Kvinnors outgrundliga beteende

Av , , 4 kommentarer 5

Efter att i mer än 76 år ha studerat kvinnors beteende och då främst för att jämföra det med oss mäns, är det nu dags att redovisa vad jag iakttagit.

Kasta en boll görs av kvinnor i regel inte med kasthanden över huvudet, om det nu inte handlar om bollkastande i sportsligt sammanhang.

Hoppa ner i vatten. Kvinnor nyper nästan alltid då igen sina näsborrar.

Skratta gör kvinnor väldigt ofta med en hand för munnen.

”Fläkta” ansiktet med båda händerna gör kvinnor ganska ofta utan att jag alltid förstår varför.

Inspektera naglarna gör kvinnor vanligtvis med handflatan vänd uppåt och vi män med den vänd nedåt. Testa på närmaste man eller kvinna!

Jag inser risken av att generalisera på detta sätt, men jag inbillar att det finns fler än jag som noterat dessa skillnader i kvinnors och mäns beteende. Min absoluta uppfattning är att kvinnor i mängder av viktiga avseenden, i motsats till de uppräknade, också beter sig annorlunda än vi män gör och då helt till deras fördel.

 

 

4 kommentarer

Ska C, KD och L rädda oss pensionärer?

Av , , 2 kommentarer 4

C, KD och L har i en replik till ett debattinlägg i VK av vårt kommunalråd, larmat om att åtgärder behövs för att skydda (rädda?) oss äldre i Vännäs kommun.

Ja, här lever vi under hot från majoriteten som bara kan erbjuda oss länets näst bästa äldreomsorg, men det visste man förstås inte när repliken skrevs.

2 kommentarer

”Bästa” äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 8

Det kan inte vara helt lätt att fastställa, vilken av länets kommuner det är som har den bästa äldreomsorgen. Socialstyrelsen kan det och i dagens VK redovisas resultatet för Västerbottens del.

Som i de flesta andra tävlingssammanhang är det ”guldet” som räknas. Att ”bara” hamna på andra plats är förstås inte lika fint.

”Guldet” gick till Robertsfors (!). Grattis!

Vännäs hamnade på andra plats i länet och det är faktiskt också värt ett grattis till politiker och alla anställda inom kommunens äldreomsorg.

Centerns, Kristdemokraternas och Liberalernas uttalade varning om att det behövs åtgärder för att skydda oss äldre i kommunen, skall nog trots allt inte tas på för djupt allvar.

 

 

 

Bli först att kommentera

Omsorgen om hinder

Av , , Bli först att kommentera 6

Nu känns det nästan som om jag måste backa och erkänna att jag inte hängt med riktigt, när det gäller ordet ”funktionshinderomsorg”. Men det bara känns så, tjurig som jag ju är.

Efter att ha googlat ordet, vet jag nu att åtskilliga kommuner använder det. Jag fann det också i en text hos socialstyrelsen. Någon där har uppenbarligen försökt hitta ETT ord som betyder ”omsorg om personer med funktionsnedsättning”. Det går bara inte. Då tog man ett ord som vid en snabb läsning ändå ser ut att göra det.

Man kan bara inte ha omsorg om ett hinder. Det skulle möjligen kunna betyda att man då ser till att hindret ifråga får fortleva och inte undanröjas av någon.

Tänk om här fanns alerta personer, som ville kommentera min uppfattning i frågan! Kanske rent av någon från auktoritärt håll, Umeå kommun t.ex. som är en av kommunerna som utövar omsorg om sina hinder. Eller varför inte någon av dem som står bakom repliken i dagens VK? Åtminstone en av dessa bedömer jag vara extra språkkunnig.

Bli först att kommentera

”Funktionshinderomsorg”

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag kan man i VK läsa en replik från C, KD och L på Johan Söderlings inlägg den 31 mars. Den lät vänta på sig kan man tycka, men nu är den alltså publicerad.

Jag skall begränsa mig till att lämna synpunkter på ett enda ord i repliken, nämligen ”funktionshinderomsorg”. Det är första gången som jag stöter på det ordet. Har det verkligen blivit ett officiellt myntat begrepp i kommunen?

Jag läser ordet som en känd potentat kanske gör och då kan jag inte låta bli att ställa mig frågan, vad det är för omsorg som de de politiska partierna värnar om, men som de hittills tydligen menar att inte också S och de övriga partierna gör.

Funktionshinder är saker som avsaknaden av hissar, höga trösklar, svårlästa skyltar m.fl. brister som gör att inte alla kan ta del av som erbjuds i samhället. Vad innebär det att ha omsorg om dessa hinder?

Funktionshindrade är de personer som har svårighet att fungera som andra i sitt dagliga liv i samhället som en följd av funktionshinder som inte är undanröjda. C, KD och L antyder i och med ordet ”funktionshinderomsorg” att något måste göras åt omsorgen om hindren som sådana. Hur går det till att utöva omsorg om något så negativt som ”hinder”?

Jag och säkert fler med mig tycker säkert att det primära måste vara omsorgen av personer med funktionshinder och inte hindren i samhället. Något som förstås kräver att hindren undanröjs.

Jag inser att jag nog är litet för ”språkpetimetrisk” i mitt resonemang, men hoppas att konstruktionen ”äldre- och funktionshinderomsorg” aldrig mer används. Tills vidare uppfattar jag det bara som ett misslyckat försök att skapa ett nytt begrepp för att beskriva omsorg och de två viktiga grupperna äldre och funktionshindrade.

 

Bli först att kommentera

Illa anpassade pensionsregler

Av , , Bli först att kommentera 4

De som fått nog av min summariska beskrivning av delar i USA:s pensionssystem, bör sluta läsa här. Här kommer nämligen mer i samma ämne.

Nu har jag hittat ytterligare ett par saker som för mig framstår som litet märkliga. Ersättningsmässigt förefaller det som om jag är viktigare i sammanhanget än den som går i pension den 1 juni i år, min fru alltså. Den första utbetalningen till henne görs först i juli. I juni får hon ingen pension från USA, när det gäller hennes allmänpension. Så är tydligen de bestämmelser, som självklart måste accepteras.

Man skulle alltså kunna göra en jämförelse med våra sjukersättningsregler. Första dagen, karensdagen, får man som bekant ingen ersättning alls. Juni blir alltså en ”karensmånad” utan ersättning.

Det verkligt märkliga är de regler som gäller för min del eller mina s.k. spouse benefits. Eller vad sägs om detta? Peggys pension är aningen reducerad, eftersom hon tar ut den några månader innan hon nått pensioneringsåldern. Men underlaget för min makeförmån utgörs av det belopp som hon skulle ha fått om hon väntat tills hon uppnått pensioneringsåldern!!

Som jag nyss nämnt, får hon ingen pension för juni, men JAG kommer att retroaktivt att få mina spouse benefits fr.o.m. juni!

Jag har ingen anledning att klaga för min del över de regler som gäller. Peggy inser, förståndig som hon är, att hon bara har acceptera de regler som gäller och förstås glädjas över att de är så positiva för min del.

 

Bli först att kommentera

Barnbidrag och ”spouse benefits”

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag fortsätter på samma tema, eftersom jag bara kan ha EN tanke i huvudet samtidigt. Just nu är det den som rör den pekuniära förmån som amerikanska staten kommer att ge mig bara för att min fru snart går i pension.

I den ansökningsblankett som jag fyllt i finns frågor av allehanda slag. Ingen av dessa handlar om min ekonomiska situation, sådana som min nuvarande pension, besparingar m.m., frågor som skulle kunna ge svar på mitt behov av ekonomiskt ”bistånd” från USA. Förmånerna är således inte på något sätt inkomstprövade!

Efter att ganska nyligen ha kommit fram till att vi nog kommer att kunna fortsätta att leva ett fullt godtagbart liv vad gäller vår ekonomi även efter Peggys pensionering, dimper alltså beskedet om en tämligen fin förstärkning ned i Peggys e-posts in-låda. Har jag möjligen redan nämnt att det var helt oväntat?

Vad jag menar är att jag egentligen inte skulle ha fått ersättningen, om en enkel inkomstprövning hade gjorts. Här kommer jämförelsen med det svenska barnbidraget in. Alla får ju också det utan inkomstprövning, miljonären liksom den arbetslöse skomakaren.

Många tycker att också det är fel. Själv har jag inte lyckats förstå den officiella förklaringen till att barnbidraget inte är inkomstprövat. Då är det förstås för mycket begärt att jag skall förstå varför ”alla” utan ekonomisk prövning kan få den förmån från USA, som jag tjatat om i flera inlägg nu.

Barnbidrag enligt den svenska modellen finns inte i USA. Där får man i stället skattelindring beräknad per antal barn upp till en viss ålder.

 

 

Bli först att kommentera

Mer om ”spouse benefits”

Av , , Bli först att kommentera 9

Må mina läsare stå ut med ännu ett inlägg om de ”makeförmåner” som erbjuds via det amerikanska pensionssystemet. Själv har fastnat i frågan och kan alltså inte lämna den helt.

Under mitt sökande på nätet efter mer information i ämnet, har jag funnit en sak som gör förmånen än mer svår att förstå. Än så länge har jag dock inte kunnat hitta något som förklarar varför förmånen en gång tillkom. Jag kan bara gissa att den gjorde det, när det nästan bara var mannen i familjen som arbetade utanför hemmet och med sin lön svarade för familjens försörjning.

När mannen till sist fick sin pension, försämrades familjens ekonomi så kraftigt, att politikerna insåg att något borde göras för att förbättra familjens ekonomi. Det gjorde man genom att ge kvinnan 50 % av den pension som mannen fick och det utan att hans pension alls påverkades.

Enligt vad jag nu kunnat läsa mig till, kan inte bara den pensionerades nuvarande maka/make få den generösa ersättning motsvarande halva den pensionerades pension utan också vederbörandes ex-maka/make!

Det föregående äktenskapet måste i så fall ha varat i minst 10 år. Ex-makan/maken måste vara minst 62 år och ogift. Uppfylls dessa kriterier, får även ”exet” makeförmåner.

Allt detta betyder alltså att såväl jag som Peggys f.d. make skulle kunna få dessa ”spouse benefits”, om erforderliga kriterier är uppfyllda!!

Här finns pengar att hämta för den som söker sådana för att bygga det som ett annat land inte vill betala för.

Bli först att kommentera

USA-blanketter

Av , , Bli först att kommentera 7

Tillsammans med Peggy har jag nu fyllt i ett antal (4) blanketter som krävs för att jag skall få de helt oväntade ”äktamakeförmånerna”. 

Jag borde inte klaga med tanke på dels ersättningen som jag kommer att få från USA och dels med tanke på den exemplariskt fina och snabba information vi hela tiden fått från USA:s Osloambassad. Att ”klaga” är heller inte syftet. Jag kan bara inte låta bli att göra några jämförelser med våra svenska myndigheters hantering av sina blanketter, som de vill få ifyllda och insända.

Vi fick blanketterna som bilagar i PDF-format från ambassaden. Ingen av dem var ifyllningsbar via datorn utan behövde skrivas ut och sedan manuellt fyllas i. I Sverige är som bekant många myndighetsblanketter inte bara ifyllningsbara via datorn utan dessutom inskickningsbara via internet. I stort sett alla av dessa svenska blanketter kan vi söka via nätet och själva ladda ner, om vi trots skulle vilja fylla i dem manuellt.

Blanketterna som vi skrev ut var inte i alla delar lätta att fylla i, precis som svenska blanketter f.ö. också ibland är. Anledningen till att en del av frågorna ställdes, var omöjlig att förstå. Varför vill man t.ex. veta min mors flicknamn?

Man vill även veta hennes, min fars och min förra frus ”name at birth”. Man frågade alltså specifikt inte efter deras efternamn vid födseln. Förnamn har ju ingen vid födseln! Jag lyckades faktiskt aningen irritera den annars så tålmodiga Peggy, genom att gång på gång påpeka just detta. Vi valde till sist ändå att notera även de förnamn som de fick något senare i livet.

Min närmast ”patologiska” benägenhet att korrekturläsa text samtidigt som jag läser den fick mig att upptäcka ett grammatiskt fel, eller snarare ett skrivfel i texten på en av blanketterna. Ett obetydligt sådant visserligen, men borde naturligtvis inte få förekomma på en handling som en ambassad har skapat.

 

Bli först att kommentera

Mina ”spouse benefits” från USA

Av , , Bli först att kommentera 9

Nästan med s.k. vändande post fick Peggy svar på ett antal frågor till USA:s ambassad i Oslo.

Nu vågar vi till 100 % tro på jag kommer att få ”extramakeförmåner” från USA i och med att Peggy börjar få sin pension fr.o.m. juni. Min ersättning beskattas i USA och bara där. Utbetalningen till mig påverkar inte storleken på Peggys pension. Jag får den så länge jag lever, utbetald till mitt ”vanliga” bankkonto helt utan någon extraavgift. Någon krånglig deklaration till USA kommer jag inte att behöva göra.

Kan någon förklara, hur det kommer sig att USA har en regel som denna? Hur som helst känns som rena lotterivinsten för mig/oss.

Nu återstår bara ett besök på amerikanska ambassaden i Stockholm, där jag skall ansöka om ett amerikanskt ”social security number”. Det besöket blir förmodligen först efter midsommar.

Bli först att kommentera