Kristdemokraterna går inte att lita på

Av , , Bli först att kommentera 1

Kristdemokraterna går inte att lita på. I veckan gick deras partiledare och sa att hon vill bryta energiöverenskommelsen då hon sa att bygg mera kärnkraft. Det kom också fram att detta var inte ens förankrat i partiet och deras energipolitiske talesperson tyckte hon gjorde fel. Det går inte att lita på KD som inte ens håller en uppgörelse som ska gälla i flera mandatperioder vilket var bra för den har gett industrin klara och tydliga signaler om energipolitiken. Hörde också att Ulf Kristersson sa att energiöverenskommelsen gäller. Som sagt KD är ingenting att lita på det visar det som nu hände.

Bli först att kommentera

Röjningsstöd en mycket bra åtgärd för skogen

Av , , Bli först att kommentera 0

Röjningsstöd en mycket bra åtgärd för skogen. Vi socialdemokrater går till val på att bygga ett starkare samhälle. För att klara detta behöver ännu fler ha ett jobb att gå till. Vi vill ta tillvara på hela landets jobbpotential inte minst inom de gröna näringarna.

Därför föreslår vi ett Röj-stöd för att underlätta för privata skogsägare att röja skog och därmed bidra till att skapa nya arbetstillfällen och grön omställning. ( (Röjningen i de svenska skogarna är kraftigt eftersatt och privata skogsägare behöver bättre villkor, samtidigt som det finns en stor jobbpotential i de gröna näringarna.

Dåligt röjd skog sänker tillväxten och produktionen av biomassa vilket försvårar övergången till ett fossilfritt samhälle. Dagens möjlighet till avdrag för kostnaden för röjning ger svaga, om några, incitament att prioritera kostnaden. ( (Ett Röj-stöd syftar till att göra det billigare för privata skogsägare att köpa tjänster för att röja skogsmark, vilket skulle skapa arbetstillfällen och fler och växande skogsvårdsföretag, inte minst i glesbygden. Röj-stödet är på så sätt en del i Socialdemokraternas politik för jobb i hela landet. ( (Ett Röj-stöd skulle vid fullt utnyttjande komma att omfatta över 1 000 årsarbeten. Förslaget beräknas kosta 200 miljoner kronor årligen. (

Bli först att kommentera

Rösta inte på Vänsterpartiet

Av , , 2 kommentarer 3

Rösta inte på Vänsterpartiet. Orsaken till detta är att de vill höja kommunalskatten och det slår hårdast mot de som har den sämsta ekonomin. 50 öre på varje hundralapp man tjänar svider mer för de som har få hundralappar i inkomst. Vi ska inte öka klyftorna i samhället tycker jag för det leder ökad kommunalskatt till. Umeå är en kommun med förhållandevis hög skatt idag, betydligt högre än i jämförbara kommuner

Det har skett stora svängningar hos V den här mandatperioden gentemot förra när Tamara var gruppledare och varför förstår jag inte. Visst är ekonomin svår i många kommuner även i Umeå det håller jag med om. Mer pengar till kommunerna måste komma från staten. Finansieringsprincipen följdes inte av Anders Borg som är en orsak till bristen på pengar.

Jag tycker det var synd att man gick ifrån den gemensamma förvaltningen tillsammans med alliansen. Eftersom jag har mycket god inblick i den kommunala ekonomin är jag övertygad om att det kommer att kosta 150 miljoner och trots att man har sagt att det ska tas inom befintliga ramar ger det nedskärningar i verksamheten. Man skulle ha rättat till det man tycker var fel.

Tyvärr kunde vi inte göra detta då v och alliansen gick ihop i en regnbåge. Jag tror inte heller att det finns ett utrymme för skattesänkningar som alliansen. De pengar vi gjorde överskott under min tid blev aldrig i bokföringen ett överskott eftersom vi satte de pengarna till pensioner och det blir en stor fördel får då ökar inte pensionsskulden lika mycket som den i annat fall skulle göra. Och en del gick till viktiga projekt som arbetslösa ungdomar och till sociala projekt.

