Intressant perspektiv från Magda Gad !

Av , , Bli först att kommentera 10

Finns det någon bland mina läsare som vet att bekräfta eller dementera något av det som skrivs här?

Magda Gad

KORT SÄKERHETSPOLITISK ANALYS ÖVER VÄRLDEN OCH USA:S FALL:

På grund av Obamas agerande i Mellanöstern samt USA:s allians med Saudiarabien och övriga Gulfstater har terrorismen det senaste decenniet ökat och västs makt i världen minskat.

Jag ska nämna några punkter:

1. Eftersom att Obama agerade svagt i Syrien lämnades spelrum för Assad, Iran, libanesiska Hezbollah samt Ryssland att öka sin maktaxel.

2. Saudiarabien har förlorat mycket pengar sedan den så kallade arabiska våren. Dels på grund av sociala program som de använde som mutor för att hindra ett folkligt uppror inom sitt kungadöme, dels på grund av att oljepriset rasade 2014 då ny teknik möjliggjorde utvinning av olja ur skiffer. Familjen Saud såg sina oljemiljarder rinna iväg och ville därför dra en gasledning genom Syrien, från Qatar till Turkiet. Men det ville inte Assad och Ryssland.

3. Ryssland vill själva sälja gas i Europa, och har lyckats med detta delvis på grund av Angela Merkel. Tyskland monterade ner sina egna kraftverk och behövde därav öka på importen, och svaret blev rysk gas.

4. Världen anklagar nu Trump för att försätta väst i en osäker situation genom eventuella diplomatiska relationer med Putin, men det var inte under Trump som Ryssland tog Krim samt gav stöd till de väpnade grupper som strider i östra Ukraina – det var under Obama som Putin tog Krim och som kriget i Ukraina bröt ut.

5. Det är inte heller Trump som skapar beroende av Ryssland – det är det Europa som gör. Genom att Europa nu, inklusive Sverige, låter den ryska gasen flöda in i EU ger Europa även Ryssland möjligheten att ”stänga av kranen”, vilket försätter EU i ett beroendeläge till just Ryssland.

6. I sin desperation att få kontroll över olje- och gasexporter har Saudiarabien och Qatar använt sig av proxysoldater i Syrien och övriga Mellanöstern – proxysoldater som går under namn som al-Nusra och IS. USA är allierade med Saudiarabien och har inte satt stopp för detta, utan tvärtom omdömeslöst varit med och beväpnat extremistiska grupper i Syrien, i förhoppning att de skulle störta Assad åt dem, vilket inte fungerade då Ryssland fyllde den roll som USA, NATO och FN lämnade öppen.

7. Detta har gjort att terrorismen har ökat. al-Qaida har sina rötter i Saudiarabien, en av världens värsta diktaturer, där familjen Saud har all makt och där folket lever i misär. al-Qaida ses av många fattiga i Saudi som ett slags ”Robin Hood” – hjältar som vill omfördela oljeförmögenheterna från kungahuset till folket. Bin Ladin som var al-Qaidas grundare och ledare var en saudisk miljardär, som började hata familen Sauds relationer med familjen Bush, och som därför vände sig emot USA, det land som han ansåg var en terrorstat och ockupationsmakt. IS har blivit oljekartellen som kombinerar terror med sin egen version av sociala program – en islamisk stat där de som stödjer dem får ta del av olje-, knark-, smuggel- och indrivningspengar.

8. USA:s svaga agerande i Syrien och Irak har också skapat en osäker situation för kurderna, eftersom att shiamajoriteten i Irak med visst stöd av Iran har fått ökat inflytande under kriget, och shiamajoriteten är emot att kurderna ska ha egna regioner.

9. Samma hot riktas mot kurderna från Turkiet, som just nu försöker ta områden i norra Syrien – områden som Manbij som syriska kurder i allians med sunniaraber har befriat från IS. Turkiet bombar kurder som strider mot IS och Turkiet har också ockuperat mark i Syrien, mark som de i framtiden kan använda för att förhandla med Assad om vad som ska göras med kurderna, det vill säga Turkiet kommer kräva att kurderna ska bort.

10. EU och NATO står handlingsförlamade inför Turkiets handlingar i Syrien eftersom att EU har låtit sig köpas av Turkiet, landet som sitter på NATO:s andra största armé. Dealen är att Turkiet får fria tyglar i utbyte mot att de inte släpper in flyktingar till fort EU från sina fängelseliknande flyktingläger, som ligger vid gränsområdet till Syrien.

11. Under Obama bombade USA även sönder Libyen och hjälpte Saudiarabien att bomba sönder Yemen. Libyen blev det största träningslägret för IS, och Yemen kommer med stor sannolikhet bli en bas för IS i framtiden när de behöver omgruppera från Irak och Syrien. al-Qaida finns redan i Yemen och IS kommer troligtvis göra gemensam sak med Qaida. På det sättet kan IS även få starka fästen i failed states som Somalia, där Qaida har stor makt över al-Shaabab.

12. I och med finanskrisen i USA försämrades även det inrikespolitiska klimatet i landet och flera större industristäder som till exempel Detroit har förvandlats till spökstäder. Istället för att ordna arbete åt ensamstående mammor och andra ekonomiskt utsatta trollade man under Obama-administrationen med siffror genom att räkna bort alla de som är beroende av matkuponger, som har deltidsarbete och som har slutat söka jobb ur arbetslöshetsstatistiken.

13. Trump kommer få svårt att ordna upp i denna röra, Europa går mot tre val i år som kan komma att splittra upp EU och IS har lyckats öka polariseringen och destabiliseringen i väst genom terrorattentat. Något vi kommer se mer av framöver när kalifatet förlorar mark i Mellanöstern.

14. Medan allt detta har pågått finns det en stor stat som har verkat i det tysta. Det är en stat som har kärnvapen. Det är en stat som har en gigantisk armé. Det är en stat som har en ekonomi som går uppåt. Det är en stat som inte har gett sig in i andras krig, som inte har gått in i andra länder under förespeglingar om att de ska komma dit med demokrati, utan som istället lugnt och metodiskt har köpt upp några av de mest handelsstrategiska och naturresursrika områdena i Afrika och övriga världen. Det är en stat som har byggt konstgjorda öar utanför sin kust, öar där de har placerat militärbaser. Den här staten är den enda i världen som kombinerar diktatur med kapitalism. Staten heter Kina – och det är så världens framtida globala stormakt kommer att heta.

(Hittills har för övrigt bara en part i detta kaos förklarat krig mot Kina, och det är IS. Som vanligt har IS underskattats som politiker och militära strateger.)”

Bli först att kommentera

Det är logiskt att vänstermänniskor saknar logik.

Av , , Bli först att kommentera 19

När dessa hittar på någon anledning till att samlas för att demonstrera, då följer det regelmässigt ett mönster av stenkastning mot polis och givetvis helt ologiskt även krossning av butiksfönster!

Ingen har hittills lyckats ge någon rationell förklaring annat än att om man anammat den irrationella argumentation som ligger till grund för vänsterns ideologier, så är det även fullt följdriktigt att samma mentala efterblivenhet leder fram till handlingar som helt saknar logiska förklaringar. ”De autonoma” kallade sig den här gruppen vänsterhuliganer.

Elva greps efter upplopp i Köpenhamn

Vänsterhuliganer

Bli först att kommentera

Jag ber om ursäkt…

Av , , Bli först att kommentera 11

…då jag märker att jag svikit mina trogna läsare här på VK-bloggen!

