Alldeles som det ska vara – Alles gut!

Av , , Bli först att kommentera 3

Kristdemokraterna går starkt framåt nu även i tyska delstaten Schleswig Holstein.
Där leder nu Kristdemokraterna med hela 7%-enheter över Socialdomikraterna, vilka även där fortsätter tappa väljare i samma takt.
Inte heller i Saarland där det Socialdemokratiska vallokomotovet Martin Schulz hör hemma, lyckades Socialdemokraterna vinna över Kristdemokraterna.

Nu väntar nästa delstatsval den 14 dennes i den folkrikaste delstaten Nordrhein-Westfalen.
Det ser ljust ut för Tyskland medan mörkret sänker sig över det stelnade och föråldrade socialdemokratiska partiet.

Det halvfascistiska AfD klarade nätt och jämt att ta sig över spärrgränsen med sina 5.9%.
Merkel

Bli först att kommentera

Samhällets resurser fördelas helt fel!

Av , , 6 kommentarer 12

Ta bara de enorma summor, de miljarder som satsas på att få ned antalet dödsolyckor i trafiken kontra de som läggs på att få ned antalet självmord och förebygga psykisk ohälsa.

Medan antalet dödsfall i trafikolyckor sjunkit till 400-450/år, så fortsätter suicidtalet att öka i takt med psykisk ohälsa och ligger nu i fjol på 1635 ”lyckade” självmord, varav 70% är män.
Självmordsbenägen

Vi har alla ett ansvar att minska lidandet hos våra medmänniskor, men tyngst ansvar vilar på oss förtroendevalda som fördelar resurser och styr övergripande insatser.

Förra regeringen gjorde ingenting och den nuvarande ”feministiska” regeringen tycks lika ointresserad av att ta i skiten.
Av någon för mig obegriplig anledning har självmord nedklassats till samma nivå som insest, pedofili, tidelag och nekrofili !? Ingen vill ta i problemet.

Men den modiga Anne Lundberg har ni äntligen gjort en programserie under rubriken 30 liv i veckan.
En forskare som hon hittat och som intresserat sig för problemet, pekar på 3 huvudorsaker:

1. Pojkar och män förefaller ha en benägenhet att lösa problem på ett mer aggressivt sätt än kvinnor och mansbilden pekar på den enskildes ansvar att lösa livsproblem.

2. Alkohol i kombination med ADHD, Bipoläritet eller lägre stresströskel.

3. Mansbilden som skapas av hjälteidealet, leder till att man inte har lärt sig be om hjälp. Det upplevs som svagt och misslyckat att be om hjälp och vi får för lite träning i att se oss själva utifrån.

Störst risk löper de som har ”drivet” och som ofta förvånar omgivingen av extremt ordningssinne, extremt skapande eller andra former av utpräglat utleverne.

Har det gått så långt att en depression lett till självmordstankar, så GÅR DET INTE ATT TRÖSTA BORT, utan det enda som hjälper då är adekvat medicins behandling. Den som försöker trösta någon som sitter med avstängningsknappen i handen, kommer bara att bränna ut sig själv och i den yttersta konsekvensen av detta även riskera att själv dras med in i en depression man inte själv kan ta sig ur.
VI MÅSTE BÖRJA TALA ÖPPET OM DEPRESSION OCH HUR VI KAN HANTERA EN SÅDAN!!!
Det är oftast intelligenta människor som drabbas i högre grad.

Jag tror:
Att vi i långt större utsträckning måste träna våra barn och unga att tala om hur man mår och be om hjälp så fort man känner sig nedstämd eller deprimerad, samt att även låta omgivningen påverka sina egna beslut åtminstone till 10-15%. Vi som tillhör gruppen ”som saknar broms” eller som omgivningen upplever ”Inte går att bromsa”, måste tränas till att ta den hänsynen hela tiden till andras önskningar, även när de inkräktar på våra mål och planer.

Att vi bör nyttja skolan till detta, samtidigt som familjer och vänner deltar i den träningen.

6 kommentarer

Nästa steg neråt är nu ett faktum.

Av , , 3 kommentarer 9
Jaha, nu är vi således där!
Nu har vi i skuggan av den nya polisorganisationens uppgivenhet inför den organiserade brottslighet som drabbar allt fler i form av inbrott och stölder, fått det första beväpnade medborgargardeti Sverige.

3 kommentarer

Jag tror mig ha lösningen !

Av , , Bli först att kommentera 18

88 lokalpolitiker har hittills under denna mandatperiod hoppat av sina förtroendeuppdrag i Västerbotten.

Det är 16 fler än i fjol och trenden är tydligt ökande.

Vanligast är att unga kvinnor lämnar och vanligaste orsaken är ”personliga anledningar”.
Synar vi emellertid hur lite som görs för att föra ut de politiska frågorna och ta tillvara medlemmarnas och väljarnas kunskaper och åsikter, så tycker jag de flesta partier har skäl till att rannsaka sina ageranden.

Jag har som gruppledare för KD vinlagt mig om att till partimedlemmarna föra ut vilka frågor som dykt upp i kommunstyrelsens arbetsutskott, där jag själv bestrider en ledamotspost. Det har rönt uppskattning, men vi saknar utrymme för interna partidiskussioner medlemmar och förtroendevalda emellan.

Därför har vi nu även skapat en sådan diskussionsgrupp på Facebook, där alla KD-medlemmar i vår lokalavdelning kan få tillträde.

Jag har även motionerat om att skapa ett sådant allmänt diskussionsforum på kommunens hemsida och till den ansluta en enkätsida, där varje IP-adress kan duga som en röst.

I väntan på en sådan tänker jag försöka öka vår interna direktdemokrati, där KD-medlemmarna själva kan vara med och interaktivt besluta och styra vår politik.

I samma tankes riktning vill jag även se en ökad digitalisering inom kommunens administration, där man inte ska beöva åka bil för att delta i möten. Man ska kunna vara förtroendevald politiker men verka och delta hemifrån.

Det är ett måster för att vi ska kunna engagera strängt upptagna småbarnsföräldrar i de politiska besluten.

På sikt måste fler beslut föras ut till väljarna att besluta om via folkomröstningar och tekniken för detta finns redan.

Politiken behöver en kraftig moderisering!Direktdemokrati

Bli först att kommentera

TYCKER DU:

Av , , 1 kommentar 20
-Att du att det ska vara självklart att majoritetens bästa ska gå före individuell nytta?
-Att du ska ha rätt att tala om din mening och åsikt, utan att bli trakasserad av andra?
-Att ingen är mer värd än någon annan ?
-Att vi alla har en skyldighet att värna om barn, funktionsnedsatta, utslagna och gamla?
-Att alla är oskyldiga till dess motsatsen är bevisad?
-Att det som inte är förbjudet, automatiskt också är tillåtet?
-Att flickor och kvinnor ska kunna klä sig hur de vill, utan att bli ansedda provocera till övergrepp?
-Att poliser måste respektera individens integritet och inte får bruka våld efter eget gottfinnande?
-Att flickor och pojkar ska kunna leka ihop och kunna lära sig respektera varandra som suveräna ?
-Att män och kvinnor ska kunna besöka badstränder och badhus samtidigt och i respekt?
-Att kvinnor ska ha lika stor rätt att köra bil som en man?
-Att en kvinna ska ha rätten att gå och röra sig som hon vill, utan att behöva dölja sitt ansikte eller ha sällskap av en man?

Svarar du JA på en enda av dessa frågor, då tillhör du en kristen kultur även om du är ateist!

Ingen av dessa “självklarheter” är nämligen självklara utanför den gemenskap som förenas i vår judisk/kristna värdegrund ! Därför menar jag att stavelsen “Krist-” ska finnas kvar i beteckningen av min partitillörighet.
1 kommentar

Den nya kulturen av hänsynslös byråkrati

Av , , Bli först att kommentera 25

Jag delar din upprördhet och känner ilskan ta över!

Du vars 88-rige utslitne gamle far blev kallad från Kriuna till Sunderbyns lasarett i Luleå för ett samtal med läkare.

Man förväntade sig att din far skulle kliva på tåget 05.00 på morgonen för att själv ta sig till lasarettet och inte varit hemma förrän sena natten.

Du hade dock själv ärenden åt det hållet, så du tog tag i det hela och ändrade dina planer och skjutsade din gamle far de 35 milen enkel väg till lasarettet i Luleå.

När ni så kom fram isade det sig att det enda läkaren ville underrätta din far om var att proverna såg okej ut och inget allvarligt fanns att meddela !

Det hela tog inte ens 15 minuter och kunde lika gärna ha meddelats av någon distriktsläkare, eller varför inte via brev?

Så var det bara att vända om och köra de 35 milen tillbaks igen.

Spänningarna mellan stadsmänniskans totala brist på insikter i glesbygdsbons livsvillkor tar sig alltmer bisarra uttryck och det är inte det första skamlösa exemplet på detta jag hört.

Det går inte att undvika att man blir lika förbannad varje gång!

Bli först att kommentera

Skulle egenkontroll från trafikanter fungera lika bra som för regleringsföretag?

Av , , 2 kommentarer 20

Nu ondgör man sig i SVT Uppdrag Granskning med rätta över vanvettet att FN själva ska agera utredare, åklagare och domare för brott de själva anklagas för !?!

Men sanningen är att det följer precis samma mönster som kolonialmakten Svenska staten ålagt kolonisatörerna i Norrland, nämligen Elbolagens gemensamma regleringsbolag via vattendomarna byggda på den uråldriga gamla vattenlagen. Där är det upp till regleringsbolagen att själva meddela tillsynsmyndigheten länsstyrelsen om de begår några brott mot gällande vattendomar beträffande regleringar, vattenstånd, minimitappningar och liknande.

Hittills har inte ett enda sådant brott rapporterats från regleringsbolgaen själva och när folk längs älvdalarna skickar in bilder på torrlagda lekbottnar och båtar som hänger i luften i sina förtöjningar, går bara tillsynsmyndigheten ut till regleringsbolagen med en stillsam förfrågan om de begått några brott? Svaret från dessa helgon är alltid desamma – Neeejdå !

Om en trafikpolis skulle fråga en stoppad bilist om denne vid något enda tillfälle brutit mot någon trafikregel, skulle svaret nog bli detsamma, men där betror inte staten oss medborgare samma genomsyrade hederlighet som regleringsbolagen? Märkligt eller hur?

Statens offentliga utredningar 2012:46 (pdf, 7199 kB)

Nolltappning

2 kommentarer

KD i Vilhelminas förslag till kommunstyrelsens remissvar på glesbygdsutredningen SOU 2017:1

Av , , Bli först att kommentera 9

Vi ställer oss positiva till den övergripande målsättningen, liksom de specifika förslagen till konkreta åtgärder i form av ekonomiskt stöd till glesbygdsbutiker och infrastruktursatsningar i form av bredbandsutbyggnad.

Vi ser även utflyttningen av statliga myndigheter som mycket angeläget och uppmanar regeringen att snarast konkretisera och fördela dessa till områden som hamnat mest i kläm, efter nedläggningar och bortdragen offentlig service.

 

Vad som därefter förljer är allmänt hållna föresatser, vars konkreta innebörd behöver kläs i åtgärdsprogram och pengar.

Glesbygdens areella näringar som exempelvis skogsbruket kräver speciella åtgärder med upprustning av järnvägens tvärbanor mellan Norrlands inland och kusten, där industrierna finns. Även inlandsbanans upprustning står för oss högt på önskelistan, då där förutom tunga transporter även återfinnes en viktig pulsåder för besöksnäringen.

 

Utbyggnaden av Västerbottens inland vad gäller besöksnäringen, ställer även krav på att vi måste kunna ta emot charterflyg och med det följande behovet av att det finns en adekvat flygplats inom 15 mil från våra två expansiva fjälldalar Kittelfjäll och Klimpfjäll/Saxnäs.

 

Sist men inte minst vill vi peka på det skriande behovet av riskkapital, sedan bankerna dragit sig undan från Norrlands inland och hellre finansierar byggen i stadsmiljö, än satsningar i glesbygden, hur lönsamma sådana projekt än må vara. Det är helt kalla handen för alla typer av lån numera. Ett alternativ eller komplement skulle vara att man stärker småföretagens möjlighet till konsolidering genom att dubblera grundavdraget. Återföring via lokal beskattning av uttag från våra naturresurser såsom strömfallsfastighetsskatt och beskattning av skog och malm, skulle utgöra ett viktigt steg för att stärka kommunernas självfinansiering av offentliga servicen.

Särskilt stöd för övertagande och generationsväxling i glesbygdsföretag skulle kunna uppnås genom en utökad statlig lånegaranti till den som övertag ansvaret för ett redan fungerande och lönsamt glesbygdsföretag.

För småföretagandet i glesbygden måste vi även lyfta behovet av att behålla kontanthanteringen, fram till den punkt hela området täcks av alternativt betalningssystem.

 

För Kristdemokraterna i Vilhelmina
Göran Jonzon / nuv. Gruppledare
070-5859848

Bli först att kommentera

Kommunens stora överskott ingen anledning att slappna av

Av , , Bli först att kommentera 13

+38,1 miljoner kronor blev resultatet för 2016 i Vilhelmina kommunala förvaltning.

Hälften beror på ett överskott på flyktingmottagningen, där kommunens beslut att driva mottagningen i egen regi och med egen personal har skapat en god flexibilitet och synergieffekter gentemot övriga omsorgs- och utbildningsuppdrag. De kommuner som lagt ut mottagningen på entrepenad sitter många fast i fleråriga kontrakt, medan migrationsverket inte betalar för mer än just den faktiska numerären flyktingar. Men en del av detta överskott bygger på eftersläpad ersättning från fjärde kvartalet 2015.

Den andra halvan vill jag kalla ”valfläsk” så här året före nästa val. De s.k. ”välfärdsmiljarderna” som gav dussintalet miljoner till vår kommun, samt riktade specialstöd, är av tillfällig karaktär och räknar vi bort den och ser på vår driftskostnad dessa bidrag förutan, så går vi fortfarande inte riktigt runt mot nollresultat ännu. Det troliga är att vi har hyfsad chans att få även 2017 års rörelseresultat att gå ihop, men för år 2018 ser det betydligt mörkare ut. Dett om inte nya odefinierade tillskott från staten beslutas riktas ut till små underfinansierade glesbygdskommuner som vår?

Vi behöver få till stånd en ny fördelningspolitik , där glesbygder i almänhet och Norrlands inlandskommuner i synnerhet får återbäring från den storskaliga exploateringen av våra lokala naturresurser, annars ser jag inte hur vi ska klara välfärden i våra tungt belastade kommuner?

Bli först att kommentera

Nu får det räcka!

Av , , 4 kommentarer 8

Jag är inte kräsmagad och brukar inte väja för några problem, hur vidriga och snuskiga dessa än må vara.

För första gången känner jag dock att jag måste blunda och vända mig bort.

Det gäller det pågående inslaget från Uppdrag Granskning som visar vanvettet i Centralafrikanska Republiken och hur FN-soldater utnyttjat småbarn för egen sexuell njutning, mot löften om mat och sjukvård. Svensken Anders Kompass funerade som visselblåsare och drog på sig höga FN.chefers ogillande och fördommanden.

UG visar ikväll hur övergreppen fortsatt även efter att FN ska ha åtgärdat problemet med hemkallande och avskedanden.

Jag har varit emot dödsstraff, men har på senare tid börjat omvärdera detta ställningstagande. I ett sekulariserat samhälle måste tydligen den tidigare rädslan för vad som kommer efter döden att ersättas med ett lika starkt och påtagligt reellt hot i detta livet.

Vi måste återinföra dödsstraff för vissa av de mest inhumana brotten och dödsstraffet ska offentliggöras publikt, allt för att avskräcka alla de med svaga etiska normer och sådana som saknar moraliska spärrar för sitt handlande.

I Thailand filmas avrättningarna och görs publika. Det verkar ha önskade effekter på brottsutvecklingen.

4 kommentarer