Vilka politiker bryr sig om oss?

Av , , Bli först att kommentera 13
Alla dessa lagar som tillskapas för att råda bot på missförhållanden i städerna, men som blir generella och som därigenom stör och förstör möjligheterna att leva på ett sunt och enkelt sätt ute på landsbygden!
Jag kan snart inte gå ut genom ytterdörren utan att bryta mot någon bisarr regel eller förordning, som är fullständigt missriktad mot det agrara sättet att leva.
Det gäller alla områden från vedspisen, via mitt lokala lager av bensin och diesel till mjölkförpackningarna som åker in i vedpannan och utkörningen av skogsplantorna till hygget eller den döda grisen från grannen som nyttjas som rävåtel eller avskjutningen av övertaliga korpar för att skydda skogshönspopulationen, eller om jag råkat stoppa in 4 patroner istället för 3 i älgstudsaren när jag ska ut på björnjakten.
Och hundra andra byråkratiska fånerier som gör mig som skogsbonde till kriminell så fort jag kliver ur sängen.
Vi behöver ett politiskt parti som begriper vad lantortsliv innebär!Ego
Bli först att kommentera

KD-Vilhelmina tar strid mot vedspisförbudet

Av , , 1 kommentar 8

Jag har samrått med mina partkollegor inom KD-Vilhelmina och vi verkar vara rörande överens om att eftersom Boverket verkar vilja överlåta den ”brännheta” frågan om äldre vedspisar till kommunerna att avgöra, så kan vi från KD:s sida meddela att vi ICKE har för avsikt att driva detta absurda förslag annorstädes än där dess miljöeffekter framtvingar åtgärder.

Glesbygdsbor utanför detaljplanelagda områden ska över huvud taget inte behöva besväras av sådan lag speciellt framtagen för tätorter.

Däremot avser vi verka för att vedeldare bistås med sottals- och CO2-mätningar, för att optimera förbränningsprocesserna och få ut större verkningsgrader i befintliga och nyinstallerade förbränningsanläggningar.
Det blir ett av våra vallöften från KD i VilhelminaVedspis

1 kommentar

Beträffande vedeldningen i vår kommun

Av , , Bli först att kommentera 11

Boverkets ansvarige för utspelet om att förbjuda eller försvåra för nyinstallationer av äldre spisar och kaminer har lett fram till att de ny menar att det får bli upp till var och en kommun att själva besluta!

Nu råkade jag ha erhållit högsta betyg inom ämnesområdet ENERGI och känner mig rätt kaxig när det gäller sakkunnighet i frågan om förbränningsprocessen. Därför vågar jag påstå att vi istället för det dåligt underbyggda förslagt från Boverket, når mycket längre genom att bistå eldstadsinnehavarna sakkunnig hjälp att justera in förbränningsparametrarna korrekt.

Jag menar att sotningsförrättarna genom kommunens försorg ska förses med adekvat mätutrustning för att kontrollera och även injustera drag och spjäll så att korrekta sottals- och CO2-värden uppnås för eldstäder inom detaljplanelagda områden. För ovriga enskilt belägna bostäder som uppvärms med vedeldning, kan verksamheterna fortsätta som tidigare, då det ju inte sker någon nytillverkning av betydelse av gamla vedspisar, utan de nyare med utprovad högre verkningsgrader per automatik blir det man byter till eller nyinstallerar och att man vid varje sådan medföljande installationsgranskning även utför motsvarande sottals- och CO2 mätning och injustering.

Det blir en serviceåtgärd som ger mycket större positivt miljöutbyte, samtidigt som vedeldaren får ut mer uppvärmning av samma vedmängder. Det är inte lätt att hitta optimal inställning av förbränningsparametrarna utan mätutrustning.

Bli först att kommentera

Det finns ingen anledning för oss att backa.

Av , , 3 kommentarer 22

Underbart!
Att höra kvinnan som är utsedd till nationell samordnare mot hedersvåld. tillsammans med Sara Mohammed i morse i TV4 tillsammans såga benen av den underlåtenhet av bland andra feministorganisationernas tolerans inför hederskulturen. Den hederskultur vi fått in i landet med den muslimska invandrarströmmen.

Samordnarens namn hann jag inte uppfatta, men Sara Muhammed leder organisationen ”Glöm aldrig Pela och Fadime”. De trycker båda på att mänskliga rättigheter och flickors rätt att slippa tvingas underkasta sig religiösa eller kulturerella klädkoder är suveräna och ICKE FÖRHANDLINGSBARA!

Som kommunpolitiker lovar jag att aldrig gå med på någon minsta kompromiss i den riktning som en del andra kommuner medgivit i form av skilda badtider, kommuninköpta slöjor till gymnastiken och bad, blunda för barnäktenskap, vända bort blicken från könsstympningar, tvångsäktenskap, vägran att låta barn delta i gemensamma gymnastiklektioner, eller att ge pengar till organisationer som försvarar hederskulturen.

Istället ska jag verka för att personer från främmande kulturer som vistas eller bosätter sig i vår kommun, ska informeras kristallklart tydligt om vilka regler och lagar som gäller här och vilka konsekvenserna blir ifall man bryter mot dessa regler!

Har man flytt från krig och förtryck och landat i vårt land i skydd från kriget, så tolererar jag inte att man ändå drar med sig förtrycket i sitt bagage hit.
Punkt-slut!
Ego

Då vet du var jag står i god tid innan du väljer valsedel.
Vill du att kommunen ska hålla en mer kompromissvillig linje, så är det inte mig du ska kryssa, för jag ställer inte upp på att backa från det vi hittills uppnått i strävan efter att flickor och kvionnor ska ha precis samma rättigheter som pojkar och män. Jag menar att vi inte ska backa en millimeter, utan fortsätta på den väg som förståndet och logiken så tydligt bjuder oss.

3 kommentarer

Att gapa och peka finger för inte saken framåt

Av , , Bli först att kommentera 15
En del debattörer tycker uppenbarligen att det räcker som inträdesbiljett att bara kunna betydelsen av två enskilda ord?
Rasist
Källkritik
Så fort något stöter mot deras egna förkrymta verklighetsbilder, då avfärdas allt och alla med dessa två uttryck!
Men om vi för en sekund stannar upp i eftertanke under frågeställningen:
-Finns det en enda person på denna planet, som aldrig någonsin gjort en felbedömning, ljugit, överdrivit eller slarvat med faktagranskningen?
Ska vi enbart lyssna på någon den är helt befriad från någon av dessa ofullkomligheter, då tror jag det blir tyst i det offentliga rummet, väldigt otäckt tyst!
Själv har jag ambitionen att lyssna på ALLA.
Det medför givetvis att det följer en hel del klumpar med i den soppan, men utgör det egentligen något nytt problem, som vi inte lärt oss hantera i vår vardag?
Det förekommer nog nästan lika många falska utsagor och rykten som det finns faktasubstans i det du möter i din vanliga tillvaro. Men vi gör så gott vi kan med att hjälpa varandra att sortera vad som är falskt från det som är sant och silen utgörs av det offentliga samtalet!
Låt inte dessa självpåtagna åsiktsdomare avskräcka dig från att delta i detta offentliga samtal. Åsiktsdomarna själva må hojta ”RASISTER” och ”KÄLLKRITIK” hur mycket de orkar, men till vad nytta, så länge de själva är för lata att faktiskt anstränga sig med att sanera falskt från sant?
 Kapten
Bli först att kommentera

Politiskt bottennapp!

Av , , 2 kommentarer 15

Världens , som det sägs, ledande demokrati USA har försatt sig i ett politiskt underläge, där republikanerna skäms över sin egen president, medan demokraterna famlar desperat efter en obefläckad kandidat med motsvarande mediala tyngd, som primär egenskap!

Samhällsvetenskapliga, juridiska och organisatoriska kompetenser har tillåtits bli totalt undanträngda, till förm¨n för en enda sak – medial genomslagskraft! Detta har lett till att matchen om världens mest makttyngda uppdrag kan komma att stå mellan Trump som dokusåpakändis kontra Oprah W. som talkshowstjärna och operadiva, båda helt utan några som helst av de speciella kompetenser man förväntar sig av en presidentkandidat!

Skulden för detta hamnar sekundärt på väljarna som tillåtit sig att endast förlita sig på vad mediaredaktörerna valt att mata dem med och utan att själva anstränga sig det minsta för att undersöka och ta reda på vilka alternativ som faktiskt finns.
Men primärt blir det journalisterna och redaktörerna i de ledande mediainstitutionerna som måste ta på sig ansvaret för de urvattnade nyhetssoppor de under åratal serverat amerikanska folket och där varje skandal tillåts ta plats från sakliga argumentationer, hur ovidkommande denna skandal än må vara!

Trump vs Saruman

Oprah

2 kommentarer

Familjen är det civilariserade samhällets viktigaste byggsten

Av , , Bli först att kommentera 11

Att vara förälder är inte alltid enkelt, men vi kan som politiker hjälpa till att göra det lättare.
Många föräldrar vill kunna kombinera föräldraskap med jobb, men är inte beredda att offra familjen för karriären.
Därför föreslår KD på riksplanet en helt flexibel föräldraförsäkring. Det innebär att föräldrarna kan överlåta dagar mellan sig som det passar dem bäst, men också till någon närstående som morfar eller farmor.

Familjen är det civiliserade samhällets viktigaste byggsten och det är i familjen som grunderna läggs för att vi ska bli trygga ansvarstagande medborgare.Ebba

KD vill dessutom stärka barnfamiljer där båda jobbar med 1000 kronor i månadfen genom riktad skattesänkning, samt införa en barnomsorgspeng om 6000 kronor i månaden där föräldrar valt att sköta omsorg om egna barn i familjen.
KD vill införa mindre barngrupper i förskolan och förbättra skyddsnätet genom antimobbningsprogram, föräldrastöd och satsningar på BUP.

Bli först att kommentera

Vår missbrukande åsiktsadel

Av , , 3 kommentarer 8

Det är dessa vi har att tacka för angreppen mot glesbygdsbor och de förutsättningar som det innebär att inte kunna ta tunnelbana eller cykel överallt dit man måste ta sig.

https://www.expressen.se/kvallsposten/mp-politikern-missbrukade-kokain-i-tva-ar/

3 kommentarer

Socialismen som blev en sekt i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 23
Monica Nilsson skriver i en av sina kommentarer på Facebook:
”KD är längst ute på den patriarkala skalan. All makt åt mannen. Kvinnor tige i församlingen.”
Endast en totalindoktrinerad extremsocialist kan som hon undgå att notera vilket parti det är som har en manlig partiledare och före det ännu en manlig partiledare, som dessutom utreds för sexuella ofredanden!
KD har inte samma historia som hennes Vänsterparti med alkoholiserade manliga partiledare, som avlöst varandra att hylla kommunistdiktaturer i Östtyskland och Ryssland, utan satsar istället på en 28 årig helskärpt småbarnsmamma som är helnykter.
Ebba
Mot bakgrund av dessa fakta inser man hur hopplöst det är att debattera med en sann socialist!
De grundar nämligen hela sin verklighetsuppfattning på vad som står i deras sektbibel, inte i vad de kan se och höra själva!
KD drar till sig intellektuella kvinnor, inte extremsocialistiska sektmedlemmar.
Bli först att kommentera

Några av KD:s vård- och omsorgsförslag

Av , , Bli först att kommentera 13

Fakta: Några av KD:s vård- och omsorgsförslag

Kommuner ska kunna anställa läkare

Fler mobila bedömningsenheter för hembesök

Vårdplatser i primärvården

Tre miljarder kronor till framförallt helg- och kvällsöppna vårdcentraler

Certifiera patienter för utökad självbehandling

Ta bort biståndsbedömning för trygghetslarm för äldre

Ökad personalkontinuitet i hemtjänsten

Förstatliga sjukhusvården

Återinför Alliansens kömiljard för kortare vårdköer

Inför vårdserviceteam som kan avlasta vårdpersonal

Vässad vårdgaranti – träff med rätt vårdkontakt inom 24 timmar

Rätt till specialistbehandling inom 120 dagar

Bli först att kommentera