Om gång- och cykelvägen

Av , , 1 kommentar 9

Diskussionerna kring den stoppade gång- och cykelvägen på Tegssidan har fått amatörpoeten Lennart Forsberg att skalda följande:

”Gator och torg rivs och byggs om i Ume,
men en strandpromenad på Teg tar man inte itu me…

Dahlgången

Bildirektören i sin vita kåk

ger ej flanören ett enda stråk.

Mellan broarna därute på Teg,

ska det ej tas ett endaste steg.

Men just en sådan strandpromenad

borde ju göra honom rätt glad?!

Han ser nog det fina i kråksången

när tegsbon ser vitsen med Dahlgången?

Lennart Forsberg”

1 kommentar

Allmänheten göre sig ej besvär…

Av , , 1 kommentar 11

I Umeå har man kommit överens om, att de som råkar äga mark som utestänger allmänheten från promenader längs stränder, (älv, sjö eller hav), skall få fortsätta att göra det. Hur vet jag nu det?

Jo, genom att läsa Anders Ågrens blogginlägg, där han bl.a. skriver:

”Och hur som helst så var vi alla överens i näringslivs- och planeringsutskottet - när vi antog översiktsplanen hösten 2011- om att vi aldrig skulle expropriera privatpersoners mark kopplat till någon strandpromenad. ALDRIG.”

Nog är det väl litet märkligt att ett utskott för alltid kan lova att inte via expropriationsförfarande ”ta” någons mark för att kunna skapa en strandpromenad? ”Alla var överens” om det, skriver Ågren. Jag undrar just om denna märkliga överenskommelse också blev ett protokollfört beslut.

Tänk om VK skulle gräva i detta också och finna någon ledamot i det aktuella utskottet, som faktiskt äger sådan mark och sedan kunde glädja sig åt att få ha sin mark för alltid skyddad från allmänhetens intrång. Då skulle det förstås handla om mer än bara ett s.k. delikatessjäv.

Att man bara pratade och var överens om något, är förstås intet värt i sammanhanget, om överenskommelsen inte också blev en formellt och protokollfört beslut.

1 kommentar

VK insinuerar

Av , , Bli först att kommentera 7

VK gräver och hittar material till ”avslöjande” artiklar. Kommunalrådet i Umeå har handlat i egen sak, trots eventuellt jävsförhållande, blir behållningen av vad jag läser.

Inte svårt att inse syftet med VK:s ”grävresultat”. Kommunalrådet skall misstänkliggöras och det har VK lyckas bra med. För mig är det dock än så länge en öppen fråga i vad mån kommunalrådet brutit mot gällande jävsregler eller ej.

För att styrka VK:s syn på jävsfrågan, har man vänt sig till en sakkunnig i dylika frågor, nämligen professor Olle Lundin.

Stödet därifrån blev inte särskilt värdefullt. Han säger nämligen bara att Hans Lindberg KAN ha gjort sig skyldig till så kallat delikatessjäv. Vi är många som skulle ha kunnat lämnat en sådant utlåtande.

Bli först att kommentera

”Lurad” av VK

Av , , Bli först att kommentera 9

”Lurad” inte rätt av mig att påstå, men att jag känner mig lurad på grund av bristfällig information från VK är däremot helt klart. Läs detta och bedöm själva och passa er för att råka ut för samma sak.

Inför vår 5-veckors vistelse i USA, beställde jag uppehåll med vår prenumeration motsvarande tid. Precis som vi gjort åtskilliga gånger tidigare.

Sedan jag lämnat datum för tiden för uppehållet, fick jag frågan om det bara gällde själva papperstidningen utan också den digitala delen, d.v.s. möjligheten att läsa VK på nätet. Jag valde att behålla den digitala möjligheten och så var beställningen klar.

I dag kom ett svårbegripligt brev från VK, som fick mig att ringa för att få det uttytt. Det besked jag då fick var att om man bara säger upp papperstidningen men behåller den digitala möjligheten, så blir det ingen reducering av prenumerationsavgiften!

