Kultursverige kan inte utvecklas med bara bidrag, tycker jag.

Av , , Bli först att kommentera 0

Kulturministern Alice Bah Kuhnke presenterade Kulturbudgeten 2017, i början på veckan!

En återhämtning av kulturen kan det inte vara, när det blir en koncentration på huvudstadsområdet, återigen och resten av Sverige får bara stå och titta på.

Enligt mig måste vi öka anslagen på kort sikt till Kulturen runt om i landet.

På lång sikt, ta fram verktyg så att institutioner, föreningar och kulturarbetare blir mindre bidrags beroende.

Det är då Sverige kan växa med möjligheter för Kulturarbetare och Kulturkonsumenter runt om i hela Sverige.

Jag önskar att Kulturministern stärker sina argument framöver så att vi kan arbeta för Kulturen, inte mot den som jag upplever att kulturbudgeten 2017 gör.

Vad tycker du?

Jeanette Gustafsson, Liberal Konst & Kulturpolitiker i Västerbotten

Bli först att kommentera

Ska Kulturverksamheterna i Skellefteå kommun strypas först och sen?

Av , , Bli först att kommentera 0

I dag drar Skellefteåkommun ned Kulturverksamheten med två heltidstjänster.

Det är inte två personer som får gå, det är hela organisationen som ”hyvlas” för att Kulturverksamheterna ska vara i gång.

2019 planerar Skellefteåkommun att öppna ”Kulturhuset”, där flera kulturverksamheter som i dag minskar i kommunen, flyttar in.

Var ska resurserna till de verksamheterna komma ifrån?

Alternativet är att avsätta resurser i dag, för att stärka alla kulturverksamheter i hela kommunen. Då kommer de att stå i kö för att fylla ”Kulturhuset”, 2019

Vad hindrar Skellefteåkommun?

Jeanette Gustafsson, Liberal Konst & Kulturpolitiker i Västerbotten

Bli först att kommentera