Pigwedgion av Thedoktor en blogg om S och jag om miljön

Av , , Bli först att kommentera 0

Pigwedgion av Thedoktor en blogg om S och jag om miljön. Bloggaren är Patrik Hockum som fram till 2014 hade uppdrag för Mp men nu hos V enligt egna uppgifter. Han verkar ha varit frånvarande när det gäller min oro för klimatförändringarna men tycker det är bra. Han påstår att jag drivit klimatförstörande projekt som vägpaketet.

Då har han helt fel för ingen av oss som varit med och satt oss in i trafikfrågorna vet att det är den enda lösningen för att få en bra miljö i centrum där vi har överskridande av luftkvalitetsnormen. Alla utredningar som gjorts visar på att enda sättet är just att bygga ringleden. Tyvärr har det dragit ut på tiden så att kommunen inte kunnat vidta de övriga åtgärder i vägpaketet som är tänkt för att få bort trafik från centrum. Det som kommit igång förutom 3/4 av ringen är arbetet med gröna friköp. Har du inte läst vad det innebär gör det.

När det gäller staden var vi och v fullständigt överens om att bygg den täta staden 5 km staden just av miljöskäl. Den ger bättre förutsättningar att få bra och tät kollektivtrafik och även få fler att cykla till och från jobbet. Vi har den miljövänligaste kollektivtrafiken med elbussarna även om det uppstod en del problem med driften men det gör det som oftast eftersom vi var först. Volvo trodde inte på elbussar när Hybricon kom igång men nu har även de lärt sig. Vi har haft nästan ett enormt ökande av kollektivtrafiken

En stor och kanske den största miljöfrågan var att vi lyckades få regeringen Persson att satsa på Botniabanan. Den om någon har jag sagt är det viktigaste jag varit med och fått driva igenom. Nu har det dessutom blivit grönt med Norrbotniabanan där vi började arbetet att få till den när Botniabanan var klar.

Vi har självklart gjort många andra stora insatser för en bättre miljö inte minst att vara med och finansierat utvecklingsprojekt med universitetet och företag. Inom natur lyckades vi vända Vattenfalls åsikter då det gällde fiskvandringen i Vindelälven. Läget uppstod när det kom nya säkerhetsbestämmelser för dammluckor då jag och vi krävde att vi skulle lösa fiskvandringen som varit en konflikt sedan 1956. Forskare på SLU hade berättat för oss att laxfiskar går upp samma väg som de går ut och ut gick de flesta genom turbinerna och den vägen går det inte att gå upp. Det fanns en lösning på detta och det blev en ny laxtrappa med ett minikraftverk och en smoltavledare leder smolten till laxtrappan när den ska gå ut i havet.

Detta är bara några av alla de exempel som gjorts för en bättre miljö och för att vara ärlig tycker jag du var dåligt påläst om vad jag och mitt parti gjort för miljöns skull. Jag tror att det går att utveckla en kommun och växa men samtidigt ta ansvar för att vi får en bättre miljö. Inte minst stadskärnan har fått en bra upprustning

Bli först att kommentera

Trafikverket tar inte hänsyn till grundvattnet

Av , , 13 kommentarer 4

Trafikverket tar inte hänsyn till grundvattnet. För minst ett 20 tal år sedan lade dåvarande vägverket en ny trumma där sjön Långvattnet har sitt utlopp. Det var en mycket större trumma än den som varit där förut och den grävdes dessutom djupare. Sedan den tiden har vattennivån varit betydligt lägre på sommaren och tiden för högvatten kortare på våren.

Så hög som sjön var i våras är det sällan som den varit. Det sjönk dock snabbt och så låg som sjön är idag har den aldrig varit så länge jag kan minnas och det är i alla fall minst 65 år. För även sedan vi flyttade till Umeå 59 har vi varit mycket här. Jag minns ju precis vilka stenar som det gick att stå på vid stranden och metade och där abborren var på hugget. De flesta av dessa är mer eller mindre på torra land och det finns ingen möjlighet att nå ut så långt så att kroken blir blöt.

