Är detta riktiga uppgifter ?

Jag fick ett mail med uppgifter jag inte känner till sedan tidigare.

Stämmer dessa så är det ju minst sagt anmärkningsvärt!

Är det någon av mina läsare som har kunskaper om detta?

 

 

En Svensk pensionärs inkomst jämfört med en invandrad pensionärs inkomst.

Mina föräldrar som nu är pensionärer sedan cirka 15 år har inte råd med just någonting.

De har slitit hårt ända sedan de var tonåringar. Min mor arbetade endast deltid från att vi syskon föddes och tills hon gick i pension, så det är ju inte så konstigt att hon inte får speciellt mycket att leva på varje månad. Men med tanke på att de inte kan unna sig det minsta lilla, – de har ingen bil, ingen sommarstuga, inga utlandsresor med mera – så reagerar jag med bestörtning då jag upptäcker att det finns något som heter ÄFS, äldreförsörjningsbidrag.

 • Äldreförsörjningsstödet ges till personer som fyllt 65 år, och i huvudsak är invandrare. ÄFS tillkom för just dessas skull och cirka två tredjedelar av de cirka 12 000 personer som nu får ÄFS är just utrikesfödda.

ÄFS ger en också dubbel orättvisa:

 • dels det höga beloppet,
 •  dels att vederbörande får svensk pension utan att ha arbetat i Sverige och bidragit till den svenska ekonomin.

Äldreförsörjningsstödet beslöts, i partipolitisk enighet av riksdagen år 2001 och trädde i kraft år 2003. Syftet var att avlasta kommunernas utgifter för äldre invandrare. Genom ÄFS kunde statistiken för socialbidragen hyfsas till, samtidigt som kommuners ovilja att ta emot flyktingar motverkades.

 • Anlitande av hemtjänst för den som har ÄFS är dessutom avgiftsfritt. De som har ÄFS får också gratis vård och omsorg (hemtjänst etcetera), eftersom ÄFS inte är avgiftsgrundande.

Kan detta verkligen stämma?

Ja. Socialtjänstlagens ”bestämmelser för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen” säger: ”Äldreförsörjningsstöd räknas inte som inkomst.”

En ensamstående invandrares förmåner när han kommer till Sverige är:

 • För en invandrare som aldrig arbetat i Sverige och är 65 år eller äldre skall bostads-bidraget för skälig levnadsnivå beräknas på 100 % av 6.200:- kr/m. = 6.200:- kr/ mån.
 • Äldreförsörjningsstödet (ÄFS) för invandrare uppgår till 5.365:- kr/mån
 • Summa för invandrare: 5.365:- + 6.200:- = 11.565:- kr/mån.
 • Därutöver kan en invandrare ha 3000:-  kr/mån skattefritt.
 • Total inkomst för en invandrare är således: 5.365:- + 6.200:- + 3.000:- = 14.565:-Kr/mån. SKATTEFRITT.

ÄFS är enligt regeringspropositionen 200/01:136 inte inkomstgrundande varför en invandrare får:

  1. fri sjukvård,
  2. fri tandvård,
  3. fria mediciner och
  4. fri hemtjänst.

Eventuell pension i hemlandet beaktas över huvud taget inte, eftersom ”administrativa svårigheter kan göra det omöjligt att föra över förmånerna från hemlandet”. Vid beräkning av förmögenhet ska dessutom bortses från privat bostadsfastighet eller bostadsrättslägenhet som utgör den sökandes permanentbostad.

 • Utöver detta kan den sökande också ha en förmögenhet på 60 000 kronor för gifta och 75 000 för ensamstående. Om en utlänning i hemlandet har en större förmögenhet lär detta inte heller kontrolleras.
 • De som har ÄFS har också rätt att bo i hemlandet under ett antal månader i sträck utan att pensionen upphör, tolv månader för EU-länder, tre månader utanför EU.
 • Detta kan alltså betyda gratis semestervistelse som inte ligger inom räckhåll för svenska pensionärer. Hur effektiv blir kontrollen av hur länge vederbörande faktiskt är borta och var han/hon befinner sig, kan man fråga sig

En ensamstående Svensk pensionär får:

