Norrlandssveket – debatt

Av , , 1 kommentar 15

 

Imorgon kl. 12.30 är det en intressant debatt på statsbiblioteket i Umeå klockan 12.30 under ämnet ”Norrlands framtid”.’

 

Jag har gjort en aktuell sammanställning över sveken. Läs och sprid gärna. Länk: www.framtid2030.se/svek.pdf.

 

Läs gärna min debattartikel i ämnet ”sveket mot länets glesbygdskommuner”.

 

Det kommer fler debattartiklar från mig som jag skickat in på VK-debatt för ett tag sedan men som dom bara ligger på….. ”Sveket mot Norrlands landsting” heter den. Den handlar om hur Alliansregeringen i 7 år svikit Landstingen genom att kraftigt reducera statsbidragen i förhållande till löneutvecklingen.

 

Läs här om debatten:

http://minabibliotek.se/142485/norrlands-framtid-stader-landsbygd-och-naturresursernas-forbannelse

 

 

Vi ses!

 

P-O Moström

pensionerad f.d. chefsekonom Vindelns kommun

1 kommentar
Etiketter: , , , , ,

Ny världsmästare

Av , , Bli först att kommentera 4

Så har då norrmannen Magnus Carlsen blivit världsmästare i schack!

Grattis Magnus och Norge!

Följde finalen på nätet. Tänk att schack kan vara så spännande!

Det är annat än tv-spel! Hjärnors kamp!

Nu lär sig norska ungdomar schack för fullt!

Helt OK.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Svek mot länets glesbygdskommuner

Av , , Bli först att kommentera 15

Den här artikel finns också i dagens VK. Tyvärr var sista kolumn felräknad där. Här är rätt uträkning.

Under de senaste 7 åren har vi sett hur skolor och äldreomsorg har lagts ner i länets glesbygdskommuner. Nordmaling och Vännäs har i år tagit beslut om nedläggning av skolor. Kommunerna kan antingen höja avgifter, skatten, eller lägg ner verksamhet för att få kommunens ekonomi i balans utifrån lagstiftarens kraven på god ekonomisk hushållning. Men en faktor – statsbidragen till kommunerna – är en oerhört viktig faktor för länets glesbygdskommuner. De stod nämligen för 29,3% av glesbygdskommunernas intäkter år 2006. År 2012 hade statsbidragens andel minskat till 26%. Sålunda har 165 miljoner kronor försvunnit för vård, skola och omsorg.

 

 

Länets glesbygdskommuner omsatte i bruttokostnader år 2006 totalt 3740 miljoner kronor. Den summan hade ökat till 4 520 miljoner kronor 2012. En ökning med nära 21%.

 

Eftersom statsbidragens andel minskat så har kommunerna tvingats ökat skatterna. Skatteintäkterna har således ökat från 1987 till 2247 miljoner kronor (+13%).

 

Avgifterna har under samma tid ökat från 990 mkr till 1319 mkr (+33%).

 

Jag har gjort en sammanställning för att jämföra utvecklingen för länets glesbygdskommuner. Lönerna har från 2006 till 2012 ökat med 22%. Jag har därför räknat fram en kolumn ”Borde vara” om statsbidragen ökat med löneutvecklingen. Beloppen är i löpande priser.

 

Resultatet ser ut på följande sätt:

 

tabell statsbidrag glesbygdskommunerna

 

 

 

Av tabellen ser vi att statsbidragen för två kommuner totalt sett har minskat. Det gäller min gamla kommun Vindeln som tappat 500 tkr och Robertsfors som tappat 3,9 mkr. Med hänsyn till att ökningen totalt sett endast är 7% när lönerna ökat med 22% så kan vi se att det saknas 165 mkr till länets glesbygdskommuner. Enligt min mening är det ett stort svek från Alliansregeringen mot länets glesbygdskommuner.

 

Men när jag sätter mig ner och jämför med hur statsbidragen har utvecklats för några Stockholmskommuner så blir sveket än större .

 

Huddinge från 324 till 752 mkr (+132%)

Botkyrka från 743 till 1315 mkr (+77%)

Haninge från 242 till 596 mkr (+146%)

 

Min slutsats måste bli att Alliansens politik gynnar städer och straffar glesbygdskommuner. Sålunda har Västerbottens kommuner fått se en oerhörd försämring av kommunernas ekonomi då statsbidragen kraftigt urholkats. Och vi har tvingats till skatte- och avgiftshöjningar, medan vissa Stockholmskommuner har sänkt sin skatt.

 

Av alla Sveriges kommuner så har 218 av 290 kommuner fått se höjda skatter om man tar med både kommun- och landstingsskatterna under Alliansens regeringstid. Och vi har att vänta än fler skattehöjningar när prognoserna för statsbidragen inte ser positiva ut. Fler skolnedläggningar är att vänta om inte statsbidragen kraftigt ökas.

 

Jag undrar i all stillhet: Hur kan länets Alliansriksdagsmän åse denna avveckling av länets glesbygdskommuner? Och sitta i riksdagen och rösta för denna avveckling av länets glesbygdskommuner.

 

 

Per-Ola Moström

pensionerad chefsekonom

f.d. Vindelns kommunalskatt

 

Med 20 års kommunal erfarenhet från anställningar i Kramfors, Nordmaling, Vilhelmina och Vindeln.

 

Bli först att kommentera

Ta din säng och gå!

Av , , 2 kommentarer 9

 

 • Varför ska en sjuk som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden än en som jobbar och är frisk?

   

 • Varför ska en arbetslös som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden än en som jobbar och är frisk?

   

 • Varför ska en gammal sjuk pensionär som tjänar 12000 kronor betala 885kronor mer i månaden än en som jobbar och är frisk?

   

 • Varför ska en kvinna som är föräldraledig som tjänar 12000 kronor betala 885 kronor mer i månaden än en som jobbar och är frisk?

 

 

 • Ska den sjuke ”ta sin säng och gå”?
 • Ska den arbetslöse ”tvinga sig in på en arbetsplats”?
 • Ska en kvinna som är hemma med nyfött barn lämna barnet för att börja jobba?
 • Ska en sjuk pensionär tvingas ut i jobb igen?

 

 

Frågorna ställdes i riksdagen idag till moderaterna!

Svaret uteblev förstås!

 

Men svaret är istället: Moderat högerpolitik är inte för jämställdhet, mänsklighet och rättvisa! Den gynnar de rika på de fattigas bekostnad!

 

Högerpolitik delar in människor i närande och tärande!

 

Av Alliansregeringens budget går 1% till de 10% fattigaste

medan 26% av jobbskattebidragen går till de 10% rikaste!

 

Alliansens politik är inte för jämställdhet! Den ökar klyftorna i landet mellan fattiga och rika!

 

Den här politiken sitter länets Allians-riksdagsmän idag i riksdagen och röstar på!

 

Däribland en folkpartist från Nordmaling! Glöm inte det!

 

Fattigsverige är tillbaka

Av , , 1 kommentar 8

 

Vi hör i dag i Sveriges Radios nyheter att nära hälften av Sveriges kvinnor lever under gränsen för fattigdom! En genomsnittlig kvinnlig pensionär får ut 65 procent av en genomsnittlig manlig pensionär, enligt siffror från Pensionsmyndigheten och SCB.

 

Vi vet också att löneskillnaderna mellan män och kvinnor har ökat under Alliansregeringens tid efter 2006 till nackdel för kvinnorna.

 

Att Alliansregeringen prioriterat skattesänkningar för de som tjänar mest späder på eländet.

 

Vi vanliga pensionärer får betala högre kommunalskatter och se våra pensioner minska med ca 300 kronor nästa år. I 213 av Sveriges 290 kommuner har vi fått kommunalskattehöjningar sen Alliansen tillträdde 2006.

Men det talar man tyst om!

 

Fattigsverige är åter med Alliansens politik!’

 

P-O Moström

f.d chefsekonom i Vindelns kommun

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Flumpartiet (fp)

Av , , Bli först att kommentera 14

I helgen har fp hallelujamöte i Västerås. Jan Björklund återvaldes för sista gången före valförlusten. Han som skrämt bort nästan alla att söka sig till lärarutbildningen genom sina otaliga angrepp på den kommunala skolan. Idag behöver man bara godkänt för att ta sig in på utbildningen.

 

Under hans 7 år som skolminister har skolan bara blivit sämre. Betygen har rasat och färre klarar av gymnasieutbildningen. Reform efter reform har hafsats fram. Men inga nya pengar har tillförts skolsektorn. Jan Björklund bär personligen ansvaret för detta!

 

Vad Jan Björklund satsat på är:

 

Betyg från tidigare ålder (krävde inga fler lärare). Införande av ”förstelärare” ger inga fler lärare i skolan utan 5000 kr extra i månaden till särskilt ”utvalda” (röstköp?) Och förstås privatiseringen av skolorna.

 

När jag gick i folkskolan i Norrfors fanns ”tillsynslärare” en sorts förstelärare som kom till klassrummet kommer jag ihåg och satt en dag tyst länst bak i klassrummet på en stol.

 

Många kommuner tror inte ens på Björklunds förstelärare utan har valt att inte göra som han ville. Det är bara ett slag i luften.

 

Nej vad som behövs är ORDENTLIGT kraftigt ökande resurser till skolan. Under Alliansens tid har ju statsbidragen till kommunerna kraftigt minskats! Kommunerna måste bla. lägga ner skolor av den anledningen.

 

Högre löner för ALLA lärare som gör yrket attraktivt igen. Och mer pengar till FLER lärare.

 

Men Alliansen har ju försnillat bort resurserna till bidrag till de som arbetar med högre löner (jobbskattebidrag). Och till råga på eländet så går man nu till valet 2014 med ett kraftigt underskott i statsbudgeten! Det var likadant är Carl Bildt lämnade in! Underskott!

 

Det finns mycket mer att säga om eländet i privatskolorna idag. Pengar försvinner utomlands och genom räntesnurror. Lärartätheten är låg där. De har lockat elever med gratis datorer. Och i många skolor sitter man halva dagen och spelar dataspel på lärarlösa lektioner. Och vissa rektorer tar över betygssättningen och ger högre betyg för att det ändå skall se bra ut. Man ger ut ”fuskbetyg” Läs svd här:

 

Jan Björklunds och folkpartiets tid är förbi! Än vad hallelujamötet i Västerås bestämmer! De har flummat färdigt om skolan!

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

FP inget pensionärsparti

Av , , 1 kommentar 13

 

 

Jag har som pensionärer försökt sätta mig in i folkpartiets dokument inför hallelujaträffen i Västerås. Och särskilt se vad de skriver i sina dokument om pensionärerna och den orättvisa beskattningen av oss pensionärer.

 

Av de 15 gånger som pensionär näms i deras dokument så framkommer det klart och tydligt att folkpartiet på inget sätt är ett parti för oss pensionärer

 

Eller vad sägs om följande:

 

 

 • Motion E49 föreslår att ”pension ska beskattas enligt samma

          skatteskala som inkomst av tjänst” Partistyrelsen avslår detta!

 

 • Motion G24 och G25 har yrkat om att taket för bostadstillägg för pensionärer ska höjas.(är idag 5000kr) Avslogs av partistyrelsen

   

 • Motion G122 föreslog att begreppet ”brukare” skall slopas. Partistyrelsen avslår.

   

 • En annan motion förslog att fler pensionärer skall finnas på vallistorna. Partistyrelsen föreslog avslag.

 

 fphole2

Folkpartiet är klart och tydligt inget parti för oss pensionärer!

 

Alla pensionärsorganisationerna i Sverige är för en rättvis beskattning av oss pensionärer. Folkpartiet är klart emot! Deras glänsande yta krackelerar märkbart!

 

Glöm inte det valet 2014!

 

 

 

 

 

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Oförskämt uttalande av värsta sort

Av , , Bli först att kommentera 6

 

 

Lyssna till detta uttalande och jämför sedan med texten nedan:

 

Klicka på skallen och lyssna på filmen!

skallen

 

Nu har personen ifråga kommit med samma förslag om utbyggnad själv!

 

Var den frukten av plötsliga insikter, eller en taktisk omvändelse under galgen?

 

Han bör minst be om förlåtelse den oförskämda personen!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Kommunerna MÅSTE spara med Alliansens politik

Av , , Bli först att kommentera 7

Missnöjet med regeringen växer mer och mer bland lokalpolitiker. Särskilt bland borgerliga politiker växer nu missnöjet kraftigt enligt Dagens Industri 4/11 sidan 6-7.

Man börjar se effekterna av skattesänkningarna för de rika.

 

 • Jens Persson(c) ks ordförande i Strängnäs tycker att ”regeringen borde ha gett pengar till skolorna”. ”De har gjort ett strategiskt misstag. Hade jag suttit där uppe hade jag gett pengar till kommunerna”. ”Nu kommr istället många istället att tvingas höja skatten” 
 • Lena Karlsson (c) landstingsråd i Kronoberg, tvingas höja skatten med 52 öre.

   

 • Pia Kinhult (m) är ”motvillig” mot regeringens politik mot Landstingen.

 

allianskaos

I 218 av Sveriges 290 kommuner har invånarna sen Alliansen tillträtt fått höjd skatt om man räknar in både kommun- och landstingsskatten. Det är kalla fakta! De enda som sänkt är de rika storstadskommunerna!!! En Stockholmare har fått skatten sänkt med 92 öre!

Inför 2013 har redan 13 kommuner och 6 Landsting aviserat skattehöjningar! Men den verkliga skattechocken väntas efter valet 2014 enligt Jens Persson (c) i Strängnäs. ”Jag kan garantera – säger han – att en klar majoritet av kommunerna tvingas höja skatten efter valet”.

Så säger en ansvarig centerpartist om regeringens utsvältning av kommunsektorn!

När det gäller statsbidragen säger Annika Wallenskog, analyschef på SKL:

Inför 2014 blir det ingen generell höjniing och det som då händer är att statsbidragen urholkas eftersom kostnader och löner stiger”.

Vi ser här hur tom. lokala Allianspolitiker blir förbaskade över regeringens utsvältning av kommunsverige.

Då hjälper det inte för lokala politiker att stå i fullmäktige att snyfta om skolnedläggningar och att det drabbar barnen.

För Alliansens politik drabbar skola, vård och omsorg!

Alliansregerignen skapar kaos i kommunerna!

20131113_113531

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , ,

Sveket mot Nordmaling igen…

Av , , Bli först att kommentera 6

Man kan på olika sätt mäta hur Alliansens politik utarmar kommunerna. Alliansen har kraftigt försämrat det sociala trygghetsnät som vi haft i Sverige.

 

Man slog tidigt till och försämrade villkoren för A-kassan. Den blev inte avdragsgill i deklarationen och avgifterna för vissa kassor ökade kraftigt.

Man försämrade för de som har ersättning från Försäkringskassan.

Man har fört en politik som kraftigt ökat arbetslösheten – inte minst bland ungdomen.

Med mera.

Detta har förstås fått kraftig negativ effekt även på Nordmalings kommun. Ett exempel är socialbidragen – eller som det nu kallas försörjningsstöd.

Socialbidragnling

 

I denna tabell ser vi att i riket har socialbidragen ökat med 29%. I Nordmaling hela 82%. Nära en fördubbling och har minskat kommunens kassa för skola och omsorg med 3 miljoner kronor!

 

Alliansen bär som sagt ansvar för politiken mot kommunsektorn. För att klara behoven har kommunens tvingats höja skatten och göra drastiska nedskärningar.

Men som sagt:

Det hjälper inte att som fp-riksdagsman att stå i Nordmalings fullmäktige och snyfta över neddragningar – när man själv har röstat för den poltik som drabbat kommunen med sänkta reella statsbidrag och lett till höjda socialbidrag.

 

Jag uppskattar till att kommunen genom Alliansens politik på det sättet kostat Nordmalings invånare minst  15 miljoner kronor! Pengar som hade behövts för skola och äldreomsorg! Ja rädda byskolor!

Källa: