Att gapa och peka finger för inte saken framåt

Av , , Bli först att kommentera 8
En del debattörer tycker uppenbarligen att det räcker som inträdesbiljett att bara kunna betydelsen av två enskilda ord?
Rasist
Källkritik
Så fort något stöter mot deras egna förkrymta verklighetsbilder, då avfärdas allt och alla med dessa två uttryck!
Men om vi för en sekund stannar upp i eftertanke under frågeställningen:
-Finns det en enda person på denna planet, som aldrig någonsin gjort en felbedömning, ljugit, överdrivit eller slarvat med faktagranskningen?
Ska vi enbart lyssna på någon den är helt befriad från någon av dessa ofullkomligheter, då tror jag det blir tyst i det offentliga rummet, väldigt otäckt tyst!
Själv har jag ambitionen att lyssna på ALLA.
Det medför givetvis att det följer en hel del klumpar med i den soppan, men utgör det egentligen något nytt problem, som vi inte lärt oss hantera i vår vardag?
Det förekommer nog nästan lika många falska utsagor och rykten som det finns faktasubstans i det du möter i din vanliga tillvaro. Men vi gör så gott vi kan med att hjälpa varandra att sortera vad som är falskt från det som är sant och silen utgörs av det offentliga samtalet!
Låt inte dessa självpåtagna åsiktsdomare avskräcka dig från att delta i detta offentliga samtal. Åsiktsdomarna själva må hojta ”RASISTER” och ”KÄLLKRITIK” hur mycket de orkar, men till vad nytta, så länge de själva är för lata att faktiskt anstränga sig med att sanera falskt från sant?
 Kapten
Bli först att kommentera

Politiskt bottennapp!

Av , , 2 kommentarer 14

Världens , som det sägs, ledande demokrati USA har försatt sig i ett politiskt underläge, där republikanerna skäms över sin egen president, medan demokraterna famlar desperat efter en obefläckad kandidat med motsvarande mediala tyngd, som primär egenskap!

Samhällsvetenskapliga, juridiska och organisatoriska kompetenser har tillåtits bli totalt undanträngda, till förm¨n för en enda sak – medial genomslagskraft! Detta har lett till att matchen om världens mest makttyngda uppdrag kan komma att stå mellan Trump som dokusåpakändis kontra Oprah W. som talkshowstjärna och operadiva, båda helt utan några som helst av de speciella kompetenser man förväntar sig av en presidentkandidat!

Skulden för detta hamnar sekundärt på väljarna som tillåtit sig att endast förlita sig på vad mediaredaktörerna valt att mata dem med och utan att själva anstränga sig det minsta för att undersöka och ta reda på vilka alternativ som faktiskt finns.
Men primärt blir det journalisterna och redaktörerna i de ledande mediainstitutionerna som måste ta på sig ansvaret för de urvattnade nyhetssoppor de under åratal serverat amerikanska folket och där varje skandal tillåts ta plats från sakliga argumentationer, hur ovidkommande denna skandal än må vara!

Trump vs Saruman

Oprah

2 kommentarer

Familjen är det civilariserade samhällets viktigaste byggsten

Av , , Bli först att kommentera 11

Att vara förälder är inte alltid enkelt, men vi kan som politiker hjälpa till att göra det lättare.
Många föräldrar vill kunna kombinera föräldraskap med jobb, men är inte beredda att offra familjen för karriären.
Därför föreslår KD på riksplanet en helt flexibel föräldraförsäkring. Det innebär att föräldrarna kan överlåta dagar mellan sig som det passar dem bäst, men också till någon närstående som morfar eller farmor.

