Stoppa häxjakten mot enskilda avlopp!

Av , , Bli först att kommentera 13

Att bara påstå att enskilda avlopp generellt ärt sämre än kommunala saknar grund. Jag menar att det ska krävas provtagning som visar på läckage, innan kommunen som myndighet får ge förelägganden med vite!

Tydligen har jag stöd för detta av mer sakkunnigt folk:

Avlopp enskilda

Bli först att kommentera

Allt blir enkelt, när man inte förstår vad man ser!

Av , , Bli först att kommentera 20

I Vilhelmina kommun är det tydligt att små byskolor har de bästa resultaten och bästa måluppfyllelsen i grundskolan. De har inga problem rekrytera personal utan de som finns på bygden stannar. Små byar som Saxnäs är ett lysande exempel på det.

Byskolor är längst ner i hierarkin. Det finns enorma fördomar mot små skolor, här är tanken på centralismen allenarådande. Små skolor ska läggas ner, barn ska bara slussas in till en stor skola, men det är omöjligt att bussa ut barn från tätorten till en mindre skola. Argumentet är att det är för ocentralt. En man i Burträsk gav centralismen ett ansikte och konstaterade: ”det är fyra mil mellan Burträsk och Skellefteå, men det är åtta mil åt andra hållet”.

 

På landsbygden läggs små skolorna ner och alla elever ska in till centrum till en stor skola som sväller och inte klarar vare sig undervisning eller integration. Politikerna sitter och suckar över lokalbrist, detta trots att det finns nedlagda tomma skolor i byarna, med bänkar, tillagningskök och bredband.

Vad säger då skolkommissionen om detta. Ja egentligen ingenting, men en slutsats drar de. Staten måste styra skolans finansiering bättre på regional nivå. Det innebär för Vilhelminas del att pengarna styrs till Umeå och för Norbergs del till Västerås. Från denna regionala utsiktspost tror kommissionen uppenbarligen att det ska ske regional kompetensförsörjning och erfarenhetsutbyte. Hur går regionalt erfarenhetsutbyte till undrar jag? Skolorna är i högsta grad lokala, de brottas med lokala problem och behöver lokala lösningar.

Så mycket tok det blir när experter sitter på höga hästar och blickar ut över landet!

 

https://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/sa-mycket-tok-det-blir-nar-experter-sitter-pa-hoga-hastar/

Bli först att kommentera

Till riksdagsledamoten Magnus Oskarsson:

Av , , Bli först att kommentera 11

Följande mail har jag idag skickat som förberedelse till besöket av riksdagsledamoten Magnus Oskarsson (KD), vilken besöker Vilhelmina den 23 maj, enligt annons i gårdagens Vilhelmina Aktuellt:

”Hej Magnus!
Mitt namn är Göran Jonzon och jag är för närvarande KD:s gruppledare i Vilhelmina.
KD i Vilhelmina är snabbast växande bland Västerbottens 15 lokalavdelningar och vi räknar idag ihop 140 medlemmar, medan exempelvis Socialdemokraterna här har minskat från 330 till 180 i sin medlemsbas.

Vi är många som ser fram emot ditt besök här och jag kommer personligen att ansluta vid ankomsten hit.

Om du vill maximera effekterna av ditt besök, så finns det ett antal mycket brännande frågor att dryfta. Jag tänkte att det är ojuste att du blir bombarderad med dem utan att ha haft chans att förbereda dig och jag tror mig känna mina väljare så väl att jag vet att om du har positiva saker att säga om tre av dem, så kan du räkna med många röster härifrån.

1. Kommunikationerna
För att vi på allvar ska få uppväxling av den så viktiga besöksnäringen, måste vi i Vilhelmina kunna samverka med kringkommunerna vad gäller flyget. Vilhelminas flygplats har en inflyttad landningströskel om 240 meter och endast 1270 meter tillåten banlängd. Detta utgör en flaskhals för att vi ska kunna ta ned jetplan ihop med bl.a. Lycksele och givetvis även charter från nordEuropa. Vi behöver förlänga banan till 1799 meter och det kostar 50 miljoner.

2. Energiöverenskommelsen
Vi är grymt besvikna på Kd som gått vänstern till mötes i en utpräglad kolonialpolitik, där våra stora älvar ska bekosta miljöanpassningar i små betydelselösa kraftverk i Södra Sverige, medan en död hand läggs över Norrlandsälvarna, där ingen eller mycket ringa miljöanpassning föreslås.
Vi har under 60 års tid sett hur livet i Ångermanälven med biflöden har utarmats och nu vill vi se en total miljöanpassning, så vi åter får upp vandringslax, öring, ål och nätting! Vi har i enig kommunstyrelse krävt detta tillsammans med dito organ i Dorotea, Åsele och Strömsund.

3 Äganderätten
Vi är i desperat behov av att det snabbt Tillskapas en Författningsdomstol, som möjliggör att vi får behandla gamla kolonialmaktslagar och rena stölder av privat mark och skog. Allmänningslagen är tydlig, men har av Länsstyrelsen omtolkats till Samfällighetslagstiftning, trots att regeringsrätten tydliggjort att detta är i strid mot lagen.
Rennäringslagen är en annan skamfläck, liksom att Skosstyrelsen lägger avverkningsförbud på privata skogar utan att betala ersättningar eller erbjuda ersättningsmarker.

4. Reservatbildningar
Ca 30% av Vilhelminas produktiva arealer är för närvarande lagda under reservat och Länsstyrelsen fortsätter närmast rabiata, att undanta gamla välbrukade marker från den ansvarsfulla skötsel vi bedrivit i hundratals år. Inga skötselplaner och de 25 anställda som administrerar är placerade i Umeå, medan det är vår livsmiljö som ständigt beskärs

5. Bankerna
Den som vill starta ett företag i inlandet måste själv klara alla investeringar då bankerna helt vänt sig bort från vår bygd. Kontanthanteringen är livsviktig, då vi alls inte klarar av det kontantlösa samhället. Ett ungt par som flyttat hem hit köpte det billigaste Älvsbyhuset och byggde upp detta till en kostnad av 2,6 miljoner. När sedan banken kom för att taxera marknadsvärdet gjorde de bedömningen att bara för att huset placerats i Vilhelmina, så kunde det inte borga för större hypotekslån än 1,2 mkr, varför det unga paret tvingas bibehålla 1,4 mkr som topplån, med tillhörande räntesatser!

6.Bränslepriserna
Dessa har för länge sedan passerat smärtgränsen och håller på att formligen ta knäcken på alla våra areella näringar. Virket från skogen backar värdemässigt i samma takt som transporterna bara blir allt dyrare och vi har snart inga möjligheter att få arvsskiften till stånd, när våra företagare blir för gamla.

7. Beskattningsrätten
Våra råvaror betalas till lägsta konkurrentpris, medan bolagen skattar direkt till staten. Vattenfall som äger huvuddelen av vårt elnät missutnyttjar sin monopolställning till att orimligt höja fasta elavgifterna, så att 2/3 av elkostnaden idag utgörs av fasta distributionskostnaderna.

8. Samhällsservicen
Polis och sjukvård har dragits ned till långt under miniminivåer och vi som inlandskommuner klarar heller inte av att konkurrera med städerna om nyckelyrkesgrupperna såsom lärare, socionomer, poliser, sjuksköterskor och framför allt läkare. Stafettläkarsystemet urholkar vår landstingsekonomi fullständigt i norra Sverige och det drabbar inlandskommunernas befolkning hårdast

Vi är hårt trängda från alla håll och värst av alla är den landsbygdsfientliga regeringen vi har idag, men vilket parti vågar utlova ett maximalt bränslepris om 14 kronor/litern, bara som en början till att göra livet lite lättare för oss?

Bli först att kommentera

Min önskelista inför stundande kommunalval

Av , , Bli först att kommentera 15

Jag vill att de som vinner höstens val ser till att skärpa tonen mot kommande regering att öppna Ångermanälven med miljöanpassningar, så vi får tillbaks vår storvuxna insjööring och även återställer för havslaxen att kunna nå sina forna lekplatser.

Jag vill även att kommunens styrande tar ställning för skogsbruket och äganderätten

Jag vill att vi utvecklar flygplatsen till att kuna landa och lyfta med mindre jetplan ihop med Lycksele, så att vi kraftigt sänker biljettpriserna till nivåer som gäller i Alaska och Australien.

Jag vill se utökad samverkan mellan kommunen som matinköpare och lokala matproducenter.

Jag vill se en kraftsamling mot dagdriveri och hopplöshet som sämker så många av våra unga in i depression och missbruk.

En fortsatt satsning på trygghet och trivsel för våra äldre ska ligga högt på dagordningen, liksom verksamhetersom ger funktionshindrade meningsfulla målbilder.

Jag vill se initiativ till kraftsamling ihop med intilliggande kommuner för att höja standarden på våra vägar och transportleder.

Vidare ett krafttag med Länsstyrelsen för att få stopp på den ödesdigra reservatbildningen där en död hand över vår basnäring blir enda konsekvensen.
Utlokalisering av förvaltning och skötsel av reservaten ser jag som oeftergivligt grundkrav!

Vi har förlorat SCA-sågen med alla sina anställda, men måste med all samlad kraft verka för småskalig vidareförädling av våra råvaror och naturresurser. Återbäring enligt norsk modell är ett alternativ att driva som krav mot en kolonialmäktig statsmakt.

Kommunen måste börja ställa krav på att staten tillsätter en Författningsdomstol, så vi äntligen kan börjka städa upp gamla surdegar och oförrätter som svenska regeringar och kungamakten begått och begår mot
fjällbefolkning och skogsbönder!

Jag vill även se att vi börjar utveckla verktyg för digitala rådgivande folkomröstningar i frågor av avgörande betydelse för kommunen

Därutöver måste vi samla politisk kraft åt att frigöra öronmärkta pengar till kompetensutveckling och vidareutbildning åt våra pedagoger och även för omsorgspersonal, annars kollapsar de snart under den extra belastning det innebär att ständigt ha underskott på certifierad personal med behörighet.

Nog finns det att bita i för de som siktar längre än bara att se kommunpolitiken som ett privat försörjningstillskott!

Bli först att kommentera

Du som vill bygga i Vojmådalen!

Av , , Bli först att kommentera 4

Vi håller på att samla ihop kartskisser över var man skulle kunna göra undantag från strandskyddets 100-metersgräns.

Det finns många områden där det rörliga friluftslivet inte behöver störas av strandnära bebyggelser.

Låt oss samla ihop alla sådana önskemål och begära att få dem medtagna i den LIC-plan, vilken som ett tematiskt tillägg till den nya gröna översiktsplanen ska reglera vilka undantagsområden som vi begär få fastställda av Länsstyrelsen.

Skicka din begäran till mig, så ska jag sammanställa allt till en begäran för vår dalgång, precis så som redan skett längs Kultsjödalgången.

Maila inte, utan skicka det per brev.
Glöm inte skriva ditt telefonnummer, så kvitterar jag via SMS.

Min adress:
Göran Jonzon

Norra Tresund 100

912 99 Vilhelmina

Bli först att kommentera

Nu börjar det likna något!

Av , , Bli först att kommentera 13

Äntligen har vi fått en kvalitet på den ekonomiska redovisningen som jag är nöjd med!
Resultatet för 2017 blev ett plus på 5,6 miljoner och bl.a. Socialnämnden har gjort en enastående uppryckning, med hårda nypor och åtgärder.

Budgeten för 2019 har även den äntligen fått ett förarbete som börjar likna något.
Båda de stora nämnderna och kommunstyrelsen har nu för första gången följt ett gemensamt arbetssätt och djuplodat ordentligt var gäller kostnadsmassans tillväxt och inventering av möjliga åtgärder för att möta kostnadsutvecklingen.

Det primära utfallet visade för SOC ett underskott om 18 miljoner och UN ett äm värre underskott om 53 miljoner !
Efter ett ordentligt omtag har så forvaltningarna vidatgit åtgärder som reducerat förväntat underskott för SOC till minus 3,7 miljoner och UN ett dito på minus 11,8 miljoner.

