Besvikna ”LSS-föräldrar” i Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 14

För en stund sedan avslutades ett möte med föräldrarepresentanter och gode män inför förslaget till vård- och omsorgsnämndens sammanträde om privatisering av personlig assistens i kommunen.

Utöver en diskussion om vilka konsekvenser detta skulle få för de som i dag har personlig assistens genom kommunen utkristalliserades sig följande två punkter:

För det första uttalas starkt missnöje över att kommunen inte har diskuterat ärendet i förväg med berörda föräldrar och gode män. Detta är särskilt anmärkningsvärt, då föräldrarna för hela 12 år sedan valde kommunen som utförare av den personliga assistensen. Ett slags muntligt avtalsförhållande har gällt under dessa år, något som kommunen anser sig ensidigt kunna bryta.

För det andra anser gruppen det vara ytterst olämpligt för den svaga grupp det gäller att mista den personal, som de vant sig vid och nu fungerar så bra tillsammans med. Byte av personal menar man kommer i att bli aktuellt i stor omfattning, eftersom så många redan bestämt sig för att inte lämna sina trygga kommunala anställningar och gå över till den privata utföraren.

Ärendet tas upp i vård- och omsorgsnämnden i morgon tisdag.

 

 

 

Bli först att kommentera

Rätt skall vara rätt

Av , , Bli först att kommentera 4

2017-03-11

I ett tidigare inlägg påstod jag att privatiseringen av personlig assistens i Vännäs ”bara” var ett tjänstemannaförslag. Där hade jag nog fel, eftersom frågan tas upp i ett extrasammanträde i vård- och omsorgsnämnden nu på tisdag.

Av kallelsen framgår det att detta nu är vård- och omsorgsnämndens förslag tillsammans med andra besparingsförslag.

Bli först att kommentera

Vännä(S) kapitulerar?

Av , , 1 kommentar 7

Socialdemokraterna i Vännäs har nu kapitulerat inför privatiseringsivrarnas argument. Åtminstone inför det argument som hävdar att det som görs i privat regi blir billigare för skattebetalarna.

Jag syftar förstås på en kommande upphandling av personlig assistens. Ett övertagande av den i privat regi bedöms medföra en besparing på 900 000, som förstås skulle vara välkommet i den budget som man inte lyckats få att gå ihop.

Som bekant har inte Socialdemokraterna ensam majoritet i kommunen. Nu återstår förstås att se vad Vänsterpartiet anser i frågan, d.v.s. det parti som fortfarande envist arbetar mot privatisering, eller åtminstone mot de vinster i välfärden som privatisering av den medför.

En viktig fråga är förstås om besparingen verkligen blir 900 000, och det även om beloppets storlek inte har ett dugg med den principiella inställningen till privatisering att göra.

1 kommentar

It Happened in Monterey…

Vi har köpt en ny stereo, som vi inte är riktigt nöjda med, men som tur är har vi kvar garantibeviset, även om inköpet skedde ”a long time ago”.

Ljudet är inte njutbart alls. Stereofunktionen fungerar inte alls.

Om jag nu skall vara allvarlig, inser jag vilken höjdare det måste ha varit för dem som kunde bänka sig runt underverket och lyssna till musik på tidigt 20-tal. Jag tror att detta utspelade sig i min förra svärfars hem beläget i väglöst land inom Arjeplogs kommun.

Skivan är nog inköpt senare. Artisterna på den är Bing Crosby och Rosemary Clooney. På skivan finns även sådana örhängen som On a Slow Boat to China, Say ”Si Si” ”und andere”, tydligen en tyskinspelad skiva.

LYSSNA SJÄLVA!

Bli först att kommentera

Visum för amerikaner

EU har nu röstat för ett förslag som innebär att amerikaner inte kan besöka länder inom EU utan visum.

Orsaken till detta är att USA fortfarande kräver visum av människor från Polen, Kroatien, Bulgarien, Rumänien och Cypern, om de vill åka till USA. Så länge detta gäller, kvarstår kravet om visum för amerikaner som vill besöka något EU-land.

LÄS OM DETTA HÄR

Bli först att kommentera

Tjänstebil till sommarstugan

Av , , Bli först att kommentera 7

air_force_one_1280x436

Tänk om vår kommunchef skulle ta någon av kommunens hyrbilar och med den köra till sommarstugan varje helg! Det skulle kunna bli en smärre kommunal skandal, om VK:s grävande journalister skulle få nys om det.

Men Donald Trump tar Air Force One plus en massa säkerhetsfolk, familjemedlemmar med flera med sig till sin sommarstuga i Florida varje weekend! Tänk vilken skillnad det är ändå mellan våra två länder!

Bli först att kommentera

Stadsdirektörsmeriter

Av , , 2 kommentarer 12

Ibland diskuteras huruvida en chef behöver kunna särskilt mycket inom det område eller de områden som hen är chef för. Det sägs vara annat än just den kunskapen som gör hen värdefull i sin chefsroll.

Umeå kommuns högste chef, stadsdirektören, är välmeriterad tyckte förstås de som anställde honom. Onekligen har han en meriterande yrkesbakgrund, även om han saknar erfarenhet av kommunal verksamhet.

För ”vanligt” folk är det dock svårt att se hur följande  bakgrund kan väga upp bristen på erfarenheter av kommunal verksamhet:

Han är en f.d. VD i Komatsu Forest AB. Snickeri- och ishockeyintresserad är han vidare enligt egen uppgift. Några år har han arbetat som officer i försvarsmakten och har även varit kvalitets- och miljöchef på ett sågverk.

