Till riksdagsledamoten Magnus Oskarsson:

Följande mail har jag idag skickat som förberedelse till besöket av riksdagsledamoten Magnus Oskarsson (KD), vilken besöker Vilhelmina den 23 maj, enligt annons i gårdagens Vilhelmina Aktuellt:

”Hej Magnus!
Mitt namn är Göran Jonzon och jag är för närvarande KD:s gruppledare i Vilhelmina.
KD i Vilhelmina är snabbast växande bland Västerbottens 15 lokalavdelningar och vi räknar idag ihop 140 medlemmar, medan exempelvis Socialdemokraterna här har minskat från 330 till 180 i sin medlemsbas.

Vi är många som ser fram emot ditt besök här och jag kommer personligen att ansluta vid ankomsten hit.

Om du vill maximera effekterna av ditt besök, så finns det ett antal mycket brännande frågor att dryfta. Jag tänkte att det är ojuste att du blir bombarderad med dem utan att ha haft chans att förbereda dig och jag tror mig känna mina väljare så väl att jag vet att om du har positiva saker att säga om tre av dem, så kan du räkna med många röster härifrån.

1. Kommunikationerna
För att vi på allvar ska få uppväxling av den så viktiga besöksnäringen, måste vi i Vilhelmina kunna samverka med kringkommunerna vad gäller flyget. Vilhelminas flygplats har en inflyttad landningströskel om 240 meter och endast 1270 meter tillåten banlängd. Detta utgör en flaskhals för att vi ska kunna ta ned jetplan ihop med bl.a. Lycksele och givetvis även charter från nordEuropa. Vi behöver förlänga banan till 1799 meter och det kostar 50 miljoner.

2. Energiöverenskommelsen
Vi är grymt besvikna på Kd som gått vänstern till mötes i en utpräglad kolonialpolitik, där våra stora älvar ska bekosta miljöanpassningar i små betydelselösa kraftverk i Södra Sverige, medan en död hand läggs över Norrlandsälvarna, där ingen eller mycket ringa miljöanpassning föreslås.
Vi har under 60 års tid sett hur livet i Ångermanälven med biflöden har utarmats och nu vill vi se en total miljöanpassning, så vi åter får upp vandringslax, öring, ål och nätting! Vi har i enig kommunstyrelse krävt detta tillsammans med dito organ i Dorotea, Åsele och Strömsund.

3 Äganderätten
Vi är i desperat behov av att det snabbt Tillskapas en Författningsdomstol, som möjliggör att vi får behandla gamla kolonialmaktslagar och rena stölder av privat mark och skog. Allmänningslagen är tydlig, men har av Länsstyrelsen omtolkats till Samfällighetslagstiftning, trots att regeringsrätten tydliggjort att detta är i strid mot lagen.
Rennäringslagen är en annan skamfläck, liksom att Skosstyrelsen lägger avverkningsförbud på privata skogar utan att betala ersättningar eller erbjuda ersättningsmarker.

4. Reservatbildningar
Ca 30% av Vilhelminas produktiva arealer är för närvarande lagda under reservat och Länsstyrelsen fortsätter närmast rabiata, att undanta gamla välbrukade marker från den ansvarsfulla skötsel vi bedrivit i hundratals år. Inga skötselplaner och de 25 anställda som administrerar är placerade i Umeå, medan det är vår livsmiljö som ständigt beskärs

5. Bankerna
Den som vill starta ett företag i inlandet måste själv klara alla investeringar då bankerna helt vänt sig bort från vår bygd. Kontanthanteringen är livsviktig, då vi alls inte klarar av det kontantlösa samhället. Ett ungt par som flyttat hem hit köpte det billigaste Älvsbyhuset och byggde upp detta till en kostnad av 2,6 miljoner. När sedan banken kom för att taxera marknadsvärdet gjorde de bedömningen att bara för att huset placerats i Vilhelmina, så kunde det inte borga för större hypotekslån än 1,2 mkr, varför det unga paret tvingas bibehålla 1,4 mkr som topplån, med tillhörande räntesatser!

6.Bränslepriserna
Dessa har för länge sedan passerat smärtgränsen och håller på att formligen ta knäcken på alla våra areella näringar. Virket från skogen backar värdemässigt i samma takt som transporterna bara blir allt dyrare och vi har snart inga möjligheter att få arvsskiften till stånd, när våra företagare blir för gamla.

7. Beskattningsrätten
Våra råvaror betalas till lägsta konkurrentpris, medan bolagen skattar direkt till staten. Vattenfall som äger huvuddelen av vårt elnät missutnyttjar sin monopolställning till att orimligt höja fasta elavgifterna, så att 2/3 av elkostnaden idag utgörs av fasta distributionskostnaderna.

8. Samhällsservicen
Polis och sjukvård har dragits ned till långt under miniminivåer och vi som inlandskommuner klarar heller inte av att konkurrera med städerna om nyckelyrkesgrupperna såsom lärare, socionomer, poliser, sjuksköterskor och framför allt läkare. Stafettläkarsystemet urholkar vår landstingsekonomi fullständigt i norra Sverige och det drabbar inlandskommunernas befolkning hårdast

Vi är hårt trängda från alla håll och värst av alla är den landsbygdsfientliga regeringen vi har idag, men vilket parti vågar utlova ett maximalt bränslepris om 14 kronor/litern, bara som en början till att göra livet lite lättare för oss?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>