Ett enda ord….

Av , , 1 kommentar 16

I dagens fullmäktige ägnades en rätt omständig debatt och omröstning ifall ordet kunder ska finnas med i kommunens styrdokument för personalpolicy.
Från åskådarplats ser jag inte som det antyddes från K G Abramsson att det handlar om influenser från ett kapitalistiskt synsätt eller ej, utan det styrs av om personalpolicy enbart ska omfatta relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare, eller även innefatta hur kommunens anställda ska vårda sina relationer och sitt agerande mot medborgare och annorstädes mantalsskrivna köpare av kommunala tjänster?

Personligen ser jag inget fel i att kommunens personalpolicy förutom relationerna arbetsgivare-arbetstagare, även reglerar vad arbetsgivaren avkräver den anställde evad gäller uppträdande mot kommunens kunder, vilket även voteringsutfallet blev med röstsiffrorna 15 mot 12.

1 kommentar

Rak fråga till Ivan Larsson (C) ?

Av , , 3 kommentarer 26

Har du tidigare varit dömd till fängelse för något brott?
Om svaret är JA, hur långt straff och vad var orsaken?

3 kommentarer

Märkligt resonemang

Av , , 1 kommentar 17

Att den begärda folkomröstningen om reservatsbildningarna inte skulle vara en kommunal angelägenhet hat jag ingen förståelse för?

Dels är kommunen själv en av de största markägarna och dels är det en fråga som berör de flesta kommunmedborgarna.

Jag är dock glad att KD i Vilhelmina reserverade sig i Fullmäktige till förmån för att folkomröstningen skulle genomförts i samband med kommande val till EU-parlamentet!

Hur övriga borgerliga partier ska försvara sina ståndpunkter i frågan, får de själva avgöra?

1 kommentar

Nytt rekord i byråkratiskt vanvett!

Av , , 5 kommentarer 31

Gräv en grop i marken och placera ett utedass rakt ovanför denna grop, så har du en fungerande latrin. Godkänd utan ansökning, byråkrati eller inspektionskrav av någon specialutbildad miljöinspektör med fantasilöneanspråk!

Men gud nåde di om du i denna grop placerar en tunna eller ännu värre en 3-kamrad brunnsring!
Det innebär direkt 5000 skr i böter för att du inte ansökt om bygglov för latrinbrunn!
Därefter följer några tusen kronor i ordinarie bygglovsavgift och sedan hundratusen i kostnader för komplett egen avloppsanläggning, med infiltrationsanläggning och alla rör.
Sedan har du en kostnad på nära 2000 skr per år i tömningsavgift för slamsugning.

Någonstans måste vi försöka få in det sunda förnuftet i hanteringen av vårt mänskliga avträde.
Nu har lagstiftningen givit fria händer åt miljöinspektörerna att godtyckligt peka med hela handen, utan minsta avvägning av kostnad kontra nytta!
Ett åttioårigt par med en enkammarbrunn ute på en åker, där vederbörande i alla år själva klarat av att rensa och gräva ned sin egen skit, kan nu åläggas nyanläggning med kostnader som överstiger värdet på hela fastigheten, trots att inget läckage någonsin når något intilliggande vattendrag!
Rena jävla vanvettet och rekord i byråkrati utan sans och förnuft!
Bildresultat för enskilt avloppRelaterad bild
Bildresultat för torrdass

5 kommentarer

Vi kräver att ni gör något åt detta, ni poltiker inom kommun och region!

Av , , Bli först att kommentera 15

Varför tiger våra förtroendevalda inom kommun och region när folket utsätts för orättvisor och övergrepp?
Vintern är här nu, så det är hög tid att ni börjar leverera och göra skäl för era arvoden!
https://www.lokaltidningen.nu/insandare/inte-ratt-att-lamna-fjallbor-utan-plogning-av-vagar/reprkz!nxsSDHgxOYxARoiCXqOO8Q/?fbclid=IwAR0NmhZg39F2MRvQXCeV0oBcpcZtQP6-UIqnrt7CMluHFsJ3R2WCaW9sL34

Bli först att kommentera

Hånflinande miljöpartister legitimerar stölder i statens namn

Av , , 1 kommentar 21

Hedervärda Helena Lindahl är ensam som vågar ta ton mot kolonialmaktsföreträdarna i märkeskostymer.

 

https://www.facebook.com/HelenaLindahlVasterbotten/videos/845554462302664/

1 kommentar

Allt berodde på stencilerna!

Av , , 1 kommentar 12

Kommer du ihåg spritduplikatorn?
Nej det handlade alls inte om att kopiera alkohol, men väl att tillverka stenciler.
Det var före kopiatorernas tid.
Man skrev på ett papper med omvänt karbonpapper med anilinfärg och fick därmed spegelvänd text på papperets baksida.
Sedan monterades pappertet med baksidan utåt på maskinens trumma och man fyllde på en behållare med sprit och så kunde man dra ut några tiotal stenciler som kopior på det man skrivit.
Fanns tidigare på varje lärarrum i landet och hur många prov har vi inte fått under vår skoltid, där dessa hatade stenciler utgjorde själva provet?

Sedan kom så kopieringsmaskinerna med kolpulver och folk blev som galna på att kopiera allt, vare sig det behövdes eller inte.
Jag minns en dam på BM Volvos inköpsavdelning, som vägrade kasta ett dussin agrippapärmar med dokument som gått ur tiden.
Hennes chef ilsknade till och gav henne en direkt order att tömma pärmarna, varvid den dumma hönan ställde sig vid kopiatorn och kopierade upp vartenda ett av dokumenten, innan hon kastade originalen!
Nu är även kopieringseran över och filer skickas elektroniskt och trådlöst kors och tvärs.
Det har onekligen hänt mycket sedan vi satt där och sniffade spritångor från dessa jävla stenciler!
Inte undra på att vi blev historiens mest sexuellt ohämmade generation under det glada 1970-talet, med multippla relaationer och kastade intimplagg.
Jag vill nog tro att både den revolutionära attityden och den sexuella frigjordheten faktiskt hade sin upprinnelse i förekomsten av dessa nu så föråldrade spritduplikatorer.Bildresultat för spritduplikator

1 kommentar

Kommer rädslan att vinna över kunskapen?

Av , , 2 kommentarer 15

Vattenenergidammar håller på att utrota flera fiskarter runt om i världen.
Skedstören är exempelvis så känslig att den lätt lokaliserar elektriska signalen från ett enda enskilt plankton och skyr metall som pesten. Stålarmeringen i förbivandringstrapporna i betong, gör till exempel att de som fungerar för andra arter inte duger åt skedstörarna.
I Sverige har vi massor av dammar som inte ens har några som helst förbivandringsmöjligheter och 99% av ålbeståndet är därför utrotat.

Samtidigt har vi en rad grundämnen i jordskorpan som härrör från en supernovautbrott och är enormt, nästan obeskrivligt energirika. Dessa låter vi bara ligga och sönderfalla naturligt utan att tillvarata deras energi.
En klotformad kula med 3cm diameter av Thorium 90 täcker ditt behov av energi för hela livet. Det inkluderar samtliga energislag du använder idag inklusive alla transporter av dig och de varor du behöver, samt att framställa dessa varor.

De kända tillgångarna av Thorium 90 skulle täcka hela världens samlade energibehov inkluderat beräknade ökningar i 3600 år framåt, men gissningsvis finns det ytterligare tillgångar att hitta som pekar mot 10 000 års behov av energi.
Då skulle vi kunna riva alla dammar och låta det akvatiska livet repareras till sin forna potential.

I en Thoriumbreeder av senaste modell kan man även destruera gammalt uranavfall och till och med förstöra vapenplutonium och omvandla dessa riskämnen till användbar energi.
Men okunnigheten hos beslutsfattarna är troligen alltför genuin för att släppa fram ingenjörerna?

https://www.youtube.com/watch?v=tHO1ebNxhVI

 

2 kommentarer

Vart försvann den ideologiska övertygelsen?

Av , , Bli först att kommentera 30

Andemeningen i en av den moderna demokratins filosofier har sammanfattats i följande citat:

”Jag delar inte din åsikt men är beredd
att dö för din rätt att uttrycka den”

Den svenska grundlagen omfattar det som kallas Regeringsformen, där det står att läsa:
”All offentlig makt utgår från folket”

Nu har nästan var femte röstberättigad medborgare uttryckt en tydlig vilja att bli företrädda av ett visst parti i den svenska riksdagen, medan ett fåtal makthavare i hegemoni enats om att hålla dessa utanför riksdagens inre arbete.
Normal parlamentarism existerar inte längre i Sverige. Sju partier har blockerat det åttonde, och tredje största, från att agera i riksdagen på lika villkor. Sverigedemokraterna finns inte. Det har makthavarna i sju av riksdagens partier bestämt.

”All offentlig makt utgår från folket” har blivit ”All offentlig makt utgår från de som vet bäst”.
Den är bara en tunn fernissa numera den moderna demokratin.
Vilka är det som numera är beredd att ”dö för din rätt”?
Ingen automatisk text tillgänglig.

Bli först att kommentera

134 av 288 personkryss!

Av , , 2 kommentarer 12

Extra märkligt utifrån den intensiva negativa kampanjen riktad mot mig personligen, samt det faktum att jag i år valt att inte driva någon personvalskampanj alls!

Jag fick således nästan vartannat personkryss!

Synd bara att jag misslyckades att föra partiet framåt på motsvarande sätt, då hade jag garanterat stannat kvar och jobbat vidare.

Nu är den slutliga röstsammanräkningen klar, så nu vet vi alltså även hur det gick i kommunvalet.

Men mandatmässigt har väljarna verkligen ställt till det med 4 st 1-mandatspartier som alla kommer att försöka förhandla fram sig till positioner bortom vad valresultatet motiverar och det kommer att ge en spretig och otydlig politisk inriktning, oavsett vilka som har modet att försöka axla huvudansvaret för kommunen.

Som nu stående utanför politiken, kan jag kosta på mig att kalla stora delar av väljarkåren för ansvarslösa och oengagerade!

Det kommer att drabba alla oss medborgare i Vilhelmina på ett negativt sätt, det kommer vi att bli varse.

2 kommentarer