Tekniskt fel i bloggen!!

Av , , 2 kommentarer 2

Upptäckte nyss av en ren tillfällighet att JAG kan redigera kommentarer som jag fått från andra på mina inlägg!

Vad skulle inte det kunna leda till för tokigheter, om den möjligheten utnyttjades av den som gjort ett blogginlägg men inte tycker om kommentarer som det fått?

Personligen skulle jag dock aldrig kunna tänka mig att ändra i en kommentar som jag fått. Däremot kommer jag att följa frågan för att se hur länge möjligheten att göra det kommer att kvarstå.

2 kommentarer

Dumt med valaffischer

Av , , Bli först att kommentera 4

Länge har många ifrågasatt valaffischerandet och undrat om det verkligen kan ge några röster åt partierna.

I dag slog mig tanken, att de som river ner affischerna nog beter sig ännu dummare åt, eftersom de väl ändå torde tro att de därmed bidrar till att färre röstar på de partier, vars affischer man förstört.

Ett par dagar har jag nu försökt läsa vad som står på affischerna. Väldigt många av dem är alldeles för små för att man skall hinna läsa dem om man kör förbi med lagstadgad hastighet. Försöker man ändå att läsa dem, är risken stor att man kör på någon eller något.

Bli först att kommentera

Politikers löften och besked

Av , , 6 kommentarer 7

Jag tror inte att jag är ensam, som genom åren fått allt svårare att ta till sig och tro på allt som utlovas i en valrörelse. Det som utlovas är definitivt inget som drar mig till att rösta på ett visst parti. Jag röstar i stället på det parti vars grundläggande ideologi jag tror på.

Detsamma torde gälla var och en som försöker förstå vad som egentligen menas med löftena. Vid ett snabbt och ytligt försök att förstå, är det mycket som verkar bra, men en närmare fundering över löftenas verkliga innebörd, gör dem mindre värda. Löftena är ofta långt ifrån konkret utformade. Ber man om konkreta besked, får man inget svar.

Mitt alldeles färska exempel på detta är mitt blogginlägg, där jag frågar var den ineffektiva delen eller delarna av Vännäs kommuns olika verksamheter ligger. I samma inlägg frågar jag vad Centerpartiet menar när man därifrån genom sin ”starke man” Ulf Eriksson, antyder att besparingar i ekonomin når man genom att granska hur mycket man skall satsa på de icke lagstadgade delarna i kommunens verksamhet.

Mot bakgrund av ovanstående ligger det frestande nära att förklara tystnaden med att man helt enkelt inte vet vad man menar, eller troligare inte vågar säga det rakt ut. Redovisade fakta skulle ju kunna skrämma bort väljare som arbetar inom just dessa ineffektiva områden och även skrämma bort dem som vill ha kvar den icke lagstadgade verksamheten, eller t.o.m. vill att mera resurser skall satsas där.

 

6 kommentarer

”Election Inspectors”

Av , , Bli först att kommentera 1

”Election Inspectors” är vad min fru och jag kommer att vara vid valet den 9 september. Hade det varit i Berrien County, Michigan, där vi har vårt hus, skulle nästan ha betraktats med stor vördnad. Jag citerar direkt ur en broschyr från Berrien County:

”Election inspectors

The unsung heroes of every election- large and small – are your friends and neighbors who, on election day, greet every voter and make sure that every vote counts. Now, as we prepare for our next election, you have an opportunity to participate in the most important thing we do in a democracy – vote…”

Genom broschyren söker man uppenbarligen röstmottagare. I vår kommun torde det nog vara för sent att anmäla sig för att bli en sådan.

Vi som redan är uttagna som röstmottagare kan stolt fortsätta att betrakta oss som obesjungna hjältar, precis som vi skulle betraktats som, om vi hade varit röstmottagare i Burrien County, Michigan.

Bli först att kommentera

”Effektivare kommunal drift”

Av , , 1 kommentar 8

Vännäs kommuns kärva ekonomiska situation vill alla partier göra något åt. Märkligt vore det väl annars.

I ett blogginlägg läser jag att man når en effekt genom att se till att kommunen ”allra främst (får en) effektivare kommunal drift”. I kommunfullmäktige har jag hör sägas att kommunen måste satsa på den kärnverksamhet, som den enligt lag måste ha. Underförstått satsa mindre på övrig, för kommunen icke obligatorisk verksamhet.

Som väljare, och f.ö. tidigare kommunanställd, undrar jag förstås vilka de ”ineffektiva” delarna i den kommunala verksamheten är. Säkert undrar också de flesta anställda om de, trots sitt slit, ingår i den ineffektiva delen av verksamheten. Varför har de inte fått veta det långt tidigare? Inte bara de men förstås också deras chefer, som gör så gott de kan men ändå betraktas som ineffektiva av sina politiker.

Att säga att den kommunala verksamheten skall effektiviseras, är lika lätt som att säga ”tulipanaros”, men att göra det är en helt annan sak. Särskilt om man inte öppet kan peka ut de ineffektiva delarna. Med dagens metoder torde det sannolikt vara mycket lättare att GÖRA en tulipanaros!

Och de/den som vill spara pengar inom de områden som kommunen inte enligt laga måste ägna sig åt, men inte vill säga vilka områden som åsyftas, kan inte tas riktigt på fullt allvar. Nu syftar jag på vad som oppositionsrådet Ulf Eriksson (C) sa vid en kommunfullmäktigesammanträde för en tid sedan.

Alla partier i Vännäs som säger sig ha ”medicin” som skulle kunna bota kommunens svåra ekonomiska läge, måste anstränga sig att vara litet mer konkreta. Annars kan de inte förvänta sig att bli tagna på fullt allvar.

Jag förstår till sist fullt ut att privatiseringsförespråkarna inom oppositionen helt enkelt måste hävda att den kommunala verksamheten är ineffektiv och att den därför till vissa delar måste privatiseras.

 

 

1 kommentar

Stympade VK-nyheter

Av , , Bli först att kommentera 9

Hur kommer det sig, att VK skriver om intressanta nyheter, men väljer att hemlighålla en för mig och fler viktig uppgift?

I dagens tidning beskriver man det oförsvarbara i att Umeå kommun hyr in hemlösa i förråd i ett vandrarhem som byggts utan bygglov, som kommunen vet är ett svartbygge? Dessutom uppfyller boendet inte mycket lågt satta krav på boende för människor. Men varför skyddar man ägaren till boendet utan riktar all kritik mot kommunen?

I samma VK läser jag om ett äldreboende i Umeå, där en boende gavs annan antibiotika än den som läkaren hade ordinerat. Varför får vi inte veta vilket äldreboende som åsyftas? Var det f.ö. ett ”äldreboende”, när VK:s reporter på två ställen i den korta notisen kallar den boende för ”patient”? Patient är man faktiskt bara på sjukhus och inte på kommunens äldreboenden.

Ytterligare en kort notis i dagens VK… I den berättar VK att en boende i ett LSS-boende i en ort i inlandet blev utan hjälp, eftersom den boendes trygghetslarm inte fungerade som det borde. Varför får vi inte heller i detta ärende veta var och på vilket LSS-boende det hela hände? Inlandet är stort och där finns flera orter med LSS-boende. Var börjar f.ö. ”inlandet” enligt VK:s sätt att se?

Nästan varje dag läser man i VK något som är intressant och vill veta, var händelsen inträffat och inte bara att den har inträffat. Men det behåller VK ofta för sig själv? Varför?

Att samma sak förekommer på webben beror ju bara på att tidningar vill ha många ”klick” att redovisa när man vill sälja reklam. Men som sagt, varför också i VK:s papperstidning?

 

Bli först att kommentera

Skam eller lycka?

Av , , Bli först att kommentera 3

Rikast

Genom ett tips från en bloggkamrat, har nu till sist förstått hur himla rik jag egentligen är. Den insikten ger mig verkligen något att tänka på.

Först inser jag att jag hade råd att täta kräftor i går kväll och även bjuda på litet vin.

Jag betraktar mig själv som snål, men borde kanske ändå inte fortsätta att agera som en snål person. Eller är det kanske ändå klokt att fortsätta på den inslagna vägen?

Kanske måste jag fundera litet extra vid valet i år. Kanske borde jag rösta på det parti, som jag fördomsfullt tror är de besuttnas parti. Mitt parti gör ju kloka saker för att begränsa de allra rikaste möjligheter att bli ännu rikare. Kan jag verkligen rösta på det partiet ändå som den superrike person som jag nu blivit medveten om att jag globalt är?

Nu är jag för inte rikast i byn och inte heller i kommunen, länet eller landet. Men i världen tillhör jag den dryga tiondelen procent av de rikaste. Det låter så otroligt, att jag misstänker att jag matat in felaktiga siffror på vår familjeinkomst.

I ärligheten namn känner jag mera skam än lycka över att vara så ekonomiskt previligerad bland världens befolkning.

Bli först att kommentera

Vinster i välfärden

Av , , Bli först att kommentera 2

Vinster i välfärden torde vara ett uttjatat ämne trots att vi bara har ca en månad kvar till valet, men jag vill ändå nämna ytterligare en sak, som är värd att uppmärksamma för dem som förespråkar privata utförare.

I dagens VK läser vi om ett assistansföretag, som valt att ta betalt av kommunen på ett sätt som förefaller vara rent bedrägeri. Vinster som görs inom området är inte ens hederligt intjänade, utan synnerligen ohederliga.

Bli först att kommentera

Fattig eller rik?

Av , , 2 kommentarer 5

I yngre dar var min uppfattning att när de rika hade sina kräftskivor fick de fattiga nöja sig med surströmming. Kanske tänkte jag så bara för det aldrig vankades kräftor i mitt barndomshem.

I afton skall vi äta kräftor här hemma med ett begränsat antal gäster. Peggy har ingen erfaren av kräftskivor från den amerikanska miljö hon kommer ifrån. Nu jobbar hon för fullt med att fixa en smaklig kräftmiddag ändå. Jag är så stolt och glad över hennes förmåga att fixa ”vad som helst” utan att någon egen erfarenhet.

Alltså kräftor för första gången här i Brån. Surströmming har vankats åtskilliga gången tidigare. Har jag nu gått från fattigdom till rikedom?

Mitt liv är numera fyllt av så mycket goda ting, att jag lugnt kan anse mig vara rik utifrån den aspekten. Var gräsen mellan fattig och rik går i reda pengar vet dock inte, men förstås går den inte mellan kräftor och surströmming.

2 kommentarer

Förlåt!

Av , , 2 kommentarer 4

Det icke namngivna företag, som jag skrev om i mitt förra inlägg, som inte svarade på e-brev må vara ursäktat. Om någon där mot förmodan skulle läsa mina blogginlägg, ber jag om ursäkt på detta sätt.

Man hade läst mina brev och även svarat på dem, men på ”fel” e-postadress, en adress som jag hade en kort tid och som jag trodde var borttagen. Det var den inte och jag hade tydligen använt den en gång.

 

 

2 kommentarer