Vila i frid Sören Wibe

Av , , 2 kommentarer 28

Sören Wibe har avlidit. Det är en enorm förlust för Västerbotten och en förlust för oss alla som förlorat en vän från politiken.

Jag minns Sören som en mycket varmhjärtad person som hade nära till skratt. Han lät sig aldrig skrämmas av auktoriteter och man visste att han alltid var ordentligt påläst i de frågor han engagerade sig i. Hans överlägsenhet i diskussioner om EU och EMU var så stor att de han debatterade med framstod som okunniga.

Sören Wibe fick rätt om EMU. Vi som deltog på nej-sidan i den omröstningen 2003 minns hans starka insatser i debatterna. Han briljerade med sina kunskaper och man visste att det skulle bli svårt att förlora med företrädare av sådan kaliber. Motståndarsidan hade mazariner där det stod ja till EMU i glasyren, vi hade folkligt stöd och Sören Wibe.

Efter valet 2006 var han snabb med att rikta blickarna mot energipolitiken. Han ansåg att partiet underskattat prishöjningarna på el och att det kraftigt bidragit till valförlusten. Övergången till junilistan gjorde mig både förvånad och arg. Sören var ju socialdemokrat, det sa han själv också när jag talade med honom, men han valde att fortsätta sin kamp mot ett överstatligt Europa som han såg som en av de viktigaste framtidsfrågorna.

Sören Wibe var något så ovanligt som ett politiskt naturfenomen. Hans förmåga att bilda opinion var oslagbar och ingen politiker möjligen undantaget Jonas Sjöstedt har kunnat visa upp samma förankring bland befolkningen i Västerbotten.

Ett av de starkaste ögonblicken jag har är från valrörelsen 2002. Med knappt en månad till valdagen fick Sören för sig att driva personval men visste inte hur det fungerar rent praktiskt.

- Äsch det löser sig, skrattade Sören. Folket i inlandet vet vad jag står för. Jag kopierar upp lite A3 affischer och sätter upp i Lycksele så ska det nog gå bra.

Och det gick bra, 10 000 kryss fick gubben. Världens billigaste personvalskampanj. Men så var han som sagt ett politiskt naturfenomen också.

Vila i frid Sören.

2 kommentarer
Etiketter:

God jul!

Av , , Bli först att kommentera 6

Har slutat jobbet för dagen och nu bär det snart av till familjen för en trevlig kväll med mat och paket. Önskar alla bloggläsare en riktigt god jul! Och till alla er som kämpar för att andra ska få det bättre, god jul på er också! Det blev en konstig inramning för Umeås socialdemokrater, men vi fick den bästa julklappen tidigt, Bernt Andersson mår tack och lov bättre. God jul Bernt, här kommer julhälsning:

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Bryt allt samröre med Prime

Av , , 2 kommentarer 25

Aftonbladet avslöjar idag att kampanjorganisationen Svenskt Näringsliv försökt styra socialdemokraternas eftervalsdebatt genom att anlita PR-byrån Prime. För 4 miljoner skulle Primes konsulter, s-märkta Nicklas Nordström och Carl Mellin, sedan genom olika åtgärder försökt få partiet att ändra kurs mot de politiska slutsatser Svenskt Näringsliv eftersträvar.

Hurvida detta stämmer kan man som utomstående inte svara på. Men det väcker onekligen tvivel om Nordström och Mellins agerande i eftervalsdebatten och det borde få partiet att dra öronen åt sig. Att inte veta vem som är avsändare av ett budskap tillhör den form av lobbyism som partiet velat få stopp på. Det är därför vi också varit tydliga med att Moderaterna ska redovisa sina kampanjbidrag. Här verkar det(jag skriver verkar för vi vet inte ännu) som två kanske fler socialdemokrater utnyttjat sin socialdemokratiska bakgrund i syfte att åstadkomma förtäckt påverkan.

Det enda rätta att få stopp på denna form av lobbyism är att inte befatta sig med den. Socialdemokratin bör helt enkelt stänga dörren för pr-byråer som Prime som vill göra inspel om man inte vet vem avsändaren är. Det finns inget självklart att delta på Nordströms seminarium om eftervalsanalys eller inbjuda Calle Mellin till partidisktrikten för att tala om den valundersökning som Primes opinionsföretag united minds skapat(en valundersökning som dessutom tidigt sågades rätt hårt). Nej, släng ut pr-byråerna och bjud istället in organisationer och medborgare öppet så vi vet vems budskapet är.

Det allvarligaste med hela den här affären är dock inte främst att den kan ha styrt eftervalsdebatten. Utan det är att den sår spitt inom socialdemokratin. Självklart ska socialdemokrater aldrig hamna i en situation där det kan ifrågasättas om deras åsikter är till salu. Tyvärr tycks vissa ha större talang för att åstadkomma splittring än andra. Nicklas Nordströms enda bestående insats för socialdemokratin är att han grävt skyttegravar i rörelsen i 13 års tid. Det kanske dags att den person som så öppet talar om rörelsens förnyelse ska ta och börja med sig själv.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Nordebo om Nydalasjön

Av , , 4 kommentarer 10

VK:s politiska chefredaktör Ola Nordebo skriver idag om Nydalasjöns framtid. Precis som Ola hoppas jag på en bred samsyn kring Nydalasjön för att garantera att sjön över lever på lång sikt. Vi i de socialdemokratiska föreningarna runt Nydalasjön har framgångsrikt drivit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan som prioriterar det rörliga friluftslivet. Hela det östra området fredas från bebyggelse(med några undantag) och kan få bli den "lunga" som Umeå kommer att behöva.

Stötesstenen är dock stugorna. Jag tycker det är tråkigt att Nordebo är så otydlig kring hur den frågan ska hanteras fast han borde veta bättre. Det är fullständigt uteslutet att området för stugorna detaljplaneläggs så att vi öppnar upp för privatisering av hela sjön med avskärmningar och ytterligare exploatering. Kom ihåg att vi nu talar om att Nydalasjön ska få stå orörd inte bara 20-30 år utan förhoppningsvis i många många år där till. Hur stugorna sedan ska underhållas, hur vi skapar trygghet, vilka stugor som ska sparas(alla har inte kulturhistoriskt värde) måste hanteras separat. Det kan inte blandas in som argument för detaljplaneläggning då detta enbart leder till att Nydalasjön går förlorad. Alliansens partier måste vika i detta krav.

4 kommentarer
Etiketter:

Obegripligt av Sahlin

Av , , Bli först att kommentera 26

Har just lyssnat på Mona Sahlins avskedstal under förtroenderådet. Det blev en provocerande akt vilket i och för sig alltid är bra.

Sahlin manar till ökad förståelse för tillväxtpolitik och att detta inte är en motsättning mot jämlikhet. Det kan nog de flesta socialdemokrater ställa upp på. Men sen följer ett antal angrepp på jämlikheten som lämnar en bitter eftersmak kring vad som egentligen åsyftas.

Sahlin avfärdar samarbetet med Vänsterpartiet och tycker att a-kasseperioderna är för långa. Hon anser inte att privatiseringen av välfärden är ett problem så länge vi ser till kvalitet och hon tycker att motståndet mot förvärvsavdragen ska upphöra.

Sahlins argument för detta bygger på hennes egna upplevelser. Hon mötte i valrörelse väljare som tolkade socialdemokraternas politik enbart för de i svåra situationer och inte för de när livet är gott. Denna bedömning får henne att dra slutsatsen att partiet måste förändras.

Den bilden kan jag hålla med om. Men det som gör det hela obegripligt är vad som då menas med socialdemokratisk jämlikhetspolitik. Frågar vi de människor som idag förnedras i FAS 3 och långtidsarbetslöshet så tror jag inte man alltid delar uppfattningen att orsaken till situationen är att man varit för dåliga på att söka jobb. Och Sahlin blir också svaret skyldig, hur välfärden ska finansieras om när skatterna ska behållas på denna nivå. Sahlin ger inget svar på vad i välfärden som är "överflödigt" och lämnar ett enda stort frågetecken kring vad vi m enar med jämlikhet. Onödigt.

Problemet är inte att vi haft höga ambitioner kring jämlikhetspolitiken. Jag ställer inte upp på den motsatsen Sahlin målar upp trots bedyrelser om motsatsen. Det gör inte heller valanalysens rapport som kom igår. Sanningen är snarare att jämlikheten betonades för mycket i valrörelsen i brist på en trovärdig berättelse som vågar åstadkomma stora reformer både kring jämlikhet och tillväxt. Dåligt självförtroende och en knepig avskedsföreställning av Sahlin.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Valanalysen klar

Av , , 1 kommentar 7

Morgan Johansson mfl presenterade idag partiets valanalys. Intressant läsning som i mycket bekräftar det jag skrev i september. Kritiken mot ledningen är tämligen hård men står inte i fokus. 

I princip alla siffror pekar nedåt i opinionen men olika mycket. Mest anmärkningsvärt är hur vi på fyra år gått från ett stöd på 32% hos de förvärvsarbetande till 22% i valet 2010. Valanalysgruppen beskriver också på ett trovärdigt sätt hur den nationella politiken knäckte partiet lokalt. Där vi var starka lokalt kunde vi bryta igenom men på många andra ställen blev det i stället fritt fall nedåt i opinionen.

Valanalysgruppen ger inget tydligt svar på vad som skulle ha hänt om inte (s) ingått i det rödgröna samarbetet. Förlusten kunde ha blivit ännu större utan trovärdigt regeringsalternativ, men man är tydliga med att samarbetet varit en black om foten. Hur stark denna effekt redogör man inte för och man nöjer sig med att konstatera att samarbetet minskade vårt stöd men att detta inte kan förklara valresultatet. Ända fram till våren 2010 var de rödgrönas övertag komfortabelt. Däremot verkar samarbetet ha tyngt ned partiets trovärdighet när vi försökte försvara höjd bensinskatt, avskaffande av rut, återinförandet av fastighetsskatt etc i valrörelsens slutskede. Detta naturligtvis som en följd av alliansens totala dominans i media.

Och just de borgerliga partiernas dominans i massmedia ägnas även det uppmärksamhet. Av de större dagstidningarna var den totala andelen negativa artiklar 27% för alliansen och 43% för de rödgröna. 30% för Reinfelt och 53% för Sahlin. Denna brist på rättvis nyhetsbevakning är ett stort hot mot vår demokrati. Men (s) borde ändå klarat av denna mediastorm om politiken och företrädarna hållt måttet konstaterar valanalysgruppen.

Man gör även en intressant iakktagelse av Sverigedemokraternas framgångar. Det kan ha varit så att vi stärkte SD:s martyrskap av att upprepade gånger så tydligt markera avstånd från dem. Det ger viss substans till mina egna erfarenheter av valrörelsen i Västerbotten. Vi var i och för sig tydliga med att varken vilja debattera eller samarbeta med SD men ägnade inte heller partiet någon uppmärksamhet. Att det inte blev en "hype" kring partiet och att etablerade politiker inte fick moralpanik i tid och otid förklarar nog varför de inte fick genomslag i Västerbotten.

Slutligen så lyfter man fram bristen på ett tydligt samhällsprojekt. Och detta är väl egentligen vad det handlar om i slutändan. Det spelar ingen roll hur budskap lanseras och vilka förslag som läggs fram om de inte kan knytas ihop till en trovärdig berättelse. Det måste fram med kraftfulla reformer och en politik som så att säga känns i magen. Jag är övertygad om att politiken känns i magen för de som röstar på Sverigedemokraterna och även de som stödjer Reinfelt. Men den ska kännas i magen även när det gäller (s) och människor ska vilja vara med och bygga det socialdemokratiska samhällsprojektet.

"Valrörelsen skulle vara budskapsdriven, den blev utspelsdriven…" skriver valanalysgruppen. Det ligger mycket i det.

Slaget om Nydalasjön

Av , , 1 kommentar 13

I en interpellationsdebatt under kommunfullmäktige i måndags såg vi upptakten till slaget om Nydalasjön. Denna strid utkämpas om innehållet i den fördjupade översiktsplanen för Nydala som kommunfullmäktige kommer att anta nästa år. I fokus för striden står synen på stugmiljön.

De borgerliga partierna vill privatisera Nydalasjön medan vi socialdemokrater benhårt är emot och vill värna allmänhetens tillgång till sjön. Planen från de borgerliga partierna är att detaljplanelägga stugmiljön, vänta till stugägarna vill bygga om och bygga ut, för att därigenom privatisera området och mota bort allmänheten. Detta görs samtidigt som man i retoriken försöker framställa sig som försvarare av nydalasjöns kulturmiljö.

Det är viktigt att umeborna inte låter sig duperas av denna retorik utan förstår att en detaljplaneläggning av stugorna inte innebär att stugornas karaktär garanteras, utan tvärtom. Nydalaområdet är sedan 1981 planlagt som park och det är en viktig förutsättning för att allmänheten ska fortsätta ha tillgång till sjön. Att reglera ett bevarande av stugorna i en planbestämmelse innebär nämligen att fastighetsägaren får rådighet över byggnaden och ges rätt att modernisera sin stuga. Det kommer inte att gå att stoppa den utvecklingen. Inte heller Q-märkning är aktuell då stugorna inte är i det bevarande skick som krävs.

Området ska vara till för allmänheten. Det är viktigt att umeborna nu kraftfullt säger ifrån mot en privatisering av Nydalasjön. Detta handlar inte om stugornas vara eller icke vara, utan om Nydalasjön ska fortsätta vara till för allmänheten eller ej.

1 kommentar
Etiketter:
Kategorier
Arkiv
RSS Nytt från vk.se