Respekt för åldrandet

Av , , 1 kommentar 6

En mera vänligt sinnad och mig närstående person antyder i ett telefonsamtal att jag nog inte bör gå så hårt åt Umeås f.d. kommunalråd. Jag bör beakta, att han är en gammal man och att hans omdöme och andra förmågor därför inte längre är vad de en gång var, var hennes råd.

Kanske är det mot den bakgrunden man skall läsa hans inlägg. Och då inte bara vi som privatpersoner utan också företrädare för olika media.

Jag är också en gammal man och hoppas att när mina inlägg börjar bli för oklara och mest innehåller hänvisningar till mitt livs tidigare meriter och erfarenheter, skall folk säga det i sina kommenterar.

Det slår mig just nu, att jag kanske redan nått det stadiet, eftersom kommentarer helt uteblir! Det är måhända ett mer hänsynsfult sätt att säga det på. Samtidigt också ett respektfullt sätt med tanke på min ålder.

Vad jag vill ha sagt med detta är att enbart hög ålder inte bör medföra att folk (och media) struntar i vad man skriver eller säger. Att bara vara ”torr bakom öronen” är inte skäl nog för det. Det f.d. kommunalrådets utfall mot landshövdingen och länsstyrelsen var det kanske däremot.

 

1 kommentar

Mitt ”gammeldagsa” skrivsätt

Av , , Bli först att kommentera 6

Just nu läser jag Ludvig Nordströms Lortsverige från 1984 och gör det med stor behållning.

Jag har länge vetat, att de kommateringsregler, som jag lärde mig i skolan, inte är så viktiga idag. Nu kan kan man kommentera sin text i stort sett hur man vill. Envist försöker jag ändå att hålla fast vid de regler för kommatering, som min lärare, Karin Bäckström, försökte lära mig för ca 65 år sedan.

I motsats till vad som sägs, nämligen att kommatering gör en text svårläst, tycker jag, att Ludvig Nordström perfekta kommatering (enligt Karin Bäckström och mig) gör hans text mycket lättläst. I den föregående meningen har jag nog ett kommatecken för mycket, eller hur?

Hur som helst så inser jag, att min kommatering avslöjar att jag är en gammal man; ett av många andra tecken på det för övrigt.

 

Bli först att kommentera

Att skriva oklart

Av , , Bli först att kommentera 7

Att skriva oklart och inte bry sig om att korrekturläsa det man skrivit, diskvalificerar en inte som bloggare.

Läs Lennart Holmlunds kommentar om sitt missnöje med länsstyrelsen och landshövdingen, som han nu har upphöjt till ett blogginlägg! Alla klarar inte av att uttrycka sig klart i text. Han gör det definitivt inte.

Bli först att kommentera

Lägg av Lennart Holmlund!

Av , , 4 kommentarer 17

Det var länge sedan som jag slutade kommentera Lennart Holmlunds blogginlägg, som verkligen är en salig blandning, knappt värda att kommentera. Jag slutade eftersom han aldrig släppte ut mina kommnetarer.

En bloggare vars åsikter som så helt saknar stabil faktabakgrund, att hen inte vågar släppa fram de kommentarer hen får, borde överhuvudtaget inte alls publicera några inlägg. Så tolkar jag numera Holmlunds inlägg, om jag nu ens läser dem.

Själv ser jag tacksamt fram emot kommenterar, som jag dock ytterst sällan får. För mig är kommentarer en hjälp för mig att förstå, om jag är helt ute och cyklar eller ej. Mitt senaste inlägg har hittills lästs av nära 200 personer. Inte en enda av dessa har haft tid att med ett enda ord kommentera det jag skrivit.

Som sagt, Holmlund ord är inget att bry sig om, eftersom han inte tillåter en öppen diskussion kring det har skriver. Hans kändisskap får dessvärre media att vidarebefordra det skrivna.

4 kommentarer

Att överklaga försäkringskassebeslut

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är många som anser sig ha anledning att överklaga beslut hos försäkringskassan, som gått dem emot. Nyligen har även en grupp läkare uttryckt missnöje över försäkringskassan, som så ofta lyssnar mer på sin egen läkare än på de läkare som känner den klagande genom flera fysiska möten.

Nu har även jag, i min egenskap av förvaltare för en person, funnit anledning att överklaga ett beslut om avslag avseende sjukersättning (”förtidpension”) för min huvudman. Även i detta ärende har intyg från vederbörandes läkare, kurator och andra som känt den sökande i många år negligerats.

Försäkringskassans egen läkare har i princip själv avgjort ärendet. Den handläggare som går emot sin läkare torde inte finnas.  Och det trots att läkarens yttrande i vissa delar varit motsägelsefulla och t.o.m. varit grundade på felaktiga fakta, trots att de rätta uppgifterna har funnits i alla de intyg och andra handlingar som ingick i ansökan.

Nu är avslagsbeslutet överklagat hos förvaltningsrätten. Härvid har jag kunnat notera, att den normala rutinen för överklagande av myndighetsbeslut, inte är densamma för beslut hos försäkringskassan.

När det gäller försäkringskassans avslagsbeslut, så måste man först begära omprövning av beslutet. Får man då ett avslag på den begäran, har man två månader på sig att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och alltså inte de ”vanliga” tre veckorna som gäller andra myndighetsbeslut.

Personligen kan jag inte se den längre besvärstiden som något positivt. Den riskerar få osäkra klagandet att ge upp, men framförallt förlängs väntetiden för den som ansökt om och fått avslag på den livsviktiga förmån som sökts.

Jag kan här inte låta bli att tänka på den regering som flera år sedan gjorde vad den kunde för att sätta stopp för ett alltför lättsinnigt beviljandet av just förtidspension och därmed rädda en massa människor från ”utanförskap”. Och förstås öka underlaget för skattesänkningar genom att minska kostnaden för ”onödiga” förtidspensioneringar.

Bli först att kommentera

Kan man lita på AVIS?

Av , , Bli först att kommentera 4

Som många hört, kanske rent av till leda, kunde inte AVIS hitta vår hyrbil i systemet när vi lämnade igen den vid O´Hare, Chicago, den 27 juni. Därför kunde uppenbarligen heller ingen hyra debiteras för den sista perioden av hyrestiden. Läs här om den föga förtroende fortsatta hanteringen av ärendet, som AVIS har presterat.

Bilhyran – ”case closed”! I går tycktes Avis ha vaknat och hittat hyrbilen i sitt system, men i sitt yrvakna tillstånd blev det ändå fel. Vi förstod det när vi såg på kontot att 12 657 hade reserverats den 17 juli (sannolikt det datum, då bilen hittades). Det beloppet plus det som vi redan hade betalt skulle medföra en totalhyta på 20 820 kronor och inte de 14 896 som vårt hyresavtal utvisade!

Peggy ringde då både Avis och sin bank. Något riktigt klart besked fick hon inte, men möttes dock av en vilja att utreda frågan närmare. Utöver denna åtgärd besvarade vi en enkät från Avis, som såg ut att gälla en bil som vi påstods ha återlämnat igår den 17 juli!

Nu upptäcker vi dels att den felaktigt höga reservationen på12 657 var struken och dels att ett belopp på 4 912 i stället hade dragits den dag vi återlämnade bilen, dvs den 27 juni.

Kan vi nu helt lita på Avis administrativa rutiner? Det är tveksamt, efter som den totala hyreskostnaden nu sjunkit med hela 1 901 kronor vid en jämförelse med avtalspriset. Men nu orkar vi inte klaga mer, utan nöjer oss med den oväntade ”rabatten”. Och det gör vi med gott samvete dessutom.

Bli först att kommentera

SAS oursäktliga rutinmiss

Av , , Bli först att kommentera 8

När man bokar flyg med SAS, åtminstone när man har USA som mål, måste man lämna en detaljerad beskrivning av sitt pass. Som t.ex. passnumret, vilket land det är som har utfärdat det, NÄR det utfärdades och NÄR det går ut. När det är, gjort känner man sig trygg, åtminstone över att passet inte skall utgöra något hinder vid ut- eller hemresan.

Men se ack vad man då bedrar sig! Min fru, Peggy, vet att hon skall använda sitt amerikanska pass, när vi reser till och sedan hem från USA. Det är då självklart, att det är uppgifterna om det passet som hon lämnar till SAS när hon köper sin biljett. Då ÄVEN passets utgångsdatum förstås. SAS kunde därför redan vid bokningstillfället se att passets utgångsdatum låg bara ca 1½ månad från hemresedatumet den 27 juni och antingen vägrat biljettköpet, eller rekommenderat förnyelse av passet.

Så vad hände då den 27 juni på O´Hare? Jo, Peggy förvägrades lämna USA, eftersom det amerikanska passet hade för kort tid fram till utgångsdatumet! Hon fick helt enkelt inte checka in för hemresan.

Varför upplystes hon inte om det vid biljettbokningen? Alla känner inte till att det måste vara minst 90 dagar kvar på passets giltighetstid, när man återvänder till Sverige. Jag tycker inte att det är för mycket begärt att SAS upplyser om detta. Självklara saker som t.ex. att man inte får ha ”bomber” och vapen med sig på planet upplyser man dock om.

För säkerhets skull hade Peggy tagit med sig även sitt svenska pass på resan och kunde därför använda det vid incheckningen. Men eftersom hon inte ”checkade ut” med samma pass som hon ”checkade in” med i USA, befinner hon sig digitalt sett fortfarande där. Detta kommer att ha diverse konsekvenser, som Peggy måste utreda vidare.

Inte nog med det… Peggy har nu tagit reda på att hon som amerikansk medborgare helt enkelt inte FÅR lämna landet med annat pass än det amerikanska! Att göra det är olagligt. Peggy bröt alltså mot den lagen, om än helt ovetande. Något uppsåt att fly från sitt hemland fanns alltså inte och det måste väl vara en förmildrande omständighet vid straffutmätningen, om nu ärendet går så långt förstås.

 

 

Bli först att kommentera

En annorlunda dag

Av , , Bli först att kommentera 7

Gårdagen blev en mycket annorlunda dag för mig, som f.ö. passade mitt intresse av att jämföra USA med Sverige utomordentligt bra. Jämförelsen gäller här hur viktiga beslut för kommunen (the Township) i respektive land eller egentligen i Vännäs kommun respektive Hagar Township kommer till.

Dagen började för min del kl 04.00 med att digitalt närvara vid Vännäs kommuns fullmäktigesammanträde. Den avslutades sedan 15 timmar senare med att fysiskt närvara vid ”Hagar Township regular board meeting”, som är ett sammanträde med den högsta beslutande församlingen i vårt township. Jag jämför det därför med vårt svenska kommunfullmäktige.

Vad kan det vara utöver mitt rent allmänna intresse av demokratiaspekten på hur våra skattepengar användas, som får mig att följa två fullmäktigesammanträden på samma dag? Svaret är att jag utöver nämnda intresse faktiskt också hade en viktig fråga på båda dessa sammanträdens agenda.

I Vännäs gällde det ett förslag på ett obegripligt förslag till VA-taxa. Min grannes och mitt agerande i den frågan har haft effekt som ledde till återremiss. Här gällde frågan om den mycket undermåliga webbplats, som vårt Township har. Peggys och mitt påpekande om detta har också haft effekt. ”The board” beslutade nämligen att infordra offert från fem olika webdesigners med syftet att skapa en ny webbplats.

”The regular board” (RB) är värd en beskrivning. Den består av sex personer och är en blandning av anställda och personer valda i offentliga val. Alla deltar i besluten oberoende om de är valda eller anställda. Mötet är offentligt och alla mötesdeltagare kan begära ordet och tillföra sina synpunkter på de ärenden som behandlas. Agendan hade i går 15 punkter.

De beslutande var Township Supervisor, Township Treasurer, Deputy Treasurer, Township Clerk, Deputy Clerk och en Trustee. Ordförande var ”supervisorn”. De andra uppfattade jag som ekonomichef (vald för fyra år), biträdande ekonomichef, clerk (?), biträdande clerk och en ”vanlig” ledamot.

Sammanträdet gav för mig ett rörigt intryck och var svårt att följa. Det berodde förstås både på språket, som jag inte behärskar fullt ut och på min nedsatta hörsel. Alla hade inte en egen mikrofon och dessutom förekom en helt del småprat mellan boardmedlemmarna. Svårigheten för alla att komma ihåg, varför de hade en mikronfon, var nog det enda som påminde om kf-sammanträdet i Vännäs.

För mig är det obegripligt att förstå hur sammansättningen av RB, beslutsfattandet där och sedan det närmast intetsägande protokollet kan vara möjligt i en demokrati, som USA anser sig vara. Justeringsledamöter förkommer inte, vilket bara det gör protokollet mindre trovärdigt

 

Bli först att kommentera

Heder åt Vännäspolitiker

Av , , Bli först att kommentera 7

All heder åt politikerna i Vännäs kommunfullmäktige, som för några timmar sedan valde att återremittera ett otydligt och i vissa delar obegripligt tjänstemannaförslag på en ”förtydligad” VA-taxa för kommunen.

Mindre hedersamt är detta förstås för samhällsbyggnadskontoret (SBK). Fruktlösa försök att från ansvariga där få förslaget förklarat har alltså nu lett till att kommunfullmäktige beslutat att via en återremiss av taxeärendet ge SBK en ny chans att förtydliga sitt tidigare förtydligade förslag.

Det hedersamma i politikernas ställningstagande är att de nu uppenbarligen har lyssnat till synpunkter från berörda, som övertygande har ifrågasatt tydligheten i det som av SBK hela tiden framhållit vara tydligt nog och inte velat/kunnat göra begripligt vid önskemål om det per telefon och per e-post. Hedersamt måste det också ses vara att kf-ledamöterna, sedan beslut i frågan togs i kommunstyrelsen, själva har försökt sig på att förstå taxeförslaget. Tjänstemannaförslaget har bla. därför fått en välförtjänt bakläxa.

Det var absolut värt för mig att att stiga upp redan 04.00 för att följa kf-sammanträdet direkt. Just nu pratas det budget, som jag följer utan bild. Enigheten i budgetfrågan är ytterligare ett skäl hedra våra fritidspolitiker och kommunalråd.

Bli först att kommentera

”USA, the best country on the globe”

Traditionsenligt tog vi för några dagar sedan del av firandet av Memorial Day i den närliggande staden St Joseph. Vi kunde bl.a. notera, att firandet har blivit allt mer begränsat under senare år. Varför fattar vi inte riktigt.

Pinsamma saker för mig att höra har alltid sagts av olika talare. I år sa Fred Upton, kongressman och republikan att ”USA is the best country on the globe”.

Så starkt har jag inte hört någon ta i tidigare. Tycker han möjligen att någon inte bara gjort USA ”great again” utan t.o.m. ”greater” än förut?

Bli först att kommentera