19,3 mnkr till ombyggnad av A3 Arena

19,3 mnkr till ombyggnad av A3 Arena. Det säger Umeå kommun i ett pressmeddelande som ser ut som följer. Det där är ett bra beslut och det är egentligen på tiden. Ni funderar kanske varför jag lägger ut ett pressmeddelande i bloggen. Svaret är enkelt då får läsarna se vilka beslut som fattats. Det har blivit mindre notiser/artiklar sedan man av någon anledning tog bort presskonferenserna från AU/NP så här ser, och jag vet inte om det var på förslag från politiken på grund av att få deltog eller om det var önskemål från pressen eller om det var för att något parti inte höll sig till vad som diskuterats på mötet, på samma sätt som det partiet alltid hamnar utanför dagordningen under kommunfullmäktige. Så här ser pressmeddelandet om numera A3 arena ut

Umeå kommun – 2018-01-09 16:10 CET
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om att bevilja 19,3 mnkr till ombyggnationer av A3 Arena under 2018. Pengarna ska finansiera en ny entré och andra åtgärder som sk a förbättra säkerhet och arbetsmiljö.

A3 Arena (tidigare bland annat Umeå Arena) används främst för hockeyträningar och hockeymatcher. Arenan rymmer vid hockeymatcher över 5 500 personer och är kommunens största inomhusanläggning.

Den ursprungliga Umeå ishall driftsattes i början av 1960-talet, och fritidsnämnden bedömer att det finns ett stort behov av anpassningar av arenaområdet.( Det här håller jag helt med om)

Ny och bredare entré
Nuvarande entré är för liten, och en del av den beviljade summan ska finansiera en ny och bredare entré längs västra långsidan. Det ger bättre möjligheter att utföra kontroll av besökarna och en snabbare inpassering. Dessutom förbättras utrymningskapaciteten vid brand eller annan händelse. Ombyggnad av södra kortsidan skapar också högre säkerhet för supportrar med mindre risk för sammanblandning.
Med en ny entré ökar också möjligheten att anordna större teater- och musikarrangemang.

Bättre arbetsmiljö
Andra åtgärder under 2018 är hissar, toaletter och invändiga gångtrappor till läktarplatser. Dessutom blir det asfaltering av parkeringsytor samt värmeslinga och belysningspollare för gång- och cykelbanor.

 Kommunstyrelsens arbetsutskott kan, som i det här fallet, besluta om att omdisponera inom ramen för investeringsplanen. Här handlar det om åtgärder för att skapa en trygg och säker plats för både besökare och alla som jobbar i arenan, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Kommande år
I kommunens investeringsplan har avsatts 18,1 mnkr år 2019 och 7 mnkr år 2020 till arenan. De pengarna ska finansiera Etapp 2, som är en utbyggnad för bland annat gym, omklädningsrum, domarrum och serverings/konferensytor.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Elmer Eriksson (M)
ersättare
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 04
elmer.eriksson@umea.se

Detta var det pressmeddelande efter kommunstyrelsens arbetsutskott

2 kommentarer

    • HOLMLUND LENNART (inläggsförfattare)

      Det här är kommunens egen anläggning och jag tror nästan Umeå kommun sköter sitt under sämst. Skolorna är ett tydligt exempel. Man har inte haft tillräckligt med pengar för inderhåll och då förfaller lokalern och då sedan är det så dåligt att det blir en investering. I det gamla systemet där man var hyresgäst ville jag höja hyrorn så man underhåller fastigheterna som man ska. Det är bara att erkänna att det varit för lite till underhåll och då har inte idrottslokaler prioriterats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>