företag blogg

När är det dags att anställa?

Av , , Bli först att kommentera 0

Ibland kan det vara svårt att hinna med både att bära upp ett företag och att fundera på när det är dags att expandera. Du kanske känner att du skulle kunna spendera din tid på bättre sätt än att sitta och uppdatera filer och avtal och gå igenom veckans försäljning, men du vet inte riktigt hur du ska lösa det. Det skulle kunna vara så att det är dags för dig att anställa mer personal.

Men att fatta beslutet att anställa är ett svårt sådan. Dels för att det är tidskrävande att hitta rätt kompetens och dels för att det i slutändan kommer att kosta pengar att anställa mer personal. Om du står i valet och kvalet kan de här tipsen vara till hjälp:

1.  Hur hög standard kan jag idag hålla gentemot mina kunder? Hur hög vill jag att den ska vara?

Om du känner att du inte kan leverera tillräckligt mycket, tillräckligt snabbt eller med tillräckligt hög kvalitet gentemot dina kunder kan det vara dags att tänka om. Om de inte får det de vill ha av dig kommer de att gå till någon annan. Överväg ifall det finns sätt på vilka du kan effektivisera kommunikationen med dina kunder och ifall du kan standardisera din affärsmodell.

2.  Hur mycket tid har jag idag till att nätverka och värva nya kunder?

Utan nya kunder kommer ditt företag att stagnera. Det krävs omsättning för att kunna utveckla nya produkter eller tjänster, och utan nya produkter och tjänster kommer du inte att kunna få några nya kunder. Om du känner att du inte riktigt hinner med den extroverta biten, att hitta och knyta kontakt med nya kunder eller samarbetspartners, överväg att omstrukturera ditt företag för att ge dig den tid som behövs.

3.  Har jag tillräckligt med servicepersonal för att tillhandahålla den servicenivå jag vill ha?

Ibland kan något så enkelt som en dedikerad receptionist göra mycket för att förhöja intrycket nya kontakter får av ditt företag. Det kan också ge dina möten en förhöjd känsla av kvalitet och därmed ingjuta större förtroende för dig och ditt företag i dina potentiella kunder. Om du känner att ni sviktar inom området kan det vara dags att överväga nyanställning.

4.  Kan jag, med hjälp av en större personalstyrka, öka företagets omsättning?

Även om det är spännande och roligt att fundera på olika sätt som ditt företag kan växa genom en utökad personalstyrka är det väldigt viktigt att komma ihåg att all ny personal kommer att kosta företaget pengar. Det är därför också viktigt att du funderar på hur pass mycket du kan förvänta dig att höja era inkomster genom att anställa mer personal. Om du kommer fram till att vinsterna inte kan ökas tillräckligt för att göra en ny anställd värd mödan och pengarna är det bättre om du riktar din uppmärksamhet mot andra sätt på vilka du kan förhöja er lönsamhet.

Om du nu har övervägt allt detta och kommit fram till att lösningen på era problem förmodligen är nyanställning är det dags att börja fundera på hur detta ska gå till. Om du inte tänker efter i förväg kan du komma att rekrytera fel och sen sitta fast med ett felaktigt beslut under lång tid framöver.

  • Inom vilket område behövs ny personal mest? Service, back-office eller administration?
  • Vilka egenskaper krävs hos den eller de som ni anställer?
  • Hur lyder den precisa definitionen av rollen som behöver tillsättas?
  • Hur mycket får det kosta för att fortsätta vara lönsamt?
  • Hur ska den nya kollegan introduceras i arbetet? Vem ska lära upp personen?

Att tänka efter före är viktigt när det kommer till rekrytering. Att hitta rätt person är alltid det allra viktigaste. Försök också att tänka på att personen ni anställer måste passa in i just er situation och förstå just era egenheter. Ett företag med bas på landsbygden kanske till exempel ska välja att hitta personal som är duktig på att kommunicera i textform, över telefon eller som kan sköta kundkontakter över internet i stor utsträckning. Ett företag beläget i ett storstadsområde som till exempel Stockholm kanske måste se till att rekrytera mer seniora executives som kan inge förtroende för att hålla kunder och övrig personal kvar i ett väldigt föränderligt klimat.

När du övervägt alla för- och nackdelar och kommit fram till vad det är ni faktiskt behöver är det bara att sätta igång. Kompetensen du behöver finns där ute, det krävs bara att du hittar den.

Bli först att kommentera
Etiketter:

Utveckla dina ledare!

Av , , Bli först att kommentera 1

Företag behöver bra chefer för att lyckas med den dagliga driften i verksamheten. Samtidigt har dessa personer också en stor betydelse i organisationens ständiga utveckling. Det är därför viktigt att vårda ledare på rätt sätt. Genom att ge dem stöttning och möjlighet till kontinuerlig utveckling, gör företag det möjligt för dem att så bra som möjligt kunna utföra sitt arbete.

Det finns företag som formar sin organisation genom att samla ihop de bästa idéerna från flera bästsäljande affärsböcker. Därefter skickas denna information ut till chefer att forma verksamheten efter. Detta gör dem inte nödvändigtvis till ett bättre företag. Ledarskap och ledarskapsutbildning bör istället utvecklas utifrån företagets egna strategiska plan och den kultur företaget önskar skapa.

Ledarskap är inte bara en lista med kvalifikationer och bra egenskaper, utan det är ett sätt att vara och agera på. Ledare bör givetvis äga en del viktiga egenskaper som enkelt kan lockas fram. Bra chefer skyddar också begynnande ledare, ger dem tid och utrymme för att upptäcka sina egna passioner och sina egna begränsningar. Ledarutveckling måste vara just det, utveckling, inte bara utbildning. När ledare har identifierats, bör de placeras i situationer där de kan utöva sina styrkor och hjälpa dem att förfina dessa inom sig. Det finns olika företag som hjälper företag att identifiera rätt ledare. Vissa företag erbjuder även tjänster för företagsstyrelser som; styrelserekrytering och styrelseutbildning. Ett exempel på ett företag som har tjänster inom området är Michael Berglund med sin styrelseutbildning.

Många organisationer skapar ramar, guider och bygger upp medarbetarnas kompetenser för att hjälpa de anställda att vidga sin syn på verksamheten och se sitt dagliga arbete ur ett större perspektiv. Detta ska också hjälpa till att flytta dem närmare mer ansvar och höja prestationen. Idén i sig är god men ofta kan dessa ramar vara svåra att förstå och bli skrivbordsprodukter om de inte implementeras på rätt sätt. En bra organisation kräver alltid lagarbete, samarbete, förhandlingar och prioritering för att skapa ett heltäckande, förnuftigt och sammanhängande språk. Därför är det viktigt att ha bra ledare som tillsammans med sina medarbetare kan arbeta för att nå gemensamma mål.

Ledarskap, liksom samverkan och coachning kräver tillåtelse, inte motstånd. Ledare vill leda, men de kan inte göra det i en organisation som är toppstyrda och som arbetar med repressiva metoder. Tillåtelse talar för öppenhet, förtroende och mottaglighet för nya idéer. Detta innebär att en chef alltid är villig att lyssna på nya idéer och, i de fall verksamheten tillåter, låta den framväxande ledaren testa. Tillåtelse gör det möjligt för människor att tänka själva. Inga pengar eller belöning kan ersätta inre motivation.

Bli först att kommentera
Etiketter: