Nya parkeringar kan bli ett lyft för detaljhandeln i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi ska inte underskatta antalet besökare som inte hittar lämplig parkering under genomfart genom vår tätort.

Långa resvägar lockar till att stanna och proviantera i Vilhelminas butiker innan de landar till fjälls.

Men med planerade ombyggnationer och omstrukturering av parkeringsmöjligheterna i centrum tar vi ett stort steg närmare att låta genomfartsbesökarna få hjälp att njuta av vår eminenta service och lätta sina plånböcker i pur tacksamhet!
Skämt åsido, tror jag det kan visa sig få större betydelse än många av oss trott!Pplats Vilhelmina

Bli först att kommentera

Den viktigaste myndigheten saknas

Av , , 2 kommentarer 12

Aldrig någonsin har Lagrådet uttryckt sin indignation över saklig inkompetens, så som i fallet nu med regeringens förslag att helt åsidosätta gällande asyllagstiftning när det gäller de 9000 unga afghanska männen utan giltiga asylskäl!
”Gränsen är nådd” är inte ett uttryck vi är vana att höra från lagrådet.

Problemet är att liksom i fallet med regeringens vilja att införa statscensur över tryckfrihetsförordningen, kan lagrådet endast rådgiva, precis som namnet antyder.
Alla moderna demokratier har därför dessutom en FÖRFATTNINGSDOMSTOL, med beslutanderätt och suveränitet att lyfta vilka juridiska frågor som helst.

Sverige saknar Författningsdomstol och får där sällskap av Kina, NordKorea och Albanien.

KD är det politiska parti som längst krävt att Sverige instiftar en Författningsdomstol.
Du har väl redan skrivit på namninsamlingen för en sådan, antar jag?

http://mrrs.se/ordf_blog/behovet-av-en-forfattningsdomstol-har-inte-minskat/

2 kommentarer

Särskoleelever behöver inte alltid särbehandlas

Av , , Bli först att kommentera 10

Vid senaste kommunstyrelse arbetsutskottets sammanträde kom frågan upp varför kommunen är sämre än privata företag på att erbjuda gymnasiets särskoleelever praktikplatser?

Då vi inte kunde hitta några rationella skäl till att det ska vara på det viset, beslutade vi enigt att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en kommunal policy för hur och var dylika praktikplatser ska ställas till skolans förfogande.

Att man har olika grader av funktionsstörningar hindrar ju inte att de kvarvarande funktionsförmågorna tas tillvara!

Bli först att kommentera

Återigen tycks partiledningen läst min blogg!

Av , , 2 kommentarer 9

Skämt åsido, så handlar böneutrop från minareter inte primärt om religionsfrihet, utan om social kontroll!

Försök tänka tanken att Socialdomokraterna skulle montera upp högtalare och kräva att 5 gånger per dag ska alla ÄKTA RÄTTROENDE SOSSAR falla på knä och sjunga internationalen, när sirenen tjuter i högtalarna.

Görs så folket medvetna om vad som händer med de som vägrar, kan grupptrycket bli detsamma.

Här handlar det således om att tränga undan möjligheten till den rösthemlighet vi hyllar i vår demokrati.
Vi har aldrig önskat att tvingas offentligt deklarera var vi står i religionsfrågor eller politiska val.

Helt rätt att förbjuda böneutrop!

 

2 kommentarer

Kristdemokraterna vill förändra artskyddsförordningen så att äganderätten säkras

Av , , 1 kommentar 10

SkogsbrukareDebatten kring vårt Skandinaviska skogsbruk har snedvridits och förminskats till att handla om kalavverkning är skadligt för miljön eller inte?
Men det verkar ibland som att den elimentära insikten om skogstillväxten som gör cellulosa och hemicellulosa av luftens koldioxid har tappats bort i den urbaniserade stirrigheten kring saker man saknar kunskaper om och ersatts med grundlöst tyckande.

Äganderätten är skyddad i vår grundlag och utgör det allra viktigaste fundamentet för välmående, lag och ordning, även den har börjat urholkas. Det ser vi nu har gått så långt att till och med rättsvårdande myndigheter börjat acceptera att privatägd mark kan åläggas långtgående inskränkningar och nyttjandeförbud, utan ersättning till de drabbade ägarna !
Blotta ansatsen borde bestraffas med avsked och personliga böter, precis som vid all annan stöld!
Skogsmarksstölden

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-lars-adaktusson-kd-darfor-har-miljororelsen-fel-om-skogen

1 kommentar

Ska vi tvinga fram en folkomröstning kring reservatfrågan?

Av , , 1 kommentar 14

Sedan 1 jan 2011 gällen lagen om Förstärkt folkinitiativ, där man kan tvinga fram en kommunal folkomröstning kring en fråga som fullmäktige kan ta ställning till.

Kravet är att minst 10% av de röstberättigade medborgarna skriver under inom en 6-månadersperiod.

Jag undrar om vi kanske har en majoritet i Vilhelmina kommun som kan tänka sig säga stopp för fler eller utvidgningar av reservatsbildningar?

Vilhelmina har redan nog stora arealer avsatta och lagda en död hand över.Skyddade områden vilhelmina

1 kommentar

KD-Vilhelminas kommunlista är klar!

Av , , Bli först att kommentera 4
Vid årsmötet den 25 feb 2018 fastställdes följande :
KD_2018
 1. Rickard Norberg
 2. Göran Jonzon
 3. Olga Makarycheva
 4. Lennart Fjellman
 5. Malin Lundqvist
 6. Jonny Kärkkäinen
 7. Gunilla Billman
 8. Max Fredriksson
 9. Ewa Larsson
 10. Patrik Marthin
 11. Katarina Norberg
 12. Per Svensson
 13. Amanda Jonsson
 14. Sofia Ingemarsdotter
 15. Johnny Holmgren
 16. Stina Nordlöf
 17. Hans-Åke Pettersson
 18. Linda A Norman
 19. Östen Stenlund
 20. Karolina Lif
 21. Åke Persson
 22. Radi Toutounji
 23. Lars-Arne Abrahamsson
 24. Christine Svensson
 25. Roger Jönsson
 26. Inga-Lena Larsson
 27. Ronny Thellbro
 28. Tarja Eliasson (till förfog.)
Uppslutningen till detta årsmöte var god och stämningen ännu mer påtagligt präglad av framgångsanda och positiv skaparglädje. Många goda förslag levererades in som uppslag till KD:s valplattform för kommunen i synnerhet, men även frågor att driva mot rikspolitiken. Mer om det kommer senare!
Bli först att kommentera

Äntligen går spaden i jorden även för detta!

Av , , 2 kommentarer 9

LSS Kap9, §8 boende är till för barn med extremt svåra funktionshinder.
Som det är idag blir föräldrar till dessa barn i Vilhelmina ställda inför det oerhört svåra valet, att om de inte själva orkar klara omsorgen med hjälp av assistans, så kan de tvingas lämna bort sitt barn till specialinrättningar 50 mil bort!
Med bygget av detta 9:8-boende kan vi få hit toppkvalificerad personal och även erbjuda grannkommuner ett hem med kapacitet att ta hand om dessa svårt funktionshämmade och extremt svåra vårdfall en trygg hemliknande miljö på nära håll.

Att kommunen och skattebetalarna kan spara in några miljoner per år är dessutom en positiv bieffekt som heller inte saknar betydelse i sammanhanget, om än inte avgörande.

Nybbygge nr 2

2 kommentarer

Jag kallar det stöld, MP kallar inskränkt förfoganderätt.

Av , , Bli först att kommentera 18

Äganderätten måste stärkas och varje politiskt beslut bör utgå från markägarna själva. Detta bör genom­syra varje politiskt beslut och är extra viktigt i skogsfrågan, men Miljöpartiet står för raka motsatsen. Den tidigare statliga skogsutredaren Charlotta Riberdahl ställde sig 2016 frågande till ”om man ska tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs”. Även om hon entledigades från sitt uppdrag efter ­uttalandet är det oerhört talande för regeringens och mer specifikt miljöminister Karolina Skogs skogs­politik. I den finns bland annat förslag om att miljöorganisationer ska få överklaga avverkningar, vilket vore direkt skadligt.

https://www.sn.se/ledare/ledare-mps-overgrepp-pa-aganderatten/

Bli först att kommentera

Se bara vilken betydelse kontanterna har!

Av , , Bli först att kommentera 11

När de utvalt skickliga ekonomerna ska lära medborgare med totalhavererade ekonomier hur de ska komma till ekonomisk balans mellan inkomster och utgifter, vad för slags hjälpmedel väljer de då för framgång?

Inte är det kontosaldon på en pekplatta väl?

Se bara på programmet Lyxfällan (fullt uräktad om du inte klarar av mer än någon enstaka minut).
Där blir det den stora svarta tavlan och fysiska sedlar som gäller, för att de vilsegångna i konsumtionsträsket ska finna vägen ut!

Det kan inte vara någon slump, att kontanter i form av sedlar och mynt skapar en helt annan konkretion än någonsin en samling kontoutdrag från kreditkort kan göra.

Det bästa vi kan göra för att hjälpa det växande antalet unga som förirrar sig bort i krediter, är att betala lönen i kontanter och förvägra dem kreditkort innan de klarat de första 10 åren på egna ben ekonomiskt.

Behåll kontanterna kvar!

Bli först att kommentera