CenterJarl

Debatt om vården i inlandet, Marita Fransson(S) – Jarl Folkesson(C), Tärnaby 2014 09 08.

Av , , Bli först att kommentera 0

1 (7)
Debatt om vården i inlandet mellan Marita Fransson(S) och Jarl Folkesson(C), Tärnaby 2014 09 08.

Jarl Folkessons inlägg med följande rubriker:
Inledningsanförande
”Lasarettsstruktur” en fara för Lycksele lasarett
Inlandets viktigaste fråga är tillgången på läkare och sjuksköterskor
Psykvård i glesbygd – inlandet
Systematiska erbjudanden av PSA-test
Okrångliga och attraktiva bussförbindelser
Kulturen dyr och otillgänglig för inlandet
(S) har skällt så mycket på regeringen om statsbidrag till vården att folk i AC tror att det är regeringen som ansvarar för och finansierar sjukvården
Skolmedicinens ”fundamentalistiska” system tycks vara viktigare än människan.
Underfinansierad primärvård, ”ofritt vårdval” och obefintliga ”second opinion”-möjligheter
Lägsta möjliga skatter därför att människorna själva vet bäst vad de behöver sin lön/sjukbidrag/pension till – vilka vill Socialdemokraterna samarbeta med i landstinget nästa mandatperiod

1. Inledningsanförande
Det här är ett politiskt samtal mellan 2 politiska partier, Socialdemokraterna(S) och Centerpartiet(C) – med tonvikt på landstingsfrågorna.
Vi politiker får rätt ofta höra att vi är otydliga och oprecisa i våra uttalanden. För att kunna bli så tydliga som möjligt måste vi börja med att klara ut vad vi är för partier – vad är vår värdegrund som vi bygger vår politik på?
Jag och (C) står på en frihetlig-liberal värdegrund som ett ekologiskt, humanistiskt parti för närodlad politik! Vad är det? Jo frihetlig liberalism har sin historiska förklaring från den tiden då individens rättigheter var starkt kringskurna av staten. Man fick ursprungligen t ex inte ens bedriva handel på landet utan endast i städerna. Det var liberala frihetsidéer som ändrade på detta – men det krävdes fortfarande tillstånd.
2 (7)
När vår byabutik skulle startas 1953 måste handlaren köpa affärsrättigheter genom att överta butiken i en annan by. Frihetlig liberalism står på individens sida – tillåter individen själv att bestämma över sitt liv. Jag bestämmer själv om jag vill starta ett småföretag. Alliansen har t ex infört fri etablering av vårdcentraler. (C) är ju känt för sitt ekologiska engagemang, vi är ju Alliansens gröna röst. Vi är för hållbar utveckling – ekologisk humanism. Humanism är att den enskilda människan står i centrum. Människan är alltid viktigast. Sedan tar jag åt mig av äran att ha drivit fram att vårt igenkänningsbegrepp/ord (signalelement) nu är närodlad politik. Vi är närodlingsrörelsens politiska gren – men huvudinnebörden av det är att alla beslut skall fattas nära dem det berör och mest möjligt av enskilda människan själv! Närodlade idéer skall styra vår utveckling. Sjuk- och hälsovård skall vara närodlad – erbjudas av din sjukstuga i närheten. (C) är närodlingsrörelsens politiska gren.
Socialdemokraterna är fackföreningsrörelsens politiska gren och ideologiskt och finansiellt beroende av fackföreningsrörelsen och dess värdegrund. Därför är det ju helt naturligt att (S) står för kollektiva lösningar i samhället. Facket är ju helt organiserat som ett kollektiv med den fackliga organisationen som bas. ”Vår organisation” hyllas ju i fackliga kampsånger!
Ett aktuellt exempel kan enkelt uttryckas så här: (S) vill att Dorotea-borna anpassar sig efter Socialdemokraternas landstingsvårdpolitiska system. Centerpartiet står inte på ”systemets” sida utan på människornas sida och anser att det landstingspolitiska systemet skall anpassa sig efter Dorotea-bornas behov och önskemål – och det samma gäller för ambulans i Åsele och akutvård + akutvårdsplatser i Sorsele.
Sjukstugan i Dorotea är Dorotea-borna mycket rädda om (på samma sätt som vi Tärna-bor vill behålla självbestämmandet genom att ha kvar Tärna församling som en helt självständig församling). Dorotea-borna hade ju en fullständigt fungerande sjukstuga med nyrenoverade akutplatser, med erforderlig utrustning och kunnig personal med jourkedja och fungerande akutvårdsservice. Folk som söker sig till sjukstugan skall inte mötas av en låst dörr kvällar och helger. Självklart är Dorotea-borna rädda om sin sjukstuga och vill inte att den funktionen raseras.
Det finns ju även turister i både Dorotea och Sorsele under stora delar av året, som måste kunna känna sig trygga med akutvårdsservicen. Dorotea-borna vill ha sjukstugan kvar i full funktion – inklusive akutvården. Vi i (C) vill då sätta människan, Dorotea-bon, i centrum och inte det landstingspolitiska sjukvårdssystemet!
Rättvis och jämlik sjukvård i hela Västerbotten, akutvård och ambulans i alla kommuner!
2. ”Lasarettsstruktur” en fara för Lycksele lasarett
Varning för ordet ”struktur” – strukturutredning, strukturomvandling, lasarettsstruktur. Det betyder att den minsta enheten skall läggas ned och att det är Lycksele lasarett som är i farozonen. Centerns ståndpunkt är att Norrlands universitetssjukhus(NUS) är ett enda sjukhus som skall vara sammanhållet, men med 3 lasarett – Lycksele, Skellefteå och Umeå. Det betyder inte att Lycksele skall vara en minivariant av Umeå
3 (7)
lasarett med pytteresurser inom alla vårdområden. Lycksele skall få koncentrera sig på all vård som folk behöver få så nära som möjligt, speciellt akutvård med kirurgi och BB. Sedan skall Lycksele koncentrera sig på att utveckla högsta kompetens inom några speciella områden där vi i princip kan serva hela länet – t ex kirurgi där man byter höftleder, knän etc. Det är verksamhet som vi är mycket duktiga på i Lycksele och ett stort antal sådana operationer utförs nu – på detta sätt skall vi fortsätta att utveckla Lycksele lasarett.
3. Inlandets viktigaste fråga är tillgången på läkare och sjuksköterskor
Vilken fråga är viktigast för vården i inlandet? Min syn på denna fråga, med erfarenhet som inlandsbo och Center-politiker sedan 70-talet, är helt klart att det är tillgången på specialistpersonal – läkare och (specialist)sjuksköterskor! Landstinget(LT) borde ta initiativ till ett folkuppror mot stafettläkar-systemet! LT arbetar ju enligt sina normala rutiner med rekrytering av denna typ av nyckelpersonal, via arbetsförmedling, annonser etc. Men vi vet ju nu att detta inte fungerar. LT måste ta initiativ till och finansiera riktigt extraordinära åtgärder. Vi måste få med oss alla människor i en kommun/inlandet i en ”folkresning” där alla är med och direkt personligen påverkar alla läkare de har kännedom om. Och när en ny läkare tar en fast tjänst på en sjukstuga måste vi verkligen ta omhand läkaren, som vi gjorde i Tärna förr i tiden. Läkaren skall tas in i älgjaktlaget, dras in i kulturföreningen, få liftkort i slalombackarna samt komma med i skoterklubben, på fisketurer och i naturupplevelser etc. Det skall vara en angelägenhet för hela samhället att ta hand om en nykommen läkare så den stannar! Riktigt extraordinära åtgärder kan vara att bevilja stipendier till framåt ungdomar från glesbygden för läkarstudier – om de sedan tar jobb på sjukstugor. Vi kunde till och med bidra med stipendier till att finansiera att ungdomar från glesbygden åker till Rumänien och utbildar sig till läkare. Läkarstudier är inte spärrade där, om man har acceptabel gymnasiekompetens. Allt naturligtvis om man förbinder sig att jobba på sjukstugor sedan. Nu måste, måste vi sätta in extraordinära åtgärder för att få nyckelpersonal – och dessutom utveckla glesbygdsmedicin så det blir ett attraktivt ”statusjobb”. Vi borde också lära av Norge – de har en lärarhögskola i lilla Nesna, med lika många studenter som fastboende. Ungdomar skall inte vara tvungna att söka sig till storstäderna för att få utbildning, för då präglas de på det livet, finner sin partner där och blir kvar där. Nej vi borde ha en läkarutbildning med inriktning på glesbygdsmedicin stationerad i Storuman.
4. Psykvård i glesbygd – inlandet
Det är kris i barn- och ungdomspsykiatrin(BUP) med hemska köer och det verkar främst vara unga flickor som drabbas av denna kösituation. Bristerna i BUP är också en av anledningarna till att vi missar 15 miljoner kronor i köbekämpnings-statsbidrag. Den akuta psykvården för inlandet är vidare organiserad så att vi måste vårdas i Skellefteå. Det är ett känt faktum att när man är akut psyksjuk är ens omgivande nätverk av människor av mycket stor betydelse – och det tappar ju en inlandsbo som är inlagd i Skellefteå. Jag vill få igång ett projekt ”Psykvård i inlandet” stationerat i Lycksele, för att söka fram en bättre organisation av psykvården – och gärna ett projekt med EU-bidrag.
4 (7)
5. Systematiska erbjudanden av PSA-test
Detta är ett exempel på att ett beslut i landstingsfullmäktige nongaleras. Vid november-mötet år 2000 fick Centerpartiet igenom sin motion om att utreda prostatacancer-screening. Sedan har ingen återrapportering skett om att beslutet verkställts. När Centerpartiet senare interpellerade om vad som blivit gjort i frågan så blev svaret att man avvaktade eftersom ”det finns inga entydiga resultat som visar att screeningverksamhet leder till minskad dödlighet i prostatacancer”. Men nu finns det sådana undersökningar som visar på en 20 – 30% lägre dödlighet. Senast har överläkaren och professorn Per Stattin i Umeå publicerat en studie där: ”visar vi att dödligheten i prostatacancer var minskad med 20% i de landsting som hade högst frekvens av PSA-testning. Vi visar också att om man hittar cancern tidigt så sänker man dödligheten.” Alltså bör vi i AC-landstinget erbjuda PSA-test till medelålders+ -män organiserat systematiskt. Trots att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform så har vi inte god förebyggande vård för den. Här är kvinnorna ett föredöme som drivit på för systematisk mammografi och även cellprovtagning i underlivet. Vi skall ligga i forskningsfronten beträffande kvinnliga cancerformer men får inte släpa efter när det gäller de manliga!
6. Okrångliga och attraktiva bussförbindelser
Om man hamnar på fel buss från Tärnaby tvingas man lösa ny biljett i Lycksele när man måste byta till tåg – detta är en oacceptabel brist på samordning. Människan måste vara viktigare än ”systemet”! Vi behöver okrångliga och attraktiva förbindelser och det kan tryggas av att fler glesbygdsmänniskor väljs till landstings-politiker. Vi i ändan på busslinjerna har ”känt på egna skinnet” hur trafiken fungerar. Man får ju inte dra in en busslinje mitt i trafikperioden och skylla på att ”det skrivits in på Internet”. Detta hände bland annat den gången folk stod i Tärnaby en söndag eftermiddag och förgäves väntade på weekend-bussen till Umeå. Omsider framkom det att det skrivits in på Internet att man skulle ha varit där kl 13.00! Sedan måste vi ju också vara noga med att skriva fast den tekniska standarden i upphandlingarna av trafikutförare. Säkerhet och teknisk standard på bussarna är mycket viktigt, inte minst fungerande värme och en sommar som denna air condition i bussarna.
7. Kulturen dyr och otillgänglig för inlandet
Hur många har varit på en föreställning på Norrlandsoperan(NO)? Vad blir den verkliga kostnaden per biljett, inräknat alla kostnader för NO och utslaget på antalet sålda biljetter per år? Vi i inlandet har betalat en betydande andel av NO:s verksamheter på vår landstingsskatt – och det gäller ju även alla andra LT-stödda kulturinstitutioner. Hur många av dem finns i inlandet – jag känner till Skogsmuseet i Lycksele och Ricklundska konstnärshemmet i Saxnäs. När jag var på NO kostade det 560 kr för en pensionär. 560 kr plus bussresa och övernattning gör nog att inte många inlandsbor får tillfälle och råd att se en föreställning på NO – trots att man betalat en betydande del av NO-biljetten på landstingsskatten.

5 (7)
Men det finns intressanta exempel på ett annat förhållningssätt till ortsborna. På den välkända operan La Scala i Milano berättade turistguiden att i slutdelen av andra världskriget flyttade Mussolini sin regering till Milano och då bombades staden av De allierade. En bomb gick rakt genom taket på operan och ned på parketten – lyckligtvis exploderade den inte men gav ändå enorma skador. Eftersom La Scala operan var stadsbornas stora klenod så uppstod en stor folkkampanj med frivilligarbete, penninginsamlingar etc för att återuppbygga den i ursprungligt 1800-tals skick. Dock – när den var klar så kostade ju biljetterna tusentals kronor så ortsborna skulle inte ha råd att gå på sin egen opera. Men det löste man genom att reservera ~150 riktigt skapliga biljetter på 3:e balkong med vy över salong och scen. Kl 8.00 kan ortsbor, men även turister, som stått i en särskild kö på morgonen få en kölapp och kl 13.00 får man byta den mot en operabiljett till det facila priset av 13 € d v s ca 120 kr. Ortsborna kunde på detta sätt få se föreställningar på sin egen opera. På samma sätt kunde vi i Västerbotten göra NO tillgänglig för inlandsborna.
Men när vi har brist på nyckelpersonal, brist på vårdplatser, kö till specialistbehandling, brist på vårdanslag, jättelång kö till BUP och problem med psykvården etc. – kan vi då motivera alla kostnader för allt annat än sjukvårdande verksamhet? Måste vi då inte prioritera hårt? Till slut får vi kanske nöja oss med stora bildskärmar med utsändning i realtid av föreställningar från världsledande scener i Europa och världen.
8. (S) har skällt så mycket på regeringen om statsbidrag till vården att folk i AC tror att det är regeringen som ansvarar för och finansierar sjukvården
VK hade intervjuat en Umebo som sade att det var så mycket problem med vården i Västerbotten(AC) att man skulle rösta på Socialdemokraterna(S). Det tragiska faktumet är att den socialdemokratiska landstingsledningen har skällt så mycket och så systematiskt på regeringen att folk tror att det är regeringen som bestämmer över sjukvården i Västerbotten(AC). Faktum är ju i själva verket att (S) med stöd av Miljöpartiet(Mp) har en klar majoritet i landstinget och själva bestämmer precis hur de vill – hur sjukvården i (AC) skall fungera. Man lägger själv budgeten och man bestämmer själv hur mycket pengar man behöver ta in genom att höja LT-skatten. Staten finansierar inte mer än 16% av landstingets kostnader – och om man vill ha mer statsbidrag så kunde man ju uppfylla vårdgarantin så att man fick de 15 miljarder som vi missar ur kömiljard-pengarna!
När den (S)-dominerade majoriteten trumfade genom ”projekt balans” med indragningar i inlandet av akutvård på Dorotea och Sorsele sjukstugor samt ambulansen i Åsele så hoppade Vänsterpartiet(V) av samarbetet med(S) i landstinget. Hur vill (S) ha det i kommande mandatperiod? Kommer ni att från riksdagsnivån påtvingas ett samarbete med (V) – som innebär straffskatt via bränslepriset på bilresor i inlandet (där alternativ saknas och vi måste åka bil) och straffskatt på lastbilstransporter till oss i inlandet (där alternativ saknas, ingen järnväg finns och inga järnvägs-styckegodstransporter). Om (S) samarbetar med (V) och
6 (7)
(Mp) så får det följder som drabbar AC-landstinget: Höjda arbetsgivaravgifter för alla ungdomar som jobbar i landstinget, dyrare bil- och lastbilstransporter och till och med dyrare för (AC)-borna att äta på serveringarna på lasaretten med den höjda restaurant-momsen.
9. Skolmedicinens ”fundamentalistiska” system tycks vara viktigare än människan
Sverige är kanske världsbäst på akutvård – på alla åkommor som syns. Men hur är det med alla åkommor som inte är så synliga? Där har vi ett mer fundamentalistiskt system än acceptabelt är! Det som inte ryms inom den klassiska skolmedicinen finns inte – och det har jag egen erfarenhet av. Länge hade jag stora mag- och tarmbesvär, ont i ryggen och kronisk prostatit så att jag inte kunde sätta mig på något annat än något uppvärmt. Jag sprang hos läkare år ut och år in och blev nog klart betraktad som ”den inbillade sjuke”. Min son jobbade i Tyskland och blev dålig i magen. Han gick till en allmän läkarmottagning – som förresten var specialiserad på idrottsskador. Där fick han en undersökning med Kinesologi som direkt sade att han var överkänslig mot vetemjöl. Men Kinesologi är inte svensk skolmedicin så det får inte svensk sjukvård erbjuda. På sommaren det året bilade jag ned till Hildesheim och till samma läkarmottagning i Tyskland, och sov i bilen på en camping. Jag fick samma diagnos och ett helt nytt, helt friskt liv utan vetemjöl. Rena underverket! Men vi är för skolmedicinskt fundamentalistiska för sådan hjälp här i Sverige. Min far hade nog likadana problem, men fick ingen hjälp i hela sitt liv. Vi måste utveckla sjukvården med människan i centrum och inte systemet. Det landstingspolitiska sjukvårdssystemet skall anpassas till människorna och inte tvärt om.
10. Underfinansierad primärvård, ”ofritt vårdval” och obefintliga ”second opinion”-möjligheter
Primärvården, sjukstugor och vårdcentraler, är underfinansierade i AC. Andelen av Landstingets kostnader som satsas på primärvården är endast 15%, endast Gotland, där sjukvården är primärkommunal, satsar mindre än AC. Rikssnittet är närmare 19% och Norrbotten anslår till exempel 24%.
Vi sägs ha fritt vårdval och en andra chans till diagnos (second opinion). Om jag känner mig osäker och villrådig har jag rätt att besöka en annan läkare och få den läkarens diagnos och synpunkter. Men försök med det så får ni se… Svaret på en annan läkarmottagning blir säkerligen: Vi har så fullt, gå till din egen vårdcentral där du är listad. (Om det endast finns en läkare där – som du har svårt med – så är situationen ohållbar.) Men ofta är situationen ännu svårare eftersom du i telefonen får svaret: Vi har inga läkartider kvar – och det svaret kan man få dag efter dag – och då får du över huvud taget ingen kontakt med någon annan vårdcentral. Sjukvårdssystemet framstår då som en ointaglig borg eftersom ingen hänvisning sker till något annat i angelägna ärenden. Vilken inlandsbo ringer på nödnumret 112 ”i onödan”?

7(7)
11. Lägsta möjliga skatter därför att människorna själva vet bäst vad de behöver sin lön/sjukbidrag/pension till – vilka vill Socialdemokraterna samarbeta med i landstinget nästa mandatperiod
Vad händer med skatterna vid ett Socialdemokratiskt maktövertagande i Sverige? Jag måste säga att människorna själva vet bäst vad de behöver sin lön/sjukbidrag/pension till i slutet av månaden. Om den socialistiska och kollektiva värdegrunden införs så skall så mycket som man bara törs samlas in till skatt – som sedan skall fördelas ut i stöd och bidrag av socialistiska ombudsmän – med avdrag för administrationskostnaderna! Jag har mycket mer förtroende för människornas egna omdöme än det hos socialistiska ombudsmän – de vet inte bättre än jag.
I Socialdemokraternas valfolder med röstsedlar lovar de fler anställda i sjuk- och hälsovården i Västerbotten. Det får vi väl ta som ett löfte om att återställa verksamheten vid sjukstugan i Dorotea – i stället för att riva den som någon representant för Socialdemokraternas samarbetspartner i landstinget, Miljöpartiet, tyckte. Varför inte samarbeta med Doroteas socialdemokratiska kommunledning om gemensam verksamhet i sjukstugan i stället för att rasera något som fungerar väl.
Nästa löfte i (S) valbroschyr är att påbörja bygget av Botniabanan vilket låter storstilat – men i själva verket består av att alla svenskar på skattsedeln skall bidra till att Umeå kommun får järnvägstransport till sitt sopförbränningsverk. ”Norrlands huvudstad” har nog finansiell kapacitet att själv bekosta sina interna transportleder.

För en rättvis och jämlik sjukvård i inlandet!
/Jarl Folkesson, kandidat på Centerpartiets inlandslista till landstings-fullmäktige

Bli först att kommentera

Hej världen!

Av , , 1 kommentar 0

Välkommen till Västerbottens-Kuriren – Bloggen. Det här är ditt första inlägg. Redigera eller radera det. Sen är det bara att börja blogga!

1 kommentar