Men för allt i världen höj inte kommunalskatten och dessutom stannar inte hela skatteintäkten i kommunen för då måste vi betala ännu mer till kostnadsutjämningen, där vi redan är den kommun som betalar mest i hela Sverige per invånare. Så jag är säker på att V inte räknat vad en höjning av skatten ger till verksamheten

2 kommentarer

Rösta inte på Vänsterpartiet

Av , , Bli först att kommentera 0

Rösta inte på Vänsterpartiet. Orsaken till detta är att de vill höja kommunalskatten och det slår hårdast mot de som har den sämsta ekonomin. 50 öre på varje hundralapp man tjänar svider mer för de som har få hundralappar i inkomst. Vi ska inte öka klyftorna i samhället tycker jag för det leder ökad kommunalskatt till. Umeå är en kommun med förhållandevis hög skatt idag, betydligt högre än i jämförbara kommuner

Det har skett stora svängningar hos V den här mandatperioden gentemot förra när Tamara var gruppledare och varför förstår jag inte. Visst är ekonomin svår i många kommuner även i Umeå det håller jag med om. Mer pengar till kommunerna måste komma från staten. Finansieringsprincipen följdes inte av Anders Borg som är en orsak till bristen på pengar.

Jag tycker det var synd att man gick ifrån den gemensamma förvaltningen tillsammans med alliansen. Eftersom jag har mycket god inblick i den kommunala ekonomin är jag övertygad om att det kommer att kosta 150 miljoner och trots att man har sagt att det ska tas inom befintliga ramar ger det nedskärningar i verksamheten. Man skulle ha rättat till det man tycker var fel.

Tyvärr kunde vi inte göra detta då v och alliansen gick ihop i en regnbåge. Jag tror inte heller att det finns ett utrymme för skattesänkningar som alliansen. De pengar vi gjorde överskott under min tid blev aldrig i bokföringen ett överskott eftersom vi satte de pengarna till pensioner och det blir en stor fördel får då ökar inte pensionsskulden lika mycket som den i annat fall skulle göra.

Men för allt i världen höj inte kommunalskatten och dessutom stannar inte hela skatteintäkten i kommunen för då måste vi betala ännu mer till kostnadsutjämningen, där vi redan är den kommun som betalar mest i hela Sverige per invånare. Så jag är säker på att V inte räknat vad en höjning av skatten ger till verksamheten

Bli först att kommentera

Vi vill inte ha gräddfiler i vården

Av , , 2 kommentarer 4

Vi vill inte ha gräddfiler i vården. Socialdemokraterna går till val på att stoppa privatiseringar och gräddfiler i vården. Mot det står Moderaterna och Sverigedemokraternas politik för fler privatiseringar och fortsatt vinstjakt i välfärden. Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden.

Under en lång tid har samhället dragit sig tillbaka och låtit marknadskrafter få fritt spelrum i vården. Det har lett till att mångfalden i vården hotas av ett fåtal stora koncerner, att vårdpersonalen tvingas ägna allt mer tid åt administration och att kostnaderna ökar. Plånboken  inte patienternas behov  styr allt mer.

Vi socialdemokrater vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I stället för nya privatiseringar vill vi tag i problemen och säkerställa att vården ges efter behov. Medborgarnas skattepengar ska användas till att förbättra och utveckla vården samt personalens villkor  inte till stora vinster.

Socialdemokraterna går till val på att stoppa privatiseringar och gräddfiler i vården, och skapa ordning och reda. Därför vill vi:
 
” Stoppa vinstjakten i vården genom att ändra lagstiftning, ersättningssystem och andra viktiga styrsystem.

” Införa en stopplag för privatiseringar av akutsjukhus.

” Stoppa tvångsprivatiseringar genom att ta bort lagstiftningen (den s.k. tvångs-LOV ) som tvingar landstingen att alltid ge privata vårdcentraler rätt att starta oavsett behov.

” Införa ett förbud mot att köpa sig före i kön i offentligt finansierad vård.

” Ge medborgarna insyn i vårdbolagen genom att införa offentlighetsprincipen inom hela vården.

2 kommentarer

Vad är det för idioter som tänder eld på bilar

Av , , 2 kommentarer 2

Vad är det för idioter som tänder eld på bilar. I Västsverige men även i Skåne tände man eld på ett flertal bilar men i Göteborg och Trollhättan var det flest, totalt runt hundra bilar. De som gör sånt här och det finns säkert någon ledare bakom kan inte ha allt hemma i huvudet. Vad detta är för nöje är svårt förstå men det är klart tror jag att det är någon grupp som ligger bakom och polisen tror sig ha kännedom om vilka som ligger bakom.

Hoppas att polisen fort får tag i dom och de får ställas inför rätta och får låsas in på long tid. Detta är obegripligt och jag håller med statsministern när han tar i och säger vad fan håller ni på med . Det han sa går att lyssna på för det här var i P1 som ska intervjua alla partiledare. Jag för min del tror på samma medicin som jag sa när det var djurrättsaktivister som gjorde olika former av attentat, de som sysslar med sånt här ska buris in på lång tid lång tid och så måste det bli när det är mordbrand

2 kommentarer

Socialdemokraterna vill höja pensionerna

Av , , 2 kommentarer 1

Socialdemokraterna vill höja pensionerna. Det är de äldres tur att få några kronor extra att leva på. De borgliga har gapat och skrikit om pensionshöjningen att det är de tjänat mer eftersom de inte fatt att det kommer nya pengar till pensionsfonderna. Dels som du senare kan läsa genom att avgiften höjs. Jag är också besviken på att vissa företagare inte vet hur en förhandling går till. Det är löntagarna som får stå detta det räknas av i lön eftersom varje krona tar en del av löneutrymmet. Här kan du läsa lite mer om pensionslöftet och även lite mera runt detta.

Vi vill höja pensionerna  vad vill de borgerliga partierna och SD?
I regeringsställning valde alliansen att införda den orättvisa pensionärsskatten. Nu kan de inte säga om de ställer upp på vårt förslag om höjda pensioner eller inte. De borgerliga ledamöterna i pensionsgruppen har gått så långt att de kallar förslaget orättvist. Vi tycker tvärtom att höjda pensioner är moraliskt rätt. I vårt Sverige ska den goda ekonomin komma alla till del, inte minst dig som slitit hela livet för att bygga upp vårt samhälle. Frågan är vad de borgerliga och SD egentligen är beredda att göra för Sveriges pensionärer?

Vi vet att många äldre oroar sig över sin ekonomi och om pensionen kommer att räcka till. Vi socialdemokrater tror på ett starkare samhälle, där alla ska få en pension som går att leva på. Där den orättvisa skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer avskaffas.

Mot detta står alliansen, som införde pensionärsskatten i regeringsställning och som nu inte kan säga om de ställer upp på vårt förslag om höjda pensioner med upp till 600 kronor per månad, eller inte. Alliansens ledamöter i pensionsgruppen har gått så långt att de kallar förslaget orättvist. Vi tycker tvärtom att höjda pensioner är moraliskt rätt. I vårt Sverige ska den goda ekonomin komma alla till del, inte minst den som slitit hela livet för att bygga upp vårt samhälle.

Därför vill vi socialdemokrater:

” Höja garantipensionen och bostadstillägget för de pensionärer som har det allra tuffast ekonomiskt.
” Höja pensionen med upp till 600 kronor i månaden för dem som har en inkomstpension på 9 000 17 000 kronor per månad. Det handlar om personer som slitit i ett helt yrkesliv i lågavlönade jobb.
” Avskaffa pensionärsskatten helt till 2020.
” Förstärka det allmänna pensionssystemet genom en höjning av arbetsgivarnas inbetalningar.

Vi har hittills sänkt skatten för över 1,7 miljoner pensionärer. Vi har också höjt bostadstilläggen och fördubblat tandvårdsbidraget  två gånger. I genomsnitt har pensionärernas ekonomi förbättrats med 13 000 kronor per år. Det är viktiga pengar för de med lägre pension.

Detta är en bra början. Men det är ändå bara en början. Vårt långsiktiga mål är att pensionen ska vara minst 70 procent av lönen. Alla förtjänar en trygg och värdig pension.