Som tur är har vi sparat i ladorna av det överskott vi fått genom ersättningarna från migrationsservicen, så vi inte behöver driva på ännu hårdre, utan faktiskt nu har möjlighet att möta upp från politiken med budgettillskott om vi så beslutar.
Annars är vi nere på nivån med skolnedläggningar och indragna arbetskläder och det skulle kännas bedrövligt att tvingas angripa.

En stor eloge för det genomgripande förarbetet inför budget för 2019, mycket bra!

Samma sak vad gäller styrningen inom fastighetsförvaltningsbolagen, som under ny ledning formulerat mycket lokala upphandlingar genom anbudsgivna ramavtal, från vilka tjänster sedan avropas. Dessutom har man för den egna personalen infört tidrapportering med åtfäljande uppföljning av hur personal och kunder trivs och värderar vad som sker inom företagen.
Bra jobbat!
Vilhelmina är otvivelaktigt på rätt väg!

Bli först att kommentera

Är pakistaner smartare än vi?

Av , , Bli först att kommentera 12

Pakistanska regeringen har fattat galoppen och beslutat att plantera en miljard träd.
Detta för att binda CO2, öka syrehalten och fuktkvoten i luften samt sänka temperaturen.
Som bieffekt får man så småningom byggmaterial som kan ersätta tegelframställningen, vilken ger stora rökutsläpp.

Samtidigt lägger svenska myndigheter allt större skogsområden att förmultna och bli mer CO2 !

Skogen växer som bäst mellan 25 – 90 års ålder och binder då enorma mängder CO2.

Varför inte göra som Pakistan och understödja intensivare skogsskötsel och satsa på mer trä i husbyggnationer?
Därmed skulle vi kunna binda mer CO2 än vi släpper ut och dessutom låsa in den i form av byggmateriel.Image result for Skogsodling

Bli först att kommentera

Nya parkeringar kan bli ett lyft för detaljhandeln i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi ska inte underskatta antalet besökare som inte hittar lämplig parkering under genomfart genom vår tätort.

Långa resvägar lockar till att stanna och proviantera i Vilhelminas butiker innan de landar till fjälls.

Men med planerade ombyggnationer och omstrukturering av parkeringsmöjligheterna i centrum tar vi ett stort steg närmare att låta genomfartsbesökarna få hjälp att njuta av vår eminenta service och lätta sina plånböcker i pur tacksamhet!
Skämt åsido, tror jag det kan visa sig få större betydelse än många av oss trott!Pplats Vilhelmina

Bli först att kommentera

Den viktigaste myndigheten saknas

Av , , 2 kommentarer 12

Aldrig någonsin har Lagrådet uttryckt sin indignation över saklig inkompetens, så som i fallet nu med regeringens förslag att helt åsidosätta gällande asyllagstiftning när det gäller de 9000 unga afghanska männen utan giltiga asylskäl!
”Gränsen är nådd” är inte ett uttryck vi är vana att höra från lagrådet.

Problemet är att liksom i fallet med regeringens vilja att införa statscensur över tryckfrihetsförordningen, kan lagrådet endast rådgiva, precis som namnet antyder.
Alla moderna demokratier har därför dessutom en FÖRFATTNINGSDOMSTOL, med beslutanderätt och suveränitet att lyfta vilka juridiska frågor som helst.

Sverige saknar Författningsdomstol och får där sällskap av Kina, NordKorea och Albanien.

KD är det politiska parti som längst krävt att Sverige instiftar en Författningsdomstol.
Du har väl redan skrivit på namninsamlingen för en sådan, antar jag?

http://mrrs.se/ordf_blog/behovet-av-en-forfattningsdomstol-har-inte-minskat/

2 kommentarer

Särskoleelever behöver inte alltid särbehandlas

Av , , Bli först att kommentera 10

Vid senaste kommunstyrelse arbetsutskottets sammanträde kom frågan upp varför kommunen är sämre än privata företag på att erbjuda gymnasiets särskoleelever praktikplatser?

Då vi inte kunde hitta några rationella skäl till att det ska vara på det viset, beslutade vi enigt att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en kommunal policy för hur och var dylika praktikplatser ska ställas till skolans förfogande.

Att man har olika grader av funktionsstörningar hindrar ju inte att de kvarvarande funktionsförmågorna tas tillvara!

Bli först att kommentera