Det blir alltmer sällan jag går in här och läser eller skriver något, då alla intressanta dialoger flyttat över till Facebook, något som uppenbarligen varit följderna av de strategiska beslut VK-redaktionen fattat, i och med att de strypt ingångsöppningen till privata bloggdialogerna i flera målmedvetna steg.
De politiska diskussionerna och ämnena har som följd därav också flyttat till Facebook och skalats upp till en riktigt spännande och intressant nivå, då medlemstalet läsare och skribenter där är mångdubbelt och medföljande uttrycksförmåga också blivit skarpare.
Det är i sig ingen hållbar ursäkt för min underlåtenhet att leverera här på VK-bloggen, men den bästa förklaring jag kan åstadkomma.

Sannolikheten för att utvecklingen ska vända och VK-bloggen återigen ska anta forna proportioner ser jag som mycket liten, om inte redaktionen vidtar drastiska motdrag, så därför inbjuder jag dig som tycker dig haft utbyte av att följa mina debatter, att komma med över till Facebook, så utlovar jag ett mycket större och mer disciplinerat klimat för intressanta debatter.
Behöver du intruktioner eller hjälp att registrera dig och snabbt få del av intressanta dialogtrådar, står jag gärna till tjänst så långt tiden räcker, antingen via mail eller telefon, 3pigjz@gmail.com alternativt 070-5859848.
Varmt välkommen !

GJz

Bli först att kommentera

Hur skulle en värld utan religion se ut?

Av , , 7 kommentarer 11

- Religion är grunden för allt ont i världen!

- Utan religion skulle vi slippa allt hat och krig.

 

Känner du igen inställningen, även om jag har konstruerat uttrycken, istället för att direkt peka ut explicita personer bakom liknande kommentarer jag fått på mina bloggar och framför allt på Facebook?

Ofta ser jag på kommentarer liknande de här, som rena försök att provocera mig som kristdemokrat i Vilhelminas lokalavdelning. Det biter tyvärr inte på mig då jag inte tillhhör de troendes skara, utan rinner av som vatten på en gås.

Men förutom de rena försöken till munhuggande, finns det också seriöst menande inlägg av den här typen och i min ungdom hade jag själv densamma inställningen.

Men med stigande ålder har min inställning mognat och blivit betydligt mer komplex.

Förvisso finns det klara bevis för att religiösa dogmer har kostat och kostar oskyldiga livet baserat på ren och skär enfald och galenskap. Men det räcker inte till för att motivera att man generaliserar och förenklar på det sätt som de två inledande meningarna visar.

Fråga dig själv om du skulle kunna ta dig an en uppgift att skilja på RÄTT och FEL vad avser etliska ställningstaganden?
Om du svarar JA, bör du för ett ögonblick reflektera över om den förmågan är medfödd som instinkt eller indoktrinerat via uppfostran och miljöpåverkan?
Vad är det som får just dig att inte hänfalla åt barbarbi och ohämmad självtillfredsställelse? På vad bygger du dina fördömmanden över handlingar som du anser vara onda och vad är det som får dig att anstränga dig till uppoffrande handlingar?
religiösa motpoler

Visst har även du hört hemvändande Thailandsbesökare berätta om hur omtänksamma huvuddelen av invånarna uppträder mot främlingar? Och nog ser väl även du en skillnad gentemot den intolerans mot främlingar med annan tro än islam som besökare i Saudiarabien kan vittna om? Och visst klassar även du den nedtryckande kvinnosynen som arabiska samhällen uppvisar såsom fel ?

Det är inget annat än tro på värden höjda över vår inneboende egoism som styr allt detta, såväl buddistens ovilja att döda något levande och respektera alla andra oberoende av livsåskådning, som dina egna värderingar när du förkastar arabernas kvinnosyn.
Ja faktiskt kan vi härleda hela vår grundlag tillbaks till de värderingar och normer som formulerats av urtida judiska och kristna anfäder.

Så även fast jag inte tror på en skapande gud, så har jag insett att det inte går att få ett mänskligt samhälle att fungera utan gemensamma normer och värderingar och att dessa värderingar kan se väldigt olika ut baserat ytterst på …..vadå? Jo tro och religion !