Pension ska vara något att se fram emot, och inte betyda fattigdom. Den 9 september kan du ta ställning för en rättvis pension   valet är ditt! (

2 kommentarer

Folkomröstning om välfärden

Av , , 2 kommentarer 0

Folkomröstning om välfärden. Det är det valet handlar om. Jag är helt säker på att de flesta bloggläsarna förstår att mindre pengar ger mindre och vise versa. Den moderata skattesänkningar kommer att slå mycket hår mot välfärden men de har av taktiska skäl inte talat om var de ska skära ner. Sänker man inkomstskatten måste de höja någon annan skatt. Det är inte bara välfärden som kommer att drabbas utan skolan, sjukvården eller annan verksamhet som kommer till kommunerna via statsbidragen. Pensionssystem ska vi också tillföra nya pengar för pension till låginkomsttagare. Det är inte som de borgliga säger att det ska tas ur de fonder som redan är avsatt till var och av oss som jobba.

I stunder då livet är ömtåligt behöver samhällets stöd vara starkt. Det här valet kommer att bli en folkomröstning om vår gemensamma välfärd. Som en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid går vi till val på att förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar i kommuner och landsting.

Det är välfärdens hjältar  undersköterskor, vårdbiträden, barnskötare och fritidspedagoger  som bär upp välfärden i Sverige. Men framöver ser vi en betydande brist på personal med rätt utbildning, samtidigt som många fortfarande har otrygga arbetsvillkor.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har investerat i välfärden, istället för att sänka skatterna. Det har lett till 100 000 fler anställda. Dessutom ska alla kommuner införa rätt till heltid och fasta anställningar för nyanställda, tack vare kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL. 

Idag föreslår vi ytterligare reformer för att göra det mer attraktivt att jobba med omvårdnaden av våra barn och äldre:

Minst 90 % av de anställda inom landets kommuner ska vara tillsvidareanställda. Garanterad tillsvidareanställning på heltid till alla som slutför vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet
Fler utbildningsplatser för undersköterskor och för vidareutbildning på yrkeshögskolan
Låt proffsen vara proffs  avskaffa minutscheman i hemtjänsten.
Investeringarna i välfärden ska öka med minst 65 miljarder jämfört med 2014. Välfärden ska alltid gå före skattesänkningar

2 kommentarer

Donald Trump förolämpar folk

Av , , Bli först att kommentera 0

Donald Trump förolämpar folk. Följande fanns att läsa i en artikel i Omi. USA:s president Donald Trump har en stor arsenal av förolämpningar som han riktar mot sina kritiker. Men när det kommer till kvinnor och afroamerikaner handlar förolämpningarna konsekvent om lågt IQ  eller dumhet . Det skriver David Smith i en analys i The Guardian och hänvisar till en sammanställning som gått igenom hundratals gånger som presidenten kallat sina motståndare för dumma .

Trump riktar samma kritik mot svarta atleter, svarta journalister och svarta kongressledamöter. Han attackerar deras intelligens. Hans rasistiska tendenser är inte ens gömda längre , skriver Peter Wehner, som arbetat i tre republikanska administrationer, på Twitter som tidningen citerar.. slut citat

Att han använder rasistiska uttalen har satt sina spår. De rasistiska organisationerna har också fått dem att vakna till liv. De har redan gjort manifestationer som lett till våld och sammanstötningar med andra. Det här kommer att leda till stora intärna konflikter framöver och jag tycker att en del tidningar gör det bra som analyserar vad som händer där Trump far fram. Tänk om han går så långt att gör sak av sitt hot att stänga tidningar då gör han som diktatorer brukar göra.

Bli först att kommentera

S vill se integrerad vård

Av , , Bli först att kommentera 0

S vill se integrerad vård. Det här redovisades i Svt text i går.Regeringen vill att sjukvård och äldreomsorg går ihop under samma tak, för att minska kostnader och höja kvalitén. Det rapporterar SR Ekot.

Modellen används i Skottland, och nu vill regeringen att svenska kommuner och landsting går samma väg mot integrerad vård. Annars kan tvingande lagstiftning vänta, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Skotska äldrevårdschefen Joanna Macdonald säger att antalet sjukhusdagar i Skottland minskat med fem procent sedan det infördes. Bara vi slipper en ny skatteväxling kanske det blir bra men erfarenheterna från hemsjukvården kan ifrågasättas

Bli först att kommentera