Miljö & samhälle, aktuellt

Livets molekyl är DNA - samhällets DNA är byn.

STATSMINISTERNS 1:a TAL TILL SVENSKA FOLKET

Av , , Bli först att kommentera 0

Detta är mitt första tal till svenska folket som nybliven statsminister för partiet ”Ett Fungerande Sverige”

Tack för förtroendet att få kunna få genomföra vårt program för Ett Fungerande Sverige. Tusen tack.

Det här blir inget ett vanligt tal, som statsministrar brukar hålla.

Det kommer att bli många ovanliga punkter.

Många vet ganska lite om mig som person. Den luckan skall jag försöka fylla.

Jag kommer att ta upp ord som MAKT, RESPEKT, CIVILKURAGE och VÄRDERINGAR.

Återigen – Partiet ”Ett fungerande Sverige” vill rikta ett stort Tack för förtroendet att få kunna få genomföra vårt program som regeringsparti. Tusen tack.

Vi skall genomföra det mest viktiga under mandatperioden. Det skall märkas i hela samhället.

Detta tal kommer att röra sig inom ett brett område med utvikningar. Först en kort redogörelse av innehållet.

Jag kommer att ta upp konkreta ÄMNEN och OMRÅDEN och redogöra regeringens syn på dessa.

Ni kommer att få konkreta exempel från krig, från privata situationer m.m. Vidare kommer vi med önskningar riktade till alla er och även direkta uppmaningar.

Jag som person är relativt okänd och tror att många vill veta mer om mig. Tidigare generationer som jag vill hedra har lagt grunden till ett mycket bra land. Vidare skall ni få ganska detaljerade exempel ur min uppväxt. Det är där min värdegrund och den moraliska kompassen finns.

Och genom att ta exempel ur mina föräldrars uppväxt och liv får ni – via mina rötter -förmodligen en ännu bättre uppfattning om min person och personlighet.

Givetvis kommer jag att redovisa vad vi skall koncentrera oss på. Det är mycket och det skall gå så fort som det är möjligt.

Först några ord om ordet POLITIK

 

Ordet POLITIK skall få ta en PAUS för oss i Regeringen. Verkligheten det är den vad vi alla upplever! Och vi är helt övertygade om att en majoritet av svenskarna vill att Sverige skall fungera!!

Ordet politik är mer av tankar och teorier.

De övriga partierna får givetvis fortsätta att driva sina politiska frågor.

Men vi – den breda allmänheten – lever ju i den praktiska verkligheten. Och fungerar inte verksamheterna ja då är det många som inte bara blir irriterade utan rent av förbannade, eller tycker att livet, politiken eller samhället är orättvist.

Det är därför vi koncentrerar oss på att verkligheten skall fungera i Sverige. Och det är vi i partiet ”Ett Fungerande Sverige” som tar paus från politiken under vårt genomförande av det vi gick på val till.

Prioriterade OMRÅDEN är juridiken, polisen, skolan och äldreomsorgen inte minst. Alla dessa områden är kända sedan mycket länge. Och mycket lite har gjorts praktiskt, trots många och långa politiska inlägg.

De andra partierna som ingår i regeringsuppgörelsen FÅR och kommer att bedriva politik på vanligt sätt. Vi i ”Ett Fungerande Sverige” har inget emot det.  Vi är inte emot demokrati eller politik, men OM man vill nåt då måste man FOKUSERA sina tankar och sin energi inte bara i regeringen. Utan det gäller också i högsta grad att få myndigheter, och organisationer att arbeta i rätt riktning.

Under nästa mandatperiod är vi nog klara med att få Ett Fungerande Sverige på plats. Därefter kan även vi i Ett Fungerande Sverige öppna för politik och plocka ner ordet politik från ”lagerhyllan”. Förhoppningsvis gör vi så bra ifrån oss nu att vi kan få fortsatt FÖRTROENDE längre fram. Men vi skall inte ta ut något i förskott. Det gäller att visa resultat först.

Nu över till ordet MAKT

 

För ca 75 år sedan blev det kaos inte bara i Europa utan i hela världen. Det var en person med mycket MAKT som satte igång ett världskrig. Men det är inte bara Hitler som har haft mycket makt.

Makten är i sig neutral – det handlar om vem som får den och använder den. MAKT kan användas positivt eller negativt – dvs man gör goda gärningar eller missbrukar den.

Och ALLA VI har makt. Alla ni som är här, lyssnar/tittar på utsändningen eller oavsett var ni befinner er har – MAKT. Det kan vara en ny tanke för många, men faktum kvarstår. Som ung lärarvikarie fick jag ordning på en minst sagt orolig klass genom att tala med dem om deras makt. Resultatet blev en lugn klass genom att eleverna tog till sig sin del av makten.

Svenska folket använde sin makt i valet för att denna Regering med partiet Ett Fungerande Sverige kunde bildas.

Jag vill tacka för det STORA FÖRTROENDET än en gång.

Det här betyder – Svenska folket – att vår – dvs Regeringens – makt är beroende av ER makt – allmänhetens makt. Det i sin tur innebär att denna regering står i svenska folkets tjänst – denna regering ÄR TILL FÖR FOLKET, och skall göra att folkets verklighet i Sverige fungerar.

Det är det är som är vårt UPPDRAG!

 

Fortsättning följer med bland annat tidigare insatser

”att Sverige har erfarenhet av att fly från krig och att ta emot flyktingar.”

 

 

 

Del 2

GRUNDEN  -  tidigare generationer

Alla har vi en grund i tidigare generation. Jag beundrar och hyllar tidigare generationer. Vi alla är skyldiga dem ett stort TACK för att de lagt grunden för ett bra land.

Mitt personliga  liv är okänt för er. Jag vill ändra på det genom att ge insyn i min mors uppväxt. Där finns nämligen basen för min värdegrund.

Min mor, Linnea, hade 11 syskon. Varje barn fick beroende på ålder och lämplighet ett ansvar. Äldsta barnet, en pojke, var en vinter och körde timmer med häst och släde när han var 10 år – 3 mil hemifrån. En annan pojke hade hand om hönsen. Min mor var knuten till jordbruket. När hon var 12 år tog hon och en syster upp 60 tunnor potatis. När hon var 14 år jobbade hon i timmersorteringen på finska sidan ute i havet utanför Torneälvens utlopp. Hon kunde inte simma. När hon var 16 började hon som piga. Där träffade hon drängen, Erik, som hade hand om hästarna. Det är mina föräldrars bakgrund.

Min mors familj bodde i ett kallt hus med endast en spis i det stora köket och en kakelugn i föräldrarnas sovrum. Det fanns inga andra värmekällor och inget vatten eller avlopp. Den andra halvan av huset var en så kallad islada.

Alla tolv (12) barnen var ju inte födda samtidigt, men det fanns tillräckligt många i köket vid läggdags. Ofta uppstod det lite bus eller stoj. Ett av barnen hade alltid koll på dörren in till föräldrarna. Så fort handtaget rördes blev det totalt tyst och lugnt i köket. Detta visar på vilken respekt och disciplin man visade sina föräldrar.

År 1944 – Sverige har erfarenhet av ”att fly från krig” och att ta emot flyktingar

 Jag är född i augusti 1944. Den sommaren bodde vi 25 mil norr om Haparanda vid Finska gränsen. Det var mycket oroligt ute i världen. Den 6 juni hade det stora anfallet mot Hitler börjat – dagen D – med en enorm invasion på Normandiets kust. Min mor hade redan fattade beslutet att åka till sitt föräldrahem i Haparanda. Jag är född i kammaren hos morfar i området Nassua. (Kasta om de två sista bokstäverna och vi är i Nassau.)

Den svenska militären hade mobiliserat och hela gränsen bevakades av svenska soldater.

Man ville förhindra att tyskarna togs sig genom Sverige på sin väg till Norge.

Det fanns ca 55 000 potentiella flyktingar i norra Finland. Det gjordes förslag till planering av mottagningen vid Milo-staben i Kalix. Ett stort område norr om Haparanda förbereddes för karantän av alla djur – kor, hästar osv – som flyktingarna hade med sig. Det var en ström hela sensommaren ända fram till att kriget började. Det fanns två hygienlinjer – en för kvinnor och en för män. Det var finsk bastubad och tvättning med lusmedel. Tänk att man var så förutseende för mer än 70 år sedan.

I september bröt kriget ut i norra Finland – bara precis på andra sidan gränsälven.  I Torneå stad bytte tyskarna ut militärförband innan kriget började i själva staden. ”Det brinner hos Grannen”. Haparandapojkarna har givit ut skrifter om detta.

MIN BAKGRUND

Jag vill passa på att ge er bakgrunden och en bild av min uppväxt. Dee värderingar som fanns då och mina personliga egenskaper.

Jag har inte fått lika tuff uppväxt som mina föräldrar – långt därifrån. Däremot jag har fått ständiga uppgifter eller småjobb ända sedan 5-års ålder.

Jag är en i grunden snäll och omtänksam person. En yngre kusin bodde hos oss när jag var i 10-årsåldern. Jag minns hur jag skyddade honom i olika situationer. Och en gång var omsorgen så stark att jag liksom hade moderskänslor i den situationen. Jag kommer ihåg tydligt, att jag tänkte ”vad är detta”. Sedan är jag född med en enorm energi, ett bra minne, lätt för att snappa upp nya saker. Jag har lätt för att fatta beslut, speciellt svåra sådana. Alla dessa egenskaper har jag fått från mina tidigare generationer – det är mitt arvegods. Jag var så kallad lilldräng i ett par år efter 10-årsåldern. Den bonden har lärt mig något av de viktigaste i livet. Han sade det aldrig i ord utan visade det i handling. , Jag kom på det själv när jag var vuxen – och insåg plötsligt vilken god förebild han var.

Sedan vill jag säga att här i pannan dvs hjärnan är det inskrivet ANSVAR obs stora bokstäver.

PERSONLIGT EXEMPEL

Jag skall ge ett exempel som klargör en del vem jag är. Vi hade åter flyttat till en liten gränsby 25 mil norr om Haparanda i september-oktober. Året är 1952, jag är 8 år. Vid Lucia skulle vi få nya grannar. Jag har alltid varit hjälpsam, så också nu. Så jag sa till grannarna att jag ville följa med och hjälpa till med flytten. Samtidigt ropade mor in mig till middag. Jag åt fort och skyndade mig ut, och ser att grannens bil är borta. Det här är norr om Polcirkeln och december, det betyder mörker och vinter. Jag beslutar att sparken och drar iväg mot grannbyn, trots att jag aldrig varit dit. Det är lagom kallt och bra sparkföre – spark, spark och åter spark. Till slut kan jag ana att det finns hus där framme och kommer ganska snart in i byn. Då slår det mig ”var bor dom?”. Vid en ensam väglykta behöver jag inte fundera – där kommer den blåa Taunusen. Jag vänder sparken och sparkar hem – och vägen tillbaka är lika lång, men känns inte lika lång nu. När jag kommer in frågar mor ”var har du varit?”. Ute och sparkat är det korta svaret. Jag ljög aldrig för mina föräldrar. Det var inte viktigt för mig att tala om att jag varit till grannbyn – för att stoltsera – så min mor förblev ovetande om detta.

De egenskaper jag vill lyfta fram är att kunna ta beslut snabbt även om de är svåra, ha vilja, energi och uthållighet att genomföra beslutet.

Senare fick jag reda på avståndet till grannbyn, och det visade sig att jag sparkat 16 km på ca 1,5 timme.

KVINNOEXEMPEL

Samma år -1952 – fick min mor med sig de andra kvinnorna i byn, med syfte att skaffa byabelysning till den över 2 km långa byn, som var helt mörk på kvällarna. Hon hade skaffat en offert från Vattenfall. Kvinnorna jobbade hemma med att sticka, sy och tillverka saker. Ofta samlades de några för att umgås och fortsätta arbetet för byabelysningen. Ibland samlades nästan alla familjer. En sådan samling var hos oss i mellandagarna 1952. (Min syster och jag hade fått en speciell julklapp av två Boråskillar som besökte oss tidigare på sommaren i Ha-da. Därför kan jag datera detta så exakt.)

Kvinnorna umgicks i vårt stora kök samtidigt som de arbetade. Jag märkte att gubbarna bara var statister. Det var kvinnorna som var de viktiga. De var de som var de EXECUTIVA, för att använda ett modernt ord. Vi ungdomar var väldigt glada när så vi hade en upplyst by. Vi samlades ute på landsvägen och vi blev fler och fler.

Jag har således vuxit med en åsikt att kvinnor och män är lika mycket värda. Och att kvinnorna faktiskt kan genomföra stora projekt. I vuxen ålder fick jag en gång kommentaren ”du lyfter upp kvinnorna för högt”. Jag vidhåller ståndpunkten att kvinnor och män kan vara varandras jämlika.

Och för mig kan samspelet i ett parförhållande kvinna-man vara något av livets höjdpunkter.

Jag har själv upplevt det.

 

Del 3

STATSSKULD

Jag berörde 2:a Världskriget i samband med min uppväxt. En kort beskrivning som berör Finland är att: Finland och Tyskland hade en gemensam pakt. Tyskarna förlorade den långa kampen i Leningradområdet och flydde in i Finland. Sovjet krävde att Finland skulle driva ut tyskarna. Ett naturligt land var Norge som redan var ockuperat av tyskarna. Det innebar en lång marsch från södra till norra Finland för tyskarna. Det uppstod krigshandlingar på många ställen.

Sovjet tog Karelen och krävde ett stort KRIGSSKADESTÅND av FINLAND. BEFOLKNINGEN visade CIVILKURAGE och tog saken i egna händer. De skänkte alla privata guldsaker, ringar, armband, halsband m.m. för att betala SKADESTÅNDET. Man måste ju känna beundran och RESPEKT för ett sådant agerande. Det här visar att VÄRDERINGARNA i Finland var snarlika de som vi hade. Det är inte konstigt för Tornedalen är ju ett gemensamt kulturområde oavsett var gränsen mellan länderna går. Tyvärr räckte pengarna från guldet inte och Sverige gick med på ett lån. Jag vill passa på att ge en ELOGE till Tage Erlander som efterskänkte detta lån 1963.

 Nu vänder jag mig till HELA DEN SVENSKA BEFOLKNING med en ÖNSKAN

Först vill jag upprepa det jag sa inledningsvis om makt. Den här regeringens makt är ju underordnad er makt. Det är ni som givit oss makten att skapa ”Ett fungerande Sverige”.

JURIDIKEN och LAGBOKEN – granskas i domstolarna – där upptäcker man att lagarna ser ut som ett nät, men att det förekommer hål av olika storlekar i detta nät. En del HÅL verkar onödigt stora. Lagarna skall gås igenom och de stora HÅLEN skall bort. Och som ni vet tar det väldigt lång tid inom juridiken. Men det finns en betydligt snabbare lösning. Det går ut på att svenska folket använder sin makt och visar civilkurage och agerar i enlighet med lagens ANDA och inte utnyttjar HÅLEN i lagarna. Det är enligt uppgift många – alltför många – som fiskar i välfärdssystemet. Ställer ni upp på det?  Vill ni att vi i Sverige skall visa samma värderingar som befolkningen i Finland visade genom att skänka sitt guld – Ja eller Nej! Det gäller således att visa RESPEKT för AVSIKTEN OCH ANDEMENINGEN med lagstiftningen. Samt att ta ANSVAR. (P A U S att pusta)

Det här området, är det mest besvärliga att åtgärda för regeringen – därför BEHÖVER VI ER HJÄLP. Det är mycket tidsödande och tar onödiga resurser från annat som kan åtgärdas snabbare. Oj om vi slapp alla dessa utredningar plus domstolsförhandlingar med advokater. Allt detta kostar stora pengar. Tänk vad vi skulle kunna göra för ÄLDREOMSORGEN.

Forskare har upptäckt att små barn kan i tidig ålder skilja på RÄTT och FEL. Då borde väl vuxna också kunna det – eller ……?

Nu vänder jag mig till er NYSVENSKAR med en ÖNSKAN för ER att LÖSA.

 

40 000 Fyrtiotusen KÖNSSTYMPADE kvinnor. Jag har bara en ÖNSKAN – SLUTA, SLUTA NU DIREKT med detta BARBARI.

Låt i stället era DÖTTRAR växa upp och UTVECKLAS till sin MAXIMALA FÖRMÅGA eller fulla POTENTIAL. VARJE person – VARJE BARN  – vill lyckas och vill visa upp vad hon/han åstadkommit. Då de nått en framgång kan ni som föräldrar vara STOLTA över era barn.

Nu är barnen STYMPADE – STYMPADE för resten av LIVET. Hur kan ni vara stolta över att ha stympat era döttrar?

Jag vill inte se eller höra talas om dessa traditioner mer – PUNKT SLUT.

Dåliga TRADITIONER från Balkan, Mellanöstern och eller andra områden får inte slå rot i Sverige – DE MÅSTE BORT.

BORT – SLUT

Försvinner detta och blir det ett slut på Dåliga TRADITIONER är ni mycket VÄLKOMNA.

Många av ER – rättare de FLESTA av ER – sköter er på ett UTMÄRKT sätt. NI är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

ANVÄND ER        MAKT på ett POSTITIVT sätt

       -”-        ”          CIVILKURAGE

     -  ” -       ”          ENERGI

     -  ” -      ERA    KOMPETENSER & KUNNANDEN

     -  ” -        ”        NYA TANKAR & IDEÉR

Jag hoppas att NI – med ert BATTERI AV RESURSER – vill vara med och BYGGA ett STARKT land – ett STARKT Sverige.

OCH ni skall SE  – ATT DET VÄXER FRAM EN NY KULTUR.  STÄMNINGEN kan förändras till det bättre.  Sverige kommer då att blir ett helare land, ett mer sammanhållet land.

 SKOLAN och ÄLDREOMSORGEN

Jag har i det längsta försökt undvika att rikta kritik mot tidigare politiker. Men när vi kommer till SKOLAN och ÄLDREOMSORGEN då kan jag inte tiga. Dessa två grupper är de som har svårast att få sina röster hörda. De har ingen plats hos varken gårdagens eller dagens politiker! Jag vill beteckna detta som skamligt. Jag skäms som svensk att behöva konstatera att ungdomar och äldre inte har samma människovärde som mellangenrationen.

 

SKOLAN

Skolan behöver behandlas för sig för skolan befinner sig i en mycket komplex situation.

När det gäller skolan så är det alltför många politikerfingrar som varit i skolans syltburkar. Men det har varit teorier. Ingenting har varit baserat på gedigen erfarenhet. En statsminister ”kapade lärarkåren vid fotknölarna” bara för att ta ett exempel på ”misshandeln” av skolan.

När jag gick i skolan var man tvungen att välja. Ett av valen var gå realskola eller inte gå där. Sedan kom motsvarande val när det gällde gymnasiet. Nu går man från förskola till gymnasiet i nästan samma kommunala organisation och utan stora val.

Min åsikt är att varje människa växer när man tvingas ta avgörande val. Och varje val är ju en träning i att ta beslut. Denna möjlighet får inte dagens ungdomar. Det liksom ingår i ”curlingfilosofin”.

  Pedagogiken på min tid var baserad på mycket välutbildade lärare som hade gedigna kunskaper i sina ämnen. Vi hade doktorer, docenter och speciallärare i många ämnen. De flesta var även bra på att förmedla sin kunskap. Men måste ju erkänna att det fanns några utan pedagogisk talang. När läraren berättad ja då lyssnade vi. Jämför med raderna i Dan Anderssons dikt ”Omkring Tiggarn från Loussa”  (SPELA MUSIK)  www.youtube.com/watch?v=Sqn-ZlVDlsE  Cachad

Gunde Johansson – Omkring tiggarn från Loussa

https://youtu.be/Sqn-ZlVDlsE     Markera ctrl-klicka

https://youtu.be/Sqn-ZlVDlsE

Omkring tiggarn från Luossa

Text: Dan Andersson (ur ”Svarta ballader”, 1917)
Musik: Gunde Johansson, 1952

Omkring tiggarn från Luossa satt allt folket i en ring
och vid lägerelden hörde de hans sång.
Och om bettlare och vägmän och om underbara ting
och om sin längtan sjöng han hela natten lång:

”Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången,
det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt.
Hören – något går och viskar, går och lockar mig och beder:
Kom till oss, ty denna jorden den är icke riket ditt!

Jag har lyssnat till de stillsamma böljeslag mot strand,
och de vildaste havens vila har jag drömt.
Och i anden har jag ilat mot de formlösa land,
där det käraste vi kände skall bli glömt.

Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar bleka,
ur bekymnrens födselvånda steg vårt första jämmerljud.
Slängdes vi på berg och slätter för att rumla om och leka,
och vi lekte älg och lejon, fjäril, tiggare och gud.

Satt jag tyst vid hennes sida, hon, vars hjärta var som mitt,
redde hon med mjuka händer ömt vårt bo,
hörde jag mitt hjärta ropa, det du äger är ej ditt,
och jag fördes bort av anden att få ro.

Det jag älskar, det är bortom och fördolt i dunkelt fjärran,
och min rätta väg är hög och underbar.
Och jag lockas mitt i larmet till att bedja inför Herran:
‘Tag all jorden bort, jag äga vill vad ingen, ingen har!’

Följ mig, broder, bortom bergen, med de stilla svala floder,
där allt havet somnar långsamt inom bergomkransad bädd.
Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder,
mitt i guldomstänkta dimmor i en rosenmantel klädd.

Må de svarta salta vatten svalka kinder feberröda,
må vi vara mil från livet innan morgonen är full!
Ej av denna världen var jag och oändlig vedermöda
led jag för min oro, otro, och min heta kärleks skull.

Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga,
där i vila multna vraken och de trötta män få ro.
Aldrig hörda höga sånger likt fiolers ekon sjunga
under valv där evigt unga barn av saligheten bo.”

Berättelser har i alla tider fascinerat människan. Barn älskar att höra någon typ av godnattsaga. Det visar att pedagogik kan bero på enkelhet – kunskap och berättarförmåga.

Någon typ av insatser för att åstadkomma förbättringar inom skolans värld kommer vi att göra. Men just nu uppvisar skolan en salig röra. Så vi måste sortera ut vad som är RÄTT SAK ATT GÖRA. Jag nöjer mig inte med att göra en sak RÄTT – det måste vara RÄTT SAK!!

Man måste koncentrera sig och göra RÄTT SAK – det är det som gör skillnaden.

Lotta Gröning belyser att det finns ännu fler ”PROBLEM”  inte inom skolan men som berör skolan genom att rikta strålkastarna på de fattiga kommunerna med sin skarpa penna i Expressen den 8 oktober 2016. Gröning ger 4 exempel i sin krönika och det är Lärarförbundet, skolkommissionen, att ansvariga politiker struntar i de små skolorna och till slut en annorlunda behandling av rika Vellinge jämfört med den lilla kommunen Ljusnarsberg som är sämst i Sverige. Hon gör ingen rangordning av dessa. Men nog torde det allvarligaste vara den sista punkten. Rika Vellinge kan själv avgöra hur många elever som skall tas emot. Fattiga Ljusnarsberg däremot tvingas ta emot den tilldelade volym som bestäms ”ovanifrån”. Man kan konstatera att för Ljusnarsberg finns inte det kommunala självbestämmandet i denna fråga. Och det är ju märkligt eftersom Vellinge verkar ha det.

Det jag reagerade starkt på i Grönings krönika att officiella Sverige gör statistik av snedvridna regler och utpekande i stället för att göra något åt problemet – dvs hjälpa de fattiga kommunerna.

Mitthögskolan

Jag var med och byggde upp kemin vid Mitthögskolan i Sundsvall på 70-talet. Samtidigt byggdes Linköpings universitet. Skillnaden mellan dessa två orter var att i Linköping utgick statliga medel till alla byggnader medan Sundsvalls kommun fick bekosta byggandet själv. Jag fick god insyn i detta då kommunen anlitade mig som byggrådgivare för kemilokalerna. Meriter för detta hade jag från Umeå universitet då vi ökade antagningen från 32 till över 100 elever på en sommar. (Samtidigt ökade man med hela 2 st fler antagna på Läkar-utbildningen och kom upp till 49 elever!)

Med tanke på att detta var det sk röda Ådalen där kommunen inte fick statsbidrag och att det var 70-talet med ren S-regering så förefaller detta som en svårförståelig politik.

ÄLDREOMSORGEN

 Jag måste börja med att beklaga de äldre för att de fått lida och kämpa i vardagen för att få det att fungera. Det har ”fått betala” genom att få sina liv beskurna till mycket små omständigheter.

Och jag vill beklaga Sverige – ett mycket rikt land – att inte ha förmåga eller vilja att ge de äldre den ålderdom de så väl förtjänat. Det är ju faktiskt en grupp som inte orsakat staten problem i form av brottslighet, överkonsumtion eller annan form av oönskat liv i brottslighet. Nä det har nog varit en av de skötsammaste grupperna.

När det är SAGT, så vill jag med KRAFT och BESLUTSAMHET meddela att ÄLDREOMSORGEN kommer att vara ett PRIORITERAT område under hela vår regeringstid. Här skall vi satsa. Och inte spara på krafterna.

Och om övriga Sverige visar CIVILKURAGE, på sätt jag beskrivit tidigare, då blir det betydligt enklare att hitta finansiering till ÄLDREOMSORGEN.

 

 

POLISEN

Nu kommer vi till en MYCKET VIKTIG ORGANISATION– POLISEN.

Jag har i alla fall lärt mig att man i samband med förändringar där personalgrupper ingår som viktiga resurser då har man – BARA EN CHANS. 

Även här är det viktigt att göra RÄTT SAK!

Jag har så pass ERFARENHET att jag ALDRIG tagit jobbet, om jag inte fått BYGGA en HELT NY ORGANISATION, dvs UNDER HELT NYTT NAMN.

Personalen inom polisen har nyligen varit med om en omorganisation – men tyvärr måste vi göra om mycket. Därför att Polisen UTGÖR GRUNDVALEN för en RÄTTSSTAT. Det är därför den måste fungera – och inte bara fungera sisådär utan optimalt till nära 100 procent.

Det poliskåren upplevt under omorganisationen måste nog betecknas som kaotiskt.

Dagens misslyckade omorganisation kan liknas vid att det finns en familj som hittar ett gammalt hus, som behöver renoveras. Familjen ser en enorm potential i huset. De bestämmer sig för att köpa objektet och samtidigt sälja sitt nuvarande boende, för att få pengar till renoveringen. De skall alltså bo i huset samtidigt som de renoverar och bygger om. Efter ett par år med misslyckade renoveringar, frustration och slitningar ångrar de köpet och situationen kanske tom. leder till skilsmässa.

För polisens del hade det ENDA RÄTTA varit att under ett NYTT NAMN bygga en ny organisation. Ett nytt namn innebär en ny juridisk enhet. Det blir enkelt att flytta över fungerande enheter från den befintliga polisen till den nya. Specialstyrkor, såsom Nationella insatsstyrkan, Säpo och piketen är bra exempel. Sedan kan man börja rekrytera personal, vilka testas grundligt före anställning, till sektioner/ avdelningar man har PLANERAT för i den nya organisationen. Kvar lämnar man problemen i den gamla organisationen. Dessa får redas ut senare.

Man sparar framför allt på personal-SLITNINGAR. Man skall vara aktsam om det viktigaste man har – PERSONALEN. RESULTATET av förändringarna – DET blir det man PLANERAT!!

Polisen är självklart PRIORITERAD. Det gäller givetvis den nya organisationen.

Vi har redan satt igång ett projekt och kommer att lägga ner mycket energi och tid på denna YTTERST VIKTIGA ORGANISATION, för att

HELA SAMHÄLLET skall få EN FUNGERANDE POLISORGANISATION!

BILBRÄNDER OCH SKOLBRÄNDER

I det här avsnittet vill jag ta upp bränder av bilar och skolor. De som utför alla dessa bränder är FEGA UNGDOMAR. De skyller ifrån sig och säger att det är Polisens fel.

Jag vänder mig nu till er ungdomar direkt. Innerst inne vet ni att det är ni själva som tänt på. Det är ert eget beslut. Sedan är ni så FEGA att ni inte TÖRS STÅ FÖR ERA EGNA HANDLINGAR. Ni påstår att Polisen kommer och stör er. Javisst så länge ni eller era kompisar säljer droger ILLEGALT – så är det Polisens SKYLDIGHET att ingripa. Ni verkar inte ha förstått att ni har kommit till en RÄTTSSTAT, dvs ett land där det finns lagar och regler. Ni tror att ni kan göra som i era före detta hemländer.

Få se hur många av er som TÖRS ta ert ANSVAR och sluta med droghandel och bränder på egen hand. Ni är tillräckligt gamla för att KUNNA VÄLJA VIKEN VÄG resten av era skall bli!!

Forskare har upptäckt att små barn kan i tidig ålder skilja på RÄTT och FEL. Då borde väl ni som ungdomar också kunna det – eller ……?

Ni kan VÄLJA att antingen LEVA ett LAGLIGT LIV, eller bli misslyckade FÄNGELSEKUNDER.  Det är bara att VÄLJA. Ni spelar tuffa när ni är bland era kompisar, men hur många av er TÖRS verkligen VISA MOD och säga ”NU SLUTAR JAG MED DETTA”. Tyvärr tror jag att det är väldigt få av er som TÖRS.

Jag vill att ni som är FÖRÄLDRAR till dessa ungdomar som håller på med knark och bränder – NI just NI – kan hjälpa dem att VÄLJA rätt VÄG. ANMÄL dem om inget annat hjälper. För det är ju så att det man ångrar i livet – det är det man INTE HAR GJORT. Man ångrar ytterst sällan det man har GJORT. Och det är väl bättre att kunna vara STOLT över att ha RÄDDAT era ungdomar från ett liv som misslyckade FÄNGELSEKUNDER.

GLÄDJE

Efter en hel del allvarliga ämnen – vill jag uttrycka GLÄDJE.

Jag blir glad när jag ser nysvenska par går sida vid sida och även hålla i varandra! Jag såg en nysvensk man komma ut ur en affär med ett jättestort paket med blöjor, och det värmde av glädje inombords. Jag har ju själv varit småbarnspappa. Ännu gladare blir jag när jag ser nysvenska män komma ensamma med en barnvagn. Det ser jag både i Sk-teå och Umeå.

De här personerna har förstått vad vi i Sverige står för. De har rätt inställning och rätt attityd. De har bestämt sig för att det är Sverige som är deras nya hemland. Mer av sådant här vill jag se.

Det jag inte vill se är ålderdomliga importerade värderingar. Alla dessa gör mig ledsen och bekymrad. Låt oss svenskar stå upp för dem som försöker finna sig till rätta här, och har en positiv attityd till att bosätta sig här. De flesta av oss kan säkert göra någonting.

SPECIELLA OMSTÄNDIGHETER – PROTOTYPCENTRUM FÖR NYANLÄNDA/NYSVENSKAR

Vi svenskar vill ofta ha hjälp med olika praktiska saker, ofta i form av ROT eller RUT. Vi har fått in många ”nya” händer, och de flesta nyanlända önskar nog inte annat än att påbörja sitt nya liv här med någon typ av jobb eller aktiviteter.

På landet finns det bra med resurser i form av tomma bostäder, stora icke använda ytor, och hjälpsamma människor. Åldersfördelningen på landet är mot det seniora hållet. Och det är bara positivt för då finns det gott om livserfarenhet och kunskap. Vi föreslår därför något som kallas

PROTOTYPCENTRUM FÖR NYANLÄNDA/NYSVENSKAR och de skall förläggas framför allt på landet.

Detta är ju ett helt nytt tankesätt. För att få igång detta snabbt SKALL Migrationsverket gå in och stötta ett antal pilotprojekt. Pengar kommer sen från regeringen till detta. Det skall vara HÖGSTA PRIORITET.  Vi måste börja på ALLVAR att skaffa jobb. Det skall inte vara det vanliga politiska ordet jobb, utan detta skall vara ARBETEN OCH ARBETSSKAPANDE ÅTGÄRDER.

Jag skissar här bara lite löst på en utbildning så att ni ser hur det kan se ut.

Utbildningen skall vara praktiskt inriktad, men teoretiska inslag skall förekomma så att man kan fortsätta på den inslagna vägen eller har fått inblick i andra områden som man är intresserad av. Utbildningen måste ge något att se FRAM EMOT.

Vi har mycket lagar och regler i detta land. Därför gäller det att skapa förutsättningar för de nyanlända att få ta till sig ett visst mått av baskunskaper om lagar och regler.

HELA det moderna samhället översvämmas av en mängd olika apparater och maskiner. För varje maskin finns det bestämmelser – som vi svenskar inte kan – men det skall kursdeltagarna kunna. Det blir meriter och konkurrensfördelar.

För att göra detta avsnitt kortare så går jag rakt på konkreta innehåll.

Jag tänker mig en grundlig, praktiska kurs i handhavande av olika maskiner. För varje maskin måste man kunna säkerhetsbestämmelserna. Det gynnar att få jobb, de flesta av oss svenskar kan inte detta.

Sedan gäller det att i praktiken kunna hantera några växter.  Många nyanlända har ju sådan bakgrund att de redan kan detta. Då blir det lätt att klara av detta moment. Handelsträdgård, större trädgård eller motsvarande gör att man får jobba med kroppen samtidigt som man lär sig en hel del facktermer = jobbdrivande.

Det tredje innehållsområdet är miljön. Det gäller att lära sig läsa innehållsför-teckningen på bla livsmedel.  Olika typer av aktuella miljögifter skall man kunna efter kursen.

Det 4.e området blir ett eget personligt val. Det gäller att välja ett område man har naturlig fallenhet för. Områden jag kan tänka mig bygg – byggsektorn är mycket stor dvs det finns mycket jobb men kräver mer, trädgård, bagare, sömmerska/kläddesigner, maskinförare, försäljare osv. Det gäller att även ge en kort orientering hur personerna kan söka efter bristyrken. Väljer man rätt leder det snabbare till jobb.

Vården är en stor sektor men kräver längre utbildning, som inte passar detta koncept.

NÄR MAN ÄR KLAR MED UTBILDNINGEN – DÅ KAN MAN SÖKA JOBB I STAN SÅVÄL SOM PÅ LANDET.

Detta går inte av sig själv utan det måste finnas en stabil organisation. Från början kan Migrationsverket behandla detta som ett speciellt projekt med förtur. När formerna börjar sätta sig kan detta ingå i de vanliga rutinerna för mottagandet av nyanlända.

AVRUNDNING

Ja det blev ett långt tal med snabba kast mellan olika OMRÅDEN och ÄMNEN.

På det mänskliga området är att visa RESPEKT för lagarnas ANDEMENING. Och att använda sin MAKT på ett för samhället POSITIVT sätt.

Sedan är det viktigt att NI UNGDOMAR lyssnar på era föräldrar och att ni FÖRÄLDRAR tar tag i ert ANSVAR som förälder och uppfostrare.

När det gäller att få Sverige att fungera bättre – ja då är det de stora och viktiga samhällsfunktionerna ÄLDREOMSORGEN,  POLISEN och SKOLAN, som vi måste förbättra. Vi i regeringen kommer att prioritera och ha fokus på dessa områden, Vi kommer också att behöva hjälp i det arbetet från den breda allmänheten till rena experter.

Vi menar på ALLVAR med att skapa förutsättningar för jobb. Det skall inte vara det vanliga politiska ordet jobb, utan detta skall vara ARBETEN OCH ARBETSSKAPANDE ÅTGÄRDER.

Med PROTOTYPCENTRA säkerställer vi att detta blir seriöst och påtagligt.

Vi i regeringen kommer att ha tuffa utmaningar. Ni lade kanske märke till att det också finns GLÄDJEÄMNEN . Dit hör bland annat den inställning och ATTITYD många NYSVENSKAR visar. Och det är viktigt att kunna känna glädje när man står inför stora och svåra utmaningar.

För att repetera kommer vi att visa ett bildspel med rubriker, men förts lägger vi lite musik emellan.

AVSLUTNING

Ni kommer väl ihåg regeringens ÖNSKAN att HELA DEN SVENSKA BEFOLKNING visar RESPEKT för AVSIKTEN OCH ANDEMENINGEN med lagstiftningen.

För er NYSVENSKAR är regeringens ÖNSKAN att ni kan LÖSA detta med att få BORT GAMLA och DÅLIGA TRADITIONER.

Jag vill avsluta med ett STORT Tack för förtroendet att få kunna få genomföra vårt program För Ett Fungerande Sverige.

Tusen tack.

Ett arbete har redan påbörjats i den riktning som vi i detta tal pekat ut – det är en given färdriktning.

Vi kommer också att arbeta på något okonventionella sätt. Detta för att hålla uppe tempot.

Vår förhoppning är att alla positiva krafter som vill ha Ett Fungerande Sverige ställer upp.

Allmänhetens samlade makt är mycket större än Regeringens. Därför är det viktigt att få stöd från många så att vi kan genomföra ALLT på så kort tid som möjligt.

Tusen tack än en gång!!

Lennart Lyhamn, Statsminister

 

Bli först att kommentera

STATSMINISTERNS 1:A TAL TILL SVENSKA FOLKET del 4, sista delen

Av , , Bli först att kommentera 1

POLISEN

Nu kommer vi till en MYCKET VIKTIG ORGANISATION– POLISEN.

Jag har i alla fall lärt mig att man i samband med förändringar där personalgrupper ingår som viktiga resurser då har man – BARA EN CHANS. 

Även här är det viktigt att göra RÄTT SAK!

Jag har så pass ERFARENHET att jag ALDRIG tagit jobbet, om jag inte fått BYGGA en HELT NY ORGANISATION, dvs UNDER HELT NYTT NAMN.

Personalen inom polisen har nyligen varit med om en omorganisation – men tyvärr måste vi göra om mycket. Därför att Polisen UTGÖR GRUNDVALEN för en RÄTTSSTAT. Det är därför den måste fungera – och inte bara fungera sisådär utan optimalt till nära 100 procent.

Det poliskåren upplevt under omorganisationen måste nog betecknas som kaotiskt.

Dagens misslyckade omorganisation kan liknas vid att det finns en familj som hittar ett gammalt hus, som behöver renoveras. Familjen ser en enorm potential i huset. De bestämmer sig för att köpa objektet och samtidigt sälja sitt nuvarande boende, för att få pengar till renoveringen. De skall alltså bo i huset samtidigt som de renoverar och bygger om. Efter ett par år med misslyckade renoveringar, frustration och slitningar ångrar de köpet och situationen kanske tom. leder till skilsmässa.

För polisens del hade det ENDA RÄTTA varit att under ett NYTT NAMN bygga en ny organisation. Ett nytt namn innebär en ny juridisk enhet. Det blir enkelt att flytta över fungerande enheter från den befintliga polisen till den nya. Specialstyrkor, såsom Nationella insatsstyrkan, Säpo och piketen är bra exempel. Sedan kan man börja rekrytera personal, vilka testas grundligt före anställning, till sektioner/ avdelningar man har PLANERAT för i den nya organisationen. Kvar lämnar man problemen i den gamla organisationen. Dessa får redas ut senare.

Man sparar framför allt på personal-SLITNINGAR. Man skall vara aktsam om det viktigaste man har – PERSONALEN. RESULTATET av förändringarna – DET blir det man PLANERAT!!

Polisen är självklart PRIORITERAD. Det gäller givetvis den nya organisationen.

Vi har redan satt igång ett projekt och kommer att lägga ner mycket energi och tid på denna YTTERST VIKTIGA ORGANISATION, för att

HELA SAMHÄLLET skall få EN FUNGERANDE POLISORGANISATION!

BILBRÄNDER OCH SKOLBRÄNDER

I det här avsnittet vill jag ta upp bränder av bilar och skolor. De som utför alla dessa bränder är FEGA UNGDOMAR. De skyller ifrån sig och säger att det är Polisens fel.

Jag vänder mig nu till er ungdomar direkt. Innerst inne vet ni att det är ni själva som tänt på. Det är ert eget beslut. Sedan är ni så FEGA att ni inte TÖRS STÅ FÖR ERA EGNA HANDLINGAR. Ni påstår att Polisen kommer och stör er. Javisst så länge ni eller era kompisar säljer droger ILLEGALT – så är det Polisens SKYLDIGHET att ingripa. Ni verkar inte ha förstått att ni har kommit till en RÄTTSSTAT, dvs ett land där det finns lagar och regler. Ni tror att ni kan göra som i era före detta hemländer.

Få se hur många av er som TÖRS ta ert ANSVAR och sluta med droghandel och bränder på egen hand. Ni är tillräckligt gamla för att KUNNA VÄLJA VIKEN VÄG resten av era skall bli!!

Forskare har upptäckt att små barn kan i tidig ålder skilja på RÄTT och FEL. Då borde väl ni som ungdomar också kunna det – eller ……?

Ni kan VÄLJA att antingen LEVA ett LAGLIGT LIV, eller bli misslyckade FÄNGELSEKUNDER.  Det är bara att VÄLJA. Ni spelar tuffa när ni är bland era kompisar, men hur många av er TÖRS verkligen VISA MOD och säga ”NU SLUTAR JAG MED DETTA”. Tyvärr tror jag att det är väldigt få av er som TÖRS.

Jag vill att ni som är FÖRÄLDRAR till dessa ungdomar som håller på med knark och bränder – NI just NI – kan hjälpa dem att VÄLJA rätt VÄG. ANMÄL dem om inget annat hjälper. För det är ju så att det man ångrar i livet – det är det man INTE HAR GJORT. Man ångrar ytterst sällan det man har GJORT. Och det är väl bättre att kunna vara STOLT över att ha RÄDDAT era ungdomar från ett liv som misslyckade FÄNGELSEKUNDER.

 GLÄDJE

 Efter en hel del allvarliga ämnen – vill jag uttrycka GLÄDJE.

Jag blir glad när jag ser nysvenska par går sida vid sida och även hålla i varandra! Jag såg en nysvensk man komma ut ur en affär med ett jättestort paket med blöjor, och det värmde av glädje inombords. Jag har ju själv varit småbarnspappa. Ännu gladare blir jag när jag ser nysvenska män komma ensamma med en barnvagn. Det ser jag både i Sk-teå och Umeå.

De här personerna har förstått vad vi i Sverige står för. De har rätt inställning och rätt attityd. De har bestämt sig för att det är Sverige som är deras nya hemland. Mer av sådant här vill jag se.

Det jag inte vill se är ålderdomliga importerade värderingar. Alla dessa gör mig ledsen och bekymrad. Låt oss svenskar stå upp för dem som försöker finna sig till rätta här, och har en positiv attityd till att bosätta sig här. De flesta av oss kan säkert göra någonting.

SPECIELLA OMSTÄNDIGHETER – PROTOTYPCENTRUM FÖR NYANLÄNDA/NYSVENSKAR

Vi svenskar vill ofta ha hjälp med olika praktiska saker, ofta i form av ROT eller RUT. Vi har fått in många ”nya” händer, och de flesta nyanlända önskar nog inte annat än att påbörja sitt nya liv här med någon typ av jobb eller aktiviteter.

På landet finns det bra med resurser i form av tomma bostäder, stora icke använda ytor, och hjälpsamma människor. Åldersfördelningen på landet är mot det seniora hållet. Och det är bara positivt för då finns det gott om livserfarenhet och kunskap. Vi föreslår därför något som kallas

PROTOTYPCENTRUM FÖR NYANLÄNDA/NYSVENSKAR och de skall förläggas framför allt på landet.

Detta är ju ett helt nytt tankesätt. För att få igång detta snabbt SKALL Migrationsverket gå in och stötta ett antal pilotprojekt. Pengar kommer sen från regeringen till detta. Det skall vara HÖGSTA PRIORITET.  Vi måste börja på ALLVAR att skaffa jobb. Det skall inte vara det vanliga politiska ordet jobb, utan detta skall vara ARBETEN OCH ARBETSSKAPANDE ÅTGÄRDER.

Jag skissar här bara lite löst på en utbildning så att ni ser hur det kan se ut.

Utbildningen skall vara praktiskt inriktad, men teoretiska inslag skall förekomma så att man kan fortsätta på den inslagna vägen eller har fått inblick i andra områden som man är intresserad av. Utbildningen måste ge något att se FRAM EMOT.

Vi har mycket lagar och regler i detta land. Därför gäller det att skapa förutsättningar för de nyanlända att få ta till sig ett visst mått av baskunskaper om lagar och regler. 

HELA det moderna samhället översvämmas av en mängd olika apparater och maskiner. För varje maskin finns det bestämmelser – som vi svenskar inte kan – men det skall kursdeltagarna kunna. Det blir meriter och konkurrensfördelar.

För att göra detta avsnitt kortare så går jag rakt på konkreta innehåll.

Jag tänker mig en grundlig, praktiska kurs i handhavande av olika maskiner. För varje maskin måste man kunna säkerhetsbestämmelserna. Det gynnar att få jobb, de flesta av oss svenskar kan inte detta.

Sedan gäller det att i praktiken kunna hantera några växter.  Många nyanlända har ju sådan bakgrund att de redan kan detta. Då blir det lätt att klara av detta moment. Handelsträdgård, större trädgård eller motsvarande gör att man får jobba med kroppen samtidigt som man lär sig en hel del facktermer = jobbdrivande.

Det tredje innehållsområdet är miljön. Det gäller att lära sig läsa innehållsför-teckningen på bla livsmedel.  Olika typer av aktuella miljögifter skall man kunna efter kursen.

Det 4.e området blir ett eget personligt val. Det gäller att välja ett område man har naturlig fallenhet för. Områden jag kan tänka mig bygg – byggsektorn är mycket stor dvs det finns mycket jobb men kräver mer, trädgård, bagare, sömmerska/kläddesigner, maskinförare, försäljare osv. Det gäller att även ge en kort orientering hur personerna kan söka efter bristyrken. Väljer man rätt leder det snabbare till jobb.

Vården är en stor sektor men kräver längre utbildning, som inte passar detta koncept.

NÄR MAN ÄR KLAR MED UTBILDNINGEN – DÅ KAN MAN SÖKA JOBB I STAN SÅVÄL SOM PÅ LANDET.

Detta går inte av sig själv utan det måste finnas en stabil organisation. Från början kan Migrationsverket behandla detta som ett speciellt projekt med förtur. När formerna börjar sätta sig kan detta ingå i de vanliga rutinerna för mottagandet av nyanlända.

AVRUNDNING

Ja det blev ett långt tal med snabba kast mellan olika OMRÅDEN och ÄMNEN.

På det mänskliga området är att visa RESPEKT för lagarnas ANDEMENING. Och att använda sin MAKT på ett för samhället POSITIVT sätt.

Sedan är det viktigt att NI UNGDOMAR lyssnar på era föräldrar och att ni FÖRÄLDRAR tar tag i ert ANSVAR som förälder och uppfostrare.

När det gäller att få Sverige att fungera bättre – ja då är det de stora och viktiga samhällsfunktionerna ÄLDREOMSORGEN,  POLISEN och SKOLAN, som vi måste förbättra. Vi i regeringen kommer att prioritera och ha fokus på dessa områden, Vi kommer också att behöva hjälp i det arbetet från den breda allmänheten till rena experter.

Vi menar på ALLVAR med att skapa förutsättningar för jobb. Det skall inte vara det vanliga politiska ordet jobb, utan detta skall vara ARBETEN OCH ARBETSSKAPANDE ÅTGÄRDER.

Med PROTOTYPCENTRA säkerställer vi att detta blir seriöst och påtagligt.

Vi i regeringen kommer att ha tuffa utmaningar. Ni lade kanske märke till att det också finns GLÄDJEÄMNEN . Dit hör bland annat den inställning och ATTITYD många NYSVENSKAR visar. Och det är viktigt att kunna känna glädje när man står inför stora och svåra utmaningar.

För att repetera kommer vi att visa ett bildspel med rubriker, men förts lägger vi lite musik emellan.

AVSLUTNING

Ni kommer väl ihåg regeringens ÖNSKAN att HELA DEN SVENSKA BEFOLKNING visar RESPEKT för AVSIKTEN OCH ANDEMENINGEN med lagstiftningen.

För er NYSVENSKAR är regeringens ÖNSKAN att ni kan LÖSA detta med att få BORT GAMLA och DÅLIGA TRADITIONER.

Jag vill avsluta med ett STORT Tack för förtroendet att få kunna få genomföra vårt program För Ett Fungerande Sverige.

Tusen tack.

 Ett arbete har redan påbörjats i den riktning som vi i detta tal pekat ut – det är en given färdriktning.

Vi kommer också att arbeta på något okonventionella sätt. Detta för att hålla uppe tempot.

Vår förhoppning är att alla positiva krafter som vill ha Ett Fungerande Sverige ställer upp.

Allmänhetens samlade makt är mycket större än Regeringens. Därför är det viktigt att få stöd från många så att vi kan genomföra ALLT på så kort tid som möjligt.

Tusen tack än en gång!!

Lennart Lyhamn, Statsminister

 

Bli först att kommentera

STATSMINISTERNS 1:A TAL TILL SVENSKA FOLKET del 3

Av , , Bli först att kommentera 1

Del 3

STATSSKULD

Jag berörde 2:a Världskriget i samband med min uppväxt. En kort beskrivning som berör Finland är att: Finland och Tyskland hade en gemensam pakt. Tyskarna förlorade den långa kampen i Leningradområdet och flydde in i Finland. Sovjet krävde att Finland skulle driva ut tyskarna. Ett naturligt land var Norge som redan var ockuperat av tyskarna. Det innebar en lång marsch från södra till norra Finland för tyskarna. Det uppstod krigshandlingar på många ställen.

Sovjet tog Karelen och krävde ett stort KRIGSSKADESTÅND av FINLAND. BEFOLKNINGEN visade CIVILKURAGE och tog saken i egna händer. De skänkte alla privata guldsaker, ringar, armband, halsband m.m. för att betala SKADESTÅNDET. Man måste ju känna beundran och RESPEKT för ett sådant agerande. Det här visar att VÄRDERINGARNA i Finland var snarlika de som vi hade. Det är inte konstigt för Tornedalen är ju ett gemensamt kulturområde oavsett var gränsen mellan länderna går. Tyvärr räckte pengarna från guldet inte och Sverige gick med på ett lån. Jag vill passa på att ge en ELOGE till Tage Erlander som efterskänkte detta lån 1963.

 Nu vänder jag mig till HELA DEN SVENSKA BEFOLKNING med en ÖNSKAN

Först vill jag upprepa det jag sa inledningsvis om makt. Den här regeringens makt är ju underordnad er makt. Det är ni som givit oss makten att skapa ”Ett fungerande Sverige”.

JURIDIKEN och LAGBOKEN – granskas i domstolarna – där upptäcker man att lagarna ser ut som ett nät, men att det förekommer hål av olika storlekar i detta nät. En del HÅL verkar onödigt stora. Lagarna skall gås igenom och de stora HÅLEN skall bort. Och som ni vet tar det väldigt lång tid inom juridiken. Men det finns en betydligt snabbare lösning. Det går ut på att svenska folket använder sin makt och visar civilkurage och agerar i enlighet med lagens ANDA och inte utnyttjar HÅLEN i lagarna. Det är enligt uppgift många – alltför många – som fiskar i välfärdssystemet. Ställer ni upp på det?  Vill ni att vi i Sverige skall visa samma värderingar som befolkningen i Finland visade genom att skänka sitt guld – Ja eller Nej! Det gäller således att visa RESPEKT för AVSIKTEN OCH ANDEMENINGEN med lagstiftningen. Samt att ta ANSVAR. (P A U S att pusta)

Det här området, är det mest besvärliga att åtgärda för regeringen – därför BEHÖVER VI ER HJÄLP. Det är mycket tidsödande och tar onödiga resurser från annat som kan åtgärdas snabbare. Oj om vi slapp alla dessa utredningar plus domstolsförhandlingar med advokater. Allt detta kostar stora pengar. Tänk vad vi skulle kunna göra för ÄLDREOMSORGEN.

Forskare har upptäckt att små barn kan i tidig ålder skilja på RÄTT och FEL. Då borde väl vuxna också kunna det – eller ……?

 

Nu vänder jag mig till er NYSVENSKAR med en ÖNSKAN för ER att LÖSA.

 

40 000 Fyrtiotusen KÖNSSTYMPADE kvinnor. Jag har bara en ÖNSKAN – SLUTA, SLUTA NU DIREKT med detta BARBARI.

Låt i stället era DÖTTRAR växa upp och UTVECKLAS till sin MAXIMALA FÖRMÅGA eller fulla POTENTIAL. VARJE person – VARJE BARN  – vill lyckas och vill visa upp vad hon/han åstadkommit. Då de nått en framgång kan ni som föräldrar vara STOLTA över era barn.

Nu är barnen STYMPADE – STYMPADE för resten av LIVET. Hur kan ni vara stolta över att ha stympat era döttrar?

Jag vill inte se eller höra talas om dessa traditioner mer – PUNKT SLUT.

Dåliga TRADITIONER från Balkan, Mellanöstern och eller andra områden får inte slå rot i Sverige – DE MÅSTE BORT.

 

BORT – SLUT

Försvinner detta och blir det ett slut på Dåliga TRADITIONER är ni mycket VÄLKOMNA.

Många av ER – rättare de FLESTA av ER – sköter er på ett UTMÄRKT sätt. NI är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

ANVÄND ER        MAKT på ett POSTITIVT sätt  

       -”-        ”          CIVILKURAGE

     -  ” -       ”          ENERGI

     -  ” -      ERA    KOMPETENSER & KUNNANDEN

     -  ” -        ”        NYA TANKAR & IDEÉR

Jag hoppas att NI – med ert BATTERI AV RESURSER – vill vara med och BYGGA ett STARKT land – ett STARKT Sverige.

OCH ni skall SE  – ATT DET VÄXER FRAM EN NY KULTUR.  STÄMNINGEN kan förändras till det bättre.  Sverige kommer då att blir ett helare land, ett mer sammanhållet land.

 SKOLAN och ÄLDREOMSORGEN

Jag har i det längsta försökt undvika att rikta kritik mot tidigare politiker. Men när vi kommer till SKOLAN och ÄLDREOMSORGEN då kan jag inte tiga. Dessa två grupper är de som har svårast att få sina röster hörda. De har ingen plats hos varken gårdagens eller dagens politiker! Jag vill beteckna detta som skamligt. Jag skäms som svensk att behöva konstatera att ungdomar och äldre inte har samma människovärde som mellangenrationen.

 

SKOLAN

Skolan behöver behandlas för sig för skolan befinner sig i en mycket komplex situation.

När det gäller skolan så är det alltför många politikerfingrar som varit i skolans syltburkar. Men det har varit teorier. Ingenting har varit baserat på gedigen erfarenhet. En statsminister ”kapade lärarkåren vid fotknölarna” bara för att ta ett exempel på ”misshandeln” av skolan. 

När jag gick i skolan var man tvungen att välja. Ett av valen var gå realskola eller inte gå där. Sedan kom motsvarande val när det gällde gymnasiet. Nu går man från förskola till gymnasiet i nästan samma kommunala organisation och utan stora val.

Min åsikt är att varje människa växer när man tvingas ta avgörande val. Och varje val är ju en träning i att ta beslut. Denna möjlighet får inte dagens ungdomar. Det liksom ingår i ”curlingfilosofin”.

  Pedagogiken på min tid var baserad på mycket välutbildade lärare som hade gedigna kunskaper i sina ämnen. Vi hade doktorer, docenter och speciallärare i många ämnen. De flesta var även bra på att förmedla sin kunskap. Men måste ju erkänna att det fanns några utan pedagogisk talang. När läraren berättad ja då lyssnade vi. Jämför med raderna i Dan Anderssons dikt ”Omkring Tiggarn från Loussa”  (SPELA MUSIK)  www.youtube.com/watch?v=Sqn-ZlVDlsE  Cachad

Gunde Johansson – Omkring tiggarn från Loussa

 

https://youtu.be/Sqn-ZlVDlsE     Markera ctrl-klicka

 

https://youtu.be/Sqn-ZlVDlsE

 

Omkring tiggarn från Luossa

Text: Dan Andersson (ur ”Svarta ballader”, 1917)
Musik: Gunde Johansson, 1952

Omkring tiggarn från Luossa satt allt folket i en ring
och vid lägerelden hörde de hans sång.
Och om bettlare och vägmän och om underbara ting
och om sin längtan sjöng han hela natten lång:

”Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången,
det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt.
Hören – något går och viskar, går och lockar mig och beder:
Kom till oss, ty denna jorden den är icke riket ditt!

Jag har lyssnat till de stillsamma böljeslag mot strand,
och de vildaste havens vila har jag drömt.
Och i anden har jag ilat mot de formlösa land,
där det käraste vi kände skall bli glömt.

Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar bleka,
ur bekymnrens födselvånda steg vårt första jämmerljud.
Slängdes vi på berg och slätter för att rumla om och leka,
och vi lekte älg och lejon, fjäril, tiggare och gud.

Satt jag tyst vid hennes sida, hon, vars hjärta var som mitt,
redde hon med mjuka händer ömt vårt bo,
hörde jag mitt hjärta ropa, det du äger är ej ditt,
och jag fördes bort av anden att få ro.

Det jag älskar, det är bortom och fördolt i dunkelt fjärran,
och min rätta väg är hög och underbar.
Och jag lockas mitt i larmet till att bedja inför Herran:
‘Tag all jorden bort, jag äga vill vad ingen, ingen har!’

Följ mig, broder, bortom bergen, med de stilla svala floder,
där allt havet somnar långsamt inom bergomkransad bädd.
Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder,
mitt i guldomstänkta dimmor i en rosenmantel klädd.

Må de svarta salta vatten svalka kinder feberröda,
må vi vara mil från livet innan morgonen är full!
Ej av denna världen var jag och oändlig vedermöda
led jag för min oro, otro, och min heta kärleks skull.

Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga,
där i vila multna vraken och de trötta män få ro.
Aldrig hörda höga sånger likt fiolers ekon sjunga
under valv där evigt unga barn av saligheten bo.”

 

Berättelser har i alla tider fascinerat människan. Barn älskar att höra någon typ av godnattsaga. Det visar att pedagogik kan bero på enkelhet – kunskap och berättarförmåga.

Någon typ av insatser för att åstadkomma förbättringar inom skolans värld kommer vi att göra. Men just nu uppvisar skolan en salig röra. Så vi måste sortera ut vad som är RÄTT SAK ATT GÖRA. Jag nöjer mig inte med att göra en sak RÄTT – det måste vara RÄTT SAK!!

Man måste koncentrera sig och göra RÄTT SAK – det är det som gör skillnaden.

Lotta Gröning belyser att det finns ännu fler ”PROBLEM”  inte inom skolan men som berör skolan genom att rikta strålkastarna på de fattiga kommunerna med sin skarpa penna i Expressen den 8 oktober 2016. Gröning ger 4 exempel i sin krönika och det är Lärarförbundet, skolkommissionen, att ansvariga politiker struntar i de små skolorna och till slut en annorlunda behandling av rika Vellinge jämfört med den lilla kommunen Ljusnarsberg som är sämst i Sverige. Hon gör ingen rangordning av dessa. Men nog torde det allvarligaste vara den sista punkten. Rika Vellinge kan själv avgöra hur många elever som skall tas emot. Fattiga Ljusnarsberg däremot tvingas ta emot den tilldelade volym som bestäms ”ovanifrån”. Man kan konstatera att för Ljusnarsberg finns inte det kommunala självbestämmandet i denna fråga. Och det är ju märkligt eftersom Vellinge verkar ha det.

Det jag reagerade starkt på i Grönings krönika att officiella Sverige gör statistik av snedvridna regler och utpekande i stället för att göra något åt problemet – dvs hjälpa de fattiga kommunerna.

Mitthögskolan

Jag var med och byggde upp kemin vid Mitthögskolan i Sundsvall på 70-talet. Samtidigt byggdes Linköpings universitet. Skillnaden mellan dessa två orter var att i Linköping utgick statliga medel till alla byggnader medan Sundsvalls kommun fick bekosta byggandet själv. Jag fick god insyn i detta då kommunen anlitade mig som byggrådgivare för kemilokalerna. Meriter för detta hade jag från Umeå universitet då vi ökade antagningen från 32 till över 100 elever på en sommar. (Samtidigt ökade man med hela 2 st fler antagna på Läkar-utbildningen och kom upp till 49 elever!)

Med tanke på att detta var det sk röda Ådalen där kommunen inte fick statsbidrag och att det var 70-talet med ren S-regering så förefaller detta som en svårförståelig politik. 

ÄLDREOMSORGEN

 Jag måste börja med att beklaga de äldre för att de fått lida och kämpa i vardagen för att få det att fungera. Det har ”fått betala” genom att få sina liv beskurna till mycket små omständigheter.

Och jag vill beklaga Sverige – ett mycket rikt land – att inte ha förmåga eller vilja att ge de äldre den ålderdom de så väl förtjänat. Det är ju faktiskt en grupp som inte orsakat staten problem i form av brottslighet, överkonsumtion eller annan form av oönskat liv i brottslighet. Nä det har nog varit en av de skötsammaste grupperna.

När det är SAGT, så vill jag med KRAFT och BESLUTSAMHET meddela att ÄLDREOMSORGEN kommer att vara ett PRIORITERAT område under hela vår regeringstid. Här skall vi satsa. Och inte spara på krafterna.

Och om övriga Sverige visar CIVILKURAGE, på sätt jag beskrivit tidigare, då blir det betydligt enklare att hitta finansiering till ÄLDREOMSORGEN.

 

Bli först att kommentera

STATSMINISTERNS 1:A TAL TILL SVENSKA FOLKET del 2

Av , , Bli först att kommentera 1

Del 2

GRUNDEN  -  tidigare generationer

Alla har vi en grund i tidigare generation. Jag beundrar och hyllar tidigare generationer. Vi alla är skyldiga dem ett stort TACK för att de lagt grunden för ett bra land.

Mitt personliga  liv är okänt för er. Jag vill ändra på det genom att ge insyn i min mors uppväxt. Där finns nämligen basen för min värdegrund.

Min mor, Linnea, hade 11 syskon. Varje barn fick beroende på ålder och lämplighet ett ansvar. Äldsta barnet, en pojke, var en vinter och körde timmer med häst och släde när han var 10 år – 3 mil hemifrån. En annan pojke hade hand om hönsen. Min mor var knuten till jordbruket. När hon var 12 år tog hon och en syster upp 60 tunnor potatis. När hon var 14 år jobbade hon i timmersorteringen på finska sidan ute i havet utanför Torneälvens utlopp. Hon kunde inte simma. När hon var 16 började hon som piga. Där träffade hon drängen, Erik, som hade hand om hästarna. Det är mina föräldrars bakgrund.

Min mors familj bodde i ett kallt hus med endast en spis i det stora köket och en kakelugn i föräldrarnas sovrum. Det fanns inga andra värmekällor och inget vatten eller avlopp. Den andra halvan av huset var en så kallad islada.

Alla tolv (12) barnen var ju inte födda samtidigt, men det fanns tillräckligt många i köket vid läggdags. Ofta uppstod det lite bus eller stoj. Ett av barnen hade alltid koll på dörren in till föräldrarna. Så fort handtaget rördes blev det totalt tyst och lugnt i köket. Detta visar på vilken respekt och disciplin man visade sina föräldrar. 

År 1944 – Sverige har erfarenhet av ”att fly från krig” och att ta emot flyktingar

 Jag är född i augusti 1944. Den sommaren bodde vi 25 mil norr om Haparanda vid Finska gränsen. Det var mycket oroligt ute i världen. Den 6 juni hade det stora anfallet mot Hitler börjat – dagen D – med en enorm invasion på Normandiets kust. Min mor hade redan fattade beslutet att åka till sitt föräldrahem i Haparanda. Jag är född i kammaren hos morfar i området Nassua. (Kasta om de två sista bokstäverna och vi är i Nassau.)

Den svenska militären hade mobiliserat och hela gränsen bevakades av svenska soldater.

Man ville förhindra att tyskarna togs sig genom Sverige på sin väg till Norge.

Det fanns ca 55 000 potentiella flyktingar i norra Finland. Det gjordes förslag till planering av mottagningen vid Milo-staben i Kalix. Ett stort område norr om Haparanda förbereddes för karantän av alla djur – kor, hästar osv – som flyktingarna hade med sig. Det var en ström hela sensommaren ända fram till att kriget började. Det fanns två hygienlinjer – en för kvinnor och en för män. Det var finsk bastubad och tvättning med lusmedel. Tänk att man var så förutseende för mer än 70 år sedan.

I september bröt kriget ut i norra Finland – bara precis på andra sidan gränsälven.  I Torneå stad bytte tyskarna ut militärförband innan kriget började i själva staden. ”Det brinner hos Grannen”. Haparandapojkarna har givit ut skrifter om detta.

MIN BAKGRUND

Jag vill passa på att ge er bakgrunden och en bild av min uppväxt. Dee värderingar som fanns då och mina personliga egenskaper.

Jag har inte fått lika tuff uppväxt som mina föräldrar – långt därifrån. Däremot jag har fått ständiga uppgifter eller småjobb ända sedan 5-års ålder.

Jag är en i grunden snäll och omtänksam person. En yngre kusin bodde hos oss när jag var i 10-årsåldern. Jag minns hur jag skyddade honom i olika situationer. Och en gång var omsorgen så stark att jag liksom hade moderskänslor i den situationen. Jag kommer ihåg tydligt, att jag tänkte ”vad är detta”. Sedan är jag född med en enorm energi, ett bra minne, lätt för att snappa upp nya saker. Jag har lätt för att fatta beslut, speciellt svåra sådana. Alla dessa egenskaper har jag fått från mina tidigare generationer – det är mitt arvegods. Jag var så kallad lilldräng i ett par år efter 10-årsåldern. Den bonden har lärt mig något av de viktigaste i livet. Han sade det aldrig i ord utan visade det i handling. , Jag kom på det själv när jag var vuxen – och insåg plötsligt vilken god förebild han var.

Sedan vill jag säga att här i pannan dvs hjärnan är det inskrivet ANSVAR obs stora bokstäver.

PERSONLIGT EXEMPEL

Jag skall ge ett exempel som klargör en del vem jag är. Vi hade åter flyttat till en liten gränsby 25 mil norr om Haparanda i september-oktober. Året är 1952, jag är 8 år. Vid Lucia skulle vi få nya grannar. Jag har alltid varit hjälpsam, så också nu. Så jag sa till grannarna att jag ville följa med och hjälpa till med flytten. Samtidigt ropade mor in mig till middag. Jag åt fort och skyndade mig ut, och ser att grannens bil är borta. Det här är norr om Polcirkeln och december, det betyder mörker och vinter. Jag beslutar att sparken och drar iväg mot grannbyn, trots att jag aldrig varit dit. Det är lagom kallt och bra sparkföre – spark, spark och åter spark. Till slut kan jag ana att det finns hus där framme och kommer ganska snart in i byn. Då slår det mig ”var bor dom?”. Vid en ensam väglykta behöver jag inte fundera – där kommer den blåa Taunusen. Jag vänder sparken och sparkar hem – och vägen tillbaka är lika lång, men känns inte lika lång nu. När jag kommer in frågar mor ”var har du varit?”. Ute och sparkat är det korta svaret. Jag ljög aldrig för mina föräldrar. Det var inte viktigt för mig att tala om att jag varit till grannbyn – för att stoltsera – så min mor förblev ovetande om detta.

De egenskaper jag vill lyfta fram är att kunna ta beslut snabbt även om de är svåra, ha vilja, energi och uthållighet att genomföra beslutet.

Senare fick jag reda på avståndet till grannbyn, och det visade sig att jag sparkat 16 km på ca 1,5 timme.

KVINNOEXEMPEL

Samma år -1952 – fick min mor med sig de andra kvinnorna i byn, med syfte att skaffa byabelysning till den över 2 km långa byn, som var helt mörk på kvällarna. Hon hade skaffat en offert från Vattenfall. Kvinnorna jobbade hemma med att sticka, sy och tillverka saker. Ofta samlades de några för att umgås och fortsätta arbetet för byabelysningen. Ibland samlades nästan alla familjer. En sådan samling var hos oss i mellandagarna 1952. (Min syster och jag hade fått en speciell julklapp av två Boråskillar som besökte oss tidigare på sommaren i Ha-da. Därför kan jag datera detta så exakt.)

Kvinnorna umgicks i vårt stora kök samtidigt som de arbetade. Jag märkte att gubbarna bara var statister. Det var kvinnorna som var de viktiga. De var de som var de EXECUTIVA, för att använda ett modernt ord. Vi ungdomar var väldigt glada när så vi hade en upplyst by. Vi samlades ute på landsvägen och vi blev fler och fler.

Jag har således vuxit med en åsikt att kvinnor och män är lika mycket värda. Och att kvinnorna faktiskt kan genomföra stora projekt. I vuxen ålder fick jag en gång kommentaren ”du lyfter upp kvinnorna för högt”. Jag vidhåller ståndpunkten att kvinnor och män kan vara varandras jämlika.

Och för mig kan samspelet i ett parförhållande kvinna-man vara något av livets höjdpunkter.

Jag har själv upplevt det.

Bli först att kommentera

STATSMINISTERNS 1:A TAL TILL SVENSKA FOLKET del1 läs först

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Detta är mitt första tal till svenska folket som nybliven statsminister för partiet ”Ett Fungerande Sverige”

Tack för förtroendet att få kunna få genomföra vårt program för Ett Fungerande Sverige. Tusen tack.

Det här blir inget ett vanligt tal, som statsministrar brukar hålla.

Det kommer att bli många ovanliga punkter.

Många vet ganska lite om mig som person. Den luckan skall jag försöka fylla.

Jag kommer att ta upp ord som MAKT, RESPEKT, CIVILKURAGE och VÄRDERINGAR.

Återigen – Partiet ”Ett fungerande Sverige” vill rikta ett stort Tack för förtroendet att få kunna få genomföra vårt program som regeringsparti. Tusen tack.

Vi skall genomföra det mest viktiga under mandatperioden. Det skall märkas i hela samhället.

Detta tal kommer att röra sig inom ett brett område med utvikningar. Först en kort redogörelse av innehållet.

Jag kommer att ta upp konkreta ÄMNEN och OMRÅDEN och redogöra regeringens syn på dessa.

Ni kommer att få konkreta exempel från krig, från privata situationer m.m. Vidare kommer vi med önskningar riktade till alla er och även direkta uppmaningar.

Jag som person är relativt okänd och tror att många vill veta mer om mig. Tidigare generationer som jag vill hedra har lagt grunden till ett mycket bra land. Vidare skall ni få ganska detaljerade exempel ur min uppväxt. Det är där min värdegrund och den moraliska kompassen finns.

Och genom att ta exempel ur mina föräldrars uppväxt och liv får ni – via mina rötter -förmodligen en ännu bättre uppfattning om min person och personlighet.

Givetvis kommer jag att redovisa vad vi skall koncentrera oss på. Det är mycket och det skall gå så fort som det är möjligt.

Först några ord om ordet POLITIK

 

Ordet POLITIK skall få ta en PAUS för oss i Regeringen. Verkligheten det är den vad vi alla upplever! Och vi är helt övertygade om att en majoritet av svenskarna vill att Sverige skall fungera!!

Ordet politik är mer av tankar och teorier.

De övriga partierna får givetvis fortsätta att driva sina politiska frågor.

Men vi – den breda allmänheten – lever ju i den praktiska verkligheten. Och fungerar inte verksamheterna ja då är det många som inte bara blir irriterade utan rent av förbannade, eller tycker att livet, politiken eller samhället är orättvist.

Det är därför vi koncentrerar oss på att verkligheten skall fungera i Sverige. Och det är vi i partiet ”Ett Fungerande Sverige” som tar paus från politiken under vårt genomförande av det vi gick på val till.

Prioriterade OMRÅDEN är juridiken, polisen, skolan och äldreomsorgen inte minst. Alla dessa områden är kända sedan mycket länge. Och mycket lite har gjorts praktiskt, trots många och långa politiska inlägg.

De andra partierna som ingår i regeringsuppgörelsen FÅR och kommer att bedriva politik på vanligt sätt. Vi i ”Ett Fungerande Sverige” har inget emot det.  Vi är inte emot demokrati eller politik, men OM man vill nåt då måste man FOKUSERA sina tankar och sin energi inte bara i regeringen. Utan det gäller också i högsta grad att få myndigheter, och organisationer att arbeta i rätt riktning.

Under nästa mandatperiod är vi nog klara med att få Ett Fungerande Sverige på plats. Därefter kan även vi i Ett Fungerande Sverige öppna för politik och plocka ner ordet politik från ”lagerhyllan”. Förhoppningsvis gör vi så bra ifrån oss nu att vi kan få fortsatt FÖRTROENDE längre fram. Men vi skall inte ta ut något i förskott. Det gäller att visa resultat först.

Nu över till ordet MAKT

 

För ca 75 år sedan blev det kaos inte bara i Europa utan i hela världen. Det var en person med mycket MAKT som satte igång ett världskrig. Men det är inte bara Hitler som har haft mycket makt.

Makten är i sig neutral – det handlar om vem som får den och använder den. MAKT kan användas positivt eller negativt – dvs man gör goda gärningar eller missbrukar den.

Och ALLA VI har makt. Alla ni som är här, lyssnar/tittar på utsändningen eller oavsett var ni befinner er har – MAKT. Det kan vara en ny tanke för många, men faktum kvarstår. Som ung lärarvikarie fick jag ordning på en minst sagt orolig klass genom att tala med dem om deras makt. Resultatet blev en lugn klass genom att eleverna tog till sig sin del av makten.

Svenska folket använde sin makt i valet för att denna Regering med partiet Ett Fungerande Sverige kunde bildas.

Jag vill tacka för det STORA FÖRTROENDET än en gång.

Det här betyder – Svenska folket – att vår – dvs Regeringens – makt är beroende av ER makt – allmänhetens makt. Det i sin tur innebär att denna regering står i svenska folkets tjänst – denna regering ÄR TILL FÖR FOLKET, och skall göra att folkets verklighet i Sverige fungerar.

Det är det är som är vårt UPPDRAG!

 

Fortsättning följer med bland annat tidigare insatser

”att Sverige har erfarenhet av att fly från krig och att ta emot flyktingar.”

 

Bli först att kommentera