Familjen är det civiliserade samhällets viktigaste byggsten och det är i familjen som grunderna läggs för att vi ska bli trygga ansvarstagande medborgare.Ebba

KD vill dessutom stärka barnfamiljer där båda jobbar med 1000 kronor i månadfen genom riktad skattesänkning, samt införa en barnomsorgspeng om 6000 kronor i månaden där föräldrar valt att sköta omsorg om egna barn i familjen.
KD vill införa mindre barngrupper i förskolan och förbättra skyddsnätet genom antimobbningsprogram, föräldrastöd och satsningar på BUP.

Bli först att kommentera

Vår missbrukande åsiktsadel

Av , , 3 kommentarer 8

Det är dessa vi har att tacka för angreppen mot glesbygdsbor och de förutsättningar som det innebär att inte kunna ta tunnelbana eller cykel överallt dit man måste ta sig.

https://www.expressen.se/kvallsposten/mp-politikern-missbrukade-kokain-i-tva-ar/

3 kommentarer

Socialismen som blev en sekt i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 23
Monica Nilsson skriver i en av sina kommentarer på Facebook:
”KD är längst ute på den patriarkala skalan. All makt åt mannen. Kvinnor tige i församlingen.”
Endast en totalindoktrinerad extremsocialist kan som hon undgå att notera vilket parti det är som har en manlig partiledare och före det ännu en manlig partiledare, som dessutom utreds för sexuella ofredanden!
KD har inte samma historia som hennes Vänsterparti med alkoholiserade manliga partiledare, som avlöst varandra att hylla kommunistdiktaturer i Östtyskland och Ryssland, utan satsar istället på en 28 årig helskärpt småbarnsmamma som är helnykter.
Ebba
Mot bakgrund av dessa fakta inser man hur hopplöst det är att debattera med en sann socialist!
De grundar nämligen hela sin verklighetsuppfattning på vad som står i deras sektbibel, inte i vad de kan se och höra själva!
KD drar till sig intellektuella kvinnor, inte extremsocialistiska sektmedlemmar.
Bli först att kommentera

Några av KD:s vård- och omsorgsförslag

Av , , Bli först att kommentera 13

Fakta: Några av KD:s vård- och omsorgsförslag

Kommuner ska kunna anställa läkare

Fler mobila bedömningsenheter för hembesök

Vårdplatser i primärvården

Tre miljarder kronor till framförallt helg- och kvällsöppna vårdcentraler

Certifiera patienter för utökad självbehandling

Ta bort biståndsbedömning för trygghetslarm för äldre

Ökad personalkontinuitet i hemtjänsten

Förstatliga sjukhusvården

Återinför Alliansens kömiljard för kortare vårdköer

Inför vårdserviceteam som kan avlasta vårdpersonal

Vässad vårdgaranti – träff med rätt vårdkontakt inom 24 timmar

Rätt till specialistbehandling inom 120 dagar

Bli först att kommentera

En liten fundering från en obehörig fritänkare?

Av , , 1 kommentar 11

Många anställda inom vård och omsorgsverksamheterna vittnar om det slitsamt det blir med de s.k. delade turer som innebär att arbetsledaren schemalägger arbetstider med huvudtyngden förmiddag ovh sen eftermiddag, med ett glapp mitt på dagen, där inte behovet av arbetskraft är särkilt stort.

Jag har länge funderat över varför brukarnas vakentider ska anpassas efter en och samma stereotypa mall av vakenhet? En mall som utgår från att ”-Här ser vi ned på sjusovare!”

Själv kommer jag att bli en aggressiv ocghh väldigt otrevlig vårdtagare, den dagen någon kommer in i mitt rum klockan 07.00 och vrålar ”gomorron!”.

Bevisligen kan vi unga som gamla indelas i morgon- respektive kvälls-människor. Det gäller vårdtagare i lika hög grad som vårdgivare.

Om man låter morgongänget bland personalen arbeta heltid utan glapp, med att sköta morgongöromålen, först för morgonmänniskorna bland brukarna och därefter under förmiddan servera frukost ovh annat för de nyväckta kvällsmänniskorna.

När de gjort sina 8 timmar, så blir det nästan personaltomt under ett par timmar, innan kvällsfolket kommer och börjar med att servera middag och sedan natta morgonmänniskorna innan de går över till middag för kvällsgänget dit jag själv hör.

Via digitaliserad personalplanering skulle det kunna bli en vinna-vinna-vinna situation, för både vårdtagare, vårdgivande personal och inte minst för skattebetalarna!

1 kommentar

Han skulle kanske kastat sina identitetshandlingar istället?

Av , , 7 kommentarer 12

Nils Junior Lundh har arbetat tills han fyllde 61 år och hans kropp inte orkade längre. Nu tvingas han bo på gatan på grund av att pensionen inte räcker till en bostad.
– Det är ju helt bisarrt, säger Tilde De Paula som reagerar starkt på hans berättelse om hur han hamnade där.

https://sv.stories.newsner.com/familj/nils-jobbade-tills-han-var-61-men-tvingas-leva-pa-gatan-pa-grund-av-lag-pension/

7 kommentarer

Kaos är snabbaste vägen till kommunistdiktatur.

Av , , 1 kommentar 18
Att många vänsterpartister gillar narkotika och att majoriteten har en positiv inställning till legalisering förvånar mig inte.
Allt som kan skada vår nuvarande samhällsstruktur tjänar marxisternas överordna syfte, att punktera demokratin och tvinga fram diktatur.
Men när centerpartister och liberaler hoppar på samma tåg, då får jag kväljningar.
Låt vara att detta försvaras med att resurser ska läggas på att komma åt tillverkare och langare, men vi behöver bara vända blicken mot de som verkligen haft resurser i den vägen, för att inse att så länge det finns konsumenter och brukare/missbrukare, står staten sig slätt i kampen mot tillverkare, smugglare och distributörer.
Att legalisera droganvändningen underlättar på intet sätt den kampen.
Är detta ett led i en dold agenda från Lööf och Björklund, att lämna Alliansen för en närmare samverkan med den röda ondskan?
Behöver vi verkligen mer av kaos än vi redan har dragit på oss med den förda politiken?
1 kommentar

Tillsammans blir vi starkare – Regionkommunen Västerbottens län

Av , , 2 kommentarer 11

NEJ var vårt svar till förslaget Region Norrland!

Det skulle blivit orimligt långt mellan beslutsfattare och brukare.

Men Landstinget är en koloss som måste genomgå omfattande by-pass-operation, för att flytta ut resurser till primärvården i den omfattning som behövs, för att upprätthålla en trygg service ute i periferin.

Får jag beskedet att jag fått cancer, så klarar jag nog av att åka ända till Uppsala eller Lund, om det krävs för att nå den tränade kompetens som behövs för att bota. Men jag ska banne mig inte behöva uppleva det som en kvinna med gynekologiska problem fick uppleva under 2 månader! Hon blev tvungen att om och om igen berätta samma berättelse för 28 ! olika läkare, varav 19 arbetade som just gynekologer, Hrrm!

Vi har talat om kommunförbund som ett alternativ, men nu vill många gå ett steg längre och upplösa landstinget och även Region Västerbotten och organisera om hela rasket, så att det folkliga inflytandet blir mer transparent och parlamentariskt.

En arbetsgrupp har under en längre tid utarbetat förslag till hur en sådan organisation ska se ut och på valsedeln till landstinget år 2018 blir det det som kallats ”Regionkommunen” som kommer att besättas.

Vill vi vara med och påverka utformningen här från Vilhelmina, så är det nu det gäller!
Jag har talat med Hans-Inge Smetana om möjligheten att få till ett besök till Vilhelmina, för att vi ska få diskutera formerna lite närmare och han har ställt sig positiv till detta.
Frågan är nu om politisk prestige lägger hinder i vägen, då jag ju inte innehar uppdraget som vare sig kommunalråd eller kommunchef?

2 kommentarer