utsatta trollade man under Obama-administrationen med siffror genom att räkna bort alla de som är beroende av matkuponger, som har deltidsarbete och som har slutat söka jobb ur arbetslöshetsstatistiken.

13. Trump kommer få svårt att ordna upp i denna röra, Europa går mot tre val i år som kan komma att splittra upp EU och IS har lyckats öka polariseringen och destabiliseringen i väst genom terrorattentat. Något vi kommer se mer av framöver när kalifatet förlorar mark i Mellanöstern.

14. Medan allt detta har pågått finns det en stor stat som har verkat i det tysta. Det är en stat som har kärnvapen. Det är en stat som har en gigantisk armé. Det är en stat som har en ekonomi som går uppåt. Det är en stat som inte har gett sig in i andras krig, som inte har gått in i andra länder under förespeglingar om att de ska komma dit med demokrati, utan som istället lugnt och metodiskt har köpt upp några av de mest handelsstrategiska och naturresursrika områdena i Afrika och övriga världen. Det är en stat som har byggt konstgjorda öar utanför sin kust, öar där de har placerat militärbaser. Den här staten är den enda i världen som kombinerar diktatur med kapitalism. Staten heter Kina – och det är så världens framtida globala stormakt kommer att heta.

(Hittills har för övrigt bara en part i detta kaos förklarat krig mot Kina, och det är IS. Som vanligt har IS underskattats som politiker och militära strateger.)”

Bli först att kommentera

Det är logiskt att vänstermänniskor saknar logik.

Av , , Bli först att kommentera 19

När dessa hittar på någon anledning till att samlas för att demonstrera, då följer det regelmässigt ett mönster av stenkastning mot polis och givetvis helt ologiskt även krossning av butiksfönster!

Ingen har hittills lyckats ge någon rationell förklaring annat än att om man anammat den irrationella argumentation som ligger till grund för vänsterns ideologier, så är det även fullt följdriktigt att samma mentala efterblivenhet leder fram till handlingar som helt saknar logiska förklaringar. ”De autonoma” kallade sig den här gruppen vänsterhuliganer.

Elva greps efter upplopp i Köpenhamn

Vänsterhuliganer

Bli först att kommentera

Jag ber om ursäkt…

Av , , Bli först att kommentera 11

…då jag märker att jag svikit mina trogna läsare här på VK-bloggen!

Det blir alltmer sällan jag går in här och läser eller skriver något, då alla intressanta dialoger flyttat över till Facebook, något som uppenbarligen varit följderna av de strategiska beslut VK-redaktionen fattat, i och med att de strypt ingångsöppningen till privata bloggdialogerna i flera målmedvetna steg.
De politiska diskussionerna och ämnena har som följd därav också flyttat till Facebook och skalats upp till en riktigt spännande och intressant nivå, då medlemstalet läsare och skribenter där är mångdubbelt och medföljande uttrycksförmåga också blivit skarpare.
Det är i sig ingen hållbar ursäkt för min underlåtenhet att leverera här på VK-bloggen, men den bästa förklaring jag kan åstadkomma.

Sannolikheten för att utvecklingen ska vända och VK-bloggen återigen ska anta forna proportioner ser jag som mycket liten, om inte redaktionen vidtar drastiska motdrag, så därför inbjuder jag dig som tycker dig haft utbyte av att följa mina debatter, att komma med över till Facebook, så utlovar jag ett mycket större och mer disciplinerat klimat för intressanta debatter.
Behöver du intruktioner eller hjälp att registrera dig och snabbt få del av intressanta dialogtrådar, står jag gärna till tjänst så långt tiden räcker, antingen via mail eller telefon, 3pigjz@gmail.com alternativt 070-5859848.
Varmt välkommen !

GJz

Bli först att kommentera