Vem har köpt moderaterna?

Av , , Bli först att kommentera 1
Man undrar om inte Shell har sponsrat moderaterna?

Läs:  "vem har köpt moderaterna"

Läs också "Det mest mutbara partiet"Är det därför som dom inte redovisar vilka företag som stoppar in pengar i deras partikassa – nya mutpartiet moderaterna – som den gamla högern?Att Carl Bildt tycker att Arkelstens mutor var "strunt" är väl inte så konstigt.

Han som har sina fingrar i oljebranchen och är misstänkt för krigsbrott…..

Det är inte så fjuttigt som en  Toblerone!

 

Därför är förstås Reinfeldt tyst. Han vet vilka som sponsrat!

Shell och Lundin Oil?   

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Arkelstens (m)utbrott?

Av , , Bli först att kommentera 4
 

Det finns i Sverige en tydlig lagtext mot mutor. Men vad är en muta. Läs ett kommunalt dokument i frågan.

Citat: 

"Att man själv betraktar sig som omutlig eller inte känner           sig påverkad gör inte att man blir fri från ansvar. Så fort det finns en objektivt tänkbar risk att bli påverkad

– Se upp! Det rör sig inte bara om din egen bedömning av hur du kommer att handla utan också om vilken uppfattning allmänheten kan få."

Läs mer här: Källa

  
Intressant är också denna skrift som även regeringskansliet har skrivit under: http://www3.lu.se/pers/Regler/mutor_jav.pdf

Godkända förmåner är enligt regeringskansliet:

Sådana förmåner som inte är avsedda att påverka ditt handlande och som inte rimligen kan misstänkas påverka det är som regel tillåtna, till exempel:

• Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär.

• Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och

minnesgåvor.

• Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom.

Vid tvekan var försiktig. En gåva som du avstått från behöver du aldrig ångra!

Exempel på otillbörliga förmåner är:

• Penninggåvor i kontanter, värdepapper och liknande.

• Penninglån på särskilt gynnsamma villkor.

• Borgensåtaganden eller skuldtäckning.

• Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som

efterskänks.

• Bonusarrangemang av olika slag t.ex. vid varuinköp eller

flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den

anställde och inte arbetsgivaren.

• Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande

för privat bruk (Hon har fått låna en BMW).

• Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor.

När man läst detta så är det nog klart att Arkelsten klart har brutit mot lagen om man läser Institutet mot mutors hemsida och regeringskansliets skrift. 

Hon bör därför enligt lagen dömas för mutbrott. Dessutom bör hon enligt skattelagstiftningen ha tagit upp förmånen som inkomst och betala skatt på detta!


Shell bör dessutom straffas för bestickning som kan ge böter eller fängelse då även det är straffbart.

 

Relevanta bestämmelser: 17 kap 7 § samt 17 kap 17 § BrB respektive 20 kap 2 § samt 20 kap 5 § BrB.  

 

PS

En annan "smart" moderat har sagt "Stockholmare är smartare än lantisar" http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9807/23/moderat.html

 

Är det så som moderaterna vill att "hela Sverige ska leva…." ? I så fall måste ju slogan "Stockholmare åt skogen" gälla…. Som Fredrik Burgman tog upp… 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Borgs tomma budget

Av , , Bli först att kommentera 5

 

Anders Borg talar leende om ”full sysselsättning” när den är 8,4 %. Men budgeten innehåller inga konkreta åtgärder för att nå "full sysselsättning". Moderaterna har vunnit två val på ”jobbpolitiken”. Men Anders Borg har inte levererat.

 

Borg försöker  ha en intellektuell och farbroderlig stil.Det är förvånande med tanke på det faktiska utfallet av Anders Borgs politik. BNP föll med drygt 5,1 procent 2009. Sveriges ekonomiska utfall förra året var ett av de värsta i hela världen. I år ökar tillväxten med 4,8 procent. Så nu är det optimistiska tongångar i den ekonomiska debatten. Att Sverige över dessa två år sammantaget backar glöms bort.

 

Visst berodde nedgången förra året på den internationella krisen. Sverige drabbades av ett stort exportbortfall. Men regeringens motåtgärder var minimala. Särskilt jämfört med andra länder. Regeringen tror på ”strukturpolitik” och generell makropolitik – efterfrågestimulanser står lågt ner på prioriteringslistan. Fokus har legat på åtgärder som ökar arbetsutbudet, men dessa har haft marginella eller obefintliga effekter på sysselsättningen.

 

Borgs grundreflex är att politiken och regeringen inte ska göra så mycket. Någon annan ska ta ansvar. Detta märktes särskilt under industrikrisen förra året. Det blev på det hela taget inga särskilda insatser från regeringens sida. Sverige har förlorat 50 000 industrijobb som inte kommer tillbaka. Och arbetslösheten har skjutit i höjden. Nu ligger den på 8,4 procent. Trots att retoriken lovade något helt annat.

 

Nu meddelar Anders Borg att arbetslösheten kommer att sjunka till år 2014. Och att den kommer att ligga på samma nivå som 2006 då Borg tog över det ekonomiska rodret. Runt sex procent. Vi är tillbaka på ruta ett – om hans profetia besannas. Mycket snack och lite verkstad, med andra ord. Eller för att tala ren svenska: detta kommer att vara åtta förlorade år. Dessutom lär arbetslösheten sedan öka, för åren 2013-2014 prognostiserar regeringen att konjunkturen viker nedåt igen.

 

2006 sa Borg att Sverige med sex procent utan jobb hade massarbetslöshet. Ändå talar han 2010 med stort självförtroende nu återigen om ”full sysselsättning”. Denna höga svansföring förblindar de borgerliga tidningarna och tydligen den offentliga opinionen.

 

Regeringen har i praktiken kapitulerat och accepterat den höga arbetslösheten. Vi serveras kosmetiska åtgärder som inte skapar fler jobb, som ännu fler jobbcoacher. 

 

Tro honom inte! Jag skulle tro att arbetslösheten kommer att cementeras fast och snarare ligga mellan 8 och 10% om fyra år! Ty allt pekar på att vi har en stor internationell kris framför oss med USA och England i täten som sänker efterfrågan kraftigt. 

 

Att gödsla de rika i Sverige med pengar i fickorna skapar väldigt få nya jobb. Statistik visar att pengarna försvunnit utomlands. Mer import och fler utlandsresor. 

 

Borgs politik är bara en kopia av Bushs skattesänkarpolitik för de rika i USA och idag ser vi vart det har lett. Vad som är att vänta är USA-imperiets fall.

 

Borgs hurtfristiga ordflöde är till syvene och sist bara tomma ord för oss vanliga svenskar! 


Han försöker inbilla oss att han har kontroll av läget.

 

Jag tror honom inte!P-O Moström

tf chefsekonom

Nyliberalernas ”ekonomipris”

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Tre nyliberala ekonomer har fått "ekonomipriset".

Eller, låt oss börja med att slå fast att ekonomipriset INTE är ett nobelpris, vilket alla inte verkar fattaAlfred var inte ens i närheten av att ta med det i sitt testamente och det är tveksamt om han skulle uppskatta att ha fått det till sitt minne. Ekonomipriset är skapat av riksbanken och det är dessa som bestämmer om utdelningen.

 

Det är viktigt att hålla detta klart för sig eftersom det annars skulle vara lätt att få för sig att det har något med vetenskap att göra. Ekonomipriset sägs vara ett ”pris i ekonomisk vetenskap”, men att det betyder allt annat än vetenskap vet var och en som vågar betrakta nationalekonomin med någorlunda kritiska ögon. Nationalekonomin är en av den akademiska världens mest politiska discpliner. 

 

Efter bankkraschen stod nationalekonomerna som fågelholkar (och Anders Borgoch menade att de inte alls kunde förstå vad som hänt, vilket säger det mesta om den "vetenskaplighet" man besitter.

 

I nyliberal nationalekonomisk teori sägs hög ersättning till de arbetslösa och hög inkomstskatt vara centrala förklaringar till att arbetslösheten inte går ner tillräckligt. 

 

Dessa teorier har varit grund för regeringens arbete med att försämra a-kassan och utöka jobbskatteavdraget.

 

Men om det var så att det alltid var strukturellt riktigt att sänka ersättningen till de arbetslösa och skatten för de förvärvsarbetande – då vore det allra bästa väl att slopa ersättningen helt och ta bort skatten totalt. Varför driver man inte den tesen om man nu tror så hårt på teorin.

Det nya och spännande som forskarna Howell och Rehm har gjort är att upprepa de gamla studier som forskarna har använt sig av – men med OECD:s nya och mer träffsäkra data som grund för analysen. Länk till rapporten

 

Resultatet visar då att det inte finns något trovärdigt samband mellan ersättningsnivå i de olika länderna och sysselsättning respektive arbetslöshet.


Forskarnas slutsats blir då helt riktigt att tillgängliga data inte ger stöd för att hävda att den konventionella synen att länder med lägre ersättning till de arbetslösa har högre sysselsättning och lägre arbetslöshet.  

 

Men i verkligheten fungerar inte deras teorier – för då borde dom ju logiskt förorda att a-kassan skulle ge noll kronor i ersättning!

De nyliberala ekonomerna i riksbanken har åter igen gett priset till – nyliberaler!
 
Bli först att kommentera
Etiketter: