Religiösa friskolor ökar i antal.

Av , , Bli först att kommentera 0

På senare år har det startats ett antal friskolor med religiös inriktning. De har följt skolverkets regler och läroplaner. I undervisningen har det dock förekommit religiösa inslag som knyter an till friskolans religiösa inriktning men som ligger utanför läroplanen. Då det finns skolor med skilda trosuppfattningar så blir utbudet stort.

Många frågar sig vad målsättningen är med resp. friskola. Är grundtanken att sprida den egna trosuppfattningen som är drivkraften eller vad kommer intresset ifrån? Finns en dold agenda i botten som camoufleras med diverse luddiga uttalanden? Om den sociala kompetensen och viljan att bidra finns i botten är ytterst tveksamt. Snarare kan det vara ett långsiktigt arbete som kan liknas med ett missionerande som skall ge frukt så småningom. Extrema friskolor anknutna till Islam är särskilt ifrågasatta då någon våldsreligion inte accepteras i vårt samhälle.

Varje svensk medborgare äger rätt att i vuxen ålder välja sin trosinriktning. Då finns förutsättningar att fritt välja bland det utbud som finns. Att förmå eleverna att i unga år   bekänna sig till en viss religiös åskådning är en form av indoktrinering som bör förbjudas.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Umeå kommun, revisorerna reagerar.

Av , , Bli först att kommentera 1

Att nu revisorerna har med hjälp av KPMG utfört en granskning av hur direktupphandlingarna fungerar är ett friskhetstecken. Efter flera år av kritik, bl.a. i VK, har nu granskningarna kommit igång. Hoppas att det gäller även inom andra områden där slöseriet med skattemedel har varit påtagligt. Det verkar som att ledande personer inte förstått eller velat förstå gällande regelverk. Då avarterna drabbar enskilda företag är granskningarna särskilt viktiga.
Hoppas nu att kommunens ansvariga arbetar igenom och förbättrar de styrdokument som skall hjälpa tjänstemännen att göra rätt. Detta är en förutsättning för att de kan fatta korrekta beslut vid alla tillfällen och på alla nivåer.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Israels agerande påverkar antisemitismen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Man kan på goda grunder anta att Israels bosättningspolitik bidrar till kritiken mot landet och att de antisemitiska strömningarna ökar. Israels premiärminister är den som starkast bidrar till protesterna. Hans agerande provocerar och kan inte gynna de krafter som vill ha en tvåstatslösning.

Att fortsätta bygga på ockuperat land är ett bevis på att Israels regering struntar i omvärldens kritik. Israel struntar i FN, EU och i övrigt omvärldens fördömanden av den förda politiken. Att antisemitismen ökar beror till stor del på Israels politik.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Är moderaterna bäst i ekonomi?

Av , , Bli först att kommentera 1

Man blir ytterligt förvånad över att moderaterna tillskrivs vara bäst i ekonomi. Detta trots att de gång på gång i regeringsställning havererat ekonomin. Det måste vara något fel på frågorna som ställs till de utvalda i undersökningarna. Resultaten är så avvikande att misstankar finns om att mätningarna han ha manipulerats.
Kan det möjligen vara så att många i undersökningen hyllar den nya moderatledarens utförsäljningar av allmännyttan i Stockholm när han var borgarråd där. Skulle det vara så finns det en förklaring. Om inte handlar det om ren och skär okunskap om moderaternas historia som sannerligen inte, med bästa vilja i världen, kan vara förtroendeskapande när det gäller ekonomin i regeringsställning.

Bli först att kommentera
Etiketter:

AB Bostaden igen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Huvudorsaken till Bostadens utförsäljning av lägenheter torde i grunden vara kommunens dåliga ekonomi. Det har förmodligen resulterat i bl. a. ökat avkastningskrav på Bostaden som i sin tur inneburit lägre avsättning till underhåll av bostäderna. Därav kan kanske pengabristen i AB Bostaden förklaras. Sammantaget har piruetterna i det här ärendet varit många, allt för många.
Att Alliansen överlag sitter tysta beror nog på deras tidigare önskemål om att sälja ut delar av AB Bostaden. Ågren M han jublar. Om det sedan sker skatteplanering bekommer inte Alliansen alls vilket var väntat. Däremot är det ytterst bekymmersamt att Socialdemokraterna anammar skatteplanering och samtidigt fördömer Leif Östlings placering av sina pengar i skatteparadis. Dubbelmoral verkar vara ett passande ord.
Hela den här affären har medfört ett utbrett missnöje med de ansvariga politikerna. Förtroendet befinner sig på ett sluttande plan.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

LSS haveri, regeringen måste backa.

Av , , Bli först att kommentera 0

De beslut som Försäkringskassan tagit som drabbat familjer med svårt handikappade barn hårt måste upphävas. Om det är fel på LSS eller om det bevisligen har fuskats med bidrag är det helt orimligt att barnen skall drabbas som skett. I stället bör LSS utredas i första hand och de som har fuskat med bidrag bör betala tillbaka pengarna. Nu har besluten skett i fel ordning och därför har familjer kommit i kläm.
Det är helt orimligt att byråkratin skall komma i första hand och människornas väl och ve i andra hand. Många förstår att det fusk som förekommit är helt oacceptabelt och måste bekämpas men det får inte ta sig sådana uttryck som vi upplevt den senaste tiden.

Bli först att kommentera
Etiketter:

AB Bostadens finansiering av kommande underhåll.

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är säkert av intresse för medborgarna att få veta hur kommande underhåll kommer att finansieras. Sker det som nu genom att sälja ut tillgångar eller kommer uttaget från hyresgästerna att justeras och fonderas. Om det finns ingenting skrivet i media eller i den information som kommunledningen har lämnat. Det måste väl vara en angelägen åtgärd att åtgärda det som är orsaken till krisen och redovisa detta till medborgarna.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Ny kurs för landsbygdens utveckling

Av , , 1 kommentar 0

Regeringen satsar i nästa års budget på utveckling av landsbygden. Den bör omfatta bl. a:

  • Stöd till livsmedelsbutiker i glesbygden
  • Utveckling av sjukvård på distans
  • Bättre utbildningsmöjligheter
  • Förbättrad och utbyggd infrastruktur
  • Förbättrad vård och omsorg,
  • Utveckling av turistnäringen med jakt, fiske och upplevelseturism.
  • Vintersportorterna bör utvecklas för ökad turism och rekreation.
  • Forskning för att utveckla förutsättningarna för jordbrukets produkter och hållbarhet. Förutsättningarna för att odla i inlandet bör förbättras.
  • Rennäringen bör få ökad stöd för utveckling samt förbättring av samernas levnads-villkor.
  • Skogsnäringen bör utvecklas och dess produkter förädlas i inlandet. Bättre skötsel av alla skogar, även privata. Skogsmark som ägaren inte förmår sköta bör köpas upp av staten.

Landsbygden måste få ta del av tillväxten i svensk ekonomi. Allt behöver inte hamna i städerna. Att åtgärda bristerna kommer att kosta men ger så småningom resultat. Att samla alla människor i tätorterna är ingen bra lösning utan hela landet bör få leva det tjänar alla på.

 

 

1 kommentar
Etiketter:

Angående utförsäljning av AB Bostadens bostäder.

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu går kommunalråden ut och försvarar utförsäljningen innan den är prövad av Förvaltningsrätten. Vi vet redan deras inställning så inlägget är ett slag i luften.

I väntan på utslaget i Förvaltningsrätten borde de utreda vad det beror på att AB Bostaden hamnat i denna prekära situation. Varje hyrestagare betalar varje månad en summa pengar till underhåll. Vart har de pengarna tagit vägen? Är hyran/avsättningen för låg eller kräver kommunen för hög avkastning? Dock verkar det vara någon form av systemfel som orsakar denna ovanliga åtgärd för att få in pengar till underhåll.

Om inte AB Bostadens styrelse avsätter tillräckligt med pengar till en underhållsfond kommer bristen på medel att fortsätta. Märkligt att inte revisorerna slagit larm.

Att avsätta tillräckligt med pengar till underhåll är en dygd som de flesta bostadsrätts-föreningar har. Om avsättningen är för låg betalar boende för låga avgifter för sitt boende och man orsakar kommande bostadsrättshavare högre avgift än vad den borde vara.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Anna Kinberg Batra tvingades avgå.

Av , , Bli först att kommentera 1

Så har det hänt. Partiledaren tvingades avgå efter massiv kritik, hennes ställning blev ohållbar. Man kan alltid diskutera om det var partiledarens fel att det gick fel eller om det är moderaternas politik som var orsaken. Därom kommer det att tvistas länge i den politiska debatten.
Det man i dag förknippar med moderaternas politik är i de kommuner där de, tillsammans med Alliansen, har majoritet i landstingen. Då framstår Stockholms läns landsting som ett skräck exempel de nog inte vill åberopa. Snarare vill de undvika en debatt om deras fögderi. Man kan i alla fall fråga sig om den politik som Stockholms läns landsting bedriver blir verklighet i hela landet om Alliansen med moderaterna får bilda regering. Det vore i så fall en katastrof.

Bli först att kommentera
Etiketter: