Ju mer jag tänker på det…

Av , , 5 kommentarer 11

..desto  vansinnigare tycks det mig att kommunen ska tvinga husägare som har eget vatten och avlopp att byta avloppsanläggning, om det inte finns mätbara miljöskador från befintliga anläggningar!

Att tvinga ensamhushåll att reinvestera hundratusentals kronor för tveksam eller inga miljöeffeker måste stoppas!
Jag avser försöka göra detta till en valfråga!Trekammarbrunn

5 kommentarer

KD i Vilhelmina har startat något helt nytt!

Av , , 2 kommentarer 12

Vi har idag för första gången startat interna medlemsomröstningar, som avslut på föregående argumentation i viktiga frågor. Omröstningen sker digitalt och i sluten grupp, som ett prov över hur vi kan föra medbestämmandet närmare varje enskild kommunmedborgare?Direktdemokrati

Alla nya medlemmar välkomnas nu att vara med och påverka hur vår politik i praktiken ska se ut?
”Krati” från ”demos” stadd i utveckling mot mognande beslutsförfarande!

Direktdemokrati2

 

2 kommentarer

Lata och onda drivna av avundsjuka.

Av , , 3 kommentarer 26

Mycket har jag kallats av mina meningsmotståndare genom åren.
”Träpatronen” är det senaste.
Jag växte upp i ett typiskt småbrukarhem, där det ofta saknades pengar att betala matnotan från Konsum med, så kredit var viktig för att vi skulle få mat på bordet.
Jag minns särskilt ett år då jag hela vintern saknade skor och mor fick hjälp av grannen Sara på andra sidan sjön, med att tova ett par ulltussor som jag hade på fötterna hela kallvintern.
På examensdagen hade mor fått ett par begagnade rosa filtskor ”duffelboots” från en av mina tjejkusiner i Borås och det kan kanske ge en Freudiansk förklaring till varför jag avskyr färgen rosa mer än rimligt?

Vid 14 år fyllda svor jag en ed för mig själv att min egen familj aldrig skulle behöva uppleva fattigdomens förnedring. Detta har jag hållit, men det har kostat mig rätt mycket i form av umgängestid med barnen och min egen hälsa.
16-18 timmars arbetsdagar blev mer framträdande än 8-timmars.

Men idag kan jag fira, för nu den 15:onde utbetalas min statliga pension om 6874 kronor/månad.
Hur jag nu har kommit att inräknas i statistiken för ”fattigpensionärer” trots att jag i snitt betalat in ca 350 000 kronor i skatt varje år, förklaras med att jag varit dum nog att låta vinsterna stå kvar i mitt bolag och att de blev beskattade med 58% skattesats som ”Övriga inkomster” vid försäljningen av bolaget och att dessa därmed inte blev pensionsgrundande som lön, trots att de skattats likvärdigt som lön!

Detta är min historia bakom hur jag blev ”Träpatronen”!
-Vänsterfolk är lata och onda människor som drivs av avundsjuka. Det är så jag uppfattar dem!

3 kommentarer

Vilka har ansvaret egentligen?

Av , , Bli först att kommentera 6

Klagomålen mot Arbetsförmedlingen är tämligen massiva.
Men i den viktiga huvuduppgiften att matcha företagens arbetskraftsbehov mot arbetslösa, kan givetvis inte Arbetsförmedlingen överbrygga ett växande kompetensgap!
När ungdomar inte längre väljer utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden, då kan heller aldrig Arbetsförmedlingen förväntas lösa den Gordiska knuten, eller hur?

Bli först att kommentera

Demon eller helgon?

Av , , 2 kommentarer 15

När man tar del av kommentarerna till Åke Nilssons svanesång, kan man lätt få för sig att det är ett blivande helgon som nu tappat sina egna partikollegors förtroende!
Men i väntan på revisorsrapporten kring jävsfrågan, tränger sig minnen fram kring hur densamme Nilsson intrigerade för att intervenera i KD:s nominering av mig till kommunstyrelsen, hur han fifflade med pengarna och tänjde på sanningen när det gällde Cloudberrymiljonen och hur illa han behandlade och skuldbelade Maria Kristoffersson och Jonny Kärkkäinen för kostnadsbildningar underställt fastighetsbolaget VIBO AB, där ingen av dem haft något inflytande.
Men värst anser jag det vara att han genom att förneka sin egen inblandning i avtalsupprättandet, därmed sätter oskyldiga tjänstemän och chefer i klistret.
Detta trots att det numera finns papper på att han själv varit huvudman i härvan.
Nej, det är inget oskyldigt helgon vi har att skaffa med.
För den skull behöver man inte heller strö salt i såren eller bedirva häxjakt, för då blir är man inte bättre själv.
Men det blir lätt snedvridet hur man än förhåller sig, så det bästa är nog att avvakta och invänta fakta från revisionen.

2 kommentarer

Läkarlöner och sjukpenning från samma konto!

Av , , Bli först att kommentera 13

Tänk så mycket pengar som skulle frigöras ur Försäkringskassans sjukpenningskonto, ifall man hårdsatsade på att behandla patienter direkt, istället för dessa vårdköer i månader till halvår?

Dessutom skulle det räcka till att inte behöva ifrågasätta sjukskrivningarna efter behandling fram till återinträde i arbetet igen.

Betänk sedan den dubbelt positiva effekten av att snabbt få patienter att kunna återgå till arbete och därmed återigen bidrar till skatteintäkter åt staten, landstingen och kommunerna, istället för att tvingas leva på sjukpenning under kötiden!

Lösningen vore att slå samman FK med en nybildad statlig sjukvårdsorganisation och därmed lägga ned både FK och landstingen!
Sjukpenning och läkarlöner ur en och samma kassa!Nekas sjukpenning

Bli först att kommentera

Fakta före fundering!

Av , , Bli först att kommentera 11

Jag har fått frågan varför jag ”är så tyst” beträffande de misstänkta jävsförhållandena gällande hyresavtalet med företaget Info Q.B.?

Vi i Kommunstyrelsens arbetsutskott har rekommenderat Kommunstyrelsen att överlämna saken till kommunenss revisorer, med en önskan att de hjälper oss att granska saken. Innan revisorsgruppen avlämnat sina synpunkter på saken, tycker jag inte det ankommer på mig att uttala mig mer än vad som redan framkommit genom artikeln i VK.

Förvisso har jag åsikter i frågan, men ser den som så pass allvarlig, att jag tycker att det inte kan ingå i den vardaglia politiska munhuggningen.

Vi diskuterar saken partinternt i vår Facebookgrupp KD i Vilhelmina diskussionsgrupp, men därutöver väljer jag att avvakta ev. reaktioner från revisorerna?

Beslut vi tar i Kommunstyrelsen kommer ju att prövas när frågan om ansvarsfrihet kommer upp nästa år och då duger det inte att enskilda ledamöter suttit aningslösa och okritiskt bevakat att kommunallagen följts. Vi måste var och en vara alerta, så att vi inte överträder våra befogenheter, men även bevaka varandra och hjälpas åt att bevaka kommunens intressen.

Här gäller dfet en enskild ledamots ageranden i en specifik fråga, där kommunallagen, delegationsordningen och aktiebolagslagen samverkar till att göra hela frågan svåröverskådlig och vi behöver därför anlita sakkunniga för att reda ut vad son förevarit.

Jag ber därför alla att ge sig till tåls, till dess vi har alla fakta utredda!

http://www.vk.se/plus/2078513/ake-nilsson-s-kritiseras-for-jav

Bli först att kommentera

Ska makthunger få ta över kyrkans etiska avgöranden?

Av , , Bli först att kommentera 6

Den 17 september är det återigen dags att välja en ny beslutande församling för Svenska Kyrkan.
Kyrkofullmäktige är ett organ som liksom inom politiken ska göra att beslut fattas på demokratiska grunder.

Flertalet har redan beslutat att statens och kyrkans angelägenheter inte ska ihopblandas och som konsekvens härav skildes kyrkan från staten år 2000 enligt vår kristna tideräkning.

De olika politiska partierna har även de som konsekvens härav valt att medvetet underlåta att utifrån de olika politiska ideologierna lägga sig i hur kyrkan ska styras. Tanken är givetvis att kyrkans angelägenheter ska skötas utifrån den kristna etikens grundvalar och inte utifrån politiska värderingar!

Men två partier har inte kunnat hålla sig till detta, utan envisas med att skicka sina politiska tentakler in i kyrkovalet som handlade det om ren och skär politisk MAKT! Hur välvilligt jag än försöker se på saken, blir slutsatsen hela tiden densamma, att (S) och (C) ser på kyrkovalet med samma utgångspunkt som de politiska tillsättningarna inom kommun, landsting och riksdag. Allt tycks enbart handla om just MAKT!

Nu sällar sig även SD till den skara som tydligen ämnar sätta annan prägel på kyrkans beslut, än de rent etiska som grundar sig i de evangeliskt-Lutherska uttolkningarna i tro och religiositet.

 

Fast jag själv står vid sidan av detta val till nytt kyrkofullmäktige, då jag saknar rösträtt, så gör det mig illa till mods att se på hur politisk makthunger försöker ta över där enbart de troende borde få ha sin kyrka ifred!

 

Du som är medlem i svenska kyrkan kan dock stoppa detta genom att rösta på andra partier, som inte likställer religion med politik! Rösta bort makthungern till förmån för de som kan skilja mellan religion och politik.Kyrkokampen

Bli först att kommentera

Nya sätt att kringgå lagen

Av , , Bli först att kommentera 19

LENDO, TRIVAGO, MOMONDO, ELSKLING är början på en trend att kringgå lagen mot kartellbildningar och oligopoler!

Genom att samverka i prissättning via sökmotorer, kommer enskilda banker, hotell, elleverantörer att hela tiden ha full kontroll över varandras prissättningar.
Vem är naiv nog att tro att de gör detta för att sänka kostnaderna för konsumenten och betalar dyra reklamavgifter för att uppnå?

Här har lagstiftarna en match att ta, om inte det ska utvecklas till kartellsamverkan över hela linjen!

Bli först att kommentera

Vad ska en politiker leverera?

Av , , Bli först att kommentera 17

Vår demokrati har även kallats majoritetsdiktatur.
Om man som ledare nyttjar 51% av väljarstödet till att köra över de övriga 49% hänsynslöst, då förtjänar man det senare epitetet.
Trots att inga system för samhällsstyrning har kunnat uppfinnas, som överträffar demokratin vad gäller rättvisa, så finns det likväl fullt av sprickor i vårt samhälle där orättvisor och övergrepp pågår för fullt. Vi är långt ifrån det perfekta samhället ännu och demokratin måste försvaras och bevakas varje dag.

Som fritidspolitiker ser jag det som min uppgift att lyssna noga på alla som har en berättelse om dessa orättvisor.
Jag har själv många gånger blivit stämplad som ”bitter”, ”negativ problemsökare” och till och med ”rättshaverist”!
Det bjuder jag på, men de som avfärdar andra personers problem, genom att avfärda hela personen som gnällspik, bitterfitta eller rättshaverist har inget alls inom politiken att skaffa!
Inte heller i den offentliga debatten.

Orkar man inte ta in andra personers problembilder, där man sitter nöjd och tillfreds själv bakom champagneglaset, så kan man åtminstone hålla käft och inte sabotera offentliga debatterna, anser jag. Det är just alla dessa etiketterade och stämplade individer jag först och främst riktar mina öron till som politiker, de som har något att berätta om vårt samhällsbygges ofullkomligheter.
Det är tack vare er, ni gnällspikar, bitterfittor och rättshaverister som vi politiker ges möjligheterna att komma tillrätta med misshälligheter och vi borde vara särskilt tacksamma för er vakenhet och mod att stå upp för rättvisa!Inga-Britt Ahleniua

Bli först att kommentera