Så vare sig du är troende, ateist eller agnostiker som jag, så baseras vår tillvaro på religion och då inte bara det vi menar är orätt, fel eller ont, utan i synnerhet allt som vi hyllar som eftersträvansvärt.
Jag ställer mig bakom Kristdemokratin, inte för att jag skulle tro på en gud, utan för att jag kommit till insikt om att alternativet till en religion är primitivt barabri med jaget i centrum och där hänsynslöshet och intolerans blir de främsta kännetecknen. Kristdemokratin uppstod i Tyskland som en motreaktion mot människoförraktet och hatet samrörande med nazismen, men fungerar lika bra som motvikt mot den individförnekande inställningen bakom marxismen. Ja just det faktum att kristdemokratin frigör sig från alla former av politiska ideologier, gör att det finns gott om plats för det egna kritiska tänkande och kritiska förhållningssätt mot alla former av maktutövande mot dig och mig som unika personer.

Så tänk gärna till en gång till innan du generaliserande klumpar ihop alla religioner i svepande förkastelse.

7 kommentarer

Det är åt HELVETE på ren svenska !

Av , , Bli först att kommentera 19

VK presenterar resultat av en företagarundersökning som visar att 60% av ortens företagare är rädda för att stöta sig med kommunledningen av rädsla att det ska drabba deras företag i form av återverkningar vid kommunens upphandlingar och på andra sätt via kommunens myndighetsutövande.

För oavsett hur välgrundade dessas farhågor än må vara, eller om allt bara vilar på en helt obefogad vanföreställning som en del vill göra gällande, så är följderna förödande för det företagsklimat vi så väl behöver förstärka och gynna.

Försöker vi oss på att finna grogrunden till att ens misstanken om otillbörligt gynnande av politiskt lojala entrepenörer kan ta form och gro, tror jag att det till stor del kan bero på hur kommunmedborgarna ser på tillsättningen av de tjänstepersoner som har att praktiskt sköta kontakterna med företagarna.
Om allmänheten ser det som att tjänstetillsättningar ser ut att baseras i huvudsak på partitillhörighet istället för enbart på kompetens, kommer givetvis detta att slå igenom även på tilliten över att uppdragsupphandlingarna sker helt objektivt.

Jag kan inte själv ha någon uppfattning i om det finns sakliga grunder för sådana misstankar, men kan inte undgå att ta in det som kommer in via mina två öron heller. De upphandlingar som jag själv har varit med om att ta beslut om som ledamot i Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, har i allt verkat sakligt värderade av förvaltningens handläggare. Dock har jag ingen som helst kontroll över de lokala upphandlingar som sker via fastighetsförvaltningen inom VIFAB och VIBO.

Den offentliga insynen har genom konstruktionen med förvaltning i aktiebolagsform kraftigt försämrats och de nya reglerna för direktupphandling har gjort det ännu mycket lättare för att ens misstänka att personliga relationer kan slå igenom. Men hur mycket har ledningen för dessa bolag gjort för att motverka sådana misstankar ? Ytterst är det ju fullt möjligt att skapa en betydligt bättre transparans än den som leder till misstankar och ryktesspridning, som givetvis är det som i grunden skapat den oro som artikeln I VK återger.

Så därför menar jag att om KD får majoritet i Kommunstyrelsen, bör vi lyfta frågan om att finna en annan och mycket öppnare förvaltningsform, än bakom de insynsmurar som aktiebolagsformen innebär. Jag vill att allmänheten ska kunna följa beslutsgången i detalj och ser det som ett första steg på vägen mot en helt annan atmosfär för företagande och entrepenörskonkurrens.

Bli först att kommentera

Nu startar snart ett omtag kring hur kommunen ska styras

Av , , Bli först att kommentera 7

Igårkväll träffades vi från samtliga partier för diskutera ett upplägg av en fullmäktigeberedning om förtroendemannaskapet i Vilhelmina kommun. Det handlar om hur många ledamöter vi behöver ha i fullmäktige, men i ännu högre grad om hur vi kan göra organisationen effektivare, där uppdelningen i nämnder och styrelse kan vägas mot andra sätt att dela ansvar och befogenheter. Igår klarade vi ut principerna för beredningens direktiv och sammansättning att föreslå fullmäktige att ta beslut om.

Samtalet skedde i respektfylld atmosfär och med hänsyn tagen till samtliga presenterade önskemål. Ska bli spännande att följa vartåt det leder med denna beredning, även om jag är långt ifrån nöjd med hur stora som beslutades utifrån Kultur- och fritidsberedningen. Där har vi dock ett bra utredningsmaterial som kan användas för nya beslut.

Kommunen har flera stora utmaningar att hantera framöver och det kan behövas en reorganisation utifrån den nya problembilden och de nya förutsättningar vi har att tackla. Förtroendemannaberedningen är en väg att hitta vägar framåt.

Bli först att kommentera

Otäcka signaler från den ryska diktaturen

Av , , Bli först att kommentera 6

”Ryssland har ökat innehavet av taktiska kärnstridsspetsar i aktivt bruk med 30 procent på tre år. Totalt ökar antalet stridsdugliga förband med 40 procent. Framför allt sker den militära upprustningen i de västra delarna av landet, närmast Europa.”

”Det man har övat på, och de nya förband man sätter upp är i första hand ämnade att bedriva högintensiv, storskalig krigföring. Inte mindre väpnade konflikter eller oroligheter. Det man övar på är det stora kriget, säger Fredrik Westerlund, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI till SvD.”

Läs mer

Bli först att kommentera

Att följa lagen är det viktiga, inte att dela våra svenska sedvänjor

Av , , Bli först att kommentera 10

Vad är det som är så otroligt viktigt med att fira jul och midsommar?
Legitima suparfester där jag som valt ett helnyktert liv alltid kännt att jag inte ingår i det stora normala.
Samma sak med de genuina svenska ”festerna” som definierar formerna för socialt umgänge med alkohol som basingrediens.

Det här har fått mig att fundera över hur pass integrerad jag själv egentligen är?
Detta i ljuset av alla debatter kring integrationsbegreppet i samband med flykting- och asyl-invandringen.
Om en irakier inte kan finna finesserna med att sjunga små grodorna och skutta omkring runt en förtäckt fallossymbol, så har jag full förståelse för detta, då det i mina ögon snarare vittnar om ett moget intellekt än efterbliven social mognad.

Jag tror inte integration ska defineras genom att underkasta sig våra sedvänjor, utan snarare i hur man anammar värderingar och viljan att följa lagkrav.

Bli först att kommentera

Vad vore SD idag om utan dessa unga kriminella män som smugit sig in bland flyktingarna?

Av , , Bli först att kommentera 34

Skulle SD kunnat nå det stöd de har idag, om inte alla dessa unga män. som påstår sig vara minderåriga ensamkommande och bland vilka medföljer stora sociala problem eller ren rå kriminalitet och ociviliserat barbari, bjudit in till politisk tango?

Alla legitima flyktingfamiljers situation förbleknar ju bakom alla braskande rublriker, dessa våldsinriktade unga män förorsakar.

En stor hjälp har partiet även fått av alla flata riksdagspolitikerer och hela den mediala kulturvänsterns massiva förnekelse och faktaifrågasättande, som de flesta normalt funtade samhällsmedborgare och väljare enkelt genomskådat.

Trodde de verkligen, att det i en öppen demokrati skulle gå att mobba eller frysa ut en fräck grupp, som utnyttjar möjligheten att ställa sig helt på deras sida, vars oro ständigt växer inför alla rapporter om de ”svenska män” som företräder en ny typ av massbrottslighet, som dykt upp i samband med flyktingvågorna? Det har i vart fall lett till att mitt eget förtroende för etablissemangets omdöme och bedömningsförmågor allvarligt sviktar.

Att SD dessutom grävt fram en intelligent och verbalt skicklig partiledare gör inte deras trovärdighet mindre i väljarnas ögon.

Det är hög tid att sluta tramsa hotfultt viftande med rasiststämplarna, som snart är helt utslitna och vilkas trovärdighet även de fått sig alvarliga skavanker av allt överutnyttjande.

Program som Uppdrag Granskning och Kalla Fakta har erövrat folkets förtroende och bekräftar även de i hög grad den problembild, som vi genomsnittliga identifierat långt före våra skrämda riksdagspolitiker i regering och opposition.

Sämre regering än den vi har nu tror jag aldrig vi haft under hela efterkrigsperioden och jag menar att Alliansen bör göra upp med SD om hur maktskifte ska ske, gärna innan valet 2018, för nu håller detta inte längre!

Bli först att kommentera

Tänkvärt inlägg i Dagens Samhälle av Jenny Sonesson

Av , , Bli först att kommentera 5

Hon beskriver här vad som händer när en befattningshavare inte lyckas särskilja debattnivåerna mellan sitt offentliga uppdrag och det personliga tyckandet. Givetvis måste även en biskop kunna delta i debatterna utifrån sin personliga uppfattning, men det gäller då att vederbörande inte tar kraft från sitt uppdrag för att förstärka genomslaget för sina personliga tyckanden.

Sonessons inlägg:

”Innan jul valde jag att skriva en personlig krönika om varför Juluppropet får mig att säga adjö till Svenska kyrkan. Med kräklan i hand delar ärkebiskopen upp oss medlemmar i medmänskliga eller omänskliga utifrån kyrkans snäva definition av vad en ”human flyktingpolitik” är. Uppropet riktar udden mot riksdagens demokratiska beslut som har ett brett stöd hos väljarna.

Jag är även kritisk till att kyrkan valde att lansera sitt polariserande utspel i samband med julen som är en högtid för relationer och frid. Julen är dessutom tid på året då kyrkan är som mest betydelsefull för många, inte minst de ensamma.

Tyvärr verkar Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, inte ta till sig vad jag skriver utan svarar utifrån sin subjektiva uppfattning att hon minsann träffat människor av olika politiska åsikter i samband med gudstjänster under jul- och nyårshelgerna.

Jag uppskattar att biskopen välkomnar mig till kyrkans aktiviteter men problemet är ju att jag känner mig utpekad och utestängd. En upplevelse som jag uppenbarligen delar med fler utifrån mail jag fått och det faktum att över 83 000 begärt utträde ur kyrkan förra året.

Tyvärr har kyrkan valt att bli ett forum för moraliserande pekpinnar som inte höjer sig över det dagliga politiska bruset. Vi är många i Sverige som lider med världens flyktingar och välkomnar engagemang men inte i exakt den form som kyrkans ledning politiskt utkräver. Vilket infekterat ämne blir aktuellt för nästa kyrkoupprop? Tiggeri? Dödshjälp? Fosterdiagnostik? LSS? Skattehöjningar?

Vi lever i ett samhälle där vi ständigt mäts, jämförs och värderas på olika sätt. Kyrkan ska vara en tillflyktsort från den blicken. En glänta i skogens mörker dit alla ska känna tillhörighet i sin egenskap av att vara människa och med allt vad det innebär.

Fredrik Modéus, biskop Växjö stift, som skrev nyligen klokt att kyrkan ska tjäna som aktör i arbetet för ökad existentiell hälsa. Under kyrkvalven får människor plats för reflektion, samtal och återhämning.

Det håller jag med om. För oavsett vad vi röstar på behöver vi alla få tala om de eviga frågorna.

 

Länk

Bli först att kommentera