Vägarna måste fungera och vara farbara

Vägarna måste fungera och vara farbara. Vägtransporter får Sverige att fungera. De sluter klyftan mellan stad och land. Satsningar på vägunderhåll på landsbygden är därför en viktig och självklar del i bygget av ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Sverige är ett av Europas till ytan största länder. Många är beroende av bilen för att kunna resa till arbetet och för att ha ett fungerande familjeliv  men också som en frihet och en möjlighet för att upptäcka platser bortom hemstaden.

Vi kan inte skattesänka oss till bättre vägar. Det kräver tvärtom investeringar. Den S-ledda regeringen har gjort flera riktade insatser mot vägunderhåll i landsbygd. Det har varit framgångsrikt men mer behöver göras. Därför vill vi under nästa mandatperiod satsa ytterligare en halv miljard kronor årligen på att förbättra vägarna på svensk landsbygd.

Syftet med förslaget är att höja vägstandarden på landsbygden genom att bekämpa tjälskador, potthåll och öka bärigheten. Med förbättrad bärighet följer också möjligheter till tyngre transporter på större del av vägnätet.

Förslaget i korthet:

500 miljoner årligen till vägar i landsbygd förbättrar vägstandarden, ger fler arbetstillfällen och underlättar arbetspendling.
Trafikverket ansvarar men ska samråda med regionala aktörer så att medlen kommer till nytta så fort som möjligt.
Fokus ligger på bärighet, beläggning och tjälsäkring.

En kommentar

  1. erot

    Botsmarksvägen från Vindeln är en skandalväg som varit fruktansvärd i minst 20-25 år,Först nu (2018) ska den restaureras(delvis) och blir klar till hösten,det lär inte finnas pengar till hela sträckningen, Buberget-Vindeln omfattas inte av renoveringen. Om vägen gått mellan tex Stöcksjö-Sörmjöle så hade den varit klar för 2 decennier sedan. Kring städerna då finns det pengar men inte en bit in i landet.Vilket parti tycker du att man ska rösta på?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>