Visserligen har sjön grundats upp lite av alla typer av gräs som växer men att utdikningen av sjön påverkas självklart. Sjuker sjön är det lika självklart att då sjunker också grundvattnet. Nu pågår det ett projekt där man efter Leduån ska försöka återställa fiskens möjligheter att nå sjön från havet det gäller bara att få tillstånd en vandringstrappa i Olofsfors. Det finns byggnader där som har ett större kulturhistoriskt värde än att de fisksorter som levde här förut får en möjlighet att vandra hit.

Jag vet inte om det fanns några regler om att vattennivån i sjön skulle vara på någon viss nivå. När man nu hör och ser detta om grundvattennivåer så har det självklart en påverkan om en så pass stor sjö blir minst en halv meter lägre på sommaren. Samma sak är det nog med andra områden med sjöar som dikats ut och när de växt igen får man vara noga och tänka på att det inte heller är bra för skogsbruket om grundvattnet sjunker. Ska vi ha ett högre grundvatten måste det till åtgärder som gör att inte vattendragen sjunker som de nu gör på sommaren. Låga grundvatten nivåer har ökat i hela landet år efter år och inte beror det på att några vattnar några blommor och några gräsmattor

Dikar man bort allt vatten överallt så att det inte hinner rinna in i jorden då sjunker grundvattnet så lågt. Det är inte lite vattning som gör att grundvattnet blir en bristvara. Tänk efter före och inte efter

13 kommentarer

Fortsatta skogsbränder i Sverige

Av , , 2 kommentarer 1

Fortsatta skogsbränder i Sverige. Det ser aldrig ut att ta slut med de skogsbränder då flera inte är under kontroll. De beräknas inte ha släkts helt före årsskiftet. Det är enorma kostnader för skogen och tills nu 900 miljoner kronor. Nu har EU hjälpen anlänt och det är bra men de får inte använda det mest effektiva nämligen en skum eftersom den kan slå ut vattentäkter. MSB har förbjudet dess användande. Om det inte finns några vattentäkter i närområdet kan msn fundera över varför de inte kan användas om de är så effektiva. Skulle även tro att dessa enorma bränder skadar vattentäkter.

Torkan ställer verkligen till det mycket. Inte nog med skogsbränderna utan även grundvattnet har sjunkit kraftigt. På grund av torkan har många kommuner satt eldningsförbud men tyvärr är det för många människor som är helt utan ansvar och som eldar på och grillar. Jag har svårt att människor inte begriper att man sätter inte förbud bara för att djävlas med folk. Det är viktigt att alla som upptäcker detta ringer polisen och anmäler detta men tyvärr är nog straffsatsen för liten för att det ska vara lika avskräckande som en skogsbrand

Nu har även Grekland råkat ut för skogsbränder och de söker också hjälp från EU så risken är stor att hjälpen till oss blir mindre. Nu är man även rädd för ökad brandrisk i Södra Sverige på grund av torkan. Av alla bränder som uppstått tror man att en del har varit anlagda och senast i går greps en 55 årig kvinna när hon höll på att tända eld. När man ser hur en del bränder utvecklats måste man ge en eloge till räddningstjänsten i Nordmaling hur de klarade upp branden i Tallberg Högbränna. Det är även mycket torrt i markerna här runt omkring.

2 kommentarer

Svenskarna har oro för klimatfrågan

Av , , Bli först att kommentera 3

Svenskarna har oro för klimatfrågan. Det är klart enligt alla undersökningar men tyvärr är man inte beredd att göra något åt detta i det kommande valet. Jag har läst en debattartikel i Göteborgsposten av Tidens chefredaktör Jesper Bengtsson där han tar upp detta. Det är märkligt måste man säga för både Moderaterna och Sverigedemokraterna har ingen politik alls för den frågan. Vi måste trots allt se att det är bråttom om vi ser vad som händer i ishaven och vi har ett tydligt exempel i Sverige där vi har den varmaste sommaren på jag tror det var 260 år. Omni har en sammanfattning av debattartikeln som jag nämt och den ser ut som följer.

Trots oron för klimatet är svenskarna beredda att rösta på partier som verkar genuint ointresserade av frågan. Det skriver Jesper Bengtsson, chefredaktör för socialdemokratiska tidskriften Tiden, i en debattartikel i Göteborgs-Posten. Debattören skriver att klimatet är det område svenskar oroar sig mest för just nu, men att den frågan aldrig står i centrum i debatterna. På samma sätt borde klimatfrågan styra vilka partier väljarna tänker rösta på i årets val, fortsätter Bengtsson. Men frågan är om den andel av väljarkåren som tänker rösta med klimatpolitiken som avgörande faktor ens går att mäta  skriver han. Slut citat omni.

Nu är det inte bara i Sverige det ser ut på det sättet och det tydligaste exemplet är Donald Trump i USA. Det är likadant i alla länder där högerkrafterna styr vilket självklart är oroande. Vi har inte lång tid på oss att ställa om till ett mera hållbart samhälle och det verkar som om många länder i te bryr sig om det klimatavtal som träffats.

Bli först att kommentera

Ryssland ett hot mot världsfreden

Av , , 2 kommentarer 0

Ryssland ett hot mot världsfreden. Det är den uppfattning som gällt i stort sett sedan kommunisterna tog makten i landet. Undan för undan lade man under sig land efter land inte minst efter andra världskriget där Sovjetunionen bildades och andra länder blev med kommunisternas goda vilja lydstater och vi fick länder som bara för att ta några länder som Polen, Rumänien, Östtyskland och Ungern. Länder där folk levde under fattigdom och armod under kommunistflaggan. Som tur är sprack söndrades detta undan för undan och idag är flera fri från kommunistoket och Sovjetunionen

Ryssland är inte heller längre ett kommunistland utan har snarare gått tillbaka till tiden för kommunismen och är snarare ett nytt typ av Tsarvälde och högerinfluerat där många gjort sig enorma förmögenheter på att fått ta  statens egendomar. Det påstås till och från att Putin är oerhört rik. Västvärlden har med all rätta varit mycket skeptiskt till Putin och gamla östländer har gått med i Nato. Putin tar heller inte mycket för att använda krigsmakten som på Krim men även i andra länder. Han har haft enormt svårt att få några vänner i väst på grund av bland annat agerandet på Krim men framför allt på den enorma upprustningen av krigsmakten. Det är stora sanktioner som riktats mot ryssarna inte minst för ett par år sedan och sanktioner som slog hårt bland annat mot de svenska bönderna.

Nu sedan drygt ett år sedan har synen på Ryssland varit oförändrad förutom hos en enda person nämligen USA,s president Donald Trump. Det finns stora misstankar om att ryssarna blandade sig i valet i USA för att just stötta Trump. Man vet nog inte vad Trump har köpt sig för saknar han förnuft så har han ingen brist på pengar. Han lär ha köpt sig fri när det gäller kontakter med kvinnor

2 kommentarer

Folk kan inte tänka klart

Av , , 8 kommentarer 0

Folk kan inte tänka klart. Jag tror inte det eller varför eldar man. Det är i stort sett eldningsförbud i hela landet men respekten för detta verkar mycket liten. Det är fruktansvärt att folk inte bryr sig om detta utan brassar på med grillarna som vanligt. Det har också kommit in många anmälningar om detta och polisen hinner inte med alla. Det verkar som om folk inte tror förbudet gäller tex på ett badplats.

Jag tycker det är märkligt och det verkar som om man helt enkelt skiter i detta. Det är fruktansvärt torrt i markerna och det vet jag efter att ha tagit i promenad i skogen. Det har väl aldrig någonsin varit så stora bränder som nu och man befarar att släckningsarbetet på några ställen kan pågå året ut. Inte nog med att folk grillar och eldar utan polisen misstänker att en del bränder kan vara anlagda.

Skulle kunna tro att det är folk som kommer att elda när man är ute och plockar bär speciellt om temperaturen blev 8 grader i stället för 28. Nu blir det säkert en del som försöker göra politiska poänger av detta. Jag ska inte gå den vägen men man måste fundera om de små kommunerna har muskler för att klara av en större skogsbrand både med personal och med utrustning. Nu är det en stor brand i Härjedalen som nog är en riktigt stor kommun om man tittar på den yta man har.

Det är klart att det är svårt att dimensionera för något som aldrig hänt tidigare men att kommuner ska köpa in stora helikoptrar tror jag inte på men att EU borde ha stora brandstyrkor känns rätt för det har varit riktigt stora skogsbränder i många länder i Europa.

Det vore en viktig uppgift i stället för att tvinga länder att köpa kött som är fyllt med antibiotika. Där borde man stoppa användningen för där bildas resistenta bakterier som kan vara ett hot mot hela mänskligheten. Se till att folk respekterar de eldningsförbud som finns.

8 kommentarer

CIA agent såg ryssar manipulera människor

Av , , 4 kommentarer 0

CIA agent såg ryssar manipulera människor. Trumps agerande blir bara mer och mer märkligt. Budskapen om samma sak far än hit och än dit. Det är många republikaner som blir mer och mer orolig inför framtiden inte bara för strafftullar utan även för USA,s säkerhet. Nu lägger jag ut en intressant artikel från Omni som är inne på det spåret. Läs och tänk vad står det för.

MÖTET MELLAN TRUMP OCH PUTIN Under min karriär som CIA-agent såg jag rysk säkerhetstjänst manipulera många människor. Jag trodde aldrig att dagen skulle komma när en amerikansk president var en av dem.  Det skriver Will Hurd, republikansk kongresspolitiker från Texas, i en debattartikel i New York Times. Han lägger till frågan: Vad ska vi göra? 

Enligt Hurd har Trump i sitt möte med Vladimir Putin i Finland aktivt deltagit i en rysk desinformationskampanj  och skänkt legitimitet till Rysslands nekanden om att ha försökt påverka presidentvalet. Han påminner om att Ryssland är USA:s fiende och att den relationen sträcker sig längre tillbaka i tiden än 2016. Hurd skriver också att han som kongressledamot ska göra allt för att Trumpadministrationen ska ta hotet från Ryssland på allvar. Slut citat.

4 kommentarer

Idag tog jag fram röjsågen en stund så jag inte trampar på en huggorm

Av , , 6 kommentarer 3

Idag tog jag fram röjsågen en stund

Idag tog jag fram röjsågen en stund.Jag är lite rädd för att jag inte ser den och får ett hugg Inte för att gå i skogen och röja även om jag gick och inspekterade ett av våra skiften för att se hur de träd som vi kompletterade ett skifte eftersom den plantering vi hade blev utsatt för ett anfall av råttor och sork för 5/6 år sedan. Plantorna såg hystat fina ut. Däremot skulle det ha varit röjt på en del av skiftet där vi tog resten förut men nu orkar jag inte då jag i stort sett är ensam. Det är för djävligt torrt i skogen, det är som fnöske och källan har sjunkit lite och det är torrt runt omkring den.

På bilden ser ni ändå röjsågen för på den har jag ett bra trimmer huvud som jag en gång i tiden köpte hos Husqvarna. Man sticker bara fast pinnarna och slipper allt tjorv som en traditionell trimmer ger. Jag rensar ordentligt runt häcken eftersom vi har så gott om huggorm och jag vill se om det ligger någon där jag ska gå. I förrgår skulle vi sätta upp en hängmatta och få höll jag på att kliva på en stor mörk huggorm. Jag tror den bor i en blombänk och att han rymt därifrån när vattnade ordentligt. Vi har säkert sett ett tiotal på tomten och då måste man ha kort gräs och klippa ofta då gömmer de sig. Jag förstår inte varför den är fridlyst då det finns så gott om dem.

6 kommentarer

Nato är på allvar hotad av Donald Trump

Av , , Bli först att kommentera 0

Nato är på allvar hotad av Donald Trump. Jag måste hålla med Carl Bildt även om inte jag tycker att vi ska gå med i Nato. Det här har han skrivit i en debattartikel i en nationell tidskrift. Jag ska inte citera hela artikeln men lägga ut en sammanfattning som står i Omni. Man ser hur virrigt det blev efter mötet Putin där han inte visste vad de hade pratat om. Så här ser Omnis artikel ut.

Försvarsalliansen Nato på allvar hotad av Donald Trump, skriver den tidigare moderata statsministern Carl Bildt i en i debattartikel på den internationella opinionssidan Project Syndicate. Även om Nato-debatten kretsat mycket kring finansieringen är det ett faktum att alliansens militära kapacitet växer för varje år, skriver Bildt.

Det finns också en god struktur för hur organisationen ska fungera vid en militär konfrontation, men vad spelar det för roll om ledarskapet inte fungerar? undrar han. Bildt målar upp en hypotetisk situation: Amerikansk underrättelsetjänst larmar om att Ryssland är på väg att att genomföra en militär insats mot ett Nato-land, men Putin förnekar uppgifterna.

Vad blir Trumps svar? Skulle han ringa Putin för att kolla läget? (…) Skulle Trump strunta i Natos artikel fem om ett ömsesidigt skydd? Skulle han tveka, ifrågasätta sin egen underrättelsetjänst, nedvärdera de allierade och validera Putins förnekande? Det här är djupt oroande frågor att behöva ställa om en amerikansk president.  Slut citat Omni

Det där måste man hålla med Bildt om. I ofredstid måste det vara ett ledarskap och det har inte Donald Trump för han vet inte vad han varit med om när han kommer från ett möte.

Bli först att kommentera

Nu är Örestig ute igen och påstår saker

Av , , 13 kommentarer 5

Nu är Örestig ute igen och påstår saker. Han skriver i sin blogg att jag är emot fri åsiktsbildning vilket är helt fel och det är på det sätt han debatterar. Jag är helt för en fri åsiktsbildning om den inte går på lögner och det var det som jag var emot. Han använde en affisch som angrep vårt Kommunalråd Hans Linberg i diskussionen om lönerna och påstod att han hade en årslön på 160 000 kr. Lögn och förbannad dikt.

Det kunde inte uppfattas på annat sätt än att han använde detta som ett angrepp mot Hans Lindberg och även mot moderaterna. Självklart tar jag mig rätten att försvara Socialdemokraterna och Hans Lindberg. Även VKs ledarsida måste väl fatta att jag tar strid för vårt kommunalråd när man använder lögner för att angripa honom politisk. Vet inteVK vilken lön Hans har får ni prata med era journalister i stället för att lita på en vänsteraktivist. Jag har svårt att se att det är bra pedagogik att jobba så eller också använda det i utbildningen.

Örestig har också i sin roll sagt att han jobbar för att Hans Linberg men även Anders Ågren ska bort som kommunalråd. Från Socialdemokraternas sida är Hans Linberg enhälligt vald av vårt högsta beslutande organ som har utsett att han är vår kandidat till kommunalråd och jag vet att det är samma sak inom moderaterna.

Det har inte Örestig något att göra med. Vad jag tycker är beklagligt är VKs ledarsida och deras ställningstagande och det riktar sig mot mig och det är jag van sedan länge. De har på olika sätt försökt hänga ut mig allt sedan Klebergs dagar och mitt avståndstagande mot de människor som brände ned både bensinmackar slakteriet och hotade folk som sysslade med djurförsök.

Vi kan ta ytterligare ett exampel nämligen när jag kommenterade moderaten Igor Jonssons blogg om tiggarna. Jag blev uthängd som brottsling men förundersökningen lades ned med motivet att jag inte gjort något brottsligt. Jag har även sagt i bloggen att har den som skrev det stått ansvaret då hade jag anmält detta.

Om vi går tillbaka till bloggarna har VK inte tagit sitt ansvar att de som bloggar ska följa de regler som VK har för VKbloggen och nu tillåter men Beatworld att blogga trots att han inte gjort det. Alla som följt media och bloggen genom alla tider vet att jag och Ingvar Näslund haft en del diskussioner om bloggar och han vet att jag är fri åsiktsbildning. Däremot tycker inte jag att lögner ska ingå i åsiktsbildningen och därför är jag förvånad över att inte Öreskog pudlar i den frågan. Sedan får han ta upp vilka vänsteviljor som helst som tex Apberget vilket är ett avslutat kapital och har man inte repekt för de demokratiska vägarna som lagstiftningen gett kommunerna då kan vi inte göra mera. Samma är det med försäljningen av delar av bostadens bestånd där har fullmäktigeledamöterna haft det underlag som behövs förutom vänsterpartiet. Går inte ett beslut deras väg är det fel på underlaget. Så var det när de beskyllde tjänstemännen på ekonomikontoret att de inte tog fram rätt uppgifter.

13 kommentarer