Nordmaling förtjänar bättre

 

Det finns nog många av oss kommunmedborgare som inte känner sig kunna ha fullt förtroende för hur politiken bedrivits i kommunen och alldeles för ofta ifrågasatt agerande hos våra förtroendevalda. Politiken är komplex så orsakerna är flera men självfallet ligger det absoluta största ansvaret hos oss politiker och vår förmåga att hantera den politiska situationen. Blockskiljande principer och skilda politiska vägval har i för stor utsträckning tillåtits bli för dominerande på bekostnad av andra och mer rationella faktorer som utgår från förutsättningarna i en kommun av vår storlek.

Vi ser inte sällan en politisk process med dramatiska utspel där skilda uppfattningar och särintressen saluförs, gärna under dramatiska former och som det verkar utan tanke på det slutliga resultatet och vad det övergripande omdömet blir för och i kommunen. Bilden är en politik fylld av onödig uppståndelse och turbulens där åsiktsskillnader får dominera och det som kan ges negativa tolkningar lyfts fram och uppmärksammas på bekostnad av det som borde vara resultatet av en konstruktiv dialog. Vi befinner oss i en situation som knappast  är optimal i en så avgörande fråga som kommunutveckling och där omvärldssynen inte saknar betydelse.

Medborgarna i Nordmaling förtjänar bättre, kommunen behöver en politisk nyordning, en ny politisk miljö, som utgår från mer pragmatiska synsätt hos oss politiker där den gemensamma politiska kraften tydligt samlas och kanaliseras för kommunens bästa. Självfallet har den politiska debatten sitt utrymme som tidigare och den sker under former av respekt och förtroende där skilda åsikter och förslag värderas och prövas mot varandra men i slutänden är det alltid är kommunvärdet som väger tyngst.

Betydelsen och nödvändigheten av ett ändrat politiskt förhållningssätt i en kommun med våra förutsättningar kan vara av en dignitet som ytterst och på längre sikt avgör vår förmåga att vara egen självständig kommun. Vi kan och vi blir bli bättre med ett tydligare medborgarperspektiv för ögonen då vi för en ansvarsfylld politik som utgår från det givna mandatet.

Socialdemokraternas vilja och ambition i vägen mot en ny politisk miljö har lagts fast i första avsnittet i valmanifestet 2014 och där vikten av tolerans, respekt samt breda lösningar lyfts fram och är nyckelord i vårt agerande.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>