Stadsbebyggelse, minskade statsbidrag och Banverket

Av , , Bli först att kommentera 0

* Byggandet på Ön
Centern har haft möte om Ön enligt dagens press och de trogna centerpartisterna fans då självklart med. Inte förvånande gick den arkitekt som gjort utkastet ut och visade sitt missnöje då vi inte gick på hans förslag. Inbillar sig verkligen arkitekter att politiken inte har ett eget tyckande och köper förslag rätt upp och ner? Jag tycker det är oprofessionellt.

För det första måste beställningen till honom i så fall ha varit otydlig – för att vi skulle ha uttryckt den typen av bebyggelse som han kom med är inte korrekt. Vi har hela tiden önskat en hög exploatering och långsiktigt hållbart. Täta städer gör att det blir mindre bilåkande. Jag tror däremot professor Lars Westin har rätt nämligen frågan om vi ska ha tillväxt eller inte och då är det attraktiva stadsmiljöer som gäller.

* Minskade statsbidrag
Regeringen kommer att ta pengar av kommunerna de kommande åren. Nästa år minskas statsbidragen med 4 miljarder som blir hela 8 miljarder 2009. Då är det dags att förbereda ett övertagande av regeringsmakten och det torde bli som vanligt ett drygt städarbete.

* Slöa universitetslärare
Vi jobbar för att få ut ett antal universitetslärare på våra företag men tyvärr fanns inget intresset bland lärarna för detta. Det skulle vara mycket hälsosamt om de fick se hur det är ute på företagen. Det om något vore kompetensutveckling. Det får väl bli order från ledningen.

* Banverket
Banverket har ett mycket konstigt sätt att prioritera sina investeringar. Ådalsbanan skjuter man på framtiden trots att man ska börja hyra Botniabanan från 2010. Vi finner oss inte i detta utan man har tillskrivit regeringen och alla vi som jobbar ute kommunerna och ser verkligheten vet att nuvarande system med anslag över budget är ohållbart. Infrastrukturen måste lösas nu och det går att låna pengar. Det går också att bilda ett bolag och föra dit de pengar som man får när man säljer statliga bolag.

Bli först att kommentera

Jämställdhet och media, samt västliga vägar

Av , , 2 kommentarer 0

* Inget jämställdhetstänk i media
Jag återkommer med en åsnas envishet till detta. Det finns inte ett uns av jämställdhetstänk i media. Jag påstår fortfarande att det är landstingsrådet Filippa Reinfeldt som har mordhotats av en sjuk person. Hon har en egen identitet även om hon är gift med Fredrik Reinfeldt. Tänk om det fanns någon rakryggad journalist som kunde gå ut och säga att man gjorde reportage som var könsdiskriminerade. Jag kommer inte att tro på de reportage som görs om man inte har så pass egeninsikt att man kan erkänna.

* Fåglarna?
?är jätteglada när jag kommer till långvattnet och att jag tar fram och ger dom mat. Det går åt många säckar på ett år men det är fint när det sitter ett hundratal domherrar av båda könen i björkarna.

* Västliga vägar
Igår mötte jag oroliga husägare på Umedalsområdet. Inte förvånande var lokalmedia på plats för det verkar som om det alltid är som mest intressant när någon är emot. Däremot vet jag inte om de någon gång har framfört att en västlig dragning är nödvändig för att klara miljön i centrala stan.

Vi planerar för att vägarna behövs – inte för att djävlas med folk eller för byggandets egen skull. Jag blir besviken när man påstår sig ha frågat kommunen och att man fått svaret att det blir ingen väg. Det går heller inte att få reda på vem man har frågat för har vi folk som far med osanning så måste vi vidta åtgärder.

Politisk har vi tagit beslut om två reservat. Ett vid Prästsjön och ett tunnelalternativ som kommer fram vid ICA-puls och det finns i den gällande översiktsplanen. Jag förutsätter att tjänstemännen ger besked efter den. Sedan var det kommunen och länsstyrelsen som ville lägga till det som kallas kombialternativ, som är vägarna nära stan och en bro i ett yttre västligt läge, som är flera hundra miljoner billigare.

Jag brukar lyssna på folk men den person som kommer och påstår att ett företag köpt eller mutat sig fram är inte trovärdig för mig. Sådana saker ska enligt mitt sätt att se det hanteras av domstol. Ingen media hakade på detta men de stod och filmade och lyssnade när det framfördes. Den som påstår sånt kommer jag av gammal vana att ha svårt att lyssna och tro på. Det skulle inte förvåna om personen i fråga spridit lögnerna i området, ynkedom i dess rätta bemärkelse.

2 kommentarer

Game over & vill folk verkligen bo i bushen?

Av , , 3 kommentarer 0

* Landstingsrådet Reinfeldt
Igår var jag kritisk mot media att man inte skrev att det var landstingsrådet Filippa Reinfeldt som varit mordhotad av en psykisk sjuk person utan fru Reinfeldt, se gårdagens blogg. Till min glädje sympatiserade Nordebo med detta. Nu kommer det uppgifter om att sjukvården vidarebefordrat informationen till säkerhetspolisen. Då börjar drevet om sjukvården gjorde rätt eller fel som larmade. Det är solklart att man ska larma om man tror det är sant men frågan är hur informationen läckt ut att Säpo är larmat och att journalerna kommer ut.

* Game over
Näringslivsgalan är över för den här gången och den måste självklart utvärderas. Min högst spontana analys, som bygger på personliga samtal med flera, så tycker näringslivet att den är bra och behövs. Tyvärr är natten för kort för att alla som vill ska kunna få prata med en, men det är roligt med den uppmuntran som man får. Det sticker jag inte under stol med.

Om ska man tro den omröstning som hölls gällande företagsklimatet var det en förkrossande majoritet som tyckte det var bra. Däremot ska ingen inbilla sig att vi kommer slå oss till ro med detta. Glädjande är också att näringslivet vill vara med och bidra till att vi ska bli kulturhuvudstad och att Norrland ska bli en storregion. Där har vi tillsammans ett ansvar att övertyga de som är tveksamma i vissa delar av Norrland.

* Tillväxt, transporter och miljö
Många umebor säger sig vilja att trafikproblemen ska lösas men frågan är hur? Alla vill ha vägen men inte där den gör någon nytta – "dra gärna en väg men inte här". Ingen bygger en väg där den inte behövs det är en självklarhet och det bör man ha respekt för. Att förtäta städer ger goda miljöeffekter och bra möjligheter till god kollektivtrafik.

De bostäderna som byggs idag är också bra ur bullerhänseende, vilket gör att ljudet inomhus oftast aldrig blir några problem. De störande ljuden är de man själv alstrar. Likväl dyker det upp folk som vill att man ska lägga husen långt ifrån alla vägar för att undvika buller. Men jag vill bara påpeka att till de områdena kommer det bli svårt att ta sig till – det bli i så fall genom att gå och där vill ingen bo.

Som sagt buller inomhus är oftast inget problem och sömnstörningar utifrån det drabbas man sällan av. Buller går även att åtgärda men varje byggnad som läggs där det krävs mera transporter är ett hot mot jordklotets överlevnad, därför är det viktigt att bygga städer med så lite transportbehov som möjligt – det är den bästa åtgärden för miljön.

3 kommentarer

Medias ordval, näringslivsgala och vad sa egentligen Reinfeldt i sitt tal?

Av , , 1 kommentar 0

* Medias diskriminering ?
Idag basuneras ut att man har gripit en man som tänkt mörda statsminister Reinfeldts fru. Men varför säger man inte landstingsrådet Filippa Reinfeldt? Hennes uppdrag inom politiken är mycket viktigare och tyngre än de flesta statsråden. Hur ska vi kunna få jämställdhet då media dunkar sådana dumheter i skallen på folk att fru Reinfeldt är viktigare än landstingsrådet Filippa Reinfeldt. Ska med spänning läsa Nordebos kommentarer om detta.

* Näringslivsgala
Idag blir det att koncentrera krafterna på den tillställningen som börjar vid lunchtid och avslutas med fest fram emot midnatt. Jag är glad över den form vi nu hittat, vi = kommunen och näringslivet. Tyvärr har vi för små lokaler för festen då många inte får plats. Att samlas och dela ut de priser som olika organisationer ger är en av grunderna i festen. Själv ska jag dela ut kommunens företagspris som utses av kommunen med en jury som breder ärendet. En jury som består av kommunen och näringslivsorganisationer.

* SKL-kongressen är slut
Den avslutades igår och det var inga större överraskningar, de var kanske störst för landstingsfolket. Kommunförbundet har alltid arbetat med att det är en medlemsorganisation för alla medlemmar och försökt ta bort partipolitiken så att organisationen kan agera utifrån medlemsintresset.

Efter att ha varit med länge och lärt känna kollegor från andra delar av landet och från olika politiska partier kan jag konstatera att korridorsnacket i år handlade först och främst om statsministern och hans tal. Vad sa han egentligen och gav han några besked överhuvudtaget från regeringen?

Statsministerns berättelse om sina studiebesök, hans uppfattning om vad som är kommunernas ansvar samt vad moderaterna tycker i regionfrågan var kanske inte det som alla ville höra utan vad som är regeringens syn. Däremot gav förbundets ordförande klara och tydliga besked om vad som vi ska ägna oss åt i förbundet.

Statsministern tyckte att regionfrågan ska underställas folket. Jag tror att de flesta människor förutom kanske gamla landshövdingar är mer intresserade av att välfärdstjänsterna, som t.ex. sjukvården, ska fungerar bättre. Bara inom sjukvärden skulle många hundratals miljoner kunna gå till vård istället för byråkrati. Däremot tycker inte Reinfeldt att den nya EU-konstitutionen är något för folket att ta ställning till. Det om något ritar om beslutskartan.

Saker som noterats?
?Livsstil
Förra fredagen invigde jag livsstilsmässan och jag undrar vart vi är på väg när människorna inte själva börjar ta ansvar för sitt sätt att leva. Kost, motion och miljöfrågor kan vi göra mycket åt på egen hand och vi behöver inte vänta på olika pekpinnar.

? Djurskydd
Djurskyddet vill regeringen lägga på länsstyrelsen. Det är egentligen obegripligt om vi ska prata om närhet och samordning av verksamhet och kunskapsbehov. Ett olyckligt beslut för många småkommuner.

? Hyror
Många företag har den sista tiden oroat sig över de hyreshöjningar som deras hyresvärdar har önskat sig. Visst ska hyrorna sättas så att man får en bra avkastning men det är klart att det finns gränser. En del har också valt att bygga själva men det passar sig inte för all typ av verksamhet. Frågan som är intressant är egentligen om fastighetsägarna beter sig olika. Beror höjningarna på att man vill få upp nivån för att sälja och att de som inte höjer lika kraftigt är mer långsiktiga?

1 kommentar

Sveriges kommuner och landstings kongress

Av , , Bli först att kommentera 0

* SKL-Kongress
Innehållet på gårdagens SKL-kongress (Sveriges kommuner och landsting) var nog en stor besvikelse för många då Fredrik Reinfeldt inte lyssnar på kommunpolitikerna och möjliggör för regionkommuner så att man får regioner som klarar av både tillväxten och sjukvården.

Politiskt händer det inte så mycket på denna typ av kongress då man mer diskuterar hur organisationen kan vara en resurs för sina medlemmar oavsett vilken färg kommunerna har på den politiska skalan.

Ett område gladde dock speciellt och det var det avståndstagande som alla gjorde mot de främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Vi var helt överens om att invandrare är en resurs som kraftigt bidragit till Sveriges framgångar men att sättet att lösa migrationsfrågorna kan och måste förbättras.

* Infrastruktur
Det behövs ett krafttag i vårt land för att förbättra infrastrukturen i form av nya vägar och järnvägar. Järnvägsstråken måste fungera genom hela landet och då behövs investeringar. Vi måste lånefinansiera insatserna och gå ifrån dagens synsätt med anslag och direktavskrivningar. Ska Sverige utvecklas och ha en bra tillväxt framöver behövs investeringar nu. Ådalsbanan är ett exempel som måste färdigställas omgående om vi ska kunna köra tåg på Botniabanan.

Bli först att kommentera

Moderaterna – ett demokratihot

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi har hört Anders Knape (m), SKL:s ordförande, stå och försvara att kommunerna vill ha regionkommuner. Däremot säger Reinfeldt att moderaterna inte vill ha några regionkommuner före 2014. Vad man vill lokalt bryr han sig inte om kanske med hänsyn till vissa högerextrema moderater bland Stockholmsmoderaterna.

Vad regeringen i sin helhet vill fick vi inget besked om. Centern, kristdemokraterna, folkpartiet liksom i det samråd som skett genom SKL är nästan alla för. Det är inte demokratiskt om en majoritet av partierna vill ha regionkommuner men att ett parti kan sätta stopp för detta. Reinfeldt borde höra vad Knape säger om "staten krångelkommissionen".

Bli först att kommentera

Moderaterna och ansvarskommittén, Bush, fotbollsgala och Nordebro

Av , , 3 kommentarer 0

* Moderaterna förstatligar?
Moderaterna har varit emot landstingen och de har velat förstatliga sjukvården. Man kan tro att den delen ligger fast när man läser vad deras partisekreterare skriver i söndagens DN, men varför? Samtidigt när man läser artikeln frågar jag mig vad han kan om ansvarskommittén. Moderaterna borde istället lyssna på de som sitter i SKL och som vet vad det handlar om.

Och var finns de andra partierna i högerregeringen som för samma gamla högerpolitik som vanligt? Nu kastar sig väl Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund på knä och överger sina gamla ståndpunkter om regioner med egen beskattningsrätt. Ur demokratisynpunkt är det vansinne att förstatliga sjukvården. Den kommer då sannolikt att komma längre bort från de medborgare som behöver den.

Regionkommuner är rätt nivå för att klara sjukvården och bäst för medborgarna. Maud kan inte skylla detta på socialdemokraterna. Nu vill vi höra att Maud och de andra ställer upp för vad man vill lokalt. Reinfeldt har verkligen satt strypkoppel på sina regeringskollegor i högerregeringen och dom går lydigt fot.

* USA krigsherre
USA startade kriget i Irak med allt vad kriget innebär och har svårt att ta sig därifrån. Många människor har flytt undan kriget men flyktingarna, människorna som skulle befrias har svårt att komma till USA. Södertälje tar emot fler flyktingar än vad hela USA gör. Bush pratar enbart om den terror som var under Saddam Hussein inte hur de som flytt kriget skulle få det efteråt och inte vilket ansvar han tar för detta.

* Fotbollsgalan diskriminerar
Igår hölls den och många fick de priser som de förtjänade. Zlatan fick helt klart den guldboll han skulle ha. Therese Sjögran fick den diamantboll hon inte skulle ha. Ingen i hela världen kan övertyga mig om att hon varit bättre än Marta. Jag påstår att Marta är diskriminerad av den jury som har uppgiften att utse vem som får diamantbollen, även om hon fick annat pris. Varför passar inte världens bästa damspelare in i rollen som mottagare av diamantbollen. För att hon spelar för Umeå eller?

* Hand i hand med Nordebro…
Idag ska jag avsluta med att hålla med Olle Nordebro, nämligen det han har skrivit på sin blogg kl. 2 i natt. "Låt Umeå bli en stad för djärv, nyskapande arkitektur". Äntligen säger jag, vi kan inte låta de som formade staden efter branden och långt in på 1900-talet vara de som har monopol på utformningen. Idag går vi hand i hand Nordebro för framtidens skull.

3 kommentarer

Rådslagsarbete, eget val och Mp i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

I helgen var det förtroenderåd och vissa mandat gavs till Mona Sahlin om skolan. Det är egentligen så jag tycker förtroenderåden ska användas. När de inrättades var det för att tiden mellan kongresserna blev för långa när det blev fyråriga mandatperioder. Då skulle förtroenderådet ge råd i frågor som var av principiell betydelse.

Resten av helgen handlade om rådslagen och kanske inte oväntat så deltog jag i delen som handlade om jobben. För mig är arbete den absolut viktigaste politiska frågan och den viktigaste frihetsfråga eftersom det ger en inkomst som man sedan kan använda som det passar en bäst.

Carl Bennetts analys delar jag om mer forskning, då t.ex. den kliniska forskningen halkat efter, kvalitet i all utbildning, infrastrukturen, kunskap för småföretagare, lite flexiblare system för de minsta företagen och kulturutbudets mycket stora betydelse för livsmiljön. Att Mats Odell kunde ses som okunnig och utan omdöme var väl inte överraskande.

* Eget val
Idag har vi kommunstyrelse och gör försöket med eget val permanent. Diskussionen gick höga när vi var på väg in i försöket och visst fanns det krafter som hade en gammaldags inställning till andra utförare. Jag tycker vi ägnat för mycket kraft åt vem som utför. Politikens mål måste vara att bestämma vad som ska göras, se till att vi får det vi vill av egna liksom externa utförare, samt självklart vad det får kosta. För mig är det medborgarnyttan som gäller.

* Miljöpartiets kaos
Nu börjar medlemmarna hoppa av miljöpartiet i Umeå och Maria Fridstjerna lämnar partiet, enligt henne för gott. Du är välkommen till oss. Det kan inte vara lätt att vara med i ett parti som kuppar på det sättet man gjorde. Den person som man gick ut till väljarna och sa att detta är vårt första namn blev inte vald av den egna gruppen. Vi som följt detta ser att Alireza är en bricka för andra i partiet och den grupp som finns runt Jabar Amin som en gång i tiden startade en förening inom vårt parti med uppgiften att föra fram honom till riksdagen. När det inte var medlemmarnas inställning gick han till miljöpartiet efter att först varit i kontakt med andra partier om medlemskap där, detta enligt uppgifter från flera partier. Där har han härjat på sen dess.

Bli först att kommentera

Mer från förtroenderådet

Av , , 1 kommentar 0

Igår hade vi förtroenderåd där den framtida skolan var huvudämnet. Vi tog beslut om färdväg i det uttalande som togs och vi gav Mona mandat att kunna förhandla med alliansen. Betygen var med i diskussionen. Inte oväntat avvisade Jan Björklund inviten omedelbart och det kan bara betyda att han inte vill diskutera med oss. Barnen går länge i skolan och över flera mandatperioder. Nog är det konstigt om inte de centrala politikerna kan sätta sig ner och finna en lösning som håller över tid. Det kan aldrig vara bra för barnen att skolan genomgår stora förändringar vart 4:e år som det kan bli efter valen. Nu får Björklund sätta sig ner tillsammans med Mona och hitta en vettig kompromiss, i annat fall får väl regeringschefen rycka in och sätta fp på plats.

* Järnvägar
Botniabanan ska vara färdig 2010 och för att kunna börja trafikeras enligt avtal med staten. Banverket ska hyra banan av bolaget som bygger. Nu hör vi rapporter att Banverket flyttat bort investeringsmedel för Ådalsbanan då pengarna inte lär finnas. Men nog ser det lite märkligt ut att Banverket inte bygger färdigt den banan då man redan ska betala hyra för Botniabanan och bara hyra utan att köra tåg ser dumt ut. Man skulle kunna tro att det är en markering då man vill ha mera pengar, men agerandet är märkligt.

1 kommentar

Förtroenderåd och diskussioner om skolan

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har vi förtroenderåd inom partiet och skolpolitiken är på dagordningen. Vi ska inte fatta beslut som jag trodde först utan det övergripande beslutet kommer på kongressen. Jag förstår inte varför vi har kallas in då men det finns väl behov av att mötas. Jag är lite orolig över vissa saker om skolpolitiken och främst förskolan. Det syns på vissa delar att man inte tänker hålla fast vid den gamla linjen. Låt barn vara barn och låt dom lära genom lek. Vi behöver inte falla in i folkpartiets gnäll mot skolan, vi har en bra skola och en bra förskola.

* Centern
Maud Olofsson har varit så tyst om svartjobben och fusket med skatter länge nu, man är lite förvånad. Det kan väl inte bero på att hon glömt bort att se över sin senaste deklaration om reseavdragen? Kontrolluppgiften var först på ca 27 000 som sedan ändrades till knappt 7 000, fast hon glömde bort den lägre siffran när hon deklarerade. Vi minns vad hon sa om Gudrun Schyman och hennes deklaration.

* Jämställdhet
Sverige är världens mest jämställda land enligt World Economic Forum. Det grundar sig på ekonomi, politik, utbildning m.m. Sämst är Pakistan, Tchad och Jemen. Detta får väl Maud skylla på socialdemokraterna eftersom det här grundar sig på hur det såg ut före valet. Inte förvånad över botten på listan när man ständigt ser hur det ser ut i dessa länder.

Bli först att kommentera