Ingen upplysning om detta lämnades, när jag beställde uppehåll i prenumerationen! Hade man gjort det, hade jag förmodligen inte begärt något uppehåll alls, alternativt struntat i den digitala delen. 

Jag kunde inte drömma om att det ca 30-talet tidningar, som VK inte behövde skicka ut var värda 0 kronor. Den digitala delen svarar alltså för 100 % av min prenumerationsavgift under de ca fem veckor som uppehållet gällde!! Kanske är det så under resten av året också.

 

Bli först att kommentera

Amerika ÄR stort

timezonelarge

I morgon flyger vi till Phoenix, Arizona. Ingen direkt nyhet för någon, men när jag studerar kartan, flygtiden m.m. inser jag verkligen hur stort Amerika är.

Bilden visar bl.a. tidszonerna. Jag visar bilden bl.a. därför att jag vill ge fler svenskar en bild av storleken på Amerika. I Sverige brukar vi ju ibland göra oss lustiga över amerikanernas dåliga kunskaper i geografi. Häromdagen mötte jag t.ex. en man som skulle ange namnet på Sveriges huvudstad och försökte först med Köpenhamn men ändrade sig sedan till Prag! Jag tog upp saken vid ett tillfälle med vänner här, de dåliga kunskaperna i geografi alltså, men möttes då av ljudliga protester.

Att köra bil till Phoenix härifrån är otänkbart av olika skäl. Sträckan är ca 320 mil och skulle kräva minst två övernattningar. Vi flyger i stället och gör det av olika skäl från Detroit. Flygtiden blir något över fyra timmar. Vi passerar två tidszoner och landar i den tredje. Vi är då 9 timmar efter Sverige i tid. Kl 06.00 på morgonen i Sverige är då alltså 21.00 i Sverige dagen innan. Tänk på det alla (!) ni som har för avsikt ringa till oss!

Arizona är litet extra intressant, efter den staten har en lång gräns emot Mexico i söder. Där finns redan ett skydd mot illegala invandrare, som dock skall förstärkas och förlängas, om man skall lita Trumps besked – och det skall man förstås inte göra. Jag skulle väldigt gärna vilja göra en bilresa till den mexikanska gränsen, men tror inte att jag får något sällskap på den utflykten, som därför inte kommer att bli av.

Phoenix ligger i stort sett i ett ökenområde med en värme som man förväntar sig i ett sådant område. Enligt besked hemifrån riskerar man t.o.m. frost i hela Norrland kommande natt. Vi kommer att en dagstemperatur kring +40 C och en molnfri himmel under våra fyra dagar där.

Bli först att kommentera

Semestertid i USA?

Semester

Snart är det dags för semester för många. Bor man i Sverige är ens semesterförmåner lagstadgade. Men hur är det med den saken här i USA? Jag fann anledning att närmare undersöka detta.

Utan större ansträngning kom jag snabbt till slutsatsen tt det i USA inte finns någon lag som ålägger arbetsgivarna att ge sina anställda en årlig betald semester. En möjlighet för många att ändå få semester med lön ges genom de förmåner som erbjuds, när man får en anställning. Rätten för den enskilde att få betald semester är alltså en sak som man här tycker att arbetsgivarna skall få avgöra. I Sverige inser våra politiker att semester på olika sätt är bra för de anställda och indirekt också för arbetsgivarna, som genom semesterförmånern får en mera alert arbetkraft.

Mot den bakgrunden och givetvis med de fackliga organisationerna som pådrivande krafter har politikerna i Sverige valt att lagstiftningsvägen ålägga arbetsgivarna att ge sina anställda betald semester. Bilden visar att så också är fallet också i andra länder i Europa.

I de ”svarta” länderna på bilden är den obligatoriska semestern mellan 25 och 28 dagar. I det stora ”grå” landet, USA, är motsvarande siffra noll (0) dagar!

En facebookvän som jag har, faktiskt en Vännäsbo, som bor och arbetar i USA har bidragit med följande fakta:

25 % av alla anställda i USA får ingen betald semester. Arbetsgivaren har alltså inte gett dem några semesterförmåner alls. Den genomsnittliga betalda semestern för heltidsanställda i privata småföretag var 1996 bara 7,6 dagar!

SKAMLIGT tycker facebookvännen och jag håller naturligtvis med om det.

Bli först att kommentera

”A lame duck”

Fågelstreck

Ingen ”lame duck” här

Vad som menas med ”lame duck” känner nog de flesta till. I en av min svägerskas böcker hittade jag en förklaring till vad begreppet ursprungligen står för. Om det stämmer, vet jag förstås inte.

När vildgäss flyger formerar de sig ofta i en stor vinkel. Den fågel som inte håller sig inom formeringen kallas ”lame duck”. På samma sätt kallar man den jägare i sällskapet som kommit från de övriga för lame duck.

Bli först att kommentera

USA-moderaterna

Av , , 2 kommentarer 9

För en tid sedan pekade jag på den största likheten mellan USA:s republikaner, ”USA-moderaterna” alltså, och de svenska moderaterna.

Från olika håll fick jag förstås mothugg och en påminnelse om mina bristande kunskaper om amerikansk politik. Jag hade fel, menade man.

Den mest framträdande likheten enligt min mening var och är de båda partiernas förkärlek för skattesänkningar och tron på att de löser ”allt” – alltså inte bara de besuttnas lust att bli ännu mera besuttna.

Vad Trump lovat, men som mycket annat ännu inte förmått göra, känner alla till. Moderaternas löfte om att sänka skatterna med 22 miljarder nästa år, visar på en fortsatt tro på värdet av skattesänkningar. Att man därigenom minskar underlaget för en fortsatt välfärd förefaller man fortfarande inte ha fattat.

2 kommentarer

Bara en röd punkt…

Av , , Bli först att kommentera 4

Än så länge finns det bara en röd punkt på kartan, men snart finns också vi där.

För dem som tänker hälsa på kan jag nämna att det bara att ta sig tvärs över nedre delen av Lake Michigan från O´Hare, Chicago, räknat för att komma till oss. Det går förstås också att göra som vi och hyra en bil och runda sjön för en ca 2½ timmes bilfärd.

Bli först att kommentera

Mer om nordnet

Av , , Bli först att kommentera 4

NordnetNY

 

Nordnet är alltså banken, som inte accepterar en av överförmyndarkontoret utsedd förvaltare, och som väljer att i stället kommunicera med den person som satts under förvaltarskap.

Jag refererar nu till mitt förra blogginlägg, där jag bl.a. ifrågasatte nordnets sätt att hantera den viktiga och nästan ”heliga” banksekretessen. Banken gav nämligen inloggningsuppgifter till huvudmannens investeringssparkonto men inte till hens förvaltare.

Detta och andra omständigheter fick mig att för en dryg vecka sedan i ett e-brev säga upp kontot ifråga samt att förklara skälen till det.

I går fick jag ett svar på mitt brev. I det bad man om ursäkt för vad som hänt. Man fortsatte att skylla allt på banksekretessen, dock utan att förklara hur det kom sig att man hade lämnat ut inloggningsuppgifter till min huvudman!

I e-brevet gavs beskedet att man inte kunde godta en uppsägning av kontot annat än om den gjorts via ett särskilt formulär på bankens webbplats!! Kommuner, stat och landsting beskylls ibland för byråkrati. Det finns uppenbarligen på andra ställen också.

När jag sedan försökte göra det den vägen, visade det sig att jag behövde logga in bl.a. för att få tag på kontonumret till det konto jag ville säga upp! Logga in utan användarnamn och lösenord är ju som bekant omöjligt.

Det hela fick till sist sin lösning genom att banken bröt mot vad som tidigare inte skulle vara möjligt på grund av banksekretessen. Man gav mig kontonumret per telefon!

Bli först att kommentera