Ovanpå allt detta har han den unika erfarenheten av att ha varit ensamstående förälder!

Hans agerande och slutenhet, eller rädsla för att säga vad han tycker om skandalen inom samhällsbyggnadskontoret, tyder på en värdefull anpassningsförmåga till den exklusiva umeåandan, en merit som väl knappast hade kunnat anas under anställningsintervjun.

 

2 kommentarer

Vem är Jonas Jonsson?

Av , , 2 kommentarer 10

Folk har låtit mig förstå, att Umeå kommuns högste tjänsteman inte än känd till namnet för alla sina ”undersåtar”.

Jonas Jonsson, lika duktig som många politiker att slingra sig när han får knepiga frågor, heter han. Stadsdirektör är den titel han bär.

2 kommentarer

Jonas Jonssons politikersvar

Av , , 1 kommentar 11

I går kunde vi i VK läsa stadsdirektören Jonas Jonsson svar på frågor i anledning av samhällsbyggnadskontorets tvivelaktiga slöseri med skattepengar. Politiker sägs ofta vara otydliga i sina svar när det gäller kontroversiella frågor. Jonas Jonssons svar påminner i detta avseende om politikersvar.

Även om jag läser hans svar flera gånger, har jag svårt att förstå vad han egentligen vill ha sagt. Utöver rena självklarheter som ”det skall vara lätt att göra rätt” och ”…vi skall verka för att vi skall använda skattepengar på bästa sätt”, finns också ett märkligt konstaterande. Han som högsta chef i kommunen tolkar gällande regelverk annorlunda än chefen för samhällsbyggnadskontoret gör. Hon anser att hon handlat fel enligt detta reglemente. Han på andra sidan kan inte finna någon avvikelse i samhällsbyggnadskontorets hanterande av sina medel utifrån vad reglementet säger!

Någon av dem bör uppenbarligen snarast få regelverket genomgånget och uttolkat för sig. VEM av dem som behöver den genomgången är dock tillsvidare oklart. Gällande regelverk måste helt klart vara synnerligen oklart formulerat!

VK frågar Jonas Jonsson, om han tycker att det var väl använda pengar i de fall som VK berättat om. Den frågan svarar han inte på utan hänvisar bara till att det inte finns några avvikelser mot gällande regelverk. Han är tydligen utan eget tyckande i den här frågan som upprört så många. Eller kan det i stället vara så att han helt enkelt inte förstod denna enkla fråga? I så fall är det givetvis för mycket begärt att förvänta sig att han riktigt förstår vad som stadgas i regelverket.

Så en oklarhet i hans svar. Han nämner en delegation som styr vad tjänstepersoner kan och inte kan göra. Vad är det för delegation? Vilka personer ingår i den? Menar han möjligen en politiskt beslutad delegationsordning, d.v.s. en förteckning över beslut som tjänstepersonerna får fatta i politikernas ställe?

1 kommentar

Mitt olagliga giftermål?

Av , , Bli först att kommentera 10

I drygt 14 år har vi nu varit lyckligt gifta. Då och då går tanken till vårt äktenskaps ingående. Hur kunde det ske, när Peggy vid tidpunkten för vistades illegalt i Sverige?

Kort tid efter giftermålet visades det sig nämligen att hennes uppehållstillstånd hade gått ut. Detta uppmärksammades, när jag ringde Migrationsverket i Umeå för att ta reda på vad hon behövde göra för att få sitt uppehållstillstånd förlängt. Ärendet skulle formellt nu överlämnas till gränspolisen (?) i Umeå, och det lät ju inte så farligt. Ditt blev Peggy senare – och då som fru Sjöström – kallad för förhör. Jag återkommer till det.

Hur kom det sig då, att vi missat att tiden för hennes första år med uppehållstillstånd hade löpt ut? Hon fick tillståndet medan hon fortfarande bodde i USA. Det skulle räcka under ett år. Logiskt enligt vår mening var då att räkna ett år från dagen då hon kom till Sverige, d.v.s. började uppehålla sig i Sverige, men se det var fel. Ett år räknat från datumet för uppehållstillståndets utfärdande var i stället att se som startdatum för dess giltighet.

En vänlig ”gränspolis” med kontor på nuvarande Umeå Airport förstod vad som föranlett Peggys olagliga vistelse i Sverige och förklarade att ”brottet” inte skulle få särskilt stora konsekvenser för henne. Det dröjde in lång tid, förrän en brev till henne klargjorde att hennes/vårt misstag skulle kosta drygt 5 000 i böter! Det var onekligen en ganska kännbar konsekvens för henne.

Jag glömmer aldrig hennes kommentar i anledning av bötesbeloppet. Den var ungefär så här:

”Det är OK för mig. Jag har ju redan fått så mycket av detta fina land Sverige, som t.e.x. Svenska för invandrare, mammografi och cellprovstagning nästan gratis samt ”lön” när jag gick Svenska för invandrare. Dags nu att betala igen en del av detta.”

(Hon glömde förstås att nämna att hon också fått en så perfekt make.)

Frågan huruvida mitt giftermål var olagligt eller ej kvarstår. Att det var 100 % rätt ur andra aspekter är en annan sak. Inte då minst med tanke på att vigselförrättaren, min närmaste chef tillika kommunchef i Vännäs, Lennart Olofsson, gav oss en livslång garanti.

Bli först att kommentera