Busskurerna

Av , , 1 kommentar 13

Nya kommunfullmäktige sammanträder idag för första gången. Som nyvald 2:e vice ordförande i tekniska nämnden har jag just besvarat en interpellation om uppvärmda bänkar i busskurerna på Vasaplan av Britt-Marie Lövgren(fp)

Som det är idag fungerar inte busskurerna som det är tänkt. Utan de har mer fått rollen av samlingsplats för alla andra än resenärerna. Miljön upplevs som otrygg och busskurerna stinker av urin, fimpar och alkohol. Därför vill vi inte i det här läget underhålla bänkvärmen då detta inte längre fyller funktionen som väntplats för bussresenärerna,

Tekniska nämnden arbetar utifrån ett åtgärdsprogram som heter ett rent och tryggt Umeå. I det programmet ingår att åtgärda otrygga platser och skapa ökat livsutrymme för umeborna. Vi har även inlett ett arbete med att omvandla Vasaplan till en fungerande mötesplats för bussåkande där miljön upplevs som trevlig och trygg. Vasaplan ska vara en social hållbar plats och inte upplevas som otrygg.

 

1 kommentar
Etiketter:

Paulsson lämnar

Av , , 1 kommentar 9

I går onsdag, gjorde Christer Paulsson(s) sitt sista sammanträde som ordförande för tekniska nämnden. Christer har varit viktigt för socialdemokraterna och var med och bröt marken för ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete i början av 2000-talet när debatten rasade om vägbulor och 30-skyltning. Han har också varit en profil som föregått med gott exempel i miljöfrågor och varit känd för många som en inbiten cyklist året om. Christer, du ska ha ett stort tack för din insats.

Från och med måndag tillträder jag som ny gruppledare för socialdemokraterna i tekniska nämnden tillika 2:e vice ordförande. Vi kommer att fortsätta det arbete som Christer varit med och lagt grunden till och arbeta utifrån de ambitioner socialdemokraterna i Umeå lagt fast för mandatperioden.

En viktig del i vår politik är att det offentliga rummet ska präglas av ett jämställdhetstänkande från kommunens sida. Därför har vi redan nu begärt en omarbetning av de kvalitetsdeklarationer från kommunens sida som gäller för det offentliga rummet. Vare sig det gäller myndighetsutövning, offentlig renhållning, park eller gatudrift så ska det vara tydligt gentemot dig och mig som medborgare att vi alltid har med oss jämställdhet i det arbete som kommunen bedriver.

Jag vill att vi ska ha ett offentligt rum i Umeå som är böj- och töjbart samt tryggt och attraktivt för oss kommunmedborgare. Har du funderingar eller synpunkter kring hur vi skapar det så får du gärna höra av dig till mig!

Skriv ett mejl till kommunadressen andreas.lundgren@umea.se eller varför inte kontakta mig via facebook?

1 kommentar
Etiketter: , ,

Nya hastigheter

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag kommer tekniska nämnden att ta ställning till förslaget till hastighetsplan. Det har tagit sin tid, först via försök med 60-40 skyltningen på öst-teg vidare till att idag ha ett färdigt förslag för Umeå stad. Tanken är att när det är klart även att titta över kommundelarna.

Generellt innebär förslaget en sänkning av hastigheterna. De nya hastigheterna 40 km/h och 60 km/h införs samtidigt som 30 km/h blir dominerande i bostadsområden samt med vissa justeringar som tidigare vid skolor, äldreboenden osv. Vissa sträckningar kommer att få höjd hastighet. Det handlar om vägar av god kvalitet där man har separata gång- och cykelbanor.

Vi socialdemokrater väljer att göra den här förändringen av flera skäl. Ett viktigt skäl handlar om trafiksäkerhet och att nå till nollvisionen om noll dödade och svårt skadade i trafiken. Ett annat mycket viktigt skäl handlar om stadens karaktär. Med den nya hastighetsskyltningen är vi med och bygger det nya Umeå, där gång och cykeltrafik prioriteras och skapar förutsättningar för en hållbar stad. Ett gott exempel på hur staden kan ändra karaktär av ändrad hastighet, är storgatans blommande efter att 30 km/h infördes i centrumfyrkanten för ett par år sedan.

Jag är glad att vi nu står redo att fatta det här beslutet. Det är en viktig pusselbit för Umeås fortsatta utveckling.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Ordning och reda!

Av , , Bli först att kommentera 12

Lennart Holmlund ger sig idag in i eftervalsdebatten. Inte en dag för tidigt. De framgångsrika kommun- och landstingspolitker som partiet har måste ta mer plats i diskussionen kring partiets framtid. Inte minst när partiledningen genom avgångskravet nu öppnat upp fältet i 6-8 månader framåt för mediespekulationer om vem som ska få vilka uppdrag.

Jag delar Lennart Holmlund och partistyrelseledamoten Erik Bergkvists syn på det som nu händer. Det är varken värdigt eller särskilt smart att vi har en situation där fokus hamnar på personer istället för politik. Både i medgång och motgång krävs ordning. Som jag skrivit tidigare så tillhör jag dem som anser att partiledningen i stridens hetta ändå tog beslut som verkade sunda. I efterhand kan man alltid peka på mängder av misstag men det troliga är trots allt att vi straffas för en förd politik som går 20-30 år tillbaka. Åtminstone kan vi se en nedåtgående trend så långt tillbaka.

Socialdemokraterna har gjort ett uselt valresultat och det måste få konsekvenser. Men det får inte på något sätt skymma en ordentlig genomgång av vår politik. Det förtjänar partiets gräsrötter som slitit dag ut och dag in ute på fältet.

Det Holmlund föreslår i sitt inlägg är inga nyheter. Snarare att partiet återtar sin trovärdighet i kampen mot arbetslösheten och att plånbokens tjocklek inte ska styra tillgången till välfärd. Det är en utmärkt utgångspunkt för fortsatta diskussioner om medlen som ska användas.

Det viktiga är att vi åstadkommer resultat och det finns mängder av duktiga landstings- och kommunpolitiker i vårt land som kan berätta om detta. För att inte nämna alla duktiga fackliga företrädare som kan berätta om hur det är att stå där i frontlinjen i försvar för medlemmarna. Det är dessa berättelser och medborgarnas upplevelser som måste synas mer i eftervalsdebatten!

Bli först att kommentera
Etiketter:

Insamling till Expo

Av , , Bli först att kommentera 6

I kväll har Ålidhem-Sofiehems s-förening samlat in pengar till Stiftelsen Expo på 72-årsdagen av kristallnatten 1938. Här nedanför hittar du texten från vårt flygblad:

Kristallnatten

Natten mellan 9 och 10 november 1938 krossades judiska affärsinnehavares skyltfönster, judar misshandlades och mördades i Tyskland. Kristallnatten kom att bli startskottet på en upptrappning av våldet mot judar i Nazityskland, en upptrappning som skulle sluta nazisternas försök att utrota judarna genom förintelseläger. Nazismens framfart i Europa innebar mord på ca 11 miljoner människor, där majoriteten var judar, men många andra folkgrupper och oliktänkande mördades också.

Till minne av nazismens offer vill vi socialdemokrater manifestera emot rasism och främlingsfientlighet. Vi har i år bestämt oss för att samla in pengar till stiftelsen Expo. Expo bevakar och granskar grupper som sprider rasistisk, antisemitisk, islamofobisk och homofobisk propaganda. Expo är en partipolitisk obunden stiftelse och lever på bidrag från privatpersoner, företag eller organisationer.

Du kan lämna ditt bidrag i kampen mot rasism och främlingsfientlighet i våra bössor eller Plusgirokonto: 13 67 32-5. Vill du veta mer om Expo? gå in på www.expo.se

Tack för ditt bidrag!

Ålidhem-Sofiehems socialdemokratiska förening

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se