Fakta före fundering!

Jag har fått frågan varför jag ”är så tyst” beträffande de misstänkta jävsförhållandena gällande hyresavtalet med företaget Info Q.B.?

Vi i Kommunstyrelsens arbetsutskott har rekommenderat Kommunstyrelsen att överlämna saken till kommunenss revisorer, med en önskan att de hjälper oss att granska saken. Innan revisorsgruppen avlämnat sina synpunkter på saken, tycker jag inte det ankommer på mig att uttala mig mer än vad som redan framkommit genom artikeln i VK.

Förvisso har jag åsikter i frågan, men ser den som så pass allvarlig, att jag tycker att det inte kan ingå i den vardaglia politiska munhuggningen.

Vi diskuterar saken partinternt i vår Facebookgrupp KD i Vilhelmina diskussionsgrupp, men därutöver väljer jag att avvakta ev. reaktioner från revisorerna?

Beslut vi tar i Kommunstyrelsen kommer ju att prövas när frågan om ansvarsfrihet kommer upp nästa år och då duger det inte att enskilda ledamöter suttit aningslösa och okritiskt bevakat att kommunallagen följts. Vi måste var och en vara alerta, så att vi inte överträder våra befogenheter, men även bevaka varandra och hjälpas åt att bevaka kommunens intressen.

Här gäller dfet en enskild ledamots ageranden i en specifik fråga, där kommunallagen, delegationsordningen och aktiebolagslagen samverkar till att göra hela frågan svåröverskådlig och vi behöver därför anlita sakkunniga för att reda ut vad son förevarit.

Jag ber därför alla att ge sig till tåls, till dess vi har alla fakta utredda!

http://www.vk.se/plus/2078513/ake-nilsson-s-kritiseras-for-jav

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>