 • För Svensk medborgare som bott och arbetat i Sverige i minst 40 år, skall bostads-bidraget för skälig levnadsnivå beräknas på 93 % av 5.366 kronor = 4.990 kr/mån.
 • Garantipension uppbärs idag av ca 225.000 pensionärer och är 7.899:- kr/mån + bostadsbidrag 5.366:- x 93 % = 4.990 Kr/mån  =  totalt för en Svensk 12.889:- kr/mån.
 • Den Svenska pensionären betalar skatt på sin pension 7.899:- kr/mån
 • Den Svenske pensionären skall betala för:
   1. Sjukvårdsbesök
   2. tandvård
   3. mediciner
   4. hemtjänst
 • Svenska ålderspensionärer kan få betala upp till ca 1 712 kronor per månad (högkostnadsskyddet) för ovanstående tjänster, vilket motsvarar ca 2 597 kronor före skatt.
 • En invandrare får skattefritt och fri service och sjukvård              14.565:- kr/mån                                                                   

 

 • En Svensk får garantipension+bostadsbidrag                                  12.889:- kr/mån
 • Avgår för sjukvård m.m.                                                     ./.              2.597:- kr/mån
 • Avgår skatt ca. 30% på garantipension                             ./.              2.370:- kr/mån
 • Kvar för en Svensk pensionär                                           7.922:- kr/mån
 • Det blir 6.643:- kr/mån mindre, för den Svenske pensionären än invandraren.
 • Vanliga svenska pensionärer blir lidande när börsen faller, då minskar pensionsbeloppen.

 Detta gäller inte ÄFS, där finns ett garanterat belopp

Grovt sammanslaget kan man konstatera följande:

Bostad som duger åt en svensk pensionär, duger inte åt en invandrad pensionär.

Garantipensionen på 7.889 kronor anses räcka till alla levnadsomkostnader för den svenske pensionären, emedan 14.565:- kronor skattefritt, inte anses räcka för den invandrade pensionären. Därför får han fri sjukvård, fri tandvård, fria mediciner och fri hemtjänst.

Skillnaden mellan den svenske pensionären och den invandrade är att den ena har arbetat ett helt liv och betalat skatt under minst 50 år i Sverige. Den andre har inte bidragit med någonting.

Detta faktum som visas här, har gjort mina föräldrar så ledsna och förtvivlade att de undrar vad de har gjort för fel för att bestraffas på detta sätt av det land de hjälpt till att bygga upp.

 

18 kommentarer

 1. Magnus Johansson

  Hej Göran!
  Det förvånar mig att du så lättvindigt ställer denna fråga på din blogg och lägger ut den ”till dina läsare”. Du försöker i vanliga fall ge intryck av att vara påläst, men i detta fallet publicerar du påståenden rakt av utan minsta tvekan. Varför det? Är det måhända så att du tillhör den skara som SD försökt värva från KD? Eller vill du bara vara med och sprida ytterligare en högerextrem myt?

  Jag läste om denna myt för ett tag sedan och rätt snabbt googlade jag om det och vips hade jag en hel del förklaringar från pensionsmyndigheten. Det borde även du ha kunnat göra.

  Men eftersom du själv inte verkar veta veta bättre ska jag lägga ut en länk åt dig, och bespara mig alla vänsterfloskler och PK-snack: https://secure.pensionsmyndigheten.se/MyterOmAldreforsorjningsstodet.html

  Till nästa gång föreslår jag att du kollar källan innan du sprider vidare denna dynga på din blogg om du vill behålla någon som helst trovärdighet.

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Magnus!

   Dy reagerar dels över innehåller i påståendena i mailet jag fick och dels över att jag lägger ut det till allmän bedömning.
   Jag får nu och då en del mail av varierande kvalitet och då jag saknar kusnkaper i ett viss ämne brukar jag fråga.
   Som fritidspolitiker har jag inte möjlighet att ägna hur mycket tid som helst att läsa in mig på alla olika frågor, utan måste ägna mig åt min egen försörjning också.

   Själva uttrycket ”äldreförsörjningsstöd” har jag aldrig tidigare hört talas om och jag hyser därför större förtroende för mina läsare än min egen förmåga att tränga igenom ämnet. Varför du irriterar dig över det, pekar bort från den öppna förutsättningslösa debattens arena och mer mot den hämmade politiska likriktning, som dikterats av den politiska korrekthet som är överkänslig mot vissa ämnesområden?

   Jag tackar dig för länken och där finns en del förtydligande uppgifter. Tyvärr kan jag inte se att rättvisefrågan som inlagda mailet pekar på, klarläggs fullt ut.
   Jag känner mig fortfarande frågande inför vilka kriterier som gör att den som erhåller äldreförsörjningsstödet får 1,64 ggr så mycket som de med garantipension ? Allt enligt de siffror som finns i länken du skickat. Inte heller motsägs uppgiften om att två tredjedelar går till invandrade äldre. Det finns således helt klart anledning till att låta frågan stå öppen.

   Det finns kanske fler som har mer ingående uppgifter att förmedla och de är välkomna att klargöra hur denna orättvisa ska tolkas?

 2. Östen Stenlund

  Tack Göran, är det så här som du återger borde det påtalas i någon form.
  Uppdrag granskning torde knappast ta upp det. Man kritiserar knappast den hand
  som föder en. Någon form av upprättelse borde ske.

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Östen!
   Först och främst måste vi ju få reda på vilka uppgifter som är riktiga och vilka som är falska.
   Men om attityden är att det är fult att ens fråga, då har vi allvarliga problem.

 3. Pingback: Rallkärringar och män utan källkritiskt tänkande | En fjällbos funderingar

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Nog är det väl en smula underligt att du som hävdar dig stå för en högre debattkultur, ändå väljer att angripa mig som person och att jag ställer mig frågande inför de uppgifter som jag presenterat i mitt inlägg, än att ens lägga en tiondel av den ansträngningen på att bemöta i sak!

   Den länk du hänvisar till klarar heller inte av att dementera påståendena i mailet.
   Tvärtom bekräftar ju pensionsmyndigheten uppgiften att äldreförsörjningsstödet ger 64% mer än garantipensionen!
   Varför blir du så upprörd över att jag lägger ut uppgifter som tydligen är så svåra att hantera?
   Är det så du undervisar i din roll som lärare?

 4. LSE

  Istället för ett klargörande vad som är fel i uppgifterna verkar det tyvärr sluta med en personlig konflikt mellan 2 KD:are.

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Erik!
   Jag väntar fortfarande på klargörande över vilka uppgifter som är felaktiga!
   Den som angriper mig som person istället för att bemöta sakinnehållet är däremot ingen ”KD:are” utan en av fullmäktiges sossar. Det kan kanske sprida ett mer logiskt ljus över tillställningen, eller hur?

   Jag klev inte in i politiken för att underordna mig vad som är tillåtet att ifrågasätta, eller med vattenkammad slätstrukenhet underordna mig andras val av debattämnen. Lika oväsentligt tycker jag det är om jag har en eller annan som inte klarar av att hålla sig till valt debattämne, utan istället väljer att utmåla mig som demon. Ju svårare det verkar vara att hålla sig till fakta, desto intressantare blir sakfrågan för mig.

   Jag har tidigare aldrig hört talas om att det fanns något som heter ”ÄFS” och den dementi som jag kan läsa i länken till pensionsmyndigheten gör mig inte ett dyft klokare. Det verkar som att ämnet är för känsligt även för myndigheten att öppet klargöra förutsättningarna omkring.

   Om jag tar detta citat från pensionsmyndighetens hemsida som exempel:
   ”Antal personer med äldreförsörjningsstöd 2013 var 17 400. Stödet kostade sammanlagt cirka 628 miljoner kronor år 2013. Det kan till exempel jämföras med garantipensionen som betalas ut till drygt 761 600 pensionärer och kostade 17 miljarder kronor år 2013. ”
   Den som orkar dividera de båda uppgifterna här ser ju direkt att ÄFS i praktiken ligger 64% högre än garantipensionen. Så varför göra teater av frågeställningen ?

   Även uppgiften om utbetalningar av ÄFS till utomlandsboende verkar ju helt riktig.https://secure.pensionsmyndigheten.se/Aldreforsorjningsstod.html

   Även följande citat innehåller en ”halmgubbe”:
   ”Du kan ha tillgångar och pension från utlandet utan att det påverkar stödets storlek
   Det stämmer inte. Alla inkomster, även de som kommer från utlandet, påverkar äldreförsörjningsstödets storlek.”

