Svenskt Näringsliv gnäller och far med osanning

Igår framförde Svenskt Näringsliv en rad lögner i den undersökning som de redovisade igår, vilken handlade om att kommunen konkurrerar ut privata företag. De går bland annat ut med ett angrepp på Teaterkaféet som de säger ägs av kommunen till 98 %, vilket är fel.

* Teaterkaféet ägs till 100 % av Folkets Hus som är en ekonomisk förening, där kommunen har flest andelar då det var en del av den kommunala medfinansieringen som krävdes för att staten skulle ge bidrag. Dessutom förutsattes ett driftbidrag för att hyrorna skulle kunna hållas nere för föreningslivet och kulturen. Kommunen har haft revisorer som granskat att inga pengar använts till kommersiell verksamhet både när det gäller uthyrning av lokaler och till restaurangdelar.

Folkets Hus har bidragit till att Umeå blivit en stor konferensstad, vilket gynnat både hotell- och restaurangnäringen, handeln och kommunikationerna. Detta har jag även talat om för Karina Folkesson, regionchef på Svensk Näringsliv i Umeå, och Mia från Rex som representanter för resturangnäringen. Det finns inga subventioner. Jag sa också att vi fått kritik för vår uthyrning till Rex, både när det gäller vilka ytor som de betalar för och hyresnivån. Kommunen ska egentligen inte ha kommersiella lokaler men om vi nu inte ska säga upp Rex för att flytta dit egen verksamhet ska vi i alla fall ha hyror som är marknadsenliga. Enligt media har vissa fastighetsägare höjts dessa med över 30 % för vissa. Ändå kommer denna attack från dom.

Frågan som borde ställas till Svenskt Näringsliv är om det är förbjudet för ekonomiska föreningar att syssla med näringsverksamhet? Ta t.ex. Jordbrukskooperationen som driver en mycket omfattande rörelse med foderfabriker, företag inom maskinbranschen, LRF konsult, mejerier m.m. Skogsägarna äger via ekonomiska föreningar sågverk och pappers- och massafabriker. Konsumentkooperationen, COOP, äger handel av alla slag liksom bensin i form av OK.

Lagstiftningen ska vara lika för alla ekonomiska föreningar. Därför bör Svenskt Näringsliv tala sanning om vad de anser om ekonomiska föreningar, alternativt läsa på som man vet vad en ekonomisk förening är för något, eller kanske är det så att man vill förbjuda dessa?

Offentliga monopol är bättre än privata monopol då politiken är den som stå till svars för taxorna i offentliga bolag och de bolag som finns i kommunen slår inte ut företag på en konkurrensutsatt marknad.

* Umeå kommun har ett bolag för elnät och det är monopolverksamhet. De är billigare än de flesta privata vilket gynnar Umeås näringsliv.

* Fjärrvärme är ett annat kommunalt bolag och där finns inte heller någon konkurrens med fjärrvärmeleverantörer. Även där kan vi konstatera att det är låga priser.

* Umeva håller på med vatten, avlopp och avfall där renhållningen och entreprenader upphandlas. Konkurrerar inte med privat verksamhet.

* Hamnen är infrastruktur för sjöfarten där SCA har monopol på stuveriverksamheten till många andra företags besvikelse. Detta då de får rätta sig efter SCA:s intressen. De konkurrerar inte med annan privat verksamhet.

* Kommunen planerar att bygga två resecentra. För att göra detta var man tvungen att bygga själva men om regeringen ändrar reglerna får marknaden köpa dessa och driva dem med de intäkter som operatörerna betalar. Man lade detta i ett kommunalt bolag för att förhoppningsvis kunna ha en konstruktion utan skattesubvention.

Det näringsliv jag träffar säger att de vill att samhället ska ordna infrastrukturen. Men kanske Svensk Näringsliv har en annan uppfattning?

* Kommunen har ett infrastrukturbolag som ska marknadsföra godsterminalen och det ska även byggas andra funktioner för att tågen ska gå. Där finns flera näringslivsrepresentanter som deltar men inte organisationer som Svenskt Näringsliv.

* Kommunen har museet och musiken i bolag och ingen av dom konkurrerar med privat marknad. Det finns även ett koncernbolag som upphandlar länstrafiken av privata aktörer och där koncernbidraget ger kollektivtrafik. Vi vill nämligen inte att bolagen ska skatta bort pengar och använder därför koncernbidrag precis som alla andra aktiebolag gör. Moderbolaget arbetar inte på en konkurrensutsatt marknad.

* Kommunen har ett fastighetsbolag som fastighetsägarna ville att vi skulle bilda när I20 lades ner då de hade blåslampa på oss så att det inte skulle skapas en fastighetskris. Det bolaget ska även säljas – precis som vi sa när det bildades.

* Kommunen har ett bostadsbolag som till stor del haft ansvaret att bygga hyresrätter för att se till så att det funnits tillräckligt med hyreslägenheter, inte minst studentbostäder. Ett bolag som vi kommer att behålla.

* Kommunen har två nätbolag för bredband som ska öppnas för alla operatörer, vilket är vår vilja. Men det är viktigt att försöka undvika att hamna i ett bolag men på den privata sidan. Det kommunala bolaget har byggt svartfiber där ingen annan ville. Jag är övertygad om att öppna stadsnät gynnar företagsklimatet, men självklart inte företag som vill ha egna monopol.

* Kommunen har ett parkeringsbolag som bygger och driftar parkeringshus. De entreprenader som dessa bolag behöver upphandlas i full konkurrens.

Efter denna genomgång så kan man alltså se att kommunen inte konkurrerar med sina bolag där det finns en kommersiell marknad och slår därför inte heller undan fötterna på något företag. Kommunen ska inte sälja bort offentliga bolag för att istället skapa privata monopol som då plågar ut allt ur kunderna.

Jag tycker Svenskt Näringsliv kritik är osaklig och torde ha två syften; ett att försöka försvara sitt berättigade samt att vara en kampanjorganisation för det idag liberalaste partiet – nämligen centern med de kopplingar som finns.

Man har dessutom fått regeringen att fatta beslut om förändringar som påverkar löntagarna negativt. Löntagarna har avstått löneutrymme för att ha ett skydd i den händelse man skulle behöva detta – men i och med regeringens beslut kan detta närmast betraktas som stöld.

Det synsätt som Svenskt Näringsliv har och redovisar så inger det inget större förtroende, i alla fall inte hos mig. På Umegalan sa även alla representanter vad de tyckte om företagsklimatet i Umeå – men inte vad man tyckte om Svenskt Näringslivs budskap.

Kommunen har jobbat och kommer att fortsätta jobba för ett växande Umeå med flera företag och fler sysselsatta men det har vi aldrig upplevt att Svenskt Näringsliv gör.

En kommentar

  1. Sven Lund

    Gällande Umeå Energi så har Holmlund glömt att enligt lag så har inte ett elbolag rätt att leverera något annat än el. Därför så bildade Umeå Energi ett bolag i bolaget, dvs Umeå Energi Umedata AB för att kunna leverera bla bredband. För att någon annan, bättre, leverantör skulle kunna leverera bredband genom nätet så var man tvungen att gå genom Umeå Energi som satt på allas kartor över sina bredbandsnät. Därav kunde Umeå Energi välja o vraka vart de ville hindra resp tillåta andra bolag starta upp sina nät. Där de fick starta upp var där Umeå Energi inte ansåg det lönsamt att starta själva. Monopol så det räckte ala Kommunen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>