Alliansen brandskattar länet på 1300 jobb

Av , , 1 kommentar 17

 

Alliansen hann knappt komma i regeringsställning 2006 förrän man slopade 20000 jobb i landet. Däribland 656 plusjobb i Västerbotten. Källa www.ifau.se. Främst unga kastade man ut i arbetslöshet som förlorade en avtalsenlig lön. Idag erbjuds gruppen en svältpeng av Alliansen istället.

 

Lägg därtill att Alliansen tagit av glesbygdskommunerna i Västerbotten resurser som motsvarar 420 jobb i länet. Se www.framtid2030.se

 

Samt brandskattat Landstingts resurser motsvarande 250 jobb. Se fakta här.

 

Sammanlagt har Alliansen därmed brandskattat länet på ca 1300 arbetstillfällen!

 

Resurser som tagits från vår välfärd har istället förts över genom bidrag till höginkomsttagare. Fast dom har fräckheten att kalla bidraget för avdrag.

Men det är bidrag det handlar om då man först tar ut skatt av oss alla. Och sedan ”delar ut” bidraget bara till vissa.

 

Oss pensionärer, arbetslösa, sjuka och föräldralediga duger inte för den orättvisa Alliansregeringen!

Samt kommunsektorn i sin helhet som berövats resurserna!

 

1 kommentar
Etiketter: , , , , , ,

Jag sjunger JUL för Er!

Av , , 2 kommentarer 8

En god jul vill jag tillägna Er ALLA med en körsång som jag var med i och sjöng år 1990 i Torsåkers kyrka i Kramfors kommun! Jag sjöng i kör i ca 10 år i tenorstämman. Håll till godo. Beklagar att kvalitén inte är den bästa men klippet är ju 23 år!

Jag har ju fotograferatf från detjag var i tonåren och filmade mig själv på denna konserten med uppställd s-vhs kamera… Den vägde 4 kg och klarade av en fullstor video-kasett. Dagens kameror med högre kvalitet är så små att man alltid har med  dom i bröstfickan och kostar bara 1/10-deharl.

God Jul!

 

2 kommentarer

Stor varning för Alliansens politik!

Av , , 4 kommentarer 33

 

Sveriges kommuner och Landsting (skl) publicerade den 19/12 en ny skatteprognos fram till 2017. Det är verkligen en varning för allmänheten att läsa och förstå innehållet av.

 

För i den kan vi läsa att regeringen kommer att minska statsbidragen till länets kommuner för perioden 2015-2017 med sammanlagt 137 miljoner kronor! Det kommer att drabba alla länets kommuner. Störst förlorare är Umeå med 62 miljoner. För hela landet handlar det om -5 miljarder kr. Läs själv här.

 

Så här ser tabellen ut: Minskning av statsbidrag 2015-2017 mkr.

 regleringsbidrag

 

Så här skriver SKL om prognosen:

Det nyligen publicerade taxeringsutfallet visat att regeringen överskattat skatteunderlagstillväxten för 2012. För 2013 förutser Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nu svagare utveckling än regeringen gjorde i budgetpropositionen”.

 

För Vilhelmina handlar det om minus 3,6 miljoner. Det motsvarar ca 10 anställda. Mer besparingar att vänt? Vilka kan Maria Kristoffersson tänka sig ta bort?

 

Vi måste gemensamt se till att välja bort Alliansen-SD för att rädda välfärden kvar i länets kommuner!

Läs mer på www.framtid2030.se.

…………………………

Ett förtydligande av de som vill kommentera. Jag kollar mot uppgiven epostadress. Är den falsk så publiceras ej inläggen. VK har gett oss bloggare rätten att redigera inläggen. Allt kränkande och det som inte har med ämnet jag tar bort tar jag bort!  De som inte vågar stå upp med sitt namn epostadress har ingen rätt att skriva här.

4 kommentarer
Etiketter: , ,

Sveket mot Vilhelmina – komplettering

Av , , 5 kommentarer 29

 

Man kan förstås mäta förändringar i statsbidragens på olika sätt. Jag tog mig tid igen och tittade på statsbidragens utvecklingen i förhållande till bruttokostnaderna under tiden när Göran Persson var statsminister och nu när Reinfeldt är statsminister. 1999-2005 och 2006-2012, Sju år vardera. Jag får då fram följande diagram:

Slutsatsen är att när Persson avgick 2005 var statsbidragens andel av bruttokostnaderna 33,5%. Nu vid Reinfeldts näst sista år är det endast 30,6%. En oerhörd skillnad. Men Alliansen har totalt sett legat långt under i stöd.

 

stbandelvilhelmina

 

Diagrammet är en synlig bild av slutsatsen i tabellen.

Så här ser tabellerna ut för Ni som gillar siffror: Klicka gärna på diagram o tabell för att se klarare.

 

stbtabellvilhelmina

Siffrorna är de officiellt redovisade från kommunen via det s.k. räkenskapssammandraget och hämtade från scbs databas.

 

Slutsatsen är helt klar: Alliansen har svikit Vilhelmina.

Men även andra kommuner i glesbygden. Kolla: www.framtid2030.se

För Ni som vill se siffror för de andra glesbygdskommunerna i länet finns en bra pdf-fil här: 

Per-Ola Moström

5 kommentarer

Alliansen svek Vilhelmina

Av , , 9 kommentarer 52

Maria Kristoffersson kom med felaktiga uppgifter om statsbidragen till Vilhelmina kommun. Jag har därför tagit fram dessa fakta och flyttat min vk-blogg till Vilhelmina.

Under Alliansens tid vid makten från 2006-2012 har statsbidragen till Vilhelmina kommun kraftigt urholkats. Räknar man om värdet av statsbidraget i förhållande till antal tjänster så har kommunen förlorat ca 53 tjänster då lönerna ökat med 22% under Alliansens tid med SD:s stöd.

 

Hade statsbidragen ökat som lönerna ökat så skulle Vilhelmina fått 20,4 mkr mer i statsbidrag. Denna minskning av värdet har lett till kommunalskattehöjningar med 50 öre och taxehöjningar i snitt med 12%. Kommuninvånarna har betala notan när Alliansen har svikit kommunen.

Så här ser statsbidragens utveckling ut:

Under Göran Perssons tid ökade statsbidragen med 28,1%

1999 126,8 mkr 15842 kr/inv

2005 162,4 mkr (+28,1%) 22167 kr/inv

 

Under Alliansens tid ökade statsbidragen med endast 9,5%

2006 163,1 mkr 22406 kr/inv

2012 178,6 mkr (+9,5%) 25725 kr/inv

Index statsbidrag

Tabellen visar utvecklingen av statsbidragen i Västerbottens glesbygdskommuner under Alliansens och Göran Perssons tid i makten

 

MEN värdet av statsbidragen var mindre 2012 eftersom de överskred lönehöjningar som var 22%. Så var det inte på Perssons tid. Då var den reala ökningen ca 4%.

Om man räknar om värdet av Alliansens statsbidrag i förhållande till genomsnittlig timlön i den kommunala sektorn får man en annan bild. Snittlönen 2006 var 126 kr för att vara 156 kr 2012. För statsbidragen kan man därför köpa sig så här många timmar i snitt per kommuninvånare:

2006 177,8 timmar

2012 164,9 timmar

En minskning med 7,2%!

Så mycket har statsbidragen till Vilhelmina kommun reellt minskat! Omräknat till helårstjänster så har Vilhelmina förlorat resurser motsvarande från 467 tjänster 2006 till 414 tjänster år 2012. En minskning med -53 tjänster!

Hur har då kommunen ändå kunnat klara en ekonomi i balans undrar någon?

Jo genom skatte- och avgiftshöjningar som drabbar den egna befolkningen.Och verksamhetsneddragningar.

 

Men urholkningen har också bidragit till en flykt på invånare. Från 2006 har befolkningen därför minskat med 386 personer eller -5,3%.

 

Kostnaderna för kommunens verksamhet har ökat från 503 mkr till 583 mkr (+16%). Statsbidragens andel har därför minskat från 32% till 30,6%. Hade kommunen fått ökade statsbidrag i förhållande till hur lönerna har höjts hade kommunen haft 20,4 mkr ytterligare i statsbidrag 2012.

 

Nu tvingades kommunen för att klara en ekonomi i balans höja kommunalskatten från 22,90 till 23,40. Samt höja avgifterna från 153 mkr till 172 mkr. En ökning med 12%.

 

Huddinge har under Alliansens tid ökat sitt statsbidrag med 3960 kr/invånare. De har därigenom kunnat sänka skatten med 28 öre men sänker med 10 öre till 2014. Vilhelmina har nu en kommunalskatt på 23,40 och en Huddingebo har 2014 3,70kr lägre k-skatt än Vilhelmina invånare. Alliansens Stureplanspolitik har effekt.

 

Alliansens politik har gått ut på att gynna höginkomsttagare och rika kommuner.

Det var mycket bättre statsbidrag till kommunerna på Göran Perssons tid än idag för glesbygdens kommuner.

 

Alliansen och SD har medvetet omfördelat resurserna till de som har det bättre! För små kommuner och för pensionärer, arbetslösa och föräldralediga har det bara blivit sämre. Och 2014 fortsätter den utvecklingen för oss. Men höginkomsttagarna har fått mer. Mycket mer.

Tyvärr ser utvecklingen likadan ut i alla glesbygdskommuner i Västerbotten.

Läs mer på www.framtid2030.se. Där finns detaljerade tabeller mm.

 

 

Per-Ola Moström

pensionerad f.d. Chefsekonom Vindelns kommun

och f.d. Socialchef i Vilhelmina. 1997-2002

 

 

 

 

 

 

 

 

9 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Alliansen eller Persson? Vem var bättre på statsbidrag?

Av , , Bli först att kommentera 15

Fem alliansriksdagsmän försöker lura VKläsarna idag i en debattartikel och försöker ge sken av att de ökat statsbidragen till kommunerna. Jag har tagit mig tid och tagit fram fullständiga fakta i frågan och en pdf-fil finns här. Den visar klart hur statsbidragen urholkats i reellt värde under Alliansens tid med 11% men ökade under Perssons tid med 4%.

Ett litet diagram visar utvecklingen:

 

Index statsbidrag

 

Jag har skickat in en debattartikel idag som svar på FEM riksdagsmäns debatt i VK.

Mitt svar finns här VKdebatt_Allianssvar20131217

Jag är ingen organiserad socialdemokrat men konstaterar att statsbidragen faktiskt var mycket bättre på Göran Perssons tid! Det fanns en omtanke om kommunerna då. Men idag ironiserar Alliansriksdagsmännen friskt om ”bidragspartierna”.

 

Per-Ola Mostörm

pensionerad f.d. chefsekonom Vindelns kommun

 

Bli först att kommentera

Alliansens svek mot kommunerna

Av , , Bli först att kommentera 21

Lars Bäckström påstår att Robertsfors kommun varit den stora förloraren de senaste 10 åren. Det är inte sant. Det är de senaste 7 åren under Alliansens tid som kommunen varit en stor förlorare av statsbidragen. Det visade jag klart i min förra artikel. Det var bättre på Perssons tid.

Lars påstår vidare att kommunen ska få 10 mkr till per år. Men när jag läser på SKL:s hemsida så syns inga såna siffror. Jag visade i min första artikel att Robertsfors till 2012 förlorat 27 mkr. Kommunen skulle behöva en kompensation på minst 30 mkr för 2014 för att komma på samma nivå som på Perssons tid 2005. Och Lars är nöjd med 10 mkr.

 

Enligt SKL ser prognosen för Robertsfors ut så här. /Klicka på tabellen/

Rforskr 

Här ser man inga ”revolutionerade” ökningar av kommunalpolitisk utjämning på 10 mkr! Tvärtom!  De motsvarar definitivt inte framtida löneökningar.

 

Ni kommer dessutom att förlora pengar på regleringsbidraget/avgiften från 2016. Där tar Borg tillbaka dina 10 mkr som ges ut 2012-2015 – det var bara tänkt som ”valfläsk”? Eller?

Att inkomstutjämningen ökar beror ju bara på att Ni har lägre inkomster än Sverige i övrigt.

 

Du påstår att ”centerpartiets enträgna arbete” ger förändringar i utjämningssystemet. Men varför har då Era riksdagsmän i 7 år nu röstat mot ALLA ökningar i bidrag till kommunerna? Argumentet håller inte!

 

Jag har jobbat nära kommunalråden i tre glesbygdskommuner i länet. Med både blå och röd majoritet. Ja i Vindeln var det ju en mix. Det har varit bra samarbeten. Jag brukar kalla politikerna idag för ”kamikazepolitiker” för Ni har egentligen en ganska omöjlig uppgift. Ni ska parerar när staten sviker. Och tvingas till kvalitetsförsämringar och skatte- och avgiftshöjningar. Det är bara början vi sett!

 

Tyvärr har vi kommit in i ett politiskt klimat där ni i Alliansen ironiserar om ”bidragspartier” när man vill höja anslag till offentlig verksamhet: skola, äldreomsorg och vård.

 

Alliansen hann knappt börja förrän man tog bort de kommunala ”plusjobben”.

Finansministern ironiserar över att kommunerna har strukturproblem när ni vill ha höjda statsbidrag. Vad tycker du att Ni har för stora strukturproblem så att Ni inte berättigas att få höjda statsbidrag? Eller har ni skött ekonomin dåligt enligt Borg….

Borg

Artikeln ovan var införd i Dagens Industri Se hela sidan här

Idag ser vi att 106 kommuner tvingas till höjda kommunalskatter. Här har vi Alliansens slutnota efter 7 års utsvältning av kommunsektorn. Bollnäs tvingas höja en krona! Var det inte moderaterna som pratade om sänkta skatter en gång i tiden….

 

Så effekten av detta blir att det jobbskattebidrag som ni drivit igenom blev en flopp! Det  i höjda skatter men inga förstärkta bidrag till kommunerna.

 

Vem drabbar det – jo ALLA! Och särskilt vi pensionärer. Arbetslösa och föräldralediga. Däremot är de högavlönade vinnare! Så de kan ju köpa lite fler varor tillverkade i Kina och flyga utomlands på semester. Fast det skapar ju inga jobb alls i Sverige.

 

Utarmningen av landsbygden har pågått i 60 år det håller jag med om. Men utarmningen av kommunerna har pågått i 7 år!

Det finns det svart på vitt på.

 

Se www.framtid2030.se för mer fakta om detta.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Sveket mot Robertsfors kommun

Av , , Bli först att kommentera 12

 

Lars Bäckström skriver på sin VK-blogg ett svar på en debattartikel jag haft i Folkbladet 13 dec. Istället för att inse fakta så försöker Lars ge sken av att sveket mot kommunerna har varat en lång tid. Fakta stöder inte den inställningen.

 

Jag känner väl till hur statsbidragen är uppbyggda efter 20 år som ekonom i kommunal tjänst. Det finns en faktor som tar hänsyn till befolkningen. Men under alliansens tid har det reella värdet av statsbidragen kraftigt urholkats.

 

Jag jämförde i mina tabeller grundande på scb räkenskapssammandrags statistik åren 2006-2012 som redovisas på Www.framtid2030.se .

 

Nu ska jag jämföra på Perssons tid 1999-2005. Då ser det ut så här för Robertsfors:

Statsbidragen i nominella belopp och kr/inv

1999 83 743 tkr 11386 kr

2005 108 430 tkr 15345 kr

En ökning med 29,3 % Ökning 34,7%

Och det måste påpekas att denna ökning är högre än vad lönerna har ökat!

 

Under Alliansens tid  i nominella belopp och kr/inv

2006 105 923 tkr 15141 kr

2012 102 022 tkr 15189 kr

En minskning med -3,7 % Ökning 0,3%

 

Och då måste jag påpeka att lönerna under den tiden ökat med 22%

Robertsfors har alltså drabbats av en oerhörd intäktsminskning under Alliansens regeringstid.

 

Jag har läste igenom boksluten igen för Robertsfors och finner då att för att få en ökning av det egna kapitalet har kommunen genomfört en gigantisk nedskärning av verksamheterna. I snitt har glesbygdskommunerna i länet haft en kostnadsökning på 20,9% medan Robertsfors endast haft en ökning på 5,9%.Det pekar på stora neddragningar.

Ni har tvingats höja skatten med 70 öre. Näst högst i länet. Och ni har höjt era avgifter från 2007 med 24,9 %.

 

Robertsforsborna betalade 2006 i snitt en kommunalskatt på 31204 kr. År 2012 är den siffra nu uppe i 38635 kronor!

De har fått stått för ökningen av det egna kapitalet!

 

Jag har tidigare jämfört med Huddinge.

Deras kommunalskatteuttag per invånare har ökat från 33 710kr till 37 400 kr. Fast de har 3,70 i lägre k-skatt. De har fått en ÖKNING av statsbidragen så mycket så de har kunnat sänka kommunalskatten med 28 öre och sänker nu med 10 öre till år 2014. Robertsforsborna betalar alltså i snitt högre kommunalskatt nu än en Huddingebo!

 

Så grattis Huddinge! Ert statsbidrag har ökat med 3960 kr under Alliansens tid! Per invånare! Robertsfors fick ynka 48 kronor! Deras kommunalskatt är nu 3,35 lägre än i Robertsfors.

 

Jag är ju ingen partimedlem någonstans utan en f.d. Kommunal tjänsteman som tvingats åse kraftiga besparingar i tre glesbygdskommuner i länet. Har räknat fram massor med underlag för besparingar då statsbidragen urholkats. Jag försöker lyfta fram fakta så människor får se hur det ser ut i verkligheten.

 

Alliansens Stureplanspolitik fungerar precis som Reinfeldt hade tänkt! Mer till de rika kommunerna och mer till de rika inkomsttagarna. Och inget till oss pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa ungdomar!

 

Det var mycket bättre statsbidrag till Robertsfors på s-regeringens tid! Det är dax att erkänna sanningen Lars Bäckström. Alliansen sviker glesbygdens kommuner!

Fakta kvarstår!

Mer fakta kommer att publiceras eftersom på www.framtid2030.se

 

Per-Ola Moström

pensionerad f.d. chefsekonom Vindelns kommun

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

-420 jobb Alliansens ansvar i glesbygden

Av , , 2 kommentarer 11

Statsbidragen till länets glesbygdskommuner har under alliansens tid urholkats. När som kostnaderna ökat från 3,7 till 4,5 mdr (+21%) har statsbidragen endast ökat från 1,1 till 1,2 miljarder (+7%). 2006 stod statsbidragens andel av kostnaderna för 29,3% för att till 2012 minskat till 26%. 165 miljoner har på det sättet försvunnit.

Räknar vi om denna minskning till förlorade jobb så har glesbygdens kommuner förlorat 420 jobb. Detta har bidragit till en befolkningsminskningen på 4485 personer – i snitt -5,6%. Alliansens politik tömmer glesbygden i länet.

Tabeller över alla kommuners förlorade jobb finns på www.framtid2030.se

 

Då statsbidragens andel har minskat har kommunerna tvingats höja skatterna och
avgifterna. I snitt är kommunalskattehöjningen 42 öre sedan 2006. Dorotea har höjt
en hel krona. Avgifterna har ökat från 990 mkr till 1319 mkr (+33%). De i
kommunerna kvarvarande har fått betala alliansnotan.
Men den viktigaste inkomsten är statsbidragen. År 2006 betalades 1099 mkr ut
Denna siffra var 2012 1176 mkr. (+7%) Skulle statsbidragen ökat som lönerna med
22 % skulle 165 miljoner ytterligare kommit kommunerna till del.
SCB redovisar att snittlönen i kommunerna 2006 var 20795 kronor för att år 2012
vara 25685 kr.

När jag räknar om statsbidragen i förhållande till lönerna så bidrog de 2006 till 3146
jobb i länet. Denna siffra har minskat till 2726 jobb 2012. En minskning med 420
jobb. Ett ansvar som Alliansen måste ta på sig då man gång efter annan röstat nej
till ökade statsbidrag.

Den största förloraren i länet av alliansens politik är Robertsfors som inte fått en
enda krona i statsbidragshöjning. Där har resurser motsvarande 67 jobb försvunnit.
Storuman som förlorat 60 jobb och Vindeln 54 jobb. Fullständig tabell finns på
www.framtid2030.se.

Men det finns också vinnare av statsbidrag. Storstäderna i Stockholm.
Huddinge från 324 till 752 mkr (+132%)
Haninge från 242 till 596 mkr (+146%)

De har av den anledningen kunnat sänka kommunalskatten med 28 respektive 30 öre!

Allt detta har gett en mycket negativ effekt. Det har resulterat i kraftigt minskad
befolkning då service och välfärden har försämrats. Skolor och äldreomsorg har
lagts ner.
Den största befolkningsminskningen har Åsele kommun. Där har 11% av
befolkningen försvunnit sedan 2006. Dorotea, Sorsele, Storuman, Vindeln, Norsjö
och Malå har alla ett tapp på över 6%.
Endast en glesbygdskommun – Vännäs – har en liten ökning med 1,3 %. Då ska vi
komma ihåg att hela Sveriges befolkning har ökat med 5,3 %. Hade befolkning
ökat i samma takt hade 7800 fler bott här.
Av alla Sveriges kommuner så har 218 av 290 kommuner fått se höjda skatter om
man tar med både kommun- och landstingsskatterna under Alliansens
regeringstid. Och vi har att vänta än fler skattehöjningar när prognoserna är
negativa. Fler skolnedläggningar är att vänta om inte statsbidragen kraftigt ökas.
Länets alliansriksdagsmän kan sitta i riksdagen och rösta emot höjningen av
statsbidragen till glesbygden. Och samtidigt stå i kommun- och
landstingsfullmäktige och gnälla när man själv har ansvar för denna utarmning av
statsbidragen till länets glesbygdskommuner och landsting. Alliansens politik
tömmer glesbygden!
Per-Ola Moström
pensionerad chefsekonom f.d. Vindelns kommun

Artikeln ovan finns publicerad på dagens Folkbladet

Mer fakta på: www.framtid2030.se

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Björklund (fp) prickad – ej enligt skollagen!

Av , , Bli först att kommentera 8

”Hade Jan Björklund varit lärare, och eleverna anmält hans skola så är det troligt att den prickats av Skolinspektionen. Jan Björklunds förslag att lärarkollegiet ska stänga dörren för sena elever, är nämligen inte förenligt med skollagen.

Utbildningsminister Jan Björklund föreslog på tisdagen i anslutning till Pisa-undersökningen att lärare ska stänga dörren för sena elever när lektionen börjar:
– När det ringer in då börjar lektionen och när det ringer ut så slutar den. Man bestämmer med lärarkollegiet att det är den regeln man tillämpar. Passar det inte så låser man dörren när det ringer in. Hade jag varit lärare hade jag gjort det.

Uttalandet väckte vrede i lärarkåren. SvD refererar i dag upprörda lärares twittermeddelanden:
”Hur lyfter vi ungdomars skolresultat? Genom att inte släppa in dem i klassrummet så klart!” skriver någon.

Men är det tillåtet att göra som Björklund föreslår och stänga ute elever som kommer för sent? Dagens Arena frågade Skolinspektionen.

Är det okej att stänga dörren för elever som kommer försent?
– 
Ja, om sådana ordningsregler upprättas tillsammans med eleverna, säger Christian Arensberg, utredare på Skolinspektionen.

Men det räcker inte att lärarkollegiet är överens?
– Det räcker definitivt inte. Detta är en ledningsfråga så rektor måste driva en sådan diskussion. Och det måste ske tillsammans med eleverna. Det är inte en lärarfråga.

Jan Björklund menar att ”man bestämmer med lärarkollegiet att det är den regeln man tillämpar”. Får han alltså underkänt på sitt förslag?
– 
Ha ha, du vill att jag ska recensera utbildningsministern. Jag har inte själv hört eller sett hans uttalande. Jag vill ogärna recensera utbildningsministern på det uttalandet.”

Mitt krav sen tidigare: Avgå Jan Björklund!

 

Källa  

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,