   Först räknar man upp både tillgångar och pension från utlandet som ett påstående. Men sedan skapar man en halmgubbe i form av ”alla inkomster” och dementerar den, istället för att diskutera möjligheten till dolda tillgångar som utländskt sparkapital, fonder eller stiftelser, där pensionsmyndigheten och skattemyndigheten har små eller ingen möjlighet till insyn. Endast de pengar som landar på ett privat bankkonto i Sverige är tillgängligt för kontroll och då endast vid misstanke om skattebrott.

   Men det räcker kanske för att släcka nyfikenheten hos en godtrogen läsare?

 5. Johnny Holmgren

  Det är tyvärr genom naiva debattörer som Magnus Johansson som SD ökar sitt väljarstöd. Vågar man inte debattera invandring och migrationsfrågor i ekonomiska termer är man illa ute. Jag har försökt att följa det som nu skrivits i ämnet av flera nationalekonomer, bl.a Joakim Ruist doktor i Nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.
  Kostnaden beräknas nu uppgå till 1,3% av BNP, lika mycket som biståndet till U-hjälpen. Att kostnaden blir så hög beror på att migranter inte kommer in på arbetsmarknaden. Det tar i snitt 5-7 år innan en invandrad erhållit ett lönearbete. Naturligtvis belastar dessa kostnader det allmänna välfärdsutrymmet. Således måste ansträngningar göras för att få in migranter in på arbetsmarknaden och till egen försörjning.
  När det gäller din fundering kring rimligheten i äldreförsörjningsstöd kan jag inte verifiera det som sant eller osant, men det verkar vara lite blandat i siffermaterialet som jag inte får det att stämma. Jag anser det vara en slarvigt ihopsatt summering och därmed en osanning.

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Johnny!

   Jag börjar intressera mig alltmer för sakinnehållet ju fler dementier jag tar del av.
   Från att ha förhållit mig helt neutral till påståendena, ser jag att det finns skäl att granska faktauppgifterna närmare. Helt klart är att det i ursprungsmailet finns felaktigheter, men tydligen även uppgifter som inte ens pensionsmyndigheten kan bestrida.

   När skribenten av mailet påstår att ca 2/3 av ÄFS går till utlandsfödda, försöker pensionsmyndigheten dementera med följande citat.
   Äldreförsörjningsstödet går bara till invandrare.
   Det stämmer inte. Alla som bor i Sverige och har fyllt 65 år kan bli beviljade äldreförsörjningsstöd.

   Jag kan inte se något sakligt bemötande i en sådan dementi. Här gör man om påståendet till något annat och väljer att dementera detta, istället för att öppet redovisa proportionerna mellan infödda och utlandsfödda. Således är ursprungsuppgiften varken bekräftad eller dementerad i det fallet, trots att man gjort sig besväret att försöka bemöta i sak, eller inte?

   Magnu(S) Johansson kritiserar mig för att jag inte föregått publiceringen med att ha ”Googlat” fram fakta. Men när jag nu tar mig tid att just ”Googla” hittar jag uppgifter som styrker påståendena i mailet, bl.a. från tidskriften VETERANEN som är SPF:s egen organ

   Även upprinnelsen till det mail jag fick kan just ”Googlas” fram:
   http://www.st.nu/opinion/insandare/aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist
   Är det inte en smula märkligt att läraren Magnus Johansson som förfäktar källkritikens gyllne etik, missar allt sådant som inte passar hans utgångspunkt i debatten, men istället angripen den som ställer en öppen fråga? Vilken pedagoisk lära är det egentligen han förkunnar? Att han sedan försöker runda faktadiskussionen med att sammankoplla mig personligen med SD, borde väcka än fler frågor kring huvudämnet!

   Det finns gott om ifrågasättanden och då inte bara på SD-anknutna mediaorgan, även om jag anser att alla faktapåståenden ska bemötas likvärdigt, oaktat om de lämnas av en Sverigedemokrat, Socialdemokrat eller någon annan -krat/kretin.
   http://www.janmilld.se/brev/socdep.html

 6. Sten larsson

  Du har möjligen inte ställt frågan direkt till pensionsmyndigheten?
  Det vore intressant att kunna läsa deras svar om det nu är möjligt att få någon där att tala ”klarspråk”.
  Inte bara deras standardsvar utan önskvärd fakta som vanligt folk kan förstå utan att ha djupa förkunskaper.

  Det är trots allt en besvärlig djungel det där om pensionerna och vi är inte gagnade av att bli desinformerade.

  MVH
  S.L..

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar Sten!
   Nej jag har inte tagit mig tid själv att kommunicera med pensionsmyndigheten, men om du läser kommentarerna finner du att andra har gjort det.
   Slutsatserna är att uppgifterna i mailet i huvudsak stämmer. Observera dock att debatten pågått på två bloggar samtidigt. Även Magnus Johanssons blogg inrymmer kommentarer kring detta ämne.

   Nu har tydligen 6 av regeringens 8 partier enats om att förutsättningarna måste ses över och bidragsnormerna göras hårdare, så att stödet till immigranterna minskar.
   Hur det kommer att ta sig uttryck i praktiken får vi vänta och se?

 7. magnus

  ja men då är frågan varför äldreförsörjningsetödet får man skattefritt och 14200 undan skatt sjukvård,tandvård,hemtjänst och gratis medicin detta är kostnader inte svenska pensionärer får och kunna få ha 65000 i förmögenhet och bostadsrätt utomlands med mera och kunna vara borta jävla lång tid med pension till sitt hemland. där skulle svenska myndigheter sätta stopp är inhemlandet bor egen hemland ingen pension på tre månader och inga lyxregler som dom verkar få magnus ? varför har dom flytt hit då kan man fråga då är dom inte hotade i deras hemland om dom kan åka tillbaka jag vill inte ge dom lyxtillvaro jag har 15850 efter skatt dessa har 14200 kronor och all tandvård,sjukvård,hemtjänst och mediciner gratis vem har det i sverige jo bar invandrare tydligen?

 8. niklas

  ja tyvärr nu ska tandvårdstaxan höjas igen.? politikerna är duktiga på dölja kostander+Säg som det är annika strandhäll . måste bekosta alla nyanlända ungefär 500-700 varje vecka som kommer till sverige gömmer kostnader sen får vi som bor här betala de stora tandvårdskostnader för papperslösa som lever kriminellt här utvisade? varför ger man dom socialbidrag vissa kommuner gratis allt och nyanlända som väller in i sverige vi får betala mer och mer? när ska skatten höjas 2 procent. vi som bor här ska betala detta vansinnet? varför tog vi hit en man med tre fruar kostar multum. mannen 57 år och hans tre fruar med 16 barn. danmark vägrade släppa in dom varför ska släppa in dom då. invandringen kostar multum sen gång på gång 80 årig dam blir misshandlad nyanländ men det daltas då släng ut dess personer polisrationen i helsingborg+ statsministeran skiter i allt nej hårdare tag ska dom ut ta in dom som i finland släng ut dom. men vi är så jävla flata i sverige messar som bara sitter tittar på papper invandrare först svenskar sen känner mig inte hemma här känner mig som en främling i Sverige . nej stopp med nyanlända 0 tillerans. anser vi kunde tagit emot 20000 kanske vi haft råd med hjälp till funktionshindrad,barn,pensionärer,sjuka och sverige är som lilla beirut mord,våldtäkt, 5 års prövoperiod straff utvisning direkt. inga bidrag,låna för tandvård,5000 i bidrag. sedan låna pengar inga bidrag,ta bort barnbidrag,föräldrapenning 1000 klara sig själva ingas jävla onödiga bidrag?

 9. Magnus Bergström

  Har du Göran (eller nån annan) fått fram något vettigt svar på detta?? Det som går att få fram av pensionsmyndighetens hemsida får man ju inga klara svar av.

  • Göran Jonzon (inläggsförfattare)

   Hanif Bali har gjort en mycket tydlig sammanställning på sin FB-tidslinje och som jag kopierade in på min egen tidslinje på Facebook den 3 juli kl 20:11
   Länk

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>