Israels agerande påverkar antisemitismen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Man kan på goda grunder anta att Israels bosättningspolitik bidrar till kritiken mot landet och att de antisemitiska strömningarna ökar. Israels premiärminister är den som starkast bidrar till protesterna. Hans agerande provocerar och kan inte gynna de krafter som vill ha en tvåstatslösning.

Att fortsätta bygga på ockuperat land är ett bevis på att Israels regering struntar i omvärldens kritik. Israel struntar i FN, EU och i övrigt omvärldens fördömanden av den förda politiken. Att antisemitismen ökar beror till stor del på Israels politik.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Är moderaterna bäst i ekonomi?

Av , , Bli först att kommentera 1

Man blir ytterligt förvånad över att moderaterna tillskrivs vara bäst i ekonomi. Detta trots att de gång på gång i regeringsställning havererat ekonomin. Det måste vara något fel på frågorna som ställs till de utvalda i undersökningarna. Resultaten är så avvikande att misstankar finns om att mätningarna han ha manipulerats.
Kan det möjligen vara så att många i undersökningen hyllar den nya moderatledarens utförsäljningar av allmännyttan i Stockholm när han var borgarråd där. Skulle det vara så finns det en förklaring. Om inte handlar det om ren och skär okunskap om moderaternas historia som sannerligen inte, med bästa vilja i världen, kan vara förtroendeskapande när det gäller ekonomin i regeringsställning.

Bli först att kommentera
Etiketter:

AB Bostaden igen.

Av , , Bli först att kommentera 0

Huvudorsaken till Bostadens utförsäljning av lägenheter torde i grunden vara kommunens dåliga ekonomi. Det har förmodligen resulterat i bl. a. ökat avkastningskrav på Bostaden som i sin tur inneburit lägre avsättning till underhåll av bostäderna. Därav kan kanske pengabristen i AB Bostaden förklaras. Sammantaget har piruetterna i det här ärendet varit många, allt för många.
Att Alliansen överlag sitter tysta beror nog på deras tidigare önskemål om att sälja ut delar av AB Bostaden. Ågren M han jublar. Om det sedan sker skatteplanering bekommer inte Alliansen alls vilket var väntat. Däremot är det ytterst bekymmersamt att Socialdemokraterna anammar skatteplanering och samtidigt fördömer Leif Östlings placering av sina pengar i skatteparadis. Dubbelmoral verkar vara ett passande ord.
Hela den här affären har medfört ett utbrett missnöje med de ansvariga politikerna. Förtroendet befinner sig på ett sluttande plan.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

LSS haveri, regeringen måste backa.

Av , , Bli först att kommentera 0

De beslut som Försäkringskassan tagit som drabbat familjer med svårt handikappade barn hårt måste upphävas. Om det är fel på LSS eller om det bevisligen har fuskats med bidrag är det helt orimligt att barnen skall drabbas som skett. I stället bör LSS utredas i första hand och de som har fuskat med bidrag bör betala tillbaka pengarna. Nu har besluten skett i fel ordning och därför har familjer kommit i kläm.
Det är helt orimligt att byråkratin skall komma i första hand och människornas väl och ve i andra hand. Många förstår att det fusk som förekommit är helt oacceptabelt och måste bekämpas men det får inte ta sig sådana uttryck som vi upplevt den senaste tiden.

Bli först att kommentera
Etiketter:

AB Bostadens finansiering av kommande underhåll.

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är säkert av intresse för medborgarna att få veta hur kommande underhåll kommer att finansieras. Sker det som nu genom att sälja ut tillgångar eller kommer uttaget från hyresgästerna att justeras och fonderas. Om det finns ingenting skrivet i media eller i den information som kommunledningen har lämnat. Det måste väl vara en angelägen åtgärd att åtgärda det som är orsaken till krisen och redovisa detta till medborgarna.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Ny kurs för landsbygdens utveckling

Av , , 1 kommentar 0

Regeringen satsar i nästa års budget på utveckling av landsbygden. Den bör omfatta bl. a:

  • Stöd till livsmedelsbutiker i glesbygden
  • Utveckling av sjukvård på distans
  • Bättre utbildningsmöjligheter
  • Förbättrad och utbyggd infrastruktur
  • Förbättrad vård och omsorg,
  • Utveckling av turistnäringen med jakt, fiske och upplevelseturism.
  • Vintersportorterna bör utvecklas för ökad turism och rekreation.
  • Forskning för att utveckla förutsättningarna för jordbrukets produkter och hållbarhet. Förutsättningarna för att odla i inlandet bör förbättras.
  • Rennäringen bör få ökad stöd för utveckling samt förbättring av samernas levnads-villkor.
  • Skogsnäringen bör utvecklas och dess produkter förädlas i inlandet. Bättre skötsel av alla skogar, även privata. Skogsmark som ägaren inte förmår sköta bör köpas upp av staten.

Landsbygden måste få ta del av tillväxten i svensk ekonomi. Allt behöver inte hamna i städerna. Att åtgärda bristerna kommer att kosta men ger så småningom resultat. Att samla alla människor i tätorterna är ingen bra lösning utan hela landet bör få leva det tjänar alla på.

 

 

1 kommentar
Etiketter:

Angående utförsäljning av AB Bostadens bostäder.

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu går kommunalråden ut och försvarar utförsäljningen innan den är prövad av Förvaltningsrätten. Vi vet redan deras inställning så inlägget är ett slag i luften.

I väntan på utslaget i Förvaltningsrätten borde de utreda vad det beror på att AB Bostaden hamnat i denna prekära situation. Varje hyrestagare betalar varje månad en summa pengar till underhåll. Vart har de pengarna tagit vägen? Är hyran/avsättningen för låg eller kräver kommunen för hög avkastning? Dock verkar det vara någon form av systemfel som orsakar denna ovanliga åtgärd för att få in pengar till underhåll.

Om inte AB Bostadens styrelse avsätter tillräckligt med pengar till en underhållsfond kommer bristen på medel att fortsätta. Märkligt att inte revisorerna slagit larm.

Att avsätta tillräckligt med pengar till underhåll är en dygd som de flesta bostadsrätts-föreningar har. Om avsättningen är för låg betalar boende för låga avgifter för sitt boende och man orsakar kommande bostadsrättshavare högre avgift än vad den borde vara.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Anna Kinberg Batra tvingades avgå.

Av , , Bli först att kommentera 1

Så har det hänt. Partiledaren tvingades avgå efter massiv kritik, hennes ställning blev ohållbar. Man kan alltid diskutera om det var partiledarens fel att det gick fel eller om det är moderaternas politik som var orsaken. Därom kommer det att tvistas länge i den politiska debatten.
Det man i dag förknippar med moderaternas politik är i de kommuner där de, tillsammans med Alliansen, har majoritet i landstingen. Då framstår Stockholms läns landsting som ett skräck exempel de nog inte vill åberopa. Snarare vill de undvika en debatt om deras fögderi. Man kan i alla fall fråga sig om den politik som Stockholms läns landsting bedriver blir verklighet i hela landet om Alliansen med moderaterna får bilda regering. Det vore i så fall en katastrof.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Bostadsrättsföreningarnas ekonomi.

Av , , Bli först att kommentera 1

En ekonom från Swedbank har granskat ekonomin hos 1000 bostadsrättsföreningar och påträffat stora brister i den ekonomiska förvaltningen. Det övergripande problemet är att föreningarna avsätter för lite pengar till underhållet av föreningens egendom. Det finns inga långtidsplaner för underhållet som får genomslag i budgeten utan avsättningens storlek blir ofta en fråga om utrymmet i budgeten och då uppstår det faktum att de bostadsrättshavare som bor nu för tillfället har för låga avgifter medan de som kommer om 5 – 10 år får betala kalaset. I sin utredning påtalar han behovet av avgiftshöjningar i storleksordningen 500 kr/mån för många föreningar och ända upp till 1000 kr/månad för de sämst skötta föreningarna.
Detta faktum har påtalats tidigare så det är inte någon direkt nyhet, möjligen är avgifts-höjningarnas storlek ytterst besvärande. För att råda bot på denna avart bör föreningarna därför kräva kvalitetssäkrad ekonomisk förvaltning av de företag de köper den ekonomiska förvaltningen av. Ekonomen måste ha tillgång till nödvändiga handlingar för att kunna bedöma om föreningen har långsiktig balans i ekonomin med alla inlagda poster på kostnadssidan och med tillgängliga poster på intäktssidan i budgeten. Då blir det budgetens kostnadssida som avgör intäkternas storlek, inte tvärtom, som ofta har tillämpats. Långtidsplaner för budget och underhåll bör upprättas löpande för att långsiktigt ha kontroll på ekonomin. Måste normala underhållsåtgärder finansieras med lånade pengar har avsättningen till underhållsfonden varit för liten, det kan vara en bra måttstock.
Avsättningens storlek till underhållsfonden måste vara behovsstyrd inte som ofta har tillämpats, budgetstyrd. Målet måste vara en verklighetsbaserad ekonomi för att säkerställa att bostadsrättshavarna betalar rätt avgift för sitt boende.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Vår polis räcker inte till.

Av , , Bli först att kommentera 0

Den omorganisation av polisen som Riksdagen beslutade om har kritiserats av både poliser, facket och allmänheten. Den nya organisationen fungerar inte tillfredsställande så något måste göras. Det som förvånar mest är att polisledningen inte skriker till på allvar så att politikerna vaknar upp ur sin törnrosasömn. Att jobba i en organisation som inte klarar av sina uppdrag måste vara deprimerande. Polisledningen är väl den nivå i organisationen som har mest överblick och kan ställa realistiska krav på politikerna för att åstadkomma förbättringar.

I allmänhetens ögon har polisen blivit en lekstuga för politikerna. Deras oförmåga att rätta till de fel och brister som nu finns i den nya polisorganisationen är synnerligen anmärkningsvärd. Att bara anställa fler poliser eller att anslå mer pengar och att inte inse behovet av en organisationsöversyn i första hand för att identifiera problemen är att leka blindbock.

Tillsätt en utredning bestående av personer från facket, personalen och opartiska experter   (inga politiker) som gör en förutsättningslös översyn och ger förslag till förbättringar. De anställda måste tro på den organisation de arbetar i. Då får vi en personal som är positiv och trivs med sitt jobb. Det är ytterst angeläget för att nå framgång. En reviderad polisorganisation måste självklart förankras väl bland medarbetarna

Bli först att kommentera
Etiketter: